Jezuiti – genocídny socopati – armáda čiernej šľachty – Jezuitská agenda

31. augusta 2021

Agendou jezuitov je infiltrovať Východnú alianciu so svojimi agentmi a uniesť proces vytvárania nového finančného systému. Netreba dodávať, že najvyšší ľudia vo Východnej aliancii si to uvedomujú a nedovolia, aby sa to stalo. Aj vrcholoví členovia Spoločnosti bieleho draka sa poučili po tom, ako ich predchodcovia pred desaťročiami naleteli, keď odovzdali veľkú časť svojho zlata jezuitským agentom za bezcenné kusy papiera (americké vládne dlhopisy). Bieli draci sú teraz oveľa opatrnejší, najmä preto, že jezuiti sa ich snažia infiltrovať prostredníctvom Te-Wu, čínskej tajnej spravodajskej služby.

Plán jezuitov je nechať svetlé sily očistiť iluminátsku frakciu (Rockefeller, Bush, Kissinger, Cheney a spol.) a potom sa tajne spojiť s Rothschildovcami, aby prevzali proces vytvárania nového finančného systému. Ich agenti sú prítomní na nekonečných rokovaniach o kapitulácii kabaly a snažia sa dohody nasmerovať bližšie k jezuitskému programu.

Z toho pramenia návrhy, aby sa pápež stal novým M1 (monetárnym kontrolórom). To je dôvod, prečo nový jezuitský pápež presadzuje myšlienku centrálnej svetovej banky. Vážne sa zaoberajú aj myšlienkou umožniť celosvetové dlhové jubileum, aby boli vykreslení ako záchrancovia ľudstva pod krídlami „dobrotivej“ katolíckej cirkvi. Potom by obnoveným, verejne príťažlivejším spôsobom propagovali katolícky kult a postupne by doň absorbovali aj iné náboženstvá (počnúc budhizmom), až by dosiahli svoj cieľ – globálny náboženský kult programovania mysle, pričom by zároveň pod kobercom udržali všetky minulé zverstvá katolíckej cirkvi.

Prostredníctvom špeciálnych komparatívnych programov CIA infiltrovali trutherské hnutie do takej miery, že približne 70 % informácií v alternatívnych médiách sú dezinformácie pochádzajúce priamo alebo nepriamo z jezuitských zdrojov. Mám zoznam ľudí a skupín vo vnútri trutherského/oslobodzovacieho hnutia, ktorí sú buď pod priamou kontrolou jezuitov, alebo sú nimi manipulovaní, a ten môže, ale nemusí byť v blízkej budúcnosti zverejnený.

Jezuiti pracujú pod velením Archontov, aby udržali karanténny status planéty Zem. Je dobré vedieť, že jezuitská organizácia je výtvorom rodiny Farnese zo 16. storočia, ktorá je jednou z najmocnejších pápežských čiernych šľachtických rodín v Taliansku.

Jedným z dôvodov, prečo jezuiti vytvorili 2. svetovú vojnu, bolo zorganizovať celosvetové uchvátenie zlata na financovanie svojich čiernych rozpočtových programov na udržanie karanténneho statusu našej planéty (tajný vesmírny program, hlboko pod zemou umiestnené vojenské základne). Operácia „Zlatá ľalia“ bola jezuitská operácia a generál Jamašita bol bábkou v rukách jezuitov: TU

Teraz je dobré spomenúť úlohu pozitívnych templárov pri páde jezuitov. Vďaka strategicky brilantnému ťahu sa dočasne postavili na stranu svojich úhlavných nepriateľov Rothschildovcov a spoločne vyvolali marcovú revolúciu v rokoch 1848 a 1849 prostredníctvom memphisko-izraelských egyptských slobodomurárskych skupín v Taliansku, Francúzsku a Maďarsku. Boli to jediné hlavné slobodomurárske skupiny, ktoré dovtedy neboli infiltrované jezuitmi.

