Základné zákony tohto vesmíru – Kapitola 1

3. septembra 2023

Obroda kresťanstva Slovenov: Kapitola 1

.

.

Základné zákony vo vesmíre sú dualita a hierarchia. V západnej civilizácii sú všeobecne známe 3 Heglové zákony dialektiky vysvetľujúce, ako funguje dualita v našom vesmíre : „Jednota a boj protikladov – Zmena kvantity na kvalitu – Negácia negácie“.

V mojej knihe Demokracia je principiálny omyl (DjePO) objavujem a doplňujem 4. zákon duality : „Hmota ovplyvňuje dušu a duša definitívne a konečne mení hmotu bez možnosti návratu k pôvodnému stavu“.

Dualita je, že všetko vo vesmíre má svoj protiklad, alebo svoju kompenzáciu. Heglové 3 zákony sú zákony protikladu. Môj 4. zákon je zákon kompenzácie. Lepšie vysvetlím kompenzáciu tak, ak si predstavíte, že máte dve nohy, pravú a ľavú. Ak vás bolí koleno v pravej nohe, tak pri chôdzi prenesiete váhu na ľavú nohu a ľavá pomáha pravej, kompenzuje jej nedostatok, dopĺňa jej funkciu.  Dobrý príklad o dualite v kvalite kompenzácie je aj Jungova teória o psyché. C.G. Jung hovorí, že psyché je zložená zo 4 funkcií. Dve hlavné a dve vedľajšie. Hlavné sú myslenie a protiklad cítenie. Vedľajšie sú vnímanie a protiklad intuícia. Každá dvojica je vzájomne protikladná, ale psyché podľa Junga sa chce „zaokrúhliť“ a chce mať rovnomerne vyvinutú každú z funkcií. Znížená schopnosť psyché v niektorej z týchto funkcií znamená „chybu“. Teda úlohou myslenia vývoja psyché človeka je kompenzačná duálna vyrovnanosť.

Z dôvodu duality, ak existuje hmota, tak protikladom hmoty je nehmota, teda duch. Takže existencia hmoty je vlastne dôkaz o existencii ducha. Toto podstatne zložitejším spôsobom dokazuje aj nemecký filozof Arthur Schopenhauer vo svojom diele „Svet ako vôľa a predstava“. Preto je zbytočná hádka západných kresťanských filozofov čo bolo skôr, či hmota, alebo duch v našom vesmíre. Odpoveď je jednoduchá, od začiatku existencie nášho vesmíru tu bola aj hmota a aj duch. Preto všetko, čo človek robí vo svojom živote, musí brať do úvahy, že okrem hmoty, tu je aj duch. A pravdivý politický a mocenský systém musí toto zohľadňovať!!

Druhý základný zákon nášho vesmíru je hierarchia. Nie je myslená len hierarchia materiálna, teda rozdiel medzi ľuďmi v tom, koľko má kto peňazí a majetku. Alebo aký je kto fyzicky pekný. Niekto je silnejší, iný slabší, niekto je vyšší, iný nižší… atď. Všade je materiálna hierarchia. Alebo kto sa krajšie a modernejšie oblieka – a iné hierarchické rozdelenia podľa hmoty. Dôležitejšia hierarchia pre ľudí je hierarchia duchovná.

Základná duchovná hierarchia od najnižšieho po najvyšší stupeň je asi takáto:

  • kameň
  • rastlina
  • zviera (postupne ryba, vták, cicavec, opica)
  • človek
  • UFO (na podstatne vyššej duchovnej úrovni ako človek)

Mohlo by sa to podrobnejšie rozpísať, že medzi rastlinou a človekom je baktéria, vírus, bezobratlovce, hmyz, ryby, plazy, vtáky, cicavce…). Tu je duchovná hierarchia jasná každému. Preto ale zo zákona logiky plynie, že duchovná hierarchia musí byť aj medzi ľuďmi!! A dokonca aj medzi národmi. Preto ľudia a ani národy nie sú si rovní a ani rovnocenní. Preto je demokracia duchovný aj materialistický nezmysel, pretože odporuje zákonu o hierarchii. Nie je možné, aby človek s nízkymi schopnosťami a vedomosťami pri voľbách v demokracii mal rovnaký počet hlasov, ako človek s veľkými životnými skúsenosťami a schopnosťami.

Žena je duálny protiklad muža. Alebo je to kompenzácia? Ak sú muž aj žena múdri a chápu svoju rolu, tak je to kompenzácia, v opačnom prípade je to boj. Žena aj muž nemôžu byť bez druhého, pretože zákon duality požaduje, aby boli spolu. Avšak súčasne zákon o hierarchii hovorí, že nemôžu byť rovnoprávni. Niekto z nich musí byť duchovne vyšší a druhý nižší. V knihe DjePO sa podrobne vysvetľuje a dokazuje, že vyšší duchovne je muž. Hlavne v kapitole „Žena slúži a muž vládne“. Vzhľadom na to, že vládnutie je určené len mužovi, tak do budúcnosti treba ženám úplne zakázať volebné právo (ak sa ešte bude niečo voliť?). Žena si má vybrať za partnera takého muža, ktorý bude voliť tak, aby so svojim mužom súhlasila aj sama. A ak nesúhlasí s názormi svojho muža, tak má dosť času, aby ho presvedčila o svojich názoroch a omyloch svojho muža. Hierarchia znamená aj to, že Boh a jeho zákony sú nadradené nad ľuďmi a všetkými tvormi v tomto jeho vesmíre.

