Aký je Satan v našom vesmíre – Kapitola 2 – časť 2.5

22. novembra 2023

Obroda kresťanstva Slovenov: Kapitola 2

Časť 2.5


Aký je Satan v našom vesmíre


V predchádzajúcej kapitole sa podrobne vysvetľuje, ako funguje Boh v našom vesmíre cez svoju „živú a večnú“ energiu, ktorá je neutrálna a dokáže túto energiu z vonkajška ovládať len absolútne nezaujaté (teda neutrálne) naladenie myslenia.
Ale, aký je Satan? Ako funguje a pôsobí v našom vesmíre? Základný zákon v našom vesmíre je dualita. Tento zákon dokazuje, že ak existuje hmota, tak musí existovať aj protiklad Hmoty a teda Duch. Teda existencia Hmoty priamo a nevyhnutne dokazuje existenciu Ducha. Je zbytočné sa o tom sporiť. Ak ste presvedčení, že existuje Hmota, musí ako protiklad Hmoty existovať Nehmota – teda Duch. Je preto jasné, že od začiatku existencie nášho vesmíru vedľa seba neustále existovala, aj existuje, Hmota a aj Duch.

Dohady a hádky medzi materialistami a idealistami, čo bolo skôr, či duch alebo hmota, sú hlúposť. Aj duch, aj hmota, tu v našom vesmíre boli od začiatku okamžite (vždy) spolu. Ináč by tu neexistovala ani dualita. Všetky filozofické Západné a kresťanské názory za posledných 3000 rokov, ktoré neakceptujú tento fakt, sú preto totálne hlúposti. Ak v našom vesmíre platí Zákon duality, tak ak existuje Boh, musí existovať aj protipól, teda Satan.

Zákon duality nie je len „zákon o protikladoch“, ale aj „zákon o kompenzácii“. Všetko
má, ak nie rovno svoj protiklad, tak určite svoju kompenzáciu. Teda ak niečo nefunguje dobre, tak určite nájdete dobre fungujúci kompenzačný element, ktorý vyvažuje daný nedostatok.

Geniálny švajčiarsky psychiater 20. storočia C. G. Jung hovorí, že každý človek má vo svojej psyché tieň. Každá vlastnosť v psyché človeka má svoj protiklad a tento protiklad je prítomný v psyché, či chcete alebo nechcete. Chcete byť dobrý? Určite to nedokážete, ak si neuvedomíte, že ste z podstaty duality duchovne rozpoltený medzi dobro a zlo. A to zlo má rovnakú energetickú hodnotu, z princípu duality, ako vaše dobro!!

V predchádzajúcej kapitole sa tvrdí, že Boh (okrem hmoty) dodal do nášho vesmíru aj svoju energiu. A táto jeho energia je neutrálna. Tvrdím, že duchovná energia od Boha, ktorá udržuje tento vesmír pri existencii je neutrálna… a nikto iný ako neutrálny ju nedokáže ovládať.
Potom na základe duality musí byť Diabol opačný, musí byť protikladom Boha v našom vesmíre! Je zaujímavé, že náš Boh si vo svojom vlastnom vesmíre vytvoril aj Satana. Satan je jeho spolupracovník?!

Náš vesmír je od založenia nedokonalý. Ak by bol dokonalý od Veľkého tresku, nikdy by nezačalo chaotické zhlukovanie sa hmoty a vytváranie hviezd a planét. A potom ich zrážky a likvidácie a ničenie… Niekde som čítal, že krátko po veľkom tresku sa vyparilo minimálne päť častíc, aby sa všetka dokonalosť zrútila a začal sa hmotný a časový vývoj nášho vesmíru v súčasnej podobe. Odstránením piatich elementárnych častíc z dokonale sa rozpínajúceho systému, kde všetky častice mali rovnakú vzdialenosť od seba a teda pôsobili rovnakou príťažlivosťou na seba, sa porušila rovnováha v systéme. Vznikla chyba. Bez tejto chyby by sa nikdy nezačali častice k sebe zhlukovať a vytvárať hviezdy a planéty. Bez tejto chyby v systéme, by zostalo všetko dokonalé, dokonale rozdelené medzi sebou a bez nerovnomerností. Ale kto
odstránil zo systému týchto minimálne 5 častíc?!

Naši vedci nevedia kto, alebo ako sa to stalo. My, veriaci v Boha, to však vieme, kto to urobil. Takže náš dokonalý Boh zámerne umožnil (Satanovi) vytvorenie tohto nedokonalého a chaotického vesmíru?! Prečo to urobil? Vysoké duchovné reinkarnácie to vedia… je to dobrý plán!

Čo je opak Boha v našom vesmíre? Boh dodal do nášho vesmíru svoju neutrálnu energiu a vesmír žije z nej. Satan teda musí byť opak tomu. Preto Satan v našom vesmíre energiu vysáva a spotrebúva. Pretože zákon duality – Boh energiu dodáva a Satan (aj ostatní diabli) ju spotrebúva. Ďalej, energia Boha je neutrálna, tak potom energia Satana musí byť v našom duálnom vesmíre opačná a teda nie neutrálna! Aká teda? No predsa ako sa píše „Nie neutrálna“. Aká duchovná energia nie je neutrálna? Aká je opačná energia?… Opak neutrality je emócia. Teda energia emócií je energia Diabla-Satana. A Satan spotrebúva túto energiu. Satan potrebuje energiu emócií pre svoju existenciu. Satan-Diabol vysáva túto energiu z ľudí, aj zvierat, aj všetkého živého, čo túto energiu produkuje. Je jasné, že najkvalitnejšiu a najsilnejšiu energiu emócií musia produkovať ľudia, pretože sú na Zemi na geneticky najvyššom stupni vývoja.

