ELITY vedú svetovú vojnu proti ľudstvu

2. februára 2022

Andrej Fursov: Rozbor situácie známeho historika

Vzbura elít a zrada demokracie

V minulom roku sa udialo veľa vecí, ale myslím si, že hlavnou takouto udalosťou, hlavnou udalosťou na pozadí z hľadiska obsahu, bola sociálna vojna medzi špičkou a spodinou, ktorá sa rozvinula v globálnom meradle. Kedysi dávno, v 90. rokoch, Christopher Lash, americký sociológ, spustil termín „vzbura elít“. A vydal rovnomennú knihu „Vzbura elít“, v ktorej pojednáva o tom, že zatiaľ čo od desiatych rokov 20. storočia boli masy v ofenzíve, ktorá vyvrcholila Októbrovou revolúciou v roku 17, potom zhruba od prelomu 60. a 70. rokov ich hnutie začalo slabnúť a vystriedala ho protiofenzíva elít.

K zvratu došlo už na prelome 60. a 70. rokov, lebo kapitalistický systém sa dostal do slepej uličky. Západ to dobre chápal. Dobre si uvedomoval, že je načase zmeniť zmeniť zriadenie a že ďalší priemyselný a demokratický rozvoj politického systému povedie k posilneniu robotníckej triedy, vyššej vrstvy robotníckej triedy a strednej triedy. No s tým bolo potrebné niečo urobiť. Tento problém však nebolo možné vyriešiť, pokiaľ existoval Sovietsky zväz. Preto bol teda najskôr Sovietsky zväz, jeho chamtivá a hlúpa sovietska nomenklatúra, vtiahnutá prostredníctvom Rímskeho klubu do globálnych hier. A v 80. rokoch, keď sa našli sily odhodlané zmeniť spoločensko-ekonomické usporiadanie v samotnom Sovietskom zväze. Tieto sily vo vnútri systému ako dvojití agenti, sovietski i západní, tie akcie tohto duálneho subjektu vo vnútri, sovietskeho a západného, zničili Sovietsky zväz.

Zničenie Sovietskeho zväzu viedlo k tomu, že Západ, kapitalistický systém, dostal 15-20 „tučných“ rokov hojnosti. Nastali časy, kedy bol vykradnutý bývalý socialistický tábor a oni z toho profitovali. Prišla však kríza roku 2008… Bola to odložená kríza, ktorá sa mala stať už v rokoch 1993-95, podľa západných a sovietskych prognóz. Mali sme výnimočného prognostika, vedca, vo všeobecnosti úžasnú osobnosť – Pobiska Kuznetsova. V roku 1982 napísal predpoveď pre Andropova, podľa neho mala takáto kríza vypuknúť v rokoch 1993-95, po ktorej kapitalistický systém v podobe, v akej existoval 20 rokov mal prestať existovať. Či prognóza zasiahla Andropova, neviem, ale iste zasiahla západné think-tanky. Kríza bola teda odložená na rok 2008 a potom sa to stalo a bolo jasné, že systém sa rozpadá.  

Kríza bola „zaplavená“ peniazmi, ktoré vlastne prestali byť peniazmi. Pretože peniaze predsa nie sú len papier, je to určitý druh nástroja. Peniaze majú päť funkcií. Čiže, ak viem vytlačiť bilión dolárov a spustím ich do obehu, už to potom nie sú peniaze a ani financie. To je už úplne niečo iné. Teda v roku 2008 sa finančný kapitál mení na financializmus, na vec, ktorá už nemá nič spoločné s peniazmi, ale s vôľou tých, ktorí ich točia v tlačiarenských strojoch. A bolo nadslnkojasné, že kapitalizmus sa musí konečne zmeniť na niečo iné. To si ale vyžaduje situáciu, keď sú dve konkurenčné centrá (moci). Sovietsky zväz neexistuje, čo znamená, že musí vzniknúť nejaké napätie. A za 7-8 rokov na Západe bol vypracovaný evolučný plán prechodu k postkapitalizmu.

Jadrom tohto plánu sa stali Spojené štáty, ich zachovanie ako zoskupenia nadnárodných korporácií a čiastočne aj ako štátu. Evolučný plán bol navrhnutý tak, aby sa vyvíjal 6 rokov. 8 rokov – Obama a 8 rokov – jeho nástupca Clintonová. Tento plán bol založený na vytvorení dvoch transoceánskych spoločenstiev. Transatlantické a transpacifické. Tieto komunity si mali navzájom konkurovať a vytvárať tak novú dynamiku pre rozvoj systému, ktorý plynule prerastie z kapitalizmu do postkapitalizmu. A vrchnosť by si udržala svoje postavenie v postkapitalistickej spoločnosti.


Navyše tieto dve transoceánske komunity boli naplánované tak, aby vytvorili megakorporácie, ktoré by dominovať, teda ovládať jednotlivé štáty. Napríklad v Transpacifickom spoločenstve, v ich systéme pravidiel, v „Ústave“ ako vzor použili vzťah Východoindickej spoločnosti s indickými kniežatstvami s tým rozdielom, že teraz by bola úloha Východoindickej spoločnosti zverená do rúk korporácií a úloha indických kniežatstiev, by pripadla štátom. Teda išlo o privatizáciu právnej sféry, o privatizáciu štátu ako takého. Na papieri to vyzeralo veľmi jednoducho…

Trump sa ocitol na scéne v roku 2016. Sily, ktorým nevyhovoval tento scénar, v ktorej by dominovali platformy ako Google, Microsoft atď sa snažili presadiť svojho kandidáta. A jedna z prvých vecí, ktorú Trump uskutočnil, úplne nezvratne zničil, transpacifické aj transatlantické komunity. Sily, ktoré kedysi presadzovali Obamu k moci, sa celkom jasne pochopili svoju neschopnosť, aby sa Spojené štáty stali základňou evolučného prechodu. Je potrebné pochopiť aj iné a to, že sa Spojené štáty budú musieť obetovať. A vyvstala otázka, ako odstrániť tie rozpory, ktoré boli v dejinách kapitalizmu zvyčajne odstraňované svetovými vojnami.

