Koronavírus a geopolitika

25. októbra 2023

Koronavírus zasiahol celý svet. Zasiahol ho hlboko, dotkol sa každého človeka. Niet sa preto čo diviť, že každý sa zamyslel nad tým, od koho tento „darček“ prišiel.

 Uvažuje sa o prírodnom pôvode koronavírusu ale i o jeho umelom vývoji v laboratóriách USA.


A a) Americká stopa «Koronavírusu» nás vedie k samotnému vzniku USA, ktorý je spojený s použitím biologickej zbrane proti Indiánom:

 – Američania v rokoch 1754 -1763 a 19.04.1775 – 3.09.1783 ako jedny z prvých použili biologickú zbraň a to proti Indiánom, keď im predávali prikrývky infikované pravými kiahňami (Variolou);

– následne biologickú zbraň použili v Kórejskej vojne (25. júna 1950 — 27. júla 1953);

b) V r. 1968 Senát USA dal objednávku Pentagonu na vývoj biologickej zbrane. Následne doktor Donald Mark Artur prisľúbil senátorom, že za 5-10 rokov vyvinie «nový mikroorganizmus, ktorý zničí imunitný systém»;
 – v roku 1989 bolo odtajnené memorandum národnej bezpečnosti USA z roku 1974, v ktorom sa tvrdilo, že: «zníženie počtu obyvateľstva sa musí stať najvyššou prioritou americkej politiky vo vzťahu k štátom tretieho sveta»;

c) V roku 2001 USA zmarili rozhovory smerujúce k vypracovaniu medzinárodného, právne zosnovaného a zaväzujúceho dokumentu: „Protokol ku Konvencii o biologických zbraniach“.

d) USA v rôznych štátoch sveta zbierajú biomateriál na vojenské využitie. Konkrétne v Pentagone nepopierajú fakt zberu biomateriálu Rusov. Vo svete sa šíria rôzne verzie hovoriace o «genetickej zbrani» schopnej ničiť obyvateľstvo selektívne podľa etnického princípu;

e) Od 2015 roka pravidelne prichádzajú správy z Gruzínska o biologickom laboratóriu R. Lugara (neďaleko Tbilisi). Masmédiá tvrdia, že v tomto laboratóriu pracujúcom pod patronátom USA sa vyvíjajú biologické zbrane;

f) V koronavíruse, ktorý sa objavil v čínskom Wu-chane, experti našli «časti bielkovinovej štruktúry zhodné s časťami bielkovinovej štruktúry vírusu HIV»;

g) Časť a miesto rozšírenia nebezpečnej infekcie ako keby bolo špeciálne vybrané:
 — mnohomiliónové mesto – transportný uzol celočínskeho významu;
 — predvečer Východného nového roka, (to napomohlo aktívnemu šíreniu infekcie);
 — a v predvečer najvážnejšej udalosti štátu – Celočínskeho zjazdu národných poslancov (v dôsledku čoho bolo nutné túto udalosť odložiť na neurčitý čas);
 — sychravé počasie (priaznivé pre dlhú životaschopnosť koronavírusa, napomáhajúce rýchlemu šíreniu infekcie a prechodu k ťažkým fázam infekčnej pneumónie), atď.

h) V čínskom Wu-chane sa nachádza konzulát USA, zamestnanci ktorého boli urýchlene evakuovaní, následne na Internete sa šírili informácie, o nejakom biologickom zariadení umiestnenom na jeho území;

ch) Na druhom mieste z hľadiska množstva nakazených a zomrelých od koronavírusu vo svete sa nachádza Taliansko (13.03.2020), nasleduje Republika Kórea, Španielsko, Francia a Nemecko – štáty, na území ktorých sa nachádzajú veľké skupiny príslušníkov americkej armády a objekty infraštruktúry Pentagonu. K 13. marcu počet nemocných činí 3 (tri) 5 (pätiny) z počtu všetkých prípadov ochorenia za hranicami ČĽR. V samotných USA podľa oficiálnych údajov ochorelo 1336 osôb a zomrelo 36 osôb. Celkove štáty bez Číny = na 0,6 miliardy obyvateľov udávali 33 tisíc nemocných. V tom čase na1,4 miliardy Číňanov pripadlo 80 tisíc nemocných. Zaujímavá proporcia, no nie? Popri tom v iných štátoch Európy a Ázie (kde nie sú americké základne, no bolo nemenej občanov Číny) vírus sa správal zdržanlivo: Honkong – 130 prípadov, Thajsko – 70, Vietnam – 39, RF – 34 atď. — Irán, ktorému Washington v poslednej dobe verejne hrozí priam genocídou, sa neočakávane stáva ešte jedným veľkým centrom šírenia koronavírusu (viac ako 10 tisíc nemocných 429 zomrelých k 13.03.20). Popritom v susedných štátoch je počet nemocných jeden až dva krát menší;

