Chrobáky NIE! Nejedzte ich!

19. októbra 2022

Elita sa vás zúfalo snaží presvedčiť, aby ste jedli chrobáky. Tu je PREČO…

Používajú celebrity. Používajú „novinky“. Používajú vzdelávací systém. Elita používa svoje vrece trikov, aby presvedčila verejnosť, že by mala jesť chrobáky. Čo stojí za týmto masívnym tlakom na drastickú zmenu nášho stravovania? Tu je pohľad na túto nepríjemnú agendu:

Väčšinu ľudí hmyz prirodzene odpudzuje. Už len pohľad na niektoré druhy chrobákov (napr. švábov) vyvoláva vo väčšine ľudí okamžitý pocit znechutenia, zatiaľ čo niektorí podľahnú úplnej panike a hrôze.

Predpokladá sa, že táto takmer univerzálna vlastnosť u ľudí je inštinktívna. Naša prirodzená tendencia kričať „NIE“, keď je chrobák kdekoľvek v našej blízkosti, môže byť varovaním nášho mozgu, že tieto veci by nás mohli uhryznúť, bodnúť, nakaziť alebo dokonca otráviť na smrť. Ak vezmeme do úvahy aj fakt, že niektorý hmyz sa živí špinou, hnilobou a výkalmi, stačí už len pohľad naň, aby náš mozog vyslal poplašný signál, že niečo nie je v poriadku.

So všetkým, čo bolo povedané, globálna elita (najmä WEF – Svetové ekonomické fórum) chce, aby sme si vložili šváby do úst, žuvali ich chrumkavý vonkajšok a prehltli ich viskózne zelené vnútro. Agenda požierania hmyzu presakuje cez masmédiá a dokonca aj cez vzdelávací systém.

Cieľ: Normalizovať a dokonca očariť spotrebou chrobákov.

Niekto by mohol povedať, že viaceré kultúry jedia chrobáky. To je správne. Avšak mnohí iní považujú požieranie hmyzu za úplnú ohavnosť. Keby som svojej libanonskej babičke povedal, že chcem na večeru jesť šváby, schmatla by svoj starý drevený sandál a hodila by mi ho priamo do tváre.

Prečo sa teda mocnosti, ktoré sú laserovo zamerané na celý svet, živia cvrčkami, múčnymi červami a švábmi? Tu je pohľad na situáciu.

Svetové ekonomické fórum vás nenávidí

Aby sme úplne pochopili, prečo elita chce, aby sme jedli chrobáky, musíme si najprv omotať hlavu jedným dôležitým faktom: Chcú predefinovať, čo to znamená byť človekom na Zemi. Veria, že máme príliš veľa slobôd a že spotrebúvame príliš veľa zdrojov.

Na čele tohto hnutia je Svetové ekonomické fórum (WEF). Vo svojom článku s názvom  10 najstrašidelnejších a najviac dystopických vecí presadzovaných Svetovým ekonomickým fórom (WEF) som vymenoval mnoho spôsobov, akými chce organizácia vlastnená elitou formovať budúcnosť ľudstva. WEF sa nesnaží len kontrolovať vlády a ekonomiky, chce nanovo definovať zmysel života na Zemi. Nič menej.

Tweet z oficiálneho účtu WEF propagujúci požieranie hmyzu pomocou grafu znázorňujúceho spotrebu zdrojov dobytka.

Vnímajú nás skrátka ako dobytok. Okrem toho, že obmedzujú každý aspekt nášho života, chcú, aby sme spotrebovali oveľa menej zdrojov. Tu prichádza na rad „chrobako-požieracia“ agenda, teda program pojedania hmyzu. Používaním módnych slov ako „udržateľnosť“ globálna elita definuje, za čo je „zodpovedná“ strava, pričom stále viac zahanbuje tých, ktorí jedia mäso.

Okrem snahy osloviť ekologicky uvedomelých pomocou grafov a čísel je elita v režime plnej indoktrinácie, aby podporila požieranie hmyzu.