Svetová vojna z hľadiska jadrových zbraní je nemožná. Niet tej možnosti. Ale svetová vojna je jednou z možností sociálnej katastrofy. Kto povedal, že len „horúca“ vojna je jediný druh sociálnej katastrofy? Existujú aj iné typy. Napríklad v roku 2010 Attali na otázku, aké sú faktory by mohli uľahčiť prechod k novému svetovému poriadku povedal, že faktory sú veľmi odlišné a medzi nimi pomenoval napríklad pandémiu. Čo sa aj udialo? Pandémia bola vyhlásená… A pozor, WHO nedávno vydala vyhlásenie, že pandémiu oficiálne nevyhlásila! Bol to neoficiálny názor… To znamená, že sa zriekli vyhlásenia o pandémii. To znamená, že všetka zodpovednosť padla na vlády, KTORÉ s tým nemajú nič spoločné. Bola to však WHO, ktorá vyhlásila pandémiu. A vlády, s výnimkou Švédska a Bieloruska, zrazili päty a prevzali zodpovednosť…

To, čo sa odohráva počas posledných dvoch rokov, je prostriedkom sociálnej vojny medzi špičkou a spodinou. Toto už nie je len vzbura elít. Toto je skutočná sociálna vojna. Určitú časť svetovej elity tvoria predovšetkým tí, ktorým sa hovorí akcessisti. Tento terminus technicus pochádza z anglického slova „access“, prístup. Vzťahuje sa na korporácie, ktoré ovládajú sociálne siete. T. z., že je to Microsoft, je to Apple, Amazon a ďalšie. Aké sú ich ciele? Prvým je vytvorenie kontroly nad nehmotnými výrobnými faktormi. Správanie, potreby, hodnoty, obrazy. Toto robia takzvané sociálne digitálne platformy. Druhým je vyvlastnenie zhmotnenej práce a kapitálu, ktorým disponujú malá a stredná podnikateľská vrstva. Ako to spraviť? Robí sa to veľmi jednoducho…: Jednou z verzií je Schwabov podielnický kapitalizmus zainteresovaných strán, druhým je inkluzívny kapitalizmus, program Rothschildovcov. To znamená, že pod rúškom kapitalizmu bude pre všetkých kapitalizmus vynulovaný. Niekto by mohol namietať: „Áno, je to zvláštne – kapitalisti rušia kapitalizmus?“ Áno, pretože kapitalizmus ako systém sa vyčerpal a aby si naďalej udržal moc a privilégiá, potrebuje sa súčasná kapitalistická elita zmeniť na niečo iné.

Tretí moment. Ide o likvidáciu ekonomickej základne pracujúcej a strednej triedy prostredníctvom „zelenej“ ekonomiky. Áno! A podkopávanie pozície priemyselného kapitálu, ktorý je konkurentom finančníkov. A ak si pamätáme, Trumpovým sociálnym pilierom bol predovšetkým priemyselný kapitál. Keď Trump povedal, že „musíme vrátiť Amerike veľkosť“… Veľká Amerika je priemyselná Amerika 30. – 80. rokov. On práve chcel vrátiť tie sily, ktoré zvíťazili, ktoré sa dostali k moci na vlne Rooseveltovho New Dealu – nového kurzu. A tu je „zelená“... Čo je to „zelená“ ekonomika, „zelená“ agenda? Ide o prudkú deštrukciu významnej časti priemyslu. Navyše ožobračuje celé vrstvy obyvateľstva. A rozvracia celé krajiny. Napríklad uvaľuje dane na boj proti antropogénnej zmene klímy. Pre krajiny ako Mexiko, Alžírsko a Nigéria je to katastrofa. Pre Nórsko či Švédsko, ktoré sú zástancami zelenej agendy, je to ľahostajné… Ich energetika je založená na vodných a jadrových elektrárňach a troche uhlia. Môžu si dovoliť presadzovať zelenú agendu. Účelom „zelenej“ agendy je odsunutie značnej časti obyvateľstva a nižších spoločenských vrstiev Západu do hlbokej minulosti.

Ďalší spôsob realizácie, cieľ tejto sociálnej vojny je sociálna atomizácia. Ide k úplnej zmene. Spúšťa sa „meta-vesmír“. Sedíme doma a sme rozdelení, ale cestujeme v týchto virtuálnych svetoch. No a konečne posledná. Ide o zníženie spotreby. Prudké zníženie spotreby. Schwab, vo svojej knihe, ktorú napísal spolu s Mallerém… No, myslím, že tam napísal Malleré a Schwab tam len uviedol svoje priezvisko. Pretože vo všeobecnosti pôsobí dojmom starého senilu, ktorý už nevie robiť vôbec nič, no je ikonickou postavou. Hovoriaca hlava… Tak on má taký výraz „degrowth“ teda, „nie-rast“, antirast. „Growth“ znamená „Rast“, teda je to rast, nie protirast. A hovorí, že musíte prejsť od rastu k nierastu. Navyše absolútne cynicky a jezuitsky hovorí, že „môžete konzumovať menej, ale život bude šťastnejší“. Čo je to za šťastný život? Vyspelejším krajinám, teda Západu, ponúka „japonifikáciu„. To znamená, že by mali klesnúť na úroveň, na ktorej sa ocitlo Japonsko na konci 90. rokov po tom, čo ho Američania podľa princípu karate knokautovali jednou ranou. Pre zvyšok krajín vrátane Ruska sľubuje „patagonizáciu“. Patagónia je taká chudobná časť Argentíny. Patagonizácia je to, čo sa sľubuje. Tu je 5 cieľov:

Čo to znamená? 

