USA majú len dva roky na to, aby zvíťazili nad Ruskom a Čínou. Potom skončia v podradnej pozícii

8. augusta 2022

Nachádzame sa v bode zlomu. A nielen kvôli tomu, že sa Spojeným štátom podarilo v súvislosti s konfliktom na Ukrajine naplniť stratégiu pretrhnutia ekonomických väzieb medzi Ruskom a Európou, a Starý kontinent čelí hrozbe úplného úpadku. 

Prof. Peter Staněk v predchádzajúcej časti nášho rozhovoru uviedol: „Všetci tušia, že spôsob neobmedzenej spotreby, hlúpnutia, a podobne, už nemôže pokračovať. Všetci tušia, že dôjde k zmene. Ale túto zmenu si každý predstavuje iným spôsobom.“ A končí tým, že „všetci dúfajú v zmenu, ale tú zmenu má urobiť niekto iný, nie oni.“

Za clonou každodenných udalostí a informačnej hmly médií sa pritom nabaľuje hotová cunami príčin a následkov, v ktorej sa môže ľudstvo úplne utopiť. Ale aj v prípade, že sa vyhneme apokalypse 3. svetovej vojny, sú za dverami iné skokové udalosti, ktoré môžu počas pár rokov premeniť náš svet na nepoznanie.

Martina: Kvôli čomu predovšetkým musí nastať civilizačná zmena?

Peter Staněk: Kvôli nezodpovednosti vo všetkých dimenziách a rovinách spoločnosti. A potom si musíte uvedomiť jednu zásadnú vec. Klasická ukážka – teraz vám to predvediem – Európska únia schválila projekt elektromobility, skvelé, budeme mať ekológiu a tak ďalej. Zároveň ale existuje plán B, ktorý znamená, že s elektromobilitou je spojený rozvoj autonómnych vozidiel. Nemecká legislatíva umožňuje testovanie autonómnych vozidiel v plnej prevádzke už teraz a budúci rok ich bude ešte viac. Ak budete mať autonómne vozidlo, nemusíte vozidlo vlastniť, brať si lízing, úver, a tak ďalej, zavoláte si iba auto z aplikácie z mobilu, ktoré vás odvezie z bodu A do bodu B, je dopravná obslužnosť zabezpečená, dokonca to bude lacnejšie. Ale teraz pozor: Nepotrebujete parkovacie miesto, môžete znížiť znečistenie ovzdušia, môžete rozšíriť zelené plochy, znížite komínový efekt nad mestskými aglomeráciami, všetci majú skvelé podmienky pre život – ale má to jedinú chybu krásy. V súčasnosti európsky automobilový priemysel vyrába 20 miliónov áut, 17 miliónov sa predá v EÚ a tri milióny sa vyvezú. V budúcnosti nám na plnú dopravnú obslužnosť stačia tri milióny vyrobených áut ročne. A čo s automobilovým priemyslom, s tou mocnou lobby?

Martina: Keď hovoríte, že tento model je neudržateľný, tak človek by sa potom, čo vás počúval, celkom tešil na nejakú zmenu. Ale my nevieme, aká to bude zmena, kam povedie, aká má byť. Hovorili ste o nemeckej, japonskej ceste, ale ja neviem, kam kráčame.

Peter Staněk: To je problém Európy. Všade vo svete sa zamýšľali nad tým, kam spoločnosť kráča, a čo je potrebné zmeniť. Ale tieto snahy v Európe nemáte. Spomeňte si, čo urobili so škandinávskym sociálnym modelom, ktorý mohol byť jedným z východísk budúcej spoločnosti. Ale vyhlásilo sa, že zlyhal, že je ekonomicky neudržateľný, politicky mylný, a že hlavným problémom Škandinávie musí byť pohltiť milióny migrantov, čo samozrejme sociálny systém neuniesol, takže sa potom mohlo vyhlásiť, že tento systém zlyhal. Čiže, vytvorím situáciu, v ktorej ukážem, že to zlyhalo, a predostriem novú víziu. Ale pánboh zaplať, či niekto má víziu, pretože v Európe víziu nemáme, takže sa budeme potácať od jedného brehu k druhému. A preto hlavným problémom súčasnosti nebude vízia európskej spoločnosti, ale posielanie zbraní pre Ukrajinu, oslavovanie Ukrajiny a Zelenského. To bude hlavná vízia.

