KONY STAVBY SVETA

18. apríla 2021

Kony Stavby Sveta je súhrn Pravidiel, na ktorých je postavená Stavba Sveta. Ich plnenie a dodržiavanie privádza k osobnému rozvoju a harmonickému bytiu.

Narušovanie a nedodržiavanie Konov vedie k brzdeniu osobného vývoja a k nutnosti odpracovávať Negatív (Karme).

Všetky Kony Stavby Sveta sú vzájomne prepojené a jeden druhému nikdy neprotirečia.

Mnohé Kony sú dôsledkom iných Konov, a preto je ich ohromné množstvo.

Kony Stavby Sveta dodržiavajú ABSOLÚTNE VŠETCI – všetky Svetlé aj všetky Temné Sily!

Každý zodpovedá svojou budúcnosťou a svojim Životom za vedomé, úmyselné pokúšanie, navádzanie, lož a zámenu významov

Každý zodpovedá svojou budúcnosťou a svojim Životom za to, že sa nachádza na svojom stupni evolučného vývoja – každý pozná svoje miesto

Sloboda vôle

Nikto nemá právo ovplyvňovať právo výberu kohokoľvek okrem seba

Sebanazvanie

Čo prehlásim to aj som

Prístup

Každý pozná svoje miesto. Iba nachádzanie sa na svojom stupni Duchovného vývoja nevedie k novej Karme

Čistota Krvi

Čistota krvi určuje prístupy. Miešanie čistej Krvi s cudzorodnou vedie ku genetickým poškodeniam a vymretiu Rodu (k sebazničeniu)

Tri rozmernosti

Každý má právo vytvárať sebe podriadenú reálnosť o 3 rozmernosti pod svojou

Kyvadlo

Akákoľvek krajnosť sa premení na opačnú s rovnakou silou

Nezastavenie Zla

Akékoľvek neprekazenie Zla vedie k jeho narastaniu. Kto sa stal svedkom Zla a nevykonal nič na jeho prekazenie stáva sa spoluvinníkom – čo vedie k novej Karme

Príčinno-následná reťaz

Všetko má svoju príčinu a následok. Náhody neexistujú. Čo zaseješ – to zožneš

Podoba

Rovnaké priťahuje rovnaké

Identita

Ako vnútri, tak aj navonok. Vnútorný a vonkajší svet je identický

Miera

Vo všetkom musí byť miera

Zachovanie Energie

Ak niekde niečo pribudlo znamená to, že niekde inde niečo ubudlo

Prehľad môžeme podčiarknuť citátom z knihy Slavianstvo:

Pamätajte, dietky Rodov Rasy Veľkej,

že s človekom na Midgard-Zemi sa nič nestane náhodne,

lebo náhoda je pravidlo určené osudom a Konmi Stavby Sveta.

Všetko, čo v živote človeka prebieha,

je znamenie Nebeských Ochrancov Rodu,

ukazujúce na činy vami uskutočnené.

A všetko sledujte pozorne, čo sa okolo vás deje.

Volchv Velimudr

tartaria.sk

Čo vám žiadne náboženstvo, ani žiadna politická strana nepovie

Viete, čo sú to Kony Stavby Sveta?

Že neviete? Niet divu. V škole sa o tom nehovorilo. Nepovedal vám to ani pán farár a dokonca to nezaznelo ani v televízii, ktorú veľa ľudí počúva, aby boli takpovediac „V obraze“.

A predsa existujú. Je to súhrn Pravidiel, na ktorých je postavený svet. A to ten viditeľný i ten neviditeľný. Ich pochopenie vedie k harmonickému životu a tiež osobnému rozvoju každého z nás. Všetky Kony Stavby Sveta sú prepojené, podporujú sa a dopĺňajú.

Pochopiť Kony Stavby Sveta a žiť v súlade s nimi je ako plávať po prúde rieky, ako letieť po vetre. Kto sa proti nim postaví, toho zmetú. A nezáleží na tom, či tak urobí vedome, alebo z neznalosti, nepochopenia. Je to, ako keby sa postavil proti lavíne.

Kony Stavby Sveta platia pre všetkých. ABSOLÚTNE PRE VŠETKÝCH. Sú si ich vedomé Svetlé sily i sily Temné a využívajú ich ku svojmu prospechu. To len pre nás, ľudí dnešnej doby sú tieto informácie skryté. Pýtate sa prečo? Pretože Poznanie predsa dáva človeku moc!

kniha-starý-mraky-strom-vtáky-863418_1920-freepixabay

Kde teda sú zmienky o týchto Konoch?

