GLOBALISTI A BANKY POTICHU CHYSTAJÚ DESIVÝ FINANČNÝ RESET AKO DRŽAŤ OTROKov NA REŤAZI: CSRQ-SM

27. júla 2022

CSRQ-SM je znamená, každý človek bude mať určenú kvalitu bežnej sociálnej role v okamihu, keď dôjde k prechodu zo systému SWIFT na kryptografický blockchain spojený s korekčným mechanizmom sociálneho kreditu!

V posledných dňoch začal americkou alternatívou doslova otriasať masívny únik whistleblowera zvaného Gideon, ktorý na webe Oculum Labs so sídlom vo Vietname publikoval úplne šokujúci únik informácií o tom, že svetové banky v tichosti pracujú na príprave revolučného – SM, ktorý má byť ústredným operačným softvérom drvivej väčšiny bánk po celom svete vo chvíli, keď dôjde k odpojeniu a prechodu od systému SWIFT na kryptografický blockchain.

Softvér vykoná de facto globálnu menovú reformu a transformuje bankové účty do kryptografických bezhotovostných účtovných jednotiek. Podľa našich informácií by Gideon mohol pochádzať z okruhu izraelskej tajnej služby podobne, ako Edward Snowden uverejnil informácie z okruhu amerických tajných služieb.

Takto už v reáli vyzerá mobilná aplikácia sociálneho kreditu v Číne

Anglosaské krajiny by mali používať kryptomenu nazvanú USDR (nemá nič spoločné s už existujúcou stable coin menou USDR), avšak ako sa bude kryptografický blockchain nazývať po spustení systému, to teraz nie je podstatné. Skratka CSRQ-SM znamená podľa nášho zistenia Common Social Role Quality – Social Management „, teda v preklad  Sociálny manažment bežnej kvality spoločenských rolí . Tento podivný názov označuje bankový softvér, ktorý má v rámci Veľkého resetu zaistiť menovú reformu a transformáciu bankových účtov obyvateľstva do účtov kryptografických na báze blockchainu. Celá ľudská populácia bude pritom rozdelená na 4 spoločenské kasty označené písmenami C, S, R a Q.

Common Social Úloha Quality

Screenshot z bankovej aplikácie CSRQ-SM pri náhľade administrátorom zo skupiny SM

Názov systému je de facto anglickou slovnou hračkou. Názov softvéru  Common Social Role Quality  je zhodou asi nie náhod tvorený počiatočnými písmenami CSRQ, čo sú tiež počiatočné písmená názvov všetkých 4 spoločenských kást, teda  C-Common (bežný občan), S-Sovereign (suverénny), R-Restricted (obmedzovaný) a Q-Quarantined (občan v karanténe). Mimo tieto 4 skupiny bude existovať ešte 5. skupina  SM – Social Management (sociálny manažment), čo bude skupina administrátorov celého CSRQ systému a podľa všetkého budú mať úlohu „Bohov“, pretože budú môcť editovať u každého jedinca na planéte, do akej skupiny patria, teda človeka zo skupiny S budú môcť zničiť a presunúť do skupiny Q, alebo obrátene, ako odmenu pre zradcov z opozície, z alternatívy, ktorí za kolaboráciu s globalistickým nepriateľom budú presunutí z triedy Q do privilegovanej skupiny S.

Táto skupina SM tak bude disponovať všetkou mocou nad zvyšnými 4 skupinami. S výnimkou skupín S a SM budú všetky ostatné kasty mať obmedzený príjem digitálnych jednotiek na svojom účte na maximálne 1 000 tokenov.  

Iba kasta S bude kastou vyvolených elít, ktorá nebude na účte mať žiadne obmedzenia. Banky práve v tejto chvíli podľa Gideona vykonávajú rozčleňovanie obyvateľov do jednotlivých kást, aby po spustení systému boli už ľudia zaradení vo vopred stanovených skupinách. O rozdelenie sa stará umelá inteligencia (AI) čerpajúca o všetkých ľuďoch na planéte dáta zo sociálnych sietí, z internetu a verejných aj neverejných databáz.

Gideon ako whistleblower patrí do skupiny ľudí, ktorí seba definujú ako White Hats (biele klobúky), teda etickí hackeri, ktorí sa nebrávajú do globalistických systémov a vyťahujú z ich laboratórií informácie o ich chystaných projektoch. Odpisovanie USA a Pax Americana je súčasťou procesu prechodu svetovej ekonomiky od starého systému SWIFT spojeného s tlačenými papierovými peniazmi a mincami do systému bezhotovostného sveta, ktorý bude fungovať na princípe globalistami spravovaného blockchainu, resp. mnohých blockchainov, pretože jednotlivé časti sveta budú mať vlastné systémy CSRQ-SM softvéru.

Total Control v podobe bankového sociálneho kreditu so zastropovaným bankovým účtom, ktorý nedovolí pripísať väčšiu čiastku za mesiac, než dovoľuje strop

Gideon o tomto nástroji Total Control publikoval na webe Oculum Labs dva rozhovory, ktoré si tu odcitujeme, pretože tieto informácie treba šíriť, aby sa dostali k čo najväčšiemu počtu ľudí. Naša redakcia bola na tento projekt upozornená jednou z našich veľmi významných čitateliek z verejného života, ktorú tieto informácie naozaj znepokojili. Celosvetové krízy, ktorými sme svedkami, najprv pandémie, potom vojna na Ukrajine, a teraz podľa posledných informácií WHO oznámila ďalšie ohrozenie pandémií na svete, opičími kiahňami, nie sú vôbec náhodou.

Je to séria indukovaných kríz svetovej ekonomiky, ktoré majú ospravedlniť a urýchliť vykonanie Veľkého resetu a nastolenie Total Control spoločenského systému. Kryptografický systém a bezhotovostná spoločnosť spojená so zastropovanými účtami obyvateľstva má za úlohu okrem zotročenia obyvateľstva k poslušnosti aj jeden ďalší dôvod, a to je prevencia inflácie.

Skupiny CSRQ-SM. Percentuálny údaj zachytáva percento obyvateľov planéty Zem

Tým, že 99% obyvateľstva si nebude môcť nikdy zarobiť viac ako maximálne 1 000 jednotiek, tak tým bude zamedzený vznik inflácie, pretože mzdy nebudú už nikdy rásť, budú natrvalo zastropované, alebo sa dokonca vplyvom sankcií a pokút proti jedincovi budú znižovať. Výnimkou bude iba kasta S – Sovereign, teda skupina suverénnych elitárov, ktorých CSRQ bezhotovostné účty nebudú mať žiadne limity. Všetky ostatné skupiny obyvateľstva budú mať limit na maximálne 1 000 kreditov alebo menej.

Ale iba za podmienky, že sa nechajú pravidelne očkovať proti najrôznejším tzv. vírusom, ktoré globalisti budú inovovať a postupne vypúšťať medzi obyvateľstvo z „jaskýň“, rozumej z laboratórií, ako strašiaka, ako zámienku na vpichovanie moderačných látok do obyvateľstva. Látky moderujú reprodukciu, moderujú správanie, moderujú produkciu hormónov, znižujú odpor, agresivitu, obyvateľstvo sa po očkovaní stáva silne apatickým k svojmu okoliu. Iba skupina S sa nebude musieť očkovať. Poďme si teda odcitovať z webu Oculum Labs podrobnosti o tomto desivom projekte.

Čo bude CSRQ-SM znamenať pre váš život a budúcnosť

Softvér CSRQ-SM (Social Management) je program, ktorý budú po celom svete používať vybrané vládne a bankové inštitúcie, až dôjde k finančnému resetu. Finančný reset bude kompletnou reštrukturalizáciou súčasného systému, ktorá zo dňa na deň odstráni všetky existujúce fiat meny. Softvér CSRQ-SM zachytí všetky bankové transakcie, všetky transakcie kreditnými a debetnými kartami a všetky známe finančné transakcie v priebehu 3 až 5 dní po aktivácii systému.

Plánovaná mena sa nazýva USDR. Napríklad pre tých, ktorí majú účet v japonskej banke, budú ich jeny cez noc prevedené na USDR. Nový systém budú používať takmer všetky krajiny na Zemi. Softvér je navrhnutý tak, aby centrálne spracovával všetky finančné transakcie a vydával sociálne kreditné hodnotenie pre všetkých užívateľov. Po vykonaní konverzie sa pri prihlásení k bankovému účtu zobrazia nové informácie, vrátane obrazoviek s údajmi o vašom sociálnom kreditnom skóre. Skóre bude fungovať na stupnici od 1 do 1000, pričom 1000 je najvyššie dosiahnuteľné skóre a 1 je najnižšia.

Na žiadnom bankovom účte nesmie byť v žiadnom momente viac ako 1000 USD v USDR pre účty triedy C (čo zahŕňa 99 % sveta).  Účty triedy C dostanú 1000 USDR raz na začiatku každého mesiaca. Samostatné účty, známe ako účty triedy S, sú vyhradené vládnym predstaviteľom a najvyšším vrstvám bohatých a svetovej elity. Účty triedy S môžu obsahovať neobmedzené množstvo prostriedkov USDR a majú ďalšie privilégiá. Všetci sa musia okamžite podriadiť novému systému. Tí, ktorí sa budú brániť, ktorí budú protestovať alebo sa sťažovať online, dostanú okamžité pokuty a zrážky z ich skóre a účtu.

Očakáva sa, že v prvom mesiaci bude asi 20 % ľudskej populácie znížené konto takmer na nulu kvôli „zlému správaniu“, ale že do druhého mesiaca bude toto správanie „napravené“. Podľa dokumentácie k softvéru, keď si ľudia uvedomia, že nemôžu mať viac ako 1000 dolárov a že o ne môžu neschváleným správaním ľahko prísť, zmenia svoje správanie a budú sa podriaďovať.

Fakty o jednotlivých triedach CSRQ-SM

Každá trieda v softvérovej aplikácii CSRQ-SM má špecifické parametre. Každá trieda obsahuje desiatky metrík a premenných. Nižšie sú uvedené tie najzákladnejšie, ktoré sa zobrazujú v profile účtu pri zaradení do frontu.

C – Bežná trieda

 • Množstvo účtov: (približne) 7,1 miliardy, t.j. 95,5 % ľudí.
 • Požadované očkovanie proti Covidu: Áno
 • Nutné posilňovacie očkovanie: Áno (2 alebo viac)
 • Mesačné štipendium USDR: 1 000,00 USD
 • Majetkové obmedzenia: Áno (čistý majetok nesmie byť vyšší ako 5 000 USD v danom okamihu).
 • Obmedzenie účtu: Áno (na bankovom účte nesmie byť viac ako 1 000 USDR).
 • Uhlíkové skóre: Áno (obmedzuje cestovanie a spotrebu potravín; 1 je najnižšia a najlepšia, 500 je najvyššia a najhoršia).