  • Prvým liekom je medikalizácia života. 
  • Druhým je boj proti antropogénnemu vplyvu na klímu
  • A tretím je digitalizácia

To znamená, že som to v jednom z mojich článkov nazval bio-eko-techno fašizmus. Prirodzene, výraz „fašizmus“ sa tu nepoužíva v striktnom vedeckom zmysle slova. Pretože fašizmus v pravom slova zmysle bol v Mussoliniho Taliansku. Nacizmus bol v Tretej ríši. Je to ešte horšie ako fašizmus. Aj keď, ako by povedal súdruh Stalin, „obidva sú horšie“. Čiže tieto ich tri „kone“ – medikalizácia, boj proti klimatickým zmenám a digitalizácia – to sú hlavnými údermi globálnej sociálnej vojny, ktorá vystriedala svetovú vojnu medzi štátmi.

Digitalizácia…? Nie ochudobnenie, prudké ochudobnenie. Digitalizácia môže poskytnúť napríklad virtuálny svet – sadnite si vo svojom byte, žite zo základného príjmu a ponorte sa do virtuálnych svetov, myslite na to, že cestujete. Ale čo je najdôležitejšie, digitalizácia ničí štát. Pretože tieto digitálne ekosystémy, ako naša Sberbank, ktorá, mimochodom, preletela strašnou silou, rovnako ako Rosnano… Digitalizácia resetuje štát. S digitalizáciou už nie je potrebný štát ako taký. Ide o škrupinu, na ktorú môžete zavesiť všetkých psov. Preto si myslím, že „digitalisti“ (mocenské centrum založené na digitálnych platformách) štát celkom nezlikvidujú, ale ponechajú mu nepríjemné povinnosti. Štát ponesie zodpovednosť.

Bez ohľadu na to, ako sa správame k modernému štátu, dokonca aj v ultrakapitalistických krajinách. Napriek tomu je štát v modernom svete teoreticky, zdôrazňujem, teoreticky jedinou ochranou malého človeka pred korporáciami. Navyše bude malého človiečika chrániť nie kvôli sebe, ale kvôli jeho vlastným záujmom. Pretože štátna byrokracia, priestor štátnej byrokracie vo svete je ako „šagrénová koža“, zmenšuje sa, drvia ju korporácie. A preto ten istý Schwab hovorí, že vo svete digitalizácie nebude žiadny štát. Preto sa ma „dotýka“ rozhodnutie, ktoré sme urobili v polovici októbra. Podpredseda vlády Černyšenko mu povedal, že „vytvoríme centrum pre štúdium štvrtej priemyselnej revolúcie a budeme realizovať globálne projekty Svetového ekonomického fóra“. Jedným z týchto projektov je zničenie štátu. Máme centrálnu vládu – náš šéf – vyhlasuje: „Bojujeme za suverenitu vo všetkých oblastiach!“ A potom časť byrokracie podpíše dohodu: „Spolu so Svetovým ekonomickým fórom budeme realizovať globálne projekty!“ Jedným z hlavných globálnych projektov, je deštrukcia štátu.

Okrem toho je tu ešte jedna vec. A navyše musíme hovoriť nielen o digitalizácii, ale aj o biodigitalizácii. Raz, keď Schwab prišiel s myšlienkou štvrtej priemyselnej revolúcie, vysmiali ho.  Pompézne. Na Západe. A vysvetlili mu, že pri tom tempe rastu, aké súčasná svetová ekonomika vykazuje, najnižším za posledných 100-120 rokov existencie svetovej ekonomiky… nemôže byť reč o žiadnej revolúcii – ani priemyselnej, ani žiadnej inej. Ale, ako sa hovorí, bodajú prstom do neba. Faktom je, že Schwab vysvetlil, čo myslí štvrtou priemyselnou revolúciou. „Kým prvé tri priemyselné revolúcie spočívali v tom, čo my robíme so svetom, čo človek robí svetu, čo vy robíte svetu, štvrtá priemyselná revolúcia je o tom, čo sa bude robiť s vami. A ďalej citujem takmer doslova. Schwab hovorí: „Ak prijmete do svojho tela čosi a stávate sa geneticky modifikovanými, zmení sa vaša identita.“ To znamená, že „štvrtá priemyselná revolúcia je o zmene ľudského genómu, ide o vytvorenie iného typu človeka.“ A povedal toto: O to sa usilujú transhumanisti. 

Veľmi mi to pripomína film Pán prsteňov, v ktorého druhom diele Saruman a v treťom diele škriatok Morgoth kričí: „Vek ľudí skončil! Začína čas škriatkov!“ Takže o to ide… ​​nie teda Schwabovi, ale silám, ktoré stoja za Schwabom, premeniť ľudí na orkov. „Éra ľudí sa skončila! Čas orkov sa začal!“ Tu je to, čo chce urobiť… No, nie Schwab, ale sily za Schwabom, je zmeniť ľudí na orkov.