Počuli ste niekedy niečo o Slaviansko-árijských Védach? Sú prapôvodným duchovným učením našej bielej RASY a je v nich ukryté veľké poznanie.

Nikto nemá právo ovplyvňovať právo výberu kohokoľvek, mimo seba.

Ja som si vybral a mám na svoj názor, rovnaké právo ako ktokoľvek iný, a preto hovorím, že Slaviansko-árijské Védy sú pôvodné a neskreslené duchovné Poznanie. Boli totiž po celé stáročia dobre ukryté, súdilo sa, že sú zničené a tak sa nepodarilo do nich zavliecť jedy za účelom manipulácie so strachom, ako u iných duchovných náuk.

A ďalej si myslím, že demokracia vôbec nie je ten najlepší spôsob, ktorým by malo byť organizované ľudské spoločenstvo. Pre koho je potrebná demokracia na zemi? Človek to nie je. To nám dokazuje náš prehnitý systém dnes a denne. Kde sa vlastne vzala demokracia?

Kým bol človek v priamom kontakte so svojím Tvorcom, bol v jednote so Stvorením. Prejavoval a rešpektoval vždy a za všetkých okolností Slobodnú vôľu svoju i tých ostatných. Bol neuchopiteľný a nepodrobitelný.

Ale boli tu sily, ktoré chceli získať nad ľudstvom vládu. A tieto sily stáli pred veľkým problémom. Ako možno človeku odstrániť slobodnú vôľu a neporušiť jeden zo základných konov Stavby Sveta? A spôsob našli. Ony tie temné sily totiž vôbec nie sú hlúpe. So svojou Slobodnou vôľou si každý človek môže urobiť čo chce. Je to predsa jeho Slobodná vôľa! Môže ju trebárs niekomu odovzdať. Dobrovoľne. Ide len o to ho presvedčiť, že je to pre neho to najlepšie.

No a dali sa do toho. Všetko, čo sa do tej chvíle na zemi odohrávalo, bolo len veľkolepé divadlo. Ktoré slúžilo k naplneniu tohto jediného velikášského plánu Temných síl. Neveríte? Zdá sa vám to absurdné? No skúste sa zamyslieť. Pokiaľ toto pripustíte, zrazu vám zdanlivo nezmyselné udalosti posledných tisícročí začnú jedna do druhej zapadať ako skladačka.

Čo sa teda vlastne dialo? Najskôr bolo nutné odrezať človeka od Zdroja, prerušiť priame napojenie na Stvoriteľa a prázdne miesto zaplniť náboženstvom. Nenechajme sa mýliť. Náboženstvo nevedie človeka k Stvoriteľovi. Naopak. Stavia medzi Človeka a Tvorcu prostredníka. Hrali ste niekedy tichú poštu? Určite áno. Tak to je niečo podobné. Stvoriteľ povie „MILUJ“ a k Človeku dorazí „zabi“. A to sú všetky tie náboženské vojny. A potom to ľuďom raz došlo a Temné sily museli vymeniť herca – taktiku nie, tá zostala rovnaká. Nič nové nevymysleli. A prišla na rad demokracia. Všetci ste slobodní. Môžete si slobodne vybrať, ako chcete žiť. Dajte nám svoj hlas a my to zariadime! A my sme to urobili.

Áno, pripusťme si to. Dobrovoľne sme odovzdali svoju Slobodnú vôľu „niekomu“. Dali sme „niekomu“ právo o nás rozhodovať. Vlk sa nažral a koza zostala celá. Temné sily majú v rukách našu Slobodnú vôľu a pritom neporušili Základné Kony Stavby Sveta.

A navyše! Všetko, čo vo svete títo „majitelia našej Slobodnej vôle“ vykonajú, robia vlastne s naším súhlasom. My sme im odovzdali svoju Slobodnú vôľu.

Všetko má svoju príčinu a následok. Čo zaseješ, to zožneš.

A viete, kto bude žať ovocie tých skutkov, ktoré vykonajú tí majitelia našej Slobodnej vôle? Hádajte, môžete trikrát!
Áno, jeden veľký a ťažký NÁSLEDOK sa rozsype na milión malých následkov a každý si nájde toho svojho človiečika. Veď všetko bolo konané s naším súhlasom!
A veľkej svini sa nestane nič, ale my všetci sa budeme tak trochu brodiť v sračkách. Ľudia neblbnime, A VEZMIME SI SPÄŤ svojou slobodnú vôľu. Nedopusťme, aby tie sviniarne ďalej prebiehali s naším tichým súhlasom.