S – Suverénna trieda

 • Množstvo účtov: (približne) 7-8 miliónov alebo 0,1% ľudí.
 • Vyžaduje sa očkovanie proti Covidu: Nie
 • Vyžaduje sa posilňovacie očkovanie: Nie
 • Mesačné štipendium USDR: NEUPLATŇUJE SA
 • Obmedzenie majetku: Nie (žiadne maximum alebo strop pre celkové čisté imanie)
 • Obmedzenie účtu: Nie (bankový účet nemá žiadny limit)
 • Uhlíkové skóre: Nie (žiadne skóre sa nevypočítava ani nevynucuje)

R – Obmedzená trieda

 • Množstvo účtov: 250 miliónov alebo 3,36 % ľudí (približne).
 • Vyžaduje sa očkovanie proti Covidu: Áno
 • Vyžaduje sa posilňovacie očkovanie: Áno (3 alebo viac)
 • Mesačné štipendium USDR: 500,00 USD
 • Obmedzenie majetku: Áno (čistý majetok nesmie byť vyšší ako 1 000 USD v danom okamihu).
 • Obmedzenie účtu: Áno (na bankovom účte nesmie byť viac ako 500 USD USDR).
 • Uhlíkové skóre: Áno (obmedzuje cestovanie a spotrebu potravín; 1 je najnižšia a najlepšia, 500 je najvyššia a najhoršia).

Q – V karanténe

 • Množstvo účtov: (približne) 75 miliónov alebo 1 % ľudí.
 • Vyžaduje sa očkovanie proti Covidu: Áno
 • Nutné posilňovacie očkovanie: Áno (5 alebo viac)
 • Mesačný USDR za mesiac: $250.00
 • Obmedzenie majetku: Áno (čistá hodnota majetku nesmie byť vyššia ako 500 USD v danom okamihu).
 • Obmedzenie účtu: Áno (na bankovom účte nesmie byť viac ako 250 USDR).
 • Uhlíkové skóre: Áno (obmedzuje cestovanie a spotrebu potravín; 1 je najnižšia a najlepšia, 500 je najvyššia a najhoršia).

Každá trieda taktiež obsahuje v aplikácii samostatné záložky pre pokuty, zápory, tresty atď. a tiež sekcie pre odmeny za dobré správanie.

Suverénne účty tieto premenné nemajú, aj keď zrejme obsahujú samostatný modul pre určité výhody, ako sú dovolenky, členstvo v golfovom klube a pod.

Rozhovor s  white hat  whistleblowerom Gideonom

Gideon odpovedá na otázky týkajúce sa finančného resetu a softvéru pre sociálne úvery, ktorý bude používaný pod názvom CSRQ-SM (videá s Gideonom boli zverejnené tu a viac o jeho príbehu tu).

*Tieto otázky a odpovede boli zostavené a upravené zo správ zaslaných medzi januárom a júnom 2022. Nižšie diskutovaný USDR nemá nič spoločné s existujúcimi tokenmi USDR, ide iba o zhodu názvov. Skratka USDR podľa týchto informácií znamená “ Universal Social Distribution Rate „, teda  Univerzálna sociálna distribučná sadzba  a v rámci dokumentácie hackerov boli tiež videné termíny SDR a XDR.

Bill: Kto ste a prečo si hovoríte „Gideon“?

Gideon: “Mám skúsenosti s kontrašpionážou a logistickými operáciami. Nie je možné, aby som prezradil niečo viac. Hovorím si Gideon, máte mi ako hovoriť, a je to meno z Biblie, ktoré so sebou pre mňa nesie zvláštny význam.”

Bill: Kto sú hackeri?

Gideon: „Sú to IT profesionáli najatí európskymi vládami, aby vykonávali záťažové testy vládnych serverov a softvéru. Hovorí sa tomu  white hat hacking. My im hovoríme  white ha t hackeri. Ja im hovorím moji ľudia. Sú to dobrí hackeri najatí, aby zastavili zlých hackerov a uistili sa, že je softvér bezpečný, než je vydaný.”

Bill: Ako ste sa s nimi dostali do kontaktu? Alebo ako alebo prečo vás kontaktovali?

Gideon: „Zoznámil nás kamarát. Nie je potrebné, aby som hovoril viac. Ich ochrana je pre mňa absolútnou prioritou číslo jeden pred všetkým ostatným.”

Bill: To je fér. Takže práve teraz máte pocit, že ste vy a vaše zdroje v bezpečí? Nedochádza k žiadnym únikom informácií? Ešte na vás neprišli?

Gideon: „Ešte to nedali dohromady. Zatiaľ to najskôr ani nezostavili a neskompilovali. To, čo urobia, až to všetko vyjde najavo, bude, že to budú ignorovať, a pokiaľ to dosiahne určitý počet zobrazení alebo interakcií, budú to stupňovať a nechajú na to zaútočiť svojich agentov. Ak to bude príliš veľké, dosiahne to nejakú vyššiu úroveň a vtedy si to všimnú.

Všetko ostatné je podľa nás nepriestrelné. Z našej uzavretej, šifrovanej slučky nikdy neodišiel ani kúsok kritickej komunikácie. Na tomto systéme pracujú stovky white hat hackerov po celom svete. Bez akýchkoľvek dôkazov nebudú schopní určiť, kto je únikár, pokiaľ ich nebudú chcieť všetkých vypočuť alebo vyhodiť. Na to nemajú čas. Robia to rýchlo.”

Bill: Čo robí softvér CSRQ? Prečo je taký dôležitý?

Gideon: „Je to softvérová sada, ktorá prevedie všetky finančné transakcie zo súčasného bankového systému SWIFT do nového systému založeného na blockchaine. Očakáva sa, že k tomu dôjde kedykoľvek v priebehu niekoľko dní v blízkej budúcnosti, keď bude systém spustený online. Prinesie so sebou aj veľmi robustný sociálny kreditný a sledovací systém.

Bill: Videl som niekoľko screenshotov, ktoré ste mi ukázali. Je to skutočný softvér? Môžete o ňom vysvetliť viac?

Gideon: „Hovoria tomu aplikácia. Funguje to na mobile aj na počítači. Je navrhnutá ako back-endové, webové užívateľské rozhranie, ktoré môžu používať vládni úradníci a bankári. Stále sa vyvíja, takže sme zatiaľ videli niekoľko rôznych generácií, jeden týždeň niečo pridajú, ďalší týždeň to odstránia. Farebná schéma sa zatiaľ zmenila dvakrát, takže majú plné ruky práce s vylepšovaním používateľského rozhrania. Celkovo je jeho funkčnosť priamočiara.

Veľmi sa podobá bankovej aplikácii, ktorú používate pri prihlasovaní do svojej banky, navyše s aspektom sociálneho kreditu, až na to, že ide o aplikáciu v pozadí, ktorá nie je určená na verejné použitie. Verejnosť nakoniec bude mať niečo podobné, chystajú sa vydať aplikáciu aj pre verejnosť a aj každá banka bude aktualizovať svoje vlastné aplikácie, aby odrážali všetky tieto nové zmeny. Názov pre verejnosť nebude CSRQ-SM.

V hlavnom rozhraní sú všetky informácie a sú z neho prístupné. Môžeme načítať profily, vidieť stav triedy ľudí, obmedzenia, pokuty, úvery, všetko.”

Bill: Zaujímavé. Majú k softvéru stále prístup hackeri s bielym klobúkom?

Gideon: „Áno. Môžu sa do softvéru prihlasovať každý deň, pretože je to súčasťou ich práce a zmluvy.”

Bill: Počul som, že ľudia dostanú iba 1 000 dolárov mesačne, je to pravda?

Gideon: „Nebudú to zrejme doláre, ale jednotky, kredity, body, tokeny. Doláre sa používajú teraz počas vývoja aplikácie pre predstavu vývojárov, že ide o menu. Ale až to spustia, súčasný dolár už existovať nebude. Bude to jednoducho taká čiastka. Váš bankový účet nesmie túto čiastku nikdy prekročiť. Mzda, všeobecne povedané, už nebude existovať a bez ohľadu na to by nemohla presiahnuť 1 000 „dolárov“ mesačne. Nebude existovať žiadna hotovosť, takže žiadna šedá alebo podvodná ekonomika, žiadny výmenný obchod nebude povolený! Bude prísne zakázané obchodovať mimo CSRQ systém.

Práve teraz sa vykonáva testovanie a aktualizácia a so všetkým sa piplajú, takže až to konečne bude online, môže dôjsť k nejakým zmenám. Všetkým je ale jasné, že to nastavia na nízku čiastku, z ktorej väčšina ľudí sotva vyžije, a všetko ostatné vám zoberú alebo stanovia limit či obmedzenie toho, čo môžete mať.

Jednou z vecí, ktoré sa dočkáte, sú tiež vysoko postavení ľudia a celebrity, ktorí začnú hovoriť o UBI alebo univerzálnom základnom príjme. Už som o tom videl celebrity hovoriť, očakávajte ďalšie, ako sa budeme k tomu blížiť. To sú hovorcovia, ktorí dostali za úlohu túto myšlienku normalizovať a popularizovať. Získali k tomuto nápadu aj ľudí na alternatíve. Niektoré mestá to samozrejme otvorene testujú, napríklad Los Angeles. Je to súčasť pilotného programu, ktorý s tým všetkým súvisí.”

Bill: Takže všetci dostanú peniaze zadarmo. Budú musieť stále pracovať?

Gideon: „Ľudia spočiatku budú musieť stále pracovať a budú sa musieť normálne venovať svojej práci, aby sa nezrútil súčasný systém. Ale postupne začnú pracovné miesta zanikať, kvôli autonómnym strojom, robotom, dronom a hlavne obrej inflácii a zatváraniu tovární po celom svete. Nové pracovné miesta a funkcie bude tiež centrálne vydávať vláda. Ak ste právnik, budete pracovať pre režim. Ak ste gazdiná, budete pracovať pre rodinu triedy S.

Ak nebudete pracovať, ak sa nebudete riadiť novými smernicami o sociálnom kredite a ak budete akokoľvek protestovať alebo kritizovať, budú vám okamžite odobrané body, pokuty alebo zrážky z účtu, a to v rozmedzí od 5 do 800 dolárov v závislosti od priestupku. Všetko je to v tomto softvéri, vidíme to.

Je tam tiež množstvo dokumentácie, ktorú moji ľudia našli. Dokumentácia, ktorá práve prechádza testovaním a podrobnosťami o tom, ako systém funguje. Simulácie ukázali, že v prvom mesiaci mnoho ľudí kvôli „zlému správaniu“ vyčerpalo svoje účty takmer na nulu, ale v druhom mesiaci sa ich správanie radikálne upravilo do tej miery, že nedostali prakticky žiadne demerity ani zrážky. Inými slovami, ľudia sa sformovali a začali sa riadiť programom. Rýchlo sa naučia, že dodržiavanie pravidiel znamená jedlo v bruchu.

