Tajne uniknutý prejav generálneho tajomníka Trilaterálnej komisie z decembrovej konferencie v Bruseli

23. marca 2021

Tajne uniknutý prejav generálneho tajomníka Trilaterálnej komisie z decembrovej konferencie v Bruseli, ktorý nám umožní pochopiť mnohé z dnešných svetových udalostí.


Vážení kolegovia
Dnešné pred novoročné spoločné zasadnutie všetkých troch skupín Trilatelárnej Komisie je príležitosťou zamyslieť sa nad cestou, ktorou sme sa prešli od roku 1973. Najmä v čase, keď vďaka nesmiernemu úsiliu našich ľudí, rozmiestnených na všetkých dôležitých postoch po celom svete , stojíme pred konečným cieľom, ktorým je dobudovanie celosvetovej vlády pod našou kontrolou!

David Rockefeller


Preto si dovoľte pripomenúť aj tých, ktorí sa nedožili tohto nádherného okamihu, ale ktorí rozhodujúcim spôsobom prispeli k nášmu víťazstvu, ktoré je na dosah ruky a bez ktorého by sme nemohli dosiahnuť naše ciele. Po prvé, rád by som si spomenul na otca zakladateľa, Davida Rockefellera, ktorý položil ďalší pilier nášho chrámu bratstva hneď po druhej svetovej vojne, stavajúc na bývalých vizionároch pokroku a ľudskosti. Už sú to tri roky, čo nás David opustil vo veku 102 rokov, ale som presvedčený, že by bol hrdý na to, ako dôsledne sa jeho vízia programu do roku 2022 realizovala. Európske hnutie, v akom bol David po druhej svetovej vojne, sa teraz stalo plnohodnotnou vládou celého európskeho kontinentu.

 RICHARD-NIKOLAUS-VON-COUDENHOVE-KALERGI


  


 Naša Európska komisia, na čele Európskej únie, sa stala skutočnou nadnárodnou vládou nad európskymi národmi, ktorých vplyv sa postupne
vytráca, až úplne stratia a budú nahradené populáciou nového typu, ako to navrhuje
ďalší z našich veľkých vizionárov gróf Coudenhove-Kalergi. Bohužiaľ, operácia „Výmena“, ktorá sa začala v plnom rozsahu v roku 2015 s cieľom
premiestniť milióny migrantov na európsky kontinent do roku 2030, logisticky a finančne zabezpečená Európskou komisiou, európskymi vládami a nadnárodnými inštitúciami, bola narušená nezvládnutou prácou našich kolegov v strednej Európe. Keďže by som chcel vyzdvihnúť prácu našich nemeckých, francúzskych, španielskych a iných divízií na starom kontinente, ktoré odviedli skvelú prácu v tejto operácii, je potrebné kriticky zhodnotiť stredoeurópske a tiež aj britskú divíziu.

Neschopnosť zvrhnúť Orbánovu vládu v Budapešti, ako aj odstránenie Kaczynského vo Varšave nás stáli nielen oneskorenie harmonogramu plánovaných zmien, ale aj veľké úsilie o odstránenie týchto potenciálnych ohnísk odporu. Preto dôrazne varujem našich kolegov vo Varšave a Budapešti, aby čo najskôr napravili situáciu vzhľadom na blížiaci
sa moment veľkého resetu a zmeny, ktoré s tým súvisia, ako sa to podarilo v Bratislave a – ako pevne verím – sa tak stane budúci rok v Prahe.
Samostatnou kapitolou je zlyhanie britskej divízie, ktorá nielenže nedokázala zabrániť odchodu Británie z Európskej únie, ale aj napriek obrovským investíciám do zmien dramaticky prehrala pobrexitové voľby. Tieto skúsenosti, vrátane prezidentských volieb vo Washingtone, nás donútili prijať mimoriadne opatrenia na zlomenie odporu reakčných
síl, ktoré v poslednej dobe opäť zdvihli hlavy. Opatrenia, ktoré boli spustené už v januári 2020 majú za cieľ urýchliť blížiace sa procesy globálnych zmien.


