COVID-19 nie je koronavírus! To, čo budete čítať, nie je konšpiračná teória, je to konšpiračná prax.

5. júna 2021

Štúdia hovorí, že antiparazitický liek môže zabiť bunkovú kultúru COVID 19 do 48 hodín.


COVID-19 nie je koronavírus, ale bio-inžinierska zmes rôznych patogénov.

Páchatelia veľkého podvodu vyhlásili COVID-19 za koronavírus (konkrétne za nový koronavírus SARSCoV-2) pre zámerné zmätenia medzinárodnej lekárskej a vedeckej verejnosti, za účelom toho, aby liečba bola vykonávaná neúčinne, pomocou pre nich výnosných liečebných postupov, a aby dosiahla povinné očkovanie Covid vakcínou a zavedenie certifikátu o imunite.

COVID-19: Antiparasitic drug can kill coronavirus within two days, study  finds - World - The Jakarta Post

„Ako integratívny medicínsky konzultant a poradca pre koronavírusy som rýchlo spoznal, že COVID-19 nie je koronavírus. Môj prvý pacient s covidom začal vykazovať klasické príznaky covidu v prvom týždni decembra r. 2019. Podľa toho, ako príznaky odolávali prakticky každej liečbe, ktorú sme predpísali, spoznali sme, že sa nejedná o obyčajný koronavírus. Po každom nasledujúcom ataku choroby sa súbor symptómov buď zhoršil čo do intenzity a počtu, alebo sa premenil vo zjavne na odlišný chorobný proces.

Tak sme poznali, že máme čo robiť s vysoko sofistikovanou biologickou zbraňou, podobnou ako bio-inžiniersky vyrobená Lymská choroba (Lyme Disease, LD), ktorá bola vypustená z laboratória na Plum Islande blízko pobrežia Connecticut okolo roku 1975. Tiež sme pochopili, že to, čo bolo zámerne pomenované „syndróm Covid“, nie je v skutočnosti spôsobené koronavírusmi (ak sa toho koronavírus vôbec zúčastňuje).


Náš pôvodný odhad bol, že moderná „biologická zbraň COVID-19“ je pravdepodobne balíčkom patogénnych mikroorganizmov.

Primárnym agentom infekcie je zjavne parazit, čo vysvetľuje, prečo sú tak účinné antiparazitiká hydroxychloroquini a Ivermectin, podávané ako liečba už prejaveného syndrómu Covidu aj ako prevencia. Každý vie, že HCQ je „strieborná guľka „na úspešnú liečbu malárie, čo je parazitálna infekcia prenášaná moskytmi. Ivermectin je širokospektrálny antiparazitický liek schválený FDA, ktorý sa bežne používa na liečbu infekcií spôsobených červami a inými parazitmi. Ako hydroxychloroquini, tak Ivermectin sú silné antiparazitárne prostriedky, ktoré priamo likvidujú primárne patogénne
mikroorganizmy Covidu-19, pretože je to parazit.


Avšak z našich klinických pozorovaní za dobu viac ako rok sa tiež ukázalo, že syndróm Covidu je plne rozvinutý syndróm multiinfekcí, pri ktorom vykazujú niektorí pacienti bakteriálne, fungicídne aj virálne symptómy. Niektorí pacienti dokonca vykazujú symptómy mykoplazmálnej infekcie, podobné tým, ktoré mali členovia americkej armády, ktorí dostali syndróm vojny v zálive (Gulf War Syndrome – GWS), potom, čo im bol naočkovaný koktail vysoko toxických
vakcín obsahujúcich mikróby. Záver znie, že syndróm COVID-19 je úplne podobný ďalším multiinfekčným syndrómom, ako GWS a LD, najmä tým, že všetky boli vytvorené bio-inžiniersky, mechanizmami vírusovej mutácie. Preto má každý prípad Covidu svoj vlastný jedinečný súbor symptómov.
Keďže skúmame prípady Covidu vo všetkých 24 časových zónach, ukázalo sa tiež, že vo veľkých mestách sveta, ktoré zažili najväčšie explózie šírenia choroby, boli vypustené zreteľne odlišné variácie biologickej zbrane COVID-19. Inými slovami, biologická zbraň COVID-19 vypustená vo Wuhane je podstatne odlišná od zbraní vypustených v Miláne, Teheráne, New Yorku, Seattle a / alebo Guayaquile v Ekvádore. Bioteroristi teda vykonali biologické útoky rôznymi verziami COVIDU-19, a preto sa choroba stále vymyká správnemu diagnostikovaniu a nemožno stanoviť jednotný kedykoľvek použiteľný účinný liečebný plán.“

