Slúži vláda SR deviatemu kruhu satana?

8. septembra 2021

Tajné starodávne spoločenstvo „DEVIATY KRUH SATANA“ kontroluje ako cirkevné organizácie, tak aj okultné rády a vetvy „Slobodomurárov“.

To je viditeľná časť súčasnej pyramídy moci. Tam vstupujú predstavitelia svetovej elity, popkultúry a svetového šoubiznisu. Predstavitelia „DEVIATEHO KRUHU SATANA“ počnúc z čias Sumerov, vykonávali krvavé detské obete, aby posilnili svoju moc nad ľuďmi. Historické dôkazy, výpovede súčasných očitých svedkov, dokumenty a vyšetrovania, ktoré sa neraz osvetľovali a zverejňovali v médiách, na internete, vrátane tých, ktoré boli zhromaždené vďaka kanadskému kňazovi a spisovateľovi Kevinovi Annettymu (“Medzinárodný súdny dvor v Bruseli, ICLCJ”) – International Common Law Court of Justice), o tom, ako v rôznych krajinách predstavitelia svetovej elity vystavovali cudzie deti surovým urážkam, znásilňovaniu, zabávali sa na poľovačkách tým, že využívali deti ako živé terče a trofeje, zabíjali ich a prinášali ako obete satanovi.

Na rituáloch prinášania detských obetí sa zúčastňovali najvyšší predstavitelia katolíckej cirkvi, armády, predstavitelia najvyšších orgánov štátnej moci z rôznych krajín a svetovej elity. Čo sa teraz deje vo svete, ako masovo sa v rôznych krajinách otvorene vnucuje mládeži kult satana (vnucujú sa strachy, túžba po neobmedzenom bezprácnom zisku, drogách a alkohole, uctievanie satana) prostredníctvom filmového priemyslu, zástupcov svetového šoubiznisu, ovládaného „Deviatym kruhom“.

Štatistika WHO o nezvestných deťoch. Krutá realita neviditeľného sveta. Komu slúži ľudstvo ako potrava a čo sa deje za hranicou toho, čo je pre nás neviditeľné? Kto za to nesie vinu a čo treba robiť? Aké je východisko zo vzniknutej situácie?

Šokujúce informácie o vakcínach.

Analýza očkovacích látok Pfizer používaných na území Slovenska.

Premena Hollywoodskych hororov na realitu.

Tým lekárov z Detvy zanalyzoval v tejto práci vakcíny od firmy Pfizer používané na Slovensku do augusta 2021.
Ako lekári sme sa ešte nestretli s toľkou aroganciou k ľudskému životu a ignoráciou Božích zákonov, ako sami uvidíte v predkladanej štúdii. Už vopred žiadame všetky kompetentné orgány na Slovensku a aj v zahraničí, aby takúto analýzu previedli vo svojich vedeckých ústavoch a informovali verejnosť. Pre posúdenie našej práce stačí klasický mikroskop,
kvapka krvi a kvapka vakcíny. Nespotrebované vakcíny sa v očkovacích centrách bežne svojho času vyhadzovali do odpadu.