Dnešná elita chce zostať pri moci za akúkoľvek cenu, aj keď pôjde väčšina spoločnosti do kvetov

Martina: A ako dlho si myslíte, že nám táto vízia vydrží?

Peter Staněk: Veľmi krátko. Pozrite sa, čo sa už deje v obchodoch, kde máte vylepené cedule: „Ukrajincov neobsluhujeme“, „Ukrajincov nechceme“. Demonštrácie na podporu Ukrajiny, ktoré sa predtým počítali na tisíce ľudí, teraz máte v piatich ľuďoch. A netrvalo to ani pol roka.

Martina: Ale toto všetko je dôsledok. Dôsledok nastavenia v spoločnosti, dôsledok nepremýšľania nad koncepciou. Čo je to príčinou?

Peter Staněk: Príčina je jednoduchá. Dnešná elita chce zostať pri moci za akúkoľvek cenu, aj za cenu, že väčšina súčasnej spoločnosti pôjde do kytiek.

Martina: Preto ste v jednom rozhovore povedali: „Prečo nás vedú elity na smrť?“

Peter Staněk: Presne tak.

Elita nepotrebuje niekoho, kto bude pracovať. Umelá inteligencia má nahradiť milióny otrokov, ktorí budú zbytoční.

Martina: Ako ste to presne myslel? Kam nás vedú? Predsa aj elita potrebuje niekoho, kto bude pracovať.

Peter Staněk: Elita nepotrebuje niekoho, kto bude pracovať. Preto máte štvrtú fázu priemyslu 4.0 zvanú chatboty, a tak ďalej, ktorú nemusíte preprogramovávať a ktoré splnia všetky vaše priania. Preto je venovaná taká veľká pozornosť umelej inteligencii, pretože umelá inteligencia má nahradiť milióny otrokov, ktorí budú teraz zbytoční. Ale spomeňte si na tú prognózu zmeny prírodného prostredia. To nikomu nedochádza, že medzinárodný tím definuje, že maximálna časová hranica zmeny prírodného prostredia je desať rokov a u grónskych ľadovcov to dokonca ešte znižujú.

Potom je najvyšší čas pripraviť spoločnosť na adaptáciu, zmeniť stratégiu smerovania spoločností, nájsť nový cieľ spoločnosti, ale na to musíte splniť tri základné podmienky: Prvá – musíte definovať spoločný cieľ. Druhá – musíte obnoviť dôveru. Ale potom príde tretia podmienka, najzávažnejšia – musíte hovoriť pravdu, pretože pravda vás oslobodí a umožní vám prijať správne riešenia.

Martina: Nemáte tam niečo realistickejšie?

Peter Staněk: Ak toto neurobíte, potom Európa skutočne pôjde do kytiek. Pred rokom bol publikovaný scenár vojnového konfliktu v Európe, v ktorom bolo uvedené nasledovné: „V prvých sto hodinách nukleárnej vojny zomrie 300 – 340 miliónov Európanov. V ďalších sto hodinách vojny zomrie ďalších 100 miliónov Európanov. A tých 60 miliónov, čo tu zostanú, budú tak rozptýlení po kontinente, že nebudú vytvárať žiadne problémy.“ A nikto sa neozval.

Martina: Dobre, povedzte mi teda: Predostrel ste mi jedinú cestu z toho, to znamená definovať spoločný cieľ, obnoviť dôveru a hovoriť pravdu, tak sa v tom prípade musím opýtať: Dá sa táto druhá, jadrová verzia, ako ste ju načrtol, ešte zvrátiť?

Peter Staněk: Nesmiete zabudnúť, že to, o čom hovoríme, je zásadným spôsobom previazané s novými zbraňovými systémami a zmenou geopolitickej orientácie. Nové zbraňové systémy totiž znamenajú jednu zásadnú vec: Doteraz bola politika jadrového odstrašovania založená na hrozbe nukleárnej zimy. Ak použijete silné nálože, tak na celej planéte vytvoríte nepriechodnosť atmosféry, a do šesťdesiatich dní zahynie všetko, čo je rastlinné, zahynú živočíchy, a tak ďalej. Dnes, vďaka hypersonickým zbraniam, a vďaka kalibrom, povedzme, päťdesiat kiloton, môžete vykonať chirurgicky presnú elimináciu nepriateľských stredísk, letísk, riadiacich bodov, a tak ďalej, nevyvoláte nutnosť nukleárnej zimy. A okrem iného môžete ešte použiť iné generácie zbraní, napríklad grazer (umelé vyvolanie gravitačných vĺn), alebo laserové, družicové zbrane.

