OTVORENÝ LIST VEĽVYSLANCOVI RUSKEJ FEDERÁCIE V BRATISLAVE – LIST č.2

19. januára 2022


Dobrý deň Vaša Excelencia, vážený pán veľvyslanec Igor Bratčikov, dobrý deň prajem všetkým dobrým ľuďom a priateľom vzácneho Ruského národa,
tento list je adresovaný Vám Vaša Excelencia vážený pán veľvyslanec Igor Bratčikov, váženému pánovi prezidentovi Ruskej federácie Vladimírovi Vladimírovičovi Putinovi a aj celému bratskému Ruskému národu.


Tento list je pokračovaním prvého listu, ktorý som osobne odniesol na Veľvyslanectvo Ruskej federácie v Bratislave ešte dňa 28.12.2021. Spolu s listom som Vám v mene Slovenského a Českého národa odovzdal dar v podobe zarámovanej básne „ПОЧЕТ ГЕРОЮ“ (Pocta hrdinovi) venovanú všetkým padlým sovietskym vojakom a ich rodinám.

Ďakujem Vám, že ste prijali tento skromný dar.

Moje meno je Eduard Číž, žijem v Bratislave a som občanom Slovenskej republiky. Prežil som tu celý život a aj by som rád tu ostal aj žiť po jeho zvyšok. Od detstva som bol vychovávaný školou, ale aj mojimi starými rodičmi, kde môj dedko bol aktívny v odboji proti fašistom, k láske k vlasti, k rodnej hrudi a k múdrosti, ktorú nám dáva život. Učili nás vážiť si prácu iných, učili nás pokore a nech múdrosť, ktorú v sebe nosíme, môžeme rozvíjať v mieri a pokoji. Učili nás vážiť si našich Sovietskych bratov a učili nás k úcte k padlým Sovietskym vojakom.
Láska k vlasti i všetkým Slovanským národom je ako láska k rodine, ktorú všetci máme v sebe a cítime ju. Je v nás hlboko zakorenená. Všetci Slovania bez rozdielu národnosti, či sú to Slováci, bratia Česi, bratia Rusi a aj všetky Slovanské národy, sú známe svojou srdečnosťou, múdrosťou, otvorenosťou. Sme všetci národom dobrých a statočných ľudí.

Náš Slovanský strom má hlboké korene a nie je sila na svete, ktorá by tento STROM zlomila. Mnohí sa ho snažili zlomiť, alebo aspoň nalomiť, ale korene sú také pevné, že sa to ani nedá a nikto to ani nedokázal. Rodná hruda pevne drží naše korene. Každý strom však musí mať koreň, pretože bez neho padne pri najmenšom vetríku. Koreň strom živí a viaže ho k zemi. Koreň vyjadruje, čo sme prežívali včera, pred rokom, pred stáletiami, pred tisíc rokmi. Rodná zem stelesňuje náš včerajšok dnešok a zajtrajšok. Nemôžeme plne prežiť prítomnosť, keď nepochopíme minulosť.

Vaša Excelencia vážený pán veľvyslanec Igor Bratčikov, vážený pán prezident Ruskej federácie Vladimír Vladimírovič Putin, vzácny Ruský národ, týmto sa chcem v mene Slovenského národa ospravedlniť za vládu Slovenskej republiky, s ktorou drvivá väčšina ľudí na Slovensku nesúhlasí a ľudia majú k predstaviteľom vlády doslova odpor. My Slovenský národ nesúhlasíme a ani nikdy nebudeme súhlasiť s krokmi tejto vlády, ktorá evidentne pracuje pre cudzie štátne mocnosti s rozporom akéhokoľvek štátneho práva, pracuje v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky, v rozpore s ľudskosťou a dobrými mravmi, ako aj v rozpore so záujmami občanov Slovenskej republiky ako aj štátu ako takého. Taktiež drvivá väčšina ľudí žijúca na Slovensku absolútne nesúhlasí s prítomnosťou vojsk NATO ako aj so samotnou účasťou v tomto pakte. Veľká väčšina Slovenského národa je práveže za vystúpenie z tohto vojenského paktu NATO, pretože ohrozujú životy ľudí a mier v celom svete. Agresivita slovenskej vlády nereflektuje vôľu národa. Rusko je náš priateľ a drvivá väčšina Slovákov vníma Ruskú federáciu ako bratský národ.
Akokoľvek táto vláda i médiá vystupujú s protiruskými vyhláseniami, my národ Slovenský sa od týchto vyhlásení dištancujeme a budeme vždy stáť po boku našich Ruských bratov a vyhlásenia tejto vlády v žiadnom prípade nereflektujú názory občanov Slovenska.

