O nás

Marcel Gavalier|25. mája 2017

Podtatranský kuriér sú nezávislé noviny podtatranského regiónu, ktorých história sa začala
písať v roku 2011.

Na našich webových stránkach uverejňujeme aktuálne informácie z ekonomického,
kultúrneho a športového diania v okresoch Poprad, Kežmarok, Levoča, Stará Ľubovňa,
ale aj z Prešovského kraja, Vysokých a Nízkych Tatier, Zamaguria a Slovenského raja.

Raz mesačne, resp. štvrťročne vychádzame aj v printovej verzii na minimálne 12 stranách
v náklade  10 000 – 20 000 kusov. Noviny sú prostredníctvom pošty distribuované priamo do schránok obyvateľov a podnikateľov obcí a miest s dôrazom na mesto Poprad.

Takmer v každom vydaní prinášame zaujímavé informácie zo života konkrétnych obcí regiónu,
ktoré sa prezentujú na samostatných, ucelených stranách.

Vydavateľom Podtatranského kuriéra, je
Podtatranský kuriér, s.r.o.
Kysucká 3416/27
058 01 Poprad
IČO: 46 285 903
DIČ: 2023311235

Podtatranský kuriér je registrovaný
Ministerstvom kultúry SR pod EV 4442/11
a Univerzitnou knižnicou v Bratislave pod číslom ISSN 1338-5402

other pages