Výzva Veľvyslanca Ruska na Slovensku I.B.Bratčikova pri príležitosti otvorenia výstavy venovanej 200. výročiu narodenia F.M.Dostojevského

19. januára 2022

Vážení priaznivci umenia,

Posielame Vám výzvu Veľvyslanca Ruska na Slovensku I.B.Bratčikova pri príležitosti otvorenia výstavy venovanej 200. výročiu narodenia F.M.Dostojevského

„V bratislavskej Univerzitnej knižnici sa konalo 17. januára 2022 otvorenie výstavy Fiodor Dostojevskij. Epizódy, ktorou si pripomenieme dvojsté výročia narodenia klasika ruskej a svetovej literatúry.

Expozíciu pripravili odborní pracovníci Literárno-historického múzea F. M. Dostojevského v Petrohrade. Litografie, rytiny a fotografie z 19. storočia prezentované na výstave vypovedajú o najvýznamnejších udalostiach v živote a tvorbe veľkého ruského spisovateľa.

Keď sa hovorí o ruskej literatúre a jej vynikajúcich osobnostiach, ktoré sú známe a vysoko cenené na celom svete, nikdy medzi nimi nechýba meno Fiodora Dostojevského, pričom sa spomína spravidla medzi prvými. Veľký spisovateľ a publicista sa stal skutočným velikánom ruskej a svetovej kultúry.

Kto nečítal „pentateuch Dostojevského“, to jest päť jeho bez zveličovania geniálnych románov (Zločin a trest, Idiot, Diablom posadnutí, Výrastok a Bratia Karamazovovci), kto sa neoboznámil s jeho myšlienkami výstižne podanými v Denníku spisovateľa, ten sa duchovne ochudobnil, prišiel o veľmi dôležitý prvok v poznaní a chápaní tak ruského človeka a Ruska, ako aj ľudstva vo všeobecnosti.

Dostojevskij nie je len skvelý spisovateľ. Zmyslom jeho života podľa jeho vlastných slov bolo rozlúštenie záhad človeka, jeho duše. A Dostojevskij v tomto pokročil oveľa ďalej než ktokoľvek pred ním, či už ide o literatúru, umenie alebo filozofiu. Organicky sa v ňom spájal umelec a mysliteľ, vďaka čomu dokázal v duši jednotlivca i celkove ľudstva vidieť to, čo nikto pred ním nevidel, a to, čo videl, vyjadriť naplno, zreteľne, pravdivo.

Na Slovensku meno Dostojevského prvýkrát zaznelo ešte za jeho života. V novembri 1847 o ňom časopis Orol tatranský uverejnil poznámku ako o autorovi románu Chudobní ľudia, ktorému literárni kritici predpovedali veľkú slávu. Čo sa týka súčasnosti, za zmienku stojí nedávna návšteva hlavy rímskokatolíckej cirkvi pápeža Františka na Slovensku, ktorý tu vo svojich prejavoch citoval úryvky z diel ruského klasika, čiu tvorbu podľa vlastných slov miluje a vysoko hodnotí.

Dnes, keď náš spoločný európsky kontinent zažíva hlbokú krízu dôvery a niektorí politici sa opäť pokúšajú vyznačiť deliacu čiaru medzi Európou a Áziou pozdĺž západných hraníc Ruska, by som chcel viac ako kedykoľvek predtým pripomenúť slová Dostojevského, ktoré vyslovil už v roku 1876:

„My Rusi máme dve domoviny: naše Rusko a Európu… To sa nedá spochybniť…“.

Tak ani my nespochybňujme slová svetového klasika.

Pozývame všetkých na výstavu, ktorá Vám podľa nášho presvedčenia sprostredkuje množstvo nových poznatkov a dojmov.

Výstava bude otvorená do 18. februára na adrese: Ventúrska 11, 814 17 Staré Mesto, Bratislava.“

Обращение Посла России в Словакии И.Б.Братчикова в связи с открытием выставки, посвященной 200-летию со дня рождения
Ф.М. Достоевского в Братиславе

17 января 2022 года в Братиславской университетской библиотеке открывается выставка «Федор Достоевский. Эпизоды», приуроченная к 200-летию со дня рождения классика русской и мировой литературы.
Экспозиция была подготовлена специалистами «Литературно-мемориального музея им. Ф.М. Достоевского» в Санкт-Петербурге. Представленные на ней литографии, гравюры и фотографии XIX века рассказывают о наиболее значимых событиях из жизни и творчества великого русского писателя.
Когда речь заходит о российской литературе и ее выдающихся деятелях, которых знают и высоко ценят во всем мире, имя Федора Достоевского называется всегда и, как правило, в числе первых. Великий писатель и публицист – он стал подлинным титаном русской и мировой культуры.
Кто не прочитал «пятикнижия Достоевского», пяти его, без малейшего преувеличения, великих романов – «Преступление и наказание», «Идиот», «Бесы», «Подросток», «Братья Карамазовы», не ознакомился с его мыслями, емко изложенными в его «Дневнике писателя», – духовно обеднил себя, лишился чего-то очень важного в знании и понимании как русского человека, России, так и человечества в целом.
Достоевский не только великий писатель. Целью своей жизни он, по его собственным словам, сделал разгадку тайны человека, его души. И Достоевский продвинулся в этом гораздо дальше, чем кто-либо до него, будь то литература, искусство, философия. Органично соединив в себе художника и мыслителя, он сумел увидеть в душе отдельного человека и в человечестве в целом то, что до него не видел никто, и выразить увиденное предельно полно, зримо, правдиво.
В Словакии имя Достоевского впервые прозвучало еще при его жизни. В ноябре 1847 г. в журнале «Орол Татрански» появилась заметка о нем как авторе романа «Бедные люди», которому литературные критики предсказывали большую славу. Говоря о современности, можно было бы вспомнить недавний визит в Словакию главы римско-католической церкви папы Франциска, цитировавшего в своих беседах здесь фрагменты из произведений российского классика, чье творчество, по его же словам, он очень любит и ценит.
Сегодня, когда наш общий европейский континент переживает острейший кризис доверия, а некоторые политики снова пытаются проводить разграничительную линию между Европой и Азией по западным границам России, хочется напомнить как никогда актуальные слова Достоевского, сказанные им в далеком 1876 году:

