Znenie halachickej deklarácie zakazujúcej Židom používať vakcíny Covid

29. januára 2023

Už v novembri 2021 halachický rabínsky súd v New Yorku zakázal všetkým veriacim Židom používať mRNA vakcíny – s odvolaním sa na súčasné vedecké a lekárske dôkazy, svedectvo očitých svedkov a zásady náboženského práva staré viac ako 5 000 rokov.

Napriek tomu je paradoxne práve Izrael jedným z hlavných testovacích polí globalistov, kde s aplikáciou génových injekcií začali ako prví (zároveň s USA a pred Veľkou Britániou a EÚ), na druhej strane je známe, že mRNA injekcie si nenechali aplikovať takmer žiadni ortodoxní Židia.

Zákaz bol navyše vydaný až v novembri 2021, kedy sa už v Izraeli očkovalo celý rok a mnoho ľudí malo nielen 3, ale aj 4 dávky.

Halacha  predstavuje právnu časť Starého zákona, princípy dobra a zla, ktoré pre ľudstvo fungujú už viac ako 5000 rokov a na ktorých sú založené niektoré z našich základných právnych konceptov.

Halachickí sudcovia sa rozhodujú na základe najaktuálnejších vedeckých poznatkov a na predpoklade, že za svoje rozhodnutia nesú zodpovednosť pred Bohom a pred nikým iným. Nižšie uvádzam preložený úplný text rozhodnutia:

Preklad halachickej deklarácie vypracovanej a podpísanej 22. marca Swan (po ôsmich hodinách vypočutia odborníkov a ďalších svedkov) s čiastočným dodatočným rozpracovaním:

My, nižšie podpísaní, sme sa zišli, aby sme vyniesli úsudok o novej „vakcíne Covid 19“ (ktorú budeme ďalej označovať ako „injekcia“, „vakcína“ alebo „mRNA“, hoci máme v úmysle zahrnúť aj „vektor adenovírusu DNA“) a vypočuli sme svedectvo odborníkov, ktorí majú v tejto oblasti skúsenosti.

Vypočuli sme aj lekárov, ktorí vynašli a vyrobili mRNA a podali svedectvo o jej funkcii (väčšina lekárov v lekárskej praxi nie je na tieto veci vôbec odborníkmi a z našej skúsenosti a ako je známe, iba odovzdávajú informácie, ktoré im poskytujú NIH, CDC atď.). Ilustrovali nám hlboké nebezpečenstvá a škody spojené s touto novou technológiou.

Ukázali nám, ako vládne úrady a farmaceutické spoločnosti túto skutočnosť popierajú a ako zahmlievajú dáta, takže je pre verejnosť ťažké vidieť vážne vedľajšie účinky a úmrtia, ktoré postihli toľko ľudí, ktorí dostali injekciu. Boli sme tiež zasvätení do spôsobu, akým rôznymi prostriedkami zadržiavali uvedené informácie, čím zabránili tomu, aby sa zranenia a úmrtia dostali na verejnosť v médiách alebo na internete.

Vypočuli sme tiež svedectvo našich židovských spoluobčanov, ktorí utrpeli zranenie alebo ešte horšie, a dozvedeli sme sa, že táto injekcia je škodlivá pre reprodukciu a plodnosť.

A čo je najdôležitejšie – počuli sme, že existujú testované a jednoduché lieky, ktoré boli úspešné v liečbe tejto choroby, ale vládne úrady to popreli a dokonca uvedené lieky zakázali, robili všetko, čo mohli, aby šírili strach a nepodporovali zdravie – napriek skutočnosti, že oni sami vedeli, že tieto lieky fungujú.

A teraz schválili mRNA pre deti, pre ktoré je dobre známa a uznávaná skutočnosť, že choroba nepredstavuje žiadne nebezpečenstvo – a ich zámerom je urobiť injekciu povinnú pre deti, aby mohli navštevovať jašivu a dievčenské náboženské školy, nedaj bože.

Predložené dôkazy, vrátane správ o poraneniach skutočne spôsobených alebo podozrivých z toho, že sú spôsobené vakcínou, a vedeckých dôkazov naznačujúcich, že vakcína spôsobuje škodu alebo kde je dôvodné akékoľvek podozrenie, že spôsobuje škodu (kým sa riadnym testovaním nepreukáže opak), vyvoláva obavy presahujúce halachické normy.

Preto týmto oznamujeme naše rabínske rozhodnutie podľa učenia našej svätej Tóry – konečné halachické rozhodnutie:

1 – Je absolútne zakázané podávať túto injekciu deťom, mladistvým, mladým mužom alebo ženám, alebo ju dokonca propagovať; aj keď to znamená, že vám vláda nedovolí navštevovať jašivu alebo seminár alebo študovať v zahraničí atď. Protestovať proti tomuto mandátu je výslovnou povinnosťou a každý, kto môže zabrániť vnúteniu injekcie našej mládeži, tak musí urobiť otvorene a empaticky.
Vyššie uvedené napomenutie je navyše k inak halachicky zavrhnutiahodnej povahe injekcie:
1) kvôli jej halachicky problematickým zložkám; 2) keďže na rozdiel od väčšiny iných súčasných liečebných postupov a terapií nikto neručí za škody spôsobené injekciou; a 3) pretože podanie injekcie vlastnému dieťaťu pomáha vláde prinútiť ostatné deti, aby si ju vzali tiež.

2 – Zdá sa, že injekcia spôsobuje veľké poškodenie tehotným ženám (pravdepodobne z protilátok, ktoré si telo vytvorí proti proteínu syncytín-1 alebo z SM102, alebo z mikro krvných zrazenín spôsobených injekciou). Spoločným menovateľom je, že injekcia je pre tehotnú ženu škodlivá a môže byť považovaná za porušenie zákazu sterilizácie alebo zabránenie plodnosti. Preto je im zakázané dostávať túto injekciu. To platí aj pre všetkých zdravých dospelých v plodnom veku – aj oni by sa mali držať ďalej od uvedenej injekcie. