KRITICKÉ MYSLENIE

22. februára 2023

RÝCHLOKURZ DÔLEŽITÝCH POJMOV KAŽDODENNÉHO ŽIVOTA

Kritické myslenie znamená vyvinúť spoľahlivé, racionálne hodnotenia argumentu alebo myšlienky.
Kritické myslenie je prostriedkom na oddelenie pravdy od nepravdy a rozumného od nerozumných presvedčení.

Vedomosti sú poznatky získané pochopením. Pochopenie a domýšľavosť sa vylučujú. Pochopenie vedie k vedomostiam, domýšľavosť k nevedomosti.

Myslenie – rozmýšľanie znamená rozoberanie informácií na ich najmenšie jednotky a schopnosť tvoriť nové zoskupenia, rozoznať rozdiely a podobnosti a z vlastnej základne prvkov, tvoriť ideové koncepty, ktoré zatiaľ nemajú paralelu v materiálnom svete.

Dialektika ako jediná objektívna logika je rozmýšlanie s analytickým myslením, ktoré nasleduje logické princípy. Rozmýšľať sa dá aj zle, ak myslenie nenasleduje logické princípy.

Presne povedané, logika je veda alebo štúdia o tom, ako hodnotiť argumenty a uvažovanie. To nie je vec názoru, je to veda o tom, ako treba tvoriť argumenty, aby boli rozumné alebo správne. Lepšie porozumenie je, samozrejme, rozhodujúce, aby nám pomohlo lepšie uvažovať a myslieť. Bez nej je pre nás príliš ľahké upadnúť do omylu.

Logické uvažovanie dalo antickému Grécku civilizáciu. Humánnu identitu Atén porazila protoortodoxnou vetvou infiltrovaná paulínska cirkev, ktorá porazila humánnu marcionitskú cirkev (Ehrman 2003, s. 7) a zaviedla genocídnu identitu Jeruzalema, uprednostňujúcu tmárstvo a útlak zdravého rozumu. Logické a rozumné uvažovanie sa vrátilo s renesanciou a osvietenstvom, no je potláčané najnebezpečnejším náboženstvom „demokracie“ (2022) a spoločnosť rozkladajúcou ideológiou Frankfurtskej školy neomarxizmu, týchto epileptikov pojmov.

Základný zákon je zákon zdravého rozumu.

Ľudské rozhodovanie je slobodné v skutočnosti len vtedy, keď vychádza z hlbokého a širokého poznania súvislostí a dokáže byť neovplyvnené starosťou o hmotnú existenciu a telesné vášne. Ľudia sa však rozhodujú práve z nevedomosti, strachu a zištnosti. To je to slabé miesto, prostredníctvom ktorého nás démonické sily stále môžu ovládať s naším vlastným súhlasom, prostredníctvom našich slabostí! Reakcie, ktoré v takomto prípade nemožno nazvať rozmýšľaním, sa pohybujú medzi súhlasom a nesúhlasom, čo sa v konaní takýchto ľudí prejavuje na škále  poslušnosti až k drzosti, no riešiť si svoje vlastné existenčné otázky nedokážu.

Ak absentuje diskusia, ide o politický problém.

Rozum je najvyššou formou intelektu v živej prírode. Prostredníctvom rozvoja individuálneho rozumu sa formuje všeľudský kolektívny rozum. Odhaľovanie súvislostí je jedným z hlavných cieľov poznávania.

Čo objektívne existuje, je subjektívne poznateľné.

Všetko sa dá vysvetliť, len nie každému.

Ak niekomu nedochádza, nie je to vina pošty.

Osvietenie je hierarchicky vyššia úroveň intelektu. Osvietenie je v skutočnosti o poznaní fungovania vecí. Na rozdiel od tzv. iluminátov (Weisshaupt a nasledovníci), de facto antiiluminátov, teda zahmlievačov.

Hlavnou funkciou inteligencie ako spoločenskej sociálnej vrstvy je tvorba, konzervovanie a distribúcia duchovných hodnôt, je duchovná tvorba a aktívne uskutočňovanie nových foriem a ideálov, smerujúcich k fyzickému a psychickému, individuálnemu a spoločenskému oslobodeniu (Bláha 1937).

Kaleidoskopické videnie sveta, ktorým nás indoktrinuje školský a mediálny systém, vytvára kaleidoskopický idiotizmus – na kaleidoskop roztrieštených faktov a narúša celistvosť vnímania plnosti a detailnosti vzájomne vložených procesov vo Vesmíre. Kaleidoskopická kultúra (čriepková) spôsobuje rozklad spoločnosti v oblasti pojmov a symbolov (Kara-Murza 2020, s. 9, 181) a následne dav má čiastkové poznatky o svete a je ľahko manipulovateľný. 

Mozaikové videnie sveta – mozaikové zrkadielka dávajú dohromady obraz sveta.

Pokrok je prekračovanie predchádzajúcich štádií vývoja k vývojovo vyšším stupňom. Je to jeden zo základných pojmov našej myšlienkovej výbavy (Komárková 1990, s. 21).