i) Virologička S. Peková tvrdí, že tento vírus nemohol vzniknúť v prírode a že je umelo vytvorený v nejakom laboratóriu. Viď: „Američani kvílí, co dr. Peková světu odhalila o původu koronaviru (!) a usilují to zahrát do outu! Zbytečně, je to venku! Modleme se za Soňu Pekovou, prosím…“

j) K podobnému druhu informácií ešte možno pridať neskrývané prianie Američanov za každú cenu «zdržiavať» Čínu, ktorú Washington (obdobne ako Rusko) zjavne radí k svojim nepriateľom. Pritom je očividné, že samotný Peking asi ťažko by sa zaoberal plánmi na výrobu genetickej zbrane proti «žltej rase» alebo proti «genetickým Číňanom» a iste by si neprial také problémy, ktoré mu priniesol nešťastný CoV2019. Pokiaľ by bola pravdivá verzia o amerických koreňoch koronavírusovej pandémie, tak si myslím, že za tým je americká štátna elita presadzujúca svoje úzke americké záujmy na svetovej aréne. Použitie takéhoto prostriedku na zdržanie Číny, Ruska a Európy by bolo aktom zúfalstva. Totiž americká elita musela počítať s tým, že použitie tohto prostriedku hrozí Amerike bumerangovým efektom. Čoho sme v súčasnosti svedkami.

B) Druhou možnosťou je prírodný pôvod koronavírusu. Z hľadiska geopolitiky je jedno, aký je pôvod koronavírovej pandémie. Podstatné je, že objektívne hrozba existuje a GP ju môže využiť na svoje ciele. Aby sme mohli pochopiť, oceniť, aké budú následky súčasnej koronavírusovej pandémie objasnime si, čo je základom na ktorom stojí súčasný svetový poriadok. Ten pozostáva z dvoch častí:

A) EMISIA PEŇAZÍ  uskutočňovaná centrálnymi bankami „rozvinutých krajín“ „zo vzduchu“. Peniaze sa tvoria „na dlh“. To je veľmi vážny moment. Teda „Rozvinuté krajiny“ nežijú tak dobre preto, že zarábajú peniaze, ale preto, že centrálne banky vyrábajú peniaze zo vzduchu. Jediné čím sú tieto emisie podložené sú dlhové cenné papiere = dlhový úpis = obligácie. To tvorí podstatu ohromných štátnych dlhov všetkých „rozvinutých krajín“. Konkrétne: Japonska, USA, Francie, Nemecka, Fínska, teda každej krajiny, kde je dobrá životná úroveň. Každý taký štát má ohromujúci štátny dlh. V týchto štátoch množstvo peňazí nie je spojené, nezávisí od úrovne výroby – produkcie toho daného štátu;

B) SPOTREBA Všetko závisí od spotreby. Je to jednoducho tak, je to fakt. Aby súčasná svetová ekonomika fungovala, obyvateľstvo sveta musí neustále niečo kupovať a spotrebovávať. Je jedno ako a čo: ísť do reštaurácie, do kaviarne, vypiť kávu bežiac kamsi, kúpiť automobil, vymeniť nábytok, mobil, teda kupuj, kupuj, kupuj spotrebúvaj, lietaj na dovolenku, stále niečo kupuj. Prečo je to vážne pre ekonomiku? Pripomínam: prvým základným kameňom ekonomiky sú peniaze zo vzduchu. V tejto ekonomike sú peniaze tovarom. Uvedomíme si to, ak sa zamyslíme čo je podstatou takzvanej „výmeny-conversion“ jedných peňazí (meny) za druhé. My fakticky jedny peniaze kupujeme a druhé predávame. Peniaze sa stali tovarom. Ak sú peniaze tovarom, je nutný dopyt na tieto peniaze. Predovšetkým na tie, ktoré sa vytvárajú zo vzduchu a sú hlavným tovarom bankárov. Dopyt sa dosahuje cestou neudržateľnej spotreby.

