Dôležité! Dr. Reiner Fuellmich pred veľkou porotou

13. februára 2022

A už máme aj odpoveď prečo sa pandémia končí a musí rýchlo skončiť!

Prečo USA sa snažia rozpútať vojnu? Aby zahladila stopy pádu medzinárodného menového systému a odpútala pozornosť od tohto procesu, ktorý sa dá nazvať 2. Norimberským procesom po 2. Sv. Vojne.

Toto si cele vypočujte. VIDEO TU

Veľká porota: Ľudový súd verejnej mienky Skutočný príbeh o COVID-19 (1. deň)

Nemecký právnik Reiner Fuellmich a medzinárodná skupina právnikov začínajú modelové súdne konanie, Veľká porota, ľudový súd verejnej mienky, na prezentáciu všetkých dôkazov v súhrne ukazujúcich na plánovanú pandémiu covidu-19, kto za ňou stojí, na čom celá táto pandémia stojí, a oveľa viac. Toto je prvý úvodný deň, kedy v nasledujúcich dňoch budú predstavení experti z rôznych oblastí, ktorí prinesú dôkazy. Viac vo videu.

Originál videa publikovaný TU : 5. februára 2022

Harmonogram Veľkej poroty (kedy vyjdú ďalšie videá):

  • 12. február: Všeobecné historické a geopolitické pozadie toho všetkého
  • 13. február: PCR test
  • 19. február: Injekcia
  • 20. február: Finančná deštrukcia
  • 26. február: Eugenika + záverečné argumenty a výhľad

Doplňujúce video na úvod:

O čom je Veľká porota & Kam smeruje celá covid kríza? Úvodný rozhovor s Reinerom Fuellmichom

Prepis:

Viviane: Dobrý deň, vitajte v prvý deň rokovania veľkej poroty. Sme tu v miestnosti, ktorá bola na tento účel špeciálne vybudovaná, aby sme si vypočuli svedkov a odborných znalcov s ohľadom na to, čo sa stalo v súvislosti s korona krízou. A sme spojení s medzinárodnou skupinou právnikov. A aby sme začali, odovzdávam slovo advokátke Anne Garnerovej zo Spojených štátov amerických.

Anna: Ďakujem Viviane. Je mi cťou a potešením zúčastniť sa tohto medzinárodného vyšetrovania a ustanovení veľkej poroty proti niektorým páchateľom, ktorí v celosvetovej zločineckej spolupráci spáchali zločiny proti ľudskosti na celej svetovej populácii v podobe naplánovanej pandémie zvanej COVID-19. My, skupina medzinárodných právnikov a sudcov, vedieme trestné vyšetrovanie podľa vzoru riadenia veľkej poroty v Spojených štátoch. Toto vyšetrovanie veľkej poroty slúži ako vzorové právne konanie, ktorého cieľom je predložiť porote zloženej z občanov celého sveta všetky dostupné dôkazy o zločinoch proti ľudskosti spáchaných v rámci COVIDu-19, a to k dnešnému dňu proti vodcom, organizátorom, podnecovateľom a spolupáchateľom, ktorí napomáhali, podnecovali alebo sa aktívne podieľali na vypracovaní a realizácii spoločného plánu pandémie.

Zločiny, ktoré majú byť vyšetrované, zahŕňajú všetky činy, ktoré osoba vykonala alebo opomenula pri realizácii spoločného plánu a spáchala tak zločiny proti ľudskosti, a všetky také trestné činy budú odsúdené v rôznych spoločenstvách porotcov po celom svete. Toto vyšetrovanie je z ľudu, vedené ľudom a pre ľud a bude označované ako ľudový súd verejnej mienky. Keďže sa nám nepodarilo nájsť súd, ktorý by vypočul skutočné dôkazy v rámci súčasných súdnych systémov, podnikáme toto konanie mimo súčasný súdny systém, a to na základe prirodzeného práva. To vychádza z pevného presvedčenia, že každý človek dokáže ľahko rozlíšiť medzi dobrom a zlom a medzi správnym a nesprávnym. Toto konanie môže byť jednou z najdôležitejších akcií vedenej mimo súdny systém, ktorá sa v tomto roku uskutoční.

My ako skupina medzinárodných právnikov predložíme skutočné dôkazy od skutočných odborníkov, ako sú vedci, historici, lekári, ale aj obete. V tejto prezentácii nevystupujú žiadni herci, iba skutoční ľudia, ktorí túžia po nastolení spravodlivosti, a my potrebujeme vašu pomoc. Dôvodom pre ustanovenie procesu veľkej poroty je skutočnosť, že náš svet sa nachádza v kritickej fáze ľudstva, ktorá závisí od prebudenia všetkých ľudí, aby sme zvrátili smer, ktorý by mohol navždy zmeniť spôsob nášho života ako slobodných ľudí.

Trajektóriu tohto smeru musíme zvrátiť už teraz a vyšetrovanie pred veľkou porotou je najrýchlejším spôsobom, ktorý poznáme, ako predložiť dôkazy verejnému svetovému súdu, vám, ľuďom. V USA môžu takéto trestné konania začať len okresní prokurátori alebo generálni prokurátori jednotlivých štátov. Pretože to však v USA nikto neurobil, prichádzame, aby sme vám dôkazy predložili formou tohto typu súdneho konania, ktoré je v Spojených štátoch bežné. Tento model vychádza z americkej veľkej trestnej poroty. Veľká porota obvykle rozhoduje o tom, či sú dôkazy dostatočné na podanie obžaloby proti jednému alebo viacerým obvineným. Prebieha za zatvorenými dverami a obvinený ani jeho obhajca nie sú tomuto typu konania prítomní. My však tento proces vykonávame úplne otvorene pred zrakmi vás ľudí, pred ľudovým súdom verejnej mienky.

Účelom tohto vyšetrovania je odhaliť dôkazy, ktoré by mohli byť použité v tomto type konania práve vo vašej jurisdikcii. Vyzývame vás, aby ste sa k nám pripojili v rámci otvorenej transparentnosti s využitím skutočných dôkazov, skutočných advokátov, skutočného sudcu a skutočných svedkov-odborníkov, ktoré by mohli byť predložené v rámci skutočného konania pred veľkou porotou na súdoch Spojených štátov. Úspešný príbeh tejto krajiny napísali ľudia, ktorí verili v ústavné zriadenie budované v prospech ľudí. Naši predkovia historicky čelili epickým výzvam pri budovaní základov našej Ústavy. Bola to práve táto Ústava a jej uznanie prirodzených práv a slobôd, ktoré oslobodili slobodomyseľné ľudské bytosti od nadvlády britskej koruny. Preto, s vedomím naliehavosti, budeme vás, ľudový súd verejnej mienky, žiadať o preskúmanie predložených dôkazov,

Viviane: Ďakujem vám, pani Garnerová. Rada by som sa obrátila na sudcu Rui Fonseca E Castra (Portugalsko), ktorý práve celé toto konanie vedie, pán Fonseco.

Rui: Dobré popoludnie. Legitimita ľudového súdu verejnej mienky prebieha na základe prirodzeného práva. Počas posledných dvoch rokov sme boli svedkami kolapsu demokratického právneho štátu, v mene myšlienky v spoločnej dobro, ktorá nikdy nebola podporovaná, a boli nám odobraté tie najzákladnejšie práva a slobody. A my už cítime, že sa blíži gigantická vlna obetí. Justícia a jej systémy, kedysi ochrancovia základných práv a slobôd, už neplnia svoje povinnosti. To znamená, že už neexistuje dôvera v sudcu. Máme čakať akoby nič, kým nebudeme úplne vyhladení, alebo radšej prevezmeme svoje povinnosti ako členovia našich spoločenstiev?

Je to naše právo, a predovšetkým povinnosť voči ľuďom a našej budúcnosti, aby sme sa bránili proti útlaku a tyranii. Prirodzené právo patrí neoddeliteľne k človeku, a bez ohľadu na jeho pozitívnu verziu, nám dáva sväté práva na odpor proti útlaku. Ak sú ústavy zdrojom pozitívnych vitálnych hodnôt, slobody, základných práv a slobôd, prirodzené právo je ich pôvodným zdrojom. Prirodzené právo dáva ľuďom legitimitu na obranu základných práv a slobôd voči štátu, ktorý sa stal tyranským. Teraz je úplne jasné, ako národné a medzinárodné justičné systémy zlyhali v ochrane ľudí pred tyraniou. Preto je dané prirodzeným právom a nepísaným právom vlastným ľudskému stavu, že tento ľudový súd verejnej mienky nachádza svoju legitimitu na začatie súdneho konania, ktoré dnes začína. Za mňa je to všetko, ďakujem.

Viviane: Ďakujem vám za tento úvod. To bol sudca Rui Fonseco E Castro (Portugalsko). Teraz by som rada odovzdala slovo Deanne Pollard Sacksovej zo Spojených štátov amerických.

Deana: Dobrý deň. Volám sa Deana Pollard Sacksová a posledných 22 rokov som bola profesorkou práva, expertom na ústavu, aktivistkou občianskych práv a právnej poradkyne. Dnes som tu, aby som s vami diskutovala o odvodení klauzuly našej slobody, ktorá sa vracia späť k prirodzenému právu, a aby som vám vysvetlila, prečo vakcíny proti COVID-19 sú všetky protiústavné, a to na základe našej historickej judikatúry. Štvrtého júla roku 1776 podpísali naši otcovia zakladatelia Deklaráciu nezávislosti.

A tu je, čo povedali: „Považujeme tieto pravdy za samozrejmé, že všetci ľudia sú stvorení ako sebe rovní, že sú obdarení svojim stvoriteľom určitými nescudziteľnými právami, a že medzi nich patrí život, sloboda a hľadanie šťastia.“ V roku 1891 náš Najvyšší súd v prípade nazvanom Botsford vysvetlil, že lekárska sloboda je nescudziteľná a je jedným z najcennejších práv, ktoré vôbec môžeme mať. Povedali, že žiadne právo nie je považované za posvätnejšie, alebo nie je zvykovým právom starostlivejšie strážené ako právo každého jednotlivca na vlastníctvo a kontrolu vlastnej osoby, bez akéhokoľvek obmedzovania alebo zasahovania iných osôb, ibaže by na základe jasnej a nespochybniteľnej autority zákona bolo možné povedať, že právo na vlastnú osobu je právom na úplnú imunitu, ktorá má byť ponechaná „na pokoji“.

V roku 1914 to sudca Cardozo, ktorý sa neskôr stal sudcom Najvyššieho súdu Spojených štátov, vyjadril takto. „Každý človek, ktorý má dospelý vek a zdravý rozum, má právo rozhodovať o tom, čo sa má urobiť s jeho vlastným telom. A chirurg, ktorý vykoná operáciu bez súhlasu svojho pacienta, sa dopúšťa útoku, pri ktorom je zodpovedný za škodu.“ Presne tieto pojmy a doslovné výroky nášho súdu boli opakované v priebehu desaťročí. Napríklad v roku 1990 v prípade nazvanom Cruzan vs. Riaditeľ, Ministerstvo zdravotníctva v Missouri, kedy Najvyšší súd v podstate rozhodol, že každý jednotlivec má právo odmietnuť lekársku starostlivosť.

To siaha až k anglickému zvykovému právu. A tu je to, čo povedal sudca Brennan v prípade Cruzan. Angloamerické právo vychádza z predpokladu dôsledného sebaurčenia. Z neho vyplýva, že každý človek je považovaný za pána svojho vlastného tela. A môže, ak je pri zmysloch, výslovne zakázať vykonanie život zachraňujúce operácie alebo iného lekárskeho zákroku. Ako je teda možné, že nám naše vlády vnucujú lekársku liečbu bez súhlasu, nie so skutočným informovaným súhlasom. Núti našich ľudí, aby si vzali vakcínu, ktorá má experimentálny charakter, pod hrozbou straty živobytia, domova a vzdelania. Naša vláda sa opiera o prípad nazvaný Jacobson verzus Massachusetts. Vysvetlím tento prípad a vysvetlím vám, prečo vlastne podporuje našu stranu, že si môžeme vybrať ako lieky, tak aj lekárske postupy pre naše telá. Prípad nepodporuje výrobca vakcín a nepodporuje povinné očkovanie. V roku 1902, počas pandémie kiahní, ktorá zabila stovky miliónov ľudí na celom svete, prijal štát Massachusetts zákon a ten hovoril, že každý človek musí byť očkovaný proti kiahňam, alebo zaplatí pokutu 5 dolárov.

Presne to zákon hovoril, bol to zákon typu buď, alebo, ktorý dával ľuďom možnosť zaplatiť pokutu 5 dolárov, pokiaľ sa nechcú nechať očkovať. Pán Jacobson sa domnieval, že ho jeho záujem na slobodnom rozhodnutí chráni ako pred očkovaním, tak pred zaplatením pokuty vo výške 5 dolárov. A tak sa po zaplatení pokuty vo výške 5 dolárov dostal až na Najvyšší súd USA, a chcel svoje peniaze späť, a Najvyšší súd sa pozrel na lekárske dôkazy. Vakcína proti kiahňam sa používala 100 rokov, používala sa po celom svete s veľkou účinnosťou a potláčala jednu z najhorších pandémií v histórii sveta. Po starostlivom preskúmaní lekárskych dôkazov, po uskutočnení záverov týkajúcich sa účinnosti a bezpečnosti vakcíny a potreby vakcíny proti kiahňam, súd rozhodol, že pán Jacobson nedostane späť svojich 5 dolárov.

Tiež majte na mysli, že pán Jacobson veril, že má slobodné právo behať po meste a byť videný po celom meste bez toho, aby bol očkovaný. Trochu sa oháňal tým, že nie je očkovaný, pretože veril, že má právo byť vonku bez lekárskeho ošetrenia, o ktoré nestojí. A tak sa názor súdu opieral o všetky tieto skutočnosti. A tieto skutočnosti dnes nepodporujú mimoriadne opatrenia proti čovidu. Jedna z posledných vecí, ktorú súd povedal v prípade Jacobson verzus Massachusetts, citujem: „Teraz rozhodujeme iba o tom, že sa zákon vzťahuje na tento prípad, a že sa zjavne neobjavuje nič, čo by tento súd ospravedlňovalo, aby ho považoval za protiústavný a neúčinný v jeho žiadosti voči žalobcovi, pánovi Jacobsonovi.“ Je niekoľko dôvodov, prečo prípad Jacobsona nepodporuje dnešné nariadené očkovanie proti covidu.

Po prvé je tu obrovský rozdiel, pokiaľ ide o riziká pre verejnosť. Pandémia kiahní zabíjala až 60% ľudí na dedinách. Keď kiahne prešli, umieralo 20 až 60 % ľudí s celkovou úmrtnosťou okolo 30 %. V niektorých obdobiach umieralo viac ako 90 % detí, ktoré boli kiahňam vystavené. A teraz to porovnajte s covidom-19, ktorý zabíja len nepatrný zlomok 1% ľudí, riziko pre verejnosť nie je ani zďaleka také. Druhou vecou je, že covid vakcíny v skutočnosti vôbec nie sú vakcíny. Na rozdiel od skorších vakcín, ktoré zastavili infekciu a zastavili prenos, tieto vakcíny nerobia ani jedno. Sú to experimentálne vakcíny, nie sú tu 100 rokov, nie sú vyskúšané a otestované.

A naši ľudia sú vystavení experimentálnym vakcínam, keď nikto z nás nevie, aké budú jej dlhodobé účinky. A právo v prípade Jacobson verzus Massachusetts poskytovalo ľuďom možnosť zaplatiť pokutu 5 dolárov. Dnes by to znamenalo necelých 150 dolárov. Porovnajte to s tým, že ľudia prichádzajú o svoje živobytie, o všetko, na čo si šetrili, svoje domovy a vysokoškolské vzdelanie, pretože sa nepodrobí experimentálnej vakcíne. To sa jednoducho nedá porovnať. Prípad Jacobson verzus Massachusetts nepodporuje výrobca vakcín ani povinné očkovanie. Niektorí sa môžu pýtať, prečo teda nebolo povinné očkovanie proti čovidu vyhlásené za protiústavné v plnom rozsahu?

Dobre, niektoré z nich boli, ale existuje jeden, ktorý obstál pred Najvyšším súdom dňa 13. januára 2022. Chcela by som to vysvetliť. Po prvé, požiadavka na povinné očkovanie zdravotníkov vznikla na základe klauzuly o zdanení a výdavkoch, podľa Ústavy USA, článku jedna, oddielu osem. Kongresu bol historicky daný veľký priestor na to, aby k federálnym peniazom pripojil háčiky. Takže si musíte vziať to kyslé spoločne s tým sladkým, a ak chcete federálne peniaze, musíte dodržať podmienky Kongresu. V priebehu histórie bolo Kongresu dovolené klásť podmienky na získanie finančných prostriedkov na zdravotnú starostlivosť, a konkrétne odsúhlasil podmienky na obmedzenie prenosu infekčných ochorení. Napriek tomu, ich rozhodnutie bolo päť ku štyrom. Bolo iba päť sudcov, ktorí súhlasili s tým, že požiadavka na povinné očkovanie zdravotníkov prešla pôvodným testom, aby sa zistilo, či súd zastaví presadzovanie požiadavky na povinné očkovanie. Ale skutočnou otázkou tu je, ako sudca Thomas naznačil, prečo nebola zvážená účinnosť a bezpečnosť vakcíny? Nebolo k tomu prihliadnuté a sudca Thomas to dal jasne najavo, a ďalší traja sudcovia sa pripojili. Dôvod, prečo nebola zvážená účinnosť a bezpečnosť vakcíny, je to, že táto otázka nebola predmetom prerokovania súdu.

Zo všetkých 22 štátov, ktoré napadli požiadavky na povinné očkovanie v zdravotníctve, žiadny štát nenapadol to, že požiadavka na povinné očkovanie porušuje doložku o Slobode. V doložke o Slobode sa nachádzajú naše zdravotné slobody. V priebehu histórie doložka o Slobode je doložkou, ktorá nás chráni pred nechcenými lekárskymi postupmi, a dokonca nám umožňuje požadovať lekárske postupy, ktoré chceme. Takže za mnou vidíte obrázok budovy Najvyššieho súdu Spojených štátov amerických. Verím, že keď budú našim sudcom predložené lekárske fakty týkajúce sa účinnosti vakcíny, potreby vakcíny a spôsobu, akým naše vlády šikanujú a nútia ľudí, aby sa nechali očkovať proti svojej vôli, súd podporí naše práva na slobodu a vyhlási všetky požiadavky na očkovanie za protiústavné. . Ešte dnes av nasledujúcich dňoch sa dozviete informácie od rady lekárov, ktorí popíšu, prečo sa táto vakcína nepodobá vakcínam, ktoré poznáme z minulosti. Odporúčam vám teda, aby ste zostali s nami, a ďakujem vám, že nás sledujete.

Viviane: Ďakujem vám, pani Pollard Sacksová za vaše úvodné vyhlásenie. Teraz by som rada odovzdala slovo doktorovi Reinerovi Fuellmichovi, advokátovi v Nemecku, aby nám poskytol svoje vyjadrenie.

Reiner: Ďakujem. Dobré popoludnie. Volám sa Reiner Fuellmich a je mi potešením byť jedným z členov skupiny významných medzinárodných právnikov a advokátov, ktorí už mnoho mesiacov spolupracujú na tomto veľmi dôležitom prípade. Tento prípad, zahŕňajúci najodpornejšie zločiny proti ľudskosti spáchané pod rúškom pandémie koronaviru v celosvetovom meradle, vyzerá zložito, ale len na prvý pohľad. Ale keď si poskladáte všetky tie kúsky, všetky tie malé dieliky skladačky, ako to pre vás urobíme s pomocou mnohých renomovaných odborníkov a ďalších svedkov počas tohto konania, uvidíte štyri skupiny faktov. Po prvé, neexistuje žiadna pandémia koronaviru, ale iba plandémia PCR testov poháňaná premyslenou psychologickou operáciou, ktorej cieľom je vyvolať medzi celosvetovou populáciou neustály stav paniky. Tento plán bol dlho plánovaný,

Využívajú na to naše vlády a mainstreamové médiá, ktoré doslova vlastnia, aby nepretržite šírili svoju propagandu strachu. Po druhé, samotný vírus je možné bezpečne a účinne liečiť vitamínom C, D, zinkom atď. a tiež použitím liekov ako je Ivermectin, Hydroxychlorochin atď. Ale všetky tieto nie alternatívne metódy liečby, ale skutočné metódy liečby, boli zakázané tými, ktorí využívajú zásterku tejto pandémie na to, aby presadili svoj konečný cieľ, ktorým je prinútiť všetkých, aby dostali, ako si ukážeme v tomto konaní, nielen neúčinné, ale naopak vysoko nebezpečné, áno, smrtiace experimentálne injekcie

Po tretie, tí istí ľudia, ktorí pred 12 rokmi urobili pandémiu z prasacej chrípky, ktorá sa nakoniec ukázala ako mierna chrípka, tým, že najprv zmenili definíciu toho, čo je pandémia, a potom vyvolali paniku, vytvorili túto pandémiu koronavírusu.

Prasacia chrípka bola ich prvým skutočným pokusom o vytvorenie pandémie. A rovnako tak jedným z jej účelov vtedy bolo odviesť našu pozornosť od zjavne podvodných aktivít ich finančného priemyslu, ktoré by sa skôr hodilo nazvať finančnou mafiou, ktorá sa zviditeľnila vďaka Lehmanovej kríze. To je tiež jeden z ich hlavných účelov tejto koronavírusovej plandémie teraz. Keby sme sa vtedy bližšie pozreli, počas Lehmanovej krízy, namiesto toho, aby sme slepo verili sľubom našej vlády, že páchatelia týchto finančných zločinov budú hnaní na zodpovednosť, videli by sme vtedy, že po celé desaťročia drancovali a pľundrovali našu štátnu pokladnicu. A videli by sme, že naše vlády už nie sú našimi vládami. Skôr sa ich zmocnila druhá strana prostredníctvom svojej hlavnej platformy, Svetového ekonomického fóra…

A už vtedy by sme pochopili, čo vám teraz ukážeme prostredníctvom tohto konania, že tieto finančné zločiny zostali našimi politikmi nepotrestané, pretože napomáhajú tým, ktorí ich páchajú, a profitujú z týchto zločinov. Po štvrté, koniec koncov vám, porote, ukážeme, že hlavným cieľom druhej strany je získať plnú a úplnú kontrolu nad nami všetkými. To zahŕňa dokončenie ich drancovania a rabovania tým, že zámerne zničí naše malé a stredné podniky, maloobchodné podniky, hotely a reštaurácie, aby ich mohli ovládnuť platformy, ako je Amazon. A to zahŕňa kontrolu populácie, ktorá podľa nich vyžaduje masívnu redukciu populácie, ako aj manipuláciu DNA zostávajúcej populácie napríklad pomocou experimentálnych injekcií mRNA. 

Vyžaduje to však podľa nich aj zámerné zničenie demokracie, právneho štátu a našich ústav prostredníctvom chaosu, tak aby sme nakoniec súhlasili so stratou našej národnej a kultúrnej identity. A aby sme namiesto toho prijali jednu svetovú vládu pod OSN, ktorá je teraz plne pod ich kontrolou, a kontrolou ich Svetového ekonomického fóra. Digitálny pas, prostredníctvom ktorého je monitorovaný a kontrolovaný každý náš krok, a jednu digitálnu menu, ktorú budeme môcť prijímať iba od jednej Svetovej banky, samozrejme ich.

Na záver prípadu a potom, čo si vypočujete všetky dôkazy, sme presvedčení, že odporučíte obžalobu proti všetkým šiestim domnelým menovaným obvineným, Christianovi Drostenovi z Nemecka, Anthonymu Faucimu z USA, Tedrosovi zo Svetovej zdravotníckej organizácie, Billovi Gatesovi, BlackRocku a Pfizeru. 

Dámy a páni, tento prípad sa týka dlhodobo pripravovaného plánu skupiny ultra-bohatých ľudí a ich finančnej mafie so sídlom v Londýne a na Wall Street, aby využili pseudo-pandémiu ako zásterku, zatiaľ čo naša pozornosť je uprená na pandémiu, chcú dokončiť svoje desaťročia trvajúce úsilie o získanie úplnej kontroly nad nami všetkými. Existuje niekoľko platforiem, na ktorých sa táto skupina schádza a diskutuje o tejto agende. Tou najdôležitejšou je však Svetové ekonomické fórum, ktoré bolo založené v roku 1971, vtedy ešte 33-ročným Klausom Schwabom.

Schádzajú sa raz ročne v Davose, ale existujú aj ďalšie podobné stretnutia, napríklad v Číne, a od roku 1992 vytvorili a predstavili nám vlastnú skupinu politických lídrov pre svet. Medzi prvými absolventmi, ako som už spomenul, bola Angela Merkelová a Bill Gates v roku 1992. Ďalšími sú Sebastian Kurz, donedávna rakúsky kancelár, Justin Trudeau, kanadský premiér, Jacinda Ardernová, premiérka Nového Zélandu, Emmanuel Macron, prezident Francúzska a mnoho, mnoho ďalších. Táto skupina, ktorej sa dnes hovorí Davoská klika, otvorene, keď ich publikácia Veľký reset od Klausa Schwaba je jedným z najdôležitejších zdrojov týchto informácií, propagujú presun svetového majetku tejto skupine super-bohatých ľudí, takže potom v roku 2030 nebudú „obyčajní ľudia“ vlastniť nič a budú šťastní, čo sa v nej výslovne uvádza, že budeme pod ich jednou svetovou vládou s digitálnou menou, ktorú nám dá ich jedna Svetová banka. A tiež otvorene propagujú, s úzkou spoluprácou s ľuďmi, ako je domnelý obžalovaný Bill Gates, Rockefellerovci a ďalší, drastické znižovanie svetovej populácie a manipuláciu DNA zostávajúcej populácie, a to až smerom k transhumanizmu.

Ich najdôležitejším cieľom je však riadená, samozrejme nimi, implózia úplne vyrabovaného finančného systému a súčasné zavedenie digitálnej meny vydávanej jednou nimi riadenou Svetovou bankou a rovnako dôležité zavedenie svetovej vlády pod OSN, ktorá sa v roku 2019 dostala pod ich plnú kontrolu. Za týmto účelom pripravovali konkrétne plány ohľadom tejto koronavírusovej pandémie prinajmenšom od jari roku 2001. Operácia Temná zima. Po ktorej nasledoval ďalší taký nácvik, cvičenie Lockstep podľa plánu Rockefellerovej nadácie z roku 2010. A konečne udalosť 201, z októbra roku 2019 v New Yorku, ktorú sponzorovalo Centrum zdravotnej bezpečnosti Johna Hopkinsa, Rockefellerova nadácia, Svetové ekonomické fórum a Nadácia Billa a Melindy. Členovia poroty, budú predvolaní rôzni vysoko uznávaní odborníci zo všetkých oblastí vedy, ale aj svedkovia…

Po úvodných vyhláseniach začneme za týždeň predvolaním bývalého príslušníka americkej armády Jamesa Busha, ktorý sa v roku 2001 zúčastnil operácie Temná zima, bývalých členov britských spravodajských služieb Briana Gerrisha a Alexa Thomsona a investigatívnych novinárov Whitney Webb a Matthew Ehret, bývalej pracovníčky a porad. Silvia Behrendt a Dr. Astrid Stuckelberger. Vysvetlí nám historické a geopolitické pozadie toho, s čím sme konfrontovaní, a ukážu nám, ako bola táto agenda plánovaná najmenej 20 rokov počnúc operáciou Temná zima v roku 2001. A o nejakých 10 rokov neskôr scenár Lockstep od Rockefellerovej nadácie končiaci generálnou skúškou Udalosti 201 v októbri 2019.

A vysvetlia, ako v čase, keď neexistovali žiadne prípady, ktoré potrebovali na vyhlásenie stavu ohrozenia verejného zdravia medzinárodného významu, ich vytvorili tým, že nechali obžalovaného Drostena vymyslieť príbeh o bezpríznakových infekciách, ktoré neexistujú, ao tom, ako tento PCR test dokáže odhaliť nákazu prostredníctvom hromadného testovania úplne zdravých ľudí tých, ktorí sú infikovaní. Je to lož, ako vám ukážeme. Budeme pokračovať ďalšou skupinou svedkov, Dr. Wolfgangom Wodargom, skúseným pľúcnym špecialistom a bývalým poslancom nemeckého Bundestagu a Rady Európy, ktorému sa podarilo odhaliť prvý pokus druhej strany o pandémiu, prasacej chrípky pred 12 rokmi, ako mierne chrípkové ochorenie. Prof. Ulrike Kämmerer, biologičky z Wurzburgskej univerzity, Dr. Mikom Yeadonom, bývalým viceprezidentom Pfizeru, Dr. Silvia Behrendt, Dr. Astrid Stuckelberger, prof. Dolores Cahillová, prof. Antonietta Gattiová z Talianska, prof. Dr. Arne Burkhardt z Nemecka.

Títo odborníci nám vysvetlia, čo sa skrýva za legendou o začiatku epidémie pochádzajúcej z trhu so zvieratami vo Wuhane. Ukážu, že vírus nie je o nič nebezpečnejší ako bežná chrípka. Že PCR test nám nemôže povedať nič o infekcii, ale je jediným základom pre všetky koronavírusové opatrenia, vrátane konečného opatrenia, tzv „vakcín“. A že tzv. „vakcíny“ sú nielen neúčinné, ale aj mimoriadne nebezpečné. Bez ohľadu na to, či je vírus prírodného či umelého pôvodu, náš imunitný systém si s vírusom dokáže dokonale poradiť, o čom svedčí úmrtnosť na infekciu medzi 0,14-0,15 % alebo aj menej percent. Kým sa nezačali aplikovať experimentálne injekcie, nikde nebola zaznamenaná nadmerná úmrtnosť. Na začiatku roku 2020 dokonca neboli žiadne prípady. Prípady však potrebovali na to, aby mohli vyhlásiť stav ohrozenia verejného zdravia, pretože to bol jediný základ,

Po prvom neúspešnom pokuse o vyhlásenie tohto stavu ohrozenia verejného zdravia, pretože neboli žiadne prípady, skúsili znova, koncom januára 2020, potom, čo vytvorili prípady, s pomocou onoho dnes už neslávne známeho Drostenovho PCR testu ao dva týždne neskôr vyhlásili tento stav ohrozenia verejného zdravia . Od týchto odborníkov sa dozvieme, že tieto prípady boli takmer všetky falošne pozitívne výsledky testu, nič iné. Ďalšími skupinami odborníkov sú Dr. Thomas Binder zo Švajčiarska, Dr. Bryan Ardys z Texasu, Dr. Shankara Chetty z Južnej Afriky a Dr. Wolfgang Wodarg z Nemecka a John O’Looney, riaditeľ pohrebnej služby z Anglicka. Títo odborníci nám povedia, ako sme od samého začiatku boli svedkami zámerného, ​​úplne nezmyselného zákazu normálnych, účinných a bezpečných metód liečby respiračných ochorení a namiesto toho nariaďovania liečby, ktorú teraz treba považovať za závažné lekárske pochybenie. Intubácia, Remdesivir, Midazolam – John O’Looney nám vysvetlí, ako najprv veril tvrdenia druhej strany o pandémii, dokonca pomáhal BBC v presadzovaní ich propagandy strachu, kým si neuvedomil, ako sú pod zámienkou pandémie ľudia zámerne zabíjaní.

Potom predvoláme ďalšiu skupinu odborníkov, medzi ktorými sú prof. Alexandra Henrion-Caudez Francúzsko, Dr. Mike Yeadon, prof. Sucharit Bhakdi z Nemecka, prof. Dr. Luc Montagnier z Francúzska, Dr. Vanessa Schmidt-Krüger z Nemecka Dr. Robert Malone, vynálezca techniky mRNA vakcíny z USA a prof. Dr. Arne Burkhardt, patológ z Nemecka. Ukážu nám, že zatiaľ čo vírus nespôsobil žiadnu nadmernú úmrtnosť, má mieru prežitia 99,97 %. Očkovanie teraz zabíja ľudí a od septembra spôsobuje nadmernú úmrtnosť až 40% v dôsledku otravy spike proteínom a likvidáciou nášho imunitného systému. Dr. Mike Yeadon nám povie, ako skupina vedcov dokonca našla konkrétne dôkazy o tom, že výrobcovia vakcín experimentujú so smrteľnými dávkami, aby zistili, ako možno smrtiace vedľajšie účinky zmanipulovať tak, aby obyvateľstvo hneď nepochopilo, čo sa deje.

Ďalšia skupina odborníkov nám vysvetlí, ako k tomu mohlo dôjsť. Túto skupinu tvorí prof. Mattias Desmet z Belgicka, Dr. Ariane Bilheran z Francúzska, Dr. Meredith Miller z USA, prof. Harald Walach z Nemecka a Stefan Kohn, pracovník nemeckého ministerstva vnútra. Títo odborníci nás prevedú tým, ako nás druhá strana po zavedení stavu ohrozenia verejného zdravia, v rýchlom slede zoznámila s lockdownmi, nezmyselnými a nebezpečnými požiadavkami na nosenie respirátorov a veľmi škodlivým, ako fyzicky tak psychologicky, obmedzovaním sociálneho kontaktu, až dospela k svojmu konečnému cieľu , neúčinným a nebezpečným, dokonca smrtiacim injekciám. A podrobne nám vysvetlí, ako bol náš súhlas s tým všetkým umožnený, vďaka gigantickej psychologickej operácii, ktorej panické posolstvo sme neustále dostávali prostredníctvom mainstreamových médií a našich politikov, oboje vlastnených neúprosnou propagandou druhej strany. Ďalšiu skupinu odborníkov tvorí Leslie Manookian, bývalá investičná bankárka z USA, Naomi Wolfová, novinárka a spisovateľka z USA, Ernst Wolff, nemecký ekonóm, prof. Christian Kreiß, nemecký ekonóm, prof. Dr. Holger Rekow, Ph.D., nemecký ekonóm a Dr. Markus Krall, nemecký ekonóm.

V tejto časti konania nám títo odborníci veľmi podrobne vysvetlia, ako prebieha zámerná deštrukcia našich ekonomík a ako druhá strana pracuje na riadenom krachu finančného systému, aby jednak vyviazla zo zločinov, ktoré už spáchala za posledných desaťročí drancovanie a rabovanie našich verejných pokladníc, až nezostane nič , a jednak aby zaviedla jednu svetovú banku a digitálnu menu plus digitálny pas. Finálnu skupinu odborníkov tvorí Matthew Ehret, investigatívny novinár z Kanady, Vera Sharav, preživší holokaust, Ilana Rachel Daniel z Izraela, Rabín Dovid Smith z New Jersey, Patrick Wood, expert na technokraciu z USA, Avital Livny z Izraela. V tejto záverečnej časti vyšetrovania nám títo odborníci povedia, aká dôležitá časť agendy druhej strany súvisí s kontrolou populácie, respektíve s eugenikou. Po druhej svetovej vojne mala eugenika zlé meno. Julian Huxley, ktorý založil súbor UNESCO, povedal: Ale on a veľmi početná skupina ľudí, ktorí myšlienku eugeniky podporovali, budú môcť vo svojich snahách v tomto smere čoskoro pokračovať, otvorene vysvetlil. Paralely medzi tým, čo sa dialo vtedy pred 80 rokmi, a tým, čo sa deje teraz, nemožno prehliadať. Vera Sharav nám to pripomenie. Potom, čo si vypočujete všetky dôkazy, nepochybujeme, že odporučíte obžalovať všetkých našich domnelých obžalovaných zo zločinov proti ľudskosti. Ďakujem vám. že odporučíte obžalovať všetky naše domnelé obžalované zo zločinov proti ľudskosti. Ďakujem vám. že odporučíte obžalovať všetky naše domnelé obžalované zo zločinov proti ľudskosti. Ďakujem vám.

Viviane: Ďakujem vám za tento prehľad a tiež za to, že ste nám načrtol odborníkov, zostavu odborníkov, ktorých budeme počuť. Teraz by som sa rada obrátila späť na advokátku Annu Garnerovú zo Spojených štátov amerických, aby nám poskytla ďalšie informácie o PCR testoch.

Anna: Aby sme pochopili, aké rozsiahle bolo plánovanie tejto zločinnej spolupráce v celosvetovom meradle, musíme začať pri základoch pandémie. Bola to veľká lož. Bola to lož, keď vlády celého sveta takmer unisono vyhlásili globálnu pandémiu. Slovo, ktoré bolo rovnako ako mnoho ďalších zapojených do tohto oficiálneho naratívu zmenené tak, aby spĺňalo ciele tejto agendy. Konkrétne by som chcela hovoriť o veľkej klamstve, ktorá bola založená na PCR teste – testovaní. Nešlo o pandémiu, ale o „PRÍPAD-DÉMIU“. Informácie, ktoré nám poskytli CDC a FDA o teste PCR, sú preukázateľne nepravdivé. A budeme mať dôkazy, ktoré to preukazujú. Táto metóda v skutočnosti vôbec nie je testom, nie je diagnostickým testom, ale genetickou výrobnou technológiou, ktorá hľadá špecifické úseky kódu a pri každom cykle ich zdvojnásobuje.

Drosten a jeho falošný PCR-Test

Jej vynálezca Kary Mullis, ktorý za vynájdený postup získal Nobelovu cenu, vyhlásil, že nikdy nešlo o platný diagnostický nástroj. A všetci, ktorí ho používajú, vedia, že nedokáže odhaliť aktívnu infekciu. Prof. Drosten, jeden z obvinených, to vedel. Vedel, že test je nezmyselný a že test je falošný. Napriek tomu bol tento test použitý na vyvolanie celosvetovej paniky a poslušnosti. CDC dokonca priznalo, že ich vlastný nedávno stiahnutý test bol založený na vymyslených vzorkách. Potom WHO odporučilo hrubo nadmerné prahové hodnoty cyklu, čo je počet zväčšení, ktoré malé množstvo genetického materiálu podstupovalo, aby sa zistilo, či je v ňom niečo prítomné. To je ďaleko za priemyselnými štandardmi a robí akýkoľvek test nezmyselným s falošne pozitívnymi výsledkami v miere blížiacej sa 100%. V skutočnosti bolo zistené, že miera falošne pozitívnych výsledkov tohto testu PCR sa v skutočnosti blíži 97 %. To znamená, že 3% populácie s pozitívnym testom môže byť niečím chorá, ale my nevieme, čím.

Pretože to test neurčuje. Tento test bol celosvetovo zneužitý na podvodné zdôvodnenie existencie pandémie. A na určenie falošne nadsadených počtov prípadov nakazenia i úmrtia. Jasnými a presvedčivými dôkazmi preukážeme, že sa obžalovaní podieľali na tejto globálnej lži a nazvali široko geograficky rozptýlenú chorobu s mierou prežitia zodpovedajúcej sezónnej chrípky pandémií, ktorá by umožnila falošné globálne vyhlásenie stavu ohrozenia verejného zdravia. A to z tejto mimoriadnej situácie, ktorá prebieha už takmer dva roky, vlády nariadili drakonické obmedzenia a oddelenia a izoláciu zraniteľných, ako sú starší ľudia a deti. Rovnako tak, ako zaviedli povinné očkovania po celom svete. Vieme, že ďalším krokom budú očkovacie pasy, ktoré našu planétu ešte viac uzavrú, a taktiež karanténne tábory všade na svete. Naša dôvera bola zradená korupciou v systéme.

A my vám poskytneme overiteľné súbory faktov o tom, že sme boli všetci ťažko oklamaní a uverili veľké klamstvá. A konečným cieľom, ako svojimi slovami povedal jeden z obvinených Bill Gates, je očkovať každého muža, ženu a dieťa na planéte experimentálnymi injekciami meniace gény. Tieto PCR testy boli použité na to, aby sa zvýšil počet prípadov a úmrtí. Pozrime sa na definíciu prípadu. Historicky bol prípadom niekto, kto bol chorý, nie iba pozitívny test pri absencii akýchkoľvek príznakov. Vďaka celosvetovému testovaniu zdravých ľudí sa počet prípadov hrubo nafúkol. A to nám neustále vysielajú pred zrakmi pomocou médií, ceduľami na cestách v USA a možno aj v iných krajinách, a bolo to využité na vyvolanie paniky a dodržiavanie predpisov po celom svete. Významné nevýhody sú dôvodom, prečo by sa PCR testovanie malo vykonávať iba u príznakových pacientov, a prečo by mal byť pozitívny test zvažovaný ako iba jedným z faktorov akejkoľvek diagnózy. Nie je možné nikoho diagnostikovať pri absencii klinických príznakov a pri absencii lekárskeho vyšetrenia. Takže tu máme testovanie zdravých ľudí vo veľkom množstve, ktoré predvídateľne vedie k falošne nadsadeným číslam a panike. CDC a FDA si tento potenciál uvedomili, rovnako ako páchatelia týchto zločinov, ktoré budeme prezentovať.

Dôkazy ukážu, že Drosten, ktorý tvrdí, že vynašiel test na COVID-19, si bol vedomý jeho obmedzenia a jeho falošnosti. Test nebol špecifický pre žiadny vírus ani baktériu. Preto nedokáže ani určiť, čo príznaky môže spôsobovať. Na čo je test dobrý, je vyvolávanie celosvetovej paniky. Aj úmrtia, ďalšie falošne nadsadzované čísla, je potrebné vyšetriť vo svetle týchto falošných PCR testov. Úmrtie s pozitívnym PCR testom sa považuje za úmrtie na COVID. Či už ste boli hospitalizovaní kvôli autonehode, infarktu, alebo dokonca pôrodu dieťaťa. Pokiaľ bol váš test pozitívny a potom ste zomreli do približne 28 dní od vykonania testu, bolo vaše úmrtie pripísané ochoreniu COVID-19. Dokonca aj naše CDC neskôr v priebehu pandémie priznalo, že 95 % úmrtí pripisovaných COVIDu bolo z iných príčin. Bolo to založené na falošnom teste. Výrobcovia to všetko vedeli, rovnako ako citovaný vynálezca covid testu – Drosten. Teraz tu máme časť poplašnej správy, ktorá spôsobila diskrimináciu ľudí, ktorí sa rozhodli nenechať sa očkovať alebo testovať.

To je podľa akýchkoľvek humánnych meradiel morálne zavrhnutiahodné. V dôsledku týchto falošných testov máme obrovské katastrofálne škody, ktoré boli spôsobené obyvateľstvu celého sveta. Existujú vedci a lekári, ktorí dosvedčia obrovské katastrofické škody, ktoré boli týmto spôsobené. Právne dôkazy o úmysle a vedomostiach sú v rôznych dokumentoch FDA a súvisiacich materiáloch. Ale sú navrhnuté tak, aby zahmlili a zmiatli aj právnikov, ktorí tieto dokumenty čítajú a prečítajú. Ako vidíte, piliere oficiálneho a mediálneho covid naratívu, ktoré sú jedno a to isté, padajú v prítomnosti dôkazov ako domino. Existujú nezvratné dôkazy o podvode a mnohostrannom zneužití v celom režime COVID.

Ak máte odvahu a duševnú poctivosť ich preštudovať a spravodlivo zvážiť, urobte to prosím. Pre niekoho to môže byť šokujúce, pre iných neuveriteľné. Ale uisťujem vás, že tieto dôkazy sú skutočné a znepokojujúce. Jedným z vedľajších produktov je, že systém musí predstierať, že jedinou odpoveďou na tieto nadsadené počty prípadov a úmrtí sú vakcíny. A urobili to preto, aby ich dostali do režimu schváleného núdzového použitia a do rozpisov očkovania detí. A to je to, čo bude nasledovať. Ďakujem vám za pozornosť.

Viviane: Ďakujem vám, pani Garnerová, za tieto ďalšie slová. Teraz by som sa rada obrátila na Dipali Ojha z Indie. Počujete nás?

Dipali: Áno. Veľmi vám ďakujem. Dobré popoludnie všetkým. Som advokátka Dipali Ojha z Indie. Je pre mňa veľkou cťou predniesť svoje úvodné vyhlásenie pred veľkou porotou ľudového súdu verejnej mienky. Ďakujem sudcovi Rui Fonseco E Castro a mojim váženým kolegom za ich premyslené a zasvätené prezentácie. V marci roku 2020 väčšinu z nás zastihlo prekvapenie, keď vlády celého sveta schválili nástup pandémie, ktorú údajne vytvoril nový vírus SARS-COV-2, ktorý pravdepodobne pochádza z čínskeho Wuhanu. Po vyhlásení pandémie nasledoval rad oznámení, ktoré boli pre väčšinu z nás skutočne nevídané a neslýchané, ako napríklad uzavretie medzinárodných hraníc, úplné zastavenie medzinárodných letov, povinné používanie rúšok, dodržiavanie spoločenského rozstupu a tvrdé opatrenia ako lockdowny. V Indii sa prvýkrát v histórii za 167 rokov zastavila železničná doprava.

V tomto panujúcom stave chaosu, paniky, šoku, neistoty a strachu, väčšina z nás sa spoliehala na mainstreamové médiá ako na zdroj autentických informácií o tomto víruse a následnej spúšti, ktorú na nás ľuďoch napáchal. Jedným z výrazných aspektov komunikácie, ktorú neustále dostávali od svetových vlád a zdravotníckych úradov, bolo, že nie je známy žiadny liek na tento vírus SARS-COV-2. V niektorých krajinách chorí pacienti boli odmietaní v nemocniciach a boli poslaní späť domov s tým, že na túto chorobu neexistuje liek. Počas tejto fázy sa našli poctiví lekári a lekári z prvej línie, ktorí liečili pacientov bežne používanými liekmi, čo rozhodne nie je nový jav pri alopatickej schéme medicíny. A niektorí lekári vymýšľali vlastné protokoly liečby na základe svojich rozsiahlych klinických skúseností.

Zatiaľ čo lekári plnili svoje povinnosti zachraňovať životy svojich pacientov tým najlepším možným spôsobom, za použitia bežne dostupných liekov s overeným bezpečnostným profilom, v kombinácii s doplnkami ako zinok, vitamín C, vitamín D atď., sme boli svedkami tvrdej opozície zo strany tých istých zdravotníckych orgánov. , ktoré stáli pri kormidle pri navrhovaní reakcií na pandémiu. Nepokoje, ktoré títo ľudia pri kormidle vyvolali, boli veľmi podozrivé tým, že odmietali akékoľvek informácie, ktoré odhaľovali, ako bola včasná liečba účinná a že existovali alternatívne spôsoby liečby pacientov s COVIDom-19. Každý človek s bežnou inteligenciou by toto považoval za nerozumné v tom zmysle, že záchrana životov by samozrejme bola prvoradým cieľom, a to najmä vtedy, keď lekári na základe svojich klinických znalostí tvrdili, že sú schopní pacientov vyliečiť pomocou liekov na včasnú liečbu.

V Indii máme bohatú tradíciu alternatívnych systémov liečby, ako je ajurvéda, siddha, unani a ďalšie systémy liečenie, ako sú naturopatie a homeopatie. Pod indickou vládou existuje špecializované ministerstvo AYUSH, čo je akronym pre ajurvédu, jogu a naturopatiu, unani, siddhu a homeopatiu. Lekári, ktorí sú vyškolení na praktizovanie tohto alternatívneho systému medicíny, úspešne liečili pacientov s COVIDom-19. Po zavedení týchto experimentálnych vakcín… nemali by sme ich nazývať „vakcínami“. V skutočnosti sa jedná o injekcie, čo by bol vhodnejší opis. Po zavedení týchto experimentálnych injekcií sa zdá, že zablokovanie akejkoľvek diskusie okolo alternatívnej liečby sa stalo výraznejším. To zahŕňalo aj prepúšťanie lekárov, ktorí sa zasadzovali o včasnú liečbu covidu. Všetkých, ktorí hlásali, že včasná liečba bola skutočne bezpečná a účinná.

Niektorí lekári dokonca čelili disciplinárnemu konaniu zo strany svojich lekárskych komôr, niektorí boli verejne zosmiešňovaní a čelili hrozbe zrušenia alebo pozastavenia lekárskej licencie. Takáto ostrá reakcia zo strany zdravotných úradov, vlád a lekárskych komisií bola sama o sebe varovaním, že niekde niečo nie je v poriadku. Stojí za zmienku, že väčšina osôb, ktoré diktovali reakcie krajinám na COVID-19 po celom svete, pacientov s COVIDom-19 ani neliečili, ale ani nebrali ohľad na poctivých a usilovných lekárov, ktorí skutočne liečili pacientov na mieste včasnou liečbou. Ako už upozornil môj ctený kolega, že možným dôvodom zablokovania akýchkoľvek informácií okolo včasnej liečby, účinnosti včasných liečebných postupov, bolo schválenie vakcín na núdzové použitie, ktoré sa udeľuje iba v prípade, že nie je k dispozícii žiadny iný liek, ktorý je po prvé adekvátny, schválený a dostupný na liečbu. Tvrdenie, že na covid neexistuje žiadny liek, umožnilo výrobcom vakcín požiadať o núdzové schválenie (EUA).

Okrem toho existuje „imunita“, ktoré farmaceutické spoločnosti využívajú, keď je im EUA udelená. Rada by som vás týmto informovala, že v Indii neexistujú žiadne zvláštne ustanovenia ako tie od amerického FDA týkajúce sa udeľovania povolení na mimoriadne použitie. A preto boli nedávno alternatívne liečby alebo lieky na včasnú liečbu plnou súčasťou indického národného protokolu pre boj s COVIDom-19. Ivermectin a Hydroxychlorochin boli zahrnuté do protokolu liečby do konca septembra 2021. Štáty ako Uttarpradéš a Goa v Indii sa celosvetovo preslávili úspešnou demonštráciou použitia Ivermectinu pri kontrole šírenia covidu-19 av rýchlom vyliečení pacientov. Tieto úspešné príbehy však boli zámerne podkopávané a potláčané všetkými tými skompromitovanými osobami a mediálnymi platformami, ktoré investovali veľké prostriedky do podnikania s vakcínami,

Tým, že sa o úspechoch týchto liekov na včasnú liečbu neinformovali všetkých ľudí. Nápadná absencia akejkoľvek vedeckej debaty o účinnosti liekov na včasnú liečbu v kombinácii s umlčovaním hlasov, ktoré sa snažia šíriť informácie o účinnosti liekov na včasnú liečbu, je jasným znamením, že vlády a zdravotnícke orgány na celom svete presadzujú vakcínu ako jediné riešenie a ako jediný liek na COVID-19. Ďalším aspektom, ktorý je špecifický pre Indiu, je skutočnosť, že v Indii neexistuje žiadna imunita pre výrobcov vakcín.

A to bolo potvrdené na základe miestoprísažného vyhlásenia, ktoré indická vláda podala na etickej komisii Najvyššieho súdu Indie. Nedávno sme pomáhali pri podaní petície na Bombajskom najvyššom súde otcovi, ktorý prišiel o dcéru po prvej dávke týchto experimentálnych vakcín. Za stratu života svojej dcéry žiadal odškodnenie vo výške približne 1,3 miliardy amerických dolárov. A toto je druhý prípad, pri podaní ktorého sme asistovali, s tým že prvý prípad bol podaný koncom novembra 2021. Podala ho matka, ktorá prišla o svojho malého syna v dôsledku prvej dávky týchto experimentálnych vakcín. V tomto prípade bol zosnulý syn nútený si vziať experimentálnu vakcínu, aby sa mohol dostať do systému verejnej dopravy, ktorý umožňoval cestovať iba očkovaným osobám podľa správneho nariadenia vydaného vládou.

Navyše s peňažným odškodnením za stratu života jej syna na tieto experimentálne injekcie, táto matka tiež požiadala o vyšetrovanie schválené indickou vyšetrovacou agentúrou, ktoré by prešetrilo úlohu všetkých osôb zapojených do reťazca udalostí, počnúc výrobcami týchto vakcín, osobami zodpovednými za reakciu na COVID-19 tu v Indii a všetkými tými, ktorí tvrdili, že tieto vakcíny sú 100% bezpečné a účinné. Očakávame, že v budúcnosti bude po celej krajine podaných niekoľko žalôb zo strany obetí týchto lekárskych experimentov.

Nazývať tieto výrobky vakcínami by bolo nevhodné, pretože od vakcín sa očakáva, že poskytnú imunitu proti ochoreniu. Zatiaľ čo nám bolo sľubované, že vakcíny proti koronaviru nás ochránia pred údajne smrtiacim vírusom, dnes sme svedkami skutočnosti, že tieto vakcíny ani nezabránia nakazeniu chorôb, a ani nezastavia prenos infekcie. Okrem toho sa ukázalo, že tieto vakcíny majú závažné vedľajšie účinky vrátane úmrtia. Nie je teda možné nijako ospravedlniť experimentálne lekárske výrobky, ktoré ani nezastavia nákazu ani prenos.

Očkované osoby sú tiež povinné dodržiavať covidové nariadenia. V prípade lockdownu musí taktiež sedieť doma a musí tiež nosiť respirátory a musí tiež dodržiavať rozostupy. Teraz je tu ďalší alarmujúci aspekt spôsobu, akým sú tieto experimentálne injekcie aplikované celosvetovej populácii, na ktorý by som vás rada upozornila. A tým je informovaný súhlas, a to, ako boli otvorene porušené zavedené zákony týkajúce sa informovaného súhlasu. V súdnych procesoch, ktoré sme podali tu v Indii, pred našimi súdmi, vyššími súdmi a Najvyšším súdom, sme tiež uviedli, ako boli porušené ustanovenia Všeobecnej deklarácie o bioetike a ľudských právach z roku 2005, ktorá ukladá povinnosť poskytnúť verejnosti informácie pre získanie informovaného súhlasu pre takéto lekárske experimenty. Všetky ustanovenia boli porušené.

Napríklad článok tri Všeobecnej deklarácie o bioetike a ľudských právach uvádza, že sa má plne rešpektovať ľudská dôstojnosť, ľudské práva a základné slobody, a že záujmy a blaho jednotlivca majú mať prednosť pred výhradným záujmom vedy a spoločnosti. Rovnako článok šesť tej istej deklarácie uvádza, že akýkoľvek preventívny diagnostický a terapeutický lekársky zákrok má byť vykonaný iba s predchádzajúcim slobodným a informovaným súhlasom dotknutej osoby na základe adekvátnych informácií. Súhlas by mal byť v prípade potreby vyjadrený a dotknutá osoba by ho mohla kedykoľvek az akéhokoľvek dôvodu odvolať bez toho, aby jej to spôsobilo nevýhody a predsudky. Existuje aj rozsudok, ktorý sme citovali v našom konaní, ktoré sme podali, a to rozsudok Najvyššieho súdu Spojeného kráľovstva vo veci Montgomery vs. Lanarkshire Health Board z roku 2015.

Ako hovoríme o zásadných bodoch ohľadom absencie informovaného súhlasu a porušenia radu medzinárodných kódexov a dohôd v tomto procese unáhleného zavádzania experimentálnych vakcín, druhá strana, pán Globál, sa oháňa veľmi chatrným dôvodom na ospravedlnenie týchto lekárskych experimentálnych produktov, ktorým je, že prínosy prevažujú nad rizikami . Naši odborníci, znalci, predložia dôkazy, ktoré ukazujú, v akom rozsahu tieto experimentálne výrobky spôsobili obyvateľstvu závažné nežiaduce účinky, vrátane úmrtí, netransparentnosť údajov z klinických štúdií, nedostatočné hlásenie úmrtí spôsobených týmito injekciami, čo na rozdiel od všetkých týchto dôkazov, ktoré naši odborníci predloží veľké porote pri nadchádzajúcich vypočutiach, dôkladne rozbije toto odôvodnenie, ku ktorému sa bežne uchyľujú pri presadzovaní týchto experimentálnych injekcií s tým, keďže „výhody“ týchto experimentálnych injekcií prevažujú nad rizikami. Chcela by som upozorniť porotu po prvé na nasledujúce zdôvodnenie, prečo úrady vyhlasujú, že neexistuje žiadny liek na COVID-19.

To nie je dodnes jasné, pretože neprebehla žiadna vedecká debata alebo diskusia medzi ľuďmi zodpovednými za reakciu na COVID-19 v jednotlivých krajinách a tými doktormi, vedcami a špecializovanými lekármi, ktorí tvrdia, že majú preukázané a zdokumentované úspechy okolo účinnej a včasnej liečby. Po druhé, zo strany osôb zodpovedných za prípravu oficiálnej reakcie na COVID-19 v jednotlivých krajinách nebola vyvíjaná žiadna iniciatíva ani snaha o vykonanie klinických štúdií účinnosti liekov na včasnú liečbu. Došlo k plošnému popretiu, pokiaľ ide o prirodzenú imunitu alebo imunitu po prekonaní nákazy, a to napriek niekoľkým štúdiám. Existuje zámerná cenzúra zo strany BigTechu, a to všetkých, ktorí sa rozhodnú hovoriť o tom, že existuje alternatívna liečba, a že je bezpečnejšia ako experimentálna injekcia. A nakoniec, už existujúce lieky s rozsiahlymi údajmi o bezpečnostnom profile sú ignorované a experimentálna lekárska injekcia je vydávaná za bezpečnú a účinnú. Vieme, že údaje o vykonaných klinických štúdiách sú netransparentné.

Vzhľadom na počet nežiaducich účinkov, ktoré sú denne hlásené po celom svete, sú tieto injekcie všetko, len nie bezpečné. Naši odborní svedkovia sa budú každým z týchto aspektov podrobne zaoberať pri nadchádzajúcich vypočutiach. A som si veľmi istá, že po prejdení všetkých dôkazov, ktoré budú predložené v rámci záznamu, bude veľká porota plne vybavená na posúdenie úlohy a spoluúčasti každej osoby, každého subjektu, každej organizácie, ktorá sa podieľala na páchaní týchto hrozných zločinov proti ľudskosti. Ďakujem vám za pozornosť.

Viviane: Veľmi ďakujem. Počula som, že Dexter Ryneveldt, advokát z Juhoafrickej republiky, je tu s nami. Počujete nás?

Dexter: Ďakujem. Úprimne sa ospravedlňujem. Som Dexter LJ. Ryneveldt, právnik s advokátskou praxou z Juhoafrickej republiky. Je mi veľkou cťou, že vám, cneným členom tejto poroty, predkladám svoju časť úvodného vyhlásenia pre súd verejnej mienky. V prvom rade chcem oceniť Lamia Balloy, Yvor Katsanda, Deborah Monyaki, a Walter Mashilo. Rovnako tak všetkých štátnych svedkov zranených vakcínami COVID-19 po celom svete za ich láskavú pomoc a účasť. Začnem tým, čo Thomas Paine pred 200 rokmi prehlásil a je v skutočnosti to povedal veľmi rozsiahle. „Najväčšie tyranie sú vždy páchane v mene toho najušľachtilejšieho dobra.“ Tento výrok je dnes stále aktuálny, rovnako tak ako bol pred 200 rokmi, a bude aktuálny i v ďalších rokoch a stoletiach. Otázka položená vám, cteným členom poroty: Aké je to najušľachtilejšie dobro, ktoré bolo, a stále je.

Nie je to nič iné ako všeobjímajúca vec týkajúca sa celého ľudstva. Môžeme sa zhodnúť, že najušľachtilejšie dobro je to, čo je v základnom záujme ľudstva. A ako to ovplyvňuje naše rodiny a priateľov, rovnako ako našu schopnosť generovať príjem. Predložené dôkazy ukážu, ako presne obžalovaní organizovali a manipulovali touto najušľachtilejšou vecou. Presadzovať agendu úplnej kontroly a nadvlády na nič netušiace obyvateľstvo a ako boli vykonané zásahy do ústavných a neodcudziteľných práv a slobôd obyvateľstva. Od začiatku tejto pandémie, dámy a páni, členovia poroty, obžalovaní nasadili a investovali značné úsilie v peniazoch do PR, vlastne do PR kampaní za asistencie mainstreamových korporátnych médií. Využili tieto ľudské obavy pre svoje finančné výhody a ašpirácie na totálnu nadvládu a kontrolu. Používajú pritom slogan „riadiť sa vedou“.

Toto heslo je nám všetkým práve tak dobre známe. Vždy svoje kroky zdôvodňujú tým, aby sme sa riadili vedou. To je to, čo veda hovorí, aby ospravedlnila a legitimizovala tieto diskriminujúce postupy. Pre takzvané spoločné dobro po celom svete. Pokiaľ ide o ľudské obavy vzhľadom na covid-19, je potrebné položiť nasledujúce relevantné otázky, Prvá otázka, aká je skutočná povaha vírusu SARS-CoV-2? Je skutočne nový? A ak áno, do akej miery môžeme povedať, že je nový? Stručná odpoveď na túto otázku znie: nie. Nie je nový. Dôkazy od lekárskych a vedeckých odborníkov nadovšetko pochybnosť preukážu, že nemáme čo do činenia s novým vírusom. V skutočnosti, dámy a páni, členovia tejto poroty, vírus SARS-CoV-2 možno v mnohých ohľadoch považovať za sezónnu chrípku. Kedy je jeho zloženie veľmi porovnateľné s vírusom SARS-CoV-1.

Druhá otázka, ktorú si musíme položiť: Existujú nejaké vhodné a životaschopné liečebné postupy v boji proti ochoreniu COVID-19? Bez toho, aby sme zachádzali do prílišných podrobností, moja vzdelaná priateľka, advokátka Dipali, jasne naznačila, že áno, skutočne existuje alternatívna liečba. A nielen, že existuje alternatívna liečba, ale existuje úspešná alternatívna liečba. A to je dôkaz, ktorý bude určite predložený každému z vás. Tretia a posledná otázka, ktorú musíme položiť v súvislosti s touto ľudskou obavou, je, aká je miera prežitia choroby COVID-19? Dôkazy znovu ukazujú, že prognóza miery prežitia na začiatku pandémie nebola ničím iným ako počítačovou štatistickou prognózou, ktorá slúžila na vyvolanie strachu. A verím, že všetci tiež veľmi dobre poznáme tento strach, ktorý bol vyvolaný v každom z nás. V skutočnosti je však miera prežitia 99,5 %.

Niektorí z odborníkov tiež odovzdajú dôkazy, že pokiaľ ide o mieru prežitia, môže byť dokonca až 99,97 %. Súčasná reálna miera úmrtnosti sa ani zďaleka neblíži počítačom predpokladaným štatistickým prognózam. V skutočnosti je pri sezónnej chrípke vyššia úmrtnosť ako pri covide-19. Už len toto konštatovanie nás, dámy a páni, musia teraz priviesť do stavu, kedy sa musíme zamyslieť a povedať si, či to stálo za všetky tie lockdowny, ručné dezinfekcie, sociálne dištancovanie? Stálo to naozaj za to? Tieto tri otázky, ktoré som vám, členom poroty, práve položil, nás privádzajú k Národnej lekárskej knižnici Spojených štátov amerických. Jednalo sa o workshop, ktorý sa v nej konal. Z tohto workshopu si vezmem jeden citát, ktorý si môžete vyhľadať na internete. A jedná sa o rýchlu lekársku reakciu, protiopatrenia na infekčné ochorenia, umožňujúce udržateľné schopnosti prostredníctvom trvalého partnerstva verejného a súkromného sektora, v ktorom Dr. Peter Daszak napísal Dr. Anthony Faucimu, citujem: „Kríza infekčného ochorenia je veľmi reálna. Je prítomná. A je do značnej miery ignorovaná. Musíme zvýšiť pochopenie verejnosti o potrebe lekárskych protiopatrení, ako je plošné očkovanie proti koronaviru. Kľúčovým faktorom sú médiá a ekonomika bude nasledovať humbuk. Musíme tento humbuk využiť vo svoj prospech. Kľúčovým faktorom sú médiá a ekonomika bude nasledovať humbuk. Musíme tento humbuk využiť vo svoj prospech. Kľúčovým faktorom sú médiá a ekonomika bude nasledovať humbuk. Musíme tento humbuk využiť vo svoj prospech.

Aby sme sa dostali ku skutočným problémom, investori budú reagovať, keď na konci procesu uvidia zisk.“ Koniec citácie. Tento citát je sám o sebe, dámy a páni, usvedčujúce. Je jednoznačný. Stanovuje plán, ktorý stojí za pandémiou. A jedným kliknutím tlačidla si, ctihodní členovia poroty, môžete sami na internete vyhľadať, kto sú finanční príjemcovia tejto pandémie. Bez akýchkoľvek pochybností, sú to investori, sú to akcionári spoločností vyrábajúcich vakcíny. Na zdesenie obyvateľstva, priemerného človeka. Konečným zámerom je vyhladiť malé a stredné podniky. Jediné podniky, ktorým sa v súčasnosti finančne darí, sú farmaceutické spoločnosti a veľké technologické konglomeráty.

Tiež vidíme, aký to malo vplyv na malé a stredné podniky. Predložené výroky vám jasne naznačia, prečo sa občania zúčastnili na globálnych lekárskych experimentoch s vakcínami. Počujete to od obetí poškodených vakcínami. A dôvod, prečo sa zúčastnili v tomto lekárskom experimente, je ten, že im bolo povedané, že to je v ich najlepšom záujme, a vo výsledku vo finančnom záujme. S tým povedané vidíme to priame spojenie: „Musím to urobiť. Ak to neurobím, doplatím na to finančne, pretože nebudem môcť zarábať.“

Teda sa vás pýtam, prečo tu je finančný záujem, pokiaľ sa nechcú nechať očkovať, tak na to doplatí ich schopnosť zarábať peniaze. Toto je prinajmenšom nátlak a vydieranie. Tomuto hovoríme prístup „cukor a bič“. Predložené dôkazy objasnia etické lekárske experimentanie postupy a protokoly, ktoré musia byť vždy dodržiavané pri vykonávaný masových lekárskych pokusov. Lekárske experimenty musia dodržiavať najvyššie štandardy lekárskej etiky, ako sú stanovené v Helsinskej deklarácii, Norimberskom kódexe, ako aj v kodifikovaných legislatívnych predpisoch jednotlivých krajín. Dôkazy preukážu, že bez akýchkoľvek pochybností bola Helsinská deklarácia, Norimberský kódex a kódex správania pre lekárske experimenty v každej krajine porušené… v skutočnosti sa stále porušujú s týmto povinným očkovaním, ktoré je presadzované po celom svete. Toto všetko sa deje… ako hovoria, „riadiť sa vedou“. Dôkazy ukážu, že pokiaľ ide o SARS-CoV-2, pokiaľ ide o COVID-19, možno ho prirovnať k bežnej chrípke.

Ctihodní členovia poroty, mRNA vynálezca Dr. Robert Malone uviedol na niekoľkých alternatívnych mediálnych platformách, prečo mRNA experimentálne vakcíny proti covidu sú nebezpečné a plné vážnych možných dlhodobých následkov. V tejto oblasti hovoríme o myokarditíde, perikarditíde az dôkazov to jasne vyplynie. Bude tiež podaný aj široký prehľad lekárskych a vedeckých laboratórnych testov, ktoré boli v minulosti a aj dnes vykonané na doterajšej lekárskej technológii mRNA, a prečo nie je rozumné nasadzovať vakcíny mRNA v celosvetovom meradle na nič netušiacu populáciu. Dôkazy budú potvrdené farmakológom, toxikológom, imunológom, virológom, fyziológom a biochemikom. Dôkazy, ktoré predloží buď profesor Bhakdi, profesor Palmer a/alebo doktor Wodarg. A citujem: „Je zrejmé, že nová metóda vnášania genetického materiálu do človeka, do ľudských buniek, prostredníctvom adenovírusov alebo adenoasociovaných vírusov, je plná nebezpečných vedľajších účinkov, ktorých príčiny nie sú doteraz úplne jasné. Zatiaľ čo takéto riziko by mohlo byť prijateľné u inak neliečiteľných ochorení, ako je chrbticová svalová atrofia, je úplne nezodpovedné vnucovať ich mladým ľuďom, u ktorých je nízke alebo žiadne riziko, že sa niekedy stretnú s vážnym priebehom covidu-19.“Koniec citácie. 

Členovia poroty, aby sme plne pochopili celý rozsah plánu za touto pandémiou, musíme sa zamerať na to, do akej miery obžalovaní zvolili prístup s motom „riaďte sa vedou“

Nemusíme chodiť príliš ďaleko, aby sme pochopili ich kroky, môžeme sa jednoducho pozrieť na to, ako menili a prispôsobovali epidemiologické, lekárske a vedecké definície, aby vyhovovali a ospravedlňovali ich mantru „riadiť sa vedou“. Pri pohľade späť musíme skúmať, ako zmenili a prispôsobili lekárske a vedecké definície. A definície, o ktorých hovoríme, sú pandemické a endemické vakcíny, kolektívna imunita a prirodzená imunita. Lekárske a vedecké dôkazy ukážu, ako boli tieto definície zmenené, prispôsobené, aby vyhovovali premysleným, úmyselným, trestným činom proti ľudskosti zo strany obžalovaných. Úpravy epidemiologických, lekárskych a vedeckých definícií sú zločinné

Dôkazy jasne ilustrujú rozpory medzi naratívom „riadiť sa vedou“ a skutočnými dobre zavedenými objektívnymi, lekárskymi a vedeckými informáciami v dátach. Vážení členovia poroty, týmto vás upozorňujem na citát Bookera T. Washingtona. 

Citujem: „Lož sa nestane pravdou, zlo sa nestane správnosťou, zlo sa nestane dobrom len preto, že je prijaté väčšinou.“

Aj keby sme povedali, že väčšina… a len chcem uviesť, že citácia končí slovami „prijaté väčšinou“. Aj keby sme povedali, že väčšina prijme skreslené lekárske a vedecké definície, nemožno to považovať za správne alebo pravdivé.

Samotná zmena lekárskej a vedeckej definície bez jasného, ​​jednoznačného lekárskeho a vedeckého zdôvodnenia nemôže ospravedlniť žiadne zmeny u pacientov, a nemožno to teda považovať za pravdu. Nezáleží na tom, koľkokrát obžalovaní alebo prípadní spolupracovníci opakujú lož… odvolávam sa na médiá… nemôže sa stať pravdou. Hlavnou otázkou teda je, ctihodní členovia poroty, ako je možné, že obžalovaní boli schopní urobiť toľko pokrokov v zavedení svojej plánovanej pandémie a vakcín? Prečo značná časť populácie naletela na rozprávanie obžalovaných o pandémii do tej miery, že sa predvádzali, že sa nechali očkovať experimentálnou vakcínou proti COVID-19? Aby sme na túto otázku odpovedali, musíme sa pozrieť na nasledujúci koncept. Astroturfing, a ja prečítam definíciu astroturfingu z definície slovníka Merriama Webstera. A znie takto: „Organizovaná činnosť, ktorej cieľom je vytvoriť falošný dojem rozsiahleho spontánne vzniknutého hnutia občanov na podporu alebo v opozícii voči niečomu, napríklad politickej politike, ale ktorá je v skutočnosti iniciovaná a kontrolovaná skrytými skupinami alebo organizáciami, ako sú korporácie. Budú predstavené dôkazy, ktoré ukážu, ako obžalovaní a ich spolupáchatelia získali podporu občanov a ako nasadili mainstreamové korporátne médiá na presadenie agendy premyslenej globálnej masovej vraždy tým, že presvedčili časť obyvateľstva, aby dobrovoľne prijalo experimentálny covid vakcíny pre génovú terapiu.

Ukáže sa, že prostredníctvom psychologického stavu rozsiahleho formovania más bola mentálna kapacita obyvateľstva intoxikovaná. Priamym dôsledkom je, že obyvateľstvo verilo mainstreamovému naratívu, hoci bol absurdný a zjavne mylný. Zanechám vám nasledujúci citát od Aristotela, ktorý vystihol pravú podstatu nášho súčasného stavu v celosvetovom meradle. Kým sa ním však budem zaoberať, tento súd verejnej mienky vás žiada, aby ste riadne zvážili všetky dôkazy, ktoré budú predložené v ich súhrne, a aby ste v sebe našli silu vidieť pravdu. Pravdu takú, aká je. Toto je plandémia a nie pandémia. Keď sa pozriete na tie dve slová, líšia sa iba v jednom písmene. Takže budeme predkladať všetky dôkazy, dozviete sa presne, prečo sme tam, kde sme. A v dôsledku toho si budete môcť s istotou povedať, že som sa poučil.