Prihlásiť sa k štvrtému priemyselnému programu znamená prihlásiť sa k zničeniu tradičných hodnôt konzervatívcov, ktoré sú u nás vyhlásené za nedotknuteľné. A druhým je zničenie štátu. Nuž a okrem toho, digitalizácia v budúcnosti je samozrejme ničenie hotovosti. To je úplne pochopiteľné. No, myslím si, že ak sa to stane v Rusku, stane sa to naposledy. Pretože polovica vládnucej vrstvy používa v Rusku čiernu hotovosť a tejto zóny sa len tak nevzdá. Preto je naša spása v tajnosti. Mimochodom, to isté platí pre digitalizáciu a pre štvrtú priemyselnú revolúciu. Niekedy našim ľuďom, ktorí to kritizujú a kritizujú správne, kričím: „Satanisti! Všetko sa zmení…“ Viete, moja jediná nádej je, že toto publikum… Jednoducho všetko vyplieni! A preto nezostanú prostriedky ani na štvrtú priemyselnú revolúciu, ani na nič iné. Nádej je v zlodejine týchto ľudí. A okrem toho nádej na tvrdosť ruského života. Pobedonostsev svojho času povedal: „Rusko je zložitá krajina. Ani revolúcia, ani kontrarevolúcia v ňom neprechádzajú do konca. Preto je výsledok oboch približne rovnaký. Takže je tu nádej… je tu opatrná nádej!

Nie som odborník, ale viem, že investujú do experimentov na zmenu ľudského genómu. Najmä Rockefellerove štruktúry. A investovali do nej už od konca 19. storočia. Peniaze na eugenické projekty v 20. a 30. rokoch poskytli Rockefellerovci. Rockefellerovci prišli do Ruska v 30. rokoch, do sovietskeho Ruska. A veľmi ich zaujímali Pavlovove pokusy, transplantačné pokusy… Dve hlavy boli transplantované do psa. Veľmi ich to zaujímalo. Potom sa eugenika skompromitovala v Tretej ríši. A pod iným názvom v tom Rockefellerovci pokračovali. Vo všeobecnosti treba povedať, že Rockefellerovci majú v USA prakticky monopol na financovanie medicínskeho výskumu všetkého, čo je s človekom spojené. Dostali sa tam veľmi skoro. Mimochodom, toto je veľmi zaujímavé. Nielen Rockefellerovci. Toto sú rodiny, ktoré vytvorili Federálny rezervný systém (FRS). Nevieme všetko, ale niečo vieme. Takmer všetky tieto rodiny už vtedy, v 10. rokoch 20. storočia, investovali do štúdia ľudskej dedičnosti a problému jej zmeny. Ako môžete zmeniť genóm?… pretože nemôžete zmeniť genóm, ale môžete zmeniť reakcie človeka. 

Existuje niečo ako „fyletická evolúcia„. Máme takého výskumníka – Belyaeva. Neviem, či ešte žije… Ale pred 10-15 rokmi sa zaoberal domestikáciou líšok v Novosibirsku. Dve alebo tri generácie za zaoberali chovom domácich líšok. Nebol to genóm, ktorý sa u nich zmenil. Reakcia jedinca líšky sa pod systematickým vplyvom zmenila, za dve alebo tri generácie. A človek reaguje na určitý vonkajší podnet bez toho, aby sa zmenil genóm tak, ako je to potrebné. Toto sa nazýva fyletická evolúcia. Ale opakujem, nie som odborník. Preto by som nerád rozoberal túto tému. Toto by mali robiť odborníci. 

Faktom je, že pri digitalizácii dochádza k prepojeniu štátu s korporáciami. 

A je tu v zásade vzniká principiálne nový útvar, nové chápanie. V roku 2006 som napísal článok s názvom „Corporation-State“. V Rusku som to nemohol zverejniť. Vydal som ho v roku 2006 na Ukrajine. „Expert“, Ukrajina. Pod názvom … „Koporácia, to je štát“, oni to premenovali na „Korporácie alias štát“, kde som sa snažil vysvetliť, čo sa deje predovšetkým na Západe a čiastočne aj u nás, že vzniká zásadne nová forma štátu, ktorá v sebe tento štát likviduje. A tu je pojem „národný štát“. Národ tu plní, hoci ide o podstatné meno, funkciu prídavného mena. Teda „národno-štátny“.  Ale tu vzniká „korporačný štát“. Nezamieňať s korporátnym štátom! Korporačným štátom je Tretia ríša. Toto je Mussoliniho Taliansko. Toto je Franco, Salazar… Toto je spravidla pravicový autoritatívny režim. Ide o taký pokus o vytvorenie sociálneho štátu v pravo-autoritárskej verzii. A korporácia-štát má za úlohu odrezať maximálny počet ľudí z verejného koláča.

Korporačný štát je ako dravá osa, ktorá kladie vajíčka tak, že prepichne nejaký hmyz cez chitínový obal. Larva to tam žerie, žerie. A keď ju doje, vyliahne sa, vyletí nová osa. Takže to, čo sa deje pred našimi očami, je zjednotenie troch foriem. Korporácie, štáty a takzvaná „hlboká sila“, o ktorej sa nie náhodou začalo rozprávať. Je to „hlboká moc“, pretože štát je formalizovaná vec. To znamená, že vzniká úplne nový fenomén. A práve ten bude mať takpovediac v prípade úspechu túto digitálnu silu. 