Marcová revolúcia v Európe výrazne oslabila moc jezuitov, pretože znížila vplyv čiernej šľachty, odstránila feudalizmus a urýchlila proces zrušenia otroctva na celom svete. Životné podmienky mnohých ľudí sa začali zlepšovať. Takisto sa pozornosť ľudstva začala presúvať z emocionálne založenej jezuitskej náboženskej kontroly na rozum, ktorý sa ďalej podporoval s pokrokom vedy a všeobecného vzdelávania.

Netreba dodávať, že dočasné spojenectvo medzi pozitívnymi templármi a Rothschildovcami sa skončilo hneď po skončení marcovej revolúcie.

Zaujímavé je, že marcová revolúcia bola financovaná zlatými prútikmi, ktoré by dnes mali hodnotu len asi 10 miliónov dolárov. Organizovanie drastickej svetovej zmeny nemusí byť veľmi nákladné.

Pozitívni templári teraz vytvárajú oveľa silnejšie spojenectvo s inou, oveľa pozitívnejšou skupinou a spoločne navždy vykorenia jezuitskú moc z povrchu tejto planéty.

V súčasnosti sú jezuiti hlavnou operačnou jednotkou Archontov na udržiavanie karanténneho štatútu pre planétu Zem.

Ich predchádzajúci nadriadený generál Hans Peter Kolvenbach sa podieľa na udržiavaní vibrácie strachu medzi ľudstvom na povrchu tejto planéty. Je hlavným strojcom útokov pod falošnou vlajkou z rokov 911 (Dvojičky) a 311 (Fukušima) a hlavnou inžinierskou silou konfliktu v Sýrii. Pohodlne žije v Libanone, veľmi blízko sýrskych hraníc.

Pápežský poradca Heinz (Henry) Kissinger vytvoril PI-40, tajnú skupinu, ktorá je teraz hlavnou jezuitmi kontrolovanou silou na zabránenie pozitívnemu kontaktu s ET: TU

Skutočným dôvodom, prečo jezuiti vytvorili CIA, NSA, NRO a NGA, bolo monitorovanie a vyhodnocovanie hrozby, ktorú pozitívne ET rasy predstavujú pre ich impérium.

Hlavným cieľom CIA je nastolenie jezuitom priateľských politických režimov na celej planéte a najmä diktovanie ich politiky týkajúcej sa pozitívnych ET. Hlavným programovým centrom jezuitov je Georgetownská univerzita vo Washingtone: TU

Mohlo by byť zaujímavé, že mnohí riaditelia CIA tam prešli jezuitským programovaním. George Tenet, ktorý bol riaditeľom CIA v čase falošnej vlajky 911, bol absolventom Georgetownskej univerzity. David Petraues, ktorý bol pred niekoľkými rokmi riaditeľom CIA, absolvoval vojenskú stáž na Georgetownskej univerzite. Predchádzajúci riaditeľ CIA Michael Morell je absolventom Georgetownu. Súčasný riaditeľ CIA John O. Brennan získal bakalársky titul na Fordhamskej univerzite, ďalšom významnom jezuitskom programovom centre.

Aj ministri obrany radi a často navštevujú Georgetown. Donald Rumsfeld, ktorý bol ministrom obrany počas falošnej vlajky 911, navštevoval Georgetown (v škole mu to však nešlo). Robert Gates, ktorý bol ministrom obrany v rokoch 2006 až 2011, dosiahol v Georgetowne doktorát. Chuck Hagel, súčasný minister obrany, bol profesorom v Georgetowne. Úlohou ministrov obrany je posilniť negatívnu armádu pod jezuitskou kontrolou. Do roku 2004 bolo ich úlohou aj dohliadať na proces vytvárania hlbokých podzemných vojenských základní. Po roku 2004 všetky tieto základne vyčistil odboj. 

Hlavným cieľom NSA je monitorovať VŠETKU elektronickú komunikáciu na planéte bez výnimky a zachytávať, analyzovať a vyhodnocovať všetky správy, ktoré by naznačovali kontakt s benevolentnou mimozemskou inteligenciou alebo s Odbojom, pretože akákoľvek stopa po takomto kontakte by pre jezuitské impérium predstavovala predpokladanú hrozbu.