«У нас – русских, – две родины: наша Русь и Европа…Против этого спорить не нужно…».


Не будем же спорить с мировым классиком и мы.
Приглашаем всех на выставку, которая, уверены, принесет Вам новые открытия и впечатления!


С выставкой можно ознакомиться до 18 февраля с.г. по адресу: Ventúrska 11, 814 17 Staré Mesto, Bratislava.

Tlačová služba veľvyslanectva Ruska na Slovensku

Zanechajte nám komentár

Predchadzajúci článok

Spravodajstvo

OTVORENÝ LIST VEĽVYSLANCOVI RUSKEJ FEDERÁCIE V BRATISLAVE – LIST č.2

Dobrý deň Vaša Excelencia, vážený pán veľvyslanec Igor Bratčikov, dobrý deň prajem všetkým dobrým ľuďom a priateľom vzácneho Ruského národa,tento ...

Nasledujúci článok

Spravodajstvo

Vojnoví štváči budú odsúdení

Ruská 1TV odvysielala oznam 16.1.2022: Bratislava chce uzavrieť dohodu o vojenskej spolupráci s Washingtonom video TU Братислава хочет заключить с Вашингтоном ...
Pozvánky

Prof. Jaroslav Vencálek - prednáška

Pozvánka na pútavú prednášku o ENVIROMENTÁLNYCH HROZBÁCH A MOŽNOSTIACH „ZÁCHRANY ĽUDSTVA“ zachytených vo výtvarných prácach neznámeho, a predsa velikána výtvarného umenia – rodáka ...
Pozvánky

5 ELEMENTOV LÁSKY

Milí priatelia, pozývame vás na vernisáž výstavy 5 ELEMENTOV LÁSKY, ktorá prezentuje tvorbu 5 popredných slovenských výtvarníkov – Andrej Augustín, Martin Augustín, Melita Gwerková, Peter Kľúčik ...
KultúraMestá a ObcePozvánkyVysoké Tatry

Ešte väčšia Tricklandia

Tricklandia nezaháľa a pre svojich návštevníkov opäť pripravila množstvo noviniek. Narástla na 1 000 m² a pribudlo jej celé jedno podlažie. Galéria je zážitková ...
Pozvánky

TG pozýva: VYHODNOTENIE SÚŤAŽE MLADÝ KARIKATURISTA alebo kreslím nielen po zošitoch 

Pozvánka na slávnostné odovzdávanie cien a vyhlásenie víťazov súťaže Mladý karikaturista VYHODNOTENIE SÚŤAŽE MLADÝ KARIKATURISTA alebo kreslím nielen po zošitoch  ...
PozvánkySpravodajstvo

MATKY ZA MIER

Myšlienka pochodu MATKY ZA MIER sa zrodila ako odpoveď na strach, hnev, neistotu a zároveň odhodlanie žien ochrániť to, čo najviac ...
Pozvánky

Pozvánka na výstavu "obrazy" autora LACA MAJOROŠIHO

Srdečne pozývame priaznivcov krásneho umenia na výstavu obrazov do bardejovskej galérie, ktorej autorom je Laco Majoroši Výstava začína vernisážou v ...
Pozvánky

TATRY ICE MASTER 2023

HREBIENOK • VYSOKÉ TATRY 21.-22. január 2023 Ľadová krása už má svoje miesto – od 21. do 22. januára 2023 ním bude vysokotatranský Hrebienok, ...
Pozvánky

Poď kráčať po stopách Slovanov s Oskarom Cvengroshom

Táto objavná a originálna kniha je skutočne výnimočná svojim obsahom a aj poslaním. Prečo? Hlavným prínosom knihy je úplne nový ...
Pozvánky

POZVÁNKA do Dubnice nad Váhom: Chceme mier. STOP vojne! Sme proti zbrojeniu

Slovenky a Slováci. Pozývame vás na demonštráciu pod názvom Chceme mier. STOP vojne! Demonštrácia sa uskutoční v piatok 24. februára ...
PopradPozvánky

Pozvánka na guláš do Spišskej Soboty

Ak nebudete mať lepší program v sobotu, príďte do Spišskej Soboty ochutnať dobrý guláš, alebo aj zapojiť sa do súťaže ...