Martina: No, tak zaplať pán Boh.

Peter Staněk: A to znamená, že nemáte rádioaktívny spad. A potom máte ešte druhú vec, a to použitie zbraňových systémov zvaných Poseidon, ktoré boli pôvodne konštruované ako jadrové ponorky, mini ponorky s umelou inteligenciou (označujú sa aj ako autonómne torpéda), ktoré plávajú v hĺbke tisíc metrov. Sú nezachytiteľné, spočinú na dne, a čakajú na signál. Na týchto ponorkách mali byť umiestnené 100 megatonové nálože. Ale potom si ruskí experti spočítali, že 100 megatonová nálož vytvorí cunami vysoké dva kilometre, ktoré obehne celú planétu, a udrie aj na ruské pobrežie, takže dnešná generácia Poseidonu má dve dvoj megatonové nálože. A táto ponorka spočíva na dne, a keď príde povel na odpálenie, neštartujú žiadne rakety, a vybuchnú dve nálože, ktoré vytvoria cunami vysoké 60 metrov, ktoré spláchne všetko až do hĺbky 480 až 600 kilometrov pri americkom pobreží.

Pre USA je najväčším ekonomickým konkurentom Európa. Preto jej chcú predávať plyn LNG a ďalší tovar, a keď ju vyžmýkajú, bude zbytočná.

Martina: Pán profesor, ospravedlňujem sa, že sa to pokúšam tak trošku odľahčiť, pretože chcem, aby poslucháči nezabudli dýchať.

Peter Staněk: Počítate a počujete stále pozitívnu verziu budúcej vojny.

Martina: Aleluja… Som rada, že ma šetríte. Hovorili ste tu o tom, ako tu v prvom okamihu jadrového konfliktu zomrie 300 miliónov Európanov. Čože tak stále všetkým leží v žalúdku Európa?

Peter Staněk: Musíte počítať s tým, že pre Spojené štáty nie je najväčším ekonomickým konkurentom Čína, ale Európa. Ak by bola Európa silná, mohla by si zvoliť vlastnú stratégiu, nemusela by byť pappagájom amerických záujmov, a mohla by robiť svoju vlastnú medzinárodnú politiku. Vychádza to z jednoduchej doktríny, choďte 15 rokov späť, a vezmite si štúdiu známeho politológa Friedmana, ktorý vyhlásil jednu zásadnú vec, ktorú Američania nikdy nesmú dopustiť. Nesmú dopustiť, aby došlo k spojeniu Európskej únie, Ruska a Číny, pretože potom by boli Spojené štáty odsunuté na tretiu koľaj. Takže – v tejto fáze vyžmýkame Európsku úniu dodávaním LNG, a všetkým ostatným, a keď ju vyžmýkame, potom je pre nás zbytočná, pretože ťažisko americkej politiky sa prenáša do tichooceánskeho regiónu.

A tichooceánsky región znamená jednu zásadnú vec: Prečo si nikto nechce uvedomiť, že vytvorenie anglosaského bloku, Veľkej Británie, Spojených štátov, Kanady, Austrálie a Nového Zélandu, je predstavou Anglosasov o ovládaní sveta? A tento systém už máte dávno pripravený, je to takzvaná skupina krajín Piatich očí. A asi viete, čo je systém Echelon. A satelitné informácie? A monitorovanie všetkých informácií? Komisia Európskeho parlamentu pred piatimi rokmi zistila, že Európu stálo používanie insiderských informačných systémov Echelon 324 miliárd euro. Potom bol tento výbor zrušený. Pre istotu.

Martina: Pán profesor, ja si uvedomujem, že napríklad náš premiér musí v tejto hre cítiť svoju nepatrnosť. Ale že napríklad nevadí Francúzom, alebo Nemcom, že sú iba piónom na šachovnici, ktorý má už dopredu stanovený svoj polčas rozpadu?

