Čo oslavujete na Nový rok?

31. decembra 2020

Takže 24. decembra celý kresťanský svet slávi Vianoce. A podľa „svätej“ knihy kresťanov – biblie, bolo dieťa Ježíš ôsmeho dňa obrezané, podľa židovského rituálu. A zdá sa, že 1. januára kresťanská cirkev oslavuje Obrezanie Pána, ktorého slávenie je veľkým sviatkom, rovnako ako Nový Rok, ešte pred židovským prevratom roku 1917, čo dokonca potvrdzujú aj kráľovské kalendáre, v ktorých je 1. január označovaný ako „Nový Rok a Obrezanie Pána“. V tento dátum sa označuje začiatok nového kalendára alebo letopočet a máme si navzájom poblahoželať (a k čomu?).

Čírou náhodou si o tom máme myslieť, že si tu nejaký podvodník zažartoval, zavedením oslavy Nového Roka, so sviatkom Nového Obrezaného Boha?

Všetko to začalo 16. februára 1086 na hore Bejkoz (Beykoz, Beicos, Beikos) pri Konštantinopole (súčasný Istambul, na severnej časti Bosporu), v pevnosti Ieros (Eros, Jeros) vtedajšieho IerOsalim (JerOsalim), podľa židovskej tradície, v ten istý deň židovskej Paschy bol ukrižovaný svetlý bojovník Radomir, ktorého meno znamená „radosť svetu nesúci“. Nepodarilo sa mu presvedčiť „stratené ovce z domu izraela“, za čo bol obetovaný bohu jahve, podľa presného predpisu „svätej“ knihy židov Tóry „to najlepšie z gojimov zabi!“.

Do tohto dátumu žiadneho kresťanstva nebolo a ani nemohlo byť !

Akýže krst Kyjevskej Rusi v roku 988, budete protestovať? Áno, je to jednoduché, odpoviem! Žiadna Kyjevská Rus a taktiež žiadne kresťanské krstenie nebolo! Ak niekto viac menej pozornejšie študoval históriu, si musí pamätať, že kňažná Olga bola pokrstená v Konštantinopole (Carihrade) na Grécke náboženstvo. To bol kult Dionýza! Potom židovský kagan Vladimír Červené Slnko, syn židovky Malky teda rabičič, čo znamená syn rabína, údajne krstil Kyjevskú Rus ohňom a mečom, teda nútil nasilu do kresťanského náboženstva, čo je taktiež do očí bijúca LOŽ, a nebojím sa to kedykoľvek v budúcnosti vyvrátiť (napr. A.N. – dostupné fakty). Ľudia sa naučili veriť rozprávkam o miliónoch obetí, ale pravda je jednoduchá – kde tie milióny obetí kričia na každom rohu, je to úplný nezmysel! Skutočná miliónová genocída sa deje práve teraz – potichu, pokojne a s plným Vaším súhlasom a za Vaše peniaze – to je tabak, alkohol, lieky, potraty, vzdelanie, médiá, vakcíny, GMO!

Vo všeobecnosti, storočné udalosti bratovražedného krviprelievania bielej rasy medzi sebou, ktoré vynecháme – následne bolo prekryté tatársko-mongolským jarmom, ktoré taktiež neexistovalo! A po Európe, v tejto dobe, prebehla vlna krížových výprav, ktorej jediným skutočným cieľom bolo maximálne plné vyčistenie stôp prítomnosti Radomíra, ako aj jeho učenie a nasledovníkov (napr. A.N. – tak boli takmer úplne vyvraždení Katari alebo osvietení – skutoční nasledovníci Radomíra a jeho manželky Márie Magdalény!)! Nie moc, a nie málo, ale len 8 krížových výprav bolo vykonaných v období od roku 1096 do 1270, nepočítajúc iných malých. A dátum prvej križiackej výpravy je zaujímavý – rok 1096, iba 10 rokov po ukrižovaní Radomíra. Ak máme veriť oficiálnej, vymyslenej verzii ukrižovania Ježiša v 33 roku nášho letopočtu, bol by to príliš dlhý čas prípravy, aby sa mu „dobrí chlapci“ pomstili, po viac ako 1000 rokoch! Ale rok 1096 jednoducho presne zapadá do udalostí tej doby. Trvalo 10 rokov na prípravu, vytvorenie plánov a vymýšľanie podrobností a ešte v čerstvej pamäti, a nie počas tisíc rokov, „sily dobra“ vyšli „zachrániť“ svojho mesiáša a pomstiť sa nepriateľom, že ho ukrižovali.

