DESAŤ SATANOVÝCH STRATÉGIÍ PROTI VÁM

25. januára 2021

Korene satanizmu siahajú ďaleko do minulosti. Satanizmus je okrem vzývania egoizmu aj o uctievaní a vyvolávaní démonických bytostí, ktoré sú pod rôznymi menami spomínané v najrôznejších starovekých textoch.

Existuje množstvo svedectiev bežných ľudí aj insiderov tajných spoločností, ktorí videli démonov na vlastné oči. Treba si uvedomiť, že realita je vibrácia, je to svet vytváraný mysľou, ilúzia, energia. Existuje nekonečne veľa dimenzií reality. Najvyšší z radov satanistických tajných organizácií vedia pracovať s energiou, ktorá hrá v satanizme dôležitú, ak nie najdôležitejšiu úlohu; dôležitých rituálov sa zúčastňujú predovšetkým ľudia, ktorí sa nachádzajú na vrcholných pozíciách globálnych organizácií a elitných tajných spoločností. Nemá to nič spoločné s nadprirodzenom. Pojmom nadprirodzeno je možné ospravedlniť šialené veci, ktoré sa ale v pozadí svetového diania skutočne dejú.

Zdroj: https://marioolah.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=418025

Čierny kabal je centrála satanizmu Rotschildovcov

Táto organizácia je spojenie vysoko utajovaného spolku najnebezpečnejších zvrátených sociopatov vyznávajúcich Satana, ktorí vládnu svetu a majú ho úplne pod kontrolou. Táto organizácia vlastní všetky centrálne banky sveta a vydiera a likviduje všetkých politikov, vrátane našich bez výnimky. Táto šialená sekta je tak šialená, že si vo svojej chorej hlave namýšľa, že Satan ich povýši k sebe a dá im moc. Pritom ich len využíva a potom ich zničí. Takže, toľko investigatívy hádam stačí nato, aby som týchto grázlov konečne „usvedčil“, aby aj obyčajným ľuďom začalo klapať, že zlo má akúsi „centrálu“ na tejto planéte, že tzv. čierny kabal je skutočný, no a aby som celú vec konečne mohol posunúť do vyššej, náboženskej roviny, lebo ozaj veľké odpovede na ozaj veľké otázky ohľadom toho, čím je ľudstvo v skutočnosti, a čo sa na tejto planéte deje v skutočnosti, sa skrývajú v Biblii. Vopred snáď toľko, že ateisti a tí, ktorí uverili, že človek je produktom evolúcie, žijú v úplne iluzórnom svete, a nikdy nebudú môcť vidieť východiská zo súčasnej situácie sveta, až kým neprídu na to, že „Boh“ je skutočný. Nie síce celkom taký, akým si ho predstavujú veriaci, ale je skutočný 🙂

Tajný satanistický rituál čierneho kabalu vysoko postavených iluminátskych rodínVeľkým tajomstvom u nás doma dodnes je, že hnacou silou za komunizmom bol v skutočnosti bankársky kabal z Wall Street a City of London. Čo si myslíte, prečo boli aj komunisti úplne ticho ohľadom existencie kabalistických tajných spolkov ako Bilderberg, či Trilateral Commission? A prečo neodznelo meno Rothschild ani raz v komunistických médiách? Nuž, preto, lebo už aj Lenina a boľševickú revolúciu v roku 1917 financoval tento bankársky kabal, hlavne rodina Rockefellerovcov. Skrytým cieľom bankárov už po skončení druhej svetovej vojny bolo nejakým spôsobom donútiť štáty sveta, aby sa aspoň čiastočne vzdali ich suverenity. Keďže to nebolo vôbec realistické, aby sa krajiny vzdávali suverenity „len tak“, bankári si vymysleli stratégiu. Treba si najprv vytvoriť „dvojpólový“ svet, pričom samozrejme hnacou silou za oboma pólmi budú v tajnosti oni. Skoro všetky krajiny sveta potom donútiť, aby sa čiastočne vzdali svojej finančnej, hospodárskej a vojenskej suverenity v prospech jedného alebo druhého pólu. Je jedno ktorého. Zlúčiť dva póly do jedného nejakým spôsobom bude predsa neskôr celkom jednoduché a realistické.