Hlavným cieľom NRO je neustále monitorovať povrch našej planéty a jej okolie, aby sa našla akákoľvek stopa po pozitívnom kontakte s ET. Ak k takémuto kontaktu dôjde, NRO o tom informuje negatívnu armádu, ktorá tento pozitívny kontakt s ET tak či onak odstráni, pretože ho vníma ako hrozbu pre jezuitské impérium.

Hlavným cieľom NGA je podrobne zmapovať povrch planéty, aby ju mohla úplne kontrolovať.

 Mocenská štruktúra jezuitov v USA vyzerá takto: TU 

Okrem vyššie uvedených ľudí by som rád spomenul Leona Panettu, ktorý bol ministrom obrany aj riaditeľom CIA a bol naprogramovaný na jezuitskej univerzite v Santa Clare.

 Janet Napolitano, ktorá donedávna viedla ministerstvo obrany, absolvovala tú istú jezuitskú univerzitu.

 Možno si budete chcieť pozrieť aj mapu 10 regiónov FEMA v rámci Spojených štátov:

A porovnajte ju s mapou 10 jezuitských provincií v USA:

Jezuiti vraždia ľudstvo a robia všetky genocídy a vojny. Ich cieľom je chaos, hladomor a psychické utýranie všetkých žijúcich ľudí.

Určite ste postrehli mnohí, ako v Bejrúte v štáte Libanon vybuchlo mesto. Teda jeho istá časť. To jezuiti ovládaní archónmi, rodinami čiernej šľachty, na ich príkaz ničili časovú os Zeme a chceli čo najviac zastaviť oslobodenie Zeme silami svetla.

Prvým prejavom tejto konfigurácie bol výbuch v Bejrúte. Išlo o plazmový jadrový výbuch, ktorý bol vykonaný s cieľom destabilizovať Libanon: TU

Skutočnými organizátormi tohto útoku sú rodiny čiernej šľachty a jezuiti. Je zaujímavé, že Peter Hans Kolvenbach, bývalý generálny predstavený jezuitov čiže čierny pápež, ktorý bol človekom zodpovedným za operáciu Fukušima 3-11, žil a zomrel v Bejrúte: TU a TU

Zaujímavé je aj to, že v Bejrúte sa nachádza Vír bohyne Nymfy Beroé, ktorý je jedným z hlavných vírov, ktoré chcú jezuiti zničiť: TU

Podzemné tunely objavené pod Bejrútom vedú na „vzdialené miesta“: TU

Jezuiti využívajú túto náročnú energiu Marsu aj pri pokuse o vyvolanie vojny medzi Čínou a USA:

Túto energiu Marsu využívajú na ďalšiu polarizáciu USA:

Táto jezuitská stratégia sa môže v skutočnosti obrátiť proti nim, akonáhle sa negatívne vplyvy Marsu neutralizujú. Nie som oprávnený povedať, kedy to bude: TU

Aby som objasnil, neodhalil som jezuitskú agendu s cieľom vyvolať strach, ale informovať a upozorniť na túto situáciu. V hre sú Svetlé sily, ktoré nedovolia, aby jezuitská agenda bola úspešná.

Kto sa chce dočítať úplne všetky detaily o zločinoch týchto satanistických sociopatov tu sú úžasné linky:

Vatikán – katolícka cirkev v rukách jezuitov je genocídny teroristický stroj na zabíjanie a likvidáciu národov.

Jezuiti sú spoluzodpovední za holokaust. Obete venovali entite Moloch. Hitler sa vymkol spod kontroly Rotschildovcom aj čiernej šľachte

A kto by chcel vidieť ako vyzerajú satanistický sociopati s funkciou čierny pápež nech sa páči. Sú to všetko ľudia, ktorí jedia ľudí čiže sú kanibali, masový vrahovia, pedofili a pália deti aj dospelých za živa.

Peter-Hans Kolvenbach

Generaal-overste Peter-Hans Kolvenbach (Kruispunt kloosterspecials 2007, 2/4)

Peter-Hans Kolvenbach neumrel na starobu ani na chorobu ako klamú médiá. Bol popravený za zločiny proti ľudskosti.  

