Ako duchovne funguje Zem a tento vesmír – Kapitola 2 – Časť 2.1

11. septembra 2023

Ako sa prejavuje Boh – zdroj energie – v našom vesmíre

Obroda kresťanstva Slovenov: Kapitola 2

Časť 2.1

Boh je prítomný v našom vesmíre formou sily, alebo energie, ktorej ja hovorím „živá a večná energia“. Je dosť možné, že daný druh sily (energie) ľudia nikdy nebudú poznať priamo. Budú schopní dokázať existenciu tejto energie len nepriamo. Prejavom tejto „sily“ je, že čím je daný človek bližšie svojím zmýšľaním k Bohu, tým viac na neho táto sila – energia – pôsobí a tým viac je pod vplyvom tejto sily. To znamená, ak to preženieme, človek neveriaci, materialistický, má v hmotnom svete ľahší život, pretože na neho daná sila, energia pôsobí na Zemi menej než na duchovného človeka. Materialisti – konzumenti – racionálne uvažujúci a jednajúci, majú preto v našom svete ľahšie možnosti uspieť materiálne, než duchovne založení.

Materiálne založeným jednoduchším ľuďom podstatne ľahšie prejdú rôzne klamstvá, nepravdy, zlé skutky voči ľuďom, zvieratám a voči Bohu, ako ľuďom duchovným. Duchovne založený človek urobí jednu špatnú vec a už to „všetci vedia“ a musí si to ťažko odpykať. To je ale nespravodlivosť… !? Nie, to nie je žiadna nespravodlivosť. Jednoducho duchovní ľudia dostanú odplatu – odozvu – Božej sily (energie) rýchlo. Zatiaľ čo hrubí materialisti nie. Trvá aj niekoľko rokov, dokiaľ títo materialisti dostanú reakciu od tejto sily a potom oni už ani nevedia, že prečo majú odrazu také nešťastie…. A duša skutočne „ťažkého materialistu“ dostane svoje až po smrti.

V našom vesmíre je množstvo vysoko vyvinutých civilizácií. A tie najschopnejšie civilizácie dosiahli vysoký stupeň rozvoja, pretože sa stali viac duchovnými. Čím sú však viac duchovní, tým sú viac pod vplyvom Božej sily – energie. Preto tieto civilizácie nemôžu tak ľahko robiť zlé veci. Ak by urobili zlé veci – boli by okamžite systémovo trestaní touto energiou. A tie najrozvinutejšie civilizácie sú najlepšie. Sú Bohu najbližšie, Satanovi najďalej a preto sú v pozícii, že môžu byť touto neutrálnou silou najľahšie zničené, ak sa nebudú správať v súlade s prianím a zákonmi tejto „neutrálnej“ energie. Preto ak sú moje úvahy správne, ľudia sa nemusia báť agresívnych mimozemšťanov, ktorí prídu obsadiť Zem, ako kobylky a ľudí prídu vyvraždiť. Táto teória nevyvracia možnosť, že v našom vesmíre môže byť veľa planét s duchovne podstatne horšou populáciou – podstatne ďalej od tejto „energie“, ako je tá naša – a táto civilizácia môže byť aj na podstatne vyššej vedeckej, materialistickej úrovni a úrovni technológií a znalostí o hmote a vesmíre, pretože bude jednoducho podstatne staršia. Avšak ich znalosti sa ďaleko nedostanú, pretože možnosti hrubej hmoty bez vlády ducha sú obmedzené a preto tieto civilizácie sa ďaleko od svojej planéty nikdy nedostanú. Celý náš vesmír od svojho vzniku sa neustále rozpína. Vzdialenosti medzi jednotlivými hviezdami a planétami sa neustále zväčšujú. Tak sa „špatné civilizácie“ dostávajú do izolácie, z ktorej niet úniku. Uniknúť môže len duchovná civilizácia.

Tejto Božej energii ja najradšej hovorím „živá a večná energia – sila“.