Ďalším logickým krokom bolo uskutočnenie prvého Cirkevného Koncilu v roku 1325 n.l. v Nike (napr. A.N. – zamyslite sa, nie je názov mesta Nike zašifrovaný v známom ukrižovaní Ježiša (obr), a nápisy IC XC na stranách kríža, skutočne môžu uvádzať dátum dovŕšenia tejto udalosti; tiež viem, že je taký názor, že skratka IC XC neznamená nič iné ako dátum, zapísaný v latinských číslach a až potom, neskôr boli im vymyslené rôzne výklady, aby skryli skutočný význam, čo sa prejavilo v podobe mena Ježiša Krista!)! Áno, nesplietol som sa o tisíc rokov, to nás jednoducho tak silno podvádzajú, že skutočné minulé udalosti boli umelo zostarnutejšie približne alebo presne o tisícku rokov. K týmto záverom dospeli vo svojich knihách Nosovsky a Formenko, skúmaním skutočných zdrojov z dokumentov minulosti, čím odhalili chronologický posun. Práve vtedy, na Koncile, najskôr začali diskutovať o božskom pôvode Radomíra, predstaviac náuku o Najsvätejšej Trojici, čo je tupým skopírovaním Slovano-Árijského triglava Svarog-Perun-Sventovit (napr. A.N. – v skutočnosti triglavov Slovano-Árijci majú až sedem, a okrem toho je jeden deväťglav (deväťhlav).). Ako sa hovorí, „všetko nové – je dobre zabudnuté staré!“!

Pre odporcov, špeciálne zostavujem logickú chronológiu minulých udalostí, ktoré viedli k vzniku Nového Obrezaného Boha (Boh = angl.: God; nem.: Gott; rus.: Год (fon.: God – akože Rok))!

Bolo by vhodné sa spýtať – prečo práve Radomír sa stal prototypom božstva vyrobeného Temnými Silami? Odpoveď je taktiež veľmi jednoduchá – charakter Temných Síl je taký, že sú vo svojej podstate neodmysliteľnými parazitmi, vždy sa pokúšajú zlomiť alebo zničiť silných tohto sveta, tých, ktorí by mohli odhaliť ich temnú podstatu a brániť sa proti ich parazitizmu. Keďže vo svojej dobe bol Radomír veľmi známym, o čom svedčia stovky až tisícky ikon, obrazov, fresiek a tapisérií známych a nie moc umelcov, ako na ten čas, tak aj v stredoveku, keď ešte bola silná nie moc rozvážna spomienka na Radomíra, to potom najlepším spôsobom, ako zničiť jeho pravé meno a dobrú spomienku na neho, bolo skreslenie jeho pravého mena, minulosti, učenia a činov. V dôsledku dlhých a storočných úsilí, narodilo sa božské monštrum, ktorého poznáme ako Ježiš Kristus!

Moje zistenia o tisícročnom posune boli dokonalo potvrdené týmito dvomi faktami, a teraz nevyzerajú ako predpoklad, ale ako skutočný fakt minulosti. To znamená, že formulácia „Od Narodenia Krista“ (skrátene „N.K.“ / n. l.) sa prvý krát v pápežskej kancelárii objavila až v roku 1431 n. l. Zdá sa, iba dátum, na prvý pohľad, ak nezoberieme do úvahy skutočnosť, že presne pred tisíc rokmi, v roku 431 n. l. v meste Efeze bol zvolaný tretí Cirkevný koncil, ktorý sa stal známym ako Efezským. Keď som zostavoval chronológiu udalostí, ktoré predchádzali vzniku Nového Boha (God = Год = Rok), narazil som na fakt o zavedení konceptu výpočtu dátumov nášho letopočtu, od Narodenia Krista, rozhodol som sa preveriť, či nie je súlad s týmto dátumom v neskorších obdobiach a rozhodol som sa skontrolovať Cirkevné Koncily. Výsledok už poznáte – presný zásah, čo potvrdzuje chronologický posun, za účelom úmyselného starnutia udalostí spojených s kresťanským náboženstvom. Nemôžu kresťania na tisíc rokov utajovať narodenie svojho božstva? A neutajovali! Jednoducho legendu o Kristovi vykúzlili hneď, ako ukrižovali Radomíra, a potom sa všetky udalosti stávajú logickými a ideálne chronologickými.