Je tu však jeden problém. Táto sociálna vojna, ktorú rozpútala časť vyšších vrstiev proti nižším, zasiahla aj istý segment svetovej elity, ktorej sa to veľmi, veľmi nepáčilo. Práve táto elita nominovala Trumpa. Práve ona teraz sponzoruje tieto protesty más proti zákazom na Západe. A klany sa stretávajú. Zdá sa, že vonkajším prejavom sú úplne zvláštne javy. Napríklad. Pred dvoma alebo tromi týždňami publikoval Economist, ktorý vlastní rodina Rothschildovcov, článok, v ktorom sa uvádza, že epidémia sa skončí v roku 2022. A potom, doslova o týždeň neskôr, akoby na zavolanie, Gates povedal to isté! Gates, ktorý kričal, že prichádzajú strašné epidémie! Všetci zomrieme! Hanba džungli! Atď. 

Gates zrazu tiež hovorí: „V roku 2022 epidémia skončí.“ 

Tu nevieme, prečo sa to stalo? Musíte mať dôverné informácie, ale je možné urobiť určité odhady. Po prvé, časť peňazí sa už zarobila za posledný rok, a to veľmi veľké. Big Pharma zarobila, majte sa! Digitálne spoločnosti, Microsoft a všetci títo Bezos, Zuckerbergovci tiež zarobili dobré peniaze. Toto je jeden faktor. Po druhé. Odpor sa ukázal byť oveľa silnejší, ako sa očakávalo. Niektorí navyše zarobili, iní nie. To znamená, že to narúša svetovú rovnováhu. A veľmi dobre sa môže stať, že určitá časť svetovej elity pracuje na zastavení tejto formy sociálnej vojny, ktorá sa vedie na pozadí epidémie. A spustiť niečo iné. Myslím si, že hlavný smer úderu bude, ak táto časť vyhrá, bude to klimatické šialenstvo.

Vlastne, keď sa epidémia rozvinula v roku 2020, keď… Presnejšie povedané, nerozvinula sa, ale bola ohlásená! Tomu treba rozumieť veľmi jasne. A dokonca, už som povedal, že KTO dokonca poprel skutočnosť, že… „my sme nič neoznámili.“ Neboli sme tu… Tak som v máji 2020 na začiatku, na májové sviatky, povedal, že klimatická agenda bude ďalšia po tej medicínskej. Mýlil som sa. BLM bol spustený v Amerike, pretože Trump musel byť zvrhnutý. Bolo potrebné vyriešiť problém v Amerike. Kedysi dávno ultraglobalisti verili, že nie je možné zvrhnúť Ameriku skôr, ako zvrhnú Čínu a Rusko. Ale ukázalo sa, že Amerika Trumpovho typu a sily za ňou sú hrozbou pre ultraglobalizmus. Takže musíme naplniť Ameriku. No a potom porozmýšľame, čo s Ruskom a Čínou.

Takže klimatická agenda, prečo je chladnejšia ako medicínska. Umožní vám to vyčistiť úplne celý svet, celé krajiny. Pretože, pozor, epidémia a všetko s ňou spojené funguje primárne na Západe, Severnej Amerike a západnej Európe. Čína problém vyriešila. V Rusku sa to všetko deje nejako zvláštne.

Svetové elity nie sú jednotné. Tak, teda bol 29. októbra ohlásený „metavesmír…“

Jedna spoločnosť oznámila, druhá – Microsoft – 2. novembra. Bola to reakcia na tlak na tieto existujúce platformy, ktoré sme videli toto leto. Raz som povedal, dobre, teraz existujú a finančníci, ktorých frontami boli Biden a Harris, prepadli Trumpa. Ale po víťazstve nad Trumpom, po zvrhnutí Trumpa, začnú medzi sebou bojovať. A tak sa aj stalo. Bol spustený útok na Zuckerberga, na Microsoft. A odpoveďou bolo oznámenie o „metavesmíre“. To znamená, že teraz uvidíme veľmi intenzívny boj rôznych skupín na vrchole. Okrem toho rôzne zoskupenia na jednej strane zastupujúce rôzne úrovne svetovej ekonomiky. Pretože najvyššie poschodie sú existenčné plošiny. Toto je skutočne najpokročilejšie, najkanibalistickejšie. 

Je to kontrola nad osobou 

Toto nie je kontrola nad zhmotnenou prácou, kapitálom. Nie je to ani kontrola peňazí. Je to kontrola nad osobou. Ďalšie poschodie sú finančníci. Potom technotronika. A potom priemysel. Tu sa zaoberali priemyslom, priemyselným kapitálom. Teraz bude súboj medzi finančníkmi, existujúcimi a tým, čo Brzezinski nazval technotronickou.

Mimochodom, sám Brzezinski krátko pred smrťou povedal, že prichádza globálny chaos, ktorý potrvá do roku 2026. Ale myslím si, že bol veľký optimista. Myslím si, že týchto 10 rokov budú také chaotické pohyby. Pretože žiadna z týchto , existujúcich skupín, finančníci a technotróni, sa nevzdá svojich pozícií. A budú bojovať na život a na smrť. Potom sa v určitom momente dohodnú. Napríklad tak, ako sa po európskych revolúciách v roku 1848 dohodli buržoázia a statkárska aristokracia. 

