Sme súčasťou EXPERIMENTu

19. januára 2023

Pre človeka je ťažké milovať ľudí, ktorí ho nenávidia. A je nesmierne obtiažne odpustiť tým, ktorí mu napľujú do tváre. Rozhodne sa nejedná o jednoduchú cestu, ale pokiaľ chceme zvýšiť vlastné vedomie a stáť sa človekom s vyššími vibráciami, mali by sme zvoliť práve tento smer.

Kolektívne vedomie sa používa ako nástroj proti ľudstvu preto, aby mohlo byť lepšie zotročené. Temné mocnosti zneužívajú hromadné oznamovacie prostriedky, aby do nášho kolektívneho vedomia zasiali svoje dračie semená. Premyslenou manipuláciou sú nám predkladané scény, ktoré nás nútia emočne reagovať a tým sa vysiľovať. Túto uvoľnenú energiu potom temné sily používajú k zhmotneniu konkrétnych udalostí.

Všetci disponujeme tvorivou silou  a sme schopní manifestovať a prejavovať svoje myšlienky a predstavy. Keďže nám teda masmédia neustále servírujú negatívne obrázky plné násilia, deštrukcie a katastrof, svetové obyvateľstvo premieta tieto predstavy po celej planéte.

Elita sa pokúša zneužiť našu tvorivú silu v prospech vytvárania vlastných nekalých cieľov.

Súčasní mocipáni si veľmi dobre uvedomujú silu nášho vedomia. Spoločné kolektívne vedomie je teda nesmierne mocný kreatívny mechanizmus, ktorý priamo ovplyvňuje ďalšie frekvencie okolo nás. Pokiaľ dokážeme túto skutočnosť využiť, zmeníme realitu k lepšiemu!

Práve teraz, kedy vstupujeme do vysoko energeticky nebitej časti Galaxie, sa nám mení vedomie a zvyšuje svoje vibrácie – získavame rovnako stále väčšiu silu. Môžeme preto sebavedome čeliť podvodným elitám a rovnako ďalším skupinám, ktoré sa pokúšajú držať nás v zajatí.

S tým úzko súvisí VEĽKÝ EXPERIMENT, ktorý vykonáva Superfederácia s ľudstvom. Mimozemšťania nám geneticky poskytli veľké spektrum citov a pocitov, ktorých manifestácie môžu byť mocnou zbraňou. Akonáhle sa ľudstvo konečne naučí kontrolovať svoje vedomie, bude to veľkolepé! City totiž pôsobia vo vedomí ako spúšťače. Preto sa pozemšťania môžu stáť mocnými supertvorcami reality a začať byť schopní vytvoriť nový báječný svet.

Stačí k tmu jediné: prestať sebou nechať manipulovať a naučiť sa riadiť svoje pocity a vedomie.

Aliancia bytostí sfér usiluje o plné zverejnenie týchto skutočností a chce, aby sa ľudstvo prostredníctvom týchto odhalení samo oslobodilo. Možné je k tomu použiť kľudné a mierumilovné prostriedky, čo vytvorí základňu úplne novej éry ľudstva.

HraJ zdroj: Môj otec bol MIB

Zanechajte nám komentár

Predchadzajúci článok

NÁZOR

Voľby – Peter Staněk

Voľby sú obľúbeným slovom demokratov, ale aj prívržencov totality a majú zdôvodniť, prečo sa určitá skupina dostane k moci a ...

Nasledujúci článok

Správy z GALAXIE

Fotónový pás

Fotónový pás, (fotónový prstenec) bol objavený v roku 1962. Informácie sa však dostali až oveľa neskôr a len malému počtu ľudí. Fotónový pás a súvisiace žiarenie má oveľa väčší vplyv, ako si vieme predstaviť.  ...
FILOZOFIA BYTIA

Kryštály, kryštálová mriežka Zeme, kryštálová sieť Čiech a Moravy - Hana Sar Blochová

Hana Sar Blochová: Kryštály, kryštálová mriežka Zeme, kryštálová sieť Čiech a Moravy v rozhovore na TV Klenoty života 💜 Kryštály ...
FILOZOFIA BYTIASpravodajstvo

Hana Sar Blochová: Svätý Grál a najstaršia história grálskych rodov na Zemi 

Hana Sar Blochová hovorí o Svätom Grále a jeho hlavnom prínose pre Zem Opisuje najstaršiu históriu grálskych rodov na Zemi ...
FILOZOFIA BYTIA

Ľudská duša, karmický zákon a Matrix - Hana Sar Blochová

💜 Hana Sar Blochová hovorí o podstate ľudskej duše, inkarnácii a fragmentácii duše Ďalej sa venujeme téme karmický zákon a ...
FILOZOFIA BYTIA

Súboj SVETOVÝCH ELÍT s OBČANMI - "Caesarizmus superbohatých"

PETR ROBEJŠEK: Ako prebieha súboj elít s občanmi, prečo ten nepokoj v Európe a protesty poľnohospodárov a prečo Green Deal ...
FILOZOFIA BYTIA

BÁSNENIE V KORUNE STROMU ŽIVOTA

Foto: Matúš Plecho Prof. Anna Hogenová „Jsoucnaři vidí bytí jen v jsoucnech, ale i ta jsoucna, a, mimochodem,i člověk jím ...
FILOZOFIA BYTIA

ČO NÁS ČAKÁ ĎALEJ? - Soňa Peková

Soňa Peková a Tomáš Lukavec v pokračovaní rozhovoru na tému „vo svetle pravdy“ – pozvánka do novej dimenzie Všetko naokolo ...
FILOZOFIA BYTIA

Anna Hogenová: Pravda, Príroda, Láska, Filozofia

S filozofkou a fenomenologičkou Annou Hogenovou o vrtkavosti pravdy, koncepte vojny, ľudskej morálke, vzťahu človeka k prírode a v neposlednom ...
FILOZOFIA BYTIA

Klamstvá v každodennom živote...​

Prieskum medzi 316 obchodnými a marketingovými manažérmi, ktorý uskutočnil časopis Sales and Marketing Management, ukázal, že „45 % manažérov počulo ...
FILOZOFIA BYTIA

Rozhovor nielen o náboženstve - Anna Hogenová

Rozhovor nielen o náboženstve: filozofka prof. PhDr. Anna Hogenová, CSc s psychológom Petrom Živným Dedov – Teplice nad Metují, 29. augusta 2023, ...
FILOZOFIA BYTIA

Anna Hogenová: 💥 ODKAZ po ATENTÁTE? Ako to ustáť?

Anna Hogenová a jej netradičný pohľad z hĺbky duše / & odpovede💥 Zaujímavý pohľad českej poprednej filozofky a fenomenologičky na ...