Operácia Pandémia vrátila iniciatívu tento rok späť do našich rúk. Okrem politického a ekonomického chaosu, ktoré nám v kombinácii s už sofistikovanými predvolebnými manipuláciami, ktoré viedli k odstráneniu Donalda Trumpa, nám pomohli upevniť situáciu a urobiť ďalší významný krok na našej ceste k úplnej kontrole planéty. Všetky predchádzajúce operácie, ako je 9/11 World Trade Center / pád dvojičiek/ a arabskej
jari, budú pôsobiť ako nevinné hry vo svetle začatia Veľkého Globalného Resetu.
Úplné označenie a registrácia všetkých obyvateľov bude dôležitým krokom k upevneniu sveta pod našou kontrolou. Týmto spôsobom by som chcel poďakovať všetkým, ktorí prispeli k tomuto úspechu. Okrem našej zdravotnej komisie (WHO) sú to predovšetkým naše súvisiace lekárske korporácie a mladí kreatívci, ktorí uviedli celý Problém C-19 do života a spôsobili tak chaos, na ktorom môžeme vybudovať krásny nový svet.
Po znovu ovládnutí mocenských pák vo Washingtone od januára budúceho roka budeme schopní účinne znovu spojiť naše sily a sústrediť sa na konečné riešenie nášho úhlavného protivníka, Putinovho Ruska.
Okrem lekárskej a finančnej sekcie budú naše lojálne tajné služby aj naďalej zapojené do operácie, ktorá bude prebiehať počas celého budúceho roka. Špecifická situácia, ktorá panuje v konsolidácii s Čínou, o ktorej bude informovať predseda našej čínskej sekcie, ako aj o podrobnostiach moskovskej operácie vás bude informovať hlavný komisár našej sekcie v Rusku.
Som presvedčený, že rovnako ako s operáciou C-19 bol tento rok pre nás mimoriadne úspešný – aj pokiaľ ide o finančné zisky našich kontrolovaných korporácií – nasledujúci rok bude úspešnejší, čo položí základy konečného zjednotenia.
Musíme mať vždy na pamäti, že až keď sa podarí zlomiť odpor v Moskve a na niektorých ďalších miestach bude naše víťazstvo kompletné. Až keď národné štáty konečne zmiznú, budeme schopní účinne napredovať vo veľkej transformácii ľudstva, aby sme dokončili veľkú transformáciu, ktorej základy položili naši predchodcovia, ktorí boli schopní zorganizovať niekoľko ďalších zmien od francúzskej revolúcie, vrátane oboch svetových vojen, ktoré nás posunuli vpred do sveta humanity a pokroku.
Nemôžeme mať malé ciele. Až budú spiatočníci eliminovaní, bude čas na skutočnú prácu, ktorá bude znamenať úplnú premenu celého ľudstva, ako sme ho doteraz poznali.

Egoistické túžby alebo podľahnutie nebezpečnému kresťanského kultu bude
nahradené oslobodením ľudí od minulých stereotypov. Klasická rodina na prvom mieste čoskoro prestane existovať a bude nahradená voľnými variabilnými zväzkami bez pohlavnej ukotvenosti.
Feministické a rodové hnutia sú len predvojom ďalekosiahlych zmien v najintímnejšej oblasti človeka, ku ktorým nové ľudstvo pod naším vedením neochvejne smeruje. Táto nová kultúra, ktorej prvé výhonky už možno s uspokojením sledovať v súčasných
trendoch svetového šoubiznisu, prirodzene absorbuje všetky prvky miešania kultúr a vzájomného obohacovania, t. j. anihilácie.

Multikulturalizmus sa stane skutočnosťou, pretože miešanie kultúr je základom celého procesu. Nové oslobodené ľudstvo, ktorého počet sa výrazne zníži v dôsledku našej prebiehajúcej operácie C-19 a jej ďalších – oveľa hlbších – procesov, bude znamenať narodenie nového človeka a prípravu cesty pre vstup vyšších entít do nášho časopriestoru. Len to úplne zmení tvár sveta, ako ho poznáme. Nesmieme zabúdať, že tento metafyzický cieľ je skutočným dôvodom, pre ktorý napíname naše sily.


S potešením vám oznamujem, že naši vedci, ktorí pracujú na tejto úlohe, dosiahli tento rok mimoriadne úspechy. Tento rok bolo izolované rekordné množstvo antihmoty, ktorá je základným prvkom pre začatie ďalšej fázy týchto procesov.
Cesta, ktorou sme prešli, nebola jednoduchá, neobišla sa bez problémov. K budovaniu novej spoločnosti sme pristupovali v nepriaznivých medzinárodných podmienkach, ale vďaka našim spolupracovníkom umiestneným na dôležitých pozíciách v politike, médiách, korporáciách a kultúre sa nám podarilo dosiahnuť súčasný stav.


Máme víťazstvo na dosah ruky.
Nenechajme ho vziať a do nového roka 2021 vykročme sebavedome a s odvahou.
Trilaterálna komisia
Trilateral.svg
zakladateľ David Rockefeller , Zbigniew Brzezinski a Jimmy Carter

Vznik júl 1973, sídlo Tokio, Japonsko
Nová kultúra, ktorej prvé výhonky už možno s uspokojením sledovať v súčasných trendoch svetového šoubiznisu, prirodzene absorbuje všetky prvky miešania kultúr a vzájomného obohacovania, t. j. anihilácie. Multikulturalizmus sa stane skutočnosťou, pretože miešanie kultúr je základom celého procesu.
Trilaterálna komisia je diskusné fórum politikov, obchodníkov, bývalých diplomatov a novinárov založené na podporu bližšej spolupráce medzi štátmi USA , Európy a Japonska. Komisia bola založená v roku 1973 z iniciatívy finančníka Davida Rockefellera , ktorý bol v tom čase predsedom americkej organizácie Council on Foreign Relations (CFR).