Ja túto energiu charakterizujem takto:

1. Je večná, nedá sa zničiť, pretože je od Boha. Nie je z tohto vesmíru.

2. Je to živá energia, bez nej by nebol život ani ľudí, ani zvierat…. ničoho.

3. Je to absolútne neutrálna energia. Táto energia sa nedá ovládať ani citom, ani rozumom. Na túto energiu sa človek napája len svojim myslením. Ten kto je zlostný, dostane zlosť a depresiu. Ten, kto je nadšený, dostane šťastie. Človek sa na túto energiu napája len a len svojim myslením!!!

Píšem to, o čom mám skúsenosti zo svojho života. Vyskúšal som si na sebe už veľa krát pôsobenie tejto sily a aj to, že je táto energia skutočne neutrálna.

Tak ako človek rozmýšľa, to dostane. Preto je úplne jedno, čo hovoríte a ako konáte. Vaše skutky a vyslovené slová, vety a názory sú absolútne vedľajšie. Na túto energiu sa napojíte len myšlienkami. Výnimočne schopní a duševne vyvinutí ľudia túto energiu dokážu myslením ovládať! Ale rozumom a kalkuláciami sa to nedá! Dá sa to len neutrálnym myslením a bez emócií a bez chcenia….. Toto priemerní ľudia nikdy nepochopia. Priemerní ľudia nemajú a ani nikdy ani nebudú mať prístup k vedomému ovládaniu tejto energie. To sa môže podariť len tým najschopnejším a teda najduchovnejším. Ak by ste chceli túto silu ovládať, tak vaše myšlienky musia byť neutrálne, také, aká je táto energia–sila. To však bežne nikto nedokáže!! Len výnimočne vyspelá duša dokáže rozmýšľať bez emócií, neutrálne a pritom chcieť ovládať túto energiu. Priemerným (a už vôbec zločincom) sa to nikdy nepodarí, aj keď by mali mať presný návod, ako to urobiť. Jednoducho to nedokážu!!! Veľa povolaných, málo vyvolených. A ja vám otvorene hovorím, že ja dokážem myslieť neutrálne. V knihe DjePO som vysvetlil, ako som k tomu prišiel….

Toto má dramatický dopad na všetkých ľudí. Príklad: Ak hovoríte niekomu, že ho máte radi, ale pritom ho neznášate? Na túto energiu sa napojíte len svojim myslením a teda skutočnými citmi. Ona, tá energia, nevníma vaše slová „lásky“. Ona nevníma, že ste tomu človeku daroval na Vianoce darček za 100 000 eur. Tej energii je to jedno. Ona počúva len vaše myšlienky a city. Tej energii neujdete nikde a nikdy. A dostanete podľa toho. Nemá žiadny význam, aby ste to čo i len skúšali. Je to úplne zbytočné. Nie, to nedokáže žiadny človek a ani živý tvor v našom vesmíre. Nikto tejto energii neujde. To sa z princípu existencie tejto sily nemôže podariť. Pretože tvrdím, že všetko živé je živé len v dôsledku existencie tejto neutrálnej energie, ktorá je od Boha.