Nedodržanie znamená bolesť, hlad a zimu v oblastiach viac na sever od rovníka. Žiadne peniaze, žiadni priatelia a nakoniec uviaznete v rade byrokracie za všetky svoje priestupky a budete musieť preskakovať obručami nápravných programov, aby ste chyby napravili, alebo horšie, jednoducho skončíte v jednom z ich špeciálnych „táborov“ na prevýchove. Áno, tie skutočne plánujú a v Číne existujú už desiatky rokov.”

Bill: Bude táto čiastka univerzálna pre všetky krajiny?

Gideon: “To nevieme určite, ale pravdepodobne nie. Moji ľudia pracujú na aplikácii, ktorá je nasadená v USA, Kanade, väčšine Európy, Austrálii a na Novom Zélande, v krajinách tzv. kolektívneho Západu. Všetko je v angličtine. Existujú ďalšie tímy, ktoré pracujú na samostatných verziách pre desiatky ďalších jazykov, takže sme špekulovali, že výška mesačných „štipendií“ v zmysle nepodmienených príjmov sa môže líšiť.

Na základe dokumentácie, ktorú sme získali, existuje dlhodobá vízia, podľa ktorej by mal byť celý svet podriadený jednému systému, jednej mene a pravdepodobne aj jednej výške mesačného štipendia, ktorá sa podľa všetkého bude pohybovať okolo 1 000 dolárov, ale môže im trvať niekoľko rokov, než všetko celosvetovo vyrovnajú a hlavne chudobnú Európu a USA. Myslíme si, že je možné, že tento systém bude do istej miery prospešný pre krajiny tretieho sveta, ktoré si o niečo polepšia, zatiaľ čo v krajinách prvého sveta spôsobí CSRQ systém finančnú devastáciu. V každom prípade bude jedno, kde žijete, budete zotročení tak či tak.”

Bill: Aké sú niektoré ďalšie obmedzenia pre tieto nižšie triedy? Chcete mi povedať, že ak vlastníte majetok, tak vám ho zoberú?

Gideon: „To bezpochyby urobia. Je to masívny plán prerozdeľovania bohatstva, až na to, že v skutočnosti neberie žiadne bohatstvo superbohatým, len ich robí bohatšími. Je to ničiteľ strednej triedy. Je to ničiteľ vyššej strednej triedy. Postavia všetkých na nízku úroveň, kde sa musíte správať tak, aby ste každý mesiac dostali pár omrviniek navyše.

Nič z toho, čo ti hovorím, nie je môj názor, Bill. Je to priamo od hackerov s bielymi klobúkmi. Je to z dokumentácie, ktorú preverili a ktorú museli preveriť. Keď nastúpili do tejto práce, museli sa zúčastniť osobných a, tuším, že by si im povedal  skypových  hovorov alebo tak nejako, kde im bol celý program a systém dôkladne predstavený, takže boli plne informovaní, čo budú testovať.

Chcú upraviť vzorce správania ľudí, takže ste prísne kontrolovaní, monitorovaní a za dobré správanie sa rozdávajú drobné odmeny a uvoľnenia. Si dobrý, nemusíš nosiť rúško. Si vakcinovaný, môžeš do metra alebo do školy. Myslia si tiež, že je to uskutočniteľné, pretože Čína dokázala, že to môže fungovať s 1 miliardou ľudí, a pretože pomocou vakcín drasticky znižujú počet obyvateľov Zeme, hľadajú menšiu populáciu, ktorú by mohli zvládnuť.”

Bill: Všetci bohatí ľudia budú zaradení do kategórie Suverenita?

Gideon: „Na základe toho, čo vieme, bude musieť nové pravidlá dodržiavať väčšina ľudí s čistým imaním do 10 miliónov dolárov a príjmom za rok do 2,5 milióna dolárov. Budú preradení pod označenie triedy C. Ich finančné prostriedky a súkromný majetok budú zhabané a prerozdelené. Nebude to ale formou znárodnenia, to nie, urobí sa to drakonickým zdanením, čo vyjde narovnako, ale odpor proti tomu nebude skoro žiadny. Bohatí ľudia sa boja verejne kritizovať vysoké zdanenie, majú strach, že by ich chudobní ľudia začali nenávidieť a zabíjať.

Musíte si niečo uvedomiť, na celom svete je len asi 7 alebo 8 miliónov ľudí, ktorí patria do triedy S alebo sú suverénni. Budú sem patriť vládni úradníci, mediálni predstavitelia, superbohatí a celebrity. Keď si to rozdelíme, je to veľmi malé číslo a tona ľudí, ktorých by väčšina z nás považovala za „bohatých“, bude odstránená a zaradená do kategórie triedy C. Myslíme si, že je to preto, že veľa bohatých ľudí sú jednoducho normálne bohatí”, zbohatli poctivou prácou, úspešní ľudia a nie sú súčasťou tohto spolku okolo Veľkého resetu. Budú trpieť rovnako ako my ostatní, pokiaľ nie sú triedou S.

Vidíme tiež dôkazy o prílive veľkého kapitálu na účty triedy S. Takmer všetky tieto prítoky sú v kryptomenách, ale vidíme aj bankové prevody a iné nástroje, ktoré sa tiež prevádzajú, len bolo prekvapivé, ako veľmi sa používalo krypto. Zdá sa, že je to pre nich jednoducho efektívna metóda alebo tak niečo.

Konverzia je v tejto chvíli ponúkaná v mimoriadne priaznivom kurze 1:43 a zdá sa, že sa pohybuje okolo tejto položky, deň odo dňa stúpa a klesá. Špekulujeme, že ide o metódu, ktorú používajú svetoví boháči a elity, aby v tichosti a nepozorovane previedli svoje bohatstvo na USDR. Sú tu tony bohatých ľudí, ktorí sedia s akciami, zlatom, striebrom, dlhopismi, krypto, ktorí nemajú ani tušenie, že sa to deje. Keď im to všetko zabavia a vymažú, zažijú šok svojho života. Ak nepatríte do triedy S, skončili ste.”

Bill: Používa sa XRP v tomto novom systéme? Nebude mať oveľa väčšiu hodnotu?

Gideon: „Podľa toho, čo vieme, budú všetky kryptomeny vrátane XRP po prechode bezcenné. Ako môžete obchodovať s kryptomenami, keď existuje iba jedna prísne kontrolovaná mena, USDR, a obchodovanie s ňou nie je povolené? Nemôžete. Jednoducho kryptomeny zadusia, a pokiaľ to úplne nezaberie, tak budú vydávať aj priame zákazy. Kryptomeny budú ďalej existovať, ale nepôjde s nimi nikde platiť. Obchodníci budú mať zákaz ich prijímať. Budú prijaté zákony, ktoré prijatie platby v krypte dajú na rovnakú úroveň ako financovanie terorizmu.

Osobne si myslím, že Tether bude odhalený ako insolventný, v plánovanom, určitom bode v budúcnosti, a to urýchli veľký krypto kolaps spolu so všetkým ostatným.

Ak máte XRP, chcelo by to dostať ich do USDR. To je to, čo vidíme každý deň v tomto softvéri, všetky tieto in-flow. Ale bežný človek o tom nemá ani potuchy, myslí si, že XRP je investícia do budúcnosti. Máločo o tom vedia! Teraz to neznamená, že sa technológia Ripple nebude používať, zdá sa nám, že áno, ale to je oddelené od myšlienky XRP ako investičného nástroja. To totiž nie je. Je to nástroj na prevod majetku z účtov triedy S do USDR, nič viac to nie je.”

Bill: Ale hovorili ste, že používajú aj Bitcoin. Bude ešte existovať?

Gideon: „Nie. Žiadne krypto nebude existovať ani sa s ním nebude smieť obchodovať, akonáhle CSRQ bude online, pokiaľ nevytvorí nejaký samostatný kapitálový riadený BTC trh pod ich kontrolou. Čo je možné! Ale pokiaľ nemáte účet triedy S, nebudete s ním môcť obchodovať. Je irelevantné o tom vôbec špekulovať. Pokiaľ nie ste člen triedy Sovereign, nemá žiadne obchodovanie s aktívami význam, pretože sa ho nebudete môcť ani dotknúť a nijako použiť na nákupy.

Ak nie ste trieda Sovereign, nemôžete mať doslova viac ako pravdepodobne 1000 dolárov celkového čistého majetku, čo je váš bankový účet a peniaze, ktoré vám dávajú, a niektoré základné veci, ktoré vlastníte. Nemôžete vlastniť dom, nehnuteľnosť ani auto. Všetko bude požičané, prenajaté, zdieľané, rozumej vlastnené niekým iným, a to osobou či osobami triedy S a ich firmou, ktorú tieto osoby založia a budú prenajímať triede C produkty a služby, od bývania až po domáce práčky. Nebude existovať normálne financovanie, ale bude existovať typ financovania spojený s vaším sociálnym skóre a dobrým správaním. Ľudia budú týmto spôsobom hromadiť dlhy a nejaký majetok, ale bude to obmedzené. Z toho, čo vidíme, nebude možné získať oveľa viac ako pár tisíc v aktívach.

Všetko bude zabavené štátom a súkromnými spoločnosťami, ktoré sa budú predávať ako konzervátori, správcovia a charitatívne organizácie verejného fondu a trustu. Bude to úplný nezmysel, ale bude sa to predávať ako model rozdeľovania bohatstva, aby všetko bolo pre ľudstvo „spravodlivejšie“. Očakávam, že mnoho ľudí stredového a liberálneho politického zamerania sa do tejto pasce chytí a podporí ju, aj keď im bude odobratá časť ich vlastného majetku!” Všetko tiež zahalia do mantry „dobra pre Zem“.“

Bill: Dobre, ale stále nechápem, ako to ľudia prijmú. Nebudú z toho nepokoje a vzbury?

Gideon: „Bill, musíš si uvedomiť, že to neprichádza na internet hneď teraz. Neprichádza to online v relatívne dobrých časoch alebo dokonca v časoch recesie. Príde to online, až privedú celý svet do kolapsu, čo práve teraz postupne robia. Potrebujú krízu na zavedenie tohto systému. Obrovskú superkrízu všetkého. Stačí otvoriť oči, aby ste videli všetky tie idiotské veci, ktoré robia, aby zničili vlastnú ekonomiku! Ako na povel, ako na príkaz, na befel. A politici, ktorí to robia, majú sľúbený status S, ale nie všetci ho dostanú. Je to organizovaná velezrada vlastných národov zo strany súčasnej politickej garnitúry.

Akonáhle sa svet ocitne v ťažkej hospodárskej depresii, bude tento systém uvedený do prevádzky a očakáva sa, že ho väčšina prijme. Bude vnímaný ako „plán úľavy“ a široko vychvaľovaný médiami. Generálni riaditelia a špičkoví takzvaní kapitalisti, ktorí sú všetci tajne pre tento plán komunistického štýlu, ho budú chváliť. Rovnako ako chválili vakcínu, budú chváliť aj toto a ľudia budú hovoriť: „Aha, televízia a vláda hovoria, že je to dobré, tak to musí byť dobré.“ Toto je pre nich ako pre ľudí.

