Práve stojíme na prahu nutnej civilizačnej zmeny, západný model založený na konzume a zadlžovaní sa včerpal, je koniec!

2. augusta 2022

Prof. Peter Staněk: Západný model založený na konzume a zadlžovaní končí, dnes stojíme na prahu nutnej civilizačnej zmeny

O víziách najbližšej i vzdialenejšej budúcnosti, a tom, v akej dobe žijeme, prečo sa to všetko okolo nás deje a aj o tom, ako z toho von v rozhovore s profesorom Peterom Stanekom, ekonómom a prognostikom, ktorý pôsobil ako poradca niekoľkých premiérov. Predseda Vedeckej rady Ekonomického ústavu slovenskej Akadémie vied, poradca Svetovej banky, svojho času aj Medzinárodného menového fondu.

Nikdy od novembra 1989 neboli u nás vyhliadky do budúcnosti také pochmúrne, ako teraz. Postcovidová depresia, strach mnohých ľudí, že sa politikom zapáčilo udržiavať spoločnosť v koronavírových obavách a tiež v poslušnosti, neustále rastúca drahota, vojna za humnami, zvyšujúce sa ataky, a ďalšie a ďalšie vyhliadky. Alebo strašení či už suchom, klimatickými zmenami, hladom, občianskymi nepokojmi alebo rovno vojnou. Áno, je ľahké prepadnúť obavám, skepse, či rovno depresii. Alebo si naopak povedať, že sa od nepamäti striedajú časy dobré a horšie a že to, ako bude, záleží predovšetkým na nás – čím viac to uvidíme čierne, tým horšie nám skutočne bude. Prípadne sa môžeme upokojiť jedným prastarým asýrskym zachovaným citátom: „Všade je plno úplatkárov a korupcie, deti nedbajú na príkazy svojich rodičov, kdekto sa pokúša písať knihy. Je nepochybné, že sa blíži koniec sveta.“

Prepis videa:

Martina Kociánová: Pán profesor, práve u nás, v Rádiu Universum, ste pred dvoma rokmi v októbri 2020 vyhlásili, že stojíme na prahu zásadnej civilizačnej zmeny, možno najväčšej za posledných dvetisíc rokov. Vtedy to mnoho ľudí nebralo vážne, ale dnes už predsa len trochu prituhuje. Povedzte mi, kde sa práve teraz nachádzame? Prekročili sme prah, a začíname zažívať najväčšiu zásadnú civilizačnú zmenu za posledných dvetisíc rokov?

Peter Staněk:Myslím, že môžeme povedať: Áno, sme v tom, čo nazval fínsky prognostik profesor Capra bodom zlomu. Sme práve v tomto bode zlomu. Ostatne paradoxne máte najlepší signál v tom, ako otvorene hovorili rôzni predstavitelia na Davoskom fóre. Hovoria o vytvorení spoločnej vlády, o nadradenosti WHO nad národnými vládami a podobne, ako keby sa napĺňali všetky vízie zásadného transformačného procesu. Druhá skutočnosť: To, čoho sme svedkami na Ukrajine, nie je iba vojna Ruska a Ukrajiny, je to v skutočnosti súboj civilizačných modelov, ktoré sú založené na anglosaskej kultúre, to znamená drancovanie, ovládanie, spotreba, koristníctvo, a tak ďalej. A potom je tu druhý model: Model ruský, ktorý je skôr orientovaný na duchovnú stránku a zodpovednosť. A je tu aj čínsky model, ktorý je orientovaný na kolektívnu zodpovednosť – a že je dlžné sa prispôsobiť celku.

Ostatne viete, kde vznikol prvý dôchodkový systém štátnym spôsobom? Bola to incká ríša, ktorá zabezpečovala, že keby ste absolvovali sedem rokov povinných všeobecných prác mita, tak ste mali nárok na doživotné oblečenie, potravu a bývanie. A to prosím pekne bola incká ríša v 15. storočí. Čiže z tohto hľadiska sme v zaujímavej situácii. Všetci tušia, že tento spôsob neobmedzenej spotreby, hlúpnutia a podobne už nemôže pokračovať. Všetci tušia, že dôjde k zmene. Ale túto zmenu si každý predstavuje iným spôsobom. A končím tým, že všetci dúfajú v zmenu, ale túto zmenu má urobiť niekto iný, nie oni. A táto filozofia – zmenu urobia iní, ja sa iba pripojím, je jeden z hlavných problémov súčasného sveta.

