Práve stojíme na prahu nutnej civilizačnej zmeny, západný model založený na konzume a zadlžovaní sa včerpal, je koniec!

Prof. Peter Staněk: Západný model založený na konzume a zadlžovaní končí, dnes stojíme na prahu nutnej civilizačnej zmeny O víziách … Čítať ďalej Práve stojíme na prahu nutnej civilizačnej zmeny, západný model založený na konzume a zadlžovaní sa včerpal, je koniec!