O nás

Marcel Gavalier|25. mája 2017


sú nezávislé spoločensko-ekonomické informačné noviny

podtatranského regiónu, ktorých história sa začala písať v roku 2011.

Na našich webových stránkach uverejňujeme aktuálne informácie z ekonomického, kultúrneho a športového diania v okresoch Poprad, Kežmarok, Levoča, Stará Ľubovňa, ale aj z Prešovského kraja, Vysokých a Nízkych Tatier, Zamaguria a Slovenského raja.

Raz mesačne vychádzame aj v printovej verzii na minimálne 12 stranách
v náklade  10 000 – 40 000 kusov. Noviny sú prostredníctvom pošty distribuované priamo do schránok obyvateľov a podnikateľov obcí a miest s dôrazom na mesto Poprad.

Takmer v každom vydaní prinášame zaujímavé informácie zo života konkrétnych obcí regiónu, ktoré sa prezentujú na samostatných, ucelených stranách.

Vydavateľom Podtatranského kuriéra, je
Podtatranský kuriér, s.r.o.
Kysucká 3416/27
058 01 Poprad
IČO: 46 285 903
DIČ: 2023311235

Podtatranský kuriér je registrovaný
Ministerstvom kultúry SR pod EV 4442/11
a Univerzitnou knižnicou v Bratislave pod číslom ISSN 1338-5402

other pages