Zlepšiť podmienky každodenného života v obci

2. apríla 2016

Gerlachov

J. Hroboň1Vážení spoluobčania, chcem vás po druhýkrát informovať prostredníctvom Gerlachovského informátora, čo je v obci nové, čo sa nám podarilo a čo chceme v najbližšom období uskutočniť pre zlepšenie podmienok každodenného života v našej obci.
5. decembra prišiel naše deti navštíviť Mikuláš, ktorý okrem obdarovania darčekmi rozsvietil vianočnú výzdobu. Poslednú predvianočnú sobotu sme sa po tretíkrát stretli pri obecnej vianočnej kapustnici. Táto spoločná akcia má každý rok lepšie ohlasy. Príjemnú atmosféru nám spríjemňovali aj heligonkári z Batizoviec. Dôležité je, že si ľudia v predvianočnom zhone nájdu čas, aby sa porozprávali a spoločne strávili chvíle medzi priateľmi, susedmi a známymi. Aj touto cestou sa chcem poďakovať všetkým, ktorí boli nápomocní pri organizovaní našej vianočnej kapustnice..
Ako som už informoval v predchádzajúcom čísle, schválili nám projekt – Zníženie spotreby energie budovy Obecného úradu Gerlachov. Čakáme len na podpis zmluvy z envirofondom, a keď budú všetky podmienky na podpis splnené, v najbližšom období začneme s realizáciou. Ide o výmenu kotla na biomasu (palivové drevo a drevené peletky), výmenu tepelných telies a rozvodov. V rámci projektu sa urobí i zateplenie vonkajšieho plášťa a zateplenie stropu budovy, výmena vchodových dverí, dverí do Gerlachovskej izby a kotolne. Kúrenie v budove obecného úradu je v havarijnom stave, nehovoriac o úniku tepla cez steny a strop. Preto bude táto rekonštrukcia pre obec i obecnú kasu veľkým prínosom. V tomto roku chceme uskutočniť vyčistenie a úpravu koryta Gerlachovského potoka v mieste od požiarnej zbrojnice po nový most. Brehy chceme vyčistiť od odpadov, prerezať staré a poškodené stromy a vysadiť nové. V rámci tejto akcie chceme vyregulovať koryto a opraviť kaskády. Po týchto úpravách by sa mohla táto časť obce stať oddychovou zónou. V tejto časti potoka sa nachádza aj kamenný most, dokončený v roku 1865. Finančné prostriedky na tento projekt nám vyčlenila vláda SR na výjazdovom rokovaní vo februári v Kežmarku.
V týchto dňoch sa demontujú trafostanice a obnova elektrického vedenia v časti ulíc Hlavná a Mlynská. Začali sme tiež rokovania o možnostiach rekonštrukcie verejného osvetlenia, zakúpili sme novú rozhlasovú ústredňu, keďže stará je už nefunkčná a neopraviteľná. Pozornosť musíme venovať aj rozhlasovej sieti, ktorá je tiež v havarijnom stave. V škole sa rekonštruovali sociálne zariadenia a zároveň ideme čiastočne zrekonštruovať oplotenie školského areálu. V letných mesiacoch dokončíme oplotenie cintorína, chceme upraviť okolie a parkovaciu plochu pred hlavnou bránou cintorína. Stále nám robí starosti čistička odpadových vôd, ktorá nefunguje tak ako by mala. Dúfam, že sa nám ju podarí skolaudovať, lebo po čiastočnej rekonštrukcií spred dvoch rokoch je stále v skúšobnej prevádzke.
Prosiť o spoluprácu chceme všetkých obyvateľov našej obce. Keď majú konkrétne nápady a postrehy, ktoré budú prínosom pre zlepšenie života v našej podtatranskej obci, aby sa ich nebalí povedať mne alebo poslancom. Komunikácia je dôležitá na to, aby sme spoločnými nápadmi a myšlienkami v našej obci napredovali.
Na záver chcem nám všetkým popriať krásne prežitie veľkonočných sviatkov.
Ján Hroboň, starosta obce Gerlachov 