Peter Staněk: Malá otázka. Keď bol v Európe Trump, tak prvou krajinou, ktorú navštívil, bolo Poľsko. V Poľsku prezentoval stratégiu Troch morí, kde malo byť Pobaltie, Poľsko, Česko, Slovensko, Maďarsko, Rumunsko, Gruzínsko. Všetci si mysleli, že to má vzniknúť ako nátlakový priestor voči Rusku. Ale je tiež druhý variant, že to vzniklo ako nátlakový priestor voči nespokojným Nemcom a Francúzom, a iným. A teraz si vezmite, kto je najväčší štváč v Európe? Nemecko, Pobaltie, Poľsko. Prečo urobil veľtočku pán kancelár Scholz? Pretože je ľahko hmatateľný. A potom, keď sa bavíte s nemeckými kolegami, dostanete zaujímavú odpoveď: „My čakáme na nového zjednotiteľa.“ A drobná poznámka amerických expertov publikovaných v The National Interest: Ak Nemecko bude vydávať na obranu dve percentá HDP, a umiestni tam 100 miliárd euro na vyzbrojenie bundeswehru, nemecká armáda bude neporovnateľne väčšia ako akákoľvek iná armáda a stačí premaľovať tie kríže na iný kríž.

Zostanú len tí najhlúpejší z hlúpych, pretože sa nebudú na nič pýtať, a budú ochotní plniť akékoľvek príkazy

Martina: Pán profesor, vy ste dnes hustý.

Peter Staněk: Nie, nie som hustý. Ja vám citujem iba dokumenty, ktoré publikovali niektoré analytické inštitúcie v Spojených štátoch. A rovnako vás vydesil projekt nukleárneho holokaustu. Musím vás upokojiť: Prvý plán Dropshot vznikol koncom 50. rokov. Druhý plán bol modernizovaný v 80. rokoch. Tretí plán je teraz, a podstatou tohto plánu je zmena vojnovej stratégie tak, že nechcete obsadiť územie protivníka, ale chcete protivníka vymazať z povrchu planéty.

Martina: Pán profesor, kto tu teda vlastne ešte má zostať?

Peter Staněk: Povedal by som, že tí najhlúpejší z hlúpych, pretože sa nebudú na nič pýtať, a budú ochotní plniť akékoľvek príkazy.

Martina: Pán profesor, keď sa pozriem na to, čo ste hovorili o Ukrajine a o Rusku, tak ako teda tento konflikt čítate?

Peter Staněk: Pozrite, niekto osem rokov dáva ponuky na to, aby sa všetko vyriešilo mierovou cestou, žiada obojstranné záruky bezpečnosti presne podľa Astanskej dohody a Istanbulskej dohovoru, a žiada, aby bezpečnosť bola obojstranná. A iný sa rozširuje, vyhlasuje, že ak postaví raketovú základňu pri našich dverách, tak to nemôžete chápať ako akt agresie, ale že je to akt bezpečnosti aj pre vás, pretože tie rakety vás vyhladia, a budete spokojne mŕtvi, takže je to vlastne pre vašu bezpečnosť. A pretože si musíte pamätať vyjadrenie pána prezidenta Putina, že v prípade, že bude ohrozená celistvosť ruského štátu, a budú ohrozené vitálne vlastnosti ruskej spoločnosti, cíti sa oprávnený použiť akýkoľvek prostriedok na vyriešenie bezpečnosti. Tak máte odpoveď. Ale bohužiaľ je to realita.

A druhá vec. Pamätáte vietnamskú vojnu? Vietnamská vojna okrem zástupnej vojny medzi Ruskom a Spojenými štátmi plnila jednu zásadnú funkciu – streľby, skúšobný polygón nových zbraní, kde sa odskúšali, a potom sa masovo nasadili do armády, a tak ďalej. Nikdy vás nenapadlo, ak poznáte ruské zbraňové systémy, prečo nie sú teraz použité na Ukrajine, alebo prečo sú použité iba v niektorých výsekoch, napríklad TOS 1-4 Solntsepyok (raketomet), používajúce hyperbarické strely, ale nepoužijú zariadenia zvané Moskva 1, Voronež 1, a Murmansk 1, a podobne? Jedenkrát ho použili – teraz, a vypli všetky elektrotechnické zariadenia na polovici Ukrajiny. Ale zariadenie, ktoré bolo namontované v Kaliningrade, má dosah 6000 kilometrov, takže to môžete vypnúť až k atlantickému pobrežiu. A ak to vypnete, potom vám nefunguje nielen mobil, internet, GPS, ale nefunguje žiadne elektrotechnické zariadenie. Spomeňte si na Defender, a na jednu americkú fregatu, ktoré vypadli všetky zbrojné a iné systémy. Najlepšie to vyskúšate v bojových podmienkach, nie je to pravda?