Na štvrtom Cirkevnom Koncile, ktorý bol zvolaný najskôr v roku 1451 n. l., spory o božskej prirodzenosti Ježiša-Radomíra začali rozdeľovať kresťanov. Pozoruhodnou skutočnosťou tohto Koncilu bol rekordný počet prítomných biskupov – 650! Najvyšší vrchol boja za vytvorenie novej náboženskej doktríny dosiahol svojho vrcholu. Koncil jednoduchým hlasovaním „určil pravé učenie Cirkvi, a hlavne, že Pán náš Ježiš Kristus je skutočný Boh a skutočný človek“ a odsúdil ďalšie lživé učenia!

Takto bolo určené „pravé“ učenie kresťanskej cirkvi. Približne v rovnakom čase bol vytvorený islam alebo moslimstvo, ako odmietnutá sekta kresťanstva, dôkazom toho je meno ich hlavného proroka „Isa“, ktorého prototyp je kresťanské meno Ježiš, a takzvané arabské písmo – nie je nič iné, ako ruská vojenská (hordská) ligatúra, zapísaná obrátene (naopak), a preto je teraz pre nás náročné ju čítať!

Dokonca o storočie neskôr dosiahli kresťania Benátky, predtým si podmanili Španielsko a Taliansko. V tom čase bol Rímskym pápežom Pavol IV. Karafa (vlastným menom Giovanni Pietro Carafa)(čas jeho vlády od 1555 – 1559) a udalosti jeho vlády sú veľmi známe. Národ Benátsky sa prvý krát stretol so Svätou inkvizíciou presne pod jeho vládou, a bol tak vystrašený a nahnevaný, že po jeho smrti (pozn. A.N. – pripomeniem Vám, že príčinou jeho smrti bola Benátska vedma – vediaca mať, Izidora, ktorá bola popravená taktiež v ten istý deň 18. augusta 1559 upálením, čo uviedlo smrť samotnému Karafovi), dav rozbil jeho palác a vyplienil najcennejšiu knižnicu starých kníh, uchovávaných poznatkov našich predkov.

Súčasne v Anglicku, počas korunovácie princeznej Alžbety I. (rok 1559) štyria evanjelisti a istý svätý Pavol boli väznení a dostali amnestiou slobodu, na počesť korunovácie najsvätejšej osoby. O čom napísal známy anglický spisovateľ Charles Dickens vo svojej knihe, ktorá sa volá „Child’s History of England“. Čo sa prekladá ako „História Anglicka pre mladých (deti)“. Táto zaujímavá kniha vyšla v polovici 19-teho storočia v Londýne. A popisuje o anglických vládcoch, o ktorých mali mladí Angličania dobre vedieť. Tu je z nej malý fragment (kapitola XXXI):

„…Korunovácia prebehla veľkolepo, a na ďalší deň jeden z dvoranov, podľa zvyku, predložil Alžbete prosbu, za prepustenie niekoľkých väzňov, a medzi nimi štyroch evanjelistov: Matúša, Marka, Lukáša a Jána, a taktiež svätého Pavla, ktorých na určitý čas nútili hovoriť v takom zvláštnom jazyku, že ľudia im prestali plne rozumieť.

Ale kráľovná odpovedala: že najprv je lepšie sa učiť od samotných svätcov, ak chcú byť oslobodení…“

Písomné svedectvo o Charlesovi Dickensovi (pozn. A.N. – túto knihu napísal pre svoje deti, ktoré samozrejme nemienil klamať) o tom, že evanjelisti žili v 16-tom storočí, zverejnená zhruba pred 150 rokmi, tak jednoducho už nie je možné spochybniť. Z toho vyplýva automaticky nezvratný záver o tom, že Nový Zákon (Nová Zmluva) biblie bol napísaný, najskôr, v XVI. (16) storočí! A táto skutočnosť dokonalo zapadá do chronologického reťazca, ktorý som predložil.

„POSLÚŽIL NÁM DOBRE, TENTO MÝTUS O KRISTOVI.“ pápež Lev X. (Leo X.), XVI. storočie