Premýšľate možno nad tým. Prečo sa mi vlastne tá demokracia nepáči? No, poviem vám, že nie som sám. Keď si pozriete výroky slávnych na túto tému udivíte, že výhrady majú aj ľudia uznávaní a oveľa vzdelanejší než som ja. Títo ľudia vidia hlavné nebezpečenstvo najmä v tom, že do rozhodovania zasahujú nevzdelané a ľahko manipulovateľné masy.

Niečo na tom bude. Predstavte si, že na vašej záhradke pristane kŕdeľ kobyliek a pretože majú za chrbtom silnú skupinu ochrancov prírody, usadia sa tam. No schválne, skúste sa s tými sarančatami demokratickým spôsobom dohodnúť na tom, ako bude ďalej fungovať prevádzka na vašej záhradke. Čo na tom, že ste inteligentnejší ako priemerné saranča? Jedno saranča – jeden hlas. Skončíte veľmi skoro. Ale toto podobenstvo by sa hodilo skôr k inému, dnes k veľmi horúcej téme, ktorú tu dnes nebudem otvárať.

Vráťme sa k demokracii.

Ide o to, že demokracia nedokáže zabrániť bande zločincov v uchopení moci. Alebo máte snáď pocit, že naši, demokraticky zvolení zástupcovia vedú krajinu k prosperite a svetlej budúcnosti? Že napĺňajú predstavy a priania väčšiny národa? Myslíte si, že tá masa je už tak tupá?

Nie je to skôr tak, že je postarané o to, aby hlas národa nebol v tých horných poschodiach vypočutý a nerušil? Skúsim ďalšie malé podobenstvo.  Predstavte si, že ste milovníkom ružovej farby a môže vás byť pokojne v národe väčšina. „Voľby, slobodné voľby, poďte všetci k urnám, vyberte si svoju budúcnosť, povedzte ako chcete žiť a my to za vás zariadime!“
„Hurá, máme demokraciu, ten skvelý a jedine správny spôsob, ako riadiť veci verejné. Tak poďme voliť tú lepšiu budúcnosť, takú, akú ju chceme mať.
„Tu si vyberte farbu, ktorú chcete, a vhoďte ju tu do tejto urny, tým vyjadríte svoju vôľu a nič viac už robiť nemusíte, všetko ostatné za vás urobíme my. Jednoduché a pohodlné. “ „Ale tu máme len modrú a zelenú.“ „No veď hovorím, slobodne si môžete vybrať, ktorú farbu chcete a vhoďte ju do tejto urny. Podľa vašej voľby sa potom zariadime, máme predsa demokraciu.“
„Ale ja by som chcel ružovú.“
„Ružovú nemáme. Máme modrú a zelenú. Nechcem vám radiť, ale tá modrá je o niečo lepšia ako tá zelená, má lepší volebný program, sľubuje lepšiu budúcnosť.“
„Ale mne sa nepáči, ja chcem ružovú.“
„Viete naposledy vyhrala tá zelená, ale ukázalo sa, že nenaplnila svoje sľuby a že je silne skorumpovaná.“
„Ale to je tá modrá tiež! „
„To síce je, ale menej. Tiež si môžete zakrúžkovať odtieň, ktorý vám vyhovuje. To je taký bonus pre vás, niečo navyše. „
„Ja nechcem žiadny odtieň modrej, ani zelenej, ja chcem ružovú.“
“ Tú neponúkame. „
“ Tak ja teda voliť vôbec nebudem. „
„Ale to musíte, Je to vaša ovčanská, pardon, občianska povinnosť. Generácie pred vami položili životy za volebné právo. MUSÍTE voliť už len kvôli ich odkazu. Správajte sa predsa ako uvedomelý občan. Tým, že nevolíte nahrávate do vrecka nepriateľom demokracie.“
„Tak prečo neponúkate ružovú? „
„Ružová je predsa nezmysel. Ako vôbec môže niekto veriť v ružovú! Všetky vedecké kapacity potvrdili, že ružová je utópia, je to chiméra. Viete vôbec vy, prostý občan, čo to je utópia? Čo to je chiméra? Sú o tom stohy vedeckých pojednaní, ale to VY určite nečítate. Ak chodíte do práce a staráte sa o rodinu, tak na to nemáte čas. Verte vedeckým záverom, zabudnite na ružovú a vyberte si z ponuky. Tak čo, modrá, alebo zelená? „
„Prečo vlastne chcete, aby som volil? Veď je to jedno. Tá vaša modrá je tak trochu do zelena a tá vaša zelená zase do modra.“
„POTREBUJEME váš súhlas. Potrebujeme veci robiť s vaším súhlasom. O tom je predsa demokracia. My tie veci urobíme za vás, ale s VAŠÍM súhlasom.“
„A k čomu potrebujete môj súhlas?“
„No to je predsa jasné! Potrebujeme váš súhlas, pretože rokujeme VAŠIM MENOM. A vy potom dostanete OVOCIE NAŠICH skutkov. Budete mať ovocie bez práce. To je skvelá ponuka, nie? Ešte že nás máte.“
„A čo keď mi to vaše ovocie nebude chutiť?“
„To je predsa jednoduché. Nechutí vám modré ovocie?“ Pri budúcich voľbách sa rozhodnete pre zelené!“
„Tak s tým ja nesúzniem. Je mi jedno, že ružovú neponúkate, ja ju napriek tomu volím!“
„Ale to potom váš hlas bude stratený!“
„Pre vás bude stratený, ale ja NEBUDEM mať podiel na vašom skazenom ovocí… Pre mňa je jediná voľba, a to je ružová, trebárs to je zatiaľ len malá škvrnka. A svoje ovocie si zjedzte sami. Prajem dobrú chuť.!“