Masová indoktrinácia

Pred niekoľkými rokmi táto stránka identifikovala agendu zahmlievania pohlaví a predpovedala, že bude naberať na sile. Prinajmenšom sa dá povedať, že to bolo podhodnotenie. Pomocou masmédií, škôl a zapredaných vlád elita urobila z agendy zahmlievania pohlaví prioritu a podarilo sa jej nanovo definovať, čo znamená byť mužom a ženou.

No podobne je na tom aj agenda požierania hmyzu. Celebrity požierajú chrobáky pred kamerou. Tzv. “Novinári“ píšu články propagujúce požieranie chrobákov ako nevyhnutnosť. Školy nútia deti jesť chrobáky v triede. Tu je niekoľko príkladov.

Tu je strašidelné video, ako Nicole Kidman pojedá živý hmyz, ktorý nazýva „mikrodobytok“

Áno, veľká filmová hviezda bola poverená, aby pred kamerou polozvodne jedla hmyz, aby vás presvedčila, aby ste urobili to isté. Toto je mrzutá propaganda 101. Našťastie, komentáre na YouTube nám dávajú nádej. Tu sú tie najlepšie.

Okrem celebrít elita rada používa „novinky“. Ako asi viete, veľké množstvo „spravodajských“ článkov sú v skutočnosti len jemne zahalené pokusy o propagandu.

K nadpisu vyššie je potrebné poznamenať niekoľko vecí.

Jedna filmová hviezda nestačí.  Potrebujú ich veľa. 
Tu je Lupita Nyong’o, ktorá využíva svoje herecké schopnosti na to, aby sa zbláznila do jedenia mravcov.

Po prvé, tlak na syntetické „mäso“ je súčasťou tej istej agendy.

Po druhé, tento článok napísal „korešpondent pre životné prostredie“ a je zaradený do témy „zmena klímy“.

Toto je uhol pohľadu na donútenie a zahanbenie sveta, aby prijal diétu založenú na hmyze a syntetických potravinách.

Samozrejme, elita veľmi dobre vie, že indoktrinácia je najúčinnejšia na mladých. Počas rokov formovania si ľudia osvojujú návyky, ktoré ich budú nasledovať po zvyšok ich života. Z tohto dôvodu program požierania hmyzu preniká do škôl po celom svete.

V nasledujúcom videu si deti môžu dočasne zložiť masky… aby jedli cvrčky. Vytvárajú generáciu kompatibilnú s WEF. Klikni na obrázok:

Vymývanie mozgov v reálnom čase! Dokonca deťom v škole dovolia dať si dole rúška! Len aby mohli konzumovať červy a iný hmyz, no nie je to geniálne?

Tento plagát je nalepený na verejných školách v Kalifornii:

nápisy na plagáte navádzajú rôznymi trikmi na to, aby presvedčili deti pojedať hmyz, lebo vraj 20 mil. ľudí na planéte jedia chrobáky, lebo sú chutné a iné klamstvá…

Plagát vyššie bol špeciálne vytvorený s cieľom manipulovať deti, aby jedli chrobáčiky. Plagát využíva lacnú psychologickú taktiku argumenty ako „to robia všetci“, „môžete ich namočiť do ČOKOLÁDY“ a „je to moderné“. Tvrdia tiež, že „mäso prenáša choroby“ a „spôsobuje vám choroby“.

Zdá sa, že hmyz vám nemôže spôsobiť ochorenie. To hovorí propaganda. Pozrime sa, čo hovorí veda.

Prečo hmyz?

Schopnosti, ktoré sú, sú laserovo zamerané na ľudí, ktorí konzumujú špecifický súbor hmyzu, konkrétne múčne červy, cvrčky domáce, šváby a sťahovavé kobylky. Vzhľadom na širokú škálu potenciálnych potravín, ktoré môžu ľudia konzumovať, prečo sa zameriavajú na týchto niekoľko – a obzvlášť nechutných – druhov? Je to naozaj preto, že sú „udržateľné“… alebo je za tým všetkým horší dôvod?