Ináč povedané: súčasná ekonomika nemôže existovať bez neustáleho dočerpávania z ničoho vyrobených a ničím, zdôrazňujem: ničím nekrytých peňazí (okrem dlžných úpisov = obligácií) a neudržateľnej spotreby. Za tejto situácie vzniká epidémia COVID 19. Reálne prebieha. A strach budí jej obraz vykresľovaný masmédiami. Stále viac sa vyhrocuje situácia. Štáty potichu, postupne a niektoré ihneď prijímajú opatrenia. Tieto opatrenia vedú k faktickej likvidácii spotreby. Logické opatrenie – zatvorenie hraníc viedlo k zrušeniu všetkej leteckej dopravy a prepravy, zničeniu turistiky ako triedy, prázdnym hotelom, zastaveniu pohybu osôb nie len cez hranice, ale i vo vnútri štátov. Zatvorenie reštaurácií, obchodov… prakticky všetkého. Ľudia prestávajú míňať peniaze a v dôsledku toho ich prestávajú zarábať.

Čo v závere dosahujeme: zastavuje sa obrat peňazí, ktorý je základom fungovania súčasného svetového poriadku. Normálne obrat peňazí vedie k ešte väčšiemu obratu väčšieho množstva peňazí. A akonáhle tomu postavíme hrádzu, je to STOP. Finančný tok vysychá. Do svetovej ekonomiky, ekonomiky každého štátu prestávajú tiecť financie.

Čo nasleduje: Plný KOLAPS.

Inými slovami: informačná kampaň okolo koronavírusu má za cieľ fakticky položiť na lopatky súčasnú svetovú ekonomiku. Alebo ju likvidovať v tej podobe, v akej v súčasnosti existuje. Iný cieľ to nemôže mať. Pretože k čomu to povedie, je úplne očividné. Ak ľuďom zakážete chodiť do práce. Zastavíte verejnú dopravu. Je očividné, že v dôsledku toho prakticky nik nebude mať peniaze. Dôjde k úplnému kolapsu. Načo sa to robí? Preto, aby sa zmenila situácia. Aby sa zmenil svet. My si len môžeme domýšľať, aké plány majú v hlave tí, ktorí reálne zastavili svetovú ekonomiku. Popri tom, ako to bolo elegantne urobené. S využitím sebaorganizujúceho efektu. Nuž ale keď je to také očividné, prečo tak štáty konajú?

► Reálna hrozba epidémie existuje. Otázka je len v jej rozsahu a následkoch. Predstavme si, že niektorý štát nepodľahne reklamnej kampani. Nezatvorí hranice, reštaurácie, alebo nezrealizuje iné obmedzenia. A všetci okolo nich budú realizovať. K čomu to povedie – vlády týchto štátov bude možné kedykoľvek vystaviť na pranier. Politici to veľmi dobre chápu. A prijímajú tie opatrenia, ktoré prijímajú ostatní. Situácia je zmodelovaná tak, že žiadny štát nemôže konať ináč.

Dielči záver I:

1) Koronavírus existuje;
2) Jeho pôvod: či už prírodný, alebo umelý, nie je plnohodnotne dokázaný, i keď sa objavuje stále viac informácií o tom, že jeho pôvod siaha do roku 2015 do niektorého z amerických biologických laboratórií;
3) Od počiatku je jasné, že opatrenia prijímané v „rozvinutých“ krajinách povedú k zániku súčasného spôsobu života a ekonomiky. Napríklad:
– ako rýchlo zbavili ľudí základných ľudských práv (práva zhromažďovania, sloboda slova, pohybu …;) predovšetkým na Západe je to zadupané do asfaltu. Pokutujú, zatvárajú tých, čo zverejňujú fake o koronavíruse.


