KULT COVID-19. KULT OTROKA cez odkaz na módne mólo … Ako sa Peter Pán Pellegrini do vlastnej siete zamotal… Zamestnávatelia a majitelia prevádzok s „ČIERNYM PETROM“ v rukách v pozícii výkonu štátnej moci pri vynucovaní DE IURE neexistujúcich povinností

16. novembra 2021

Všetko so všetkým súvisí, jedno bez druhého, druhé bez tretieho, tretie bez prvého, … prvé bez druhého… by nefungovalo, je to dobre nastavený „marketing“ a zorganizovaná hra Covid-19.

VŠEOEBCNÉ PREKRYTIE DÝCHACÍCH CIEST JE ETICKÁ, HYGIENICKÁ A PRÁVNA ZVRHLOSŤ. ČÍM VIAC OBMEDZOVANIA RIADNEHO DÝCHANIA A VYDYCHOVANIA VÝLUČKOV, TÝM VIAC OCHORENÍ A STRATY PRÁV A SLOBÔD…

Rúško a/alebo respirátor nasadený na dýchacích cestách sťažuje dýchanie človeka, po chvíli znemožňuje dýchanie vôbec a človeku objektívne prichádza zle. 

„Riadne“ celodenné nasadenie rúška a/alebo respirátora obmedzuje riadny prívod kyslíka a riadny odvod splodín a je objektívne nemožné ho riadne po celé dni nosiť. Každý preto podvádza a prekážku na dýchanie si dáva z nosa dole, prekrýva si iba ústa alebo mu visí na uchu. 

Všetci tí, ktorí nosíte rúško viac ako je potrebné, predavačky, policajti úradníci…atď. Po čase sa objaví u vás pľúcna pleseň. Hlavne u detí v školách!

Rúško a/alebo respirátor je zároveň podhubím roztočov, plesní a iných mikroorganizmov, ktoré si človek po celé dni, týždne a mesiace vdychuje do seba, a to aj vtedy, ak má „pomôcku“ „len“ pod nosom. ČLOVEK JE PLNÝ VLASTNÝCH VÝLUČKOV. Tu sa skrýva pôvod dnešných respiračných ochorení a zhoršovania celkového zdravotného stavu občanov.

Z hľadiska hygieny a ochrany zdravia je to doslova diverzná činnosť.  Z hľadiska práva je to rozklad právneho štátu a z hľadiska spoločenského je to nastolenie FAŠIZMU.

To, čo sa dnes deje, je vojna. V „šľachetnej uniforme“ ochrany verejného zdravia. Takej ochrany, ktorej výsledkom je dehumanizácia človeka a depopulácia spoločnosti. Popri tom sa na získavanie nových „vedeckých“ poznatkov aplikuje eugenika. … X výhod Covidu-19 v jednom. A Slovák je toho účastníkom. Účastníkom biomedicínskeho výskumu.

Na planéte Zem je veľký počet ľudí a zjavne niekto má záujem tento počet zmenšiť. Z jednej strany ľudia dostávajú vysokú zdravotnú starostlivosť a lieky na záchranu a predĺženia života a z druhej strany im ten istý ochranca vytvára prostredie a podáva prípravky na zabitie. Peniaze tečú tým istým príjemcom z každej strany „starostlivosti“.

V minulosti ľudia vedeli vojnu rozpoznať, pretože im padali bomby na hlavu, dnes jej neveria, pretože sama vojna im poskytuje „ochrana verejného zdravia“. Keď majú nasadenú mrežu na ústach, vydreté nosné útroby a telá napichané experimentálnymi roztokmi, vojnu nevidia. Veď stále majú autá, dokonca už aj elektrické, majú aj elektrické kolobežky, v lete boli pri mori, dokonca aj v exotike, a tlačia plné košíky tovarov…

Akáže vojna, vážení, kdežeby oni boli dehumanizovaní, a už vôbec nie likvidovaní… To len dezoláti kričia hlúpe nezmysly, inak sa tí zodpovední s mrežou na ústach už takmer dva roky potia pod výlučkami vlastných rozmočených kozarov z nosa, sú vyškrabaní na vzorky DNA a napichaní v absolútnej pohode. Sú sústredení cez elektronickú databázu, cez ktorú sú kontrolovaní pre účely reakcie organizmu na vpravované látky.