Kary Mullis
Dr. Kary Mullis, PhD

Teraz je zjavné, prečo bol v auguste 2019 zavraždený doktor Kary Mullis, PhD, odborník na biochémiu, vynálezca testu PCR, ešte pred prvotným vypustením, biologickej zbrane v čínskom Wuhane.
Viď: PCR TEST INVENTOR KARY Mullis BASHES Fauci: Did this interview get him killed just before the launch of the COVID-19 bioweapon ?! (Vynálezca PCR testu Kary Mullis napadol Fauciho. Zabilo ho toto interview pred vypustením biologickej zbrane COVID-19?)

Keď sa totiž páchatelia Operácie Covid-19 rozhodli používať PCR test k falošnému diagnostikovaniu falošne označeného nového koronavírusu SARS-CoV-2, vedeli, že sa musia rýchlo zbaviť najväčšieho svetového odporcu používania PCR testu k diagnostickým účelom, čo bol práve jeho geniálny vynálezca, doktor Kary Mullis. Vraždu vykonali 7. augusta 2019, len pár mesiacov pred biologickým útokom vo Wuhane, ktorý bol vykonaný medzi 18. a 27. októbrom 2019.


Je možné, že koronavírus SARS-CoV-2 hrá v chorobnom procese zvanom Syndróm Covidu malú rolu, ale doteraz nie je známe, do akej miery. Do toho času na svete neexistuje jediný prípad, kedy bol tento koronavírus izolovaný zo symptomatického pacienta a vedecky dokázané, že je pôvodcom choroby. Už tento nespochybniteľný fakt vypovedá mnohé.

Pozri: Neexistuje vedecký dôkaz, že vírus zvaný SARS-CoV-2 spôsobuje chorobu zvanú COVID-19. Pretože toľko mainstreamovej propagandy je zamerané práve na tento desivý koronavírus, a to v nadväznosti na pôvodnú globálnu
psychooperáciu s koronavírusmi SARS-CoV-1 v priebehu prepuknutia SARS v Ázii v rokoch 2002-2004, je teraz evidentné, že koronavírus ako zástupný problém k odvedeniu pozornosti je súčasťou dlhoročného projektu NWO.
Čo je tu najpodstatnejšie?
To, že primárnym nosičom infekcie u všetkých kovidových pacientov je parazit, nie koronavírus.
Viď: Everything points to a COVID-19 parasite similar to those that cause malaria. (Všetko ukazuje na to, že COVID-19 je parazit podobný tým, ktoré spôsobujú maláriu.)
Čo ďalej? Medzi parazitom a vírusom je OBROVSKÝ rozdiel. A bio-inžinieri to vedeli: preto je detailne skonštruovaná tajná biologická zbraň Covid tak extrémne nebezpečná.

Prielom: austrálski vedci a bádatelia našli liek proti COVIDu-19 … Ivermectin.
Páchatelia covidovej operácie tiež urobili všetko, čo bolo v ich moci, aby zakázali použitie hydroxychloroquini, pretože je to liek, ktorý bol ako prvý ponúkaný skúsenými a vzdelanými lekármi, ktorí ho použili s veľkým úspechom, najmä v tandeme so zinkom a azitromycínom. Keby bol tento konkrétny postup použitý univerzálne, ukončil by umelo vytvorenú pandémiu v New Yorku počas krátkej doby. Namiesto toho zdravotnícke úrady neúnavne a pri každej príležitosti potláčali HCQ
(Hydroxychloroquini), a rovnako tak robili s Ivermectínom, čo je ďalší účinný antiparazitárny liek.
Viď: COVIDgate: It ‚obviously a parasite, not a coronavirus.