A okrem iného nezabudnite, prosím, že vo východnej časti Ukrajiny žijú milióny Rusov, ktorí rozhodnutím ukrajinskej vlády stratili právo nazývať sa Rusi, nesmú používať ruštinu, ako svoj jazyk, mali sa stať Ukrajinci, a tak ďalej. Čudujete sa týmto Rusom, že sa rozhodli povstať proti majdanskej vláde? A ďalšia, posledná drobná otázka: Ako je rozdelený priemysel na ukrajinskom území? Všetko na východ od Kyjeva, Donbas, a tak ďalej, je priemyselné, a všetko na západ od Kyjeva je iba poľnohospodárske územie, vrátane dvanástich tepelných elektrární, ktoré nemajú pre koho vyrábať. Preto vznikla idea vodíkovej diaľnice, čiže vyrábali by elektrolýzou vodík, a transportovali by ho potrubím cez Slovensko, Česko do Nemecka. A Nemecko, čo je známe, má rozvinutý projekt vodíkových lokomotív, a tak ďalej.

My sme na ústave robili niekoľko štúdií na účinnosť sankcií, a všetky potvrdili, že sankcie nemali vôbec žiadnu účinnosť, a naopak podporili štát, ktorý mal byť sankciami zasiahnutý. A dopad na tých, ktorí tieto sankcie udeľovali, boli trikrát väčšie ako na tých, koho mali zničiť.

Martina: Kedy ste robili túto štúdiu?

Peter Staněk: Tieto štúdie sa robili pred piatimi a dvoma rokmi.

Česká elita posiela do Ruska tanky a transportéry, ale vôbec sa nespýtala občanov. A čo ak budú Česi zatiahnutí do vojny proti Rusku, pretože to ruská strana bude brať ako vojnový akt voči Rusku?

Martina: Pretože v tejto chvíli môžeme povedať, že sankcie majú zmysel, ak donútia krajinu, proti ktorej sú namierené, zmeniť správanie, čo sa teda nestalo, a pokiaľ krajiny, ktoré uvaľujú sankcie, nepoškodia viac než sankcionovanú stranu.

Peter Staněk: Čo sa stalo. Kancelár Schröder kedysi vyhlásil jednu krásnu vetu, ktorú by mali dnešné európske elity mať vpísanú do mramoru: „Európska únia bez ruských surovín a spolupráce neprežije. Rusko bez Európskej únie prežije úplne pohodlne.“ Všetci hovoria o plyne, rope, ale viete, že nebudete mať na čom prevážať tovar, pretože väčšina paliet sa vyrába z dreva, ktoré pochádza z Ruska? Rusko nezakázalo vývoz dreva, iba ho obmedzilo na jeden jediný hraničný priechod, ktorý je v Strednej Ázii. Ale neobmedzilo vývoz dreva. Druhý paradox: Čo vám hovoria umelé zafíry, bez ktorých neurobíte ani iPhone, neurobíte nič? Ale 70 percent umelých zafírov produkovala Ruská federácia. Ďalšia zvláštnosť: Na výrobu plochých obrazoviek a ostatných vecí potrebujete špeciálne frakované plyny zo zemného plynu, ako je neón a ďalšie. Na Ukrajine existovali dva podniky, jeden bol v Azovstale, a druhý v Odese. Azovstalský je zničený, a Odesu Rusi vezmú v priebehu niekoľkých dní. Kto bude dodávať tieto plyny? Ale zároveň som sám bol svedkom toho, ako Putin otvoril prvú prevádzku obrovského podniku na Amure, ktorý produkuje 20 miliónov ton ročne, a keď bude celý podnik v plnom chode, tak bude produkovať 70 miliónov ton týchto vzácnych plynov. Pripomínam, že v Spojených štátoch sú štyri podniky, kde je ročná produkcia 15 miliónov ton.