Hovorím to stále dookola, bohatí vďaka tomuto ich plánu v skutočnosti oveľa viac zbohatnú. Je to odvážne. V skutočnosti to budú predávať ako opak, ako prerozdelenie bohatstva pre „malého človeka“, aj keď to tak nie je. Veľa ľudí ale na túto propagandu skočí, budú to považovať za úľavu od ekonomických bolestí a „peniaze zadarmo“ a tak ďalej.

Budú sa tiež vyžívať, že ich bohatí priatelia majú všetci rovnaké podmienky ako oni! Nezabudnite, že množstvo bohatých ľudí bude zaradených do triedy C a všetok ich majetok bude zabavený. Je to neuveriteľný trik, ktorý sa im podarí, keď všetkých presvedčia, že ide o lepší a spravodlivejší systém, hoci je to naopak.

Chudobní a nižšie triedy, dokonca aj stredné triedy, budú sledovať, ako sa vyššia stredná trieda a bohatí ľudia nižšej úrovne znižujú na ich úroveň, je veľkým predajným argumentom, veľkou súčasťou propagandy! Nepodceňujte, akú to bude mať silu! Masy si budú vychutnávať, ako to sledujú, a budú to považovať za tento nový, spravodlivý systém prerozdeľovania bohatstva, čo vôbec nie je.

Tiež sa im pár symbolických superbohatých ľudí zle znesú a budú preradení do triedy C alebo do obyčajnej triedy. Bude to v správach, títo ľudia budú vytrolení, niektorí z nich budú s plačom vyvedení zo svojich sídiel. Všetci však budú belosi! Bohatých černochov alebo Aziatov sa to nedotkne. Zatiaľ čo to bude prebiehať, verejnosť sa nebude obťažovať pýtať, prečo sa to nestalo iným bohatým ľuďom alebo celebritám. Na tom predsa nezáleží! Operácia Covid dokázala, že verejnosť uverí čomukoľvek, čo sa jej predloží, úplne čomukoľvek. Stačí, keď to povedia v televízii a potvrdí to akýsi odborník v plášti. A kto protestoval proti povinnému vaxu v uliciach, tomu to „vysvetlili“ pre zmenu „odborníci“ v uniformách na policajnej stanici.

Myslíme si tiež, že niektoré celebrity budú predstierať, že sú triedy C alebo Common, myslíme si, že o tom budú robiť televízne programy. Bude to veľká vec. Ale budú jednoducho rovno klamať, nebudú v skutočnosti Common. Budú to „eskári“ a dostanú za svoje klamstvo ešte zaplatené.

Najväčší odpor očakávajú od vlasteneckých skupín a vyššej strednej triedy a vyšších príjmových skupín. Robia psychologické profily, simulácia umelej inteligencie, to všetko už roky a roky, majú to všetko vychytané do bodky. Vedia, kto, ako, kedy a kde bude reagovať a ako na to reagovať. Najväčšie starosti im samozrejme robia prepperi so zbraňami v USA, ale videl som, ako sa s nimi plánujú vysporiadať, a títo ľudia budú pre uskutočnenie tohto plánu predstavovať takmer nulovú hrozbu.”

Bill: Vráťme sa k tejto zmene. Ako je to možné vôbec realizovať? Logisticky sa to zdá nemožné. Hovoríte o doslovnom resete všetkého, čo poznáme.

Gideon: „V nedávnej histórii sa stalo mnoho vecí, ktoré by sa zdali fantastické alebo surrealistické, keby boli rozprávané niekomu v minulosti. Tento plán sa zdá byť úplne šialený, neudržateľný, je to doslova totálny reset, ale musíte si uvedomiť, že nad tým strávili desiatky rokov piplaním a plánovaním, desiatky rokov. Ten rozsah času a plánovania je pre mňa ohromujúci. Je to vyvrcholenie niečoho, na čom sa pracovalo sto rokov. Mysleli by ste si v roku 2019, že ľudia na celom svete dobrovoľne nechajú do vlastných detí vpichovať experimentálne roztoky? Nemyslel, ja tiež nie. Lenže mediálna hystéria ľudí vycepovala, preprogramovala, rúška a respirátory ľudí naučili k poslušnosti, k ihlám a k absolútnej slepej dôvere k zdravotníkom, ktorí sa stali rovnakou obeťou, ale finančne skorumpovanou, pretože na kríze nemocnice, lekári, testovacie hlavne farmaceutické spoločnosti rozprávkovo zbohatli.

Vstupujeme do nového obdobia, kedy sa ekonomická sloboda stane vzácnym luxusom v rámci takzvaného „Veľkého resetu“, ktorý sa plánuje. Veľká časť z toho je založená na marxistickej, leninskej a komunistickej politike, ktorú tajne zastáva svetová elita. Všetci sa zhodli na tom, že kapitalizmus „musí odísť“, pretože poskytuje obyčajným ľuďom príliš veľa slobody, kolaps je rovnako nevyhnutný a že je potrebné zaviesť nový systém. Toho chcú dosiahnuť.”

Bill: Čo je vaším cieľom?

Gideon: “Mám viac cieľov, Bill. Po prvé, chcem svetu odhaliť, čo robia. Nemáme na to veľa času. Tiež sa zaoberám možnosťou, či môžeme vymazať dáta množstva dobrých ľudí, ktorí tam sú, a dostať ich do triedy Suverénov. Pozerám sa na to, čo sa stane po tomto prechode, ktorý je podľa mňa nevyhnutný, čo môžeme urobiť, aby sme to rozbili zvnútra, až to bude online.”

Bill: Podarilo sa vám pomocou softvéru zmeniť vlastný sociálny profil?

Gideon: „Áno, som teraz suverén. Predtým som bol Obyčajný, hoci som roky slúžil vlasti. To ma mimochodom šokovalo a naštvalo, ale som vďačný, že ma dokázali zmeniť.

Profily sa dajú zmeniť. Moji chlapci majú pre svoju prácu určitý druh administratívnej právomoci, kedy môžu kompletne vymazať alebo zmeniť údaje o človeku na sociálnych sieťach a údaje o hlasovaní. To znamená, že ak vás systém považuje za nejakú hrozbu, „záujmovú“ osobu alebo súčasť nežiaduceho politického smerovania, môžeme to jednoducho vymazať alebo zmeniť. Môžeme napríklad upraviť niektoré parametre tak, aby to vyzeralo, že máte históriu hlasovania demokratov, a nie republikánov. Od tohto bodu je ľahké niekoho preklasifikovať na Suveréna.”

Bill: Čo ďalšie sa dá v rámci systému sociálneho kreditu zmeniť, keď zmeníte svoju triedu?

Gideon: „Zdá sa, že zaškrtávacie políčka zahŕňajú mnoho možností, napríklad bezplatné členstvo v kúpeľoch alebo golfových kluboch, pridelené dovolenky, drahé autá a poukážky, ktoré človeku umožňujú prístup ku kvalitným potravinám. Tieto privilégiá sú dostupné iba pre účty triedy Sovereign.”

Bill: Čo plánujú urobiť s potravinovým systémom?

Gideon: “Bude dramaticky zmenený a transformovaný. Mäso z kráv a hydiny bude zakázané, s výnimkou tých, ktorí sú oslobodení, tých, ktorí sú Suverénni. Budú sa budovať nové farmy na cvrčky, červy a ďalšie druhy chrobákov, ktorí sa budú žať pre masy. Tieto zdroje bielkovín budú pretvorené na známe druhy potravín, ale nebudú vyzerať ani chutiť rovnako.

Mimochodom, teraz sa stavajú obrovské farmy na chrobáky, niektoré nadzemné, mnohé podzemné. Niečo z toho robí spoločnosť Elona Muska (The Boring Company), ktorá sa zaoberá vŕtaním tunelov. Nič z toho nie je v správach. Možno sa to objaví neskôr. Robia to pomalým tempom. Všetky tieto veci sa pomaly dostávajú von. Dávate pozor? Dúfam, že áno. Niektoré dnešné články by pred desiatimi rokmi vyzerali ako satira alebo sci-fi. Takže dávajú ľuďom vedieť o továrňach na chrobáky, ale nie o tom, koľko tovární na chrobáky skutočne už dávno postavili a teraz stavajú ďalšie.

Tým, ktorí odmietajú jesť, kto sa bráni alebo sa sťažuje na nové druhy potravín, sa rýchlo vyčerpá konto kvôli zrážkam a degradácii.

V dokumentoch, ktoré videli moji chlapci, sa ukázalo, že majú plány na určité percento ľudí, ktorí dobrovoľne zomrú od hladu, a na upratovacie operácie potrebné na odstránenie ich tiel. V dokumentoch sa uvádzalo, že asi 1-2 % populácie si môže zvoliť hladovanie namiesto dodržiavania predpisov, čo bolo považované za pozitívny výsledok. Domnievajú sa teda, že je pozitívne, keď sa ľudia nechajú vyhladovať. Títo ľudia sú démoni v ľudskej podobe.”

Bill: Chystáte sa to otvoriť verejnosti, aby si viac ľudí mohlo nechať zmeniť svoje sociálne profily?

Gideon: “To nezáleží na mne. Záleží to na mojich ľuďoch, ktorí majú prístup. Krátko som s nimi o tom hovoril a zdalo sa, že sú tomu otvorení, ale zmeny nemožno vykonávať v masovom meradle. Musí sa robiť individuálne a starostlivo. Je pre nich riskantné to urobiť.”

Bill: Bude existovať nejaký iný spôsob, ako zmeniť sociálne kreditné skóre alebo zmeniť účet?

Gideon: „Nemyslíme si, že by existoval iný spôsob ako použitie back-end softvéru CSRQ. Neviem, ako by ste to mohli urobiť inak.”

Bill: Čo keď sa o vás tieto takzvané elity dozvedia, pôjdu po vás?

Gideon: “Robím to už dlho. Viem, na čom sme. Momentálne máme nízku prioritu. Po prvé, máme zavedené bezpečnostné opatrenia, ktoré im znemožňujú sledovať naše šifrované správy a komunikáciu, nieto ich skutočne čítať. Je to doslova nepriestrelné. NSA sa do nich nedokáže nabúrať.

A moji ľudia dokázali úspešne meniť účty z triedy C na triedu S a prevádzať peniaze bez akýchkoľvek problémov. Dôvodom je to, že je to súčasťou ich práce, takže keď tieto zmeny vykonávajú, systém to nevníma ako niečo neobvyklé. ale povedali mi, že si myslia, že by sa spustil poplach, keby vykonali nejakú hromadnú úpravu tisícov alebo desaťtisícov účtov, takže sa o to nebudú pokúšať. Urobiť tu a tam náhodne pár účtov nie je problém.

Tiež mi povedali, že veľa zmien je potrebné vykonať na tonách účtov ručne. Hovoríme samozrejme o miliardách účtov, ide o ľudskú populáciu planéty. V systéme sú chyby a ľudia nie sú správne zaradení. Takže keď tieto zmeny vykonávajú, vyzerá to pre samotný systém „normálne“.

