Nastáva realizačná fáza likvidácie parazitov.

16. novembra 2021

Prinášame dokument, ktorý síce nepochádza z našej dielne, ale určite bude pre našich čitateľov zaujímavý.

My sa málokedy vyjadrujeme k politike, ale teraz vám ponúkame geopolitický pohľad profesionála z Ruska, ktorý pôsobí v spravodajských kruhoch. Hoci pre väčšinu to bude (zatiaľ) neznámy človek, informácie, ktoré nám prináša, sú rozhodne zaujímavé:

Na prípade incidentu americkej jadrovej ponory z októbra tohto roku už jasne vidno, že moc USA sa schyľuje k zenitu. Išlo o to, že na jej palube boli prevážané jadrové zbrane a smerovala do Austrálie. Vláda USA už dostala nariadenie od „Tretej Sily“ – teda tej Sily, ktorá po likvidácii reptiloidov prevzala moc na Zemi – že všetok svoj jadrový arzenál musia odovzdať inej krajine, ktorá nesmie byť v NATO, ani žiadnej inej anglosaskej aliancii. Toto kritérium spĺňa iba Rusko a Čína. Vzhľadom na fakt, že Ruská Armáda už fakticky NIE JE pod kontrolou ruskej vlády – čo sa nedá povedať o Číne – najpravdepodobnejším kandidátom na príjem amerického jadrového arzenálu je práve Rusko, teda jeho armáda. Ruskí vojaci totiž tvrdia, že prísahu skladali ruskému národu, nie Putinovi či vláde. Ako by takéto niečo dopadlo u nás..?

Že prečo to je tak?

Nuž, ide o veľmi dobrú správu. Majiteľ Zeme – ale môžeme ho nazývať aj „Tretia Sila“ – už dal americkej vláde toto ultimátum. Američania očividne neposlúchli a urobili si – ako zvyčajne proti viacerým medzinárodným dohodám – po svojom a prevážali svoje jadrové zbrane na územie, ktoré po právnej stránke nepatrí USA. Preto prišla zatiaľ mäkká – ale jednoznačná – donucovacia akcia Tretej Sily. Atómová ponorka bola poškodená, ale na jej palube nikto nezahynul (zatiaľ), bolo iba 11 zranených.

Nariadenie americkej vláde odovzdať svoj jadrový potenciál prišlo preto, lebo sa schyľuje k rozpadu USA. Doteraz boli realizátormi rozkazov reptiliánov, ktorých zvyšky však boli zlikvidované v júni tohto roku – o tom sme už informovali. Okrem toho je tam aj nadostač občianskej nevôle – Američania nechcú viac platiť dane Molochovi vo Washingtone, ktorý vydržiava po svete okolo 1 000 vojenských základní. Rozpad je neodvratný – a očividne nie za horami. Ak by sa krajina rozbila tak, že americká vláda by mala v rukách jadrový arzenál, tak by ho neváhala použiť a hrozí reálne nebezpečenstvo rozpútania jadrovej vojny na severoamerickom kontinente – čo Tretia Sila nehodlá dopustiť.

Reptiliáni boli globálne zlikvidovaní pred cca 2 rokmi, ale lokálne ešte niekde ostali. Teraz je im už definitívny koniec.

Treba zdôrazniť, že na tomto procese likvidácie parazitických štruktúr nemá účasť žiadna svetová vláda – žiadny Trump, Kennedy, Putin a podobné rozprávky – ani žiadne spravodajské služby, tajné rády a podobne. Nastáva realizačná fáza likvidácie parazitov. Teda veľmi pozitívna informácia, aj keď už rozhodne nie neočakávaná.

Ostáva dodať, že ak sa americká vláda rozhodne nepodriadiť tomuto ultimátu, tak v dohľadnej dobe nastanú na severoamerickom kontinente také živelné pohromy, že USA sa rozpadnú tak či onak. Čas dozorcov Sveta vypršal.

A s čím rátajú naši paraziti? Je to ich vec, našou je – ako sme už písali – zostavovať ich zoznamy. Doba prináša Čas odplaty. A ako touto dobou prejdú rozhodnú ich činy a aj to, čo urobia v najbližšom období. Ak bol vynesený rozsudok nad USA, tak oni chcú „prekĺznuť“?