Vaša Excelencia vážený pán veľvyslanec Igor Bratčikov, vážený pán prezident Ruskej federácie Vladimír Vladimírovič Putin, vzácny ruský národ, píšem Vám v mene celého Slovenského aj Českého národa. Naše národy boli, sú a aj vždy budú bratské národy. Už po stáročia žijeme ako veľká rodina. Vážime si múdrosť, ľudskosť, dobrosrdečnosť, ale aj nezlomnú vieru a silu Ruského národa. Žijeme ako strom, ktorého korene sú pevne zapustené v rodnej zemi. Z našej spoločne zeme, rodnej zeme, dostávame silu, hrdosť, nevyčerpateľnú múdrosť a vieru v dobro. Ruský národ bol vždy inšpiráciou pre celý Slovanský svet a Slovanské národy. Obrodenie, pokora, vojny, to všetko tmelilo ľudí a vytváralo ľudí do podoby, v ktorej žijú dnes. Ruský národ bol vždy ťažko skúšaný, ale viera ľudí nikdy nedovolila sa podvoliť a aj preto si vážime srdcia Ruského ľudu.
Spája nás myslenie, cítenie, dobrosrdečnosť a tak významná ľudskosť, ktorou sú doslova povestné Slovanské národy. Veľa cestujem po Slovensku, mám ruských priateľov a nikdy sa mi nestalo to, že by ma odmietli, alebo otočili sa chrbtom. Tá láskavosť je v nás už po tisícročia a tmelí naše duše ako keby v jednu. V tom je najväčšia krása a sila našich národov. Dajú aj posledné a tieto vlastnosti sa v tomto svete neukazujú moc často.

Slovania boli známi svojou ľudskosťou, dobrom, múdrosťou, pokorou, ale aj nezlomnou vierou, bojovnosťou a odvahou. To všetko sme získali od našich predkov a to všetko máme v sebe a len vďaka tomu sú Slovania najmilujúcejším národom s najväčšími srdcami. Každému z nás koluje v žilách krv odvážnych predkov. Slovanom kolovala vždy v žilách krv odvážnych predkov a vďaka tomu sme vždy boli známi svojou hrdosťou, odvahou a spravodlivosťou. A Ruský národ je tohto všetkého príkladom.
Je rovnako krásne ako aj dôležité pripomínať si svojich predkov, pripomínať si tých, ktorí nám tu vybojovali slobodu a možnosť žiť. Bez nich by sa väčšina z nás možno ani nenarodila. Nie každý si toto uvedomuje. My národ Slovenský si bezvýhradne vážime obrovských ľudských obetí, ktoré Sovietsky zväz utrpel pri oslobodzovaní Československa.
V mene celého Slovenského i Českého národa som cestoval po Slovensku. Pod heslami „AJ MALÁ ISKRA DOKÁŽE ZAPÁLIŤ VATRU. AJ JEDEN LÚČ SVETLA DOKÁŽE ROZPÁLIŤ SRDCIA. AJ JEDEN TÓN DOKÁŽE ROZOSPIEVAŤ CELÚ KRAJINU“ a „SPÁJAME SLOVENSKÝ NÁROD“ som zapaľoval sviečky pri hroboch a pamätníkoch padlých sovietskych vojakov. Pri pomníku som vzdal poďakovanie a zároveň aj úctu za to, že prišli oslobodiť naše krásne, malebné a milované Slovensko. Neprišiel som len za seba, ale za všetkých Slovákov i Slovanov bez rozdielu národnosti.
