POLITICKÁ KOREKTNOSŤ

20. februára 2023

RÝCHLOKURZ DÔLEŽITÝCH POJMOV KAŽDODENNÉHO ŽIVOTA

„POLITICKÁ KOREKTNOSŤ

Politická korektnosť (korektný – presný, správny, bezvadný) je často používaný pojem, ktorý v prevertovanom význame dostal od sluhov globálneho parazita zelenú. 

Politická korektnosť je klamoreč, je to výtvor epileptikov pojmov z ohlupovacích spolkov – think tankov.

Politická korektnosť je cenzúra oblečená do zdania politickej morálky, v skutočnosti je to politická lož.

Politická korektnosť je pojmová perverzita, prevertovaný výraz pre pokrytectvo, falošnosť a sofistikovanú formu cenzúry. Tento intelektuálny gulag ako synonymum pre lož je nepriateľom slobodnej spoločnosti.

Ideológia politickej korektnosti ako výplod Frankfurtskej školy neomarxizmu sa stala žezlom ľavicových vlád budúcnosti.

Politická korektnosť ako politická lož, normatív, je dôkaz pokračujúceho úpadku západnej civilizácie.

Antihumánny a anticivilizačný „kultúrny marxizmus“ je všeobecne známy ako politická korektnosť. Je to dôležitá súčasť spoločenskej nadstavby „kultúrneho“ socializmu.

Je marxistického pôvodu a dá sa definovať ako forma cenzúry, čiže ako nástroj presadzovania a upevňovania moci a tyranie neštandardných menšín a menšinových ideí nad štandardnou väčšinou a väčšinovým myslením (Fendek, Pavel, (2015). Súmrak európskej civilizácie, Bratislava, Inštitút národnej politiky 2015, s. 240, ISBN 978-808061-842-1; s. 140).

Politická korektnosť je kladivo na európsku a americkú civilizáciu bielych.

Dementne deviantná ideológia politickej korektnosti Frankfurtskej školy neomarxizmu sionizovala sociológiu, politická korektnosť ju zaraďuje do subordinačnej polohy voči skrytým silám spoza opony.

Sociológia osedlaná rasistickým sionizmom (Rezolúcia OSN č. 3379 z roku 1975) predstavuje karcinóm vo vývoji sociológie a tabu v sociológii (Bakalář, P., (2003). Tabu v sociálních vědách, Praha, Votobia 2003, s. 344, ISBN 80-7220-135-2) ju vylučuje z vedných disciplín a zaraduje ju medzi deviantné ideologické antihumanitné a anticivilizačné disciplíny. Je to mýtická sociológia.

Dnes politická korektnosť, teda politická lož, univerzitám aj diktuje, koho smú nechať prednášať na univerzitách najmä v anglosaskom svete. A preto univerzity produkujú kultivovaných nevzdelancov.

Represívna tolerancia (čo je oxymoron, prívlastok v rozpore s podstatným menomako prejav politickej korektnosti, ktorý pojem zaviedol sluha antihumánnych skrytých síl vysokoškolský učiteľ Herbert Marcuse, tento epileptik pojmov, bola uvedená do života najmä na univerzitách Západu. Dnes na univerzite len s ťažkosťami môže pôsobiť niekto, kto nestojí na strane dekadentnej západnej civilizácie s jej politickou korektnosťou a prefabrikovanou pravdou.. Sú takí, ale zostáva ich len málo.

Politickú korektnosť a multikulturalizmus by bolo vhodné začleniť do Medzinárodnej štatistickej klasifikácie nemocí a pridružených zdravotných problémov.“

Autor: Doc. Ing. Ján Dudáš, DrSc.

Poteší nás, ak vás článok obohatil o iný uhol pohľadu a ďakujeme vopred, ak podporíte ľubovoľnou čiastkou slobodu slova na náš účet v ČSOB IBAN: SK80 7500 0000 0040 1415 4359

Zanechajte nám komentár

Predchadzajúci článok

PozvánkySpravodajstvo

MATKY ZA MIER

Myšlienka pochodu MATKY ZA MIER sa zrodila ako odpoveď na strach, hnev, neistotu a zároveň odhodlanie žien ochrániť to, čo najviac ...

Nasledujúci článok

NÁZOR

Ruská TV vyzvala na údery proti letiskám a logistickým uzlom na Slovensku a v 7 krajinách NATO za dodávky tankov a stíhačiek Ukrajine! A nešlo o vtip...

Na ruskej televízii zaznela výzva na údery proti letiskám a logistickým uzlom na Slovensku a v ďalších 7 krajinách NATO ...
RÝCHLOKURZ DÔLEŽITÝCH POJMOV KAŽDODENNÉHO ŽIVOTA

KRITICKÉ MYSLENIE

RÝCHLOKURZ DÔLEŽITÝCH POJMOV KAŽDODENNÉHO ŽIVOTA Kritické myslenie znamená vyvinúť spoľahlivé, racionálne hodnotenia argumentu alebo myšlienky.Kritické myslenie je prostriedkom na oddelenie pravdy ...
RÝCHLOKURZ DÔLEŽITÝCH POJMOV KAŽDODENNÉHO ŽIVOTA

KULTÚRA A MULTIKUTURALIZMUS

RÝCHLOKURZ DÔLEŽITÝCH POJMOV KAŽDODENNÉHO ŽIVOTA Kultúra je komplex poznatkov, viery, umenia, morálky, zvykov a iných schopností získaných človekom ako členom spoločnosti v ...
RÝCHLOKURZ DÔLEŽITÝCH POJMOV KAŽDODENNÉHO ŽIVOTA

„DEMOKRACIA“ AKO NOVÉ NÁBOŽENSTVO

foto: fineartamerica RÝCHLOKURZ DÔLEŽITÝCH POJMOV KAŽDODENNÉHO ŽIVOTA Je potrebné povedať, že v „demokracii“ si najprv ľudia zvolia zástupcov, aby konali ...
RÝCHLOKURZ DÔLEŽITÝCH POJMOV KAŽDODENNÉHO ŽIVOTA

ANTIKULTÚRNA KULTÚRA ZÁPADU

JEAN DUBUFFET BRUTART RÝCHLOKURZ DÔLEŽITÝCH POJMOV KAŽDODENNÉHO ŽIVOTA Vzdelanci, najmä humanitní, prezentujú Západ ako spoločenstvo prevažne s pokrokovým vývojom, bez váhovania ...
RÝCHLOKURZ DÔLEŽITÝCH POJMOV KAŽDODENNÉHO ŽIVOTA

PRAVDA

RÝCHLOKURZ DÔLEŽITÝCH POJMOV KAŽDODENNÉHO ŽIVOTA Motto: Nestačí mať len dobrý rozum, ale podstatné je ho správne používať v súlade s humánnou morálkou. ...
Aktualizované 27.3. 14:14
RÝCHLOKURZ DÔLEŽITÝCH POJMOV KAŽDODENNÉHO ŽIVOTA

MULTIKULTURALIZMUS NA SLOVENSKU

RÝCHLOKURZ DÔLEŽITÝCH POJMOV KAŽDODENNÉHO ŽIVOTA Multikulturalizmus zažíva slovenský národ už vyše tri storočia s viacerými národmi, národnosťami i dvomi etnikami, a to ...