Foto Hasiči

Dobrovoľní hasiči rekonštruujú zbrojnicu
Členovia Dobrovoľného hasičského zboru v Gerlachove sa stretli 23. januára tohoto roku na výročnej členskej schôdzi. Zhodnotili svoju činnosť a hospodárenie v roku 2015 a zároveň si stanovili ciele a úlohy na rok 2016.
Členovia zásahovej jednotky Dobrovoľného hasičského zboru obce Gerlachov absolvujú počas roka ďalšie školenia a cvičenia na získanie resp. obnovu príslušných odborností a praktických skúseností, keďže náš zbor je v rámci celoplošného rozmiestnenia síl a prostriedkov zaradený do kategórie A v zásahovom obvode Poprad – Vysoké Tatry. Naďalej pokračujú aj práce na postupnej rekonštrukcii hasičskej zbrojnice.
V roku 2016 usporiada náš zbor dve hasičské súťaže a to 14. mája 17. ročník súťaže mladých hasičov a 11. septembra finále Podtatranskej hasičskej ligy súťaž O pohár obce Gerlachov. Srdečne vás na tieto podujatia pozývame do nášho hasičského areálu. Ing. Michal Ryša, predseda DHZ Gerlachov

Pozor na dažďové vody zo striech
Aj u nás v obci nám robí problémy dažďová voda zo striech, ktorú občania púšťajú do splaškovej kanalizácie. Táto voda v období dažďov narieďuje splaškové odpadové vody a nielenže hydraulický preťažuje čistiareň, ale vyplavuje aj mikroorganizmy, ktoré sú potrebné pre dobré čistenie. Aby sa podobné situácie neopakovali, žiadame občanov aby zabránili vypúšťaniu dažďovej vody zo striech do splaškovej kanalizácie. Aj táto skutočnosť môže ovplyvniť výšku vášho stočného a pritom dažďové vody možno veľmi cielene využívať k zavlažovaniu záhrad. Je to možnosť, ako byť šetrnejší nielen k domácnosti, ale aj k prírode.    
ples

Prvý obecný ples bol úspešný

V širokej škále podujatí organizovaných našou obcou mi vždy chýbala akcia, ktorá by mala určitú „noblesu a lesk“ a teda aj možnosť stretnúť sa v obci pri takejto elegantnejšej príležitosti s tými, ktorí tu žijú, ale rovnako aj s ďalšími priateľmi. Najmä z tohto dôvodu som sa rozhodla pustiť do organizácie obecného plesu, aj keď pre začiatok v menšom vydaní. Nápad sa teda stal skutočnosťou a v sobotu 6. februára 2016 sa v penzióne Omega v Gerlachove uskutočnil I. obecný ples, na ktorom sa do skorých ranných hodín zabávalo celkom 46 hostí. Začiatok plesu bol naplánovaný na 19.30 h a trval až do štvrtej hodiny rannnej. O zábavu počas plesu sa postaral skvelý DJ Vlado a večerný program hosťom spríjemnila tiež výborná Ľudová hudba Bystrianka. Na plese panovala vynikajúca nálada a atmosféra, ku ktorej prispel každý hosť svojou účasťou, čomu určite nasvedčuje aj fakt, že tanečný parket bol plný počas celého večera a bolo nepochybné, že hostia sa naozaj bavili. Súčasťou plesu bola samozrejme tombola, do ktorej sa podarilo zabezpečiť zaujímavé a hodnotné ceny, za čo ďakujem všetkým našim sponzorom. Moje poďakovanie patrí tiež starostovi obce Mgr. Jánovi Hroboňovi, reštaurácii Pasáž z Kysuckého Nového Mesta, ktorá pomohla so zabezpečením výzdoby, pani kuchárke, ktorá nám vytvorila krásne a chutné bufetové stoly, v neposlednom rade tiež penziónu Omega za spoluprácu pri organizácii. Rovnako ďakujeme všetkým, ktorí s organizáciou plesu pomohli, aby sa mohol uskutočniť minimálne na takej úrovni, ako som si predstavovala. Verím, že všetci hostia odchádzali spokojní a z plesu sa stane milá tradícia, ktorá bude pokračovať aj v nasledujúcich rokoch. JUDr. Lenka Faixová