Napríklad emócie lásky a nenávisti (sú v podstate to isté), aj keď sú tieto emócie úplne protikladné. Na nekonečnej teoretickej priamke v nekonečne sú od seba veľmi ďaleko a súčasne veľmi blízko (dokázal som to v Kapitole „Priamka“, kniha Demokracia je principiálny omyl, prakticky vedľa seba. Poznáte ľudí, ktorí sa ešte včera milovali, a dneska sa nenávidia?! A nikto tomu nerozumie?

Je to preto, pretože energia emócii je energia, ktorú Satan spotrebúva a on nás núti, aby sme produkovali tejto energie čo najviac. Preto Satan chce, aby boli ľudia čo najviac emocionálni. Čím vyššie emócie, tým viac energie pre Satana. Je totiž úplne jedno, či ste šťastný, alebo nešťastný, je to vždy len energia pre Satana.

Akékoľvek emócie prežívate, len živíte svojho Diabla v sebe, ale aj diablov a Satana v našom vesmíre. Funguje to ako kyvadlo. Ak ste teraz šťastný, tak kyvadlo energie sa vychýli doprava. Produkujete pozitívnu energiu. Čím väčšiu pozitívnu energiu vytvoríte, tým viac sa zväčšuje nerovnováha medzi protikladmi. Dualita tu nekompromisne funguje a vytvára sa obrovský energetický tlak deficitu, aby kyvadlo prehuplo na druhú stranu do negativity. A vy sa určite prehupnete doľava! Neexistuje žiadna sila v tomto vesmíre, ktorá by dokázala zabrániť vyrovnávaniu tejto energetickej nerovnováhe medzi pozitívnou a negatívnou energiou. Dualita v našom vesmíre vždy a večne zabezpečuje vyrovnávanie protikladov a ich kompenzáciu. Je úplne jedno, ako dlho trvá, dokiaľ dôjde k tejto kompenzácii. Ale určite k nej dôjde. Je však z energetického hľadiska jasné, že čím dlhšie trvá, kým dôjde ku kompenzácii a čím väčšia energetická nerovnováha v energii emócii vznikne, tým búrlivejšie a „emocionálnejšie“ je duálne vyrovnanie!!!

A duchovne priemerní ľudia teda kmitajú na kyvadle energie emócie z jednej strany do druhej. A vôbec nechápu, čo sa deje, že sú len spotrebnými otrokmi tohto systému. Satan pre svoju existenciu potrebuje túto ich energiu emócii. Je to jeho potrava. On z tejto energie žije. Čím má viac emocionálnej energie, tým je silnejší a naopak.

Na tomto energetickom duálnom kyvadle – sprava doľava a naspäť – medzi pozitívnou a negatívnou energiou je v strede neutrálny bod. Je to bod Boha. V najnižšom mieste, nie je (tu) žiadna emocionálna energia, pretože v tomto bode neutrality nie je ani pozitívna a ani negatívna emócia. Je to bod prechodu. Asi skôr, je to bod, kde Satan nemá žiadny vplyv v tomto vesmíre. Je to bod neutrality. V tomto bode nie je žiadna emocionálna energia. Je tu koncentrovaná neutrálna energia! – o ktorej sa píše v predchádzajúcej kapitole.

Prečo náš dokonalý Boh nám ľuďom vytvoril takúto pascu duálneho samozničenia –  samodeštrukcie?! A táto pasca samoničenia a samozničenia je platná pre celý náš vesmír, nielen pre našu planétu. Preto len tie civilizácie, ktoré sa vymania z tejto pasce samozničenia, môžu získavať neobmedzene Božskú energiu neutrality a nezničia sa vo vnútri samy medzi sebou. Tie civilizácie (planéty), ktoré budú produkovať silnú energiu emócii, budú Satanom zničené!! Najväčšia sranda je však v tom, že tí, ktorí teraz slúžia Satanovi – tí ekonomickí cudzopasníci – nechápu, že sú len duchovná potrava Satana. Keď sa na to pozrieme logicky, je jednoduché pochopiť, ako to náš Boh dokonale naplánoval. Dá sa aj ľahko pochopiť, prečo to náš Boh tak urobil?!

Musíme si uvedomiť, že Satan je pre nášho Boha jeho nenahraditeľný pomocník a partner. Boh si Satana podľa mňa zámerne vytvoril a ho aj ochraňuje a udržuje, aby existoval až do konca nášho vesmíru. Nikto nemôže hovoriť, že Satan je v našom vesmíre slabší ako Boh. Sila Satana je priamo úmerná sile energii emócií, ktoré získava od ľudí, alebo iných vesmírnych civilizácii. Len tam, kde túto energiu nemá, alebo „presnejšie“ jej má málo, tam má úmerne nedostatku svojej sily aj slabú pozíciu. Je teda jasné, že čím má Satan menej emocionálnej energie od danej civilizácie, tým viac táto civilizácia dokáže čerpať neutrálnu energiu od Boha.