Plánujeme túto možnosť využívať aj naďalej a urobíme všetko pre to, aby sme naše operácie ochránili za každú cenu. To znamená, že sa nebudem ukazovať a nebudem hovoriť, kto som, a budem vám pomáhať, aby ste si dávali pozor a tiež nič nespravili. Čaká vás pár útokov od ich platených agentov, takže vás na to pripravím. Možno sa dočkáte zmazania niektorých účtov, takže budeme potrebovať zálohy. Budeme potrebovať ďalšie skupiny, ktoré nám pomôžu. To všetko. Sami to nezvládneme, nie je na to dosť palebnej sily.

Potrebujeme veľa ľudí, ktorí to budú všetci koordinovať, aby sa to dostalo von, aby to nemohli okamžite odpáliť. Tiež musíme vyvesiť nejaké červené herinky. Napríklad, ja napríklad vystúpim a poviem, že si myslím, že JFK junior žije a bude prezidentom. Vidíte, čo som urobil? Povedal som niečo divoké, a teraz všetko ostatné, čo som povedal, vyzerá podozrivo alebo pochybne. A kto vie, možno je nažive! Dúfam, že áno!

To sú techniky cointelpro. Priemernému človeku to príde ďaleko za hranicou. Niekedy je to potrebné. Uvidíme, ako to dopadne, či to bude potrebné alebo nie. Niektorí agenti na nižších úrovniach, ktorí tieto veci monitorujú, sú hlupáci, takže s nimi môžem manipulovať, ale ak sa to vyhrotí na vyššie oddelenie, tak budeme mať na krku vojnu.”

Bill: Kedy s tým chceš ísť na verejnosť?

Gideon: “Akonáhle si urobíme poriadok v kačiciach. Posielam vám zoznam vecí, ktoré musíte urobiť, aby ste sa pripravili. Nie je veľa času. Máme na to možno tento rok, možno šesť mesiacov. Mimochodom, musíš sa dokonale riadiť mojimi pokynmi. Žiadny priestor pre chyby. Ak ťa požiadam o niečo zvláštne, jednoducho to urob, budem mať svoje dôvody.”

Bill: „To je v poriadku, chcem pomôcť, ako to len pôjde. Myslíte si, že vaši chlapci teraz môžu systém poškodiť, keď na ňom pracujú? Treba tam dať nejaký vírus alebo tak niečo?

Gideon: „To je dobrá otázka. Áno, hojne sme o tom hovorili a naozaj to nie je možné.” No, to by som nemal hovoriť. Možno to je, ale s vysokým rizikom a malou pravdepodobnosťou, že to bude fungovať.

Systém je vybavený spoľahlivou antivírusovou a antimalvérovou ochranou. Mohli by infikovať jeho časti, ale tie by boli rýchlo uzavreté, podobne ako prechodová komora na vesmírnej stanici. Keď dôjde k požiaru, uzavrie sa, aby bol zvyšok stanice chránený. Moji ľudia došli k záveru, že áno, mohli by napáchať nejaké škody, ale nie dostatočné, a veľmi pravdepodobne by ich chytili.

Došli sme k záveru, že bude lepšie, keď jednoducho využijú to, čo im systém už teraz umožňuje a očakáva, že urobia, v náš prospech.”

Bill: Môžete popísať, čo sa stane, keď dôjde k finančnému resetu?

Gideon: „K prechodu dôjde v priebehu niekoľkých dní v období kolapsu. Jedného dňa sa prihlásite na svoj bankový účet a uvidíte, že máte 708 amerických dolárov. Je to tak? Za to si toho veľa nekúpite, pretože mlieko stojí 50 dolárov, benzín 40 dolárov za galón a váš nájom práve stúpol o dvojciferné číslo.

Potom sa na druhý deň prihlásite a na účte máte vec nazvanú USDR, novú sekciu pre vaše sociálne skóre, poviete si: “Čo to je?” a vidíte, že máte 1000 dolárov. Vyjdete von a na ulici vidíte, že ceny benzínu sú teraz nastavené na 1 dolár za galón. Idete do obchodu a mlieko stojí 2 doláre. Svet sa zmenil.

Idete na internet a do svojej skupiny prepperov a poviete: „Toto je komunizmus, proti tomu musíme bojovať!“ A behom niekoľkých sekúnd sa vám z bankového účtu odpočíta 25 dolárov a dostanete oznámenie o svojom správaní na internete s užitočnými článkami, ako to napraviť a vyhnúť sa budúcim pokutám.”

Bill: Dobre, ale veľa ľudí bude anonymných, nie? Prepperské skupiny sú v tomto dosť múdre, takže ako sa banka dozvie, že si to povedal?

Gideon: „Ak vôbec dávate pozor, vedzte, že množstvo spoločností VPN sa spája. Chcú sa uistiť, že až k tomu dôjde, zostane ich len pár a všetky si vedú záznamy. Takže budú mať priamy prístup k vašej skutočnej IP. Chystajú sa tiež urobiť veľa vecí, pokiaľ ide o reštrukturalizáciu internetu, zatiaľ čo dôjde k tomuto kolapsu, takže na druhej strane bude oveľa menej slobodný.

To tiež súvisí s ich systémami umelej inteligencie, ktoré môžu prepojiť štýly písania s osobnými profilmi. Pretože majú roky a roky vašich skutočných údajov online, môžu vidieť, že píšete aj anonymne. Prakticky žiadny človek nepoužíva internet za svoj život stopercentne anonymne, takže sú s vami vždy spojené ukážky písania. Umelá inteligencia potom môže na základe vášho jedinečného štýlu, takmer ako odtlačok prsta, nájsť, že píšete niekde pod anonymným účtom. Možno ju oklamať, ale musíte si byť vedomí, že táto technológia existuje. Hovorí o tom niekto? Nie, neuvedomujú si to.

Preto je tak dôležité vymazanie vašich sociálnych a osobných údajov v rámci CSRQ-SM.

Bill, pretože ty, ja aj tvoj tím sme teraz suveréni, môžeme si oddýchnuť a trochu sa uvoľniť. To, čo moji ľudia robia, je, že nahrádzajú naše staré profily tonou ukážok písania náhodného demokrata alebo liberála, možno ich komentárov na Reddite v priebehu rokov, a vykonávajú náhodné zmeny. A to sme my. To je naša vzorka písania.

Vy a ja, ktorí teraz píšeme alebo hovoríme, s ním nebudeme spájaní, pretože nepíšeme nič podobné tejto sfalšovanej vzorke. To teraz neznamená, že by sme nemali používať bezpečnostné opatrenia, to samozrejme áno. To, že to všetko upravuje Michael, je kľúčové, on príde a vyčistí to.”

Bill: Dobre, dobre, prestaň. Počkaj. Viem toho veľa, ale ak to niekedy dáme do formy článku, spomaľme. Ľudia, ktorí to budú čítať, budú zmätení. Poďme postupovať krok za krokom v tých ukážkach písania.

Gideon: „Takže pre tých, ktorí čítajú článok, Bill, ja a niekoľko ďalších zúčastnených, všetci sme si nechali vymazať dáta a všetci sme boli od tejto chvíle prevedení do statusu Suverén.

Systém si myslí, že sme banda demokratov, ktorí sa nechali očkovať. To sú údaje, ktoré tam moji ľudia vložili a podvrhli, takže systém si myslí, že sme to my. Systém nás miluje.

Keď teraz píšeme slobodne ako my, mlátime Reset a hovoríme svoje názory, nevadí to. Umelá inteligencia nás zatiaľ nedokáže spojiť s naším suverénnym účtom. Nemôže nás spojiť s našimi starými, skutočnými dátami, pretože tie sú zmazané.

Po Resete, ak budeme hovoriť rovnako ako teraz, tak môže! Pozrie sa späť a uvidí naše staré zápisy a povie: „Títo Suveréni tu znejú úplne rovnako ako tí ľudia, ktorí sa sťažujú na Reset na Oculum Labs. Potom nás dostanú.

Tomu sa vyhneme tým, že po Resete upravíme štýl písania. V tomto prípade sme urobili zmeny pred Resetom, aby sme sa po ňom mohli vrátiť k svojmu prirodzenému štýlu písania. Samozrejme nepovieme nič, čo by nás po Resete označilo, ale môžeme byť aspoň zase sami sebou.

Uzavrel som to lepšie?”

Bill: „Áno, vďaka. Len som mal pocit, že sa to musí vysvetliť, pretože je to hromada pojmov zabalených dohromady.

Gideon: „Jasné, je toho veľa.“

Bill: Pre ľudí z alternatívy, ktorí sú práve teraz obmedzení (R) alebo v karanténe (Q), hovoríš, že teraz nemusia robiť nič, pokiaľ ide o ich štýl písania článkov?

Gideon: „No, na tom nebude záležať. Už teraz sú v zlej triede. Myslím, že ak si myslíš, že si Restricted a nechceš ísť do Quarantined, mohol by si držať jazyk za zubami? Ale jednoducho na tom nezáleží, to nie. Nakoniec už si v ich systéme a oni poznajú tvoje politické názory.

Po resetovaní je to ale iné, pokiaľ sa snažíte byť online a anonymní, narazíte na problémy. Bude oveľa ťažšie byť anonymní a ich technika na písanie s umelou inteligenciou vás bude schopná chytiť. Bude vás môcť spojiť s vašou identitou. Myšlienku, že sa môžete anonymne koordinovať, môžete po Resete zahodiť, pokiaľ vaše technické zručnosti nie sú na úrovni NSA.

Preto hovorím, že ak tento Reset prebehne, majú všetky základy pokryté, Bill. Všetky tieto skupiny sa po jeho uskutočnení pripoja na internet pod falošnými alebo anonymnými účtami, možno s využitím VPN, možno nie, ak ich prekvapeniu a šoku ich okamžite chytia.”

Bill: Máš pravdu, nebude to také ľahké ako teraz.

Gideon: „Ani teraz to nie je úplne ľahké. Stále ľudí sledujú kvôli ich jedinečnému štýlu písania. Oveľa viac ľudí teraz chodí na internet s anonymnými účtami, ale to nevadí. To, ako ste písali, keď ste neboli anonymní, je rovnaké ako to, ako píšete, keď ste anonymní, a umelá inteligencia to dokáže zachytiť.”

Bill: Toto sa mi zle počúva, ale viem, že máš pravdu. Každopádne pokračuj vo svojej myšlienke. Popisoval si, čo sa deje práve pri Resetovaní.

Gideon: “V každom prípade áno. Vitaj vo svojom novom svete. Toto je teraz život. Máte USDR. Ceny sú nižšie. Si na mizine, ale máš dosť peňazí na prežitie. Nie ste z toho šťastní, pretože viete, že je to otroctvo.