Dávam do pozornosti nový fenomén Persuázia“ vyvinutý zo sofistiky – umenia „presviedčať“ aj cez mŕtvoly, ktorý je definovaný ako ľudská komunikácia s cieľom ovplyvniť druhých zmenou ich presvedčení, hodnôt alebo postojov. V persuázii ide o úmyselný pokus o vplyv, teda  cieľom je ovplyvniť duševný stav recipienta v atmosfére jeho slobodnej voľby. 

Všetko, čo sa dnes deje, je výsledkom komunikačnej techniky ovplyvnenia duševného stavu človeka cez strach z vírusu, a ak by sa náhodou niekto aj nebál, cez strach z právnych následkov od pokút cez stratu zamestnania. Potom mechanizmus sanitárneho otroctva funguje už na princípe vlastnej zotrvačnosti, kde každý zo svojho strachu kontroluje druhého a výsledkom je strata základných práv a slobôd všetkých vrátane tých, čo to u iného vynucujú a kontrolujú. Jedni slobodu stratia pod náhubkom a napichaní a druhí cez reálnu nemožnosť prístupu k základným právam a slobodám. To druhé sa dá napraviť a nájsť si cestu úniku, ale stratu vlastnej dôstojnosti a poškodenia zdravia už nie…

 Göring povedal: „Nejde iba o Nemecko. Toto funguje v akejkoľvek zemi, či je to fašistická zem, komunistická zem, alebo monarchia či demokracia. To, čo vládcovia musia urobiť, je povedať ľuďom, že je tu niečo, čoho sa musia báť. Ukázať prstom na zdroj ich strachu a takto ľudí môžete primäť urobiť čokoľvek, čo chcete. Môžete ich primäť, aby ako ovce išli na jatka. Môžete ich primäť k poslušnosti.”

A takto na zdroj strachu Covid-19 ukazujú prstom naši politici:

Pellegrini, 5.11.2021:  Ak je raz predpísané do predajne rúško alebo respirátor, tak ho, prosím, nosme. Nenosíme ho tam kvôli vláde, ale nosíme ho tam z úcty k tým, ktorí tam pracujú, ktorí tam predávajú, ktorí tam sedia za pokladňami, nosíme ho z úcty k tým, ktorí tam nakupujú a majú strach o svoje zdravie, a je našou povinnosťou urobiť všetko preto, aby sme nepredstavovali žiadne riziko nákazy…“ . 

Pellegrini, 11.1.2021: „Ak povie Národná rada, že vyžadujeme od ľudí, aby si všetci dávali robiť testy, boli zaočkovaní alebo boli prekonaní a tak prečo by to nemalo platiť aj v Národnej rade...“

No a tu je háčik a pravá tvár celého problému. „Ak povie Národná rada…“ Právne povedané, ak povie ZÁKON. Národná rada však nepovedala a teda v Zbierke zákonov SR neexistuje zákon ktorý určuje povinnosť podstúpiť test na Covid-19 alebo očkovanie proti Covid-19, samozrejme ani prekryť si dýchacie cesty.  

Až tak sa Pelle snažil, že sa chytil do vlastnej siete. 

Covid-19 je nebezpečný tak, ako je nebezpečná každá chrípka alebo iné nákazlivé ochorenie, ktoré by sa zorganizovalo do pandémie a vytvoril sa z neho kult otroka.