Takže máte sa radi a ste nekonečne šťastní, že sa milujete? Pod vládou vašich emócií už skoro sa budete ak nie nenávidieť, tak mať menej radi…  A žiaľ „zamilujete si“ inú ženu, iného muža. To však nie je znak nejakej kvality, ale len znak emocionálneho otroctva k Satanovi. Človek duchovne silnejší ako Satan, je len z poľa B, miluje všetky ženy a tieto ženy milujú všetkých mužov!! Ak chcete čerpať neutrálnu energiu od Boha, tak:

  • Musíte si uvedomovať nedostatky svojej milovanej ženy, aj nedostatky svoje.
  • Vzťah so svojou milovanou ženou musíte dokázať riešiť kľudne a neutrálne a určite bez emócii a ak zistíte, že vám vaša súčasná žena nevyhovuje(?), nie je to žiadny problém, nájdite si päť nových, ale preboha, žiadne veľké emócie! – To neznamená, že nemáte súložiť!… „trtkajte“, koľko chcete, pretože sexuálna energia nie je duchovná energia. Sexuálna energia je živočíšna energia a závisí len od človeka, či to chápe a dokáže ovládať svoje duchovné emócie, alebo nie. Ak si pletiete živočíšnu energiu sexu s duchovnou energiou lásky(?), tak nerozumiete ničomu. A ešte sa smejem, pretože sexuálna energia pod mocou Zákona duality sa mení na duchovnú energiu. Je to pre vás zložité??  Ak pochopíte princípy mnou objavených základných zákonov tohto vesmíru, tak okamžite pochopíte aj to, prečo materiálna sexuálna energia sa mení na duchovnú energiu a naopak!
Kniha VATIKÁN JE ÚHLAVNÝ NEPRIATEĽ SLOVÁKOV (AJ VŠETKÝCH SLOVANOV).
Autor knihy je hlboko veriaci v existenciu Boha aj Satana.
A to napriek tomu, že táto kniha je druhá zásadná kritika Vatikánu a Biblie. Prvá „drsná“ kritika bola kniha „Kresťanská civilizácia je omyl“, ktorá sa nedá voľne predávať. Pretože právnik autorovi povedal, že tá kniha dokonale splňuje trestný paragraf o hanobení viery a presvedčenia. Preto sa tá kniha predávala len za podmienky dodania „Prehlásenia“ s podpisom overeným u notára; že kupujúci si knihu kupuje len pre vlastné použitie a nebude autora ani vydavateľa žalovať. Kniha je už dávno vypredaná.
Autor si myslí, že vie o Satanovi a Bohovi viac ako iní priemerní ľudia, a preto sa odhodlal napísať  jednoduchú druhú kritickú knihu VATIKÁN JE ÚHLAVNÝ NEPRIATEĽ SLOVÁKOV (AJ VŠETKÝCH SLOVANOV. Ale v tejto knihe už nekritizuje kresťanskú vieru v Boha, ale odhaľuje sídlo Satana na tejto planéte! Ak si prečítate autorove sny z knihy „Demokracia je principiálny omyl“, ktoré odhaľujú Satana, tak pochopíte, prečo autor musel písať svoje knihy. Tie sny sú zverejnené aj na www.obrodaslovanov.sk. V súčasnosti najdôležitejšia kniha je Obroda Slovanov, ktorú autor doporučuje na štúdium, ak sa čitateľovi bude páčiť táto kniha. Zároveň autor žiada čitateľov tejto knihy, aby knihu dali čítať farárom v dedinách a mestách, aj mníchom.
Autor verí, že Slovenskí farári aj mnísi pochopia, ako Vatikán totálne sfalšoval naše pôvodné Slovenské (Ariánske) kresťanstvo.

Musíme sa pozrieť opäť na Bibliu a toto Rímske sfalšované kresťanstvo (podrobne v knihe VjeÚNS). Kresťanská viera vám hovorí, že ak budete veriť, milovať aj svojich nepriateľov a mať nádej, tak sa dostanete do neba a budete žiť bohabojný život a budete dobrý a šťastný. Žiaľ, je to presne naopak. Ak budete veriť kresťanskému omylu, budete duševne vyšinutý, nešťastný, nechápajúci, čo sa s vami deje a nakoniec budete duševne zničený! To je isté!

Ak ste veriaci kresťan a silou mocou sa snažíte milovať, tak neustále duchovne emocionálne stúpate po kyvadle na pozitívnej strane. Čím vyššie sa emocionálne dostanete, tým viac dávate zo svojej energie Satanovi. Potom sa zákonite (podľa zákona duality) musíte zhupnúť na tomto kyvadle do druhej strany, zápornej strany. Takže v tom momente začnete nenávidieť. Čím viac ste sa snažil milovať, tým viac budete teraz nenávidieť! Nikto nedokáže toto zmeniť a odolať tejto zákonitosti duality. Nikto, teda určite ani Ježiš kresťanský, ani Budha… Určite poznáte mnohí extrémnych veriacich, ktorí chodia neustále do kostola a čím viac do kostola chodia a úpenlivo sa modlia, tým sú horší a tým viac nenávidia, ako náhle vyjdú z kostola. Ináč to nemôže byť. Žiaľ, ale preto je kresťanská viera v skutočnosti vyznávanie Satana!!! Čím viac vzývate kresťanského Boha, tým viac v skutočnosti podporujete Satana, vládcu tohto vesmíru!! Viete to?!

Tento duchovný duálny omyl platí na všetky zásadné omyly kresťanstva (a aj ostatných súčasných náboženstiev). Napríklad čím viac veríte a snažíte sa veriť, tým viac túto vieru v skutočnosti strácate a preto ako narkoman musíte zvyšovať svoju snahu po viere a chodiť do kostola stále viac a viac. Svoje kyvadlo rozhupávate z jednej strany na druhú stále viac a viac. Dobre živíte svojho Satana v sebe!!