Prichádza obdobie veľkolepých osláv. Ale hlavne nezabúdajme, že naivní a nevedomomí sa na oslavy dostať nemusia…

Zdroj :
https://www.tartaria.sk/ponimanie/udalosti/731-spravodajske-okienko

Video :

Spravodajský špecialista 1. Geopolitika

Spravodajský špecialista 2. – Bezpalivové energetické projekty

PANICKÝ ÚTEK MIMOZEMŠŤANOV :

Dňa 18. mája 2020 zaznamenala kamera umiestnená na Medzinárodnej kozmickej stanici na obežnej dráhe nad Zemou veľmi zaujímavý úkaz, ktorý vyzerá ako záber z fantastického filmu. Viacero ruských médií prinieslo hneď na druhý deň o tom správy, z ktorých jednu vám teraz prinášame.

Z nášho pohľadu však vôbec nejde o katastrofický vývoj kvôli blížiacej sa kataklizme, je to prostá reakcia na ultimátum, ktoré Jemnohmotný Svet na základe našej práce vystavil tým, ktorí nás doteraz využívajú ako dojné kravy. Pre všetkých účastníkov meditácií vedmy Nadeždy – ktoré už sleduje aj veľa našincov – to nie je žiadne prekvapenie. Vari okrem jedného, Ráno Svaroga neodvratne prechádza do aktívnej fázy, premeny sú neodvratné.

Dňom 21.12.2012 sme vstúpili do fázy, ktorú môžeme nazvať svitanie. Je to jav, keď už začína byť svetlo, ale ešte nie je vidno samotné Slnko. Ale práve v tomto čase nastupuje aktívna fáza východu Slnka Ra, už začína byť vidno kúsoček z neho. To je ono Ra, ktoré spomínajú staré podania našich Priedkov. A Ra je u nás doma, veď máme aj dediny Radoma či Raslavice.

Táto energia spáli všetko, čo tu nepatrí – a paraziti to dobre vedia. Vedia to – samozrejme – aj ich kurátori, ktorých reakciu potvrdzuje aj toto video. Týmto však netvrdíme, že všetko sa okamihom zmení, na to je ešte skoro. Oných povestných 144 000 ujde, ostatní – pretože nás vyciciava ohromné množstvo parazitov, nemajú kam odísť, preto musia ostať tu. V parazitickej logike sú dôležití iba tí, ktorí majú najviac majetku, a tak tí, ktorí ho nemajú dosť ostatnú tam, kde sú. Budú robiť všetky – v podstate už zúfalé – kroky na odvrátenie tohto vývoja. Ukážka vírusovej psychózy je jedna súčasť tejto ich činnosti. Ide totiž o to, že veľa našincov, o ktorých aj vieme, v posledných mesiacoch na vlastné oči videlo nejednu kozmickú loď lietajúcu aj nízko nad našou krajinou. Ide však o tých, ktorí v noci pozerajú na hviezdnu oblohu a nie do obrazovky počítača či smartfónu… Aj preto bolo potrebné – z ich strany – odpútať pozornosť obyvateľstva a uviesť ho do strachu, t.j. nízkych rozmerností.

Premeny však vstupujú do rozhodujúcej fázy. Stále to vyzerá tak, že najpravdepodobnejší časový scenár je staré indické proroctvo… Inak však žiadny iný termín nečakajte. Zo známych dôvodov. My však nezabúdajme, že naša Živatma je tam, kde je naše vedomie. Ak je nízko, nemá dosť energie na vyskočenie do Zlatého Veku. Ale o všetkom rozhodujeme my sami.

V minulosti sme už priniesli zaujímavý článok nášho spolupracovníka o tzv. Schumannových rezonanciách. Teraz si to iba spojme. Je možné si overiť, že vždy po seminároch, resp. spoločnej meditatívnej práci vedmy Nadeždy dochádza k zvýšeniu týchto rezonančných frekvencií:

Prinášame ďalší článok od nášho spolupracovníka z Banskej Bystrice. Všetkým vám prajeme vedomé čítanie, téma je naozaj mimoriadne dôležitá. Za nás môžeme zdôrazniť iba to, že sme veľmi radi, že Slovieni sa zobúdzajú. Masový jav nezaslúženého daru to však nikdy nebude. Ale to ani nikdy nebolo cieľom.

SCHUMANNOVE REZONANCIE A EEG V ČASE RÁNA SVAROGA

Ako može súvisieť elektroencefalografia a Schumannova rezonancia? Súvisí to s védizmom?