Tu je však stávka vyššia, pretože vtedy išlo o štrukturálnu krízu kapitalistického systému, prechod k priemyselnému kapitalizmu od raného výrobného kapitalizmu. Teraz je v stávke budúcnosť postkapitalistickej spoločnosti. A tu budú ľudia bojovať jednoducho, jednoducho na život a na smrť. Navyše vám chcem pripomenúť, že Schwab napísal, že ak aspoň jedna z veľkých krajín, USA, Čína alebo Rusko, odstúpi od projektu, tento projekt, vytvorenia „nového normálu“, projekt sa nebude realizovať. 

A sledujte, čo sa stane. V roku 1918 sa pokúsili odstaviť Si Ťin-pchinga. Nič sa nepodarilo. Čo robí Si Ťin-pching teraz? Rozbíja čínskych digitalistov. Uvedomil si, že ide o hrozbu pre čínsku vládu, že oni sami potrebujú vytvoriť digitálny štát a rozdrviť tieto platformy. To znamená, že Číňania tu dokážu úžasnú vec. Môžu vytvoriť digitálny štát. To znamená, že štát zostane, ale bude digitálny. To znamená, že Čína je 1:0 v prospech tých síl, ktoré sú proti týmto procesom. Zhodili Trumpa – 1:1. A ukázalo sa, že Rusko zostáva. projekt sa nerealizuje.

namená, že Čína je 1:0 v prospech tých síl, ktoré sú proti týmto procesom. Zhodili Trumpa – 1:1. A ukázalo sa, že Rusko zostáva. že musíte sami vytvoriť digitálny štát a rozdrviť tieto platformy. To znamená, že Číňania tu dokážu úžasnú vec. Môžu vytvoriť digitálny štát. To znamená, že štát zostane, ale bude digitálny. To znamená, že Čína je 1:0 v prospech tých síl, ktoré sú proti týmto procesom. Zhodili Trumpa – 1:1. A ukázalo sa, že Rusko zostáva.

Nastáva zvláštna situácia. Rusko je samozrejme slabý článok. Ekonomicky slabý článok. To znamená, že o osude projektu „novej normality“ sa rozhoduje v slabom článku. Tak ako na začiatku 20. storočia. Rusko bolo slabým článkom a tam prerazila budúcnosť. Ale tu je budúcnosť s tvárou, ktorú prerazila. Teraz sa situácia opakuje, preto si myslím, že v najbližších 5-6 rokoch bude Rusko odrazovým mostíkom, zónou najtvrdšieho boja o budúcnosť. A ako sa tu zápas vyvinie, určí, kto vyhrá, ktorá časť… Aká bude budúcnosť. Bude to, no, úplne kanibalské, s existensko-finančnou tvárou, alebo tam bude niečo iné. Veľmi dobre sa môže stať, že svet pôjde do budúcnosti úplne inými cestami. Mimochodom, východy z feudalizmu boli presne tri. nemecky, francúzsky, anglicky. Najbrutálnejšia bola angličtina. Nemčina a francúzština boli mäkšie. takže, vstupujeme do veľmi, veľmi nebezpečného, ​​ale veľmi zaujímavého času. A myslím si, že to sa teraz stane v situácii s takzvaným prestupom alebo tranzitom 24. ročníka. Myslím si, že nás tu čaká veľa historických prekvapení.

zen.yandex.ru

Korporácia-štát je ako dravá osa, ktorá prepichuje hmyz cez jeho chitínový plášť, kam nakladie vajíčka. Larva hmyz zožerie. Keď ju doja, vyliahne sa nová osa a vyletí. To, čo sa teraz odohráva pred našimi očami, je spojením troch foriem. Korporácia, štát a takzvaná „hlbinná moc“, o ktorej sa nie náhodou začalo hovoriť. Najmä „hlbinná moc“, pretože štát je formalizovaná vec. Vzniká úplne nový fenomén, ktorý bude, pokiaľ všetko vyjde, disponovať touto digitálnou mocou. Má to však jeden problém. Táto sociálna vojna, ktorú rozpútala horná vrstva proti tej dolnej, zasiahla určitú časť svetovej elity, ktorej sa to ani trochu nepáčilo. Práve táto vyššia vrstva vyzdvihla Trumpa. Práve ona teraz sponzoruje masové demonštrácie proti zákazom na Západe. Dochádza k stretu klanov. Navonok sa to prejavuje ako zdanlivo bizarné javy. Napríklad. Asi pred dvoma alebo troma týždňami zverejnil časopis Economist, ktorý vlastní rodina Rothschildovcov, článok, v ktorom sa píše o tom, že epidémia skončí v roku 2022. A doslova o týždeň neskôr, ako na povel, povedal Gates presne to isté! Gates, ktorý vykrikoval, že sa blíži strašné epidémie! Všetci zomrieme! A tak ďalej. Zrazu tiež hlása, že „v roku 2022 epidémia skončí“.

Nevieme, prečo sa to stalo? Museli by sme mať dôverné informácie, ale niektoré odhady si môžeme dovoliť. Po prvé, v uplynulom roku sa už nejaké peniaze zarobili, a bolo ich veľa. Big Pharma zarobila až až! Digitálne spoločnosti, Microsoft a všetci tí Bezosoví a Zuckerbergovci tiež zarobili slušné peniaze. To je jeden z faktorov. Po druhé. Ukázalo sa, že odpor je oveľa silnejší, než sa predpokladalo. Okrem toho, jedni zarobili a druhí nie. To narúša svetovú rovnováhu. A je veľmi pravdepodobné, že určitá časť svetových špičiek pracuje na zastavení tejto formy sociálnej vojny, ktorá je vedená na pozadí epidémie. A na spustenie niečoho iného. Domnievam sa, že hlavným smerom útoku, ak táto skupina zvíťazí, bude klimatické šialenstvo.

