The Economist predpovedá na rok 2023 energetickú smrť obyvateľstva!

29. decembra 2022

Globalisti na obálke časopisu The Economist predpovedajú na rok 2023 energetickú smrť obyvateľstva, ukončenie produkcie živočíšnych potravín, ľudia budú žiť zo psích konzerv, jedinou starosťou všetkej populácie na planéte Zem bude obživa a procesy na Ukrajine smerujú k zapáleniu jadrovej vojny! Trans-atlantický zväzok Londýna a Washingtonu sa dostane do konfliktu záujmov! Muž a žena budú od seba odlúčení! Ekonomické fórum Klausa Schwaba umiestnilo na obálku časopisu úplne všetko, už nemajú vlastne čo skrývať!

Koncom každého roka publikuje globalistický časopis The Economist tzv. novoročné číslo, ktoré vychádza na prelome starého a nového roku a hlavná obálka tohto čísla je vždy naplnená podivnými a nezvyklými symbolmi a odkazmi, ktoré predznamenávajú budúcnosť. Dopredu treba zdôrazniť, že nejde o predpovede a ani o veštenie z krištáľovej gule, ale ide o oznámenie procesných plánov globalistov do nadchádzajúceho roka, čím vytrubujú a dávajú na vedomie svoje hlavné ciele, ktoré by radi splnili.

Keďže ide o plány, nie všetky sa musia naplniť, pretože ide o konceptuálne odkazy, ktoré vyžadujú zodpovedajúce procesy riadenia na svoju realizáciu. Tieto obálky časopisu sú preto určitým orientačným vodítkom, ale nedá sa na ne pozerať ako na projekciu budúcnosti, pretože to nie je úlohou časopisu The Economist. Ten sa zaoberá plnením úloh globalizácie a popularizácie plánov globalistov medzi verejnosťou. Hlavná stránka časopisu na rok 2023 si však žiadne servítky neberie.

Okolo hlavnej obálky dookola sú nápisy, ktoré ale nemajú žiadny odkaz, pretože to sú témy článkov vo vnútri daného čísla časopisu The Economist, takže tým sa nebudeme zaoberať. To zásadné je na obrázku vianočného stromčeka a na jeho ozdobách okolo stromčeka a symbolov so špecifickým významom, ktoré nie je také ťažké rozlúštiť, pokiaľ disponujete určitými konceptuálnymi znalosťami. Začneme úplne vľavo dole. Ide o čínsky znak z tzv. tchangskej poézie, ktorý je špecifickým tým, že v priebehu času sa jeho preklad a význam mení, hoci znak sa nemení.

Toto je typickým znakom pre Čínu, keď veci zostávajú bez zmeny, ale mení sa ich politický výklad, ktorý je prispôsobený dobe. Znak je preto prekladaný ako symbol „čínskej adaptability“ a schopnosti prispôsobovať sa zmenám vo svete bez toho, aby došlo k zmene samotnej Číny. Anglosasi znak prekladajú ako „resiliencia“ v zmysle „odolnosti“ v toku času. Čína sa jednoducho prispôsobí a premení, aby fungovala v novom rozdelenom svetovom poriadku v roku 2023.

Hyperinflácia zmení priority populácie v roku 2023 a hlavnou starosťou ľudí sa stane obživa, nie nové auto, ani dovolenka

Ďalšou ozdobou nad tým je obrázok ľudskej hlavy, ktorá má namiesto mozgu žalúdok. Áno, toto je jasný symbol ekonomických problémov ľudstva a predovšetkým západnej populácie, ktorá začne mať zásadné starosti o to, ako sa nasýtiť, ako zabezpečiť jedlo, kde zohnať peniaze na rastúce ceny potravín, mozog človeka začne byť zamestnávaný starosťami žalúdka o jedlo viac, ako o čokoľvek iné.