Pripomeňme si na začiatok kým sme. Sme potomkovia slávnych Rodov. Sme potomkovia Rodov Asov Strany Asov. Sme Slovieni žijúci na území Maličkej Tartárie. Sme potomkovia tých, z ktorých majú ukrutný strach predstavitelia Temného Sveta. Napriek všetkým ťažkostiam sme prežili temnú Galaktickú noc a pomaly sa zobúdzame, pretože nastalo Galaktické ráno. Alebo aj inak povedané, nastalo Ráno Svaroga. Naša matička MIDGARD-ZEM prešla pod vplyv žiarenia-frekvencie Svetlého Vesmíru. Ešte to dobre nevidíme, pretože po ťažkej noci, či skôr kóme máme stále zalepené oči. To, že je Ráno SVAROGA sa nám snažia utajiť rôznymi zákernými akciami nie je náhoda. Je to tak, ako keď v sobotu ráno môže človek zostať dlhšie spať, ale namiesto toho, aby vstal a išiel von do príRODy s priateľmi, radšej vylihuje v spálni so zatiahnutými závesmi. Je to už na osobnej voľbe každého človeka, ako bude konať. Takto môže prespať celý deň. Čo má z takého dňa? Sloboda voľby je ale plne rešpektovaná. Nikto nič nemusí. Ale nemusí ani prežiť. Prežitie nie je povinné. Internet či iné média masovej propagandy ponúkajú záplavu informácií. A často aj pravdivých. Ale vyextrahovať ich je značný problém. Nuž kto má oči na pozeranie a vidí, alebo uši na počúvanie a počuje, ten nezapadá do Matrixu. Je to o tom, že čas už riadne pokročil a je nutné „vstávať“. Takže čo má spoločné Schumannova rezonancia a EEG?

Nuž strašne veľa.

Ale pekne po poriadku. V skratke si najprv priblížme čo je Schumannova rezonancia, a potom čo je elektroencefalografia. Potom si vysvetlíme aký je medzi nimi vzťah, aj čo z toho pre nás vyplýva.

Možnosť existencie stojatého elektromagnetického vlnenia v sférickom rezonátore tvorenom povrchom Zeme a spodnou ionosférou bola teoreticky predpovedaná v roku 1952 a prvýkrát experimentálne preukázaná v roku 1960. Od tých čias sa oblasti elektromagnetických vĺn veľmi nízkej frekvencie venuje čoraz väčšia pozornosť. Najnižšie vlastné frekvencie uvedeného rezonátora (základné módy) – Schumannove rezonancie (Sch-R) – sa stávajú veľmi zaujímavým objektom pre geofyzikálne monitorovanie. Ich závislosť na stave zemského povrchu a dolnej atmosféry z nich robí nádejný diagnostický prostriedok pre široké oblasti geofyzikálneho výskumu. Elektrická vodivosť vzduchu vo výškách od 0 do niekoľkých desiatok km je o 5 až 6 rádov nižšia oproti vodivosti zemského povrchu alebo vodivosti vrstiev vzduchu vo výške okolo 40-50 km a viac. Preto je možno chápať sústavu Zem – ionosféra (vrchná atmosféra) z celoplanetárneho hľadiska ako guľový kondenzátor alebo rezonátor; záleží od oblasti frekvencií. Z kvázistatického hľadiska – keď zodpovedajúca dĺžka vlny je oveľa väčšia ako obvod Zeme – ide o kondenzátor s celkovou kapacitou asi 1 F a zvodovým odporom rádu kΩ. Z experimentov vyplýva, že tento „globálny kondenzátor“ si neustále (s miernymi výkyvmi) udržuje napäťový rozdiel rádu 10V, čomu odpovedá náboj cca 105-106 C. Intenzita kvázistatického elektrického poľa v blízkosti zemského povrchu je veľká rádovo 100 Vm-1 . Vďaka uvedenému zvodovému odporu sa tento kondenzátor stále vybíja s priemerným vybíjacím prúdom rádu 10-12 Am-2. Neustálym nabíjacím zdrojom je vzájomná separácia nábojov opačnej polarity v oblakoch, čiže globálna búrková činnosť. Vo frekvenčnej oblasti počínajúc jednotkami Hz (keď zodpovedajúca dĺžka vlny je už porovnateľná alebo nižšia ako obvod Zeme) už možno hovoriť o klasickom „dutinovom rezonátore“. Okrem jeho geometrie je však podstatné, aby útlm šírenia vĺn danej frekvencie nebol vo vnútri rezonátora príliš veľký. Iba vtedy môžu byť v rezonátore vybudené vlastné módy (stojaté elmg. vlnenie) ako výsledok konštruktívnej interferencie vĺn postupujúcich vo vnútri rezonátora v opačných smeroch. W. O. Schumann [Schumann 1952, 1957] prvý upozornil, že táto podmienka je pre kmitočty okolo 10 Hz a vyššie v reálnej situácii dobre splnená (napríklad útlm vlny 10 Hz pri šírení pozdĺž zemského povrchu je v priemere 0,0002 dBkm-1, teda cca 8-10 dB pre celý obvod Zeme), a teda sú dobre splnené predpoklady pre existenciu vlastných módov. Zostala však otvorená otázka budiaceho zdroja. Existenciu vlastných módov – neskôr podľa neho nazvaných Schumannove rezonancie (Sch-R) – prví experimentálne dokázali Balser a Wagner v roku 1960 [Balser, Wagner 1960] pri výskume spektier vertikálnej zložky elektrického poľa v blízkosti zemského povrchu. Výrazné rezonančné maximá na frekvenciách cca 8, 14, 20 a 26 Hz tento jav jednoznačne potvrzovali. V experimentálnej oblasti sa postupne zdokonaľovala technika snímania a monitorovania Sch-R; v teoretickej oblasti išlo predovšetkým o modelovanie geometrie (priestorového rozloženia) elektrického a magnetického poľa najmä v blízkosti povrchu Zeme a o vystihnutie reálnych rezonančných frekvencií modelom a o potvrdenie budiaceho mechanizmu a vlastností zdroja.