Alebo kresťanské presvedčenie, že všetci ľudia sú si pred Bohom rovní a teda všetci majú mať rovnaké práva. Čím viac sa snažíte uplatňovať tento princíp všeobecnej rovnoprávnosti, tým viac budete musieť realizovať praktickú nerovnoprávnosť!! Samozrejme tak skončí aj demokracia…

Všetko uvedené pôsobí rovnako nielen na ľudí, ale aj na celé národy a rasy. V súčasnosti v Západnej civilizácii a postupne sa to presadzuje aj v strednej Európe, sa všetci snažia byť tolerantní. Opak tolerantnosti je netolerancia. Tolerancia je opäť emocionálna energia. Ale hlavne tolerancia popiera hierarchiu a zodpovednosť za svoje činy. Urobili ste zlé? Tak tolerantní ľudia vám povedia… nič sa nestalo. Máte chuť potrestať toho, kto berie viac, ako dáva? Nie, nemôžete, vy hlupáci sa snažíte byť tolerantní. Ako narastá vaša skupinová, masová, národná a štátna tolerancia na jednej strane kyvadla, tak je samozrejme len otázka času, kedy vám nakoniec bude chýbať energia postupovať ešte vyššie (pretože koniec sa exponenciálne urýchlene blíži v závislosti od výšky polohy na tomto kyvadle) a určite sa prehupnete na druhú stranu – do netolerantnosti.

Je to len otázka času, kedy po duchovných emóciách lásky a tolerancie príde opak. A samozrejme, čím sa viac a dlhšie budete snažiť a viac budete produkovať túto emotívnu energiu pre svojho Satana, tým bude „sranda“ (vraždenia) potom väčšia…. Tu musím upozorniť na to, že zmena je vždy exponenciálna a dramatická. Ale ľudský mozog ľudí z poľa A (Kapitola 5 v tejto knihe) pracuje lineárne a toto nedokáže odhadnúť. Teda naši „všeobecne tupí“ demokratickí politici a tržní globálni ekonómovia a globálni finančníci nemôžu z podstaty svojej „duchovnej“ obmedzenosti (mylnosti ich myslenia) vôbec odhadnúť, kedy dôjde k „prehupnutiu kyvadla“ na druhú stranu!!!

Tento princíp duality rozdúchava všetky veľké (aj svetové) vojny. Aj 3. svetová vojna, bude Satanská emocionálna a „netolerantná“ vojna, ako duálna „kyvadlová“ reakcia na omyl a nechápanie ľudstva, ako funguje tento vesmír. A všeobecná masová snaha v západnej civilizácii po duálne jednostrannej mylnej láske a tolerantnosti Západ a Svet preto opäť privedie do ďalšej svetovej vojny. Obidve svetové vojny vyvolala mylná kresťanská ideológia, myslenie, život, presvedčenie priemerných ľudí a podpriemerných politikov a zločineckých ekonomických skupín.

Priemerní ľudia sa nedokážu sami ovládať na tomto duálnom kyvadle. Priemerní ľudia musia byť ovládaní ľuďmi z poľa B (Kapitola 5), ktorí sú duchovne blízko neutrálneho bodu. Priemerní ľudia nesmú mať právo na slobodu, slobodu prejavu, rovnoprávnosť s tými, ktorí im majú duchovne aj prakticky vládnuť. Len „hierarchická duchovná“ vláda dokáže ovládať toto samo deštrukčné duálne kyvadlo národov, rás, civilizácie a planéty pred samozničením!!!

Preto kresťanská viera (aj všetky ostatné súčasné nepravdivé náboženstvá) sa musí zrušiť a doslova zakázať. Neexistuje na tejto planéte v súčasnosti žiadne masové pravdivé náboženstvo. Všetky majú podstatu pravdivú, ale ostatok a koncovku „zámerne“ sfalšovanú, alebo nevediacu!    

Satan je dokonalý cudzopasník. Žije z emócii. A pre svoj život potrebuje túto emocionálnu energiu. Ale ak sa v samodeštrukcii zničia všetky civilizácie vo vesmíre, výrazne sa zníži aj sila Satana, pretože potom bude môcť čerpať emocionálnu energiu len od zvierat, ktoré prežijú… Je preto logické, že Satan má záujem, aby prežívalo vo vesmíre čo najviac civilizácii, ale aby sa čo najintenzívnejšie ničili medzi sebou… Preto je isté, že Satan v skutočnosti nášmu Bohu pomáha?! Aj keď Vás konkrétnych zničí. Je to jedno nielen Satanovi, ale aj Bohu. Tento systém pomáha tým málo osobnostiam, ktoré sa oddelia už počas svojho života na Zemi od ostatných „zombie“ a aj keď sa im nepodarí pomôcť ostatným okolo seba, akokoľvek sa o to budú snažiť, aj tak nevyhnutne pomôžu sami sebe – toto je však dokonale nepochopiteľný paradox pre „Satansky mysliacich“ ľudí… Oni vôbec nebudú chápať, čo som napísal?

Satan je, preto pre všetko vyššie uvedené, priamo prítomný v našom vesmíre. Ale Boh tu nie je. Nemôže tu byť, ak platí pravidlo duality. V našom vesmíre je len jeho božia energia, tá neutrálna energia, z ktorej sme všetci živí, jeho duch.