Dehumanizujúci výjav mladej ženy, budúcej generácie Slovenska, v maske otroka s otrokárom s maskou v rukách. Symbol otroctva je o to výraznejší, že modelka je dcérou hlavy štátu, ktorá sama v roli submisívneho otroka túto politiku pretláča. Účelové spojenie politicko-vatikánskych záujmov a módy je v tomto prípade viac než priehľadné. Dehumanizácia spoločnosti cez móla…

Táto módna kreácia a práve dcéry hlavy štátu známej svojím odporom k ľudským právam a slobodám, odporom k správe štátu občanmi, priepustkami na slobodu oproti zásahu do ich organizmu a servility k nadnárodným záujmom a korporáciám, nie je nevinným umeleckým výstrelkom, ale je cieleným odkazom. Odkazom cieleným mladým ľuďom k prijatiu otroctva.  V atmosfére ich slobodnej voľby…

Veď je to vlastne milé, je to také „otrocky in“.

Nehodnotím krásu alebo ošklivosť osoby, všeobecne to považujem za plytké, hodnotím posolstvo, ktoré osoba vysiela. Inak mne osobne sa to mladé dievča v jej prirodzenom podaní páči. Ako vravia staré tetky „všetko čo mladé je, pekné je…“. To dievča má svoje vlastné čaro, dokonca aj s tým „vrabčím“ účesom. V tomto problém nie je. Problém je v posolstve otroctva, ktoré nesie, a je prirodzené, že vzhľadom na svoj vek ešte nechápe, na čo poslúžila jej inak pekná tvár.

Plus jeden deň: Emma Čaputová všetkým vytrela zrak: Z TOHTO jej neprajníkov PORAZÍ!
Masky boli stáročia nástrojmi umlčovania a degradácie a vy si myslíte, že dnes je tomu inak?

Plus jeden deň: Emma Čaputová všetkým vytrela zrak: Z TOHTO jej neprajníkov PORAZÍ! … Mýlia sa, nie každý disponuje týmto zlomyseľným syndrómom, a ak je toto účelom a náplňou práce či už modelky alebo Plusjednotky, je mi ľúto oboch aj s ich zmyslom života. Emma ako OTROK na čele húfu však vyvoláva iba úzkosť a ľútosť…

Tento výjav môže potešiť znova iba dušu OTROKA, nie slobodného človeka. Preto nikomu neberiem jeho vkus, je však silnou informáciou o danom človeku. Emma je pekná, avšak za lídra OTROKA nebola vybraná náhodou…, je dcérou prezidentky a o to je odkaz silnejší. Pretláčanie Emmy nesúvisí s privilegovaním jej postavenia skrz mamu, ale s pretlačením ideologického odkazu hlavy štátu.

…Ak sa na seba pozrie s odstupom času, sama nad svojím zneužitým „zaradením“ zaplače…

Protekcia tu vždy bola a bude, ale dať protekčne zneužiť svoje dieťa toto je novodobý fenomén, ako celá dnešná doba covidová.

Pri všetkom pozlátku dookola je už dnes to dievča zvnútra smutné…, aj keď je v blízkosti „svätosti najvyššej“ a malo by byť aspoň tu šťastné. Odhaľuje však obraz atmosféry tejto spoločnosti. Jej miesto je určené presne tam kde stojí a ako stojí… reč tela a výraz tváre napovie viac ako cvičené scény jej mamy s trpkým, tiež nie šťastným úsmevom.

Je mi ľúto toho dievčaťa. Submisivita a nedostatok ženskej a ľudskej dôstojnosti jej je vštepované jej najmilovanejšou osobou, jej matkou, v ktorej má prirodzene vlastný vzor. To ona politicky „predáva“ dcéru globálnym záujmom a ľudia iba legitímne reagujú… Matka už „krstom“ otroka prešla, keď ako lacný maskot pharma priemyslu (projekt experimentálneho opichania je nosnou ideou pandémie) si ako na bitúnku dala mieriť „teplomerom“ do čela. Iniciatívna a verejná dehonestácia ženy vo „vysokej kvalite“.