Neprešlo ani sto rokov, ako priniesli „nového boha“ na teritórium Moskovie, alebo Moskovskej Tartárie, čo bolo vyjadrené v tzv. Nikonovskej reforme v rokoch 1653-1656. Práve patriarcha Nikon, dočasná postava Vatikánu, jeho rozmenená drobnosť, ktorej bolo prikázané nahradiť vieru Slovanov, začo získal obrovskú odplatu, odviedol skvelú prácu, zlúčil staroveké Slovano-Árijské sviatky s kresťanským kalendárom, na každý slovanský sviatok určil kresťanského svätého! A jeho najdôležitejším činom – bolo stvorenie Kristovho mena. Práve Nikon predstavil zápis slova Isus, ako Jisus (Ježiš), vložením ďalšieho písmena „i“ do jeho mena. Ešte ďalšou škodlivou činnosťou Nikona bolo v ruských zemiach, nahradenie princípu Pravoslávia, ktoré znamená „slávenie Pravi“, t. j. sveta Bohov našich Predkov ( pozn. A.N. – Bohmi, naši Predkovia mali na mysli ľudí, ktorí dosiahli vo svojom rozvoji úroveň tvorca, t. j. riadenie vesmíru prvotnou matériou) na pravoslávne kresťanstvo, hoci Ruská cirkev ešte do roku 1943 sa volala ako ruská pravoverná, alebo ortodoxná, a nie pravoslávna cirkev.

Takto, Temné Sily prostredníctvom Vatikánu ovládli Moskoviu, a zaviedli do vedomia ľudí nie len nové náboženstvo a nového boha, ale aj nový kalendár, a dokonca, nový letopočet, čím nahradili staroveké sviatky našich predkov, a okradli nás o najmenej 5508 liet skutočnej minulosti!

Teraz zakaždým, keď stretávame Nový Rok, uvedomte si, aký krvavý je tento „sviatok“ v pravom slova zmysle, lebo aj obriezka Pána – je krvavý čin, a keď sa vykonáva novorodencovi na 8. deň od jeho narodenia, potom je vývoj týchto vlastností blokovaný, ako svedomie, tak súcit, láskavosť, dobrota, láska. Pozrime, čo bolo odkázané židom:

„Nech je obrezaný každý, kto má osem dní medzi vami: každý muž z pokolenia na pokolenie.“ (Starý Zákon, Tóra, Gen. 17:12)

Obrezanie ľudí v detstve, spôsobí, že sa stanú skutočnými zombie, ktorých elementárne riadia, čo aj uskutočňuje klan Levitov (pozn. A.N. – mimochodom, Leviti nie sú obrezaní, sú to pastieri a židia sú ich ovce), nad jeho vyvolenou obrezanou armádou.

Ale najhoršia obriezka bola vykonaná nad národom rasy, ktorému jedným ťahom pera, bolo obrezaných toľko rokov minulosti, koľko nikdy nemali žiadny z „pravých“ európskych a dokonca tiež vyvolených národov!

Pamätaj si Rusič, za čiu krv zdvihneš pohár a vyslovíš prípitok v noci na 1. januára!
A nie je Vám to divné, že piješ na skazu svojho ľudu, svojej minulosti a áno, pre vlastné zničenie taktiež!

Mimochodom, sviatky sú vzájomne prepojené. A začnime s Vianocami.

Prečo sa slávi vianočný sviatok 25. decembra a odkiaľ pochádza tento dátum?

Istý dokumentárny film „Duch času“ uviedol a jasne ukázal, že Ježiš Kristus mal viacero predchodcov, ktorí sa narodili v ten istý deň a to 25. decembra. Ale to nie je jediné, čo ich spája. Vidíme, že taktiež boli ukrižovaní a potom vzkriesení po troch dňoch.

Tu sú prototypy nášho Krista :

1. Hórus, Egypt, 3000 pnl. Narodil sa 25. decembra panne Isis. Keď sa narodil, tak sa rozžiarila hviezda na východe, podľa ktorej našli jeho rodisko 3 mudrci. Vo veku 12 rokov vyučoval deti bohatého človeka. Vo veku 30 rokov prijal ducha zasvätenia od muža menom Anu. Mal 12 učeníkov, s ktorými robil zázraky – uzdravoval a chodil po vode. Volali ho Pravda, Svetlo, Syn Boží, Pastier, Baránok Boží, atď. Po zrade Tifona, bol Hórus ukrižovaný na kríži, pochovaný a po 3 dňoch vstal z mŕtvych.

2. Atis, Frýgia, 1200 rokov pnl.. Narodil sa panne Nena 25. decembra. Ukrižovaný, vzkriesený na 3. deň.

3. Mitra, Perzia, 1200 rokov pnl.. Narodil sa 25. decembra, mal 12 učeníkov. Vykonával zázraky. Po smrti bol pochovaný a na 3. deň vzkriesený. Volali ho Pravda, Svetlo, … Deň uctievania Mitru bola nedeľa.

4. Krišna, India, 900 pnl.. Narodil sa panne Devaki. Miesto narodenia označila hviezda z východu. Spolu so svojimi učeníkmi robil zázraky. Po smrti vstal s mŕtvych.