Starý dobrý a lacný trik trocha podobný tomu, čo Rothschildovci predviedli už aj v 19. storočí v čase napoleonských vojen, kedy financovali oba vojnové tábory, čo však znamenalo, že nech vyhrá hociktorá strana, oni si na tom finančne nemôžu prerobiť, iba zarobiť! A že ako donútil Čierny kabal krajiny, aby sa vzdali ich suverenity v prospech niektorého pólu? Jednoducho…Tým strašiakom bol komunizmus….Väčšine neutrálnych krajín bolo dané ultimátum: buď vstúpite do „západného tábora“, alebo dopadnete ako Stredná Európa: „zožerie“ vás stalinovský Sovietsky zväz! A tak sa stalo, že po roku 1955 už prakticky ani jedna krajina sveta nebola úplne nezávislá, ani vojensky, ani finančne, ani hospodársky. Buď sa stala „západnou kapitalistickou“ alebo „komunistickou“. Prakticky už existovali iba dve krajiny, „Západ“ a „Východ“.  A hneď v roku 1962 tá šialenejšia časť Čierneho kabalu dospela aj k názoru, že nadišiel čas na zlúčenie týchto dvoch pólov. A to vojnou! Nech vyhrá hociktorý pól, ostane už iba jeden z nich, ktorý už ale bude zahŕňať všetky krajiny sveta! Šialené? Áno..

Pápež Bergoglio je jeden z najvyššie postavených satanistov členov čierneho kabalu. Je to syn diabla a zradca Ježiša Nazaretského, živého Boha na Zemi. Je večne prekliaty ako všetci ktorí slúžia Satanovi

Čierny kabal síce ovláda svet a zotročuje ľudstvo, ale je tu jedna vec a tá sa nepíše nikde. Oni síce poznajú mimozemšťanov, ktorí sú zlí a tí s nimi spolupracujú a sami chcú, aby ľudstvo bolo zničené, ale existujú tak isto aj dobrí mimozemšťania a tí sú na našej strane. NASA aj naše vlády to taja zubami nechtami. Nad našou hlavou a to len vo výške 80 km je 100 000 vesmírnych lodí mimozemšťanov z Plejád v počte 240 000 000 bytostí, ktoré nás chránia. Majú kontrolu nad všetkými jadrovými zbraňami a všetky plány im kazia. Majú záujem nám pomáhať, lebo sú to bytosti svetla a naša ľudská činnosť ich ovplyvňuje našimi negatívnymi hrubo hmotnými vibráciami. Oni utlmujú všetky konflikty a dávajú pozor aj na švajčiarsky CERN, lebo to čo tam naši ľudia robia je maximálne šialenstvo. Pokúšajú sa vyrobiť vesmír a ešte horšie je to, že chcú vpustiť cez urýchľovač do našej dimenzie temné sily z iných svetov. Ak by CERN vybuchol tak to zničí všetko v najbližšej časti vesmíru. Práve preto ho majú Plejádania pod kontrolou a Rotschildovcov to veľmi hnevá. Preto dali Rotschildovci Obamovi pokyn, aby odpálil jadrovú raketu na Plejády. Títo mimozemšťania sa tomu len smejú. Oni to zničili a odclonili. Prešlo to cez nich bez toho, aby sa ich to dotklo.

Dlhý čas poznám mená najužšej skupiny ľudí, ktorí hýbu týmto svetom a jeho ekonomikou. Je to stále dokola sa odohrávajúca hra, v ktorej má kriminálnik zvíťaziť nad slušným človekom. Je len jeden dôvod, prečo sa menšine darí zotročovať väčšinu a tým dôvodom je nevzdelanosť. 

Existujú jasné znaky ľudí, ktorí sú utláčateľskí, ale tým, že ich skoro nik nepozná, tak im mnohí naletia, ba dokonca si ich zvolia do vládnych funkcií. Títo ľudia utláčajú v „mene pomoci“ a ich tzv. „pomoc“ je len viac útlaku. Doporučujem nájsť si a naštudovať informácie o utláčateľoch a znakoch utláčateľských osobností. Na základe týchto informácií ich spoločne nepustiť k moci. To je cesta z tohto marazmu. Tí ktorí si tieto informácie našli a naštudovali a hlavne použili, sú dnes ďaleko slobodnejší, ako ostatní. Sloboda je slovo, ktoré týchto dobrákov nesmierne dráždi. Bojujte o svoju slobodu a oni sa z toho zrútia.

Gasudarjon Anti-Iluminat Andromeda

DESAŤ SATANOVÝCH STRATÉGIÍ PROTI VÁM

ZÁKLADNÝ MANUÁL O SATANOVÝCH STRATÉGIÁCH

Ak potrebujete doškolenie, o aké „úmysly“ ide, tu máte zhrnutie. Nech z vás Boh urobí mocného bojovníka! Nech ,naučí vaše ruky boju a prsty vojne‘ (Ž 144:1).