Je mi ľúto toho dievčaťa. A jej matky tiež… Jej gestá, chôdza, ruky poslušne pritiahnuté ku stehnám, naberanie na váhe a stále viac a viac trpký úsmev na tvári… ak je niekto (politicky) pasený a zneužívaný, vyzerá presne ako Zuzana a z toho nemôže byť žiadna žena šťastná. Ale sama si vybrala, ako v podstate každá obeť…, ktorá navyše má možnosť úteku…

Zuzana Čaputová nemôže byť prezidentkou suverénnej republiky, pretože sama suverénnosť postráda. Celému národu odkázala nechať si mieriť do čela (od čoho sa napokon odstúpilo, pretože to bolo skutočne za čiarou. Nie však pre ňu…). Ako maskot utekala prvá do radu dať „sa pomerať“ a neskôr si pichnúť ihlu pre laboratórne pokusy. Tento otrok navždy ostane v dejinách Slovenska na výsmech a časom možno aj na ľutovanie… Zuzana Čaputová je (nie náhodným) symbolom podriadenosti a otroctva, a takýto symbol vysiela ako obraz Slovenska, čo je vlastne pôvodným zadaním. Bohužiaľ do tejto nechutnej hry zatiahla aj svoju dcéru… Problém nie je dievča, problém je matka…

Ak niekto nevie čítať symboly a domnieva sa, že zámer súčasných (ale aj predchádzajúcich) politikov je hospodárska a politická suverénnosť Slovenska, je na veľkom omyle. Slovensko je už dlho predávané do „otroctva“. A maska na tvári, rúška na dýchacích orgánoch, pokusné experimentálne testovania a opichania sú toho iba dôkazom. Slovensko je sanitárnou kolóniou pre západné mocnosti…

Presne ako Igor Matovič vravel už 29.10.2020: „Celá Európa čaká na to akým spôsobom zvládneme a či zvládneme plošné pretestovanie a najmä potom na dopady na zdravie a životy ľudí na Slovensku. Celá Európa a svet očakáva recept, akýkoľvek, len aby dokázali v svojich krajinách zvrátiť nie práve pozitívne tendencie…“

A tomuto všetkému slúži zastrašovanie občanov Slovenska cez Mikasove akty.

Právne akty Jána Mikasa, ktorými sú ukladané dehumanizačné „požiadavky“ pod hrozbou pokuty, nie sú však ZÁKONOM a nie sú ani všeobecne záväzným právnym predpisom vyhláseným v Zbierke zákonov SR (nie sú ani vyhláškou podľa zákona č. 180/2013 Z. z.), ale sú to hybridné správne akty (Uznesenie Ústavného súdu Slovenskej republiky zo dňa 24.9.2020 sp. zn. II. ÚS 411/2020) nešťastne nazvané ako „vyhlášky“ (Lucia Dúbravská  z legislatívneho odboru Úradu vlády SR).

Zároveň dodávam, že samotné povinnosti ako regulácie na prekrytie dýchacích ciest, testovanie na C-19 a očkovanie proti C-19 neexistujú vôbec a existovať nebudú.

Preto sa slovenská vláda rozhodla na zosilnenie tlaku na občanov a navrhla novelizáciu viacerých zákonov na vynucovanie týchto inak neexistujúcich povinností. Cestou presunu právomocí štátu na fyzické a právnické osoby – na zamestnávateľov a prevádzkarov zariadení.

A je tu FAŠIZMUS !

Keďže vynucované povinnosti de iure neexistujú vôbec, právne je nemožné ich vynucovať, a to ani zákonom. Niet totiž čo vynucovať… Avšak ÚSTAVA ani PRÁVNA LOGIKA, vôbec žiadna LOGIKA, dnes nezaujíma nikoho a strach ovláda všetkých.