Martina: Ako prvú vec ste uviedli, ako hovoria politici v Davose. Prečo myslíte, že došlo k takej zásadnej zmene rétoriky a že si, povedzme, možno ani neberú servítky?

Peter Staněk: Prvá vec, ktorá tu je: Ukazuje sa neudržateľnosť dnešnej spoločnosti. Táto neudržateľnosť je nielen v tom, akým obrovským spôsobom sú zadlžené všetky spoločnosti, obyvateľstvo, podnikateľský sektor, banky, štáty a tak ďalej. Už nemožno ďalej zvyšovať dlhy. Druhý problém, ktorý tu máte, je otázka príjmovej polarizácie spoločnosti. Je predsa nemysliteľné, aby 5 alebo 7 percent populácie vlastnilo 90 percent bohatstva spoločnosti, a zároveň aby ​​ste udržovali spotrebný charakter spoločnosti, pretože tí ostatní, ktorí nemajú bohatstvo, nemajú za čo kupovať, a tak kupujú na dlh, a tým sa stávajú ekonomickými otrokmi. Ale všetci decentne mlčia o treťom fenoméne, a tým je zmena prírodného prostredia, terraformácia prírodného prostredia, ktorá prebieha za A podstatne rýchlejšie, než si ktokoľvek z klimatických panelov myslel, a za B podstatne systematickejšie. A po tretie, aj keď to neradi klimatológovia hlavne z Greenpeace počujú: Problémom nie je oxid uhličitý, problémom je obrovský komplex zmien parametrov prírodného prostredia, ktoré vyúsťujú do toho, čo definoval jeden medzinárodný projekt a štúdie, že v nasledujúcich desiatich rokoch sa 20 až 25 percent povrchu planéty stane nevhodnými pre život, a vznikne 10 až 12 percent nových území pre život. A jediný problém je v tom, že na území, ktoré nebude vhodné na život, žije 1,8 miliardy ľudí.

Martina: Kde to presne bude?

Peter Staněk: Napríklad Severná Afrika, Blízky a Stredný východ, južná časť indického subkontinentu, väčšina Bangladéša, veľká časť Indonézie, Austrálie, a niektoré pásma, ktoré sa týkajú amerického Stredozápadu, alebo aj južnej časti kanadských plání.

Veľká časť Španielska, Portugalska, Talianska sa zmení na neobývateľnú step a savanu. V ČR bude suchom najviac ohrozený Moravský úval a Stredočeská kotlina.

Martina: Kto túto štúdiu vypracoval?

Peter Staněk: Medzinárodný tím odborníkov, a bola publikovaná v polovici roku 2021. Boli tam Kanaďania, Francúzi, Angličania, Američania, Nemci. A týchto štúdií máme viac. Napríklad existuje štúdia, ktorú si objednala Európska únia a ktorá sa zaoberá vysychaním európskeho teritória, je stará štyri roky a presne identifikuje, ktoré oblasti sa zmenia na savanu alebo na step. A nebude to iba južná časť Talianska, Grécko, alebo Turecko, ale bude to aj veľká časť územia Španielska, Portugalska a tak ďalej. A znamená to, že napríklad v Českej republike bude suchom najviac ohrozený Moravský úval a Stredočeská kotlina, pretože zásoby hlbinných vôd v Želivke vydržia pre Prahu maximálne 20 rokov.

Martina: Pán profesor, mám s vami vždy problém, že ma to takto všetko predostrite, a ja ani neviem, čím skôr začať. Ale to, čo hovoríte o zmene klímy, by napovedalo teórii, ktorú naši poslucháči poznajú, pretože keď sme sa niekoľkokrát bavili o zániku, alebo kolapse civilizácií s profesorom Bártom, tak pomyselnou, v úvodzovkách, čerešničkou na torte zániku bola klimatická zmena. Keď už bola spoločnosť nahlodaná, naklepaná, oslabená, rozhádaná, alebo nejakým iným spôsobom ohrozená, tak potom to vždy prevalcovala klíma. Ale ja by som sa ešte vrátila k úplne prvej otázke, ktorú som vám položila, teda, že ste hovorili, že stojíme na prahu zásadnej civilizačnej zmeny. Povedzte mi, v čom bude táto zmena spočívať? Povedali sme si, čo k nej vedie, ale ako bude vyzerať?