Čo môžete urobiť? Môžete sa sťažovať, protestovať, vyčerpať svoj účet USDR na nulu a pri tom prísť o priateľov a rodinu, ktorí tým, že sú s vami spojení, majú vplyv na svoje sociálne skóre, to im klesá. Vidíš, ako to funguje, Bill? Premýšľaj o tom.”

Bill: Je to úplná kontrola. Rodiny proti rodinám. Ako očkovanie proti neočkovaným, ale desaťkrát horšie.

Gideon: „Áno. Je to úplná kontrola. Obráti to tvojho najbližšieho priateľa proti tebe. Pokiaľ sa vaše presvedčenie nezhoduje s novým systémom a vy ho vyjadríte, nielenže dostanete pokutu a prídete o to málo USDR, čo vám dajú, ale ovplyvníte sociálne skóre ľudí okolo vás. Tí sa od vás rýchlo dištancujú.

Vytvoria sa malé skupinky ľudí, ktorí sú proti. Ich algoritmy ukazujú, že do jedného mesiaca sa väčšina týchto ľudí začne podriaďovať. Zdržanlivých bude len málo. Prepperi si uvedomia, aké je ťažké sa úplne zbaviť, takže niektorí sa začnú podriaďovať. Všetci sa ale budú musieť nechať očkovať!

Ostatní sa podriaďovať nebudú, budú tvrdošijne vzdorovať a snažiť sa prežiť bez USDR. Mesto im vypne elektrinu, vodu a kanalizáciu, pokiaľ nie sú úplne off-grid, pretože ich sociálne skóre je teraz okolo 0 a všetci sú teraz trieda Karanténa, pokiaľ už neboli.

Navštívi ich miestna polícia, potom to pôjde ešte vyššie, národná garda ich navštívi kvôli “kontrole”. Tieto návštevy nebudú obvykle nepriateľské, pretože sa jedná o miestnych obyvateľov, budú poučení, aby neboli agresívni. Bude toho veľa tam a späť: „Prosím, podpíšte to, pán Brown, prosím, súhlaste s prehliadkou, pán Brown“. Takto to pokračuje a bez akéhokoľvek pokroku sa to eskaluje, rovnako ako ja používam ten termín pre tieto online veci, oni používajú rovnaký systém pre toto.

Teraz s eskaláciou sa objaví vojenská skupina alebo sú nasadené drony. Žiadne zľutovanie. Môžu vydať jedno varovanie cez reproduktor, a pokiaľ sa rýchlo nepodriadia, dôjde k neutralizácii.

Použijú plyn alebo šípky, ktoré nezabijú, ale uvedú vás do bezvedomia, a potom vám dron vstrekne vakcínu.

Potom odídu. Teraz ste očkovaní parazitom hydrou a nanotechnológiou. Veria, že sa vaše správanie zmení, potom sa začnete podriaďovať vďaka vakcíne vo vás, ale nie u každého. Tí, na ktorých to neplatí, sú tí, ktorí sú nakoniec označení buď na elimináciu, alebo na umiestnenie do tábora.

Majte na pamäti, že ak na policajta, príslušníka národnej gardy alebo dron vystrelí jediný náboj z jedinej strelnej zbrane, protokolom je okamžitá eliminácia všetkými prostriedkami, či už smrtiacim jedovatým plynom, šípkami, lasermi a nakoniec použijú DEW, rakety, mínomety alebo vysoko nárazovú muníciu , Ktorá rozmetá celý dom na kusy.

Pokiaľ má vlastenec v pláne použiť strelnú zbraň, nedostane sa k viac ako niekoľkým nábojom.”

Bill: Keď trávim čas vo svojich skupinách prepperov, panuje zhoda v tom, že budeme bojovať a neustúpime. Uvedomuje si táto klika, že sa nikdy nepodvolíme?

Gideon: „Nasadili najmodernejšie počítačové programy umelej inteligencie, aby túto problematiku analyzovali, majú tímy vyškolených analytikov a samozrejme celé armády platených agentov a dezinformačných šíbrov, ktorí nepretržite pracujú na infiltrácii týchto skupín. Je to teda záležitosť, na ktorú sa veľmi sústredia a o ktorej sa domnievajú, že ju majú pod kontrolou.

A to neuvažujeme o technológiách, ktoré majú k dispozícii a ktoré môžu nasadiť. Najväčšie pokroky sú v oblasti dronov a robotických technológií, ktoré sa verejnosti neukazujú.”

Bill: Aký druh technológie presne?

Gideon: Akú? „Armáda má drony veľkosti včely a má extrémne robustné a rýchle drony, o ktorých by si povedal, že sú veľké ako havran alebo vták. Tie sú vybavené rôznymi zbraňami, či už ide o zvukové zbrane, plynové alebo chemické, alebo laserové. Tiež doručujú vakcíny.

Teraz, Bill, chcem, aby si si v duchu predstavil jeden taký dron a potom ho vynásobil dvesto alebo päťsto. Teraz si predstav, že sa na tvoju usadlosť znesie roj týchto zbraní tejto veľkosti. Zbraň vám neposkytne žiadnu ochranu. Drony môžu vykonávať dynamické manévre. Môžu zablokovať obydlia, môžu do neho vyvŕtať diery, môžu do neho rozptýliť plyny, môžu strieľať lasery alebo malé projektily. Na vykonávanie týchto extrakcií nie je potrebná skupina vojenských chlapov s puškami AR-15 a vozidlom Humvee.”

Bill: To je sakramentsky desivé. Takže neexistuje žiadna obrana? Musí existovať niečo, čo ich dokáže zastaviť.

Gideon: „Neviem čo. Tá technológia je príliš mocná. Možno by si mohol vyrobiť domáce EMP zariadenie, ktoré by mohlo drony vyradiť. Keď to urobíš, tak na tvoj dom jednoducho vypáli pár rakiet, ktoré vyparia oblasť o veľkosti mestského bloku a zostane po nich len päťdesiat metrov široký kráter.

Nepreháňam. Moji ľudia videli dokumenty, ktoré to opisujú. Nie je to jednoznačné. Je to v právnickom jazyku. Ale je to vlastne povolenie na likvidáciu zadržaných akýmikoľvek prostriedkami.”

Bill: Kto s tým bude súhlasiť? Americká armáda to neurobí.

Gideon: „Urobia to. Z mnohých dôvodov. Najvyššie vedenie americkej armády je úplne skorumpované, šiel by som tak ďaleko, že by som povedal, že je ovládané a určite vydierané. Ľudia v službe, ktorí nie sú očkovaní, sú čistení a v armáde už dlho nebudú. Sú to tí, ktorí nebudú strieľať na Američanov, takže budú odstránení. Majú tímy operátorov bezpilotných lietadiel, ktorí roky strieľali na ciele a civilistov v Afganistane. Sú vysoko kvalifikovaní a vysoko znecitlivení.

Okrem toho majú umelú inteligenciu a počítačové programy, ktoré môžu drony ovládať s vysokou účinnosťou, ale tie vyžadujú malý tím technikov, ktorí na ne dohliadajú. Ak potrebujú čínsky vojenský personál, využijú ho.”

Bill: Nebudú sa vlastenci schopní koordinovať a zhromažďovať, vytvárať komunity a brániť sa tomu? Stále sa snažím myslieť pozitívne.

Gideon: „Opäť sa to vracia k tomu, čo je uskutočniteľné. Vieme, že s tým majú plány, vieme, že sú pripravení použiť armády dronov, takže nám zostáva len málo možností.

Koordinácia a spoločné zhromažďovanie vedie k odhaleniu. Ísť do podzemia je ťažké, pretože obyčajný výstup nahor alebo z bunkra môže byť odhalený tisíckami družíc nad nami. Nemáme skoro žiadne možnosti, Bill. Aj keď si Plochozemec, vieš, že tam hore je kupola a že na nej majú prilepené veci, ktoré nás sledujú!”

Bill: To je pravda! Plochá alebo guľatá Zem, nie je úniku. A čo v Kanade, keď vodiči kamiónov protestovali? Nezdalo sa, že by toho urobili veľa, aby ich zrazili na kolená.

Gideon: „Nie, teraz to nerozmiestňujú. Urobí sa to až po kolapse. Robiť to teraz by nemalo zmysel. Odhalilo by to technológiu, široko by sa o tom hovorilo. Nemajú potrebu to robiť. Dovolia malé vzbury.

Vedia, čo príde. Ekonomický kolaps to všetko robí bezpredmetným. Nič to neznamená. Každý protest, všetky tie internetové tlaky, všetci ľudia, ktorí sa prebúdzajú, nič neznamenajú, pretože keď vytiahnete ekonomický koberec spod 1. sveta, je koniec.

Ľudia, ktorí riadia tento svet, nemajú najmenšie obavy z toho, že by ľudia povstali. Je to až neuveriteľné, ale očakávajú a chcú vidieť masové protesty. Klaus Schwab otvorene hovoril o „hneve“, ktorý príde.

Potom ponúknu svoje „riešenie“, ktoré všetko napraví. Chcú, aby ľudia zažili nejakú bolesť, ekonomickú bolesť, aby boli pripravení prijať čokoľvek, čo im bude ponúknuté. Veľmi podobné, ako keď sa svet nechal pol roka alebo rok strašiť Covidom, než bolo ponúknuté „očkovacie“ riešenie. Táto ekonomická situácia bude pre ľudí v skutočnosti desivejšia ako Covid, ak ste vtedy verili rozprávaniu o Covide.”

Bill: Dobre, ale čo keď sa vzbúri dosť ľudí, môžeme ich inštitúcie spáliť na popol? Môžeme mať revolúciu vo francúzskom štýle.

Gideon: „Ľudia príliš zoslabnú z ekonomického a potravinového kolapsu, než aby mohli usporiadať nejaký veľký boj. Američania v sebe nemajú takmer žiadny boj, medzi vakcínami, jedmi v jedle, chronickou obezitou, ukradnutými voľbami, znečistením z elektromagnetických zariadení a vymývaním mozgov z ich televízií, ktoré uctievajú, je hrozba povstania minimálna.

Americké voľby boli zjavne sfalšované a ich vlastný vodca im vnútil smrtiacu vakcínu, a napriek tomu sa neobjavil takmer žiadny protest. Američania sú úplne demoralizovaní, zlomení a zhypnotizovaní online rozptýlením. Dokonca aj vlasteneckým skupinám chýba solídna koordinácia, väčšina z nich je zmätená v politických argumentoch.

Faktom je, že je príliš neskoro. Amerika už nie je Amerika. Nie je to ústavná republika. Jej vláda nesídli vo Washingtone DC a mocnosti, ktoré ju ovládajú, neuznávajú ani nedodržiavajú žiadne ľudské zákony. Sotva verím, že to hovorím, ale Kanada môže ukázať väčšiu bojovnosť.”

Bill: Ľuďom sa nebude páčiť, čo si práve povedal, a myslím, že Američania sa budú brániť ako o život. Prejdime k inej téme. Akú úlohu v tom zohráva metaverzia?