Ak sa človek odvráti od zjavnej propagandy a pozrie sa na vedecký výskum uskutočnený v posledných desaťročiach, rýchlo vypláva na povrch niekoľko znepokojujúcich faktov. Hlavná: Hmyz je toxický.

Štúdia z roku 2019 s názvom Parazitologické hodnotenie jedlého hmyzu a jeho úloha pri prenose parazitárnych chorôb na ľudí a zvieratá  uvádza nasledovné:

OD 1. JANUÁRA 2018 NADOBUDLO ÚČINNOSŤ NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2015/2238 Z 25. NOVEMBRA 2015, KTORÝM SA ZAVÁDZA POJEM „NOVÉ POTRAVINY“ VRÁTANE HMYZU A JEHO ČASTÍ. JEDNÝM Z NAJČASTEJŠIE POUŽÍVANÝCH DRUHOV HMYZU SÚ: MÚČNE ČERVY (TENEBRIO MOLITOR), CVRČKY DOMÁCE (ACHETA DOMESTICUS), ŠVÁBY (BLATTODEA) A SARANČE SŤAHOVAVÉ (LOCUSTA MIGRANS). V TEJTO SÚVISLOSTI JE NEVYSPYTATEĽNOU OTÁZKOU ÚLOHA JEDLÉHO HMYZU PRI PRENOSE PARAZITÁRNYCH CHORÔB, KTORÉ MÔŽU SPÔSOBIŤ ZNAČNÉ STRATY V ICH CHOVE A MÔŽU PREDSTAVOVAŤ HROZBU PRE ĽUDÍ A ZVIERATÁ.

CIEĽOM TEJTO ŠTÚDIE BOLO IDENTIFIKOVAŤ A ZHODNOTIŤ VÝVOJOVÉ FORMY PARAZITOV KOLONIZUJÚCICH JEDLÝ HMYZ V DOMÁCICH FARMÁCH A OBCHODOCH SO ZVIERATAMI V STREDNEJ EURÓPE A URČIŤ POTENCIÁLNE RIZIKO PARAZITÁRNYCH INFEKCIÍ PRE ĽUDÍ A ZVIERATÁ. EXPERIMENTÁLNY MATERIÁL OBSAHOVAL VZORKY ŽIVÉHO HMYZU (PREDSTAVY) Z 300 DOMÁCICH FARIEM A OBCHODOV S DOMÁCIMI ZVIERATAMI, VRÁTANE 75 FARIEM S MÚČNYMI ČERVAMI, 75 FARIEM S DOMÁCIMI CVRČKAMI, 75 FARIEM MADAGASKARSKÝCH ŠVÁBOV A 75 FARIEM S MIGRUJÚCIMI KOBYLKAMI.

PARAZITY BOLI ZISTENÉ V 244 (81,33 %) Z 300 (100 %) SKÚMANÝCH HMYZÍCH FARIEM. V 206 (68,67%) PRÍPADOV BOLI ZISTENÉ PARAZITY PATOGÉNNE LEN PRE HMYZ; V 106 (35,33 %) PRÍPADOCH BOLI PARAZITY POTENCIÁLNE PARAZITICKÉ PRE ZVIERATÁ; A V 91 (30,33 %) PRÍPADOCH BOLI PARAZITY POTENCIÁLNE PATOGÉNNE PRE ĽUDÍ. JEDLÝ HMYZ JE PODCEŇOVANÝM REZERVOÁROM ĽUDSKÝCH A ZVIERACÍCH PARAZITOV.