Na obr. č. 1 je náter vakcíny na sklíčku. Vakcína pri 150-násobnom zväčšení obsahovala len viditeľné
guľôčky vakcinačného gélu a neboli viditeľné žiadne iné partikuly. Bola to úplne mŕtva tekutina. Bez
akéhokoľvek potenciálu.
Na obr. 2 je fotografia, kde sa 30 min. po pridaní 3 kvapiek slín a jednej kvapky vakcíny začali tvoriť
vločky oxidu grafénu. Vzorka nevykazovala takmer žiadnu ďalšiu aktivitu.
obr. 3 Situácia sa dramaticky začne meniť po zmiešaní kvapky krvi a vakcíny. Grafén – jeho
dvojrozmerné partikuly ostrejšie o 10-tky rádov ako britva – poškodia, doslova rozrežú erytrocyty a
začnú z nich (červených krviniek) extrahovať hemoglobín. Dochádza k postupnému zmasakrovaniu
červených krviniek, ktoré sa zlepia – stratia potenciál nosiť kyslík a vytvárajú koaguláty a zrazeniny.
Postupne strácajú aktivitu a v značnej miere odumierajú. Ku grafénu a jeho toxických účinkoch viď
odkazy.
obr.4 Na obrázku vidieť detail jednej bubliny vakcinačného gélu, kde sa vľavo nachádzajú zničené
erytrocyty, v strede sa vznáša hemoglobín a vpravo je ohraničený okraj bubliny.
obr. 5. a 6 V tomto vyextrahovanom hemoglobíne sa postupne behom pár minút začne vytvárať
niečo na prvý pohľad veľmi podobné ľudskému mozgu a neurónom – grafénová sieť. V bielych
štruktúrach si všimnite niečo, čo sa veľmi podobá na vajíčka. Sú to makrofágy – posledná línia obrany
organizmu, postupne rástli a zväčšovali sa.
Obr. 7, 8 a 9 Na tomto obr. vidíme narastajúcu hrotnatú štruktúru. Tá sa svojim rastom zapichne do
tkaniva. Sú to grafénové mnohotvary, na ktorých sa v tkanivách pridržiavajú spike proteíny t.j. toxické
proteíny spôsobujúce ťažkú otravu organizmu. Ich produkcia začne až vstupom vakcínovej mRNA do
ľudskej bunky. V našom pokuse sa množili v bielych krvinkách.
obr. 10 a 11 Tento obrázok bol pre nás šokom. Cca po 90 minútach sa začal v čírom roztoku vytvárať takýto
parazit. Cca do hodiny bol kompletne sformovaný. Jeho rastový potenciál je obrovský. Dobre si
všimnite tie vlákna, čo vychádzajú z tela parazita. Rýchlosť ich rastu je enormná. Môže to byť aj
niekoľko cm za hodinu. Parazit dokáže z roztoku nasávať k svojim štruktúram červené krvinky. Tie sa
po prichytený na tie vlákna začnú scvrkávať a meniť na strapaté erytrocyty obr.11 na ďalšej strane.
obr.10 To je jasná známka pôsobenia parazita. Parazit doslova vysáva červené krvinky. Všimnite si
krvinky bez krvného farbiva. V tele parazita bol uložený hemoglobín. Tam sa dostane cez tie vlákna.
Tento parazit je umelo vytvorený z grafénu.
Grafénový kryštál – mnohotvar sa chová obdobne ako feritín. Dokáže na seba naviazať niekoľko
miliárd atómov železa, ktorý urobia daný kryštál aj napr. elektromagneticky senzitívny. Z časti
fabrikovaných spike proteínov koexistujúcich na grafénových doskách sa stanú magnetoproteíny,
ktoré v sebe obsahujú feritín, v ktorom je cca 5000 atómov železa. Spike magneto proteíny putujú
celým telom a napr. v mozgu dokážu na základe rádiového signálu ovládať nervové bunky a procesy v
mozgu. (pozri štúdie v linkoch)
V mikroskope je krásne vidieť, ako parazit nasáva z roztoku červené krvinky, vysaje ich a ako rýchlo
rastú tie výbežky. Treba si uvedomiť, že toto celé sme pozorovali na podložnom sklíčku. Tieto
procesy musia za optimálnych podmienok prebiehať rádovo rýchlejšie ako na sklíčku s obmedzeným
priestorom, mŕtvymi červenými krvinkami a nízkou teplotou. Tento parazit sa nenachádza vo vakcíne
v aktívnom stave. Vytvorí sa až v organizme do niekoľko desiatok minút na základe vnesenej
informácie z vakcíny

obr. 11 Krásny obrázok parazita po zahriati – po odplavení hemoglobínu a odstúpení mŕtvych
červených krviniek.

obr. 12 Po aplikácii ivermektínu došlo k rozpadu prevažnej väčšiny štruktúr.

Záver – zhrnutie. Celá táto vakcína je určená na totálne ovládnutie a zničenie našej civilizácie. Fašistickým Zákonom o hospodárskej mobilizácii chcú satanisti okradnúť oslabených a vyľakaných občanov o majetok. Satanisti túžia pripraviť
ľudí o všetko. Upozorňujeme starostov a primátorov, nech sa nedajú zneužiť na takéto satanistické orgie. Ako lekári sme sa doteraz vo svojej praxi nestretli s takouto aroganciou moci, ignoranciou ľudského života a proti človečenstvu
naprojektovanou látkou, ako je vakcína proti covidu.
Vyzývame kompetentných, aby okamžite zverejnili patologické nálezy občanov zomrelých po očkovaní na covid. Najhoršie nálezy sú u tých, ktorí mali predtým protilátky proti covidu. Naši patológovia hovoria, že s takým svinstvom sa doteraz ešte nestretli. To, ako sú poprerastané orgány týchto zomrelých je hrozné…
V Detve 29.8.2021 na večnú pamäť našich predkov, ktorí sa za našu slobodu so zbraňou v ruke povstali proti fašistickej zberbe.

Zdroje:
Toxicita nanočastíc rodiny grafénu: všeobecný prehľad o pôvode a mechanizmoch

Detekcia oxidu grafénu vo vakcíne Pfizer – BioNTech COVID-19

alebo TU

Potenciál biologického rizika kvantových bodiek grafénu

Vyšetrovanie toxických účinkov grafénových nanopórov na bunky rakoviny pľúc a biologické tkanivá

MAGNETO PROTEIN: GENETICKÉ INŽINIERSTVO NA REGULÁCIU A SPRÁVANIE MOZGU

GENETICKY VYROBENÉ REMOTELIKOVÉ OVLÁDAČE PROTEÍNOV „MAGNETO“ MOZOG A CHOVANIE

Geneticky upravený proteín „Magneto“ diaľkovo ovláda mozog a správanie

Toxicita a transformácia oxidu grafénu a redukovaného oxidu grafénu v biofilme baktérií

MAGNETOGENETIKA SPOLUFINANCOVANÁ SPOLOČNOSŤOU DARPA

Falošné spomienky implantované do mozgu spiacich myší

Magnetoprotein

Mikro listy grafénu vstupujú do buniek spontánnou penetráciou membrány

Grafén vo vodnom prostredí: adsorpcia, disperzia, toxicita a transformácia.

Pochopenie hemotoxicity grafénových nanomateriálov prostredníctvom ich interakcií s krvnými proteínmi a
bunkami


Anizotropia a prúdová kontrola magnetizácie v heterostruktúrach SrRuO 3 /SrTiO 3 pre spin-memristory

Oxid grafénu sa našiel v očkovacej liekovke Vaxigrip Tetra

Viac mikroskopických snímok krvného očkovania po Covid

Oxid grafénu narušil mitochondriálnu homeostázu

vakcína Pfizer obsahuje vysoké hladiny TOXICKÉHO Oxidu grafénu

CDC pripravenosť zombie

Povrchová oxidácia oxidu grafénu určuje poškodenie membrány, lipidovú peroxidáciu a cytotoxicitu u makrofágov
v modeli pľúcnej toxicity

ŠOKUJÚCA INFORMÁCIA o objave slovenských lekárov z Detvy, že vakcína PFIZER OBSAHUJE RNA ŠABLÓNU SYNTETICKÉHO parazita, rastúceho po vstreknutí do ľudského tela a požierajúceho červené krvinky! Pokiaľ toto robia Covid vakcíny, tak je to doslova genocída za bieleho dňa!

Absolútne šokujúci a výbušný článok, ktorý doslova otriasol celou našou redakciou. Skupina lekárov z Detvy vykonala pokus, kedy pod mikroskopom zmiešala bližšie neurčenú šaržu vakcíny Pfizer Comirnaty 500 s ľudskou krvou. Následne sledovali, ako sa vakcína vo vzťahu k ľudskej krvi začne správať. Vakcína najprv rozbije určitý objem červených krviniek a začne z nich vysávať hemoglobín. V tomto extrahovanom hemoglobínu sa nachádzajú fagocyty, teda posledná línia imunitnej obrany človeka.

Lenže po niekoľkých chvíľach sa za pomoci hemoglobínu a vakcíny začne pred zrakmi lekárov pod mikroskopom odohrávať úplný horor. Zrejme šablóna mRNA začne kódovať telo syntetického parazita, podľa nálezu lekárov ide o grafenového parazita, ktorý dorastá naozaj do pozoruhodnej dĺžky. Z pochopiteľných dôvodov neuvádzame mená lekárov z Detvy, pretože by to asi bol koniec ich kariéry, avšak naša redakcia k tomuto musí zaujať opatrný, ale otvorený postoj.

Predovšetkým na snímkach a v samotnom článku chýbajú niektoré ďalšie informácie, ako napr. Číslo šarže vakcíny, snímka fľaštičky, obrazová dokumentácia aplikovanie vakcíny do krvnej vzorky, chýbajú aj video zábery, ktoré by validovali a podporili zistené závery a uvádzané tvrdenia. Pravidelne prinášame články o vakcínach a ich zloženie, priniesli sme aj články o morgellonoch, o grafene, o parazitoch a podobných organických i syntetických parazitoch, ale zakaždým sme článok zdrojovali odkazy na vedecké štúdie, prípadne sme zavesili natočené videá samotných pokusov.

Vybuchnuté a roztrhané červené krvinky ako po vystavení mikrovlnnému ohrevu, ionizujúcemu žiareniu, radiácii alebo vírusu Ebola alebo Marburg. Lekár zhodnotil fotografie a je v šoku!

Podľa jeho názoru je ťažké posúdiť, či fotografie zachytávajú reakciu krvi s vakcínou, alebo reakciu krvi na mikrovlnný ohrev, pretože minimálne dva obrázky (č. 5 a 6) v článku podľa jeho názoru zachytávajú explodované a roztrhané červené krvinky a koagulovaný hemoglobín.   Niečo také je podľa nášho kolegu možné vidieť u tkanív vystavených mikrovlnnému žiareniu, enormnému vysokofrekvenčnému elektromagnetickému poľu či silnému ionizujúcemu žiareniu.

V článku sa uvádza, že parazit de facto vysáva červené krvinky, čiže rozbíja ich obaly. Toto tvrdenie je podľa nášho lekára najvýbušnejšie a je nevyhnutné ho okamžite potvrdiť, natočiť na video pod mikroskopom, potvrdiť túto tézu, pretože inak sa jedná o nebezpečné tvrdenie, ktoré by v lekárskej obci naozaj mohlo vyvolať paniku. Rozbíjanie a praskanie krvných buniek sa prejavuje u radiačnej choroby, objavuje sa aj u osôb trpiacich leukémiou, tam však dochádza podľa lekára k poruche krviniek geneticky poruchou krvotvorby, nie v dôsledku prítomnosti parazita.

Bill Gates a jeho nepochopiteľný úškľabok pri prezentácii vakcín pre Afriku

Napádanie červených krviniek je známe len u dvoch vírusov, jedným je Ebola a druhým je vírus Marburg. Oba vírusy spôsobujú hemoragické horúčky a krvácanie. Rozpad krvných buniek je k videniu aj u obetí nervovo-paralytických látok, napr. Sarin alebo látka VX, kedy červené krvinky v reakcii na toxín praskajú a pod mikroskopom sa objavujú podobné obrazy ako na niekoľkých snímkach z článku. Náš kolega lekár preto vyzýva, aby lekári z odboru hematológie vykonali replikáciu pokusu a všetko zdokumentovali, najlepšie na video, vrátane zistení šarže vakcíny.

Lekári z Detvy by mali svoj pokus lepšie zdokumentovať, pretože predkladané tvrdenie úplne mení situáciu a je extrémne výbušná. Doteraz v USA aj v Európe na alternatíve, s odkazmi na vedecké štúdie, sa operuje s teóriou, že grafén je vo vakcínach ako iritátor pre vyprovokovanie imunitného systému a pre zaistenie magnetizácie ľudského tela. Preto existujú aj oporné vedecké štúdie. Avšak tvrdenie, že vakcíny majú vo svojich mRNA šablónach alebo v roztoku zakódovaného syntetického parazita, to je úplná bomba, ak sa to však podarí zdokladovať. Buď teda odkazom na štúdiu, alebo dobre zdokumentovaným pokusom v laboratóriu.

Ak nejaké iné laboratórium nezávisle poznatky pokusu overí, potom to bude znamenať, že čelíme enslaverizácii (zotročeniu) celej ľudskej rasy s cieľom jej ovládania

Pretože tieto syntetické parazitické štruktúry sa budú snažiť ovládnuť ľudský mozog a ľudské myslenie, teda ovládnuť neurónovou sieť mozgu. Potom by to znamenalo, že preto vlády tak tlačia na pokrytie očkovaním všetkých a všetkého, dokonca aj psov a ďalších zvierat, aby všetky potenciálne a niekomu nebezpečné osoby či zvieratá išlo jednoducho hromadne ovládať, moderovať, upokojovať a prinajhoršom jednoducho vypnúť na mieste tak, že jedinci skolabujú ako otočením gombíka, priamo na mieste. Nižšie prinášame spomínaný slovenských článok.

Tím lekárov z Detvy analyzoval v tejto práci vakcíny od firmy Pfizer používanej na slovenskom do augusta 2021:

Ako lekári sme sa ešte nestretli s takou aroganciou k ľudskému životu a ignoráciu Božích zákonov, ako ste sami vidíte v predkladanej štúdii vyššie. Už vopred žiadame všetky príslušné orgány na Slovensku a aj v zahraničí, aby také analýzy vykonali vo svojich vedeckých ústavoch a informovali verejnosť. Pre posúdenie našej práce stačí klasický mikroskop, kvapka krvi a kvapka vakcíny. Nespotrebované vakcíny sa v očkovacích centrách bežne svojho času vyhadzovali do odpadu.

Z vyššie uvedeného citovaného článku a laboratórneho nálezu je možné odvodiť mnoho poznatkov, bohužiaľ zatiaľ len v špekulatívnej rovine, pretože mnohé tieto poznatky už poznáme z iných zdrojov, a nie sú pre nás nijako prekvapujúce a ani nové, avšak mechanika výroby parazita z vakcíny, teda evidentne z jej mRNA šablóny, je absolútne šokujúce tvrdenie, ktoré naozaj musí byť niekým potvrdené, replikované, pretože to by znamenalo de facto vojnový stav.

Grafénové invázie na ovládnutie ľudstva?

Na základe týchto poznatkov by bolo možné potom vidieť očkovacie kampane ako genocídu nás zo strany niekoho, kto disponuje technológiou syntetických parazitov z grafenu. A tieto grafénové kompozity s animáciou, pretože o živosti nemôže byť ani reči u grafénu, potom pôjde dopravovať do ľudského mozgu. Syntetický kompozit sa proste bude môcť do mozgu sám presunúť. A pretože už vieme, že Ivermectin rozkladá a oxiduje grafén, tak to vlastne do seba zapadá, prečo nepriateľ tak moc usiluje o zákaz ivermektínu všade, kde to len ide. V lekárňach, v nemocniciach, v online obchodoch.

Kňaz o dianí vo svete

Zanechajte nám komentár

Predchadzajúci článok

Spravodajstvo

Žilinka je politický slaboch

Žilinka je politický slaboch. Nestíha zjavný apartheid, nátlak a zneužívanie právomoci verejného činiteľa, napr. i Mikasa za nezákonné a neústavné covid opatrenia. ...

Nasledujúci článok

Za zrkadlom

Satanistickí vládcovia sveta - rodiny čiernej šľachty 1. časť – rodina Aldobrandini

Toto je exkluzívne jedinečné dielo informácií o archónoch – rodinách čiernej šľachty. Toto veľkolepé dielo bude mať viac častí. Informácie tu ...
Spravodajstvo

Nasadenie pri pobreží Floridy: Aká silná je ruská útočná ponorka triedy Yasen-M

Ruská ponorka pri kubánskom pobreží môže predstavovať pre Spojené štáty vážnu hrozbu uvádza Americká publikácia „Military Watch Magazine“, kde sa ...
Spravodajstvo

3 milióny nadmerných úmrtí v 47 krajinách súvisiacich s injekciou COVID

Nadmerná úmrtnosť v krajinách západného sveta od pandémie COVID-19: odhady „Náš svet v údajoch“ od januára 2020 do decembra 2022 ...
Spravodajstvo

OSN, WHO a WEF boli vyhlásené za teroristické organizácie Republikánskym krajským zhromaždením na Floride

Republikánske zhromaždenie okresu Lee, čo je ľudová konzervatívna republikánska organizácia, schválilo rezolúciu, ktorú predstavil Joseph Samsone a vyhlásil OSN, WHO a WEF ...
Spravodajstvo

Peter Pellegrini je prezidentom Slovenskej republiky

Peter Pellegrini sa oficiálne stal novým prezidentom Slovenskej republiky. Vo svojom inauguračnom prejave vyzval Slovákov na zmierenie, pokoj, vzájomné porozumenie, ...
Spravodajstvo

Kaliňák podáva na Naďa trestné oznámenie za vlastizradu

Kaliňák vyjadril k Jaroslavovi Naďovi tvrdé slová o vlastizrade Minister a exminister obrany sú vo veľkom spore. Robert Kaliňák použil ...
Aktualizované 19.6. 01:03
Spravodajstvo

Porušovaním práv si ani Súdny dvor EÚ rešpekt nezíska

foto: archív Milí priatelia, v dole pripojenom článku SMERo-HLASu iba poukazujem na platný právny stav.Len a len preto, aby Pellegrini, ...
NÁZORSpravodajstvo

V čom je problém s lex atentátom? Róbert Švec reaguje...  

Tak nám vláda schválila lex atentát s stalo sa presne to, čo sa očakávalo. Vláda nechutne zneužila atentát na Fica ...
Spravodajstvo

Otvorený list generálnemu prokurátorovi Žilinkovi

Vážený pane, na Vašom osobnom profile obmedzili ste kto môže komentovať Vaše príspevky. Obzvlášť po atentáte na Roberta Fica Spoločnosť Meta ...
Spravodajstvo

George Soros otvorene rozpráva o realizácii jeho plánu likvidácie Ruska a ďalších krajín

ilustračné fototo: europeanconservative.com Kto je George Soros? Zopár faktov a zhodnotenie jeho investícií a impéria Maďarský podnikateľ Georg Soros, o ...
Spravodajstvo

Ján Káľavský: Cieľom čurillovcov bolo "uje*ať skur*ených smerákov a Fica"

Mimi Šramová s Jánom Káľavským, bývalým operatívcom NAKA S ex-operatívcom NAKA Jánom Káľavským Sme sa v Bosne, kde Ján Káľavský ...