Martina: Dobre, ale prečo by teda Západ, čo je 14 až 15 percent obyvateľov sveta, uvaľoval sankcie na Rusko? Prečo by podstupoval túto mission impossible?

Peter Staněk: Pretože je to presne to isté, čo teraz vidíte vo Fínsku. Všetci z vládnych orgánov hovoria o tom, že musia urýchlene vstúpiť do NATO, ale keď sa pýtate obyvateľov, tak všetci hovoria, že „musí byť referendum, pretože my do NATO nechceme“. Ale ako je možné, že to tá elita urobí? Ako je možné, že vaša elita robí kroky, a vôbec sa nepýtala, či budú českí občania zatiahnutí do vojny proti Rusku? Ale vy tam posielate tanky, obrnené transportéry, opravujete poškodenú techniku ​​a podobne. A čo ak to ruská strana bude brať ako vojnový akt voči Ruskej federácii zo strany Českej republiky? Pýtala sa elita občanov Českej republiky? A posledná otázka. Prečo sa to deje? Pretože dnešné elity vôbec nehája záujmy Čechov, Slovákov, Nemcov, Francúzov a podobne, ale obhajujú záujmy – keby som bol cynický – amerického establishmentu.

Martina: Prečo?

Peter Staněk: Pretože Amerika potrebuje pomocníka. A prečo ešte napríklad nepadlo euro? Pretože Amerika potrebuje vo vojne proti jüanu a rubľu pomocníka, a tým bude euro, ktoré ale bude v podriadenej pozícii.

Elity robia iba to, čo im dovolia národy

Martina: Dobre. Znovu sa pýtam: Prečo by to robili? Čo im za to sľúbili? Euro bude v podriadenej pozícii. Európa bude v podriadenej pozícii a môže sa ocitnúť ekonomicky a sociálne úplne na kolenách. Tak prečo by to naše elity robili?

Peter Staněk: A prečo by to neurobili, keď ich vôbec nezaujímajú potreby a názory českých občanov? Ale bohužiaľ počítajú s tým, že českí občania sú natoľko hlúpi, aby ich zvolili. Pamätajte! Jedna zásadná preambula: Všetky elity robia iba to, čo im dovolia národy. A ak národy sklonia hlavu, a hovoria: „Čo máme robiť? Tak neurobíme nič. Nech si to riadia. Nech si vládnu.“ Takže máte presne ten stav, na ktorý ste chceli odpovedať.

Martina: Predsa len sa mi o tých politikoch nechce uvažovať ako o nejakom úplne inom živočíšnom bezcitnom druhu.

Peter Staněk: Pani Kociánová, berte to jednoducho tak, že buď to majú od prirodzenia, alebo to majú od zaplatenia. A najhorší je prípad, keď to majú od oboch. A to je dnešný prípad.

Martina: Bavíme sa o Česku. Ako je na tom Slovensko?

Peter Staněk: Rovnako. Sme bratské národy a sme v tomto rovnako.

Martina: To znamená, že si uvažuje o odstrihnutí od ruského plynu a ruskej ropy, hoci sme na ruskom plyne úplne závislí, myslíte, že to je súčasť nejakého plánu?

Peter Staněk: Odpoveď je jednoduchá: Za prezidenta Obamu začali ťažiť plyn frakovaním. Obama nariadil, aby pre obyvateľstvo, ale aj pre podnikateľov, klesla cena energetických médií o 40 percent, čo znamenalo výrazné oživenie americkej ekonomiky po kríze 2008 až 2013. A v Európe? Bude to skvelé. Čechy budú dostávať nórsky plyn cez Pobaltie, Poľsko, Nemecko do Čiech. A budeme dostávať slovenský plyn, a odstrihneme sa od ruského plynu. Drobná poznámka: Pokryjeme tým iba tretinu spotreby, ale o zvyšných dvoch tretinách nehovoríme. A decentne sa mlčí o cene tohto plynu. Áno, budete používať argument, že predsa Bulhari dostávajú LNG plyn, ktorý je lacnejší ako ruský plyn.

Martina: Možno majú more. Nie?