Komisia je tvorená troma skupinami: Európsku (170 členov, sídlo v Paríži ),
Severoamerickou (112 členov, sídlo vo Washingtone ) a Ázijsko-tichomorskú (vyše 100 členov, sídlo v Tokiu ), Ázijsko-tichomorská skupina bola pôvodne tvorená iba Japonskom a teda bola nazývaná Japonská skupina. Na čele každej skupiny stojí jeden predseda a dvaja podpredsedovia. V čele celej Trilaterálnej komisie potom stoja predsedovia týchto troch skupín.
Personálne zloženie:


Európska skupina: predseda: Jean-Claude Trichet

podpredsedovia: Vladimír Dlouhý a Michael Fuchs

Severoamerická skupina: predseda: Joseph S. Nye

podpredsedovia: Allan E. Gotlieb a Jaime Serra

Ázijsko-tichomorská skupina: predseda: Jotaro Kobajaši

podpredsedovia: Han Sung-Joo a Jusuf Wanandi

OZ Pán Občan

Video NWO TU

Zanechajte nám komentár

Predchadzajúci článok

Spravodajstvo

Búrka 17.Q3.2Q21.

carsten Správy sa rútia na celé ľudstvo zo všetkých strán. Problematické je vyhľadať tie správne. Svetová populácia zvádza veľký boj, nielen so ...

Nasledujúci článok

Spravodajstvo

Joe Biden sa stane najhanebnejším prezidentom v histórii USA

Foto: BBC/Getty Images Prepadávanie sa Spojených štátov do priepasti pokračuje. Bohužiaľ najväčšou chybou a nebezpečenstvom je to, že so sebou ...
NÁZOR

Štatút moderátora verejnoprávnej politickej debaty

OPAKOVANÝ PODNET RADE PRE MEDIÁLNE SLUŽBY Osoby bez verejného osobného názoru hoc aj v spore „zem je plochá či guľatá“. ...
NÁZOR

Fico žije, nech žije Fico!

Moja viera a nádej hraničí s presvedčením, že Róbert Fico prežije a uzdraví sa. Všetko zlé je na niečo dobré. Ako človák, ľudská osoba ...
NÁZOR

Ako ďalej financie v SR – Pavol Ľupták

Rozhovor na témy: Ako ďalej financie v SR? Siahne vláda na úspory občanov? Prečo všetci vysokopostavení poslanci SNS kandidujú aj ...
Aktualizované 30.5. 00:21
NÁZOR

Zoznam odhalení Deep State - Ivan Raiklin

Ivan Raiklin, bývalý zelený baret informuje o zozname cieľov Deep State Právnik a bývalý zelený baret Ivan Raiklin za covidu ...
NÁZOR

Chcete počuť aká je situácia na východnom fronte?

Poďme si s JUDr. Harabinom oprášiť dejiny a pozrieť sa na fakty, ktoré sú výslednicou správania sa nielen našej bývalej, ...
NÁZOR

Pohľad na Von der Leyenovú a digitálne euro – Milan Uhrík

Rozhovor s europoslancom Milanom Uhríkom na témy: Ako pomáha strana Republika kandidátom, ktorí sú na jej kandidátke do Europarlamentu s ...
NÁZOR

Prečo došlo k atentátu na premiéra SR? – Štefan Harabin

Rozhovor na témy: Súdna rada – súčasný stav Vývoj v Ukrajinsko-Ruskom konflikte Vzťahy Rusko-Čína Prečo došlo k atentátu na premiéra ...
Aktualizované 27.5. 21:35
NÁZOR

Vyhrážajú sa mi smrťou za to, že mám iný pohľad na svet - Dominik Mrvík

HOVORY ZE ZEMĚ hosťujú podnikateľa z Prahy Dominika Mrvíka v rozhovore o tom, ako musel preorganizovať celý svoj život počas rokov ...
NÁZOR

Ustupovať či neustupovať? Byť či nebyť? VÝZVA!

Ilustračný obrázok: neustupuj Ustupovať či neustupovať? Byť či nebyť? VÝZVA! V súvislostiach s dnešným dianím okolo atentátu na Roberta Fica ...
NÁZOR

CENA PRE TATU ŠIMEČKU? Napľutie do tváre Slovákov!

Perly Martina M. Šimečku, zdroj: FB/Napalete PRIEMERNOSŤ NEMÁ ZMYSEL. Udelenie osobitnej novinárskej ceny „Osobnosť slovenskej žurnalistiky“ Martinovi M. Šimečkovi považujem ...