VŠESLOVANSKÁ SYMBOLIKA

14. augusta 2021

Spoločný zjednocujúci symbol Slovanov

Všeslovanská symbolika sa začala výraznejšie prejavovať v 19. Storočí, a to najmä počas konania prvého Všeslovanského zjazdu, ktorý sa uskutočnil v júni 1848 v Prahe.

Zjazd bol zahájený na Slovanskom ostrove a delegáti vyslaní národnými snemami pracovali v troch sekciách: v chorvátsko-srbskej, v česko-slovenskej a poľsko-rusínskej.

Účastníci sa dohodli na Manifeste zjazdu Slovanského k národom Európskym, ktorého hlavnou myšlienkou bolo právo národov na sebaurčenie. Okrem toho bola na tomto zjazde navrhnutá podoba prvej slovanskej vlajky.

Navrhnutá všeslovanská (slavjanská) vlajka bola inšpirovaná ruskou vlajkou a jej farebnosť zodpovedá zaužívanej slovanskej (ruskej) trikolóre biela, modrá a červená farba. Poradie farieb vlajky od vrchu nadol je modrá hore, biela v strede a červená dole. Predloha ruskej vlajky nebola vybraná náhodne, ale vyjadrovala úctu a obdiv k Rusku a ruskému národu ako patrónovi a ochrancovi všetkých Slovanov. Tento názor, respektíve toto hnutie všeslovanskej vzájomnosti, panslavizmu a obdivu k Rusku, bolo rozšírené na konci 18. no najmä v 19. storočí v intelektuálnych kruhoch stredoeurópskych a južných Slovanov (tam toto hnutie dostalo pomenovanie ilirizmus) a pretrváva dodnes.

V tomto poradí farieb (modrá, biela a červená) je vlajka dodnes používaná u Rusínov, Krymskou autonómnou republikou alebo v minulosti ju používali južný Slovania Juhoslovanskou zväzovou republikou. Technické parametre všeslavianskej vlajky sú uvedené v prílohe tohto textu. Erby, znaky a emblémy slovanských krajín. Rôzne erby, znaky a emblémy sa začali používať v stredoveku vplyvom pokresťančovania slovanských národov a pretrvali až do dnešných dní.

Ako príklad môžeme uviesť: pobedonosec (Rusko), gryfon a sova (Tartária), dvojhlavý orol (Rusko, Bielovodie), tryzub – pikujúci sokol (Ukrajina), orlica (Poľsko), medveď (Podkarpatská Rus), lev (Česko), orlica (Morava a Sliezko), býk (Dolná Lužica), stena (Horná Lužica), trojvršie s dvojkrížom (Slovensko), dvojhlavá orlica (Srbsko), kuna (Slavonia), hlavy rysa (Dalmacia), lalie (Bosna a Hercegovina), levy (Bulharsko) slnko (Macedónsko) vrch Triglav (Slovinsko),…

Heslá slovanov:

SLÁVME SLÁVNE SLÁVU SLÁVOV SLÁVNYCH!, SLOBODA A SLÁVA!, SLÁVA BOHOM A PREDKOM NAŠIM!, SAMO SLOGNA SRBINA SPASAVA

Pokriky slovanov:

MOR HO !, URAAA !, HRR NA NĚ !, HURAAA !, SLÁVA !, ZDAR !

Slovanská symbolika dnes:

V dnešnej dobe sa objavuje viacero prúdov v slovanskom hnutí. Od ich ideologického a kultúrneho pozadia sa odvíja aj používaná symbolika. Kresťansky zamerané hnutia používajú rôzne formy krížov, prípadne ikony slovanských kresťanských svätcov v spojení s nejakým výstižným nápisom (heslom). Staroverecké a rodoverecké spolky, spoločenstvá a občiny používajú skôr staroslovienske ochranné symboly (oberegy), slovanských bohov, posvätné zvieratá, prípadne runy a bukvice.

Všeslovanské a panslavistické hnutia dosť často používajú štylizované zobrazenie lipy a lipového listu v kombinácii zo slovanskou (ruskou) trikolórou. Hymna Slovanov, Hymnická pieseň Hej Slovania (Slaveni, Slovani, Slaviane, Slováci, Slované, …) je zatiaľ len neoficiálnou hymnou všeslovanského hnutia a Slovanov.

Melódia tejto piesne je odvodená od „Mazurku Dabrowskiego“, ktorý spievali na konci 18. storočia poľskí legionári. Autor tejto melódie je však neznámy. Prvá verzia textu vznikla v roku 1834 pod názvom Hej, Sloveni a napísal ju slovenský romantický spisovateľ Samo Tomášik pri svojej návšteve Prahy. Pieseň resp. Jej melódia slúžila ako hymna všeslovanského hnutia a ako štátna hymna Poľska od roku 1927, Slovenska (1939-1945), Juhoslovanskej zväzovej republiky a ako hymna českého spolku Sokol. Bola veľmi populárna aj vďaka myšlienke všeslovanskej vzájomnosti a panslavizmu. Hymnická pieseň Hej Sloveni má všetky predpoklady na to, aby sa stala oficiálnou hymnou Slovanov.

Symbol Slovanov

Starosloviensky slnečný (solárny) symbol nazývaný aj ako Perúnova hviezda alebo kvet života, Perúnov kvet,… je jedným z najstarších symbolov Slovanov. Slovanmi je vnímaný ako ochranný symbol, ktorý chráni náš rod pred ohňom, bleskom, búrkou a vojnou. Je to symbol slnka a svetla a vyžaruje pozitívnu energiu. Nachádzame ho na celom teritóriu súčasného a aj minulého slovanského sveta. Má svoje miesto na výrobkoch ľudových tvorcov a to hlavne na oblečení, výšivkách, drevorezbách, keramike, maľbách a v architektúre. Tento symbol je najrozšírenejší a najviac používaný na území slovanského sveta, čo ho predurčuje na to, aby sa stal oficiálnym a zjednocujúcim symbolom slovanského rodu a sveta (mira).