V zmysle § 4 ods. 2 zákona č. 400/2015 Z. z. o tvorbe a vyhlasovaní právnych prepdisov právny predpis ustanovuje práva a povinnosti tak, aby dotvárali alebo rozvíjali sústavu práv a povinností v súlade s ich doterajšou štruktúrou v právnom poriadku a nestali sa vzájomne protirečivými. 

Nemôže teda v jednom zákone (A) byť určená povinnosť, dokonca pod hrozbou sankcie, napr. pre účely vstupu do zamestnania nemôže byť určená povinnosť preukázania sa testom alebo očkovaním C-19 pod hrozbou porušenia pracovnej disciplíny a prepustenia z práce, pretože v štruktúre právneho poriadku neexistuje zákon (B) určujúci všeobecnú povinnosť fyzickej osoby sa testovať a očkovať C-19.

Povinnosti sa môžu ukladať iba v medziach zákona, pričom neexistuje „medza“ povinnosti testovať a očkovať sa C-19 ani povinnosti zverejniť zamestnávateľovi a prevádzkovateľovi zariadení svoj zdravotný stav (u zamestnávateľov je daná výnimka vo vzťahu k posúdeniu zdravotnej spôsobilosti na prácu, čo nie je otázka C-19).

Takže novelizovanou zmenou je, že výzvy na splnenie a preukázanie neexistujúcich povinností majú osobám ukladať zamestnávatelia a komerčné subjekty, čím ide o prenos právomocí štátu do súkromných rúk. Toto je však nemožné, pretože neexistuje „vynucovaná povinnosť“. Zámerom nie je situáciu zlepšiť a administratívne zjednodušiť, ale zbaviť sa zodpovednosti osôb konajúcich za orgány verejnej moci, ktoré túto neústavnosť do spoločnosti pretláčajú.

Na konci dňa však zamestnávateľ bude ten, komu ostane čierny Peter v rukách a trestný čin nátlaku a iné pre vynucovanie de jure neexistujúcich povinností testovania a očkovania C-19, ktorých následkom bude vyhodenie zamestnancov z práce. Zamestnávatelia by si pri tomto zverenom mandáte pred jeho využitím v prvom rade mali uvedomiť, že zoberú ľuďom, ktorí pre NICH pracujú a ktorí ICH svojou prácou v konečnom dôsledku živia, živobytie (častokrát jediné, ktoré majú), strechu nad hlavou a možno aj smotný život. Bude im to všetko stáť za to?

Novinkou je „potvrdenie týkajúce sa poskytnutej zdravotnej starostlivosti“ (ktoré sa tiahne všetkými novelizovanými zákonmi), kde ide o to, že „sanitárne“ zdravotné úkony už nebudú súčasťou zdravotnej dokumentácie, ale „zdravotného potvrdenia“, takže nahliadaním do neho už (akože) nebude dotknuté právo na ochranu zdravotnej dokumentácie (v zmysle zákona). To je síce pravda, ale informácie o zdravotnom stave podliehajú režimu súkromia, takže je právne irelevantné, kde sú zaznamenané, právne podstatná je intimita zdravotného záznamu ako takého. Takže znova problém… Niekde robia chybu súdruhovia z NDR, že stále to akosi nejde. Iba ak tým strachom…

Novelizovanou zmenou je tiež nový „priestupok“  znevažovania, urážania alebo ohrozovania poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, prijímateľa zdravotnej starostlivosti, zdravotníckeho pracovníka, zamestnanca poskytovateľa zdravotnej starostlivosti alebo inej osoby podieľajúcej sa na poskytovaní zdravotnej starostlivosti verbálne, gestom, grafickým zobrazením alebo iným spôsobom. Pokuta za to je určená do 1 000 (!) Eur. … K tomuto sa vyjadrím v ďalšom článku, pretože je to samostatná téma.