Možno si teraz hovoríte, že toto podobenstvo bolo celkom dobré a vcelku verne vystihuje naše postavenie pri voľbách. Až na ten koniec že? Ako môžem voliť niečo, čo neponúkajú? A môžem azda voliť niečo s čím nesúhlasím len preto, že to ponúkajú? A pomôže, keď tam vôbec nepôjdem? Keď zavriem oči a budem sa tváriť, že sa ma to netýka, keď rovnako nič neovplyvním?

vyvoj-cloveka-v-ovcana

Priatelia, to je úplne rovnaké, ako by ste tam hodili akýkoľvek lístoček. A prečo je to rovnaké?
Pretože mlčíte. Nedali ste vesmíru najavo jasne svoju vôľu.

Je to tak, že Hmota totiž nasleduje Ducha. Čo sa zrodí v hmote je najprv zrodené v Duchu. Keď idete do kuchyne pre niečo k jedlu, vždy je tam najprv impulz – potreba, zhodnotenie situácie – v chladničke mám zákusok, zámer – vstanem a vezmem si ho a až potom nasleduje zhmotnenie vášho zámeru.

A tak prečo by to so všetkým ostatným malo byť inak?

Čo na tom, že v hmotnej rovine to vyzerá, že toho veľa robiť nemôžeme. Poďme teda konať na úrovni Ducha. Poďme jasne vysvetliť vesmíru, čo chceme. Povedzme jasne: Beriem si späť svoju slobodnú vôľu. Keď nesúhlasíte s tým, čo robí naša vládnuca garnitúra, hovorte: Nikomu som nedal právo konať mojím menom tieto činy. Sú v rozpore s mojou Slobodnou vôľou a ovocie ich konania nech padne na ich hlavu.
Dobre, tak teda máme späť svoju Slobodnú vôľu. Ale čo teraz? Čo si s ňou počať? Musíme si predsa nastaviť nejaký spôsob, ako bude fungovať ďalej naša spoločnosť. Demokracia nie! Tak čo teda?

Skúsme sa pozrieť ako sebeorganizovali naši predkovia. Naši dávni bieli praotcovia a pramatky v časoch, kedy vláda ich vecí bola v ich rukách. Príliš veľa informácií o tom nezostalo. Všetko bolo dôkladne upratané ohňom a mečom. Zostali len malé ostrovčeky poznania, ktoré sa, našťastie, uchovali.

Počuli ste niekedy o kopnom Práve?

V škole určite nie. Tam ste počuli o primitívnych poloopiciach, ktoré sa dohodovali škrekmi a ktoré sa postupne vplyvom práce a zhoršených životných podmienok vyvinuli do podoby dnešného človeka dvakrát tak múdreho.

A pritom dejiny Slovanských národov sú veľké a slávne. Naši predkovia poznali Kony Stavby Sveta a žili s nimi v súlade.