Nemôže byť, aby Bohu povedali jeho žiaci – počúvaj, už si nás tu dosť učil a mudroval, my sme sa rozhodli, že odteraz tu zavedieme demokraciu a teda ty budeš mať 1 hlas, ako my ostatní. Ak získaš najviac hlasov, tak na najbližšie 4 roky nám môžeš rozprávať tie svoje „drísty“. Ale ak nevyhráš, budeš počúvať toho, kto vyhrá?… A Boh je podľa súčasných demokratov tiež demokrat, a teda im to – svojim žiakom – odsúhlasil.  Tento Boh je podľa takýchto ľudí asi skutočný debil! No nie? Umožnil stvorenie vesmíru, ale povolá si vedľa seba – za seba rovných – nevediacich rovnostárskych demokratov a humanistov. Je zaujímavé, že žiadna kresťanská cirkev (hoci ovládaná hierarchicky) nie je proti demokracii. V žiadnom štáte kresťanské cirkvi nevystupujú otvorene proti demokracii a ich politikom… Sú to obchodné organizácie!!

Ešte dôležitá vec. Ak tu vládne dualita, tak musí byť aj opak hierarchie. Opak hierarchie je „nehierarchia“. Čo je nehierarchia? Je to chaos. V prípade, že je nedostatok energie na udržanie hierarchie, nastáva chaos. V prípade dostatku energie vládne vždy hierarchia. Pretože vo vesmíre neustále klesá množstvo využiteľnej energie, tak nakoniec sa vesmír zmení na chaos.

Čitateľ pochopí do hĺbky zásadnú dôležitosť tejto kapitoly až po prečítaní celej tejto knihy.

Pavol Peter Kysucký

„Čo sa týka hmoty, všetci sme sa mýlili. 
To, čo sme nazvali hmotou, je energia, ktorej vibrácie boli tak znížené, že sú vnímateľné zmyslami. 
Hmota je duch zredukovaný na bod viditeľnosti. Neexistuje žiadna hmota.“
Albert Einstein

Poteší nás, ak vás článok obohatil o iný uhol pohľadu a ďakujeme vopred, ak podporíte ľubovoľnou čiastkou slobodu slova na náš účet v ČSOB IBAN: SK80 7500 0000 0040 1415 4359

Zanechajte nám komentár

Predchadzajúci článok

Spravodajstvo

Matičná mobilizácia!

Škandalózna dehonestácia P. O. Hviezdoslava! Matica slovenská (MS) protestuje proti aktuálnej reklamnej kampani bratislavského Divadla P. O. Hviezdoslava (DPOH) na novú ...

Nasledujúci článok

NÁZORSpravodajstvo

Regionalizácia celej Európskej únie | Peter Staněk

Ako zmeniť Európu? Je možná vlna revolúcií v Európe? Ako začať zmeny v Európe? Prečo regionalizovať Európu? Ako spolupracovať v ...
Filozofia P.P. Kysuckého Obroda Slovenov

Princípy Satanského (neslovenského) kresťanstva - Kapitola 2 – časť 2.4

  Obroda kresťanstva Slovenov: Kapitola 2 Časť 2.4 . Princípy Satanského (neslovenského) kresťanstva . Na svätej omši vo Vatikánskom kostole ...
Filozofia P.P. Kysuckého Obroda SlovenovKNIHY

Obroda kresťanstva Slovenov

Vatikánske kresťanstvo a Biblia sú sfalšované. Prví kresťania boli Ariánisti a boli Sloveni. Cesta „Duchovného bojovníka“ Slovena. Najdôležitejšia kniha Predslov ...
Filozofia P.P. Kysuckého Obroda Slovenov

Aký je Satan v našom vesmíre - Kapitola 2 - časť 2.5

Obroda kresťanstva Slovenov: Kapitola 2 Časť 2.5 Aký je Satan v našom vesmíre V predchádzajúcej kapitole sa podrobne vysvetľuje, ako funguje Boh ...
Filozofia P.P. Kysuckého Obroda Slovenov

Náš „Dvojkríž Slovenov“ nemá nič spoločné s Vatikánskym jednoduchým krížom - Kapitola 2 - časť 2.3

ilustračný obrázok: pictures.4ever.eu Obroda kresťanstva Slovenov: Kapitola 2 Časť 2.3 Náš „Dvojkríž Slovenov“ nemá nič spoločné s Vatikánskym jednoduchým krížom Na ...
Filozofia P.P. Kysuckého Obroda Slovenov

Ako duchovne funguje Zem a tento vesmír - Kapitola 2 - Časť 2.2

Sen o Duchu Obroda kresťanstva Slovenov: Kapitola 2 Časť 2.2 Z knihy Demokracia je principiálny omyl (DjePO) preberám túto kapitolu, pretože je v mojej teórii ...
Filozofia P.P. Kysuckého Obroda Slovenov

Ako duchovne funguje Zem a tento vesmír - Kapitola 2 - Časť 2.1

Ako sa prejavuje Boh – zdroj energie – v našom vesmíre Obroda kresťanstva Slovenov: Kapitola 2 Časť 2.1 Boh je prítomný ...