Hoci Schumannova rezonancia bola jednoducho merateľná odkedy bola objavená, dnes už to nie je také jednoduché. Atmosféra sa vypĺňa umelo vytvorenou radiáciou s rôznymi frekvenciami, a to skoro prehlušuje prirodzené signály, ktoré tam boli milióny rokov. Tieto signály ale môžu hrať rolu nielen ako prirodzená ladička pre biologické oscilátory mozgu, ale pre všetky životné procesy.

Schumannova rezonancia bola po dlhý čas na úrovni v priemere 7,8 Hz (tejto hodnote venujte zvýšenú pozornosť!). Teda počas celej noci Svaroga. Od roku 1980 vzrástla na úroveň vyše 12 Hz. V roku 2017 jej hodnota bola takmer trvale už na úrovni 37,5 Hz. V januári 2019 – teda v dnešných dňoch – je už na hodnotách 120 Hz! Súčasná veda nevie vysvetliť čím je to spôsobené. Ale súčasnej vede sa vôbec nečudujem.

Teraz prejdime naozaj len veľmi stručne k EEG, alebo k elektroencefalografii. EEG je vyšetrovacia metóda využívaná v neurológii na diagnotiku chorobných stavov mozgu na podklade vyšetrovania – resp. merania elektrickej aktivity neurónov (buniek mozgu).

Pacient má na hlave nasadenú špeciálnu čiapku – „kuklu“ – v ktorej sú upevnené elektródy, pričom prístroj sníma elektrické prúdy v mozgu, ktoré vznikajú súčtom elektrických výbojov neurónov v okolí miesta, z ktorého sa zaznamenávajú prúdy. Sú veľmi malé a preto sa zosilňujú zložitým systémom. Prostredníctvom písadiel na papier vzniká ich grafický záznam – laikom nedešifrovateľné „hačky-kvačky“. Zdravý človek má EEG elektroencefalograf s typickými vlnami s kmitočtom 8 až 12 vĺn za sekundu a amplitúdou asi 50 μV. Bdelosť či spánok majú tiež svoj špecifický EEG obraz: u sviežeho človeka sa obyčajne zobrazí nesynchronizovaná vysokofrekvenčná krivka, u ospalého človeka mierne poklesnú amplitúdy, pričom výrazne stúpne rytmická aktivita v rozsahu 8 až 13 Hz. Pri prehĺbení ospalosti frekvencia i amplitúda krivky klesá. Pri ľahkom spánku (ďalšie štádium) je veľká amplitúda EEG a nízka frekvencia. Štvrté štádium – ktorým je hlboký spánok – sa na EEG ukazujú vyššie amplitúdy a pomalá frekvencia. Toto je stručná charakteristika EEG.