Peter Staněk: Prvá kľúčová otázka, ktorú si dnes musíme položiť: „Je táto spoločnosť založená na zodpovednosti za svoje činy?“ Ak nie, tak robíme všetko bez zodpovednosti. Dokonca aj zelené údely, ktoré schválila Európska únia, sú robené bez zodpovednosti, pretože tých 168 biliónov, ktoré to bude stáť do roku 2030, musí niekto zaplatiť. Nemôžete iba vyhlásiť plán, a nebaviť sa o tom, kto to zaplatí, alebo kto to urobí, a akým spôsobom.

Prichádzajúce zdražovanie nezvládne 30 percent slovenských domácností, ktoré sa dostanú do exekúcií. Nechajú sa spokojne vohnať aj s deťmi bývať pod most?

Martina: Zjavne môžeme.

Peter Staněk: Môžeme, pretože Európsky parlament si nechal urobiť dve prípadové štúdie, ktoré sú za celú Európsku úniu, ktoré vôbec nereflektujú krajiny Európskej únie, a v podstate nevypovedajú o ničom. Ale tých 168 biliónov musíte spojiť s tým, ako vzrástla zadlženosť kvôli finančnej kríze 2008-13, kvôli covidu, a ako došlo k enormnému nárastu zadlženosti populácie, obyvateľstva. Ak dnes máte v Španielsku zadlženosť u obyvateľstva na úrovni 136 percent HDP, v Nemecku 86 percent, v Taliansku na úrovni 120 percent HDP, a teraz vyhlásite, že bude cenový rast, bude inflácia, rast úroky, rast všetko ostatné, čo myslíte, koľko ľudí to vydrží? A zacitujem vám správu Českej národnej banky z tohto roku: Podľa ich analýz 30 percent českých domácností nezvládne nasledujúce zdražovanie, a budú sa dostávať do exekučného pásma. Naozaj máte pocit, že tých 30 percent sa nechá spokojne vohnať pod most? Aby tí ľudia bývali aj s deťmi pod mostom?

Martina: Ako na to odpovedáte vy?

Peter Staněk: Ja na to odpovedám: Musíte zmeniť priority spoločnosti. A teraz vám predostriem niekoľko možných alternatív. Alternatíva Nemecka – nemecká koncepcia na nasledujúcich dvadsať rokov: Kvalitné poľnohospodárstvo, kvalitné potraviny, kvalitné zdravotníctvo, kvalitné vzdelávanie, ekologická energetika. Môžete namietať. Ale stratégia Japonska – základná preambula: Spoločnosť je tu preto, aby pre každého člena spoločnosti vytvorila podmienky pre plnohodnotný život. Niekomu to niečo pripomína. Spoločnosť tvorená stanfordským tímom na Stanfordskej univerzite v spolupráci s MIT: Základom spoločnosti nemá byť konkurencia, boj, spotreba, ale musíme sa vrátiť k bezpečnostným protokolom rastlinnej ríše, ktorá tu je o miliardu rokov dlhšie a ktorá má tieto kľúčové zásady: spolupráca, komunikácia, empatia. Opäť môžete niečo namietať voči tejto koncepcii spoločnosti.

Čiže, máme tu isté náznaky nových priorít spoločnosti, a vy si musíte zároveň položiť ešte jednu základnú otázku, ktorú môžeme položiť ktorémukoľvek vášmu poslucháčovi: Prečo tu je, a čo je zmyslom jeho života? Hromadenie spotrebných predmetov, ktoré nepotrebuje, na ktoré si berie ďalšie úvery? Cestovanie po svete, keď ide z jedného rezortu do druhého, a vôbec nepozná život v krajine, kam prišiel? Neustále predvádzanie sa vďaka sociálnym sieťam? Vyprodukovanie 1,5 tony exkrementov na priemernú dĺžku života? Porodiť dve deti? Nehovorím o výchove detí, pretože tu nahrádzajú počítače a mobily. Alebo by základom spoločnosti malo byť poznanie? Z poznania vyplýva zodpovednosť, zo zodpovednosti vyplýva hľadanie rovnováhy s prírodným prostredím. A z novej rovnováhy s prírodným prostredím naraz máte nový obraz spoločnosti, kde medzigeneračný posun poznania je logickým systémom, ktorý rozvíja spoločnosť, a nie tézu, že všetci budeme mať botoxové injekcie, budeme aj v osemdesiatke vyzerať ako živé mŕtvoly, všetci budeme mladí, keď nezomrieme. Dôchodok nebudete potrebovať, pretože ste stále mladý, a v konečnom dôsledku úplne bezpečne zblbnete cieleným spôsobom vďaka digitálnemu svetu.