ČO ĎALEJ?

USA, kolektívny Západ dávajú finančnú injekciu na oživenie ekonomiky:
– USA: vkladajú 2 (dva) trilióny dolárov do ekonomiky. Pre predstavu je to o niečo viac ako celý ruský rozpočet;
– EÚ: vkladá 750 miliárd Euro do ekonomiky.
USA a EÚ tieto sumy vytvorili podľa zabehnutej tradície opäť: „zo vzduchu“. Tlačia (FED) tieto sumy a vkladajú ich do ekonomiky vychádzajúc nie z toho koľko z nich je krytých, koľko zarobili, ale toľko vkladajú, koľko si myslia, že je nevyhnutné, koľko treba…

V rámci toho má každá rodina dostať ako podporu 1000 dolárov. Je to veľa peňazí? Nuž suma to nie je malá. Môže však zachrániť človeka, ktorý v dôsledku koronavírusovej epidémie stratí prácu? Určite nie. My však chápeme, že v dôsledku tejto epidémie prídu o prácu v lepšom prípade desiatky miliónov osôb. Predovšetkým tie, osoby, ktoré zasiahol prvý úder. Konkrétne osoby pracujúce v: turistike, hotelierstve, poskytovaní reštauračných služieb… no neskôr táto vlna postihne i iné sféry. Tí čo stratia prácu, nebudú mať spotrebu na tej úrovni ako predtým. Nebudú splácať dlhy, i keď získajú odklad. Dôjde k bankrotom. Suma sumarum, povedie to k veľkej depresii, možno i k najväčšej depresii.
+ RUSKO: Rusko na rozdiel od Západu pri výstavbe svojho ekonomického systému sa pridržuje princípu: účel svätí prostriedky (Ak by bol prostriedok vhodný na dosiahnutie cieľa neprijateľný, musí sa upustiť od jeho dosiahnutia). Súčasné ruské vedenie veľmi dobre chápe situáciu, možné scenáre vývoja. Preto sa intenzívne začalo zaoberať zbavením sa vonkajšieho riadenia. A robí všetko pre správne smerovanie Ruska. Rusko má ďaleko od krachu. Do krízy vstupuje s veľkými finančnými rezervami. Jej veľké spoločnosti sú bez dlhov. Je prakticky sebestačné. Maximálne sa mobilizuje. Vzhľadom na skúsenosti ruskej civilizácie má Rusko všetky šance vyjsť z krízy v pozícii svetového lídra – majáku pre celé ľudstvo.

Dielči záver II.:

A) Niekto vedome, rozšírením vírusu, alebo informácii o víruse, sa rozhodol zopakovať situáciu z roku 1928. Čierny štvrtok = Black Thursday 24. októbra 1929. Kedy svetová ekonomika krachla a všetko to viedlo ku globálnej kríze ktorá skončila Druhou svetovou vojnou. Vzniká dojem, že určité svetové sily svetoví bankári = možno GP (globálny prediktor) si vybrali práve tento scenár;
B) Iní sú toho názoru, že prebieha tvrdé nulovanie svetovej ekonomiky s využitím faktoru vyššej moci, kde namiesto vojny sa využíva pandémia COVID-19. Čo umožní odpísať dlhy a riadené zníženie svetovej úrovne spotreby. Ten, kto spustil tento proces, veľmi dobre vedel, čím to môže skončiť.
 Nevidím možnosť návratu sveta do tej situácie, v ktorej sa nachádzal pred pandémiou koronavírusu. Svet sa zmenil. Ako sa zmenil, dozvieme sa veľmi rýchlo. Výrazným negatívom je, že Západ sa opäť nepoučil. Opät nemieni meniť svoj finančný systém. Tlačiareň a svetová vojna sú naďalej jeho základnými nástrojmi riešenia problémov v ekonomike.

Naďalej sa riadi heslom: účel svätí prostriedky (cieľu sa prispôsobujú prostriedky t.j. môžu byť vybrané a použité všetky, ktoré vedu k dosiahnutiu cieľa). Nesprávnosť tohto prístupu už dokázala história. Zaručene to privedie svet k ďalšej kríze, ktorá zničí celé oblasti ekonomiky zanechajúc milióny ľudí bez prostriedkov na živobytie.