Gideon: „Je to nesmierne dôležitá súčasť ich plánov. Ich dlhodobá vízia je taká, že ľudia budú žiť vo veľkých mestách, v malých bytoch alebo kóji, budú konzumovať stravu založenú na chrobákoch a väčšinu dňa strávia vo virtuálnom svete.

Majú k dispozícii komplexné sociálne dáta a zistili, že chcú, aby veľká väčšina ľudí s vyššou inteligenciou bola na tomto virtuálnom svete závislá. Ľudia s nižšou inteligenciou budú vykonávať všedné práce, ktoré udržujú planétu v chode, napríklad práce vo výrobe a infraštruktúre.

To je čiastočne dôvod, prečo sa vakcína v treťom svete príliš nepresadzovala. Nechcú všetkých týchto ľudí zabiť, zrejme s nimi majú iné plány.”

Bill: Čím viac sa na to pozerám, tým viac vidím, ako budú tieto triedne systémy fungovať. Ak sú skoro všetci trieda Common, ale napojení na tento Metaverse, nebudú toho veľmi potrebovať, že?

Gideon: To sa vracia k myšlienke: „Nebudete nič vlastniť a budete šťastní.“ To je ich vízia. Triedny systém funguje podľa tejto vízie.

Práve teraz sa ľudia pozerajú von a myslia si: ‚Toto sa nezmení, ľudia majú domy, autá, slobodu, nič menšieho neprijmú‘. Ale oni to prijmú.

Keď odhrniete závoj a pozlátko moderného civilizovaného sveta, nájdete zdegenerované správanie, duševné choroby, depresie, rozvrat, rozpad rodiny, drasticky nízke IQ v priebehu rokov, neuveriteľné problémy so zneužívaním návykových látok a závislosť na digitálnych zariadeniach. Prechod tohto sveta do ich novej vízie prebehne hladšie, než si myslíte.”

Bill: Čo hovoríte ľuďom, ktorí tvrdia, že ich týmito vecami len demoralizujete? Pretože ak si to prečítajú moje skupiny prepperov, povedia, že sa nás len snažíš zraziť na kolená.

Gideon: „To nie, ale ak sú skupiny prepperov také krehké, potom, Bill, vidíš, že sme na tom zle, že?“ „Nedokážu sa vyrovnať ani s realitou, ani s iným pohľadom na vec.“

Bill: To je pravda, veľa tých ľudí vyzerá celkom krehko. Väčšina z nich sú ľudia z Q, začnú sa brániť, keď kritizuješ Trumpa alebo naznačuješ, že to nevyhráme.

Gideon: „Potom nie sú psychicky pripravení na nič, nieto ešte na situáciu, keď ide o život.

Nehovorím, že príprava je zlá, len oznamujem realitu, ktorú poznám. Som si plne vedomý toho, že väčšine ľudí, ktorí sa módne označujú za patriota, nevadí, keď so svojimi zbraňami zaujmú povestný „posledný postoj“, a niektorí sa na to tešia! Ja hovorím o realite toho, čo sa stane.

Krajina bola stratená už dávno a vlastenecké hnutie bolo dávno kooptované, takže žiadny skutočný pokrok k tomu, aby sa krajina zmysluplne vrátila späť, nenastal. A ich vodcovia? Ich alternatívne médiá a konzervatívni vodcovia sú všetci skorumpovaní, Bill, takmer všetci sú suveréni a neprezrádzajú to. To vieme, ukázal som ti všetky ich účty.”

Bill: Pravda, toľko z nich sú Suveréni a plnia si svoje kontá desiatkami miliónov v USDR. Mainstreamových konzervatívcov. Ale tí asi nehovoria o tom, o čom hovoríme my, že?

Gideon: „Nie, nehovoria. Preto tam sú a nás budú ignorovať. Už vám niekto odpísal?”

Bill: Nie.

Gideon: „Budeš mať problém nájsť niekoho, kto sa toho dotkne. Rozhodne to nebude nikto, kto by mal veľkých nasledovníkov. Len tak ďalej, nevzdávaj to, všetci nie sú zlí, Bill. Len musíme nájsť tých, ktorí nie sú Suverénni, to sú tí dobrí.”

Bill: Ja sa nevzdám. Čo teda hovoríte tým, ktorí hovoria, že v zákulisí v USA vládne armáda?

Gideon: “Keby armáda skutočne vládla, Bill, celý Kongres, FBI, IRS, FED by boli všetci zatknutí. Biden by bol zatknutý. Hillary by bručala. Nancy Pelosi by bručala s ňou. Šéfovia spoločností vyrábajúcich vakcíny by boli zatknutí. Burla z Pfizeru by bručal.

Armáda by po zatknutí zaplavila Washington a všetko by strážila. To by bol vojenský prevrat. Nie sú vždy zlí, vedel si to?”

Bill: To viem. V minulosti bývali dobré vojenské prevraty. Amerike by sa jeden hodil.

Gideon: „Áno, to by sa hodil, ale podľa toho poznáš, že armáda je rovnako skorumpovaná alebo zbytočná, pretože nerobí nič. Mali dvadsať alebo tridsať rokov na to, aby očistili americké elity, ale neurobili nič.

Bill: A čo Patel Patriot a Devolution? Alebo GESARA? O týchto dvoch veciach sa veľa hovorí, pretože sú veľmi nádejné.

Gideon: „Oboje je úplný nezmysel. Tieto psychologické operácie majú ľuďom dať nádej, že za scénou sú dobrí herci, ktorí ťahajú za nitky a nastoľujú spravodlivosť. Nie je to ani vo vzdialenom záblesku skutočná realita. Tieto psy-ops sú určené ľuďom, ktorí sa nedokážu vyrovnať s vlastnou realitou, takže sú pre týchto ľudí veľmi atraktívne. Ich predpovede tiež znova a znova zlyhávajú, ľudia vždy čakajú ešte niekoľko týždňov na niečo a nič sa nedeje. A potom na ďalší sľub. A zase nič. A ďalšie. A nič. A ďalšie. A ďalšie.

Bill, práve teraz môžeš otvoriť oči a uvidíš, že Veľký reset sa deje. My všetci to môžeme vidieť. Nepotrebujeme na to žiadne predpovede. Deje sa to práve teraz. To je to, čo je skutočné. CSRQ-SM je skutočný. Ich nezmysly sú len fikcia.”

Bill: Áno, je, ale týmito výrokmi o GESARA ľudí naštveš, vieš to? Chceme, aby sa ľudia zamerali na tento softvér CSRQ a na to, aký je zlý. Myslíte si, že tomu vaše názory budú stáť v ceste?

Gideon: „Myslím, že by sme sa vo videách, ktoré vydávame, mohli vyhnúť prílišnému vyjadrovaniu názorov. Tomu sa budem vyhýbať. Ale v týchto diskusiách budem úprimný. Je to tzv. tvrdá láska. Ľudia potrebujú počuť tvrdú pravdu. Sme vo veľmi zlej pozícii, prehrávame, zaostávame, sotva máme šancu.”

Bill: To sa vracia k tomu, o čom sme hovorili v súvislosti so Sovereigns. Naozaj sme cítili, že OK, poďme to vziať a niečo s tým urobiť na druhej strane. Sabotáž?

Gideon: „Je to naša jediná šanca. Stať sa suverénom. Bojovať zvnútra, až tento zmätok pominie a oni zavedú svoj nový poriadok. Nemôžeme nič robiť, pokiaľ budeme Common, Restricted alebo v karanténe. Máme doslova nulovú moc. Každý vlastenec bude mať nulovú moc čokoľvek urobiť.”

Bill: Dobre, ale niektorí ľudia si budú myslieť, že byť suverénny je ako prijať znamenie šelmy. A čo s tým?

Gideon: “Z nejakého dôvodu táto kabala uviedla status Suveréna do súladu s libertariánskymi princípmi. Dokonca na človeka nič neprenáša, jednoducho nemá žiadne obmedzenia. Nie je tu žiadny implantát, ktorý by si musel zložiť, žiadne očkovanie, žiadna prísaha, žiadny sľub Satanovi alebo Luciferovi, žiadny, ktorý by sme našli. Existuje tento biometrický preukaz totožnosti, ale nikde sme nevideli, že by suverén musel predložiť vzorku krvi alebo DNA. Môžeme jednoducho podvrhnúť údaje a funguje to.

Prečo sa to robí týmto spôsobom, neviem, ale verejnosť sa o tom nemá nikdy, nikdy dozvedieť. Nikdy. Je to prísne tajné. Dávajú si to pre seba, zatiaľ čo verejnosti dávajú značku, vpich jedu, markeru pod kožu, aj deťom, batoľatám, značkujú nás ako dobytok, od veku narodených teliat. Pretože tie ostatné účty vyžadujú podriadenie, vernosť, dodržiavanie a očkovanie.”

Bill: No, nechal som sa kvôli tomu všetkému premenovať na Suveréna, uľavilo sa mi, keď som to vedel. Ale čo keď to môžeme zastaviť skôr, než sa to stane? Nemohla by to zastaviť masová informovanosť?

Gideon: „Mohlo by. Pokiaľ video, ktoré sa chystáme vydať, uvidí 50 miliónov ľudí, mohlo by. Je to ťažký boj.”

Bill: Než prejdeme k inej téme, môžeš mi teraz uviesť absolútne najlepší spôsob, ako to človek môže prežiť, presné kroky. Čo majú urobiť?

Gideon: Gideon: “Musíte sa správať čo najmenej náročne. Musíte byť hlboko v lese, blízko malého vodného zdroja, s nejakým úkrytom, ktorý je úplne zatienený a vyzerá ako okolie. Ideálne je niečo v malej jaskyni alebo niečo zahrabané v zemi a prikryté lístím. Absolútne nič nesmie byť farebné alebo vyzerať moderne alebo sa vymykať prírodnému prostrediu.

Pokiaľ to dokážete a prežijete, nejaký čas vydržíte. Majú však v pláne nechať nad týmito oblasťami lietať drony. Vykonávajú veľa testov na mnohých miestach. Niečo urobili v Colorade a ľudia to videli, tie drony. Väčšinou sa to robí v Nevade. Majú flotily dronov vo veľkosti doslova miliónov tých o veľkosti vtáka a šesťdesiatich až osemdesiatich miliónov tých o veľkosti včely, to sú čísla, o ktorých viem.” Sú to stovky miliárd dolárov z daní, ktoré DARPA dostala za 40 rokov, to je výsledok.”

Bill: Áno, rozpočet na čierne projekty je obrovský. Poďme sa venovať vakcínam, pretože o tom sme toho zatiaľ veľmi nenapísali. Aký je váš pohľad na to, čo robia?

Gideon: Aký je váš názor na vakcíny? “Žiadna z vakcín nemá vôbec žiadny zdravotný prínos a všetky sú škodlivé, s výnimkou fyziologického roztoku a do istej miery aj nanohydra vakcín, ktoré vás nemajú zabiť, ale napriek tomu to robia.