Európa sa nezaoberá hľadaním novej cesty, ale tým, ako Ukrajinu podporiť zbraňami, a že v Nemecku už nebudete môcť deti v materskej škôlke oslovovať chlapček a dievčatko

Martina: Pán profesor, keď som sa spýtala, v čom bude spočívať ona zásadná civilizačná zmena, tak ste mi teraz predostrel tri cesty. Kde je slovenská? Kde je európska? Znamená to, že civilizačná zmena nebude všade rovnaká? Nebude globálna?

Peter Staněk: Problém je v tom, že Európa sa týmito skúsenosťami nezaoberá. Nezaoberá sa hľadaním novej cesty, ale zaoberá sa tým, ako podporiť Ukrajinu zbraňami a podobne. Zaoberá sa rodovými princípmi, tým, že v Nemecku už nebudete môcť deti v materskej škôlke oslovovať chlapček a dievčatko, ale „ono“. To sú teraz hlavné problémy Európskeho parlamentu, najviac kľúčové témy. A potom tu máte druhú oblasť, a to sú neustále reči o klimatických zmenách podporované klimatickou lobby. Dokonca keby som citoval profesora Lomborga, to môžeme nazvať ekologický fašizmus, pretože problémom nie sú emisie CO2, ale problémom je komplex prírodných procesov vo vesmíre, v planéte, v jej jadre aj na povrchu, distribúcia energie, ktorá pravidelne na planéte mení klímu.

Keď sa bavíte o CO2, tak drobná poznámka: Pred 413 tisíc rokmi bola na planéte teplota o 6 stupňov vyššia ako teraz – a hladina CO2 bola polovičná. A teraz najnovší objav publikovaný pred dvoma mesiacmi: Topí sa nám grónsky ľadovec, topí sa nám západná časť Antarktídy, geofyzici zrazu zisťujú, že sa to deje preto, že pod povrchom sú gigantické magmatické pochody, ktoré tieto ľadovce roztápajú. A pripomínam známe štúdie, že keď sa roztopia grónske ľadovce, tak hladina oceánu stúpne o 6,5 metra, a keby sa roztopila polovica ľadovcov Antarktídy, tak hladina stúpne o ďalších 35 metrov. A teraz si vezmite mapu sveta a zvýšte hladinu oceánu o 40 metrov.

Martina: Nechcela by som bývať v Holandsku.

Peter Staněk: No práve. Takže potom sa stane zaujímavá vec: Česká kotlina a severná časť karpatského oblúka bude klimatickými zmenami najmenej dotknutá. Avšak náš problém bude, že milióny Dánov, Holanďanov, Francúzov i Talianov sa budú pchať na toto územie, kde je možné prežiť. A teraz máte ďalšiu zaujímavú štúdiu, publikovanú minulý rok, že v Európe zmizlo 75% hmyzu, ale hmyz vytvára diverzitu prírodného prostredia. A keď sa pýtate na hlúposť, tak bolo skvelé nahradiť klasické žiarovky LEDkami, lenže LEDky produkujú o 300 percent väčší svetelný smog a ničí väčšinu hmyzu. Takže čo ste dosiahli? Dosiahli ste jedno, že výrobcovia osvetľovacej techniky zarobili 60 miliárd eur. Je to hlúposť, alebo nekoncepčnosť? Alebo nechápanie všetkých súvislostí? Neviem.

Fašizácia dnešnej spoločnosti v EÚ je založená na jedinom správnom názore

Martina: Pán profesor, hlúpneme plošne všetci? Alebo je niekto stále ešte dosť veľký chytrák na to, aby sme si to nevšimli?