Ďalšie štúdie sa zamerali na chitín – prirodzenú štrukturálnu zložku nachádzajúcu sa v exoskeletoch hmyzu. Štúdia z roku 2007: Chitín indukuje akumuláciu v tkanive vrodených imunitných buniek spojených s alergickými  stavmi:

ANTIGÉNY SPOJENÉ S HMYZOM, KÔROVCAMI, HLÍSTAMI A HUBAMI TVORIA ZNAČNÚ ČASŤ ENVIRONMENTÁLNYCH ANTIGÉNOV SPOJENÝCH S ALERGIAMI A ASTMOU U ĽUDÍ. SPOLOČNÉ PRVKY, KTORÉ SPÁJAJÚ TIETO ŠIROKO DISTRIBUOVANÉ ENTITY, VŠAK ZOSTÁVAJÚ NEZNÁME.

HLAVNÝM VINNÍKOM MÔŽE BYŤ CHITÍN. CHITÍN JE DRUHÝ NAJROZŠÍRENEJŠÍ POLYMÉR V PRÍRODE, KTORÝ POSKYTUJE OSMOTICKÚ STABILITU A PEVNOSŤ V ŤAHU NESPOČETNÝM BUNKOVÝM STENÁM A TUHÝM EXOSKELETOM. REESE  A KOL. TERAZ ZISTILI, ŽE U MYŠÍ LIEČENÝCH CHITÍNOM SA VYVINULA ALERGICKÁ REAKCIA, CHARAKTERIZOVANÁ HROMADENÍM VRODENÝCH IMUNITNÝCH BUNIEK EXPRIMUJÚCICH INTERLEUKÍN-4. POVOLANIA SPOJENÉ S VYSOKÝMI HLADINAMI CHITÍNU V ŽIVOTNOM PROSTREDÍ, AKO SÚ SPRACOVATELIA MÄKKÝŠOV, SÚ NÁCHYLNÉ NA VYSOKÝ VÝSKYT ASTMY, ČO NAZNAČUJE, ŽE TÁTO DRÁHA MÔŽE HRAŤ ÚLOHU PRI ALERGICKOM OCHORENÍ U ĽUDÍ.

Inými slovami, štúdia zistila, že chitín spôsobuje u ľudí alergickú reakciu. Možno to je spôsob, akým nám naše telo hovorí, že by sme nemali jesť exoskelet hmyzu.

Ďalšia štúdia  o chitíne uzatvára:

CHITÍN, POLYSACHARIDOVÁ ZLOŽKA MNOHÝCH ALERGÉNOV A PARAZITOV, INICIUJE VRODENÝ ZÁPAL PĽÚC TYPU 2 PROSTREDNÍCTVOM NEÚPLNE DEFINOVANÝCH CIEST.

Štúdia  zameraná na chitosan  – chemickú zlúčeninu vyrobenú z chitínu – zistila, že jeho konzumácia vedie k vyčerpaniu vitamínov v ľudskom tele, čo vedie ku katastrofálnym následkom.

NEZISTILI SA ŽIADNE HISTOLOGICKÉ ZMENY SPOJENÉ S POZOROVANÝM POKLESOM HLADÍN VITAMÍNOV; POKLESY VŠAK BOLI DOSTATOČNE VÝZNAMNÉ NA TO, ABY POUKAZOVALI NA NUTRIČNÉ ​​NEDOSTATKY. DLHODOBÉ ÚČINKY NEDOSTATKU VITAMÍNU A A VITAMÍNU E SÚ DOBRE ZNÁME A NIE JE ZNÁME, AKÉ ÚČINKY SÚVISIACE S NEDOSTATKOM BY SA POZOROVALI, KEBY SA TIETO ZNÍŽENÉ HLADINY UDRŽIAVALI DLHŠÍ ČAS.

