VŠESLOVANSKÁ SYMBOLIKA

14. augusta 2021

Spoločný zjednocujúci symbol Slovanov

Všeslovanská symbolika sa začala výraznejšie prejavovať v 19. Storočí, a to najmä počas konania prvého Všeslovanského zjazdu, ktorý sa uskutočnil v júni 1848 v Prahe.

Zjazd bol zahájený na Slovanskom ostrove a delegáti vyslaní národnými snemami pracovali v troch sekciách: v chorvátsko-srbskej, v česko-slovenskej a poľsko-rusínskej.

Účastníci sa dohodli na Manifeste zjazdu Slovanského k národom Európskym, ktorého hlavnou myšlienkou bolo právo národov na sebaurčenie. Okrem toho bola na tomto zjazde navrhnutá podoba prvej slovanskej vlajky.

Navrhnutá všeslovanská (slavjanská) vlajka bola inšpirovaná ruskou vlajkou a jej farebnosť zodpovedá zaužívanej slovanskej (ruskej) trikolóre biela, modrá a červená farba. Poradie farieb vlajky od vrchu nadol je modrá hore, biela v strede a červená dole. Predloha ruskej vlajky nebola vybraná náhodne, ale vyjadrovala úctu a obdiv k Rusku a ruskému národu ako patrónovi a ochrancovi všetkých Slovanov. Tento názor, respektíve toto hnutie všeslovanskej vzájomnosti, panslavizmu a obdivu k Rusku, bolo rozšírené na konci 18. no najmä v 19. storočí v intelektuálnych kruhoch stredoeurópskych a južných Slovanov (tam toto hnutie dostalo pomenovanie ilirizmus) a pretrváva dodnes.

V tomto poradí farieb (modrá, biela a červená) je vlajka dodnes používaná u Rusínov, Krymskou autonómnou republikou alebo v minulosti ju používali južný Slovania Juhoslovanskou zväzovou republikou. Technické parametre všeslavianskej vlajky sú uvedené v prílohe tohto textu. Erby, znaky a emblémy slovanských krajín. Rôzne erby, znaky a emblémy sa začali používať v stredoveku vplyvom pokresťančovania slovanských národov a pretrvali až do dnešných dní.

Ako príklad môžeme uviesť: pobedonosec (Rusko), gryfon a sova (Tartária), dvojhlavý orol (Rusko, Bielovodie), tryzub – pikujúci sokol (Ukrajina), orlica (Poľsko), medveď (Podkarpatská Rus), lev (Česko), orlica (Morava a Sliezko), býk (Dolná Lužica), stena (Horná Lužica), trojvršie s dvojkrížom (Slovensko), dvojhlavá orlica (Srbsko), kuna (Slavonia), hlavy rysa (Dalmacia), lalie (Bosna a Hercegovina), levy (Bulharsko) slnko (Macedónsko) vrch Triglav (Slovinsko),…

Heslá slovanov:

SLÁVME SLÁVNE SLÁVU SLÁVOV SLÁVNYCH!, SLOBODA A SLÁVA!, SLÁVA BOHOM A PREDKOM NAŠIM!, SAMO SLOGNA SRBINA SPASAVA

Pokriky slovanov:

MOR HO !, URAAA !, HRR NA NĚ !, HURAAA !, SLÁVA !, ZDAR !

Slovanská symbolika dnes:

V dnešnej dobe sa objavuje viacero prúdov v slovanskom hnutí. Od ich ideologického a kultúrneho pozadia sa odvíja aj používaná symbolika. Kresťansky zamerané hnutia používajú rôzne formy krížov, prípadne ikony slovanských kresťanských svätcov v spojení s nejakým výstižným nápisom (heslom). Staroverecké a rodoverecké spolky, spoločenstvá a občiny používajú skôr staroslovienske ochranné symboly (oberegy), slovanských bohov, posvätné zvieratá, prípadne runy a bukvice.

Všeslovanské a panslavistické hnutia dosť často používajú štylizované zobrazenie lipy a lipového listu v kombinácii zo slovanskou (ruskou) trikolórou. Hymna Slovanov, Hymnická pieseň Hej Slovania (Slaveni, Slovani, Slaviane, Slováci, Slované, …) je zatiaľ len neoficiálnou hymnou všeslovanského hnutia a Slovanov.

Melódia tejto piesne je odvodená od „Mazurku Dabrowskiego“, ktorý spievali na konci 18. storočia poľskí legionári. Autor tejto melódie je však neznámy. Prvá verzia textu vznikla v roku 1834 pod názvom Hej, Sloveni a napísal ju slovenský romantický spisovateľ Samo Tomášik pri svojej návšteve Prahy. Pieseň resp. Jej melódia slúžila ako hymna všeslovanského hnutia a ako štátna hymna Poľska od roku 1927, Slovenska (1939-1945), Juhoslovanskej zväzovej republiky a ako hymna českého spolku Sokol. Bola veľmi populárna aj vďaka myšlienke všeslovanskej vzájomnosti a panslavizmu. Hymnická pieseň Hej Sloveni má všetky predpoklady na to, aby sa stala oficiálnou hymnou Slovanov.