Viete, čo je ešte ďalším problémom demokratického spôsobu rozhodovania?

Predstavte si, že skupina má dva názory. Demokraticky sa odhlasuje, že názor A zastáva 10 ľudí a názor B 5 ľudí. Výsledkom je názor A a 5 nespokojných kverulantov, ktorí budú robiť všetko pre to, aby dokázali, že názor A bol chybný a všetci, ktorí pre neho hlasovali sú hlupáci. Demokracia vytvára nejednotu a ostrovčeky odporu proti spoločnosti. A to je zlé.

Toto by naši Predkovia nedopustili. Jednota je základ. V jednote je sila. S výsledkom rokovaní sa musia vždy stotožniť VŠETCI, ktorí rozhodujú.

Ako funguje Kopné Právo?

Kopa koná tak dlho, až konajúci kopni zástupcovia nájdu riešenie prijateľné pre všetkých!  A kopní zástupcovia majú dôveru tých, ktorí ich vyslali. A sú pod ich neustálou kontrolou. Kopní zástupcovia musia žiť uprostred tých, ktorých zastupujú. Musia mať rodinu a dokázať, že sa o ňu dobre starajú. Musí mať dospelé a dobre vychované deti, musia už mať vnúčatá, pretože pri rozhodovaní myslia na ich budúcnosť.

Určite to nemôže byť Cucák, tesne po puberte, alebo bezdetný a bezchrbtový řiťolez, ktorý v okamihu zvolenia opustí rodný kraj a ide do hlavného mesta za peniaze nás všetkých robiť kariéru a hlavne hanbu. Mená si dosaďte sami, podľa svojho uváženia.

Kopne Právo, ktoré po celé stáročia viedlo našich Predkov k jednote, a neporaziteľnosti, je v dnešnej dobe v pôvodnej podobe už ťažko použiteľné. Mení sa doba aj ľudia.

Ale princípy, na ktorých kopne Právo stojí, musíme pochopiť a začleniť do procesov našej sebaorganizácie.
Je to nádej toho, že naše Slobodná vôľa zostane pevne v našich rukách.

Už ste dospeli do štádia, že je vám jasné, že demokratické voľby neprinesú žiadnu zmenu, ktorá bude pre vás prínosná. Položili ste si otázku ako je to možné? A už tušíte odpoveď? Tak čítajte ďalej. Možno sa dozviete viac.

Vec sa má tak, že existujú zákony ľudské, ktoré sú písané na mieru tým, ktorí vládnu a pravé zákony. Sú to Vesmírne kony a dodržiavajú ich Svetlé bytosti a divte sa svete, tí druhí, ktorí ich dodržiavajú, sú temné bytosti. Obe skupiny totiž vedia, že nedodržiavanie Vesmírnych konov vedie rýchlo k odstráneniu tých, ktorí ich nedodržiavajú. Tu máte základnú odpoveď na vaše otázky.

Ale ako je možné, že Vesmír netrestá tých, ktorí nás uvrhli do tohto chaosu a otroctva?

No, je to tak, že vy všetci ste dali k tomuto stavu súhlas a ŽE JE TO VAŠE ŽELANIE. Bola to totiž vaša Slobodná vôľa, ktorá bola oklamaná demokratickými voľbami a vy všetci, ktorí chodíte voliť, alebo aj nevolíte, s týmto stavom súhlasíte. Preto si vaši politici na šnúrkach môžu s vami vytrieť riť a budú všetko robiť pre svojho pána a ten pán je pekne skrytý, vysmiaty a spokojný ako mu všetko pekne vychádza.

Ide tento stav zmeniť???

Odpoveď znie, IDE. Stačí si totiž svoju Slobodnú vôľu vziať späť. Ako a aké budú dôsledky, keď si vezmem svoju Slobodnú vôľu späť?

Dôsledok bude predovšetkým ten, že nikomu nedávate právo rozhodovať za VÁS. Všetko je vaša Slobodná vôľa. Dôsledok pre tých, ktorí slúžia zákulisným silám, je v tom, že to čo narobia, bude ich Karma a vy ju už nebudete za týchto zradcov odpracovávať. Karma bude ich a bude rýchla.

Ako si vziať svoju Slobodnú vôľu späť???