Ide o fašistické zmeny zákonov, odovzdávajúce právomoci štátu na vynucovanie vládou určených svojvoľných požiadaviek prostredníctvom súkromných subjektov vrátane zahraničných korporácií. Ide o odovzdávanie právomoci štátu nad občanmi Slovenska do rúk nadnárodných koncernov (v postavení obchodníkov alebo zamestnávateľov). 

Slováci tak budú v mene zahraničného kapitálu prenasledovať sami seba. A vláda v zostave ťažkých psychopatov a submisívnej prezidentky bude rátať zisky a usmievať sa, ako rozoštvala občanov, kde ďalšie opatrenia rodia ďalšie konflikty a tie rodia zisky… Čaputová pritisne ruky k stehnám a ako robot vykročí a prednesie zopár dramatických fráz o legitímnych očakávaniach, citlivom vnímaní a práve pre všetkých podrobiť sa očkovaniu. A Matovič sa bude ďalej ako Hitler „neprítomne“ tváriť, že nevie o tom, čo sa deje v koncentrákoch. Veď to nie on, ale zamestnávatelia a prevádzkovatelia podnikov…

Otvorenou otázkou v tejto situácii teda zostáva, kedy najbližšie budú aj ÚSTAVNÉ právomoci zverené do rúk súkromným subjektom a nadnárodným korcporáciám.

A prezidentka Čaputová, podpisujúca takéto zákony, nám k tomu pomáhaj…

Ak ani toto ešte niekomu nedáva obraz genocídy slovenského národa, potom je namieste konštatovať, že ľuďom tie náhubky, laboratórne pokusy a „koleso šťastia“ na ich účet zaslúžene patria. Slobodný človek ostane tak či tak slobodným… Snažil sa vlastne pre tých otrokov v náhubkoch, ale zmysel to už nedáva… Otrok chce byť otrokom a vrana k vrane sadá. Pomôcť si navzájom môžeme iba tí, ktorí chceme byť slobodní.

Môj odkaz pre sudcov Slovenska, ktorí v konečnom dôsledku formujú režim a štát, znie: Vláda postavila občanov do zámerného konfliktu. Aj vaše deti. Postavila paragrafy tak, že ak nimi nezničia iného, zničia seba samého. Hodila do arény paragrafy tak, že ľudia sa už nenávidia a policajt ide proti občanovi – občan proti policajtovi, rodič proti dieťaťu – dieťa proti rodičovi. A bude pribúdať stále viac a viac regulácií, ktoré zbavia človeka prirodzenej slobody a dôstojnosti a eugenické zásahy do organizmu zdeformujú a preriedia spoločnosť. Takže poďme slovenskí sudcovia do toho, poďme do nich, do občanov, vlastne choďte sami do seba a zamietajte ďalej žaloby proti fašizmu. Až svojou servilitou nastolíte úplný fašizmus, ktorý nutne zomelie aj vás a vaše deti, potom si spomeňte na tieto slová… Totalita ostane na vašich servilných rukách a vašej prekrytej tvári otroka.

VŠETKO SO VŠETKÝM SÚVISÍ… OD MATOVIČA CEZ PELLEGRINIHO A ČAPUTOVÚ AŽ PO MÓDNE PREHLIADKY… KULT COVID-19 JE V PLNOM PRÚDE A SLÚŽI „RESETU SVETA“. V OTROCKOM POSTAVENÍ SLOVENSKA.

Návrh vlády na FAŠISTICKÚ novelizáciu viacerých zákonov:

K tomuto návrhu vlády sa dozviete viac v relácii na Slobodnom vysielači zo dňa 12.11.2021

TU

Vyberám z podaní, ktoré predkladám na súdy, z ktorého sa môžete dozvedieť skutočný právny stav a povahu Mikasových právnych aktov. Nejde o všeobecne záväzné právne predpisy, ale o hybridné správne akty.