Dva základné zákony prírody sú zákon duality a zákon hierarchie. Podľa zákona duality všetko má svoj protiklad. Zákon hierarchie reprezentuje postupnosť vo vývoji, základnou hierarchiou je postupnosť kameň, rastlina, živočích, človek. V dôsledku zákona hierarchie rovnocennosť je totálny nezmysel. Tolerancia popiera hierarchiu a zodpovednosť za svoje činy.

Matematika je jazykom prírodných a technických vied. Matematika je abstraktná veda, ktorá nám pomáha pochopiť, vyjadriť a opísať mieru všetkých vecí a procesov.

Filozof Gasset vyzdvihol výnimočnosť fyziky v poznávaní, vedeckú pravdu fyziky a jej zázračné vlastnosti: jej presnosť a dvojité kritérium pravdy – racionálne vývody a ich potvrdenie zmyslami (Gasset 1967, s. 47).

Cirkvou odsúdený fyzik G. Galilei pomocou nového prístroja ďalekohľadu urobil významné pozorovanie v astronómii a ako prvý vedec urobil objav vedeckého zdôvodňovania, ktorý bol jeden z najdôležitejších výdobytkov v histórii ľudského myslenia (Einstein, Infeld, 2007).“

Autor: Doc. Ing. Ján Dudáš, DrSc.

Poteší nás, ak vás článok obohatil o iný uhol pohľadu a ďakujeme vopred, ak podporíte ľubovoľnou čiastkou slobodu slova na náš účet v ČSOB IBAN: SK80 7500 0000 0040 1415 4359

Zanechajte nám komentár

Predchadzajúci článok

Spravodajstvo


VOLANIE PO MIERI NEUMLČÍTE – Tibor Eliot Rostas

V súčasnosti sa konajú pochody za mier, uskutočnila sa celoslovenská konferencia v Banskej Bystrici a dvíha sa masové hnutie proti ...

Nasledujúci článok

KežmarokLevočaMestá a ObcePopradPrešovStará Ľubovňa

Prezentačná výstava stredných škôl a firiem v Prešove

Budúcim stredoškolákom predstavia svoje odbory a činnosť Školstvo Stredné školy z prešovského regiónu a firmy zapojené do duálneho systému vzdelávania  sa predstavia na spoločnej výstave. ...
RÝCHLOKURZ DÔLEŽITÝCH POJMOV KAŽDODENNÉHO ŽIVOTA

KULTÚRA A MULTIKUTURALIZMUS

RÝCHLOKURZ DÔLEŽITÝCH POJMOV KAŽDODENNÉHO ŽIVOTA Kultúra je komplex poznatkov, viery, umenia, morálky, zvykov a iných schopností získaných človekom ako členom spoločnosti v ...
RÝCHLOKURZ DÔLEŽITÝCH POJMOV KAŽDODENNÉHO ŽIVOTA

POLITICKÁ KOREKTNOSŤ

RÝCHLOKURZ DÔLEŽITÝCH POJMOV KAŽDODENNÉHO ŽIVOTA „POLITICKÁ KOREKTNOSŤ„ Politická korektnosť (korektný – presný, správny, bezvadný) je často používaný pojem, ktorý v prevertovanom ...
Aktualizované 27.3. 14:14
RÝCHLOKURZ DÔLEŽITÝCH POJMOV KAŽDODENNÉHO ŽIVOTA

MULTIKULTURALIZMUS NA SLOVENSKU

RÝCHLOKURZ DÔLEŽITÝCH POJMOV KAŽDODENNÉHO ŽIVOTA Multikulturalizmus zažíva slovenský národ už vyše tri storočia s viacerými národmi, národnosťami i dvomi etnikami, a to ...
RÝCHLOKURZ DÔLEŽITÝCH POJMOV KAŽDODENNÉHO ŽIVOTA

PRAVDA

RÝCHLOKURZ DÔLEŽITÝCH POJMOV KAŽDODENNÉHO ŽIVOTA Motto: Nestačí mať len dobrý rozum, ale podstatné je ho správne používať v súlade s humánnou morálkou. ...
RÝCHLOKURZ DÔLEŽITÝCH POJMOV KAŽDODENNÉHO ŽIVOTA

„DEMOKRACIA“ AKO NOVÉ NÁBOŽENSTVO

foto: fineartamerica RÝCHLOKURZ DÔLEŽITÝCH POJMOV KAŽDODENNÉHO ŽIVOTA Je potrebné povedať, že v „demokracii“ si najprv ľudia zvolia zástupcov, aby konali ...
RÝCHLOKURZ DÔLEŽITÝCH POJMOV KAŽDODENNÉHO ŽIVOTA

ANTIKULTÚRNA KULTÚRA ZÁPADU

JEAN DUBUFFET BRUTART RÝCHLOKURZ DÔLEŽITÝCH POJMOV KAŽDODENNÉHO ŽIVOTA Vzdelanci, najmä humanitní, prezentujú Západ ako spoločenstvo prevažne s pokrokovým vývojom, bez váhovania ...