Všetko je cez voľby. Pri každých voľbách, či už sa jedná o akékoľvek voľby, vhoďte neplatný volebný lístok, kde dáte jasne najavo, že si svoju Slobodnú vôľu beriete späť a že nikto za vás nemôže rozhodovať. Rozhodovať za svoj život totiž môžete len vy sami. Pri tomto akte je tiež dôležité, aby tento lístok vhodili aj tí, ktorí si myslia, že keď k voľbám nejdú, že sa ich to netýka. TÝKA. Volebný zákon s nevoličmi počíta a ich hlasy si strany prerozdeľujú.

To je všetko. A máme to odskúšané pri posledných voľbách do EÚ. Vhodili sme totiž nami vytvorený volebný lístok číslo 41. Keď sme vyšli z volebnej budovy utvoril sa okolo nás energetický vír, ktorý s nami išiel až domov. Tento vír bol plný radosti. Pochopili sme, že my, ktorí to urobili, už nie sme súčasťou EÚ. Predstavte si, že si vezme napríklad len pár percent z vás svojou Slobodnou vôľou pri voľbách späť. Toto spôsobí medzi politikmi taký strach, že sa pokojne môžu posrať. Už si nebudú istí, že sa im nič nestane. A to je len začiatok.

Tak čo, pôjdete do toho?

smajliky-emotikony-1607163_1920-freepixabay

Pre koho je potrebná demokracia na zemi? Pre ľudí jednoznačne nie.

Všetko začalo vznikom náboženstva, žido-kresťanstva, islamu, judaizmu. Všetko pre to, aby sa odstrihol priamy kanál medzi Bohom a nami. Aby zničili jednotu Slovanov a tým nás mohli poraziť. Vznik náboženstva je taktiež vznikom otroctva. Otrok je totiž zbavený svojej slobodnej vôle. Keď už náboženstvo hlavne v severnej pologuli strácalo na význame a sile, tak bola ľuďom podsunutá demokracia. A na podchytenie ideológie demokracie bol vymyslený liberalizmus.

Počul si o zákone (Konu) slobodnej vôle? No aby si ho mohol počuť, to by sa musel Vatikán zblázniť. Ale napriek tomu, sú vo Vesmíre platné Kony. Ich porušenie sa trestá. Neveríš? Tento kon bol už ľudstvu dvakrát odobratý. Prvýkrát náboženstvom, keď boli všetky vyššie zákony vesmíru aj zákon slobodnej vôle vyhlásené za pohanské. Druhýkrát prostredníctvom inštitútu demokratických volieb. Čo vlastne znamenajú voľby? Toto je len nástroj. Otázkou je, ako sa s ním vysporiadať.

Tieto Kony sa totiž neprotivia jediným, vyšším zákonom Vesmíru, potom tiež tie svoje práva slobody vôle, ktoré sú ti dané Stvoriteľom, nestrácaš. Evidentne, si absolútne slobodný a všetko násilie proti tebe – je veľký hriech. Podľa zákona akcie alebo karmy, energia, tebe odobraná prostredníctvom sily, ti bude vrátená a tvoj násilník bude potrestaný.

Ale ako si prostredníctvom tebe podsunutých volieb vykonal svoje právo slobody vôle, potom z hľadiska toho istého zákona si vykonal právo rozhodovať za seba na niekoho iného. A tento niekto, používajúci tvoje právo, ťa buď ovláda, alebo koná prostredníctvom inštitútu zákonodarstva…

V čom tkvie jemnosť zákonu slobodnej vôle. Jeho porušením, automaticky porušuješ všetky vyššie zákony a staviaš sa do opozície voči Tvorcovi. Si mu taký potrebný??? Samozrejme, že nie. Teraz chápeš, prečo dýchame jedy, zapíjame ich otrávenou vodou, užívame drogy,  zhadzujú jedy na nás, vyrábajú pre nás jedovaté potraviny, žijeme v kamenných hroboch, krútime sa ako šváby pod elektromagnetickými poľami, atď. Pochop, že nás zabíjajú pomaly, podľa zákona.

V tejto krajine sú politické strany rozdelené zhruba na ľavicu, pravicu a niečo medzi tým. Za tridsať rokov domnelej slobody a demokracie všetky vlády išli rovnakou líniou. Okliešťovali práva občanom, vždy si robili to, čo chceli ,aj keď verejná mienka bola proti. Najviac markantný je to na ilegálnej moslimskej invázii do Európy. Občania nechcú, aby tu moslimovia prišli, aby tu platilo právo šaría, aby vo svojej krajine, ktorú zdedili po predkoch si užívala táto menšina na úkor potomkov tých, ktorí pre túto krajinu dreli a položili za ňu svoje životy. Napriek tomu, si politická garnitúra zradcov a zlodejov ide svoje. Tým porušujú danú ústavu a beztrestne sa nám smejú do tváre. Nejdú vymeniť, voľby nič nemenia.