5. Dionysus, Grécko, 500 pnl.. Narodil sa 25. decembra. Putoval, robil zázraky, ako napríklad zmenil vodu na víno. Volali ho Kráľ Kráľov, Alfa a Omega, a inými epitetami. Po smrti bol vzkriesený.

Skutočne, vtipné náhody? V skutočnosti, že sa jedná o náhodu, v podstate nie je možné ani predpokladať! Všetci títo bohovia sú vývojom tých istých síl, ktoré v rôznych časoch a epochách kultivovali ľudskú nevedomosť a vytvorenými náboženstvami nahrádzali skutočné sviatky dobytých národov. Perfektný zásah a spoľahlivý fakt náhrady bude odhalený a zverejnený!

„KRESŤANSKÉ NÁBOŽENSTVO – JE PARÓDIA NA UCTIEVANIE SLNKA, ONI HO VYMENILI ZA ČLOVEKA MENOM KRISTUS, ABY SA MU KLAŇALI, AKO PREDTÝM UCTIEVALI SLNKO“.
Thomas Paine (1737-1809)

בְּרִית מִילָה‎ – Brit milah – covenant of circumcision – Obriezka alebo cirkumcízia (lat.) je chirurgické odstránenie predkožky

„Viac ako 30 spisovateľov v rôznych časoch a v rôznych štátoch hovorilo o rituálnych – zverských vraždách ľudí aj vypúšťania krvi z nich – židmi-fanatikmi. Každý žid od 13 rokov je povinný dať peniaze (daň!), aby odchytili kresťanské dieťa (alebo dospelého), dobre ho kŕmili 40 dní, aby na sviatok Pejsach (pesach) dostali z neho krv („Prelievame krv nezákonne narodeného, ako sme už preliali krv ich boha nezákonne narodeného“). Krv šeliem a dobytka nemôžu židia jesť (kóšer jedlo = bez krvi!), ale ľudskú („pre náš prospech“) – môžeme. Za vraždu „goja“ s mučením židovi sú odpustené hriechy. Ešte 400 rokov pnl. po celom svete, za mučenie, mrzačenie, vykrvácavanie ľudí, boli židia rozštvrtení a vyháňaní. „Protokoly Sionských mudrcov“ napísal Ahad Cham. Chamitské náboženstvá: Chassidi, hakami – fanatici-neverci. Po rituálnej vražde Andrjuša Juščenského bolo 47 bodnutí! Ľudská obeta je zložitejšia, ako zvieracia: celé telo je vytrhané alebo poprepichované, vyrezané kúsky kože, jazyk a pohlavné orgány, inokedy je vykonaná židovská obriezka, inokedy naskrz poprepichované dlane. Telá sú dočista poumývané, oblečenie je čisté (pred „posvätným obradom“ boli vyzlečené!).
Človekomilujúce zákony Ruska zachránili židov-vrahov a od roku 1817 zakázali, aby židia boli upodozrievaní z takýchto zločinov!“ „Uctievanie diabla, nárast satanizmu, epidémia rituálnych vrážd. V hniezde žido-slobodomurárstva (v USA) za jeden rok zmizne 5 tisíc ešte nechodiacich detí. Každý rok zmizne celkovo 2 milióny detí…“.

Kabala: „Krv ako prostriedok očistenia a znovuzrodenia“: „Vyhladené zvyšky idoly uctievajúcich, meniac ich krv a život na potravu Izraela, budú vo vyššom štvrtom dvore raja. VŠETKO NEŽIDOVSKÉ ČLOVEČENSTVO JE URČENÉ NA POTRAVU IZRAELA.“.
„Vyvraždenie nežidov je náboženský čin, urýchľujúci vyvraždenie dobytka v ľudskej podobe a približuje príchod Mesiáša. Každý žid by sa mal o toto usilovať.“. „Najlepšieho z gojov – zabi!“
„Nenávisť židov voči všetkým ostatným národom bola daná spolu so „zákonom“ na hore Sinai (význ. Nenávisť).“
„Vražda nežida = rituálna vražda = najvýznamnejšia v rituáli náboženského kultu židov (Hakamov a Chasidov): zakryté ústa zavraždeného (bez zvuku, ako zviera); 12 bodnutí nožom + 13 – završujúce; ukrižovanie na kríži.“.
„Kronika blaženého Mojžiša“ – rituál obriezky a vykrvácania batoľaťa (sprievodca vraždením kresťanských batoliat). „Mladí jedia vajce posypané popolom z látky, nasiaknuté krvou kresťanského batoľaťa a rabín číta modlitbu, v ktorej im prikazuje podvádzať kresťanov a živiť sa ich telami.
„Židia-fanatici tiež konzumujú krv zavraždeného kresťanského batoľaťa pri obriezke, kvapnúc kvapku krvi obrezaného batoľaťa do čaše z vínom a ďalšiu kvapku od kresťanského batoľaťa.“
„Židia – otrokári, nakúpili kresťanov-otrokov, na zabitie.“ „Židia kastrovali kresťanské deti a predávali ich do otroctva. Mohli predať a kupovať kresťanov-otrokov“.