Foto - výstavaVýstavka s nádychom Veľkej  noci… 
Po krátkych smutných dňoch, prichádzajú dni dlhšie a s nimi jar. Jar je najkrajšia časť roka, kedy sa zem prebúdza z dlhého zimného sna. Všetko začína rozvoniavať novým životom. Z bielej jednofarebnej pokrývky sa vynára bielučká snežienka so zelenými lístkami.  Jar je podobná divadelnej hre. Všetko sa zrazu prezlieka do iných šiat. Slniečko zohrieva celú krajinu a roztápa posledné vrstvy snehu. Pani jar zobúdza všetko, čo v zime spalo.  Samozrejme, s príchodom jari sa neodmysliteľne  spájajú  veľkonočné sviatky. Dnes, často už len z rozprávania starých či prastarých mám, si môžeme len predstavovať, ako asi vyzerali veľkonočné sviatky na dedine kedysi. Naši predkovia si  totiž spájali význam Veľkej noci aj s inými tradíciami, než kresťanskými. Keďže blížiaca sa Veľká noc ohlasovala príchod jari a nastával čas nového života, zachovali sa jej starobylé symboly v podobe ohňa, vody, zelene a vajíčka. V našej obci  bolo tradíciou, že dievčatá vyškrabávali vajíčka, zdobili ich rôznymi veselými veršíkmi či ornamentami.  Dnešné „moderné žienky“, ktoré sú veľmi kreatívne, nápadité a majú šikovné ruky, sa so svojimi  výrobkami chceli predstaviť aj nám. Tak sme im dali priestor a usporiadali  sme výstavno-predajnú akciu. Ktorá sa konala v dňoch  od 13. do 16. marca v priestoroch obecného úradu. Naše šikovné ženy nám ponúkli  množstvo výšiviek, obrázkov,  dekorácii  s jarnými a veľkonočnými motívmi.  Teší nás že  i v našej obci sa našlo pár ľudí a svoje  výrobky – krásne vyšívane obrazy,  maľované obrázky,  bižutériu a ešte mnoho zaujímavých veci ponúkali  aj nám, ostatným.  I keď  záujem bol o naše gerlachovské vyškrabavané vajíčka, ktoré na výstavke chýbali, verím,  že sa ešte  v našej obci  nájdu šikovné ruky, či už mladšie alebo staršie, ktoré vytvoriť takéto vajíčko dokážu a tento symbol Veľkej noci nevymizne zo žiadnej domácnosti v Gerlachove.  Ďakujem všetkým, ktorí  podporili tuto akciu a prišli sa pochváliť svojimi výrobkami, ale aj tým, ktorí pomáhali pri výzdobe  i organizácii pekného  štvordňového podujatia.  Alena Kičinová

Takto si tu žijeme…
(Zo života Základnej školy s materskou školou v Gerlachove)
Každý z nás si azda ešte živo pamätá na začiatok septembra a na deň, kedy sme všetci spolu – veľkí i malí – žiaci, učitelia, vedenie školy i vedenie obce, stáli na školskom dvore a vítali sme začiatok šk. roka 2015/2016. Nevedeli sme, čo nás v ňom čaká, aký bude. Čas je však neúprosný, plynie ako voda a my už máme za sebou I. polrok. Čo všetko sme už za ten čas v našej škole stihli prežiť a uskutočniť?
Ekodeň, Šarkaniáda a ďalšie aktivity
Posledné slnečné lúče sme využili na prechádzku po blízkom i vzdialenejšom okolí. Počas Ekodňa sme vybehli do prírody,  poprechádzali sa a spoznávali sme blízke okolie našej obce. K týmto dňom neodmysliteľne patrí aj obľúbená Šarkaniáda. O tom, že nám záleží na životnom prostredí svedčí čistenie areálu okolia školy, na ktoré ani my nezabúdame. Mysleli sme aj na našich starých rodičov a v októbri, Mesiaci úcty k starším, sme ich  potešili piesňami, tancom, milým slovom i darčekom vyrobeným z lásky.
V jesennom období, v rámci akcie Žijeme zdravo, sme si pripomenuli Deň mlieka i Deň jabĺk. Zapojili sme sa do súťaže Hovorme o jedle, kde žiaci na hodinách anglického jazyka zhotovili rôzne projekty. Tekvičkový deň, Strigônsky deň, Deň dobrosrdečnosti, Deň školských knižníc to sú ďalšie zaujímavé akcie, ktoré sa tešia obľube žiakov. Vydarený bol aj Mikulášsky deň a Vianočná besiedka pre rodičov. Žiaci si pripravili piesne, vinše a vianočné príbehy. Poslednou akciou v I. polroku bol tradičný Karneval, na ktorý sa deti každoročne veľmi tešia.
Žiaci v divadle
2. februára tohto roku sa žiakom našej školy naskytla príležitosť a navštívili divadlo v Spišskej Novej Vsi. Ráno pred budovou základnej školy čakal pristavený autobus, ktorým sme sa dopravili do divadla. Niektorí žiaci v divadle ešte neboli, preto ich radosť a očakávania už v autobuse boli veľmi veľké. A tak sme prežili jeden krásny deň, plný nezabudnuteľných zážitkov, umocnený príjemnou atmosférou mesta, ktoré sme spoznali. Deti zvládli slušné správanie v divadle i v autobuse. Hravou a zábavnou formou sme sa po ceste autobusom naučili názvy obcí, ktoré sa nachádzali od Gerlachova až po Spišskú Novú Ves a tak sme sa pocvičili aj vo vlastivede. Precvičili sme si tiež slušné správanie s uvoľnením miesta starším v autobuse. Jednoznačne, akcia mala okrem príjemného zážitku aj výchovný a vzdelávací charakter. V divadle boli všetci žiaci očarení a so zatajeným dychom sledovali divadelné predstavenie Snehulienka a sedem trpaslíkov, ktoré bolo pekne spracované a oživené množstvom postáv. Spokojnosť detí bola čitateľná z ich tvarí a preto hercov na záver odmenili dlhým potleskom. Cesta domov ubehla veľmi rýchlo a my všetci sme si odniesli nezabudnuteľný zážitok. Každá spoločná akcia upevňuje vzťahy v našej škole a buduje lepší kolektív. A táto bola jedna z nich.
V školách rekonštrukcia hygienických zariadení
O tom, že v našej škole máme čo zlepšovať, sme vedeli už dlho. Po minuloročnej oprave hygienických zariadení v materskej škole prišla tento rok na rad aj kompletná rekonštrukcia hygienických zariadení v základnej škole. Vymenili sme všetko – od kachličiek na podlahe až po nové toalety. Renováciu sme mali v pláne už dlho predtým, akurát, stále sme nemali dostatok finančných  prostriedkov. Preto sme radi, že sme za odbornej podpory zriaďovateľa, čo sa týka technického riešenia, cenovej ponuky a dodávateľa služieb tento zámer  uskutočnili. V dnešnej modernej dobe je úplná nevyhnutnosť mať toalety na úrovni. Učíme deti správnym hygienickým postupom, ale aby ich mali možnosť zužitkovať, musia byť v hygienickom prostredí. Tie naše boli naozaj v zlom stave a už na prvý pohľad bolo vidno, že sú staré a roky sa nerenovovali. Pôsobili tak ošumelo a ponuro, až sa niektoré deti báli ísť na toalety samé. Deti sú teraz maximálne spokojné. Nové toalety si nevedia vynachváliť a dokonca nám i niektorí rodičia vraveli, že im o nich deti doma sami od seba rozprávali. Teší nás ich nadšenie, pretože to bolo hlavným úmyslom.
Našim cieľom je naďalej, aby bol aj II. polrok pestrý, veselý, plný nových objavov. Aby žiaci v našej škole vždy našli človeka, ktorý ich podporí, pomôže, vysvetlí im, čo nepochopia, podá im pomocnú ruku. Úprimne si želám, aby naša škola tak ako doteraz, fungovala ako úspešná výchovno-vzdelávacia inštitúcia v obci, za veľkej podpory zriaďovateľa, obecného zastupiteľstva a širokej verejnosti.
Mgr. Daniela Zelenáková, riaditeľka ZŠ s MŠ Gerlachov