Ľudia budú mať v roku 2023 v hlave oveľa viac starostí o to, ako zaplatiť za jedlo, keď všetko bude strašne drahé. S týmto symbolom hlavy a žalúdka súvisia ešte ďalšie symboly na stromčeku, ale k tomu sa dostaneme. Je celkom zrejmé, že zatiaľ čo predtým sa ľudia starali o iné veci ako jedlo, v súčasnej ekonomickej a bezpečnostnej kríze sa hlavnou starosťou ľudí stane obživa, podobne ako v čase vojny a vojnových konfliktov, ku ktorým svet mieri a na stromčeku je na to pamätané. Dole je promo video z Twitteru WEF na menu z červov, ktoré ponúka riešenie pre ľudskú hlavu so žalúdkom namiesto mozgu.

https://twitter.com/i/status/1352299924117864450

Tretím symbolom zdola na ľavej strane stromčeka je ľudská lebka uprostred akéhosi kruhu s kockami. Pokiaľ nemáte technické vzdelanie, tak vám to asi nič nepovie, ale ak ste študovali elektrotechniku ​​alebo strojarinu, tak hneď je vám jasné, na čo sa pozeráte. Je to samozrejme nákres elektrického motora, tie štvorce okolo kruhu sú cievky statora, zatiaľ čo ľudská lebka uprostred symbolizuje rotor. Toto je symbol elektrickej krízy, ktorá dovedie človeka doslova k jeho vlastnej energetickej smrti, pretože človek sa bude točiť vo vnútri elektrickej éry a problémov s platbami za elektrinu až k smrti.

Na obrázok sa pritom možno pozerať nielen ako na symbol elektrického motora v autách, ale aj naopak ako na elektrický alternátor, kedy sa točí rotorom a v cievkach statora sa indukuje elektrický prúd, teda ako v elektrárňach fungujú generátory na výrobu elektrického prúdu. Ľudia jednoducho elektrickú éru starého sveta neprežijú a symbol lebky v statore naznačuje, že v roku 2023 dôjdu nielen k masívnemu prehĺbeniu energetickej krízy, ale aj k drastickému prechodu na elektrickú dopravu.

Konflikt na Ukrajine letí v ústrety jadrovej vojne

Štvrtá ozdoba na ľavej strane stromčeka zachytáva tradičnú indickú kravu, tzv. brahmu, ktorá je základom živočíšnej bielkovinovej výživy v Indii. Mlieko z indickej kravy je symbolom hojnosti. Lenže na obrázku je v bruchu kravy symbol explózie, výbuchu, čo je symbol konca živočíšnej výživy v populácii, a to nielen v Indii.

Symbolov explózií a prskaviek je na obrázku naozaj veľa a zdanlivo by mohli symbolizovať ohňostroj a oslavy príchodu nového roka, ale to nie sú výbuchy prskaviek, to sú skutočné explózie a vojnové výbuchy uprostred vojny, a to nielen tej na Ukrajine, ale aj vojny proti starému svetovému poriadku. Celý svet mieri podľa časopisu The Economist k jadrovej vojne kvôli Ukrajine. Na obálke časopisu je to úplne nepochybne zobrazené tak očividne, že viac to ani zdôrazniť nejde.

Nad stromčekom vľavo a vpravo je možné vidieť akési vtáčiky, ktoré letia smerom k špici stromčeka, na ktorom je guľa so symbolom atómového jadra, teda symbolu vodíkovej bomby a jadrovej vojny. Pri podrobnom pohľade na vtáčiky zistíte, že nejde o vtáky, ale o ukrajinské trojzubce, ktoré symbolizujú sokola. To je symbol Ukrajiny, sokol letiaci strmhlav k zemi a loviaci korisť. Hoci Ukrajinci svojmu podivnému zakrútenému symbolu hovoria trojzubec, v skutočnosti je to symbol k zemi letiaceho sokola. Sokol bol symbolom kniežat Kyjevskej Rusi, takže odtiaľ tento symbol Ukrajiny pochádza. Symboly ukrajinských trojzubcov, resp. sokolov letiacich k špici stromčeka so symbolom atómového jadra teda predpovedá hrozbu jadrovej vojny na rok 2023.