Celkový záver:

Celý svet vrátane Ruska musí prejsť obdobím prekonávania následkov rozvoja „na dlh“ vrátane prekonávania „parazitného myslenia“ miliárd obyvateľov tejto Zeme, ktorí takto žili odtrhnutí od reálií a prírodných procesov formovania spoločnosti. Ľudstvo si navyklo na finančný doping, ktorý vážne narušil príčinno – následné vzťahy v živote ľudí a štátov. Všetko to si ľudstvo musí uvedomiť a metodicky sa liečiť, posunujúc sa k normálnemu obrazu života všetkého ľudstva. Rusko má tu výhodu, že žilo podľa iného, skromnejšieho modelu a navyše začalo týmto bolestivým procesom prechádzať ako prvé. Práve tento bolestivý proces je hlavnou príčinou malomyseľných nálad časti obyvateľov Ruska, ktorá si uvedomuje, že doping a s tým spojený život v štýle „briliant“ si neužije. Prenos tejto myšlienky na úroveň uvedomenia – to má strategický charakter. To vylúči chybovosť, ktorá by mohla vzniknúť prijatím rozhodnutí vychádzajúcich z ilúzií.
Tu možno citovať slová francúzskeho prezidenta Emmanuel Jean-Michel Frédéric Macrona:
„My sme vo vojne. To je vojna za zdravie. My nebojujeme proti armáde, alebo proti inému národu. No nepriateľ je tu, neviditeľný, nepolapiteľný, útočiaci. A to vyžaduje našu všeobecnú mobilizáciu.“
Či francúzsky prezident do týchto slov vkladal dvojaký zmysel, alebo hovoril len o koronavíruse, to nemá význam. V najbližšej budúcnosti ľudstvo očakáva veľká vojna v oblasti vnútorného algoritmu v každej jednotlivej hlave a na úrovni štátnych inštitúcií s hlavnými nepriateľmi ľudstva: nezodpovednosťou, ľahkomyseľnosťou, krátkozrakosťou. Ak každý z nás na svojom mieste bude s týmito neduhmi bojovať na život a na smrť, tak už žiadne vojny nebudú.

Massimo Mazzucco – Koronavírus – zaujímavé „náhody“


Zdroj:
 ► Николай Стариков: кому нужна новая «великая депрессия» https://www.youtube.com/watch?v=HLyrFqFFURM
 ► Коронакризис – война за здоровье https://aftershock.news/?q=node/845979
 ► Американский след «китайского» вируса Андрей Климов https://www.pnp.ru/politics/amerikanskiy-sled-kitayskogo-virusa.html
 ► Američani kvílí, co dr. Peková světu odhalila o původu koronaviru (!) a usilují to zahrát do outu! Zbytečně, je to venku! Modleme se za Soňu Pekovou, prosím https://petrabostlova.wordpress.com/2020/03/20/americani-kvili-co-dr-pekova-svetu-odhalila-o-puvodu-koronaviru-a-usiluji-to-zahrat-do-outu-zbytecne-je-to-venku-modleme-se-za-sonu-pekovou-prosim/
 ► Massimo Mazzucco – Koronavirus, zajímavé „náhody“ https://www.youtube.com/watch?v=gXTSivCicjQ
 Súvisiace materiály:
  ▣ Záporný úrok http://rusyn-narod.ru/politika__moi_stati/zagholovok_stat_i012345678
  ▣ Európa a budúcnosť http://rusyn-narod.ru/politika__moi_stati/europa_a_buducnost
  ▣ USA a budúcnosť http://rusyn-narod.ru/politika__moi_stati/usa_a_bu
  ▣ Doba temna – kurz prežitia http://rusyn-narod.ru/istoriia_inyie_stati/doba_temna_kurz_prezitia
  ▣ Komu zvonia do hrobu? http://rusyn-narod.ru/politika_inyie_stati/komu_zvonia_do_hrobu_
  ▣ VOSR 100 výročie – význam http://rusyn-narod.ru/politika__moi_stati/zagholovok_stat_i0
  ▣ Putinov prejav 01.03.2018 – podstata a význam http://rusyn-narod.ru/politika_inyie_stati/putinov_prejav_01_03_2018_podstata_a_vyznam
  ▣ Prelom БРЕСТ-ОД-300 = BREST-OD-300 https://rusyn-narod.ru/politika_inyie_stati/zagholovok_stat_i012345678910
  ▣ Hlupákom kapitalizmus http://rusyn-narod.ru/politika_inyie_stati/hlupakom_kapitalizmus_
  ▣ Posledná loď / The Last Ship TV seriál USA 2014 -2018https://www.csfd.cz/film/327905-posledni-lod/prehled/https://www.tv-archiv.sk/posledna-lod
     Čím sa zaoberajú Američania a čo nás asi neminie …
  ▣ DRAŽOBA https://rusyn-narod.ru/politika__moi_stati/drazoba
  Preložil spracoval a napísal: Milan Semančík, Trenčín 01.04.2020, doplnenie 25.09.2021***