Niektorí dostali nízku dávku, iní strednú, ďalší vysokú. Povedal by som však, že akákoľvek dávka skráti dĺžku života bez ohľadu na to, aká je, takže aj keď niekto dostal nízku dávku, stratil najmenej 10 až 20 rokov zo svojej dĺžky života. A iní dostali experimentálne parazity a nanotechnológie, čiastočne živé tkanivo, čiastočne stroj, ktoré budú dôležité pri integrácii týchto ľudí do budúceho Metaverza. Vakcinácia bude oprávňovať zapnutie počítača, mobilu, prístup k bankovým účtom v prostredí virtuálnej reality. Namiesto odtlačkov prstov sa začne používať rádiofrekvenčná odozva nanobotov v ľudskom tele. Tie dostane človek do tela len s vakcínami, žiadnou inou cestou. Bez vakcíny tak ani neotvoríte dvere do vlastného auta, alebo do vlastného bytu.”

Bill: „Koľko ľudí na to zomrie, aké sú prognózy? OSN nedávno oznámila, že počet obyvateľov Zeme sa blíži 8 miliardám. Ty si povedal, že je to nepravdivé a bolo to zverejnené ako dezinformácia, pretože počet obyvateľov rýchlo klesá.

Gideon: “Nemám k dispozícii žiadne presné čísla. Som si istý, že to môžeme dobre odhadnúť. Do roku 2030 zomrú miliardy ľudí, ale médiá o tom neprinesú ani správu. Pôrodnosť sa zníži. Nevidím ale, že by sme sa dostali na 500 miliónov obyvateľov planéty. V roku 2030 by sme sa mohli dostať na 2,5 miliardy na veľmi nízkom konci a na 5 miliárd na vysokom konci.”

Bill: Takže plán znie: zabiť veľa ľudí, ale zároveň do množstva z nich vpraviť nanosmeti. A teraz, pre všetky bežné, obmedzené a karanténne triedy, hovoríte, že im chcú dať nano vakcíny a nie tie smrtiace?

Gideon: „Správne. Nechcú ich zabiť, chcú do nich vložiť nanotechnológie, aby ich mohli napojiť na svoj Metaverse. Je to súčasť ich bludného mocenského tripu, aby týchto ľudí, ktorí sú proti nim poštvaní, nejako obrátili a urobili z nich svoje vlastné bábky alebo také niečo. Aby stratili vlastnú vôľu, aby u nich zmizol odpor voči autorite v plášti, alebo v uniforme.

Môže to fungovať? Bohužiaľ môže. Zdá sa, že vakcíny s nanotechnológiou ľudí menia, ale nie každého. Pokiaľ sa očkovaniu nejakým spôsobom vyhnete, ste teraz v lese a bežíte o život pred dronmi, ktoré vás môžu zabiť na vzdialenosť troch stoviek metrov, a sledujú vás tisíce Elónových satelitov Starlink, o ktorých si svetová verejnosť stále myslí, že je to nejaká charita pre poskytnutie dostupnosti internetu najchudobnejším oblastiam na svete. Je to pritom celosvetová komunikačná sieť na zasieťovanie všetkého obyvateľstva na povrchu planéty. A tá sieť bude spočiatku prezentovaná ako spotrebiteľská a komerčná, ale neskôr sa na nej začnú napájať vlády, orgány moci, dopravný systém, sledovacie drony, sledovanie autonómne riadených áut na batérie na celej planéte, úplne všetko. Majú nás v hrsti, Bill, majú.”

Bill: Boh nám pomáhaj. To je zlo.

Superkríza globálnej ekonomiky zrútenej na povel politickými predstaviteľmi západných krajín je signálom k nasúvaniu podmienok na introdukciu Total Control a CSRQ

Ako teda vidíte z kompilácie dvoch rozhovorov Billa Sweeta, zakladateľa Oculum Labs a etického hackera menom Gideon, proces nasúvania Total Control je oveľa ďalej, než ktokoľvek doteraz tušil. Z textu vidíte, že proces Superkrízy v globálnej ekonomike je úmyselným zámerom, ako urýchliť realizáciu Veľkého resetu a ukotvenie systému Total Control.  K textu Gideona doplním niekoľko súvislostí. Zmena stravy obyvateľstva z biologickej stravy zo zvierat k laboratórnym proteínom z červov a hmyzu je zavádzaná kvôli nepodmienenému príjmu, pretože hmyz a červy nemajú prakticky žiadne náklady na výrobu na vstupe.

Čínsky systém sociálneho kreditu identifikuje muža, ktorý prechádzal križovatku na červenú

Takže je možné emitovať digitálne peniaze a rozdávať ich obyvateľstvu, ktoré tieto digitálne kredity vymenia za potraviny vyrobené prakticky bez nákladov. Nedôjde tak k vytvoreniu fiškálnej inflácie a kvôli zastropovaniu účtov nedôjde k inflácii ani na spotrebnom trhu.  Obyvateľstvo sa stane úplnými otrokmi, ale nebude o tom vedieť, pretože vakcíny ich zbavia pudu sebazáchovy a indukujú u nich spoločenskú apatiu vedúcu až k absurdným situáciám, kedy ľudia budú skandovať nadšením pre svoju vlastnú likvidáciu, smrť, útlak, ochudobnenie, alebo vyslanie na front do vojnového masakru.

Poslušnosť obyvateľstva navodená vakcinačnými roztokmi sa postupne premení na otrockú servilitu ľudí bez odporu a vlastnej vôle

Vakcíny zbavia obyvateľstvo úplne všetkej vlastnej vôle a naopak tieto osoby prevezmú za svoju vôľu od nadriadenej autority v plášti, v uniforme alebo na obrazovke v úlohe celebrity. Zamyslite sa, prečo naraz banky začali zavádzať bankové identity, prečo veľké spravodajské servery naraz ľuďom ponúkajú možnosť prihlásiť sa do účtov bankovou identitou, prečo COOP a ďalší zavádzajú v SR obchody bez ľudskej obsluhy,  iba na digitálnu identitu a elektronické vstupové systémy.

Čínsky systém sociálneho kreditu identifikuje nedovolené parkovanie

Prečo sa všade zavádzajú drony, elektronické bezdrôtové vstupy na čip, prečo sa aj doklady začínajú presúvať do mobilných telefónov v prvej fáze a neskôr do čipov, ale už nie pod kožou, ako sa predtým myslelo, ale formou nanobotov priamo v krvnom obehu, ktoré reagujú na rádiofrekvenčný podnet a reagujú v odozve ako unikátny identifikátor? To nie je náhoda. Je to súčasť plánu a procesu.  Program CSRQ-SM je podľa Gideona stále vo vývoji, ale globálna superkríza na jeho zavedenie už podľa všetkého prepukla.  Vo chvíli, keď inflácia zabíja ekonomiky a politici ako zradcovia pomáhajú tomuto rozbíjaniu uvaľovaním sankcií pod zámienkou proti Rusku, ale v skutočnosti proti vlastným západným národom, tak je už jasné, že globalisti naozaj chystajú reset so všetkým.

-VK- Šéfredaktor AE News

My Slovania odmietame obludné plány globalistov!!! MOR HO!!!

ZDROJ

Zanechajte nám komentár

Predchadzajúci článok

Spravodajstvo

Európska únia úplne vyčerpala svoje možnosti uvaliť sankcie na Ruskú federáciu

Podľa zdroja francúzskych novín Le Monde šéfovia štátov a vlád členských krajín Európskej únie už nie sú ochotní vzdať sa ...

Nasledujúci článok

Spravodajstvo

TESTOVANIE z vás robí BIOROBOTA

Foto: Ľudský biorobot napojený na centrálny počítač psychopatov. TESTOVANIE Z VÁS ROBÍ PATENTOVANÉHO MUTANTA. HYDROGEL DARPA JE SÚČASŤOU VAKCÍN, TESTOVACÍCH TYČINIEK ...
Aktualizované 25.5. 11:51
Spravodajstvo

Prezidentský mandát alebo "svojvôľa" Zelenského

„Všetci sme tu,“ hovorí Zelenskyj, Ukrajinec z Kyjeva Volebný mandát prezidenta Volodymyra Zelenského vypršal 20. mája. V médiách sa začínajú ...
Spravodajstvo

Výzva vláde Slovenskej republiky a poslancom Národnej rady Slovenskej republiky

Národná rada Slovenskej republiky (© insider, web: imhd.sk) V posledných rokoch, minimálne od roku 2014, sme boli svedkami boja proti ...
Spravodajstvo

Modlitba za Fica

Modlitba za Roberta Fica Vážení spoluobčania, pán Fico je vo vážnom zdravotnom stave. Navrhujem, aby sme mu pomohli získať „silu“ ...
Spravodajstvo

Konšpiračné médiá a predsedníčka Rady sudcov Kosová

Všetkým ústavným činiteľom, ústavným orgánom prokuratúre, justícii, parlamentným a mimo parlamentným politickým subjektom, tretiemu sektoru a občianskej verejnosti:  Naleteli ste na habaďúru nálepky ...
Aktualizované 25.5. 02:41
Spravodajstvo

PETÍCIA za zrušenie strany PROGRESÍVNE SLOVENSKO 

PETÍCIA ZA ZRUŠENIE STRANY PROGRESÍVNE SLOVENSKO TU Vážení občania, S hlbokým znepokojením sledujeme činnosti a vyjadrenia politickej strany Progresívne Slovensko. ...
Spravodajstvo

TIBOR ELIOT ROSTAS: IBA VÍZIA NÁS SPOJÍ

Foto: screen video zvtv Tibor Eliot Rostas je na pokračujúcej návšteve Číny, kam ho pozvala jej vláda. Je presvedčený o ...
Spravodajstvo

AKO A EKO ĎALEJ SLOVENSKO?

Ako a eko ďalej Slovensko po atentáte na premiéra? Atentát zatiaľ nateraz úspešne (ako pre koho?) preživšieho premiéra slovenskej vlády ...
Aktualizované 23.5. 09:00
Spravodajstvo

"Dráčik" ostro kritizuje a stránka "Hoaxy a podvody" ministerstva vnútra reaguje

Bratislava 22. mája 2024 (HSP/Foto:Screenshot FB) Po atentáte na premiéra Roberta Fica začali pribúdať príspevky a články hodnotiace udalosť ako ...
Aktualizované 25.5. 09:59
Spravodajstvo

Kvalifikácia skutku streľby na Roberta Fica

mája 23, 2024 Pozor (postreh)! Generál Žilinka vyhlásil na kamery, že trestný skutok proti Robertovi Ficovi má byť kvalifikovaný ako pokus ...
Aktualizované 25.5. 12:08
Spravodajstvo

T.E.ROSTAS DNES V ČÍNE NA ZASADNUTÍ OBCHODNEJ RADY ČÍNA – STREDNÁ A VÝCHODNÁ EURÓPA

Foto: Matúš Plecho V čínskom meste Ningbo v provincii Zhejiang, sa konalo 8. zasadnutie obchodnej rady Čína-CEEC. V rámci svojej ...