Ľudia budú jesť psie konzervy v dôsledku energetickej krízy a inflácie, zatiaľ čo psy budú vychrtlí a o hlade

Ďalším symbolom na pravej strane stromčeka je vychudnutý a vyhladovaný pes. To má súvislosť s ozdobou hlavy so žalúdkom namiesto mozgu. Ľudia budú tak chudobní kvôli energetickej kríze, že budú kupovať psie konzervy a budú psom jesť ich žrádlo, takže psy budú chudé na kosť. Ľudia budú mať málo peňazí, takže nebudú peniaze pre miláčikov a najviac to odnesú psy.

Ekonomická kríza sa podpíše vo všetkých segmentoch západného vyspelého života, ktorý bol reprezentovaný ešte donedávna vysokými rodinnými výdavkami pre miláčikov, čo inde vo svete bolo a je nevídané. Vychudnutý pes tak symbolizuje koniec západného sveta a jeho blahobytu v roku 2023. Ďalší symbol zachytáva jadrovú fúziu a stláčanie deutéria a trícia vo fúznej reakcii. To je zrejmý odkaz na pokrok v oblasti jadrovej fúzie, ku ktorému by malo dôjsť v roku 2023.

V posledných mesiacoch sa začalo hovoriť o tom, že jadrová fúzia by vyriešila energetické problémy ľudstva, ale prvý fúzny reaktor na komerčné využitie sa neočakáva skôr ako okolo roku 2050. Energetický rozkol globálneho sveta je pritom súčasťou procesu na ukončenie unipolárneho zriadenia Pax Americana, ktorý je riadený z Londýna a nie z Moskvy.

Na Rusko sa treba v globálnej politike stále pozerať ako na tú krajinu, ktorá vykonáva vôľu Domu Rothschild na nové rozdelenie sveta preto, že to vyhovuje Ruskému židovskému kongresu a udeľuje mu trvalé dominium nad priestorom post-sovietskych republík, čo nechce pochopiť nielen Kyjev, ale ani Washington. Nepriateľ môjho nepriateľa je mojím spojencom. Presne tak sa pozerá Moskva na úlohu globalistov v Londýne proti americkým neoconom za morom. A práve preto v roku 2023 dôjde k stretu medzi Londýnom a Washingtonom kvôli globálnemu resetu sveta.

Konflikt medzi Londýnom a Washingtonom kvôli resetu sveta z unipolárneho na multipolárny svet a globalizmus je sionistický proces

A práve tento stret symbolizujú dve skrížené rakety na britský kriket a na americký baseball. Skríženie oboch rakiet na ďalšej ozdobe symbolizuje nadchádzajúci politický stret a konflikt medzi USA a Veľkou Britániou, a to predovšetkým vo vzťahu k Číne 1 ] , kde Londýn zainvestoval obrovský kapitál. A keď hovoríme o Londýne, nehovoríme o britskej goyim vláde, ale o britskom City, teda o bankovom nervovom bode západného kapitalizmu, ktorý je pod kontrolou Rothschildovho bankového impéria. Američania sú Londýnu už na obtiaž v tejto situácii a systém Pax Americana škodí plánu na Veľký reset globalizmu vo svete. Tento reset má byť komplexný a bude zahŕňať všetky vrstvy spoločnosti, vrátane medziľudských vzťahov.

To potvrdzuje posledná ozdoba vpravo dole na stromčeku, a to je obrázok muža a ženy, keď žena nesie tašku s nákupom, ale muž má ruky vo vreckách a nepomáha jej. Tento symbol je úplne trefný. Je to symbol rozpadu tradičnej rodiny a odcudzenia sa muža od ženy a opačne. Vianočný strom má celkom 6 sviec, po každej strane 3 a siedmu sviecu uprostred na špici tvorí symbol jadrovej vojny, teda atómového jadra. A čo to znamená 7 sviec? To je samozrejme židovský svietnik Menorah, teda odkaz, že sa jedná o židovský strom procesov riadenia, je to ich proces riadenia sveta. A to, čo zo stromu opadne, to dole sa z oboch Ukrajincov, čo symbolizuje jeden z vtákov, sokolov, ktorý pristál pod konceptuálnym stromčekom židovského riadenia globalizmu a zozobáva to, čo zo stromčeka opadlo. To je trefný odkaz na osud Ukrajincov v roku 2023, dostanú od svetového spoločenstva len to, čo spadne zo stola globalistom po porciovaní Ukrajiny, resp. zo stromu globalizmu.

Koniec systému Pax Americana prinesie nový spoločenský poriadok so zmenami na všetkých úrovniach spoločenského riadenia

Pod čínskym symbolom na ľavej strane je kalich a ovocie, symbol hojnosti. Zatiaľ čo na druhej strane stromu pod symbolom rozvratu rodiny je ukrajinský vták, ktorý vyzobáva omrvinky. Skrátený preklad symbolov tak možno vykresliť a popísať tak, že podľa predpovede The Economist mieri Ukrajina k jadrovej udalosti, čo uvedie celý svet do výbuchu a prskavky okolo vianočného stromčeka by sa v roku 2023 mohli ľahko premeniť na explózie a výbuchy svetovej vojny. Na stromčeku sú pritom už navesené konceptuálne ozdoby prechodu populácie od živočíšnej stravy k udržateľnej, rozumej k hmyzu a červom.

Rovnako je zdôraznený prechod k elektrickej ére, ktorý ale položí rodinné rozpočty natoľko, že ľudia budú vykupovať psie konzervy. Jedinou starosťou človeka bude obživa a tradičná rodina dôjde v roku 2023 k ďalšiemu deštrukčného úpadku. Dôjde k rozštiepeniu konceptuálnych plánov Londýna a Washingtonu kvôli tomu, že Pax Americana musí skončiť, aby Rothchsildovo City v Londýne mohlo realizovať Veľký reset zahŕňajúci Rusko aj Čínu. Preto ani Moskva nejde naozaj proti Londýnu a Západu, pretože nie je dovolené, išlo by to proti plánu resetu.

Časopis The Economist je úzko napojený na Svetové ekonomické fórum a všetky tieto symboly sú odvodené od plánov predstavených už predtým Klausom Schwabom, ktorý má úlohu zvestovateľa a emisára Komisie 300, ktorý popularizuje chystané procesy a atribúty nového svetového poriadku. Všimnite si, že keď sa pozriete na web WEF [ 2 ], tak tam nikde nenájdete podporu Ukrajine. Vôbec nikde.

Svetové ekonomické fórum zostalo úplne nedotknuté tou ukrajinskou hystériou, kedy každá z významných organizácií si dáva na web symboly podpory Ukrajine, ale Svetové ekonomické fórum nič. Chápete? Rusko robí pre globalistov na Ukrajine iba to, čo bolo v pláne a Svetové ekonomické fórum tak nemá dôvod proti tomu procesu sa nijako angažovať. Angažujú sa iba tie subjekty, ktoré sú pod kontrolou Pax Americana.

Ktokoľvek je napojený na amerických neoconov a starý svetový poriadok, podporuje Ukrajinu a dáva to hlasno a okato najavo na svojich weboch. Podporovať starý systém ale znamená vyvolať jadrovú vojnu, nie proti Rusku, ale proti globalistom, ktorým Ruský židovský kongres len pomôže cez Ruskú armádu. Rusko bude to zlé a zlé, globalisti sa na 6. priorite neušpinia, pretože tú špinavú prácu na Ukrajine za ne urobí a už aj robí Ruská armáda. Web WEFu nekričí nič o vojne na Ukrajine, ani na podporu Ukrajiny, jednoducho tíško ako voška pod chrastou, Rusko robí všetko podľa plánu, pretože je to pre neho výhodné v rámci nového rozdelenia sveta.

-VK- Šéfredaktor AE News

Zanechajte nám komentár

Predchadzajúci článok

Správy z GALAXIE

Boj o planétu a mysle ľudí 36. časť

Boj o planétu a mysle ľudí. Časť XXXVI. Hosť: Tomáš Hlaváč …pokračovanie vykresľovania informácií, nadväzujúce na predošlých 35 častí, ktoré ...

Nasledujúci článok

NÁZOR

Benčík: Za ľudí, či proti ľuďom?

Ján Benčík, je slovenský občiansky aktivista, bloger a dokonca aj poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, okrem toho, že v parlamente zvykne venovať pozornosť sledovaniu futbalových zápasov, ...
Spravodajstvo

Ján Káľavský: Cieľom čurillovcov bolo "uje*ať skur*ených smerákov a Fica"

Mimi Šramová s Jánom Káľavským, bývalým operatívcom NAKA S ex-operatívcom NAKA Jánom Káľavským Sme sa v Bosne, kde Ján Káľavský ...
Spravodajstvo

Otvorený list generálnemu prokurátorovi Žilinkovi

Vážený pane, na Vašom osobnom profile obmedzili ste kto môže komentovať Vaše príspevky. Obzvlášť po atentáte na Roberta Fica Spoločnosť Meta ...
Spravodajstvo

Čo je to pandémia?

Spochybňovanie pandémie Covid-19 je podľa ministerky zdravotníctva Dolinkovej neúctou k pozostalým obetí. „Najprv definujme, čo je to pandémia a potom ...
Spravodajstvo

Peter Pellegrini je prezidentom Slovenskej republiky

Peter Pellegrini sa oficiálne stal novým prezidentom Slovenskej republiky. Vo svojom inauguračnom prejave vyzval Slovákov na zmierenie, pokoj, vzájomné porozumenie, ...
Aktualizované 24.6. 01:10
Spravodajstvo

Zoroslav Kollár: Mimoriadne ODHALENIE Jaroslava Naďa!

Zoroslav Kollár zrejme ODHALIL ďalšie tajomstvo Jaroslava Naďa! TENTOKRÁT ide o mimoriadne závažnú vec Zoroslav Kollár zrejme ODHALIL ďalšie tajomstvo ...
NÁZORSpravodajstvo

V čom je problém s lex atentátom? Róbert Švec reaguje...  

Tak nám vláda schválila lex atentát s stalo sa presne to, čo sa očakávalo. Vláda nechutne zneužila atentát na Fica ...
Spravodajstvo

3 milióny nadmerných úmrtí v 47 krajinách súvisiacich s injekciou COVID

Nadmerná úmrtnosť v krajinách západného sveta od pandémie COVID-19: odhady „Náš svet v údajoch“ od januára 2020 do decembra 2022 ...
Aktualizované 24.6. 02:20
Spravodajstvo

Kotlár hovorí pravdu, pandémia nebola, bol to podvod!

Štefan Harabin: Kotlár hovorí pravdu, Sorošovci ho preto napádajú. Peter Kotlár nebol prvý, ktorý povedal, že pandémia nebola. Veď máme ...
Spravodajstvo

Porušovaním práv si ani Súdny dvor EÚ rešpekt nezíska

foto: archív Milí priatelia, v dole pripojenom článku SMERo-HLASu iba poukazujem na platný právny stav.Len a len preto, aby Pellegrini, ...
Spravodajstvo

Kaliňák podáva na Naďa trestné oznámenie za vlastizradu

Kaliňák vyjadril k Jaroslavovi Naďovi tvrdé slová o vlastizrade Minister a exminister obrany sú vo veľkom spore. Robert Kaliňák použil ...