1. SATAN KLAME A JE OTCOM LŽÍ

„Keď hovorí lož, hovorí zo svojho vlastného, pretože je luhár a otec lži“ (J 8:44). Prvý raz sa satan objavuje v Biblii v 3. kapitole Genesis a jeho prvé slová na perách spochybňujú pravdu („Či naozaj riekol Boh: Nesmiete jesť zo žiadneho rajského stromu?“). A jeho ďalšie slová boli rafinovanou lžou („Vôbec nezomriete“). Apoštol Ján hovorí, že satan „nestál v pravde, lebo nieto v ňom pravdy“ (J 8:44). Máme tu dočinenia s podstatou lži a podvodu.  

2. ZATEMŇUJE MYSEĽ NEVERIACICH

„Boh tohto sveta zatemnil myseľ neveriacich, aby sa im nerozsvietilo svetlo evanjelia o sláve Krista, ktorý je obraz Boží“ (2. K 4:4). On teda nielen hovorí, čo nie je pravda. On pravdu skrýva. Bráni nám v tom, aby sme videli poklad evanjelia. Dovolí nám vidieť fakty, dokonca aj dôkazy, ale nie jeho vzácnosť.

3. OBLIEKA SA DO KOSTÝMOV SVETLA A SPRAVODLIVOSTI

2. liste Korintským 11:13–15 apoštol Pavol hovorí, že niektorí ľudia sa tvária ako apoštoli, aj keď nie sú. Vysvetľuje to takto: „Veď aj sám satan premieňa sa v anjela svetla. Nie je teda veľkou vecou, keď sa aj jeho služobníci predstavujú ako služobníci spravodlivosti.“

Inými slovami, satan má služobníkov, ktorí vyhlasujú dosť pravdy na to, aby sa pripojili k cirkvi, a z vnútra potom učia to, čo Pavol nazýva „náuky démonov“ (1. Tim 4:1). Ježiš hovorí, že sa budú podobať na vlkov v ovčom rúchu (Mt 7:15). V Skutkoch apoštolov 20:30 je napísané, že nebudú šetriť stádo, ale budú ľudí viesť do záhuby. Bez Božieho daru rozlišovania (F 1:9) bude naša láska oklamaná a zneužitá na hlúposti.

4. SATAN ROBÍ ZNAMENIA A ZÁZRAKY

2. liste apoštola Pavla Tesalonickým 2:9 sú posledné dni opísané takto: „[Rušiteľ zákona] príde satanovým pôsobením so všetkými prejavmi moci, znameniami a lživými zázrakmi.“ To je môj nedokonalý preklad. Niektorí to prekladajú „falošnými znameniami a zázrakmi.“ To však pôsobí  dojmom, že znamenia a zázraky nie sú ozajstné. Niektorí ľudia tvrdia, že satan dokáže zázraky len napodobňovať. Ja o tom pochybujem. A aj keď to je pravda, jeho napodobňovanie je dosť dobré na to, aby sa takmer každému javilo ako skutočnosť.

Jedným z dôvodov, prečo pochybujem, že satan vie svoje zázraky len imitovať, je, že v Evanjeliu podľa Matúša 24:24 opisuje Ježiš posledné dni takto: „Povstanú falošní proroci a budú robiť veľké znamenia a zázraky, aby zviedli, ak možno, aj vyvolených.“ Nie je tam priama zmienka o tom, že tieto „znamenia a zázraky“ budú trikmi.

Nech sa vaša istota zakladá na niečom oveľa hlbšom ako nejakej údajnej neschopnosti satana konať znamenia a zázraky. Aj ozajstné znamenia a zázraky, ktoré slúžia na nekresťanské účely, nič nedokazujú, hoci sa vykonávajú „v Ježišovom mene.“ „Pane, Pane, či sme nerobili mnohé divy v Tvojom mene?“ Na to im Ježiš odpovie: „Nikdy som vás nepoznal; odíďte odo mňa, páchatelia neprávosti!“ (Mt 7:22–23) Problémom nebolo to, že znamenia a zázraky neboli ozajstné, ale že boli v službách hriechu.