Takže tento vesmír je dielom Satana a nie Boha. Vesmír používa božskú neutrálnu energiu pre svoju existenciu a Satan vládne v tomto vesmíre a túto neutrálnu energiu mení na emocionálnu energiu. Satan žije z emocionálnej energie. Satan potrebuje vaše emócie, aj emócie zvierat… Akékoľvek emócie sú protiklad božskej neutrálnej energie duchovnej.

Takže v tomto vesmíre vládnu dvaja bohovia: Satan a Boh. Satan priamo a Boh nepriamo. Dôkazom toho je dualita. Ale títo dvaja bohovia nie sú si rovní. Pretože všade je hierarchia, tak na základe toho musí byť, že hierarchia je aj medzi týmito dvoma bohmi – v tomto vesmíre? Jeden z nich musí byť silnejší…! Boh je silnejší, vládnuci a Satan je slabší, slúžiaci. Boh dáva, Satan berie. Preto, že Satan je slabší, tak človek dokáže ovládať Satana v sebe, ak bude vedieť, že ho v sebe má, ako má aj Boha a bude chápať, ako to všetko funguje.

Toto všetko však platí aj o národoch, štátoch, civilizáciách. Sú civilizácie a národy, ktoré sú Satanské, teda u nich vládne omylom Satan a môžu byť národy a civilizácie božské. Ľahko sa stane božský národ Satanským, ale ťažko naopak. Klesnúť na nižšiu úroveň sa dá oveľa ľahšie, ako postúpiť vyššie. Klesnúť je ľahké hlavne lenivosťou myslenia, vyznávaním omylov. Postúpiť sa dá len pracovnou námahou, všeobecným kvalitným vzdelaním, kritickým hľadaním pravdy a myslením. Ak má niekto z priemerných postúpiť, dobrovoľne to neurobí, treba ho doslova donútiť… Ďalej v knihe Obroda Slovanov navrhujem, ako by takýto donucovací štátny systém mal fungovať.

Náš vesmír je zložený z viditeľného vesmíru a toho neviditeľného. Vedci tvrdia, že ten neviditeľný je 10 krát väčší, ako ten viditeľný. Ale aj neviditeľný vesmír je hmotný, aj keď z inej hmoty a my jej existenciu vieme dokázať len nepriamo na základe zákona o príťažlivosti. Preto aj ten druhý svet – záhrobie – kde odchádzajú naše duše po smrti tu na Zemi, bude asi hmotný. Preto aj v Záhrobí – na druhom svete – musia vládnuť títo dvaja bohovia – Satan a Boh. Je dosť možné, že ako sa mení mocenské postavenie týchto bohov v Záhrobí, tak sa to mení aj na Zemi a iných planétach viditeľného vesmíru. A tiež je pravdepodobné, že ako sa mení pomer síl medzi nimi v svete viditeľného vesmíru, tak sa mení situácia aj v Záhrobí. Pretože sa tak vážne zhoršila situácia na Zemi, tak je možné, že sa zhoršila aj na Druhom svete. Neviem… Ale Boh nemôže prehrať nikdy!! Naopak, Satan má spočítané svoje dni, ako bude chladnúť tento viditeľný vesmír, bude mať stále menej emocionálnej energie, až nakoniec nebude mať nič… Možno je už málo času na Zemi na duchovný rast a odpútanie sa od Satana naučením sa ovládať svoje myslenie.

Všetci sú presvedčení, že demokracia a slobodná tržná ekonomika sú najlepšie na svete. Zamysleli ste sa ale nad tým, či je to skutočne tak? Autor to urobil a zistil neuveriteľné veci. Budete veľmi prekvapení, že ako to vlastne je. Všetky veľké svetové náboženstvá tvrdia, že sú pravdivé a pravé. Je to ale tak? Všetko sú to ale doslova smrteľné omyly, a aj všetko to, čo vzniklo z týchto fundamentálnych omylov – sú omyly. Feminizmus, homosexualita, demokratická emancipácia, tzv. práva menšín ap. sú nielen civilizačnými omylmi, ale doslova totálne hlúposti. A keby len hlúposti, ale ide doslova o nebezpečné, jedovaté a škodlivé vírusy. Táto kniha rozvráti váš život a myslenie….už nikdy nebudete takí ako predtým! Nebojte sa ale…Váš život totiž závisí od toho, či rozumiete svetu okolo vás, a táto kniha Vám v tom pomôže.

Obálka knihy Zásadné omyly Západu a Vatikánu (ZOZaV) je obraz, ktorý som si kúpil asi pred 15 rokmi a symbolicky sa dobre hodil ku knihe. Na obraze však nie je žiadny svetelný kríž, ako je na tejto obálke. Keď som dostal knihu z tlače, tak som bol nahnevaný, čo sa tam objavilo. Keď som skontroloval digitálny podklad, ktorý som poslal do tlačiarne, tak tam nebol žiadny takýto kríž. Považoval som to za chybu tlačiarne. Chcel som to reklamovať. Ale o niekoľko mesiacov mi hovoril jeden čitateľ mojich kníh z Ruska, ktorý vie aj česky a slovensky, že tento kríž v podobe X, je starý slovanský znak Boha. A že starý slovanský znak Satana je horizontálny kríž ako kríž u kresťanov. A ak sa tieto dva kríže spoja, ako sú Satan a Boh spojení v tomto vesmíre, tak vznikne osem cípa hviezda.