Ak naopak nadávate niekomu, že je hlúpy a neschopný a lenivý, ale pritom ho máte rád a tak aj v skrytu v myšlienkach o ňom rozmýšľate!, tak len vaše myšlienky sa napoja na túto energiu. Preto úplne zbytočne dávate dary a dobre sa správate k ľuďom, aj zvieratám a všetkým okolo seba, ak na nich „seriete“ a myslíte si opak! Je to zbytočné! Len vaše myšlienky sa napájajú na túto energiu, všetko ostatné zostáva pre túto energiu absolútne nepovšimnuté. Ale podľa toho spätne dostanete! Dostanete vyúčtovanie. Možno okamžitú skorú reakciu tejto sily, ak ste duchovne na vysokej úrovni a teda ste citlivý k tejto sile. Alebo ak ste priemerný, teda trochu hlúpy, materialistický, tak pôsobenie tejto sily bude dlhšie a výsledky prídu neskôr. Váš účet vám príde oneskorene. A potom ani neviete, že to bolo vyúčtovanie za vaše myšlienky a city, ktoré ste mali pred mnohými rokmi? Je to však len vaša chyba, že neviete o existencii tejto večnej sily, ktorá sa nedá ovládať nízkymi dušami a že všetkým vystaví nekompromisne neutrály účet podľa toho, ako ste v minulosti mysleli. Pretože, ako myslíte, tak a to aj chcete. Ona teda tá sila vám v skutočnosti dá len to, čo chcete? Je to asi sranda? Ten náš (prvotný) Boh sa nad nami asi pekne smeje. Je jasné, že sa baví lepšie než my tu v tomto pekelnom pozemskom hoteli (dočasnej ubytovni), kde priemerní sú duševne zmrzačení, a majiteľ toho hotela sa tvári, že je ako oni, ale pritom len hrá divadlo, aby tých duševných mrzákov ovládal a im vládol (Kapitola „Ako rozvrátim ten podzemný brloh“, kniha DjePO) .

Preto vlastnosť ako taktnosť ja prekladám že, chcem ťa oklamať. Nepoviem ti to, čo si skutočne myslím. Nemusíš, ak nechceš, ale „Živá a večná energia“ sa nedá oklamať a tá ti to spočíta aj s úrokmi a za mňa, že si mi „taktne klamal“ a nepovedal mi to, čo ja omylný potrebujem vedieť. Nemajte strach, nikto pred ňou neujde!!!

4. Myslím si, že táto energia je asi hmotná, ale jej hmotnosť je iného druhu. Alebo ináč povedané, táto energia je v našom vesmíre nehmotná. Preto jej prítomnosť sa v našom vesmíre dá dokázať len nepriamo. Jej existenciu určite raz jasne a definitívne dokážu, samozrejme, vedci.

Podľa mňa, náš vesmír sa skladá zo 4 častí : Priestoru Času Energie materiálnej (prvotný bol tok plazmy, energie, vychladnutím vznikla hmota) – Energie duchovnej nehmotnej (myšlienka je tiež nehmotná). Zasa číslo 4 – čítajte knihu DjePO.

Túto duchovnú energiu – živú a večnú energiu – by som mohol nazvať aj vedomie. Vedomie je pre ľudí to, že sú schopní myslenia. Vedomie – túto energiu – však majú aj zvieratá a všetko, čo existuje v tomto vesmíre! A je rozdiel len v množstve – kvantite – tejto energie (vedomia) u ľudí, zvierat… Aj kameň má maličkú časť tejto energie a asi v kryštáloch je významne koncentrovaná táto energia.

Teda živá a večná energia – je všade prítomná. Síce v malej koncentrácii, ale všetko v tomto vesmíre môže čerpať túto energiu, ale kvantitatívne len na ich duchovnej úrovni! Preto duchovne (myslením) vysoký doslova – „nasáva“ – túto veľmi zriedenú energiu z celého vesmíru. Ale duchovne nízky (svojim myslením) túto energiu stráca – podľa jeho myslenia –  uniká mu a nedokáže ju udržať! Nízke – materialistické – myslenie znamená stratu tejto energie a teda aj genetickú degeneráciu hmoty, jeho tela (vysvetlenie v knihe OS). Už A. Schopenhauer pred asi 200 rokmi dokázal, že duchovná úroveň mnohých ľudí môže byť podstatne nižšia než mnohých zvierat! Ako je možné, že väčšina ľudí môže byť horších než zvieratá?! Pretože majú nižšie „kvantum“ tejto „živej a večnej energie“ než mnohé „duchovné“ zvieratá. Ľudia s „kriticky“ nízkou úrovňou tejto energie môžu byť horší ako vysoké „duchovné“ zvieratá!! Takže ak vraždíme zvieratá kvôli mäsu a pritom mnohí ľudia môžu byť duchovne nižšie ako tieto zvieratá, tak asi je možné vraždiť tieto „ľudské zvieratá“ ako „prasatá“ tiež!? Nie? Neviem, ale logika myslenia je strašná vec! Určite sa nemýlim?