5. SATAN ZVÁDZA ĽUDÍ NA HRIECH 

Toto sa mu nepodarilo urobiť s Ježišom na púšti — chcel od Neho, aby zanechal cestu utrpenia a poslušnosti (Mt 4:1–11). Podarilo sa mu to urobiť s Judášom v posledných hodinách Ježišovho života (L 22:3–6). A v 2. liste Korintským 11:3 na to Pavol upozorňuje všetkých veriacich: „Bojím sa, aby sa vaše myšlienky neodvrátili od úprimnosti a čistoty pred Kristom tak, ako had zviedol Evu svojím chytráctvom.“

6. SATAN VYTRHÁVA BOŽIE SLOVO Z ĽUDSKÉHO SRDCA A UDÚŠA VIERU

Ježiš povedal podobenstvo o štvorakej pôde v Evanjeliu podľa Marka 4:1–9. V ňom sa rozsieva zrno Božieho slova, a niektoré padne na kraj cesty a vtáci ho rýchlo pozobú. V 15. verši vysvetľuje: „Hneď prichádza satan a berie slovo do nich zasiate.“ Satan kradne slovo, pretože nenávidí vieru, ktorú to Slovo vyvoláva (R 10:17).

Pavol takto vyjadruje svoje obavy o vieru Tesaloničanov: „Poslal som ho, aby som sa dozvedel o vašej viere, či vás, ozaj, pokušiteľ nepokúšal a či tak nevyšla nazmar naša námaha“ (1. Tes 3:5). Pavol vedel, že satanovým zámerom je zadusiť vieru ľudí, ktorí počuli Božie slovo.

7. SATAN SPÔSOBUJE NIEKTORÉ CHOROBY A OCHORENIA

Ježiš raz uzdravil ženu, ktorá bola zhrbená a nemohla sa narovnať. Keď ho niektorí kritizovali, že to urobil v sobotný deň, povedal: „Táto dcéra Abrahámova, ktorú satan mal poviazanú, hľa, osemnásť rokov, či nemala byť zbavená tohto puta v deň sobotný?“ (L 13:16) Ježiš videl satana ako toho, kto spôsobil toto ochorenie.

Skutkoch apoštolov 10:38 Peter opísal Ježiša ako toho, kto „chodil, dobre činil a uzdravoval všetkých diablom posadnutých.“ Inými slovami, diabol často posadne ľudí chorobou. Toto je tiež jeden z jeho úmyslov.

Ale nerobte chybu v tom, že o každej chorobe budete vravieť, že je diablovým dielom. Aby bolo jasné, aj keď je „osteň v tele“ Božím zámerom pre naše posvätenie, môže byť aj „satanovým poslom“ (2. K 12:7). Ale sú iné prípady, v ktorých je ochorenie pripísané výhradne Božiemu zámeru bez zmienky o satanovi: „Ani tento nezhrešil, ani jeho rodičia, ale (stalo sa to preto), aby skutky Božie boli zjavené na ňom“ (J 9:3). Pre naplnenie svojich vlastných milostivých zámerov Ježiš vôbec nepotrebuje prizvať satana ako vinníka.

8. SATAN JE VRAHOM

Tým, čo ho plánovali zabiť, Ježiš povedal: „Vy ste z otca diabla a žiadosti svojho otca chcete činiť. On bol vrahom ľudí od počiatku a nestál v pravde“ (J 8:44). Ján hovorí: „Nie ako Kain, ktorý bol z toho zlého a zabil svojho brata“ (1. J 3:12). Bezúhonnému zboru v Smyrne Ježiš povedal: „Diabol niektorých z vás uvrhne do väzenia… Buď verný až do smrti a dám ti veniec života!“ (Zjav 2:10)

Jedným slovom, satan je krvilačný. Kristus prišiel na svet, aby sme mali život a mali ho v hojnej miere (J 10:10). Satan prichádza, aby mohol život ničiť, kdekoľvek len môže, a nakoniec ho urobil večne nešťastným.

9. SATAN BOJUJE PROTI PLÁNOM MISIONÁROV

Pavol hovorí o tom, ako boli jeho misijné plány otrávené v 1. liste Tesalonickým 2:17–18: „S túžbou tým vrúcnejšou sme sa usilovali vidieť vás opäť tvárou v tvár. Preto sme chceli prísť k vám… ale satan nám to prekazil.“ Satan nenávidí evanjelizáciu a učeníctvo a hádže pod nohy polená, kde len môže, na ceste misionárov a ľudí s nadšením pre evanjelizáciu.

10. SATAN OBVIŇUJE KRESŤANOV PRED BOHOM

Zjav 12:10 hovorí: „Nato som počul mohutný hlas z neba: Teraz nastala spása a moc i kráľovstvo nášho Boha a vláda jeho Pomazaného, lebo bol zvrhnutý žalobca našich bratov, ten, čo na nich dňom i nocou žaloval pred naším Bohom.“ Satanova porážka je istá. Ale jeho obvinenia neskončili.