schum 09
schum 11

Takto sú umiestnené elektródy na hlave pacienta – systém 10-20

schum 12

vlny alfa

schum 13

vlny beta

schum 14

vlny théta

schum 15

vlny delta

schum 10

Ak porovnáme obvod MIDGARD-Zeme s rýchlosťou svetla zistíme, že elektromagnetické vlny putujúce okolo jej telesa môžu vybudiť stojatú vlnu o frekvencii 7,8 Hz. No a práve na tejto frekvencii kmitajú tzv. alfa vlny nášho mozgu! Hladina alfa vlny v mozgu bdelého človeka je takmer zhodná s hodnotou Sch-R, teda 7,8 Hz. Znamená to, že sme fázovo spojení s MIDGARD-Zemou. Elektromagnetické pole je spojivom medzi svetom formy a štruktúrami rezonancie. Nesú v sebe vzorce informácií. Inžinier Lewis B. Hainsworth, MA, bol jedným z prvých, ktorí hovorili o tom, že ľudské zdravie je spojené s geofyzikálnymi parametrami, čo sa deje prostredníctvom Schumannových vĺn. Toto predsa vysvetľuje ako dochádza k zmenám v ľudskom mozgu. Teda pri zmene Schumannovej rezonancie by v mozgových štruktúrach mali prebiehať zmeny od nenápadných až po katastrofálne, ktoré sa môžu prejaviť ako drobné zdravotné potiaže až po katastrofálne zmeny.

Vzostupom „popularity bezdrôtovej technológie“, hlavne mikrovĺn – ktoré pulzujú na frekvenciách blízkych Schumannovým vlnám a napríklad pri mobiloch – vzniká ďalšia hrozba. Vytvárame si prostredie, ktoré nás doslova rozlaďuje. Práve preto by sme mali veľmi rýchlo pochopiť ako všetko živé reaguje na tie najjemnejšie zmeny v magnetickom a elektromagnetickom poli, ktoré nás obklopuje. Nuž toto je vysvetlenie masívnej a nanútenej tzv. mobilizácie a aplikácie 4G či dokonca 5G sietí.

Náš mozog v čase Noci Svaroga „pracoval“ na nízkych frekvenciách, ktoré v medicíne označujeme ako tzv. alfa vlny. Tu je aj vysvetlenie prečo Človekovia v časoch Temnoty využívali kapacity mozgu len na 3%. Pravda len tí, ktorí si nezakabalili mozog alkoholom, tabakom, drogami, atď. Ako sa dá predpokladať, naše mozgy v časoch Dňa Svaroga pracovali na oveľa vyšších frekvenciách ako je alfa rytmus. Ten zodpovedá bdelému stavu, ale skôr v čase relaxácie. Všetky ostatné opisované vlny mozgu – beta, theta a delta sú len istou variáciou vlny alfa. Tieto EEG vlny zodpovedajú činnosti kapacity mozgu na 3%. Teda ak by nastalo ráno Svaroga okamžite, všetci by sme pomreli v ťažkých epileptických záchvatoch a kŕčoch, podobne ako pri tetane alebo besnote. Takto máme čas sa pripraviť na nárast nielen externých vysokých frekvencií, ale aj adaptovať svoje telo na nárast mozgových vĺn.

Takže zrejme s vyššou frekvenciou mozgových vĺn bude úzko súvisieť aj nárast využívania kapacity mozgu u Človekov na hodnoty vyššie ako 3%. Zrejme keď nastane Zlatý Vek, budú až frekvencie blízke k 100%, čo sa zrejme aj odzrkadlí na plnom využívaní kapacity mozgov u Človekov. Len Človekovia sa dokážu adaptovať na tieto svetlé, prirodzene naše vysoké frekvencie. Nuž teda otázka čo bude s tvarmi, sluhami a klonmi je zodpovedaná. Otázka zmeskov a človekov s psychoprogramom „Ja, egoista“ a „Ja,spotrebiteľ“ bola načrtnutá v článku Zmeskovia medzi nami. Teda ostatným človekom, ktorí vysedávajú za internetom po kadejakých pochybných sociálnych sieťach a povinne nadávajú na tvorcov Matrixu, čo je kontraproduktívne. Tým, že sa na nich koncentrujú len ich zbytočne živia svojou životnou energiou. Byť proti už naozaj nestačí. Otvorenou otázkou je, čo urobia zmeny vysokých frekvencií s DNK u človeka. Ale to bude téma na iný článok.