Peter Staněk: Nie. Nikdy ste nepočuli o tom, ako Tesco zlikvidovalo všetkých drobných predajcov potravín? Najskôr prišli s dumpingovými nízkymi cenami a vymazali všetkých drobných predajcov. A potom zdvihli ceny na dvojnásobok, pretože už nebol nikto, kto by im konkuroval, pretože Tesco má za sebou finančný štít. A to sa stane aj teraz. Ak budete mať tento plyn, tak ako to podľa prepočtu vychádza? Bude o 40 percent drahší ako ruský plyn. Tak, ako budete konkurencieschopní? Budú vaše výrobky, pri ktorých budete musieť navýšiť produkčné náklady o 30, 40 percent, pretože porastie elektrina, dopravné náklady, plyn, ešte vôbec konkurencieschopné? Bude vaša Mladá Boleslav schopná vyrábať automobily, ktoré niekde predáte? Alebo sa Wolfsburg rozhodne, že ste príliš drahí, a zatvoria vás?

Spojené štáty majú posledné dva roky, 22 a 23, na to, aby zvíťazili nad Ruskom a Čínou. Potom budú odsunuté do podradnej pozície.

Martina: Ak zlievárne, a podobne, pôjdu na o 40 percent drahší plyn, tak asi veľmi konkurencieschopní nebudú.

Peter Staněk: A máte odpoveď. Pochopte, že dnešná doba už nie je dobou o ekonomických otázkach, ale je to doba, ktorá smeruje k novému geopolitickému rozdeleniu planéty. To znamená, že k pôvodnému zoskupeniu BRIC, teda Brazílie, Rusko, India, Čína, sa pripojila Južná Afrika, a teraz o vstup požiadal Irán, Pakistan, Indonézia, Argentína. Tak aká veľká bude sila tohto gigantického bloku? Neodsunie celú Európsku úniu a Spojené štáty do druhoradé pozície? A čo tak, keby ste vedeli o tom, že toto zoskupenie vytvorilo Banku pre obnovu a rozvoj so vstupným kapitálom bilión dolárov, z ktorého sa financujú všetky energovody, ktoré sa budujú po celej Ázii? Všetky tie plynovody, ktoré povedú cez Afganistan do Pakistanu a Indie, umožnia využívať obrovské zdroje v Afganistane, a všetky tieto obrovské energetické toky povedú do Číny a ďalších krajín. To znamená, že obrovský ázijský blok, ktorý odsunie všetkých nepodstatných do inej pozície.

Martina: Ako si budú v tomto novom rozložení, ktoré ste načrtol, viesť Spojené štáty?

Peter Staněk: Spojené štáty sa dostávajú do situácie, ktorú by som vám načrtol podľa materiálov, ktoré v Spojených štátoch produkovali dve kľúčové organizácie, teda RAND Corporation, a Trilaterálna komisia, ktoré publikovali materiál, podľa ktorého zostávajú posledné dva roky, kedy je možnosť sa pokúsiť o vojenské víťazstvo nad Ruskom a Čínou – a potom budú Spojené štáty odsunuté do druhoradé pozície. Ide o roky 22 a 23. Iste ste videli program reformy flotíl amerického námorníctva, ktorý bol schválený Kongresom, podľa ktorého v priebehu desiatich rokov klesne funkčná schopnosť amerických flotíl na úroveň 20 percent dnešného stavu. Postavenie nových lodí, ako Zumwalt, je najväčšia katastrofa, ktorá postihla americkú flotilu. Sú neopraviteľné, nefunkčné, nemôžu plávať ďalej, ako 1000 míľ od vlastných opravárenských základní, a v prípade poruchy musia byť odtiahnuté,

Martina: A to znamená, že čas sa kráti. Prečo by ale Čína čakala na to, až Spojené štáty napríklad zaútočia? Čína môže Spojené štáty zlikvidovať lusknutím, pretože vlastní také množstvo …

Peter Staněk: Pochopte, svet je dnes v zaujímavej situácii. Dráždite svojimi sankciami a svojim stupídnym uvažovaním najväčšiu nukleárnu mocnosť na planéte. Má to zmysel? Alebo je tu jedna jediná otázka: Vieme, že ku konfliktu dôjde, ale pre históriu musí byť oficiálne tým prvým, kto stlačí gombík, druhá strana. Vinníkom budúceho holokaustu musí byť Rusko, nie Spojené štáty.