Peter Staněk: Takto, hlúpne veľká časť populácie, bohužiaľ. Teraz poviem provokatívnu tézu: Kvôli internetu a digitalizácii hlúpne predovšetkým mládež, ktorá má predstavu, že všetky problémové riešenia nájde na internete. Veď si to „vygooglím“, že áno. Druhá vec: Bohužiaľ existuje mnoho ľudí, ktorí nikdy nechápali architektúru súvislostí, pre ktorých bol život jednoduchý, prostý v ich myšej diere, podľa ktorých je svet nádherný. Ale keby vyliezli zo svojej myšej diery, bol by zložitý. Nikdy to neurobili. A tieto masy sa pokojne teraz nechajú vakcinovať, pokojne vyhlásia, že Ukrajina bojuje za našu slobodu a že klimatické zmeny vyriešime zmenšením emisií C 2. A nikdy nebudú premýšľať. Premýšľanie, podľa fyziológov, ako je známe bolí, pretože sa pri premýšľaní spaľuje cukor, a keď ho nemáte, tak vás bolí hlava. Čiže logický dôsledok – premýšľanie bolí. A prečo by ste si urobila bolesť, keď nemusíte myslieť, a len prevezmete jediný správny názor?

A všimnite si, fašizácia dnešnej spoločnosti v Európskej únii je založená na jedinom správnom názore. Jedinom. Kto tento názor určí? To nevieme. Ale poznáte určite Neuralink, výskum Elona Muska, ktorý má v preambule túto vetu: „Musíme ľudí naučiť myslieť správne myšlienky, ak tomu bude slúžiť digitálny svet.“ Ale kto určí, že sú to správne myšlienky? Je správna vaša myšlienka, alebo moja myšlienka? Alebo platí známy „demokratický“ princíp: „Môžete mať akýkoľvek názor, keď je môj.“ Je to demokratické? Môžete si vybrať.

Martina: Koho tipujete na to, že bude rozhodovať, alebo už rozhoduje o tom, ktorá myšlienka je tá správna?

Peter Staněk: Teraz to bude, povedzme, veľmi nebezpečná idea, niekto by okamžite začal hovoriť „konšpiračné tézy“. Vezmite si štruktúru dnešnej spoločnosti z hľadiska rozhodovania. Najskôr je to prvá rovina, ktorá predstavuje svet okolo vás, vašich kolegov, vás, vašu rodinu, príbuzných a známych. Potom máte druhú hierarchickú skupinu – špeciálne služby: FSB, NSA, CIA, KGB, Mosad, a tak ďalej, ktoré majú neobmedzené finančné zdroje, a nikomu nepodliehajú, pretože aj podliehanie kongresovým výborom pre kontrolu tajných služieb je iba ex post. Potom máte ďalšiu vrstvu. Kto sa prvý globalizoval? Medzinárodný zločin, tí sa dohodli v deväťdesiatom treťom, a rozdelili si sféry podnikania v plyne a tak ďalej. Takže ruská mafia je špecialista na vraždy na objednávku, čínska mafia sú ilegálni migranti, cosa nostra vozí alkohol a cigarety, ndrangheta sú investície vo verejnom sektore, a tak ďalej… Jedine jakuza zostala viazaná na japonskom území. To je ročný obrat 12 až 13 biliónov dolárov, a neplatia dane ani sociálne poistenie. Viete si predstaviť, že máte v rukách 12 biliónov dolárov v hotovosti? Za to si môžete kúpiť politikov, políciu, médiá, akcie ctihodných firiem, a tak ďalej. Skúste sa opýtať ľudí a politikov, ktorí hovoria a básnia o tom, ako musíme zachovať udržateľný spôsob vývoja spoločnosti. A ja sa pýtam: Čo chcete udržať? Tú bezhraničnú spotrebu? Tú nelogiku? Skutočnosť, že nemáte potraviny, ale pokojne v Európskej únii ročne zničíte 118 miliónov ton potravín, a nedáte ich na hladomor v Somálsku? A teraz sa vás spýtam: Koľko výrobných prostriedkov potrebujete? Koľko výrobkov, ktoré urobíte, sa v skutočnosti predá?