Sme v rovnakej situácii, v akej bol Jób. Satan hovorí o nás Bohu: Oni ťa v skutočnosti nemilujú; majú radi tvoje výhody. „Vystri ruku a dotkni sa všetkého, čo [majú], či sa ti [nebudú] do očí rúhať?” Ich viera nie je ozajstná. Satan nás obviňuje pred Bohom, ako obviňoval Jóba. Ale slávne na tom je, že Ježišovi nasledovníci majú obhajcu, ktorý „vždy žije, aby sa prihováral za nich“ (Žid 7:25).

Satanizmus v POP Muzike: TU

ANTIKRIST, ŠELMA, RKC, 666 [DOKUMENT] 

Globálna elita: zoznam vrcholných satanistov a pedofilov


Satanizmus
sociopatov na špičke mocenských štruktúr  

OZ Pán občan

Poteší nás, ak vás článok obohatil o iný uhol pohľadu a ďakujeme vopred, ak podporíte ľubovoľnou čiastkou slobodu slova na náš účet v ČSOB IBAN: SK80 7500 0000 0040 1415 4359

Zanechajte nám komentár

Predchadzajúci článok

Spravodajstvo

TRÓJSKE KONE – ALE KTO ICH SEDLÁ?!

Keďže pre liberálno-slniečkársku s Amrikou na večné časy a nikdy inak, ešte chvíľu budeme komentovať dianie, ktoré ovplyvní aj nás. ...

Nasledujúci článok

Spravodajstvo

Konská dávka verzus Covid19

Ján Baránek radí, ako bojovať proti covidu: Priatelia, na obrázku vidíte liek Ivermectin. Ten na obrázku je pre kone, pod ...
Za zrkadlom

Total Control prichádza?

autor: teater World Health Organization -Svetová zdravotnícka organizácia je medzinárodná (WHO), organizácia systému Organizácie Spojených národov (OSN), vystupujúca ako koordinačné centrum v medzinárodnom verejnom zdraví. ...
Za zrkadlom

ARMAGEDDON

Téma 21.12. 2012 a „Koniec sveta“ je – očividne – dávno „za nami“. Dlho to síce takto vyzeralo, až kým ...
Za zrkadlom

Mel Gibson: Hollywoodska ELita sa ma snaží zabiť za odhalenie pedofilného kruhu

Mel Gibson sa obáva o svoj život po tom, čo sľúbil, že odhalí elitný pedofilný kruh fungujúci v srdci hollywoodskeho ...
Za zrkadlom

Andrej Fursov: Barbarská krajina

Rusko historicky prehráva informačnú vojnu už takmer dve storočia. Treba povedať, že informačný nátlak na Rusko nielen ako na pravoslávnu ...
Za zrkadlom

Mimovládky sú TRÓJSKE KONE hlbokého štátu/Deep State

foto: britishmuseum Corbettov report: Mimovládne organizácie sú trójskymi koňmi hlbokého štátu / Deep State (2018) Trójsky kôň bol najstaršou zaznamenanou ...
Za zrkadlom

Pozdvihnutie mravnosti a morálky je nutnou podmienkou rozvoja spoločnosti

DVESTO ROKOV TERORIZMU USA: Prehľadný zoznam všetkých amerických vojnových zločinov, teroru a vojen (časť 1: od 17. storočia do vojny ...
Za zrkadlom

Koronavírus a geopolitika

Koronavírus zasiahol celý svet. Zasiahol ho hlboko, dotkol sa každého človeka. Niet sa preto čo diviť, že každý sa zamyslel ...
Za zrkadlom

Čo chce "Micron" v Prahe? Jaderky? Nie. Čo s vraždenými Palestínčanmi? Veľký Izrael, malá Ukrajina?

PЯOTIPROUD TV uvádza ďalší rozhovor Petra Hájka s bezpečnostným expertom Michalom Svatošom nielen na tému aktuálnej situácie vo vojne Západu ...
Za zrkadlom

Rusko je predurčené stať sa nástupcom Hyperborey

Záhada zmiznutého kontinentu je snáď najzáhadnejšou zo všetkých legiend. Atlantis a Hyperborea boli veľké a staroveké tajomné štáty, ktoré kedysi ...
Za zrkadlom

Arménsky „Stonehenge“ predbehol egyptské pyramídy o tri tisícročia

Predpokladá sa, že miesto Karahunj, ktoré sa nachádza v Arménsku, tiež označované ako Zorats Karer alebo arménsky Stonehenge, predchádzalo anglický ...