Adolfo Nicolás Pachón

Interview TU s Fr. Adolfo Nicolás Pachón, SJ

Adolfo Nicolas Pachon bol tak isto popravený.

.

.

.

Arturo Marcelino Sosa

Interview | Arturo Sosa, S.J., Jesuit Superior General

 

Arturo Sosa bude nasledovať svojich predchodcov a bude odsúdený rovnako. video TU

 

Víťazstvo Svetla je blízko!

Neznámy bojovník svetla zo Síria

Zanechajte nám komentár

Predchadzajúci článok

Spravodajstvo

Pripravuje sa covid očkovanie najmenších, vznikla petícia proti vakcinácii detí a mládeže

Zdá sa, že tlak štátu na čo najvyššiu zaočkovanosť obyvateľov Slovenska proti covidu nepozná hraníc. Najnovšie sa už spomína vakcinácia ...

Nasledujúci článok

Spravodajstvo

Made in...

Konečne mi to zapadlo do seba. Nechcel som tomu dlho veriť, ale je to tak… Prepracovaný systém kajúcnikov a s ...
Za zrkadlom

Total Control prichádza?

autor: teater World Health Organization -Svetová zdravotnícka organizácia je medzinárodná (WHO), organizácia systému Organizácie Spojených národov (OSN), vystupujúca ako koordinačné centrum v medzinárodnom verejnom zdraví. ...
Za zrkadlom

Arménsky „Stonehenge“ predbehol egyptské pyramídy o tri tisícročia

Predpokladá sa, že miesto Karahunj, ktoré sa nachádza v Arménsku, tiež označované ako Zorats Karer alebo arménsky Stonehenge, predchádzalo anglický ...
Za zrkadlom

ARMAGEDDON

Téma 21.12. 2012 a „Koniec sveta“ je – očividne – dávno „za nami“. Dlho to síce takto vyzeralo, až kým ...
Za zrkadlom

Koronavírus a geopolitika

Koronavírus zasiahol celý svet. Zasiahol ho hlboko, dotkol sa každého človeka. Niet sa preto čo diviť, že každý sa zamyslel ...
Za zrkadlom

Andrej Fursov: Barbarská krajina

Rusko historicky prehráva informačnú vojnu už takmer dve storočia. Treba povedať, že informačný nátlak na Rusko nielen ako na pravoslávnu ...
Za zrkadlom

Mimovládky sú TRÓJSKE KONE hlbokého štátu/Deep State

foto: britishmuseum Corbettov report: Mimovládne organizácie sú trójskymi koňmi hlbokého štátu / Deep State (2018) Trójsky kôň bol najstaršou zaznamenanou ...
Za zrkadlom

Čo chce "Micron" v Prahe? Jaderky? Nie. Čo s vraždenými Palestínčanmi? Veľký Izrael, malá Ukrajina?

PЯOTIPROUD TV uvádza ďalší rozhovor Petra Hájka s bezpečnostným expertom Michalom Svatošom nielen na tému aktuálnej situácie vo vojne Západu ...
Za zrkadlom

Pozdvihnutie mravnosti a morálky je nutnou podmienkou rozvoja spoločnosti

DVESTO ROKOV TERORIZMU USA: Prehľadný zoznam všetkých amerických vojnových zločinov, teroru a vojen (časť 1: od 17. storočia do vojny ...
Za zrkadlom

Mel Gibson: Hollywoodska ELita sa ma snaží zabiť za odhalenie pedofilného kruhu

Mel Gibson sa obáva o svoj život po tom, čo sľúbil, že odhalí elitný pedofilný kruh fungujúci v srdci hollywoodskeho ...
Za zrkadlom

Rusko je predurčené stať sa nástupcom Hyperborey

Záhada zmiznutého kontinentu je snáď najzáhadnejšou zo všetkých legiend. Atlantis a Hyperborea boli veľké a staroveké tajomné štáty, ktoré kedysi ...