JUDr. Adriana Krajníková

Poteší nás, ak vás článok obohatil o iný uhol pohľadu a ďakujeme vopred, ak podporíte ľubovoľnou čiastkou slobodu slova na náš účet v ČSOB IBAN: SK80 7500 0000 0040 1415 4359

Zanechajte nám komentár

Predchadzajúci článok

NÁZOR

Corbett Report: "Efekt prizerajúceho sa" ako ho využiť na zmenu dnešnej situácie a hľadanie riešenia

15 novembra, 2021 James Corbett prináša veľmi zaujímavé a hodnotné video na tému efekt prizerajúceho sa, ktorý môžeme veľmi efektívne ...

Nasledujúci článok

Spravodajstvo

Bomba svetového rangu: Únik dokumentu DARPA

PODROBNÁ analýza potvrdzuje útok na ľudstvo prostredníctvom aerosolných nanočastíc bielkoviny prenikajúcich do tela cez kožu. Okrem informačného šoku vyvolaného únikom ...
Spravodajstvo

Otvorený list generálnemu prokurátorovi Žilinkovi

Vážený pane, na Vašom osobnom profile obmedzili ste kto môže komentovať Vaše príspevky. Obzvlášť po atentáte na Roberta Fica Spoločnosť Meta ...
Spravodajstvo

OSN, WHO a WEF boli vyhlásené za teroristické organizácie Republikánskym krajským zhromaždením na Floride

Republikánske zhromaždenie okresu Lee, čo je ľudová konzervatívna republikánska organizácia, schválilo rezolúciu, ktorú predstavil Joseph Samsone a vyhlásil OSN, WHO a WEF ...
Spravodajstvo

Kaliňák podáva na Naďa trestné oznámenie za vlastizradu

Kaliňák vyjadril k Jaroslavovi Naďovi tvrdé slová o vlastizrade Minister a exminister obrany sú vo veľkom spore. Robert Kaliňák použil ...
Spravodajstvo

George Soros otvorene rozpráva o realizácii jeho plánu likvidácie Ruska a ďalších krajín

ilustračné fototo: europeanconservative.com Kto je George Soros? Zopár faktov a zhodnotenie jeho investícií a impéria Maďarský podnikateľ Georg Soros, o ...
NÁZORSpravodajstvo

V čom je problém s lex atentátom? Róbert Švec reaguje...  

Tak nám vláda schválila lex atentát s stalo sa presne to, čo sa očakávalo. Vláda nechutne zneužila atentát na Fica ...
Aktualizované 20.6. 23:49
Spravodajstvo

Čo je to pandémia?

Spochybňovanie pandémie Covid-19 je podľa ministerky zdravotníctva Dolinkovej neúctou k pozostalým obetí. „Najprv definujme, čo je to pandémia a potom ...
Spravodajstvo

3 milióny nadmerných úmrtí v 47 krajinách súvisiacich s injekciou COVID

Nadmerná úmrtnosť v krajinách západného sveta od pandémie COVID-19: odhady „Náš svet v údajoch“ od januára 2020 do decembra 2022 ...
Spravodajstvo

Ján Káľavský: Cieľom čurillovcov bolo "uje*ať skur*ených smerákov a Fica"

Mimi Šramová s Jánom Káľavským, bývalým operatívcom NAKA S ex-operatívcom NAKA Jánom Káľavským Sme sa v Bosne, kde Ján Káľavský ...
Aktualizované 19.6. 01:03
Spravodajstvo

Porušovaním práv si ani Súdny dvor EÚ rešpekt nezíska

foto: archív Milí priatelia, v dole pripojenom článku SMERo-HLASu iba poukazujem na platný právny stav.Len a len preto, aby Pellegrini, ...
Spravodajstvo

Peter Pellegrini je prezidentom Slovenskej republiky

Peter Pellegrini sa oficiálne stal novým prezidentom Slovenskej republiky. Vo svojom inauguračnom prejave vyzval Slovákov na zmierenie, pokoj, vzájomné porozumenie, ...