Kedy v roku 2020 epidémia vypukla, kedy… Presnejšie, nevypukla, ale bola vyhlásená! To treba chápať veľmi jasne. A ako som už spomenul, WHO sa od nej dokonca dištancovala, „my sme nič nevyhlasovali“…. S tým my nemáme nič spoločné… Takže v máji 2020, na začiatku, počas májových sviatkov, som hovoril, že po zdravotnej bude nasledovať klimatická agenda. Mýlil som sa. A v Amerike rozbehli BLM, pretože bolo potrebné zlikvidovať Trumpa. Bolo potrebné riešiť problém V Amerike. Kedysi si ultraglobalisti mysleli, že Ameriku nemožno zlikvidovať skôr, ako zlikvidujú Čínu a Rusko. Lenže sa ukazuje, že Amerika Trumpovho typu a sily, ktoré za ňou stoja, sú hrozbou pre ultraglobalizmus. Takže Amerika musí byť zničená. No, a potom je možné premýšľať, čo urobiť s Ruskom a Čínou.

Klimatická agenda je podstatne výkonnejšia, než tá lekárska. Umožňuje likvidovať celý svet, celé krajiny. Epidémia a všetko, čo s ňou súvisí, totiž funguje predovšetkým na Západe, v Severnej Amerike av západnej Európe. Čína tento problém vyriešila. V Rusku je to také všelijaké.

Svetové elity nie sú jednotné. Jedno „metaversum“ bolo vyhlásené 29. októbra. Oznámila to jedna korporácia, druhá – Microsoftom – to urobila 2. novembra. Bola to reakcia na tlak na tieto akcesistické platformy, ktorý sme videli tento rok v lete. Teraz akcioisti a finančníci, ktorým poskytuje krytie Biden a Harrisová, zlikvidovali Trumpa. Ale po Trumpovej porážke, po jeho zvrhnutí, sa začnú prať medzi sebou. A to sa aj stalo. Začal sa útok na Zuckerberga, na Microsoft. A odvetnou reakciou bolo oznámenie „metaversa“. To znamená, že teraz budeme svedkami veľmi intenzívneho boja rôznych frakcií na vrchole. Pôjde o rôzne skupiny, ktoré predstavujú rôzne poschodia svetovej ekonomiky. Pretože horné poschodie patrí akcesistickým platformám. Tie sú skutočne najpokročilejšie, najľudožrútske. Oni predstavujú kontrolu nad človekom. Nie je to kontrola nad zhmotnenou prácou, kapitálom. Nie je to ani kontrola nad peniazmi. Ide o ovládanie človeka. Na ďalšom poschodí sú finančníci. Potom technotronika. Pod ňou priemysel. S priemyslom a priemyselným kapitálom sa vysporiadali. Teraz budú merať sily finančníci, akcioisti, a tí, ktorých Brzezinski nazval technotronikou.

Sám Brzezinski krátko pred svojou smrťou vyhlásil, že prichádza globálny chaos, ktorý potrvá až do roku 2026. Ale myslím, že to bol veľký optimista. Myslím, že táto dekáda bude plná takých chaotických posunov. Pretože žiadne z týchto zoskupení, akcioisti, finančníci a technotronici, sa svojich pozícií nebude vzdávať. Budú bojovať na život a na smrť. Časom, niekedy, sa nejako dohodnú. Ako sa napríklad dohodla buržoázia s pozemkovou aristokraciou po európskych revolúciách roku 1848. Tu je však stávka vyššia, pretože vtedy išlo o štrukturálnu krízu kapitalistického systému, o prechod z raných čias manufaktúrneho kapitalizmu k priemyselnému kapitalizmu. Teraz je v stávke budúcnosť postkapitalistickej spoločnosti. V tejto situácii budú ľudia jednoducho bojovať o život. Mimochodom, rád by som pripomenul, že Schwab napísal, že ak aspoň jedna z veľkých krajín, USA, Čína alebo Rusko, od tohto projektu odstúpi, potom projekt vytvorenia „nového normálu“ nebude realizovaný. A pozrite sa, čo sa deje. V roku 18 sa snažili zatlačiť Si Ťin-Pchinga. Nezafungovalo to. A čo teraz robí Si Ťin-Pching? Likviduje čínske digitalizátory. Uvedomil si, že sú pre čínsku moc hrozbou, a preto musia oni sami vybudovať digitálny štát a tieto platformy rozdrviť. Číňania tak môžu dokázať úžasnú vec. Môžu vytvoriť digitálny štát. To znamená, že štát zostane zachovaný, ale bude digitálny. Čína hrá 1:0 v prospech tých síl, ktoré sa týmto procesom bránia. Trump bol zvrhnutý – 1:1. Takže zostáva Rusko. A čo teraz robí Si Ťin-Pching? Likviduje čínske digitalizátory. Uvedomil si, že sú pre čínsku moc hrozbou, a preto musia oni sami vybudovať digitálny štát a tieto platformy rozdrviť. Číňania tak môžu dokázať úžasnú vec. Môžu vytvoriť digitálny štát. To znamená, že štát zostane zachovaný, ale bude digitálny. Čína hrá 1:0 v prospech tých síl, ktoré sa týmto procesom bránia. Trump bol zvrhnutý – 1:1. Takže zostáva Rusko. A čo teraz robí Si Ťin-Pching? Likviduje čínske digitalizátory. Uvedomil si, že sú pre čínsku moc hrozbou, a preto musia oni sami vybudovať digitálny štát a tieto platformy rozdrviť. Číňania tak môžu dokázať úžasnú vec. Môžu vytvoriť digitálny štát. To znamená, že štát zostane zachovaný, ale bude digitálny. Čína hrá 1:0 v prospech tých síl, ktoré sa týmto procesom bránia. Trump bol zvrhnutý – 1:1. Takže zostáva Rusko.