Takže v akom svete žijeme? Vo svete, ktorý poznáte a viete, aká je pravda? Alebo vo svete, ktorý vám predostrú médiá mainstreamového prúdu, politici, ktorí tvoria situáciu, v ktorej budú hovoriť: „Covid nám spôsobil, že nemáme peniaze, takže zvýšime ekologické dane, miestne dane, dane z majetku a všetko ostatné, a musíte to zaplatiť .“ Ale decentne pomlčia o tom, že od roku 2016 je smernica OECD proti transfer pricing. Od roku 2018 je komunitárna smernica zaväzujúca členské krajiny EÚ v boji proti transfer pricing, proti špekulatívnym finančným prevodom. A máte euroštát, ktorý vyhlási, že toto stojí Európsku úniu ročne 4 bilióny euro. Opakujem. 4 bilióny. Potom tu máte korupciu, ktorá nie je dôležitá tým, že vám nikto nedá obálku do vášho portfólia, ale tým, ako predražíte náklady verejného sektora. A korupcia vás v Európskej únii stojí ďalšie 4 bilióny euro. Potom operácia na hrane zákona: Porušili ste zákon, je to síce neetické, ale ušetrili ste peniaze pre vašich akcionárov – 1,5 bilióna euro. A potom tu máte šedú a čiernu ekonomiku, na čo je minimálny odhad 4 bilióny. Pripomínam, že produkt Európskej únie je 27 biliónov. Takže nemáte peniaze. Nemáte alebo nechcete mať peniaze. Alebo platí to, čo tak krásne, ako v kvapke vody, máte skoncentrované v tom, že na planéte je 998 daňových rajov, a 680 patrí pod jurisdikciu anglickej vlády, ktorá ich môže zrušiť škrtnutím pera, ale nikdy ich nezrušila. A objem kapitálových zdrojov viazaných v týchto daňových rajoch stúpol za posledných päť rokov na 93 biliónov dolárov. Paradoxné je, že podiel Číňanov sa zvýšil z 18 na 36 percent, ale ako je známe, žiadny čínsky podnikateľ nemôže vyviesť peniaze bez súhlasu čínskej vlády. A máte odpoveď. A ďalšia otázka, na ktorú by ste mali poznať odpoveď: Kto má v dnešnom svete skutočné peniaze? Je to Amerika? Nemecko? Taliansko? Francúzsko? Anglosaský blok?

Väčšina ľudí nechce premýšľať. Prečítajú si úvodník, pozrú sa na správy v televízii, a máte jediný názor.

Martina: Myslím, že nikto z tých, koho ste zatiaľ menoval.

Peter Staněk: Alebo je to jedenásť štátnych suverénnych fondov Čínskej ľudovej republiky, ktorých trhová kapitalizácia je dnes takmer 8 biliónov dolárov, a ktoré ovládajú reálne peniaze, s ktorými financujú expanziu súkromných firiem? Napríklad Huawei a tak ďalej.

Martina: Pán profesor, hovorili ste, že myslenie spaľuje cukor, a asi vás o chvíľu budem musieť poprosiť o kus torty. Keď sa budem venovať len jednému segmentu z toho, čo ste povedali o tom, koľko peňazí je v medzinárodnom zločine, a že prostriedky má tisíc ľudí, a tak ďalej, takže chytrákov je zrejme na planéte ešte dosť, čím reagujem na to, že ste hovoril, že hlúpneme. Povedzte mi, akým spôsobom sa im darí zametať stopu, a akým spôsobom sa darí, že to zvyšok populácie prijíma, a podlieha tejto hypnóze? Nechuť vidieť?

Peter Staněk: Uvediem vám jeden krásny príklad.

Martina: Áno.

Peter Staněk: Na Hradnom vrchu je slovenský parlament, prebieha diskusia o ďalšom obmedzovaní sociálnej politiky. Príde tam šesť sedem tisíc demonštrantov. A potom tam do parlamentu prinesú Geissenovcov (nemecká reality show) – ťažký život milionárov – a máte tam dvadsaťtisíc ľudí, ktorí ich prišli vítať. Tak mi povedzte, aká inteligentná je populácia? Či pre nich stačí, aby im predviedli milionárov, o pôvode ktorých majetku sa nikto nebaví, a všetci sú vzrušení, pretože sa musia odfotiť s celebritou. Psychologický moment: Prečo sa musíte odfotiť s celebritou? Pretože odlesk veľkosti celebrity padne aj na mňa, a všetci budú závidieť, že som sa odfotil z celebritou? To je tá blbosť, ten dementizmus v spoločnosti. A druhá vec, ktorá na to priamo nadväzuje: Prečo si toľko ľudí nechá vymyť mozog médiami?

Martina: Prečo?

Peter Staněk: Je to jednoduché: Nemusíte premýšľať. Prečítate si úvodník, alebo sa pozriete na správy v televízii, a máte jediný názor. Nemusíte premýšľať, nemusíte študovať informácie a architektúru súvislostí. Nemusíte sa nad ničím zamýšľať, máte hotové riešenie. Prečo? Pretože táto spoločnosť je založená na jednom fenoméne: Jeden problém – jedno riešenie. A nemusím sa na ňom podieľať ja sám. To je kľúčová preambula dnešnej spoločnosti.