Jednoduchí materialisti, teda ľudia nevediaci v existenciu duchov, Záhrobia…, neveria v urieknutie a kliatbu. Oni sa ale mýlia. Niektoré staré ženy veľmi ľahko dokážu „urieknuť“ dieťa tým, že sa sústredene na dané dieťa upriamia. „Urieknutie“ znamená to, že to dieťa má okamžite vážne zdravotné problémy, vracia, neje, nespí… A tie staré ženy to dokážu len tým a častokrát aj nechtiac….! Je to preto, že ich myslenie je podstatne zložitejšie než u mladých ľudí, v starobe strácajú emócie a tak sa približujú neutralite „Ducha“ a teda získavajú schopnosť ovládať túto neutrálnu energiu. Ale pretože žena je záporná časť tohto vesmíru, tak väčšina starých žien, ktoré sa priblížia k „neutralite“, skoro vždy vyprodukujú zlú energiu „Ducha“ proti ľudom okolo nich. Tieto ženy, keď niekoho urieknu, tak je to vždy preto, že oni vnútorne závidia … tomu mladému peknému dieťaťu …., aké je pekné…, tomu mladému mužovi, aký je schopný a silný…. Tieto staré zlé ženy závidia … Ale oni nie sú zlostné, nemajú emócie a preto sa takto neutrálne dokážu napojiť na „Ducha“… Ale je to skoro vždy len náhoda! Tieto ženy nie sú schopné cielene a úmyselne ublížiť!! Ak by to chceli, tak by to nikdy nedokázali!! Toto úmyselne dokážu len výnimočné ženy… Tak jedna z milióna až 1 za 10 miliónov!!

U mužov je to iné!…  Naopak, muži sú kladná časť vesmíru, tak ich duchovné neutrálne pôsobenie je väčšinou kladné… Avšak teraz nehovorím týmto nič o zločincoch mužov v myslení aj konaní!

Najviac ohrozené urieknutím starých žien sú malé deti, ale neujdete im ani naivní materialisti, ktorí nemáte vedomú „energetickú duchovnú“ obranu….. Chápete jednoduchí materialisti, akí ste slabí?… Dávajte si pozor na staré ženy …

Potom je tu ešte iná skupina výnimočných žien a hlavne mužov! Títo vedia sa úmyselne vedome napojiť „neutrálne“ na Ducha a zabiť akéhokoľvek človeka!! Odhadujem, že na Slovensku to dokáže tak 1 z 500 000 mužov, ale na Západe tak max. 1 z 50 miliónov mužov. Schopnosti žien oproti mužom sú výrazne rádovo nižšie. Predstavte si, že chcete niekoho zabiť, teda nahovoriť „Ducha“ na to…., ale pri tom musíte byť absolútne neutrálni? To je pre ľudí z Poľa A nemožné. A aj len veľmi málo ľudí z pola B toto dokážu. O rozdelení ľudí na pole A a B čítajte v ďalšej kapitole.

Ja som na to náhodou prišiel v r. 1999. Podviedol ma kamarát veľmi ťažko… Vtedy som si povedal : „Ak si toto skutočne urobil, tak si zaslúžiš, aby ťa Záhrobie a Duch stiahli z obehu. Ak tu budeš ďalej na Zemi žiť, tak si budeš ďalej zhoršovať karmu a bude preto pre teba lepšie, ak zomrieš. A vy zo Záhrobia ma počúvajte. Ak to urobil, tak sa sami rozhodnite.“…. Do 3 mesiacov zomrel. Dostal infarkt… Bol som z toho šokovaný… Okamžite som pochopil, že to tak bolo… Asi o rok neskôr som to už urobil úmyselne … Zasa pri príležitosti, že dotyčný mi hrozil podvodným väzením a to pripravoval úmyselne… To sa vtedy odohralo okamžite… Bolo to v piatok. Ráno som si toto pomyslel a okolo 17:00 vo vlaku dostal infarkt a zomrel!!