Zanechajte nám komentár

Predchadzajúci článok

Spravodajstvo

Prezidentka vymenuje v stredu 25. októbra popoludní novú vládu Roberta Fica, Smer-SD

SNS navrhne na ministra životného prostredia Tarabu miesto Huliaka Rudolf Huliak nebude kandidátom SNS na post ministra životného prostredia. Strana ...

Nasledujúci článok

NÁZOR

Znížim náklady zdravotníctva o 50 %, do 5 rokov - Pavol Peter Kysucký

Ak by bol ministrom zdravotníctva a nebol by obmedzovaný, tak si je istý, že je úplne reálne znížiť náklady celého súčasného ...
Za zrkadlom

ODTAJNENÉ! Ako je skutočne riadený tento svet?

Dokumentárny film „Sad… rastie sám?“ vám dá odpoveď Čo je globálny prediktor? Čo si vlastne predstaviť pod týmto pojmom? Niekto ...
Za zrkadlom

Rusko je predurčené stať sa nástupcom Hyperborey

Záhada zmiznutého kontinentu je snáď najzáhadnejšou zo všetkých legiend. Atlantis a Hyperborea boli veľké a staroveké tajomné štáty, ktoré kedysi ...
Za zrkadlom

Total Control prichádza?

autor: teater World Health Organization -Svetová zdravotnícka organizácia je medzinárodná (WHO), organizácia systému Organizácie Spojených národov (OSN), vystupujúca ako koordinačné centrum v medzinárodnom verejnom zdraví. ...
Za zrkadlom

Andrej Fursov: Barbarská krajina

Rusko historicky prehráva informačnú vojnu už takmer dve storočia. Treba povedať, že informačný nátlak na Rusko nielen ako na pravoslávnu ...
Za zrkadlom

Pozdvihnutie mravnosti a morálky je nutnou podmienkou rozvoja spoločnosti

DVESTO ROKOV TERORIZMU USA: Prehľadný zoznam všetkých amerických vojnových zločinov, teroru a vojen (časť 1: od 17. storočia do vojny ...
Za zrkadlom

Arménsky „Stonehenge“ predbehol egyptské pyramídy o tri tisícročia

Predpokladá sa, že miesto Karahunj, ktoré sa nachádza v Arménsku, tiež označované ako Zorats Karer alebo arménsky Stonehenge, predchádzalo anglický ...
Za zrkadlom

ARMAGEDDON

Téma 21.12. 2012 a „Koniec sveta“ je – očividne – dávno „za nami“. Dlho to síce takto vyzeralo, až kým ...
Za zrkadlom

Čo chce "Micron" v Prahe? Jaderky? Nie. Čo s vraždenými Palestínčanmi? Veľký Izrael, malá Ukrajina?

PЯOTIPROUD TV uvádza ďalší rozhovor Petra Hájka s bezpečnostným expertom Michalom Svatošom nielen na tému aktuálnej situácie vo vojne Západu ...
Za zrkadlom

Mel Gibson: Hollywoodska ELita sa ma snaží zabiť za odhalenie pedofilného kruhu

Mel Gibson sa obáva o svoj život po tom, čo sľúbil, že odhalí elitný pedofilný kruh fungujúci v srdci hollywoodskeho ...