Západný model končí, pretože je založený na masovej spotrebe, keď veľká časť populácie musí mať dostatok zdrojov, aby kupovala. Ale zníženie príjmov to znemožňuje.

Martina: Čisto západná? Alebo celkovo, celosvetové?

Peter Staněk: Nie. Pozor. Hovoríme o euroamerickom civilizačnom okruhu. Zjednoduším vám to: Anglosaský okruh, plus väčšia časť Európskej únie.

Martina: Preto hovoríte, že tento model je do budúcnosti neudržateľný?

Peter Staněk: Presne tak.

Martina: A preto hovoríte o civilizačných zmene tak, že musí nastať?

Peter Staněk: Áno. Musí nastať nevyhnutne, pretože tento model už skončil, a to z jednoduchej logickej úvahy: Ak je založený na masovej, mohutnej spotrebe, potom masová a mohutná časť populácie musí mať dostatok zdrojov, aby kupovala to, čo ste vyrobili. Ale ak príjmová polarizácia tento predpoklad vymazala, potom je iba otázka času, kedy naplníte výšku úveru tak, že si nikto ďalší úver nemôže vziať.

Jedna klasická ukážka: Európska centrálna banka počas covidovej krízy natlačila 1,7 bilióna eur a dala ich komerčným bankám, ktoré mali poskytnúť zvýhodnené úvery, aby podnikatelia prežili. Väčšina z týchto peňazí sa vrátila do Európskej centrálnej banky pri záporných úrokových sadzbách. Nikto ďalšie úvery nechcel. Vysvetlite to? Odpoveď je jednoduchá: Dlhová záťaž je už taká vysoká, že akýkoľvek ďalší úver vás stlačí pod vodu, kde sa utopíte. Preto si nikto z podnikateľov ďalšie úvery nebral.

VŠETKY PRÍSPEVKY S PETER STANĚK

Rádio Universum

Zanechajte nám komentár

Predchadzajúci článok

Spravodajstvo

TESTOVANIE z vás robí BIOROBOTA

Foto: Ľudský biorobot napojený na centrálny počítač psychopatov. TESTOVANIE Z VÁS ROBÍ PATENTOVANÉHO MUTANTA. HYDROGEL DARPA JE SÚČASŤOU VAKCÍN, TESTOVACÍCH TYČINIEK ...

Nasledujúci článok

NÁZOR

Vznik a zánik spoločnej meny

Presne pred týždňom kleslo euro na rovnakú hodnotu ako dolár, presne na 0,9603. To je najnižší kurz od zavedenia spoločnej európskej ...
Spravodajstvo

Krajina, na území ktorej vojna prebieha, už prehráva.

Katastrofálna situácia na Ukrajine pohľadom ukrajinského novinára Vasyla Aleksandroviča Muravytského „Za dva roky Ukrajina utrpela také škody na infraštruktúre, priemysle, ...
Aktualizované 23.7. 00:14
Spravodajstvo

Úprava dodávok zbraní

List adresovaný generálnemu prokurátorovi, ministrovi obrany, ordinarovi – biskupovi, ktorého autorom je Mgr. Ján Liška, PhD. z Michaloviec Vážený pán ...
NÁZOR

Čo tu smrdí?- prof. Jaroslav Turánek

Profesor Jaroslav Turánek vysvetľuje čo to tu SMRDÍ v štáte dánskom… prečo musel končiť? Jedná sa o likvidáciu vedcov na ...
NÁZOR

Teším sa na vzácnu chvíľu, kedy sa zo škaredých lariev vykľujú „krásne“ motýle

ilustračné foto: Pixabay Plán využitia Ukrajiny, ktorý zákerne pripravili USA a Veľká Británia bol naozaj zlovestný. Chceli vojensky napadnúť Rusko práve ...
Aktualizované 21.7. 20:58
NÁZOR

Svetoznámy americký profesor odhalil, prečo vypukla rusko-ukrajinská vojna?

V relácii Tuckera Carlsona svetoznámy profesor Jeffrey Sachs podrobne opísal, ako Spojené štáty vyprovokovali Rusko k invázii na Ukrajinu. „Nie ...
Spravodajstvo

Tuší vôbec Pellegrini čo sa deje na Ukrajine?