Brit mila de Moshe Hambra  https://www.youtube.com/watch?v=n7rNuJKtpcw (obraz o čo ide a ako to prebieha si spravte sami)
– 05:00 – cucanie krvi
– 08:00 – fľaška s vínom

https://youtube.com/watch?v=n7rNuJKtpcw

Jakso

Zanechajte nám komentár

Predchadzajúci článok

Spravodajstvo

Obvineniam z genocídy čelí šéf WHO na Medzinárodnom trestnom tribunáli

David Steinman, americký ekonóm nominovaný v roku 2019 na Novelovú cenu mieru, vyzýva na stíhanie generálneho riaditeľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) ...

Nasledujúci článok

Spravodajstvo

Syn Vladimíra Krčméryho – Michal dostal štipendium zo Sorosovej otvorenej spoločnosti

Syn Michal Krčméry zastáva vysokú funkciu v americkej obchodnej komore na Slovensku a má tam na starosti vládne záležitosti. Táto ...
Za zrkadlom

Rusko je predurčené stať sa nástupcom Hyperborey

Záhada zmiznutého kontinentu je snáď najzáhadnejšou zo všetkých legiend. Atlantis a Hyperborea boli veľké a staroveké tajomné štáty, ktoré kedysi ...
Za zrkadlom

Total Control prichádza?

autor: teater World Health Organization -Svetová zdravotnícka organizácia je medzinárodná (WHO), organizácia systému Organizácie Spojených národov (OSN), vystupujúca ako koordinačné centrum v medzinárodnom verejnom zdraví. ...
Za zrkadlom

Andrej Fursov: Barbarská krajina

Rusko historicky prehráva informačnú vojnu už takmer dve storočia. Treba povedať, že informačný nátlak na Rusko nielen ako na pravoslávnu ...
Za zrkadlom

ARMAGEDDON

Téma 21.12. 2012 a „Koniec sveta“ je – očividne – dávno „za nami“. Dlho to síce takto vyzeralo, až kým ...
Za zrkadlom

Koronavírus a geopolitika

Koronavírus zasiahol celý svet. Zasiahol ho hlboko, dotkol sa každého človeka. Niet sa preto čo diviť, že každý sa zamyslel ...
Za zrkadlom

Arménsky „Stonehenge“ predbehol egyptské pyramídy o tri tisícročia

Predpokladá sa, že miesto Karahunj, ktoré sa nachádza v Arménsku, tiež označované ako Zorats Karer alebo arménsky Stonehenge, predchádzalo anglický ...
Za zrkadlom

Čo chce "Micron" v Prahe? Jaderky? Nie. Čo s vraždenými Palestínčanmi? Veľký Izrael, malá Ukrajina?

PЯOTIPROUD TV uvádza ďalší rozhovor Petra Hájka s bezpečnostným expertom Michalom Svatošom nielen na tému aktuálnej situácie vo vojne Západu ...
Za zrkadlom

Mimovládky sú TRÓJSKE KONE hlbokého štátu/Deep State

foto: britishmuseum Corbettov report: Mimovládne organizácie sú trójskymi koňmi hlbokého štátu / Deep State (2018) Trójsky kôň bol najstaršou zaznamenanou ...
Za zrkadlom

Mel Gibson: Hollywoodska ELita sa ma snaží zabiť za odhalenie pedofilného kruhu

Mel Gibson sa obáva o svoj život po tom, čo sľúbil, že odhalí elitný pedofilný kruh fungujúci v srdci hollywoodskeho ...
Za zrkadlom

Pozdvihnutie mravnosti a morálky je nutnou podmienkou rozvoja spoločnosti

DVESTO ROKOV TERORIZMU USA: Prehľadný zoznam všetkých amerických vojnových zločinov, teroru a vojen (časť 1: od 17. storočia do vojny ...