Takýmto spôsobom som „zabil“ – teda stiahol z obehu – od r. 1999 do r. 2022 celkovo 4 mužov. Dva krát to bolo úmyselné!! Pri poslednom prípade som si to pomyslel náhodne, doslova neúmyselne… Ale z hľadiska karmy a duše toho muža to bolo zásadné! A tak „stiahli z obehu“ aj jeho!… Potom som toho niekoľkokrát ľutoval, ale súčasne som pochopil, že ja som o tom nerozhodol!! V podstate, okrem toho posledného 4. prípadu, to bolo vždy kvôli tomu, že ma zásadne okradli… Okradli ma tak, že som mal existenčné problémy! … O to ťažšie, je napojiť sa „neutrálne“ na Ducha!!… Predstave si, že máte byť v takýchto prípadoch „neutrálni“!!… To nikdy priemerný človek nedokáže!! Teda, opakujem, to ľudia z poľa A nikdy nedokážu!!

Ale v r. 2022 sa mi stala ďalšia príhoda… Obchodnému partnerovi, ktorého poznám asi 10 rokov, som začal asi pred 4 rokmi výrazne pomáhať, keď sa dostal do vážnych finančných a aj podnikateľských problémov! Za posledné asi 4 roky som investoval do jeho pomoci asi 45 000 EUR?! Ako som mu začal pomáhať, tak sme sa dohodli, že ak vznikne zisk zo spoločných podnikateľských aktivít, tak si tento zisk – znížený o náklady na obidvoch stranách – rozdelíme napoly! O tom, že dané podnikateľské aktivity budú určite ziskové, som si bol istý!! Preto som investoval!!… V auguste r. 2022 som nadobudol pocit, že mi klame a ma okráda….!! Tak som sa opäť mysľou napojil na Ducha a povedal som Duchu asi toto: „Mám pocit, že klame a ma okráda. Ak je to pravda, tak vzhľadom na výšku mojej finančnej pomoci pre neho, ktorá je pre mňa významne vysoká (nie som boháč), tak si zaslúži tiež „stiahnuť z obehu“… Ale hovorím ďalej Duchu:  „Všetci tí, ktorí ma podviedli zomreli, ale oni keď zomreli, tak ja som stratil peniaze a ako mŕtvi mi už nič nezaplatili…, neuhradili mi škody, ktoré mi spôsobili!! Ja potrebujem, aby tento bol „potrestaný“, hoci aj stiahnutý z obehu, ale aby som ja nezomrel od hladu a neskrachoval!!… Potrebujem, aby som z tých projektov skutočne aj zarobil a minimálne sa mi vrátili investované peniaze a námaha!! … A ak splatí svoj dlh voči mne, nech žije ďalej!“

Čo sa stalo?

V novembri 2022 mu praskol žalúdočný vred. Išiel okamžite do nemocnice a v tom momente dostal aj mozgovú mŕtvicu.  Vtedy som už vedel, že mi klamal… Poslal som mu doporučenie na vynikajúci liek, ktorý lieči mozgovú mŕtvicu. V januári som ho navštívil, už celkom dobre hovoril… Ale ešte som nemal konkrétny dôkaz… Dôkaz som dostal pri stretnutí dňa 17.2.2023 v Košiciach, kde sme sa stretli s jeho obchodným partnerom… Ktorý povedal, že mu zaplatil 68 000 EUR a on to „musel“ potvrdiť, že je to pravda!!… Pozrel som sa na neho a on sa pozeral… V ten deň mi aj povedal, že má aj rakovinu a bol už na chemoterapii…..

Uvidíme, ako to dopadne! Ale „Duchovi“ som povedal, že pre mňa nie je dôležité, aby zomrel, ale aby mi zaplatil, čo sme sa dohodli. A až ak nezaplatí, tak až potom si ho „stiahnite z obehu“..