V knihe Demokracia je principiálny omyl (DjePO) dokazujem (min. 8 rokov pred vydaním knihy ZOZaV), že základ tohto vesmíru je číslo 4 a duálny dvojnásobok je osmička – teda číslo Boha. (Všetko dôležité je zložené zo 4 častí: náš vesmír má 4 rozmery, ľudská krv má 4 skupiny, DNK molekula je zložená zo 4 častí, psyché človeka podľa Junga je zložená zo 4 častí…) A pre zaujímavosť, ak prekryjete túto 8 cípu hviezdu kresťanským trojuholníkom, ktorý je omyl a teda odoberiete 3 cípy, tak vám vznikne Sovietska 5 cípa hviezda. Neviem, či je to náhoda, alebo tajný úmysel Sovietov, keď odstránili kresťanstvo, tak symbolicky odstránili aj 3 cípy zo symbolu a tým ukázali, že sa mýlia. Sovietsky systém bol mylný, chýbali im 3 cípy.

Bol som prekvapený, že na Slovensku v Trenčianskych Tepliciach v Hammam Sina – liečebný dom s horúcou sírnatou minerálnou vodou – sú na stenách len 8 cípe hviezdy a 8 cípe ornamenty… Umelec, ktorý to vytvoril, podvedome cítil, že toto je významný symbol…! To znamená, že na Slovensku je stále veľa duchovne silných ľudí, vysokých reinkarnácii, ktorí aj v tomto kresťanskom a demokratickom a Vatikánskom „duchovnom temne“ po dobu asi 500 rokov majú vysokú energiu „Tači svetlá“ kniha Obroda Slovanov (OS).

Dualita je protikladná, bojujúca proti sebe, ničiaca sa navzájom – alebo kompenzačná. A myslením bez emócii, znalosťou pravdy, človek dokáže zmeniť boj na kompenzáciu a tak ovládať Satana, aby Satan nedokázal ovládať človeka. Chápete??!! Robte tak, ovládnite Satana v sebe a aj Satanov okolo seba. Ak treba niekoho, niečo, zabiť, tak urobte, ale bez emócii a s hlbokým súcitom, že to bolo potrebné, aby Satan neovládol nás, situáciu, štáty, civilizácie…         

Tak a teraz som Vám to naložil. Ale čo, ak je to všetko veľmi jednoduché? Každá entita dokáže riešiť a žiť len na úrovni svojich vedomostí a schopností. Pre predstavu. Pes nedokáže riešiť nič viac, než sú jeho psie schopnosti. Pes nedokáže žiť ľudský život…

Priemerný človek má tiež tieto schopnosti zásadne nižšie než výnimočne schopný. Múdry muž, alebo  žena, majú podstatne vyššie výkony, ale stále len v ich možnostiach. Skrátka, nikto nedokáže prekonať svoje okamžité možnosti. Ak sa bežec zlepší o 25 %, prekoná o 25 % viac iných bežcov. Ale nikdy neprekoná svoje možnosti, teda že by sa zlepšil o 300 %. Cítim, že to nedokážem dobre vysvetliť. Preto vy schopní myslenia sa snažte chápať. Idem drasticky k veci. Kresťanská Biblia (ktorú mám za hlúposť) hovorí, že človek je stvorený podľa obrazu Boha. Kresťania doslovne hovoria, že Boh je v každom z nás… Ak v každom z nás je Boh, tak Boh je závislý od každého z nás. Je to samozrejme nezmysel, pretože Boh na nás veselo serie a vôbec sa necíti zodpovedný za každého z nás. Ale celý vesmír funguje na princípe duality: dobro a zlo, svetlo a tma…

Prečo Boh vytvoril takýto Satanský vesmír?… Ja si myslím, že preto, že časť Boha existujúceho pre tento vesmír je sám duálny a teda je zložený z dobra aj zla. Teda Satan je súčasťou nášho Boha. Je to len logické, že ak vládne v našom vesmíre zlo a nespravodlivosť, tak predsa to musí byť produkt Boha??!! Ako ináč, ak Satan stvoril svoj vesmír na základe „súhlasu od Boha“?… Teda ani Boh nie je schopný odkloniť sa od svojich schopností? A preto vytvoril náš vesmír podľa seba samého, podľa svojho myslenia. Tento vesmír je jeho vesmír a my mu musíme slúžiť. Je jasné, že tento vesmír nie je spravodlivý a ideálny… Teda je jasné, že ani náš Boh stvoriteľ, ktorého súčasťou je aj jeho temná stránka, jeho Satan, nie je dokonalý ideál, z ktorého by sme sa mali „posrať“. Tento náš Boh súhlasil s našim oklamaním jeho zápornou súčasťou. Tento Boh je asi sám zložený z dvoch protikladných elementov. Tento náš Boh je asi duálny boh. Preto duálny Boh mohol vytvoriť len duálny vesmír. Nie je  možné, aby duálny Boh vytvoril „neduálny“ vesmír. Preto všetky súčasné ideológie a presvedčenia treba vážne spochybniť. Nech všetky ideológie dokážu svoju pravdu na princípe duality a hierarchie. Ja nemám finančné a časové možnosti, toto dokázať, aj keď tvrdím, že sa nemýlim… Ale naopak, možno sa totálne mýlim?? Už toľkokrát som sa zmýlil… Neverte mi, ja sám si neverím… Premýšľajte, čo vám píšem, či sa nemýlim! Dokazovanie už bude na schopnejších „ľudí“, možno mimozemšťanov, že som sa nemýlil… Alebo sa zasa mýlim? Teda táto moja úvaha je len na ľudskej schopnostnej úrovni… Som len človek a teda s týmto najprimitívnejším „lineárnym“ abstraktným myslením absolútne nemôžem chápať vzťah medzi Bohom a Satanom?