Čím to asi tak je.

Vo všetkých politických stranách a hnutiach sú vo vedení členovia jedného náboženstva – mafie a všetko majú dopredu premyslené ako na nás. Majú v rukách médiá, ktoré povedia pravdu, len keď sa zmýlia, ktoré vytvárajú falošný obraz. Majú v rukách výchovu našich detí od škôlok, základných škôl a ďalších, kde doslova vymývajú našim deťom mozgy. Majú v rukách súdnictvo, kultúru. Zničili ekonomiku tejto krajiny, z ktorej sa stala montovňa. Zničili sebestačnosť v potravinách, vozia sem závadné potraviny. Odôvodňujú to tým, že to my občania tak chceme! Predali vodu zahraničným korporáciám, ktoré na nej bohatnú. Nechávajú na nás vypúšťať chemtrails a kto na to poukáže, tak povedia, že to je Konšpirátor. Podsúvajú nám, že si nevieme vládnuť a pritom hádajte koľko, že rokov si Slovanský národ vo svojej krajine nevládne? Vždy vládne len tá náboženská mafia. Týmto sa udeľujú análne pochody hrdosti a keď si budete chcieť urobiť demonštráciu proti tomu, tak tu vám zakážu, pretože vyvolávate nenávisť.

Takže všetci tí, ktorí si myslia, že táto situácia ide zmeniť politicky, snáď časom prehliadnu túto lesť a budú hľadať cestu von.

Môžem vám len povedať, CESTA VON z tohto demokratického bordelu, ktorý vyhovuje len úzkej skupine bytostí bez svedomia, je. My Slovania ju máme priamo pred sebou, vo svojich srdciach, v srdciach našich predkov a v našej kultúre. Preto ten neustály tlak a genocída nás Slovanov.

Času na zmenu už moc nemáme.

K voľbám nechodím. Prečo?

Pretože nie som spokojný s tým, ako to tu v tejto krajine chodí, ale dospel som k názoru, že voľby nič nezmenia. To by ich už dávno zrušili. Po voľbách sa vždy vymení partia zločincov za inú partiu zločincov a ide sa ďalej. A ak sa tam niekedy dostane niekto s čistými úmyslami, je následne buď skorumpovaný alebo zničený.

Lenže mlčanie je súhlas. A teda aj keď k voľbám nejdem, vlastne s celým tým cirkusom ticho súhlasím.
K tomu celé tie voľby slúžia, k získaniu nášho súhlasu s tým, že za nás bude rozhodovať niekto iný – odovzdáme týmto aktom svoju slobodnú vôľu niekomu inému. Súčasne sa ale nezbavíme zodpovednosti za to, čo je v našom mene týmto delegátom vykonané.

Nikto nemá právo ovplyvňovať slobodnú vôľu inej bytosti ako seba samého – to je základný KON vesmíru
A ďalší z vesmírnych konov hovorí, že všetko má svoju príčinu a následok. Náhody neexistujú. Čo zaseješ – to zožneš (viac o konoch stavby sveta môžete nájsť tu:

Ak informácie o týchto dvoch konoch stavby sveta aplikujeme na systém volieb, musíme dôjsť k názoru, že:
Voľbami odovzdáme svoju slobodnú vôľu „niekomu“, ale to, čo tento „niekto“ činí, činí našim menom, a teda my nesieme karmické následky jeho konania.

Ako z toho von?

Ak ako ja k voľbám nechodíte, tak tentoraz bežte. A vhoďte svoj vlastný volebný lístok napríklad s týmto textom:

Beriem si späť svoju slobodnú vôľu. Nikto mojím menom nemá právo čokoľvek konať, nech farár, alebo politik, alebo ktokoľvek iný.
Iba ja, živý človek, mám právo konať svojím menom vo svetoch Navi, Javi a Pravi. Odmietam niesť zodpovednosť a následky konania iných bytostí, ktorým som v niektorom zo svojich životov vedome alebo nevedome, či len mlčaním, dovolil, aby v mojom mene konali.
V súlade s Konmi Stavby Sveta, nech ony samy jedia ovocie svojich činov.
Tak sa staň.