Triumfoval Peter Mlynár

Prví traja na 10 km voľným spôsobom - zľava Radek Šretr ČR, Peter Mlynár SVK a Jakub Síkora ČR.

Prví traja na 10 km voľným spôsobom – zľava Radek Šretr ČR, Peter Mlynár SVK a Jakub Síkora ČR.

Vďaka TJ Tatran Gerlachov a obci Gerlachov patril začiatok januára vo Vysokých Tatrách bežeckému lyžovaniu. Zlé snehové podmienky spôsobili, že organizačný výbor musel 58. ročník Memoriálu 24 padlých hrdinov SNP, ktorý bol zaradený medzi medzinárodné FIS preteky, presunúť z Gerlachova do vyššie položeného Štrbského Plesa. Takisto sme boli nútení zmeniť termín z 29. – 30. 12. 2015 na 5. – 6. 1. 2016. Vďaka umelému zasnežovaniu sme boli schopní, v spolupráci s obcou Štrba, pripraviť trať aby tak, spĺňala náročné medzinárodné kritériá.

Prvý súťažný deň bol na programe šprint klasickou technikou, kde sa z víťazstva radoval slovenský reprezentant a rodák z Gerlachova, pretekajúci za Športový klub polície Vysoké Tatry, Peter Mlynár. V ženskej kategórií bola najrýchlejšia Barbora Klementová, slovenská reprezentantka do 23 rokov. Druhý deň čakal na pretekárov v mužskej kategórií beh na 10 km voľnou technikou, kde opäť triumfoval Peter Mlynár pred dvojicou českých reprezentantov Radkom Šretrom a Jakubom Síkorom. Ženy absolvovali 5 km voľnou technikou a z víťazstva sa tešila česká reprezentantka Klára Moravcová. Poobede nás ešte čakali preteky Slovenského pohára žiakov a veteránov, čo bolo na organizáciu veľmi náročné, ale za pomoci vyše 30 rozhodcov a dobrovoľníkov z Gerlachova a z Batizoviec sme to úspešne zvládli. Na štart 58. ročníka Memoriálu sa postavilo 423 pretekárov zo Slovenska, Poľska, Českej republiky a Maďarska.