KEĎ SÚ HLADINY CIRKULUJÚCEHO VITAMÍNU E, KONKRÉTNE Α-TOKOFEROLU, VYČERPANÉ, MÔŽE DÔJSŤ K POŠKODENIU TKANIVA. DEPLÉCIA VITAMÍNU E U ĽUDÍ NÁSLEDNE KORELOVALA S ANÉMIOU, NARUŠENÍM NORMÁLNEHO RASTU, ZNÍŽENÝMI REAKCIAMI NA INFEKCIU A OBAVAMI O TEHOTENSTVO. VITAMÍN A JE NEVYHNUTNÝ V MNOHÝCH BIOLOGICKÝCH PROCESOCH A DRÁHACH, VRÁTANE RASTU, VÝVOJA ZRAKU, IMUNITNEJ FUNKCIE A METABOLIZMU. ŤAŽKÝ NEDOSTATOK VITAMÍNU A (VAD) VEDIE K NARUŠENIU NORMÁLNEJ FUNKCIE TKANIVA A JE SPOJENÝ S DETSKOU SLEPOTOU, ANÉMIOU A DEPRESÍVNYMI REAKCIAMI NA INFEKCIU; VAD POČAS ŤAŽKEJ INFEKCIE MÔŽE VIESŤ K SMRTI.

ZATIAĽ ČO DLHODOBÉ ÚČINKY NEDOSTATKU VITAMÍNOV U HLODAVCOV NIE SÚ TAK DOBRE ZNÁME, DOSTUPNÁ LITERATÚRA O ĽUDSKÝCH NEDOSTATKOCH NAZNAČUJE, ŽE POKLESY VITAMÍNU A A E POZOROVANÉ V TEJTO ŠTÚDII MÔŽU BYŤ ČASOM ŠKODLIVÉ.

Zatiaľ čo hmyz môže na papieri vykazovať dobrú nutričnú hodnotu, môže byť pre ľudské telo úplne toxický. Štúdie zistili, že môžu prechovávať parazity, ovplyvňovať imunitný systém, spúšťať alergie a odčerpávať vitamíny z tela. Napriek týmto do očí bijúcim problémom ide elita s touto agendou plnou parou vpred.

Vytvorenie krízy?

Keďže masy sú tlačené ku konzumácii hmyzu a syntetických produktov, na celom svete sa dejú zvláštne udalosti, ktoré priamo ovplyvňujú zásobovanie potravinami.

V Holandsku sa vláda zapojila do vojny s chovateľmi dobytka kvôli „znečisteniu“.

Cieľ: Znížiť počet ošípaných, hovädzieho dobytka a kurčiat o viac ako 30 %.

NÁVRHY HOLANDSKEJ VLÁDY NA RIEŠENIE EMISIÍ DUSÍKA NAZNAČUJÚ RADIKÁLNE ZNÍŽENIE POČTU HOSPODÁRSKYCH ZVIERAT – ODHADUJÚ, ŽE 11 200 FARIEM BUDE MUSIEŤ ZATVORIŤ A ĎALŠÍCH 17 600 FARMÁROV BUDE MUSIEŤ VÝRAZNE OBMEDZIŤ SVOJ STAV.

ĎALŠIE NÁVRHY ZAHŔŇAJÚ ZNÍŽENIE INTENZÍVNEHO POĽNOHOSPODÁRSTVA A PRECHOD NA UDRŽATEĽNÉ „ZELENÉ FARMY“.

PREMIESTNENIE ALEBO ODKÚPENIE FARMÁROV JE AKO TAKÉ TAKMER NEVYHNUTNÉ, NO NÚTENÉ ODKÚPENIA SÚ SCENÁROM, KTORÉMU SA MNOHÍ DÚFAJÚ VYHNÚŤ.

KABINET VYČLENIL 25 MILIÁRD EUR NA ZNÍŽENIE EMISIÍ DUSÍKA V RÁMCI POĽNOHOSPODÁRSKEHO PRIEMYSLU DO ROKU 2030 A CIELE PRE KONKRÉTNE OBLASTI A PROVINCIE BOLI UVEDENÉ NA FAREBNE ODLÍŠENEJ MAPE.