Symbol Slovanov

Starosloviensky slnečný (solárny) symbol nazývaný aj ako Perúnova hviezda alebo kvet života, Perúnov kvet,… je jedným z najstarších symbolov Slovanov. Slovanmi je vnímaný ako ochranný symbol, ktorý chráni náš rod pred ohňom, bleskom, búrkou a vojnou. Je to symbol slnka a svetla a vyžaruje pozitívnu energiu. Nachádzame ho na celom teritóriu súčasného a aj minulého slovanského sveta. Má svoje miesto na výrobkoch ľudových tvorcov a to hlavne na oblečení, výšivkách, drevorezbách, keramike, maľbách a v architektúre. Tento symbol je najrozšírenejší a najviac používaný na území slovanského sveta, čo ho predurčuje na to, aby sa stal oficiálnym a zjednocujúcim symbolom slovanského rodu a sveta (mira).

SYMBOL ODVODENÝ ZO SYMBOLOV BOHA PERÚNA

Символы Бога Перуна в качеетве оберега дома и его жителей «Перуново колесо» встречалось достаточно часто. «Pерунов щит» встречается на оружии среди археологических раскопок. «Громов! I и к» встречается в вышивке передников, на ноликах женских рубах солдаток, на одежде беременных, и в нательных оберегах, и под коньками крыш, на окнах, и в северной вышивке.«Перунов щит» олицетворяет сберегающую силу Перуна (оберег от всякого чла), «Перуново колесо» движение небесного огня и силы Бога (пожелание идти по жгп-ни, борясь ш неё). г)тот шак в вышивках обычно червлёного цвета черно-красного.Перунич – шестиконечный крест, вписанный в круг отражает Всеобъемлющую Силу Бога, состоящий из шесть раз повторенной руны «Г» га, означающий осознанное движение, и руны «Ж» – жива -символ жизни, Мирового Древа, объединяющего пространства прошлого, настоящего и будущего в единое целое – круг. В целом, знак рассказывает, что сила дана для познания, защиты жизни, а тот, кто жизнь сородичей нарушает, кары не избегнет.Жива символ жизни, Мирового Древа, объединяющего пространства прошлого, настоящего и будущего, Родового Древа, объединяющего ветви разных родов в единое целое, за счёт оста веры и веды, через непрерывную цепь жизни.

Názvoslovie

Slovan Slovanka Slovansko Slovanský Slovien Slovienka Sloviensko Slovienský Slavian Slavianka Slavia Slavianský Sloven Slovenka Slovensko Slovenský

Miloš Zverina, Nitra

Zanechajte nám komentár

Predchadzajúci článok

Spravodajstvo

Ivermektín znižuje trvanie a infekčnosť ochorenia covid-19, opäť pripomína Ján Baránek

Izraelský vedec tvrdí, že s ochorením COVID-19 by sa dalo liečiť menej ako 1 dolár/deň Ján Baránek upozorňuje vo videu ...

Nasledujúci článok

Za zrkadlom

Veľký architekt vesmíru

Kto nás manipuluje na vyššej úrovni a čo ich motivuje? Všetci si kladieme veľa otázok týkajúcich sa toho, čo sa ...
Za zrkadlom

Mimovládky sú TRÓJSKE KONE hlbokého štátu/Deep State

foto: britishmuseum Corbettov report: Mimovládne organizácie sú trójskymi koňmi hlbokého štátu / Deep State (2018) Trójsky kôň bol najstaršou zaznamenanou ...
Za zrkadlom

Mel Gibson: Hollywoodska ELita sa ma snaží zabiť za odhalenie pedofilného kruhu

Mel Gibson sa obáva o svoj život po tom, čo sľúbil, že odhalí elitný pedofilný kruh fungujúci v srdci hollywoodskeho ...
Za zrkadlom

Arménsky „Stonehenge“ predbehol egyptské pyramídy o tri tisícročia

Predpokladá sa, že miesto Karahunj, ktoré sa nachádza v Arménsku, tiež označované ako Zorats Karer alebo arménsky Stonehenge, predchádzalo anglický ...
Za zrkadlom

Koronavírus a geopolitika

Koronavírus zasiahol celý svet. Zasiahol ho hlboko, dotkol sa každého človeka. Niet sa preto čo diviť, že každý sa zamyslel ...
Za zrkadlom

Čo chce "Micron" v Prahe? Jaderky? Nie. Čo s vraždenými Palestínčanmi? Veľký Izrael, malá Ukrajina?

PЯOTIPROUD TV uvádza ďalší rozhovor Petra Hájka s bezpečnostným expertom Michalom Svatošom nielen na tému aktuálnej situácie vo vojne Západu ...
Za zrkadlom

ARMAGEDDON

Téma 21.12. 2012 a „Koniec sveta“ je – očividne – dávno „za nami“. Dlho to síce takto vyzeralo, až kým ...
Za zrkadlom

Andrej Fursov: Barbarská krajina

Rusko historicky prehráva informačnú vojnu už takmer dve storočia. Treba povedať, že informačný nátlak na Rusko nielen ako na pravoslávnu ...
Za zrkadlom

Total Control prichádza?

autor: teater World Health Organization -Svetová zdravotnícka organizácia je medzinárodná (WHO), organizácia systému Organizácie Spojených národov (OSN), vystupujúca ako koordinačné centrum v medzinárodnom verejnom zdraví. ...
Za zrkadlom

Pozdvihnutie mravnosti a morálky je nutnou podmienkou rozvoja spoločnosti

DVESTO ROKOV TERORIZMU USA: Prehľadný zoznam všetkých amerických vojnových zločinov, teroru a vojen (časť 1: od 17. storočia do vojny ...
Za zrkadlom

Rusko je predurčené stať sa nástupcom Hyperborey

Záhada zmiznutého kontinentu je snáď najzáhadnejšou zo všetkých legiend. Atlantis a Hyperborea boli veľké a staroveké tajomné štáty, ktoré kedysi ...