Pellegrini na samite NATO opakuje floskuly západnej propagandy o ničím nevyprovokovanej ruskej agresii na Ukrajine a vojenskú pomoc neodmieta, ak ...
Spravodajstvo

Schizma judaizmu a prezidentské voľby v USA

Na Ukrajine a Izraeli/Gaza ide o vojnu medzi ž a Ž a mieša dohromady sionistov a Halachu. Trump je samozrejme nepriateľom Domu Sion ...
Spravodajstvo

Čo je známe o pokuse o atentát na bývalého prezidenta USA Donalda Trumpa

NEW YORK, 14. júla. /TASS/. Výstrely zazneli počas verejného prejavu pred prívržencami bývalého amerického prezidenta Donalda Trumpa v Pensylvánii. Počas Trumpovho ...
Aktualizované 21.7. 20:53
Spravodajstvo

Zavraždená exposlankyňa Verchovnej rady Ukrajiny Farionová

Uvažuje sa o niekoľkých verziách vraždy exposlankyne Najvyššej rady Iriny Farionovej, uviedol šéf ukrajinského ministerstva vnútra Igor Klimenko. Pripomeňme, že ...
Spravodajstvo

Smutná tvár Putina – je rozhodnuté

Na snímke ruský prezident Vladimir Putin (vpravo) a maďarský premiér Viktor Orbán počas stretnutia v Moskve Podľa Viktora Orbána smeruje ...
Spravodajstvo

Potraty a dúhový prajd, kecy a faktická pravda

Poľský parlament odmietol návrh na „zjemenenie interrupčnej politiky“ tu.  Dôvod: Potrat nie je základné ženské právo. V žiadnej ústave tobôž francúzskej nebodaj slovenskej, ...
NÁZORSpravodajstvo

ŠKANDÁL: Prezident a minister obrany ďakovali cudzím vojakom za to, že okupujú náš štát 

Siedmy slovenský prezident Pellegrini a minister obrany Kaliňák ďakujú cudzím vojakom na slovenskom území za to, že údajne posilnili našu ...
Spravodajstvo

Ostreľovači čakali až atentátnik začne strieľať

Na mieste streľby boli totiž svedkovia a jeden z nich poskytol autentický a necenzurovaný rozhovor pre britskú BBC, že spolu ...
Aktualizované 21.7. 19:56
Spravodajstvo

Ukrajinské výhovorky a údajná „energetická bezpečnosť“

Autor: Vasilij Muravitskij V dôsledku sprísnených sankcií na ukrajinskej strane, prestala na Slovensko prúdiť ruská ropa od spoločnosti Lukoil. Ide ...
NÁZOR

Vatikán je obchodná organizácia - Pavol Peter Kysucký

Ing. Pavol Peter Kysucký, technológ, filozof a spisovateľ napísal niekoľko filozofických kníh v ktorých pojednáva napríklad o teórii synchronicity, ktorej ...
NÁZOR

Sorosovskí presstitúti o atentáte na Fica a na Trumpa informujú v úplnej zhode

Milí priaznivci, všimli ste si tu zhodu sorosovských presstitútov pri informovaní o atentáte na Fica a na Trumpa? Po atentáte ...
Aktualizované 23.7. 00:49
NÁZOR

Zmenili výrobný proces vakcín | Tomáš Fürst

Rozhovor s matematikom a pedagógom RNDr. Tomášom Fürstom, ktorý sa venuje dátam science. „Zločin v réžii štátu“ „Najväčšie systematické porušovanie ...
NÁZOR

NAPĽULA NÁM DO OČÍ...

ZA VÍŤAZSTVO VO VOĽBÁCH DO NR SR, VO VOĽBÁCH PREZIDENTA AJ VO VOĽBÁCH DO EP NÁM VLÁDNA KOALÍCIA POĎAKOVALA NAOZAJ ...
NÁZOR

Európska únia a Nato hynú ako organizácie

Ak sa dnes spomenie Európska únia, tak skoro každého napadne len vojna proti Ruskej federácii a sankcie. To je jej ...
NÁZOR

TRUMP bude VŽDY PROAMERICKÝ - JUDr. Štefan Harabin

JUDr. Štefan Harabin o atentáte na Donalda Trumpa: JUDr. Štefan Harabin: „TRUMP bude VŽDY PROAMERICKÝ, na to netreba zabúdať“ Bývalý ...