C. G. Jung hovorí, že ľudská psyché má dve hlavné a dve vedľajšie duálne protikladné funkcie. Hlavné funkcie sú myslenie a protiklad cítenie. Vedľajšie sú intuícia a zasa protiklad vnímanie. Intuícia je schopnosť vidieť akoby za roh a schopnosť komplexného chápania vecí a intuícia je opak detailnosti – teda vnímaniu. Zaujímavé sú pre túto kapitolu hlavné funkcie. Muži sa riadia v živote podľa svojho myslenia a ženy podľa cítenia. Teda muž, ak sa rozhoduje, tak si svoje rozhodnutia premýšľa (toto neplatí u umelcov, ktorí sa rozhodujú ako ženy). Zatiaľ čo žena sa rozhoduje podľa toho, ako to cíti (neplatí u žien, ktoré sú silne mužsky založené). Síce žena samozrejme tiež premýšľa, ale nakoniec sa vždy aj tak rozhodne, ako to cíti – teda podľa svojich emócií. Preto islam správne označil ženu bližšie k Satanovi a muža zasa k Bohu. Emócie sú energia Satana. Myslenie je vrcholný prejav Božského vedomia – tej živej a večnej energie (sily). Preto v islame sa ženy obliekajú do čierneho a muži do bieleho – sú to duálne protiklady.

Satan vytvoril tento vesmír a aj všetko živé v ňom. Všetko živé na Zemi – všetky organické bunky – ich všetku funkciu riadi DNA molekula. DNA molekula je softvér, ktorý rozhoduje o všetkom nielen u človeka, ale aj u psa, vtáka, ryby, hmyzu, baktérie… A tento softvér je klamlivý, zámerne falošný, zámerne chybný a nedokonalý… Táto DNA molekula je systémovo chybná – jej tvorca zakomponoval do tohto softvéru chyby a systémovú degeneráciu – tak ako je to zakomponované do celého tohto vesmíru. Musíme sa pýtať : „Je to skutočne zámer, alebo neschopnosť jeho tvorcu?!“ Takže chápete, že my všetci sme zákonite a nevyhnutne – nedokonalí, mylní, chybní,… jednoducho sme naprogramovaní, že sme hlúpi?! Teda nie som hlúpy len ja, ale ste hlúpi aj vy všetci!… A tí najhlúpejší sa bijú do hrude, že majú pravdu… Skutočne totálni hlupáci.

Naši starí Slovania aj na Slovensku, aj v Rusku, aj u iných Slovanských národov, vyznávali veľa Bohov. Myslím si, že mali pravdu. Predstavte si, že v Záhrobí, kde po smrti odchádza veľa duší (určite nie všetky – ostatné odchádzajú do Pekla, to je 8. dimenzia a odtiaľ sa už nevráti nikto.) sú „tvorovia“, ktorí organizujú a ovládajú tento „posmrtný svet“. Je jasné, že sú z pohľadu ľudského pre nás „tupcov“ Bohovia. Ale predstavte si, že nad súčasným hmotným vesmírom, aj „našim“ Záhrobím, sú „vyššie“ svety medzi týmto a Bohom. Tie bytosti, ktoré existujú „za týmto vesmírom“ na určitej duchovnej výške sú už asi večné… Je preto jasné, že všetky tieto bytosti sú z pohľadu človeka Bohovia – ako píšu Slovanské védy!!

Teda zopakujem iným spôsobom vyššie uvedené. Boh v tomto vesmíre nie je. Je tu jeho Duch. V tomto vesmíre je ale Satan priamo prítomný. A opäť, aký je vzťah medzi Duchom a Satanom? Duálne opačný. Satan nemôže existovať bez Ducha a vzhľadom na charakter tohto vesmíru, tak ani Duch nemôže existovať bez Satana. Aké sú vyššie dimenzie, to už neviem. Ale je isté, že všade je Duch – myseľ Boha. Ale či je aj vo vyšších vesmíroch Satan? Myslím, že skôr už nie je a preto tieto vesmíry už nie sú Duálnej podstaty. Ale to neviem… A ako je to so Záhrobím nášho vesmíru? V prvej mojej knihe DjePO popisujem môj sen, ktorý sa volá „Sen o nebezpečenstvách“. Ten sen uvádzam aj v knihe Svetová vojna v r. 2025 (SVr2025). Na základe tohto sna tvrdím, že aj v Záhrobí pôsobí Satan a teda aj Záhrobie tejto 7. dimenzie je Duálne. O dimenziách podrobnejšie inde v tejto knihe.

Takže aký je vzťah Satana a Ducha? Duch a aj Satan sú nezávislé entity. Všetko živé a aj hmota neživá – kameň, hornina, plazma, elektrická energia, atóm… obsahuje Ducha. A ako je to so Satanom, ak je duálny opak Ducha? Zdalo by sa, že Satan teda neobsahuje Ducha. Ale nie je to tak. Aj Satan obsahuje Ducha. Ani Satan nemôže existovať bez Ducha. Vo Vatikánskej Biblii sa správne totiž píše, že Satan je „padlý Anjel“… Biblia kopírovala a odpisovala z podstatne starších prameňov. Mne sa to zdá reálne. Pretože „Anjeli“, bytosti z vysokých dimenzií, obsahovali nevyhnutne obrovské množstvo Ducha – hovorím stále o kvantite Ducha a podľa toho sa delia bytosti a aj všetky „stvorenia“ a celé „stvorenie Boha“. Ako teda môže byť Satan a ostatní „padlí Anjeli“ obsahujúci Ducha a pritom proti Duchu jeho Boha?