– ANNA HOLLIGAN, PREČO HOLANDSKÍ FARMÁRI PROTESTUJÚ PROTI ZNIŽOVANIU EMISIÍ

Ak sa ponuka mäsa drasticky zníži, ceny sa drasticky zvýšia. To by otvorilo cestu k chovu hmyzu, ktorý je v článku označený ako „udržateľné zelené farmy“.

V Spojených štátoch za posledné mesiace zhorelo nezvyčajné množstvo závodov na spracovanie potravín.

To spôsobilo, že niektorí ľudia sa pýtali: „Čo sa to preboha deje?“.

Bill Gates, spolupredseda nadácie Billa a Melindy Gatesovcov, hovorí na tlačovej konferencii počas Svetového ekonomického fóra v Davose vo Švajčiarsku, v stredu 25. mája 2022. Predaj prvotriednej poľnohospodárskej pôdy v Severnej Dakote skupine naviazanej na Gatesa sa rozprúdil. emócie nad zákonom z obdobia depresie, ktorý mal chrániť rodinné farmy, a vyvolal otázky, či miliardár zdieľa hodnoty štátu. 
(AP Photo/Markus Schreiber)

Stručne povedané, 30% chovaného hmyzu hodnoteného štúdiou obsahovalo parazity, ktoré sú škodlivé pre ľudí. Úplná štúdia popisuje každého parazita, ktorý bol objavený, a uvádza, že bol obzvlášť škodlivý pre črevá a pľúca.

Medzitým sa Bill Gates oficiálne stal najväčším americkým súkromným vlastníkom farmy s približne 269 000 akrami v desiatkach štátov.

Okolo zabratia poľnohospodárskej pôdy Billom Gatesom v Amerike existuje veľa špekulácií. Prečo kupuje toľko poľnohospodárskej pôdy? Pohľad na oficiálnu webovú stránku Nadácie Billa a Melindy Gatesovcov poskytuje určité stopy.

Či už sú tieto skutočnosti súčasťou súdržného plánu alebo nie, všetky nás vedú k zvýšenej vzácnosti mäsa a zvýšenému prísunu hmyzu a syntetických potravín.

Na záver

V posledných mesiacoch sme boli svedkami vzniku agendy požierania hmyzu. Pomocou masmédií a vzdelávacieho systému je svetová elita v režime plnej indoktrinácie, aby presvedčila svet, že cvrčky, kobylky, šváby a múčne červy sa musia stať dôležitou súčasťou našej stravy. Používané módne slová sú udržateľnosť, globálne otepľovanie a znečistenie.

Táto výzva na drastickú zmenu vo výrobe potravín je súčasťou širšieho plánu WEF na úplné preformulovanie ľudskej skúsenosti na Zemi. Chcú, aby sa masy uspokojili s menej, pretože rastúci počet zdrojov bude považovaný za luxus.

Navyše, program požierania hmyzu môže mať ešte temnejší motív. Ako je uvedené vyššie, nespočetné množstvo štúdií dokumentovalo nepriaznivé účinky hmyzu na ľudský organizmus. Chovaný hmyz môže obsahovať parazity škodlivé pre ľudí, oslabiť imunitný systém, vyvolať alergie a dokonca vyčerpať vitamíny z tela. Aký lepší spôsob, ako vytvoriť generáciu, ktorá je ešte viac závislá od veľkých farmaceutických výrobkov a, samozrejme, vakcín?

Okrem toho všetkého je v tom všetkom takmer duchovná zložka. Keď vezmeme do úvahy skutočnosť, že ľudia majú prirodzene odpor k hmyzu, prečo trvajú na tom, aby sme ich požívali? Pretože pre nich je zlé dobré.

vigilantcitizen.com

Poteší nás, ak vás článok obohatil o iný uhol pohľadu a ďakujeme vopred, ak podporíte ľubovoľnou čiastkou slobodu slova na náš účet v ČSOB IBAN: SK80 7500 0000 0040 1415 4359

Zanechajte nám komentár

Predchadzajúci článok

NÁZOR

Zázračný EFEKT

Komunikujeme spolu aj neverbálne. Usmejme sa, ak niekde vstúpime. Všímajme si oči toho druhého, keď sa do nich zadívame. Čo ...