Na hmotnej úrovni sa zatiaľ nič nezmení, ale na tej jemnohmotnej informačnej rovine vás to oslobodí. Urobili sme to skusmo pri voľbách do európskeho parlamentu a bolo to tam!

Tento náš návrh je určený pre tých, ktorí k voľbám nechodia. Ak máte medzi stranami svojho kandidáta a veríte, že pre vás môže priniesť zmenu, po ktorej túžite, voľte ho. Ale ak už toho všetkého máte dosť, a ako my už viete, že voľby nič nezmenia, skúste to urobiť tak, ako to robíme my.

Tým, že si svoju slobodnú vôľu takto vezmete späť, nasmerujete následok konania tak, že nájde svoju skutočnú príčinu.

A na záver mám želanie pre všetky bytosti na svete:  Nech vesmír stonásobne vráti každému to, čo vysiela do sveta.

Atori: Ilonka a Jozef Endrych – uverejnené v časopise ALMANACH č.2 / 2020 Ak sa Vám článok páčil, vopred ďakujeme za jeho zdieľanieZanechajte nám komentár

Predchadzajúci článok

Spravodajstvo

Zlý Putin chce Mier, dobrá EÚ a USA chcú vojnu!

V. V. Putin: Výzva za mier! Európania, naozaj chceme III. svetovú vojnu? Európsky spoluobčania! „Vaši“ politici chcú dokázať, ako sú ...

Nasledujúci článok

Spravodajstvo

Rusko opustí americké veľvyslanectvo bez elektrikárov a sekretárok

Rovnaké opatrenia, ktoré ZSSR zaviedol proti USA v roku 1972, keď vrcholila studená vojna, sa uplatnia aj na amerických diplomatov ...
Za zrkadlom

ARMAGEDDON

Téma 21.12. 2012 a „Koniec sveta“ je – očividne – dávno „za nami“. Dlho to síce takto vyzeralo, až kým ...
Za zrkadlom

Pozdvihnutie mravnosti a morálky je nutnou podmienkou rozvoja spoločnosti

DVESTO ROKOV TERORIZMU USA: Prehľadný zoznam všetkých amerických vojnových zločinov, teroru a vojen (časť 1: od 17. storočia do vojny ...
Za zrkadlom

Arménsky „Stonehenge“ predbehol egyptské pyramídy o tri tisícročia

Predpokladá sa, že miesto Karahunj, ktoré sa nachádza v Arménsku, tiež označované ako Zorats Karer alebo arménsky Stonehenge, predchádzalo anglický ...
Za zrkadlom

Rusko je predurčené stať sa nástupcom Hyperborey

Záhada zmiznutého kontinentu je snáď najzáhadnejšou zo všetkých legiend. Atlantis a Hyperborea boli veľké a staroveké tajomné štáty, ktoré kedysi ...
Za zrkadlom

Čo chce "Micron" v Prahe? Jaderky? Nie. Čo s vraždenými Palestínčanmi? Veľký Izrael, malá Ukrajina?

PЯOTIPROUD TV uvádza ďalší rozhovor Petra Hájka s bezpečnostným expertom Michalom Svatošom nielen na tému aktuálnej situácie vo vojne Západu ...
Za zrkadlom

Mel Gibson: Hollywoodska ELita sa ma snaží zabiť za odhalenie pedofilného kruhu

Mel Gibson sa obáva o svoj život po tom, čo sľúbil, že odhalí elitný pedofilný kruh fungujúci v srdci hollywoodskeho ...
Za zrkadlom

Total Control prichádza?

autor: teater World Health Organization -Svetová zdravotnícka organizácia je medzinárodná (WHO), organizácia systému Organizácie Spojených národov (OSN), vystupujúca ako koordinačné centrum v medzinárodnom verejnom zdraví. ...
Za zrkadlom

Andrej Fursov: Barbarská krajina

Rusko historicky prehráva informačnú vojnu už takmer dve storočia. Treba povedať, že informačný nátlak na Rusko nielen ako na pravoslávnu ...
Za zrkadlom

Mimovládky sú TRÓJSKE KONE hlbokého štátu/Deep State

foto: britishmuseum Corbettov report: Mimovládne organizácie sú trójskymi koňmi hlbokého štátu / Deep State (2018) Trójsky kôň bol najstaršou zaznamenanou ...
Za zrkadlom

Koronavírus a geopolitika

Koronavírus zasiahol celý svet. Zasiahol ho hlboko, dotkol sa každého človeka. Niet sa preto čo diviť, že každý sa zamyslel ...