Pri každom pomníku som zanechal pietnu pamiatku vo forme básni „ПОЧЕТ ГЕРОЮ“ (Pocta hrdinovi) venovanú všetkým padlým sovietskym vojakom a ich rodinám, napísanú krásnom a ľubozvučnom ruskom jazyku, dva kvety červený a biely. Červený ako symboliku Ruského národa, jeho krv, ktorú hrdinskí sovietski vojaci preliali pre slobodu iných národov, červená symbolizuje aj silu a zároveň aj krásu, pretože každá krása ide zo srdca a Ruský národ je povestný svojou láskavosťou. Biely kvet ako symbolika duší Slovákov i Čechov, ktorí majú duše čisté, pretože biela je farbou čistoty a aj mieru. Pri každom pamätníku som tieto 2 kvety spojil v púčiku, ako keď sa 2 bratské národy objímajú, stoja pri sebe ako jeden veľký a spoločný, ako keď si dva národy podajú ruky na znak spoločnej vzájomnosti. Taktiež som zanechal aj 3 sviečky, dve červené a jednu bielu s kresťanskou symbolikou. Prvú sviečku ako prejav poďakovania všetkým sovietskym vojakom za to, že prišli na Slovensko i do Čiech bojovať za slobodu, za nás všetkých. Druhú sviečku ako vzdanie hlbokej úcty a pokory nielen vojakom, ale aj ich rodinám, ktoré prišli o svojich synov, bratov, dcéry, otcov. Tretia sviečka s kresťanskou symbolikou značí vieru a pokoj všetkým dušiam padlých bratov, hrdinských bojovníkov.
Prísť a zapáliť im sviečku, pripadne zanechať aspoň jeden kvet je to najmenej, čo môžeme urobiť. My sa vrátime domov k svojim rodinám, priateľom, blízkym, domácim miláčikom, ale oni už nikdy. Nikdy už nepocítia objatie, úsmev, teplo domova, nikdy nebudú vidieť vyrastať ich deti a nikdy ich deti nebudú mať oporu v otcovi, či matke. Nevieme či to boli učitelia, či to boli kuchári, vedci. Ale jedno vieme všetci určite. Že len vďaka hrdinstvu a obetavosti sovietskeho ľudu, ich obrovských ľudských obetí sme doteraz mohli žiť v mieri, v slobode, nepoznali sme útrapy vojny, hladomor. Nepoznáme ich túžby a sny, ale poznáme miesto posledného odpočinku a prísť a uctiť si ich pamiatku je našou ľudskou povinnosťou. Dali nám slobodu a mier a obetovali preto všetko, aby sme my nepoznali hladomor a hrôzy vojny. A je len na nás ako s týmto naložíme. V Sovietskom zväze nebola rodina, ktorá nemala niekoho, kto by vojne neobetoval svoj život. Celkovo padlo 139.918 sovietskych vojakov pri oslobodzovaní Československa.
Za prvé dva týždne od návštevy Slavína, kde som položil kvety, sviečky a zanechal aj báseň „ПОЧЕТ ГЕРОЮ“ (Pocta hrdinovi), mi spontánne samo od seba napísalo viac ako 5.000 ľudí a celkovo sa zapojilo 25.000 ľudí!!!! 5.000 odkazov a správ pre pána prezidenta Ruskej federácie Vladimíra Vladimíroviča Putina, pre Vás Vaša Excelencia vážený pán veľvyslanec Igor Bratčikov, pre celý ruský národ a sovietskych vojakov.

Ľudia na Slovensku začali nosiť kvety k pamätníkom, zapaľujúc sviečky, nechávajú dve ruže červenú a bielu ako symboly slobody a bratstva medzi Slovanskými národmi. Zapálili sa sviečky na Slavíne, kde sa doslova celý Slavín rozsvietil zo sviečok, zapálili sviečky na Dukle, kde boli veľké boje, pri pamätníkoch vo Svidníku, v Snine, v Prešove, Zvolene…Celkovo mi prišlo cez 450 fotografií z týchto akcií. Nádherná energia zaviala nad Slovenskom. Voľakedy v histórii Slovenska ľudia pálili vatry na dôkaz slobody a porozumenia. Teraz zapaľujú sviečky na dôkaz slobody a vďaky Ruskému národu. Zapaľujú sviečky na hroboch i pamätníkoch sovietskych vojakov, zapaľujú sviečky doma, v oknách nezabúdajúc na symboliku červenej a bielej, rozkladajú ruskú, slovenskú a českú vlajku ako symbol večných bratských národov.
5.000 ľudí, ktorí sa podelili o svoje pocity, 5.000 ľudí, ktorým záleží na živote v mieri, 5.000 ľudí, ktorí sa nebáli prejaviť sa a podporiť. 5.000 ľudí a stále každý deň sa pridávajú ďalší a ďalší.
Boli to zväčša Slováci, ale napísalo mi aj niekoľko desiatok Čechov a aj zopár Rusov, z Bulharska, z Francúzska, z Nemecka a Kanady. Najkrajšie bolo na tom to, že ľudia začali spontánne vyjadrovať svoje pocity, názory, ako keby otvorili svoje srdcia. A veľmi podstatné bolo to, že som nedostal ani jednu jedinú negatívnu správu. Všetky správy boli podporujúce.
Písalo mi niekoľko stovák ľudí, ktorí sa podpísalo pod môj list adresovaný Veľvyslanectvu Ruskej federácie. Dokonca aj niektoré internetové noviny to tiež prebrali a zverejnili. Tieto dni len dokázalo, že drvivá väčšina Slovákov cíti nielen úctu a rešpekt k Rusku a Ruskému národu, ale cíti aj jednotu s bratskými Slovanskými národmi.
Vždy sme boli bratské národy a aj budeme. Spája nás história, krv, srdce, mentalita i myslenie.
Ruský národ, Český národ rovnako ako aj Slovensky národ vždy boli bratské a aj vždy budú. A v týchto ťažkých časoch je potrebné preukazovať ešte väčšiu súdržnosť a blízkosť.
Je to naša rodná hruda, naša rodná zem, posiata potom a krvou našich predkov. Z jej srdca vyšli tradície a rovnako aj každý nový život vychádza z nej. Pieseň zrodenia života v duchu tradícií nám dáva nádej na lepšiu budúcnosť. V žilách nám koluje krv nielen Slovenská, ale hlavne Slovanská. Je to krv plná hrdosti, plná silných zmyslov. Každá kvapka, ktorá sa dotkne srdca je plná lásky, plná skutočných hlbokých hodnôt a dobrosrdečnosti. To sme my Slovania tým známi, že v sebe nosíme veľa ľudskosti a dobra. Každá kvapka krvi v sebe nosí odkaz, múdrosť našich predkov, našich starých, prastarých rodičov. Milovať a doslova sa rozdať pre lásku, pre vieru, pre skutočné hodnoty života. Tak nás učili už od malička. Milovať a zároveň preukázať aj city, slabosti a pokoru. Nehanbiť sa za svoje pocity, za svoju lásku, za svoje emócie. Byť hrdý na našu zem po ktorej kráčame a po ktorej kráčali
minulé generácie. Tie generácie, ktoré vybudovali túto krajinu, tie generácie, ktoré bojovali za našu slobodu, tie generácie, ktoré boli utláčané a nevzdali sa. Bojovali, trpeli, ale nikdy sa nevzdali. Vlastenectvo má byť súčasťou našich životov a hrdo sa hlásiť k odkazu našich predkov, buditeľov. Zmysel život je byť šťastný s láskou. Je veľa podôb lásky, je ich ako hviezd na nebi. Treba si len jednu vybrať. Láska k vlasti je jedna z nich.
Všetci sme Slovania a všetci máme spoločné srdce. A to nás všetkých spája. Vďaka srdcu rovnako myslíme a cítime. Jedno otvorené srdce pritiahne ďalšie otvorené srdce. Myšlienka a rovnaká vízia spája všetkých v jedného. A v tejto jednote je najväčšia sila ľudu a národa. Nikdy netreba zabúdať na predkov, pretože oni nám dláždili cestu a zase my dláždime cestu ďalším generáciám. Uctením sa stávame nielen lepšími ľuďmi, ale aj silnejšími.
Za seba, za rodinu, za deti, za vlasť, za lásku, za hrdosť a tradície, za Slovensko, proste za nás, Slovákov a všetkých Slovanov. V hrudi nám bije Slovanské srdce a žilách koluje Slovanská krv. Buďme hrdí na zem, po ktorej kráčame, na našu rodnú hrudu, na zem našich predkov, na naše milujúce Slovanské srdce. Láska je zmyslom života. Je toľko prejavov lásky koľko je hviezd na nebi, stačí si vždy len jednu vybrať. A láska k vlasti je jedna z nich.
A jedno moje malé prianie na záver. Milujme svoju krajinu, zem našich predkov, buďme všetci hrdí a milujúci a tento dar predávajme ďalej ďalším generáciám. Milujme svoju krajinu ako svoju rodinu. Veďme naše deti k láske a k múdrosti. Sme Slovania a vždy budeme Slovania a nezáleží či sú to Slováci, Česi, Rusi, Rusínci, Bulhari, Bosniaci, Čiernohorci, Gorani, Chorváti, Macedónci, Pomáci, Srbi, Slovinci, Kašubovia, Lužicki Srbi, Moravania, Poliaci, Slezania, pomoranskí Slovinci, Bielorusi, Ukrajinci. Vždy povedzte a aj napíšte, čo Vám vraví Vaše srdce.
Naša rodná zem je Slovensko, krajina krásnych a dobrých ľudí, je krajina, ktorej zem spieva. Nikdy na to nezabúdajte.
S vrúcnym pozdravom a hlbokou úctou za celý Slovenský a Český národ, Eduard Číž, vlastenec, muž, ktorý miluje a váži si svoju rodnú zem, zem svojich predkov, zem, ktorá spieva, naše milované čarokrásne Slovensko.


V Bratislave dňa 15.1.2022


„doteraz sa pod list podpísalo 243 občanov SR, ČR a Ruskej federácie. Samozrejme v liste sú uvedené mená.“
„list obsahuje aj cca 500 odkazov od občanov SR, ČR a Ruskej federácie, ktoré sú adresované veľvyslancovi RF, prezidentovi Putinovi a ruskému národu“
Ešte stále je možnosť sa pridať, podpísať list, alebo dopísať svoj odkaz.

https://youtube.com/watch?v=GpoDZVu2vGc

Zanechajte nám komentár

Predchadzajúci článok

PopradSpravodajstvo

Fond na ochranu duševného vlastníctva MSP v EÚ

Európska komisia a Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) zriadili dňom 11. januára 2022 nový fond EÚ pre malé a stredné ...

Nasledujúci článok

Pozvánky

Výzva Veľvyslanca Ruska na Slovensku I.B.Bratčikova pri príležitosti otvorenia výstavy venovanej 200. výročiu narodenia F.M.Dostojevského

Vážení priaznivci umenia, Posielame Vám výzvu Veľvyslanca Ruska na Slovensku I.B.Bratčikova pri príležitosti otvorenia výstavy venovanej 200. výročiu narodenia F.M.Dostojevského ...
Spravodajstvo

Pellegrini pri návšteve Poľska ďakuje z pozície  predsedu, už nie je prezident?

Štefan Harabin: VLASTIZRADA! Prezident nepozná právo, nerešpektuje rozsudok Medzinárodného súdneho dvora v Haagu z 2. 2. 2024 a porušuje medzinárodné ...
Spravodajstvo

Tuší vôbec Pellegrini čo sa deje na Ukrajine?

Pellegrini na samite NATO opakuje floskuly západnej propagandy o ničím nevyprovokovanej ruskej agresii na Ukrajine a vojenskú pomoc neodmieta, ak ...
Spravodajstvo

Liberálny progresivizmus je ako rakovina

Liberalizmus a liberálny progresivizmus sú ideológie pretavené do politík liberálnej demokracie, ktorá v materiálnom jadre ústavy nemá miesto. S odkazom na Čl. ...
MOR HO!Spravodajstvo

Zaháji rezort zdravotníctva PROGRAMY PREVENCIE PRE OČKOVANÝCH VAKCÍNAMI mRNA? Existuje riešenie...

MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA BY MALO ZAHÁJIŤPROGRAMY PREVENCIE PRE OČKOVANÝCH VAKCÍNAMI mRNA S Dušanom Lukášikom vediem rozhovory na rôzne témy. Len nedávno sa ...
Aktualizované 17.7. 00:06
Spravodajstvo

Ostreľovači čakali až atentátnik začne strieľať

Na mieste streľby boli totiž svedkovia a jeden z nich poskytol autentický a necenzurovaný rozhovor pre britskú BBC, že spolu ...
Aktualizované 17.7. 00:51
Spravodajstvo

Smutná tvár Putina – je rozhodnuté

Na snímke ruský prezident Vladimir Putin (vpravo) a maďarský premiér Viktor Orbán počas stretnutia v Moskve Podľa Viktora Orbána smeruje ...
Spravodajstvo

Vojenská operácia na Ukrajine, deň 866 sa priamo dotýka aj nás

Alexander Polegenko/TASS Ruské ozbrojené sily včera začali skupinový úder na vojenské priemyselné objekty a letecké základne na Ukrajine, nešetrili ani ...
NÁZORSpravodajstvo

ŠKANDÁL: Prezident a minister obrany ďakovali cudzím vojakom za to, že okupujú náš štát 

Siedmy slovenský prezident Pellegrini a minister obrany Kaliňák ďakujú cudzím vojakom na slovenskom území za to, že údajne posilnili našu ...
Spravodajstvo

Čo je známe o pokuse o atentát na bývalého prezidenta USA Donalda Trumpa

NEW YORK, 14. júla. /TASS/. Výstrely zazneli počas verejného prejavu pred prívržencami bývalého amerického prezidenta Donalda Trumpa v Pensylvánii. Počas Trumpovho ...
Spravodajstvo

Krajina, na území ktorej vojna prebieha, už prehráva.

Katastrofálna situácia na Ukrajine pohľadom ukrajinského novinára Vasyla Aleksandroviča Muravytského „Za dva roky Ukrajina utrpela také škody na infraštruktúre, priemysle, ...