Už teraz sa začínajú prípravy 59. ročníka, ktorý by sa mal uskutočniť v druhej polovici decembra tohto roku. Rovnako bude zaradený do medzinárodného FIS kalendára, čo nás zaväzuje k udržaniu vysokej úrovne týchto najdlhšie organizovaných pretekoch v behu na lyžiach na území Slovenskej republiky.

Ing. Martin Mynár

inzerát

 

Zanechajte nám komentár

Predchadzajúci článok

Spravodajstvo

Čo sa za prvý rok urobilo a čo sa ďalej plánuje

Milí spoluobčania, v každom čísle Batizovských novín  ste priebežne informovaní o obecných aktivitách, respektíve o veciach verejných. Ide hlavne o ...

Nasledujúci článok

Spravodajstvo

Podtatranské Mengusovce, naše spoločné miesto pre život

Vážení spoluobčania, ubehol viac ako rok od môjho nástupu do funkcie starostu obce Mengusovce. Moje myšlienky mi preto zaleteli do uplynulého ...
Aktualizované 21.4. 21:42
Spravodajstvo

Chce Fico naozaj, aby platilo právo?... Mazák ho tiež pošliapaval?

Harabin: Ako to s právom myslí súčasná koalícia? Na vážne prešľapy nereaguje… „Právo nemôže byť postavené na nepráve,“ stále dookola ...
Spravodajstvo

Málo ľudí rozumie tomu, čo všetko predchádzalo začiatku - Igor Bratčikov

Igor Bratčikov, veľvyslanec RF v SR Málo ľudí na Slovensku rozumie tomu, čo všetko predchádzalo začatiu Špeciálnej vojenskej operácie Ruskej ...
Aktualizované 22.4. 23:29
Spravodajstvo

BARÁNEK – ROSTAS: DVA ODLIŠNÉ POHĽADY NA STRANÍCKY SYSTÉM

Diskusné vstupy T.E. Rostasa na česko-slovenskom debatnom fóre o budúcnosti vývoja Európy na verejnom podujatí Zuberecké chodníčky, 19.4. -21.4.2024 Spor ...
Aktualizované 21.4. 02:31
Spravodajstvo

Šefčoviča na post eurokomisára za SR opäť Fico navrhne?

Vážení priatelia, Fico navrhuje otvorene a verejne probanderovského lotra Ševčoviča, aby nás zastupoval v Európskej Únii. Štefan Harabin Pretláčateľ Green ...
Spravodajstvo

Konšpiračné výrony a hoaxy Aktualít

Aktuality zo Sorosovej stajne médií napísali článok pod názvom:„10 dôvodov, prečo vyhral Peter Pellegrini“ Považujem za potrebné uviesť niektoré fakty ...
Spravodajstvo

„Nedeľná škola Slavice“ a „Chazarský golem“ na Slovanskom dvore v Alekšinciach

Foto: Eugen Rusnák AUTOR: EUGEN RUSNÁK Víkend na už veľmi dobre známom na celom Slovensku a v zahraničí Slovanskom dvore v Alekšinciach bol ...
Aktualizované 21.4. 02:14
Spravodajstvo

STOP PANDEMICKEJ ZMLUVE! Gates a WHO chcú pandémiu 2025! STOP pandemickej zmluve s WHO!

MIROSLAV HEREDOŠ uvádza: Fakty o tom, ako sa Bill Gates spolu s WHO pripravujú na pandémiu v roku 2025! Cvičenie ...
Spravodajstvo

Psuedo-vakcíny mRNA: Súčasný výskum

Nová práca publikovaná v časopise PLOS One, veľmi vysoko hodnotenom časopise, si zaslúži preskúmanie. Štúdia publikovaná v tomto článku dokumentuje, ...
Aktualizované 22.4. 00:19
Spravodajstvo

Harabin: O ilegálnom Pakte o ilegálnej migrácii

Harabin o ilegálnom Pakte o ilegálnej migrácii: „EÚ smie upravovať iba legálne procesy migrácie. Otázky vstupu na naše územie, či ...
Spravodajstvo

Všetko je inak: Orbán, Fico, Pellegrini - nová politika USA v Európe? Ukrajina, Taiwan...

PROTIPROUD TV vysiela ďalší rozhovor Petra Hájka s vojenským a bezpečnostným expertom Michalom Svatošom, ktorý opäť prináša prekvapivé informácie, ktoré ...