VŠETKY PRÍSPEVKY S PETER STANĚK

Rádio Universum

Poteší nás, ak vás článok obohatil o iný uhol pohľadu a ďakujeme vopred, ak podporíte ľubovoľnou čiastkou slobodu slova na náš účet v ČSOB IBAN:SK80 7500 0000 0040

Zanechajte nám komentár

Predchadzajúci článok

Spravodajstvo

LIKVIDÁCIA SLOVÁKOV! PREČO SA V RÁMCI P(L)ANDÉMIE ZAMERALI V PRVOM RADE NA NÁS?

TU JE JEDNA Z ODPOVEDÍ NA TO, PREČO SA V RÁMCI SCAMDEMIC – PLÁNOVANEJ PANDÉMIE ZAMERALI (V PRVOM RADE) NA LIKVIDÁCIU ...

Nasledujúci článok

Spravodajstvo

Zlepšenie rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom v EÚ

Zdroj: Bigstock Odo dňa 2. augusta 2022 musia všetky členské štáty uplatňovať celoeurópske pravidlá na zlepšenie rovnováhy medzi pracovným a ...
Spravodajstvo

Slovensko a dobro zvíťazilo. Grupen orgazmus v Korčokovom tábore sa nekonal

Foto N – Tomáš Benedikovič Áno. Sabat v Korčokovom tábore a grupen orgazmus protislovenských síl sa nekonal. Tieto protislovenské sily ...
Spravodajstvo

Harabin: Toto je rozklad štátu! Výsmech všetkého...

Juraja Dobrotku nezákonne vyhodili zo slovenskej armády za nenosenie rúška! Milí priatelia. Dnes 11. 4. 2024 som bol na Mestskom ...
Spravodajstvo

UMELÁ INTELIGENCIA A SLOVENSKO (ZNOVA) AKO PILOTNÁ KRAJINA

Peter Pellegrini, budúci prezident Slovenskej republiky, je zárukou zavádzania umelej inteligencie na Slovensku. Túto skutočnosť už ohlásil na tlačovke, ako ...
Aktualizované 13.4. 16:21
Spravodajstvo

VŠETKO JE NAOPAK - Štefan Harabin

Štefan Harabin: Uvalenie sankcií proti Ruskej federácii Európskou Úniou je protiprávne a zjavne v rozpore i s Ústavou SR Milí ...
Aktualizované 14.4. 22:55
Spravodajstvo

Vyšetrovací výbor vyšetruje spojenie firmy Burisma s teroristickými útokmi v Rusku

Vyšetrovací výbor Ruska v utorok oznámil začatie trestného konania podľa článku o financovaní terorizmu. Do podozrenia sa dostala notoricky známa ...
Spravodajstvo

Madame de Pompadour, intrigy a rotarián Korčok

Čo majú spoločné? Madame de Pompadour bola známa osobnosť na francúzskom dvore. Mala mnoho kvalít a skúseností ako manipulovať s ...
Spravodajstvo

Indoktrinovaný mozog – najdiabolskejšia vec, aká bola kedy vykonaná!

Molekulárny genetik Dr. Michael Nehls odhalil doposiaľ neidentifikovaný neurobiologický mechanizmus indoktrinácie, ktorý výrazne mení osobnosť. V rozhovore so známym americkým ...
Aktualizované 14.4. 23:13
Spravodajstvo

„Nedeľná škola Slavice“ a „Chazarský golem“ na Slovanskom dvore v Alekšinciach

Foto: Eugen Rusnák AUTOR: EUGEN RUSNÁK Víkend na už veľmi dobre známom na celom Slovensku a v zahraničí Slovanskom dvore v Alekšinciach bol ...
Spravodajstvo

Harabin: "Korčok je vlastizradca! Keby bolo na mne, už dávno sedí v Leopoldove..."

Korčok je vlastizradca!  Toto tvrdé obvinenie adresoval kandidátovi na prezidenta, kandidát z prvého kola Štefan Harabin, ktorý to povedal v ...
Spravodajstvo

Mierové rokovania začnú na Slovensku

Snímka: ba.foxy.sk Rusi už hovoria o mierových rokovaniach v Bratislave Voliči na Slovensku posilnili vplyv proruských síl v strednej Európe, ...