Nasledujúci článok

MOR HO!NÁZOR

Politika založená na overenom systéme hodnôt, alebo anarchia vydávaná za liberálny progres?

S Dušanom som sa zoznámil pred rokom pri fotografovaní scenérie Veľkého Choča z Holice. Zbadal som, ako ma fotí pri fotografovaní a tak ...
Spravodajstvo

Psuedo-vakcíny mRNA: Súčasný výskum

Nová práca publikovaná v časopise PLOS One, veľmi vysoko hodnotenom časopise, si zaslúži preskúmanie. Štúdia publikovaná v tomto článku dokumentuje, ...
Spravodajstvo

Všetko je inak: Orbán, Fico, Pellegrini - nová politika USA v Európe? Ukrajina, Taiwan...

PROTIPROUD TV vysiela ďalší rozhovor Petra Hájka s vojenským a bezpečnostným expertom Michalom Svatošom, ktorý opäť prináša prekvapivé informácie, ktoré ...
Aktualizované 22.4. 23:29
Spravodajstvo

BARÁNEK – ROSTAS: DVA ODLIŠNÉ POHĽADY NA STRANÍCKY SYSTÉM

Diskusné vstupy T.E. Rostasa na česko-slovenskom debatnom fóre o budúcnosti vývoja Európy na verejnom podujatí Zuberecké chodníčky, 19.4. -21.4.2024 Spor ...
Aktualizované 21.4. 02:31
Spravodajstvo

Šefčoviča na post eurokomisára za SR opäť Fico navrhne?

Vážení priatelia, Fico navrhuje otvorene a verejne probanderovského lotra Ševčoviča, aby nás zastupoval v Európskej Únii. Štefan Harabin Pretláčateľ Green ...
Spravodajstvo

Málo ľudí rozumie tomu, čo všetko predchádzalo začiatku - Igor Bratčikov

Igor Bratčikov, veľvyslanec RF v SR Málo ľudí na Slovensku rozumie tomu, čo všetko predchádzalo začatiu Špeciálnej vojenskej operácie Ruskej ...
Aktualizované 21.4. 21:42
Spravodajstvo

Chce Fico naozaj, aby platilo právo?... Mazák ho tiež pošliapaval?

Harabin: Ako to s právom myslí súčasná koalícia? Na vážne prešľapy nereaguje… „Právo nemôže byť postavené na nepráve,“ stále dookola ...
Aktualizované 22.4. 00:19
Spravodajstvo

Harabin: O ilegálnom Pakte o ilegálnej migrácii

Harabin o ilegálnom Pakte o ilegálnej migrácii: „EÚ smie upravovať iba legálne procesy migrácie. Otázky vstupu na naše územie, či ...
Spravodajstvo

Konšpiračné výrony a hoaxy Aktualít

Aktuality zo Sorosovej stajne médií napísali článok pod názvom:„10 dôvodov, prečo vyhral Peter Pellegrini“ Považujem za potrebné uviesť niektoré fakty ...
Spravodajstvo

„Nedeľná škola Slavice“ a „Chazarský golem“ na Slovanskom dvore v Alekšinciach

Foto: Eugen Rusnák AUTOR: EUGEN RUSNÁK Víkend na už veľmi dobre známom na celom Slovensku a v zahraničí Slovanskom dvore v Alekšinciach bol ...
Aktualizované 21.4. 02:14
Spravodajstvo

STOP PANDEMICKEJ ZMLUVE! Gates a WHO chcú pandémiu 2025! STOP pandemickej zmluve s WHO!

MIROSLAV HEREDOŠ uvádza: Fakty o tom, ako sa Bill Gates spolu s WHO pripravujú na pandémiu v roku 2025! Cvičenie ...