Nastáva zvláštna situácia. Rusko je samozrejme slabým článkom. Z ekonomického hľadiska je slabým článkom. To znamená, že o osud projektu „nového normálu“ sa hrá v najslabšom článku. Rovnako ako na začiatku dvadsiateho storočia. Rusko bolo slabým článkom av ňom vyrazila na povrch budúcnosť. Avšak budúcnosť s takou tvárou, s akou prerazila. Teraz sa situácia opakuje, takže si myslím, že v nasledujúcich 5 až 6 rokoch bude Rusko predmostím, priestorom najtvrdších bojov o budúcnosť. A z toho, ako boj dopadne tu, vyplynie, kto vyhrá, ktorá skupina… Aká bude budúcnosť. Či bude totálne ľudožrútska, s akcesisticko-finančníckou tvárou alebo iná. Je dosť možné, že svet pôjde do budúcnosti rôznymi cestami. Mimochodom, z feudalizmu existovali cesty presne tri. Nemecká, francúzska, anglická. Najbrutálnejšia bola anglická. Nemci a Francúzi boli miernejší. Vstupujeme teda do veľmi, veľmi nebezpečnej, ale veľmi zaujímavej doby. A myslím si, že v situácii takzvaného transferu alebo tranzitu 24. roku sa dočkáme mnohých historických prekvapení.

Poteší nás, ak vás článok obohatil o iný uhol pohľadu a ďakujeme vopred, ak podporíte ľubovoľnou čiastkou slobodu slova na náš účet v ČSOB IBAN:SK80 7500 0000 0040 1415 4359     

Zanechajte nám komentár

Predchadzajúci článok

MOR HO!

Otvorený list poslancom NR SR – MOR HO!!!

Petícia MOR HO! za záchranu lesa, vody v procese klimatických zmien a odstránenia ohrozenia človeka v prírode. Ing. Dušan Lukášik, ...

Nasledujúci článok

Spravodajstvo

Jozef Banáš pani prezidentke: Kto bol prvý...? (k zmluve USA – SR)

Pani prezidentke: Kto bol prvý? ………(k zmluve USA – SR) Agentúra Focus priniesla nedávno výsledky prieskumu, podľa ktorého si 44,1 ...
Spravodajstvo

OSN, WHO a WEF boli vyhlásené za teroristické organizácie Republikánskym krajským zhromaždením na Floride

Republikánske zhromaždenie okresu Lee, čo je ľudová konzervatívna republikánska organizácia, schválilo rezolúciu, ktorú predstavil Joseph Samsone a vyhlásil OSN, WHO a WEF ...
Spravodajstvo

George Soros otvorene rozpráva o realizácii jeho plánu likvidácie Ruska a ďalších krajín

ilustračné fototo: europeanconservative.com Kto je George Soros? Zopár faktov a zhodnotenie jeho investícií a impéria Maďarský podnikateľ Georg Soros, o ...
Aktualizované 20.6. 23:49
Spravodajstvo

Čo je to pandémia?

Spochybňovanie pandémie Covid-19 je podľa ministerky zdravotníctva Dolinkovej neúctou k pozostalým obetí. „Najprv definujme, čo je to pandémia a potom ...
Spravodajstvo

Kaliňák podáva na Naďa trestné oznámenie za vlastizradu

Kaliňák vyjadril k Jaroslavovi Naďovi tvrdé slová o vlastizrade Minister a exminister obrany sú vo veľkom spore. Robert Kaliňák použil ...
Spravodajstvo

3 milióny nadmerných úmrtí v 47 krajinách súvisiacich s injekciou COVID

Nadmerná úmrtnosť v krajinách západného sveta od pandémie COVID-19: odhady „Náš svet v údajoch“ od januára 2020 do decembra 2022 ...
Aktualizované 19.6. 01:03
Spravodajstvo

Porušovaním práv si ani Súdny dvor EÚ rešpekt nezíska

foto: archív Milí priatelia, v dole pripojenom článku SMERo-HLASu iba poukazujem na platný právny stav.Len a len preto, aby Pellegrini, ...
NÁZORSpravodajstvo

V čom je problém s lex atentátom? Róbert Švec reaguje...  

Tak nám vláda schválila lex atentát s stalo sa presne to, čo sa očakávalo. Vláda nechutne zneužila atentát na Fica ...
Spravodajstvo

Peter Pellegrini je prezidentom Slovenskej republiky

Peter Pellegrini sa oficiálne stal novým prezidentom Slovenskej republiky. Vo svojom inauguračnom prejave vyzval Slovákov na zmierenie, pokoj, vzájomné porozumenie, ...
Spravodajstvo

Ján Káľavský: Cieľom čurillovcov bolo "uje*ať skur*ených smerákov a Fica"

Mimi Šramová s Jánom Káľavským, bývalým operatívcom NAKA S ex-operatívcom NAKA Jánom Káľavským Sme sa v Bosne, kde Ján Káľavský ...
Spravodajstvo

Otvorený list generálnemu prokurátorovi Žilinkovi

Vážený pane, na Vašom osobnom profile obmedzili ste kto môže komentovať Vaše príspevky. Obzvlášť po atentáte na Roberta Fica Spoločnosť Meta ...