Duch je neutrálny! On slúži životu. Preto Duch slúži aj Satanovi. A Satan to vie. Satan vie, že ovláda a vlastní Ducha, ale súčasne Satan vie, že nemôže urobiť nič proti Duchu! Je to ich vynútená symbióza v tejto dimenzii! Satanovi sa to nepáči, ale nemôže nič urobiť! Existuje len vďaka Duchu. Ale Duch je neutrálny. Preto ak chce byť silnejší, potrebuje „naviac“ energiu Ducha od iných bytostí! A tou energiou Ducha od iných bytostí a teda aj zvierat, sú emócie!! Emócie sú energia „ducha“ pre Satana….. A aj pre všetkých ostatných „zlých duchov“ a Démonov – „padlých Anjelov“!  Teda, ak sa k tej energii emócií dostanú. Satan sa k tým emóciám dostane vždy. On je priamo prítomný v tomto vesmíre, na každej planéte, v každom človeku, v každom atóme… To je princíp Duality!… Ale „Démoni“ a ostatní nižší „zlí duchovia“, ktorí sú v „Pekle“, tí sa k tejto energii tak ľahko nedostanú!! Jedine ak hlúpi a naivní ľudia, ktorí neveria v existenciu Satana a Pekla a Démonov, ich začnú vzývať… a pozývať k sebe!… Tak takto oni sa môžu dostať dočasne z Pekla a poriadne Vám naivným podkúriť!! Skoro všetci veštci sa pravidelne kontaktujú s Démonmi z Pekla a nie s Anjelmi v Záhrobí tejto dimenzie! Oni o tom nevedia. Počujú hlasy a sily kontaktu. Oni z Pekla robia všetko, čo môžu, aby tých vzývajúcich veštcov a ostatných naivných oklamali!… Prečo si títo ľudia chcú zničiť život a dušu? Prečo sú takí nevzdelaní a nechápu, že Satan a Peklo skutočne existujú?

Nesnažte sa byť viac!… Nie ste a ani nebudete! Vzdelávajte sa a buďte neustále ostražití, opatrní, čo zlého sa Vám môže prihodiť! V súčasnosti Satan vládne na Slovensku, aj na celej planéte! Optimizmus je obrovský omyl! Životní optimisti sú odsúdení na strašný koniec ich životov v starobe. Budú sklamaní zo všetkého, nielen zo svojich detí a vnukov!…  Boli nevzdelaní a tak aj skončili!

PAVOL PETER KYSUCKÝ

Poteší nás, ak vás článok obohatil o iný uhol pohľadu a ďakujeme vopred, ak podporíte ľubovoľnou čiastkou slobodu slova na náš účet v ČSOB IBAN: SK80 7500 0000 0040 1415 4359

Zanechajte nám komentár

Predchadzajúci článok

Spravodajstvo

Igor a Pavlínka - duo svätcov alebo podvodníkov?

Matovič povedal že odíde z parlamentu, ak Pellegrini splní dve podmienky týkajúce sa dôchodkov. Akosi si Matovič nevšimol, že už ...

Nasledujúci článok

Spravodajstvo

Ministerka kultúry Martina Šimkovičová koná

Rádio Slovensko vo svojom spravodajstve a RTVS na svojej stránke propagujú pred Adventom LGBT+ filmový festival aj diskusiu o kvíz ...
Filozofia P.P. Kysuckého Obroda Slovenov

Ako duchovne funguje Zem a tento vesmír - Kapitola 2 - Časť 2.1

Ako sa prejavuje Boh – zdroj energie – v našom vesmíre Obroda kresťanstva Slovenov: Kapitola 2 Časť 2.1 Boh je prítomný ...
Filozofia P.P. Kysuckého Obroda SlovenovKNIHY

Obroda kresťanstva Slovenov

Vatikánske kresťanstvo a Biblia sú sfalšované. Prví kresťania boli Ariánisti a boli Sloveni. Cesta „Duchovného bojovníka“ Slovena. Najdôležitejšia kniha Predslov ...
Filozofia P.P. Kysuckého Obroda Slovenov

Náš „Dvojkríž Slovenov“ nemá nič spoločné s Vatikánskym jednoduchým krížom - Kapitola 2 - časť 2.3

ilustračný obrázok: pictures.4ever.eu Obroda kresťanstva Slovenov: Kapitola 2 Časť 2.3 Náš „Dvojkríž Slovenov“ nemá nič spoločné s Vatikánskym jednoduchým krížom Na ...
Filozofia P.P. Kysuckého Obroda Slovenov

Princípy Satanského (neslovenského) kresťanstva - Kapitola 2 – časť 2.4

  Obroda kresťanstva Slovenov: Kapitola 2 Časť 2.4 . Princípy Satanského (neslovenského) kresťanstva . Na svätej omši vo Vatikánskom kostole ...
Filozofia P.P. Kysuckého Obroda Slovenov

Ako duchovne funguje Zem a tento vesmír - Kapitola 2 - Časť 2.2

Sen o Duchu Obroda kresťanstva Slovenov: Kapitola 2 Časť 2.2 Z knihy Demokracia je principiálny omyl (DjePO) preberám túto kapitolu, pretože je v mojej teórii ...
Filozofia P.P. Kysuckého Obroda Slovenov

Základné zákony tohto vesmíru - Kapitola 1

Obroda kresťanstva Slovenov: Kapitola 1 . . Základné zákony vo vesmíre sú dualita a hierarchia. V západnej civilizácii sú všeobecne známe 3 ...