DOBA KOVIDOVÁ – COVIDGATE: Je to evidentne parazit, nie vírus.
Prečo India, „krajina parazitárnych ochorení“, ako jedna z prvých schválila Ivermectin ako liek proti COVID-19?
Záverom tejto analýzy je, že Kovidátori oklamali celý svet vysokým stupňom chladnej kalkulácie a zradnosti nemajúci
obdoby. Cieľ tejto vopred pripravovanej schémy je jasne definovaný: vnútiť celému ľudstvu nanajvýš nebezpečnú
povinnú vakcínu
. A úspešný môže byť len vtedy, keď bude systematicky útočiť na dvoch frontoch multifrontálnej stratégie NWO.

  1. Páchatelia KORONAtriku museli použiť pádny klam ohľadom príčiny COVIDu-19. To, že už na úplnom začiatku
    nazvali príčinu „koronavírus“, a to bez akéhokoľvek vedeckého skúmania, prezrádza, že COVID je podvod.
  2. Páchatelia KORONAtriku museli odporúčať taký postup liečby, ktorý by nefungoval, alebo fungoval len
    dočasne, alebo sporadicky, alebo mal len okrajové výsledky.

Záver:
Ak máte pochybnosti o tejto kritickej analýze, mali by ste vidieť nasledujúcu videoprezentáciu od dr. Lawrence Palevsky: Covid-19 Gain in Function „parasite infection“ (Video) (Nárast Covidu-19 ako parazitárnej infekcie).
Je fakt, že aj dr. Fauci vyhlásil, že práca na biologických zbraniach nemá byť ďalej vykonávaná v USA. Preto páchatelia vytvorili prísne tajný projekt „získania nových funkcií vírusu“ vo vysoko zabezpečenom bio laboratóriu umiestneného v Ústave virológie vo Wuhane. Nevyhnutná technológia „získania nových funkcií“ bola zjavne použitá na pridanie
parazita do mikrobiálnej zmesi Covid, spolu s ďalšími oslabujúcimi a evazívnymi patogénmi.
Zostáva sa pýtať, aké konkrétne ďalšie patogénne mikroorganizmy sú zabudované do bio-inžinierskeho COVIDu-19? Sú s každou ďalšou generáciou dodávané do zmesi novými infekčnými agentmi? Sú tam bio inžiniersky vytvorené patogény, ktoré sú zamerané na isté krvné skupiny, rasy, národnosti, geografické lokácie? Atď.?
Vyzerá to tak, že každá ďalšia chrípková sezóna bude od tejto doby využitá pre udržiavanie takzvanej pandémie koronavírusu, a to po celý zvyšok našich životov. Lebo len takto môže táto „podvodémia“ prispieť
k presadeniu VEĽKÉHO RESETU na celej planéte za relatívne malého nesúhlasu populácie.
Tento nekalý plán na zavedenie nikdy nekončiacej globálnej pandémie takisto uľahčil nenápadné administratívne zavedenie dlho Predvídanej FunVax injekcie. Pozri FUNVAX: globalist Plot to Mandate COVID-19 Vaccine Exposes Shocking Satanic Conspiracy. (FUNVAX:
Globalistické sprisahanie na povinné očkovanie proti Covidu 19 odhaľuje šokujúce satanistické konšpirácie).
A nakoniec, pre ľudí je dôležité pochopiť, že Veľká podvodémia roka 2020 sa rúca (THE GREAT SCAMDEMIC OF 2020 IS COLLAPSING …) …rýchlejšie ako Dvojičky 11. 9. To preto, že odvážni hrdinovia ako Kary Mullis vydali pravdu odhaľujúce interview ako napríklad tu: PCR Test Creator Reveals Raw Truth About Its Testing Deficiency and Dr. Fauci ‚s Corruption at NIAID (Video) (Tvorca testu PCR odhaľuje pravdu o jeho testovacie nedostatočnosti a o korupcii dr. Fauciho v NIAID).

MUDr. Ján Lakota, CSc. - Zem&Vek

MUDr. Ján LAKOTA, CSC v rozhovore na TV SLOVAN 

Záznam z tohto vysielania by mal vidieť každý Slovák. Postupujeme verejnosti bez ďalšieho komentára TU.


Zdroj: State of the Nation, December 11, 2020, Preklad: OrgoNet

Poteší nás, ak vás článok obohatil o iný uhol pohľadu a ďakujeme vopred, ak podporíte ľubovoľnou čiastkou slobodu slova na náš účet v ČSOB IBAN: SK80 7500 0000 0040 1415 4359

Zanechajte nám komentár

Predchadzajúci článok

Spravodajstvo

Ak ste sa kvôli cestovaniu očkovali, tak na lietanie môžete zabudnúť...

Posledné mesiace letecké spoločnosti tvrdo pracovali spolu s vládami a pandemickými tímami mnohých krajín na propagácii očkovania proti Covid-19. Často pri tom ...

Nasledujúci článok

Za zrkadlom

Príčina zla a genocíd na Zemi - Archonti a skupina Chiméra sú zodpovední za zlo, ktoré na Zemi nikto nedokázal zastaviť od kedy ľudia existujú.

Archóni a skupina Chiméra udržujú cez primárne plazmatické anomálie otrockú karanténu na Zemi. Robia to pomocou pokročilých kvantových skalárnych plazmatických technológií. ...
Spravodajstvo

OSN, WHO a WEF boli vyhlásené za teroristické organizácie Republikánskym krajským zhromaždením na Floride

Republikánske zhromaždenie okresu Lee, čo je ľudová konzervatívna republikánska organizácia, schválilo rezolúciu, ktorú predstavil Joseph Samsone a vyhlásil OSN, WHO a WEF ...
Spravodajstvo

Ján Káľavský: Cieľom čurillovcov bolo "uje*ať skur*ených smerákov a Fica"

Mimi Šramová s Jánom Káľavským, bývalým operatívcom NAKA S ex-operatívcom NAKA Jánom Káľavským Sme sa v Bosne, kde Ján Káľavský ...
Spravodajstvo

PREFERENČNÉ HLASY VYNIESLI T.E.ROSTASA PRED DVOCH PREMIÉROV, MINISTROV, PREDSEDU KOALIČNEJ STRANY AJ MNOŽSTVO POSLANCOV PARLAMENTU

Foto: Matúš Plecho AUTOR: ZEM&VEK Nezávislý kandidát Tibor Eliot Rostas bez bilbordovej kampane, ktorú na rozdiel od iných vôbec nevyužil a ...
Aktualizované 15.6. 23:11
Spravodajstvo

Peter Pellegrini je prezidentom Slovenskej republiky

Peter Pellegrini sa oficiálne stal novým prezidentom Slovenskej republiky. Vo svojom inauguračnom prejave vyzval Slovákov na zmierenie, pokoj, vzájomné porozumenie, ...
Spravodajstvo

Nasadenie pri pobreží Floridy: Aká silná je ruská útočná ponorka triedy Yasen-M

Ruská ponorka pri kubánskom pobreží môže predstavovať pre Spojené štáty vážnu hrozbu uvádza Americká publikácia „Military Watch Magazine“, kde sa ...
Spravodajstvo

Kaliňák podáva na Naďa trestné oznámenie za vlastizradu

Kaliňák vyjadril k Jaroslavovi Naďovi tvrdé slová o vlastizrade Minister a exminister obrany sú vo veľkom spore. Robert Kaliňák použil ...
Aktualizované 14.6. 11:36
NÁZORSpravodajstvo

V čom je problém s lex atentátom? Róbert Švec reaguje...  

Tak nám vláda schválila lex atentát s stalo sa presne to, čo sa očakávalo. Vláda nechutne zneužila atentát na Fica ...
Spravodajstvo

Otvorený list generálnemu prokurátorovi Žilinkovi

Vážený pane, na Vašom osobnom profile obmedzili ste kto môže komentovať Vaše príspevky. Obzvlášť po atentáte na Roberta Fica Spoločnosť Meta ...
Spravodajstvo

3 milióny nadmerných úmrtí v 47 krajinách súvisiacich s injekciou COVID

Nadmerná úmrtnosť v krajinách západného sveta od pandémie COVID-19: odhady „Náš svet v údajoch“ od januára 2020 do decembra 2022 ...
Spravodajstvo

George Soros otvorene rozpráva o realizácii jeho plánu likvidácie Ruska a ďalších krajín

ilustračné fototo: europeanconservative.com Kto je George Soros? Zopár faktov a zhodnotenie jeho investícií a impéria Maďarský podnikateľ Georg Soros, o ...