Obchodné podmienky

Ľudmila Rešovská|4. februára 2015

ponuka pre inzerciu:

Základná cena inzercie vo webovej forme je:
80,- EUR za obdĺžnikový banner na jeden týždeň / vodorovný                     

70,- EUR za obdĺžnikový banner na jeden týždeň / zvislý                               

50,- EUR za štvorcový banner na jeden týždeň
50,- EUR za textovú reklamu na jeden týždeň
80,- EUR za zverejnenie PR článku / súťaže

Pri politických kampaniach je základná cena dvojnásobne vyššia.

Konkrétna cena je predmetom individuálnej dohody a zohľadňuje
veľkosť inzerátu a počet opakovaní jeho zverejnenia,
resp. druh bannera a dobu jeho zverejnenia resp. počet PR článkov.

Za účelom dohodnutia konkrétnej ceny prosíme, kontaktujte obchodníka na tel. č.: 0903 608 499

Technické požiadavky na bannery:
Obdĺžnikový banner má pomer strán 1:10 až 2:10, dlhšie strana má mať minimálne 730px.
Štvorcový banner má pomer strán 0,8:1 až 1,2:1, dlhšia strana má mať minimálne 300px.

v tlačenej forme v novinách Podtatranský kuriér:

other pages