SYMBOL ODVODENÝ ZO SYMBOLOV BOHA PERÚNA

Символы Бога Перуна в качеетве оберега дома и его жителей «Перуново колесо» встречалось достаточно часто. «Pерунов щит» встречается на оружии среди археологических раскопок. «Громов! I и к» встречается в вышивке передников, на ноликах женских рубах солдаток, на одежде беременных, и в нательных оберегах, и под коньками крыш, на окнах, и в северной вышивке.«Перунов щит» олицетворяет сберегающую силу Перуна (оберег от всякого чла), «Перуново колесо» движение небесного огня и силы Бога (пожелание идти по жгп-ни, борясь ш неё). г)тот шак в вышивках обычно червлёного цвета черно-красного.Перунич – шестиконечный крест, вписанный в круг отражает Всеобъемлющую Силу Бога, состоящий из шесть раз повторенной руны «Г» га, означающий осознанное движение, и руны «Ж» – жива -символ жизни, Мирового Древа, объединяющего пространства прошлого, настоящего и будущего в единое целое – круг. В целом, знак рассказывает, что сила дана для познания, защиты жизни, а тот, кто жизнь сородичей нарушает, кары не избегнет.Жива символ жизни, Мирового Древа, объединяющего пространства прошлого, настоящего и будущего, Родового Древа, объединяющего ветви разных родов в единое целое, за счёт оста веры и веды, через непрерывную цепь жизни.

Názvoslovie

Slovan Slovanka Slovansko Slovanský Slovien Slovienka Sloviensko Slovienský Slavian Slavianka Slavia Slavianský Sloven Slovenka Slovensko Slovenský

Miloš Zverina, Nitra

Zanechajte nám komentár

Predchadzajúci článok

Spravodajstvo

Ivermektín znižuje trvanie a infekčnosť ochorenia covid-19, opäť pripomína Ján Baránek

Izraelský vedec tvrdí, že s ochorením COVID-19 by sa dalo liečiť menej ako 1 dolár/deň Ján Baránek upozorňuje vo videu ...

Nasledujúci článok

Za zrkadlom

Veľký architekt vesmíru

Kto nás manipuluje na vyššej úrovni a čo ich motivuje? Všetci si kladieme veľa otázok týkajúcich sa toho, čo sa ...
Za zrkadlom

Satanistickí vládcovia sveta - rodiny čiernej šľachty 1. časť – rodina Aldobrandini

Toto je exkluzívne jedinečné dielo informácií o archónoch – rodinách čiernej šľachty. Toto veľkolepé dielo bude mať viac častí. Informácie tu ...
Aktualizované 22.10. 23:21
Za zrkadlom

Opus Dei proti ZSSR. História so silným presahom na súčasnosť

Úryvok z knihy  Curriculum vitae  Kapitola 15. Prvých päť rokov po nastolení Karola Józefa Wojtyłu, Rád zametal stopy svojich predchádzajúcich hriechov ...
Za zrkadlom

Kameň Čintamani drahokam z vesmíru - Veľký kvantový prechod

Na úvod slová autora: Drahý čitatelia. Na úplnom konci za článkom a za dodatkom autora nájdete linky na možné objednanie kameňa ...
Za zrkadlom

Neskutočné odhalenie - Najväčšie zločiny proti ľudskosti -Svetlo zvíťazilo!

Aliancia v najbližších mesiacoch zverejní hrozné zločiny proti ľudskosti. MainStream médiá kontrolované iluminátmi budú zrušené. Aliancia sa skladá z vojenských ...
Za zrkadlom

Zhromažďovanie medu

V Afganistane po tisíce rokov existovala tajná škola, ktorá pracovala pod názvom „Sarmoun Darq“, čo znamená škola „včelieho úľa“ alebo ...
Za zrkadlom

Jezuitská infiltrácia a rozvrat všetkých národov!

Svetové dejiny nie sú sériou náhodných udalostí! Rímskokatolícka ríša organizuje všetok geopolitický terorizmus! Krvavá prísaha jezuitov = nenávisť Ríma voči ...
Aktualizované 22.10. 23:55
Za zrkadlom

Galaktická federácia vyzýva k akcii

Tento text nie je úplne nový, ale je rovnako aktuálny a dôležitý aj teraz… Drahí, na vašej planéte je falošné ...
Aktualizované 21.10. 22:43
Za zrkadlom

Aktualizácie ohľadom oslobodenia Zeme od temných síl a chazarskej satanistickej mafie - Držte svetlo 1

2.10.2021 V zákulisí sa toho deje veľa, ale z bezpečnostných dôvodov sa toho veľa povedať nedá, napriek tomu prezradím, koľko ...
Za zrkadlom

BABYLONSKÉ BRATSTVO A JEHO VÝTVOR - RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV

…po potope na Zemi sa objavil mocný vládca, „kúzelník a mág“ Nimrod, ktorého označujú za zakladateľa Babylonu (príchod ďalšieho „padlého ...
Aktualizované 22.10. 01:36
SpravodajstvoZa zrkadlom

Satanistický vládcovia sveta - rodiny čiernej šľachty  2. časť – rodina Pallavicini

Toto je exkluzívne jedinečné dielo informácií o archónoch – rodinách čiernej šľachty. Toto veľkolepé dielo bude mať viac častí. Informácie tu ...