Čo z toho pre nás, potomkov slávnych Slovienov vyplýva?

Adaptovať sa na novú situáciu, resp. na nové frekvencie je životne dôležité. Ako? Psychoenergolytikou! Aktívnym odpájaním sa od akýchkoľvek Egregorov. Dať sa na výstup po Zlatej ceste Duchovného vývoja, bez ohľadu na ostatných. Veď načo sú stádam dary SVABODY!

V Banskej Bystrici, Ondrej Dučák

Pripravil OZ Pán občan 

Zanechajte nám komentár

Predchadzajúci článok

Spravodajstvo

Bomba svetového rangu: Únik dokumentu DARPA

PODROBNÁ analýza potvrdzuje útok na ľudstvo prostredníctvom aerosolných nanočastíc bielkoviny prenikajúcich do tela cez kožu. Okrem informačného šoku vyvolaného únikom ...

Nasledujúci článok

NÁZOR

Kríza? Aká kríza?

O súčasnej ekonomickej kríze kolujú v tlači hotové romány. Bohužiaľ, vo väčšine z nich sa autori dopúšťajú jednej zásadnej nepresnosti. ...
Za zrkadlom

Čo chce "Micron" v Prahe? Jaderky? Nie. Čo s vraždenými Palestínčanmi? Veľký Izrael, malá Ukrajina?

PЯOTIPROUD TV uvádza ďalší rozhovor Petra Hájka s bezpečnostným expertom Michalom Svatošom nielen na tému aktuálnej situácie vo vojne Západu ...
Za zrkadlom

Total Control prichádza?

autor: teater World Health Organization -Svetová zdravotnícka organizácia je medzinárodná (WHO), organizácia systému Organizácie Spojených národov (OSN), vystupujúca ako koordinačné centrum v medzinárodnom verejnom zdraví. ...
Za zrkadlom

Andrej Fursov: Barbarská krajina

Rusko historicky prehráva informačnú vojnu už takmer dve storočia. Treba povedať, že informačný nátlak na Rusko nielen ako na pravoslávnu ...
Za zrkadlom

Arménsky „Stonehenge“ predbehol egyptské pyramídy o tri tisícročia

Predpokladá sa, že miesto Karahunj, ktoré sa nachádza v Arménsku, tiež označované ako Zorats Karer alebo arménsky Stonehenge, predchádzalo anglický ...
Za zrkadlom

Rusko je predurčené stať sa nástupcom Hyperborey

Záhada zmiznutého kontinentu je snáď najzáhadnejšou zo všetkých legiend. Atlantis a Hyperborea boli veľké a staroveké tajomné štáty, ktoré kedysi ...
Za zrkadlom

ARMAGEDDON

Téma 21.12. 2012 a „Koniec sveta“ je – očividne – dávno „za nami“. Dlho to síce takto vyzeralo, až kým ...
Za zrkadlom

Pozdvihnutie mravnosti a morálky je nutnou podmienkou rozvoja spoločnosti

DVESTO ROKOV TERORIZMU USA: Prehľadný zoznam všetkých amerických vojnových zločinov, teroru a vojen (časť 1: od 17. storočia do vojny ...
Za zrkadlom

Mel Gibson: Hollywoodska ELita sa ma snaží zabiť za odhalenie pedofilného kruhu

Mel Gibson sa obáva o svoj život po tom, čo sľúbil, že odhalí elitný pedofilný kruh fungujúci v srdci hollywoodskeho ...
Za zrkadlom

Mimovládky sú TRÓJSKE KONE hlbokého štátu/Deep State

foto: britishmuseum Corbettov report: Mimovládne organizácie sú trójskymi koňmi hlbokého štátu / Deep State (2018) Trójsky kôň bol najstaršou zaznamenanou ...
Za zrkadlom

Koronavírus a geopolitika

Koronavírus zasiahol celý svet. Zasiahol ho hlboko, dotkol sa každého človeka. Niet sa preto čo diviť, že každý sa zamyslel ...