Obchodné podmienky

Ľudmila Rešovská|4. februára 2015

PONUKA PRE INZERCIU:

Základná cena inzercie vo webovej forme je:

PR článok / textový odkaz / napísanie článku / súťaž     110,- EUR

Banner square             1:1         60 EUR/10dní+6 EUR za každý ďalší deň

Banner doublesquare  1:2         80 EUR/10 dní+8 EUR za každý ďalší deň

Leaderboard                 8:1        90 EUR/10 dní+9 EUR za každý nasledujúci deň    

Videobanner max.     5MG        140 EUR/10 dní+14EUR za každý ďalší deň

Pri politických kampaniach je základná cena dvojnásobne vyššia.
Konkrétna cena je predmetom individuálnej dohody a zohľadňuje veľkosť inzerátu a počet opakovaní jeho zverejnenia,
resp. druh bannera a dobu jeho zverejnenia resp. počet PR článkov.
Za účelom dohodnutia konkrétnej ceny prosíme, kontaktujte obchodníka                                                              na tel. č.: 0903 608 499

Technické požiadavky na bannery:
Obdĺžnikový banner má pomer strán 10:1 až 2:10, dlhšia strana má mať minimálne 730px.
Štvorcový banner má pomer strán 0,8:1 až 1,2:1, dlhšia strana má mať minimálne 300px.

Cena tlačenej formy v novinách Podtatranský kuriér:

other pages