Mám osobnú skúsenosť, že „dokonalé neutrálne myslenie“ určite zabije akéhokoľvek človeka Satanovej mysli…..!!! Schopný človek – muž, žena – ktorý dokáže „vedome“ ovládať túto neutrálnu energiu „Ducha“, dokáže bez problémov cielene a vedome zabiť akéhokoľvek človeka, ktorý sa nedokáže „duchovne-energeticky“ brániť vyslanej zabijáckej „neutrálnej“ energie „Duchovnej“ proti nemu. Vy materialisti ste skutočne ako „hlúpe deti“….. v tomto nekonečne zložitom vesmíre a Božskom stvorení…. Ale nemajte strach, dostať sa do stavu absolútnej „neutrality“?…, to nikto z priemerných a aj všetkých Satanových zločincov nikdy nedokážu!!!

PAVOL PETER KYSUCKÝ

Poteší nás, ak vás článok obohatil o iný uhol pohľadu a ďakujeme vopred, ak podporíte ľubovoľnou čiastkou slobodu slova na náš účet v ČSOB IBAN: SK80 7500 0000 0040 1415 4359

Zanechajte nám komentár

Predchadzajúci článok

NÁZOR

Koľko by nás stála bezpečnosť? - Timea Ethey Katz

Témy rozhovoru: Ideme prerátavať peniaze, koľko by nás stála bezpečnosť? Žiadosť na policajného riaditeľa SR ohľadne riešenia bezpečnosti v rámci ...

Nasledujúci článok

Spravodajstvo

Spomínajme a oslavujme! 340. výročie víťazstva Európy pri Viedni 12.9.1683

******* Národy, ktoré nepoznajú svoju minulosť, nemajú ani budúcnosť! Naši otcovia, dedovia a pra-pra-dedovia boli ochotní položiť svoje životy pri ...
Filozofia P.P. Kysuckého Obroda Slovenov

Princípy Satanského (neslovenského) kresťanstva - Kapitola 2 – časť 2.4

  Obroda kresťanstva Slovenov: Kapitola 2 Časť 2.4 . Princípy Satanského (neslovenského) kresťanstva . Na svätej omši vo Vatikánskom kostole ...
Filozofia P.P. Kysuckého Obroda Slovenov

Aký je Satan v našom vesmíre - Kapitola 2 - časť 2.5

Obroda kresťanstva Slovenov: Kapitola 2 Časť 2.5 Aký je Satan v našom vesmíre V predchádzajúcej kapitole sa podrobne vysvetľuje, ako funguje Boh ...
Filozofia P.P. Kysuckého Obroda Slovenov

Ako duchovne funguje Zem a tento vesmír - Kapitola 2 - Časť 2.2

Sen o Duchu Obroda kresťanstva Slovenov: Kapitola 2 Časť 2.2 Z knihy Demokracia je principiálny omyl (DjePO) preberám túto kapitolu, pretože je v mojej teórii ...
Filozofia P.P. Kysuckého Obroda Slovenov

Základné zákony tohto vesmíru - Kapitola 1

Obroda kresťanstva Slovenov: Kapitola 1 . . Základné zákony vo vesmíre sú dualita a hierarchia. V západnej civilizácii sú všeobecne známe 3 ...
Filozofia P.P. Kysuckého Obroda Slovenov

Náš „Dvojkríž Slovenov“ nemá nič spoločné s Vatikánskym jednoduchým krížom - Kapitola 2 - časť 2.3

ilustračný obrázok: pictures.4ever.eu Obroda kresťanstva Slovenov: Kapitola 2 Časť 2.3 Náš „Dvojkríž Slovenov“ nemá nič spoločné s Vatikánskym jednoduchým krížom Na ...
Filozofia P.P. Kysuckého Obroda SlovenovKNIHY

Obroda kresťanstva Slovenov

Vatikánske kresťanstvo a Biblia sú sfalšované. Prví kresťania boli Ariánisti a boli Sloveni. Cesta „Duchovného bojovníka“ Slovena. Najdôležitejšia kniha Predslov ...