Dôkazy sú jasné a priame. Predložené dôkazy predvedú dostatočný dôkaz prima facie proti všetkým obžalovaným. A obžaloby môžu byť vydané proti obžalovaným v osobnom alebo profesijnom postavení, rovnako ako proti tým spolusprisahancom v každej krajine na svete, ktorí hrali zásadnú úlohu v predaji veľkej ilúzie motta „riadiť sa vedou“. Áno, riadiť sa vedou až do doslovnej smrti. 

A toto je citát od Aristotela. Citujem: „Vlády, ktoré berú ohľad na spoločný záujem, sú ustanovené v súlade s prísnymi zásadami spravodlivosti, a sú teda pravými formami; ale tie, ktoré berú ohľad iba na záujem vládcov, sú všetky chybné a zvrátené formy, pretože sú despotické, zatiaľ čo štát je spoločenstvom slobodných ľudí.“

Ďakujem vám, ctihodní členovia poroty.

Viviane: Ďakujem, pán Ryan. Ďakujem všetkým za úvodné vyhlásenie, dospeli sme ku koncu úvodných vyhlásení. A chcela by som porote, divákom povedať, že môžete byť súčasťou poroty. A my sme zriadili e-mailovú adresu contact@grand-jury.net, kde sa s nami môžete spojiť. Ak by ste boli napríklad právnik a chceli by ste podporiť túto snahu o zaistenie dôkazov, aby sa mohlo začať s obžalobou, tak sa s nami spojte. A tiež ak ste poškodený, ak ste prekonali podobné problémy, ako s vašim podnikaním, ak ste zažili poškodenie z očkovania, ak ste utrpeli najrôznejšie straty alebo obmedzenia, môžete sa na nás obrátiť. A my môžeme prezentovať váš prípad, napríklad aj tu, keď prebieha konanie, alebo v ďalšej forme, treba na webových stránkach, aby mohlo byť známe svetu, čo sa vám stalo.

Reiner: Možno pár slov na záver dnešného dňa. Veľmi si vážime účasť divákov na tomto konaní. Je to vzorové riadenie. A poviem za celú skupinu právnikov, z ktorých niektoré ste spoznali. Niektoré iné uvidíte v priebehu pokračujúceho konania, keď budeme vypočúvať napríklad svedkov. Chcem vám poďakovať a chcem vás poprosiť, aby ste nás podporili v tom, aby ste toto sledovali, aby ste svetu povedali, čo sa skutočne deje. Pretože nie je príliš veľa zdrojov, ktorým môžete veriť. Je niekoľko zdrojov, toto je jeden z nich. A my veríme, že je to jeden z najdôležitejších z nich. Pretože to, čo tu robíme a podnikáme, je poskytnúť vám úplný obraz, úplný obraz toho, čo sa stalo a čo sa deje.

Pretože len keď uvidíte kompletný obraz, dôjdete k záveru, že tým, ktorým sme mnohí z nás zvyknutí veriť, nemôžeme veriť. Naše vlády už nie sú našimi vládami. Naše inštitúcie boli infiltrované tými, ktorí páchajú tieto zločiny proti ľudskosti. A čo je ešte dôležitejšie, akonáhle si to uvedomíte, dôjdete aj k záveru, že sme to iba my, ľudia, kto môže niečo zmeniť. Skoncujeme to a zaistíme, že potom dôjde k čistke, vrátane postupov, ktoré budú nevyhnutné na nastolenie spravodlivosti a na postavenie pred súd tých, ktorí tieto zločiny proti ľudskosti spáchali. Ďakujem vám mnohokrát.

otevrisvoumysl


„Tupci rozhodujú o bytí a nebytí tejto planéty!“ Lavrov rozobral britskú ministerku na súčiastky…

KEĎ O VOJNE A MIERI ROZHODUJÚ GEOPOLITICKÍ ANALFABETI

piscuscapital

Ak hodnotíme krízu na Ukrajine, je veľmi dobré ozrejmiť si, nakoľko jednotliví aktéri rozumejú tomu, čo sa tam deje. Je známe, že mnohí západní politici skôr tasia kolt ako premýšľajú, a preto neprekvapuje, akým fatálnym spôsobom sa včera znemožnila britská ministerka zahraničných vecí Liz Trussová (čo naše médiá zamlčali tak dôkladne, ako sa na neonormalizačný režim patrí).

Na spoločnej tlačovej konferencii so Sergejom Lavrovom ruskému ministrovi zahraničných vecí došla trpezlivosť, keď sa jej pokúšal opakovane vysvetliť, že ruské vojská sú na svojom území (ako to márne opakujeme aj my). Preto, keď hosťka po ikstýkrát zopakovala požiadavku, aby Rusko stiahlo svoje sily z ukrajinských hraníc, Sergej Lavrov jej zdvorilo položil kontrolnú otázku: „Pani Trussová, uznávate zvrchovanosť Ruska nad Rostovskou a Voronežskou oblasťou?“ Britská ministerka zahraničných vecí sa zarazila, a po chvíli rázne odpovedala: „Veľká Británia nikdy neuzná zvrchovanosť Ruska nad týmito regiónmi!“ Vtipnosť situácie dokáže oceniť len ten, kto vie, že Rostovská a Voronežská oblasť, v ktorej sú rozmiestnené ruské vojská, sú integrálnou súčasťou Ruskej federácie. Keď pani Trussovú uvádzali do úradu, médiá ju predstavili ako špičkovú diplomatku a absolventku Oxfordu. Asi sa prestanem chváliť, že som absolventom britskej univerzity…

Žiaľ, tieto elementárne nedostatky v geografii najmä u anglo-amerických predstaviteľov nie sú raritou. George Bush si nás svojho času pomýlil so Slovinskom. Keď sa Spojené štáty chystali bombardovať Juhosláviu, na generálnom štábe ukazoval dôstojník generálom mapu sveta, na ktorej im vysvetľoval ako žiakom základnej školy: „Toto je Európa… a tuto je Juhoslávia…“ Podľa Washington Post vedelo pred niekoľkými rokmi iba 14 % Američanov, kde leží Ukrajina. Dnes sa to výrazne zlepšilo. Na mape ju dokázalo nájsť „až“ 34 percent… A to hovoríme len o základoch geografie, nie o dôkladnom poznaní politickej situácie v regióne. Mal by nám behať mráz po chrbte z toho, akí tupci rozhodujú o bytí a nebytí tejto planéty…

Poteší nás, ak vás článok obohatil o iný uhol pohľadu a ďakujeme vopred, ak podporíte ľubovoľnou čiastkou slobodu slova na náš účet v ČSOB IBAN:SK80 7500 0000 0040 1415 4359     

Zanechajte nám komentár

Predchadzajúci článok

Spravodajstvo

Ruská loď zahnala americkú ponorku. Dôvodom bolo ignorovanie ich rozkazu na vynorenie

Zdroj: ric.acaademic.ru Ruský torpédoborec Maršal Šapošnikov v sobotu12. 2. 2022 vytlačil americkú ponorku, ktorá sa dostala do blízkosti Kurilských ostrovov, ...

Nasledujúci článok

NÁZOR

Ďalší slovenský reprezentant TVRDO, tentokrát do Čaputovej!

Po informácii, kde bývalý hokejový reprezentant, sa drsne obul do parlamentu, prichádza na rad ďalší. Majster sveta v kulturistike Štefan ...
Aktualizované 20.6. 23:49
Spravodajstvo

Čo je to pandémia?

Spochybňovanie pandémie Covid-19 je podľa ministerky zdravotníctva Dolinkovej neúctou k pozostalým obetí. „Najprv definujme, čo je to pandémia a potom ...
Spravodajstvo

Otvorený list generálnemu prokurátorovi Žilinkovi

Vážený pane, na Vašom osobnom profile obmedzili ste kto môže komentovať Vaše príspevky. Obzvlášť po atentáte na Roberta Fica Spoločnosť Meta ...
Spravodajstvo

George Soros otvorene rozpráva o realizácii jeho plánu likvidácie Ruska a ďalších krajín

ilustračné fototo: europeanconservative.com Kto je George Soros? Zopár faktov a zhodnotenie jeho investícií a impéria Maďarský podnikateľ Georg Soros, o ...
Spravodajstvo

OSN, WHO a WEF boli vyhlásené za teroristické organizácie Republikánskym krajským zhromaždením na Floride

Republikánske zhromaždenie okresu Lee, čo je ľudová konzervatívna republikánska organizácia, schválilo rezolúciu, ktorú predstavil Joseph Samsone a vyhlásil OSN, WHO a WEF ...
Spravodajstvo

Ján Káľavský: Cieľom čurillovcov bolo "uje*ať skur*ených smerákov a Fica"

Mimi Šramová s Jánom Káľavským, bývalým operatívcom NAKA S ex-operatívcom NAKA Jánom Káľavským Sme sa v Bosne, kde Ján Káľavský ...
NÁZORSpravodajstvo

V čom je problém s lex atentátom? Róbert Švec reaguje...  

Tak nám vláda schválila lex atentát s stalo sa presne to, čo sa očakávalo. Vláda nechutne zneužila atentát na Fica ...
Spravodajstvo

Kaliňák podáva na Naďa trestné oznámenie za vlastizradu

Kaliňák vyjadril k Jaroslavovi Naďovi tvrdé slová o vlastizrade Minister a exminister obrany sú vo veľkom spore. Robert Kaliňák použil ...
Aktualizované 19.6. 01:03
Spravodajstvo

Porušovaním práv si ani Súdny dvor EÚ rešpekt nezíska

foto: archív Milí priatelia, v dole pripojenom článku SMERo-HLASu iba poukazujem na platný právny stav.Len a len preto, aby Pellegrini, ...
Spravodajstvo

Peter Pellegrini je prezidentom Slovenskej republiky

Peter Pellegrini sa oficiálne stal novým prezidentom Slovenskej republiky. Vo svojom inauguračnom prejave vyzval Slovákov na zmierenie, pokoj, vzájomné porozumenie, ...
Spravodajstvo

3 milióny nadmerných úmrtí v 47 krajinách súvisiacich s injekciou COVID

Nadmerná úmrtnosť v krajinách západného sveta od pandémie COVID-19: odhady „Náš svet v údajoch“ od januára 2020 do decembra 2022 ...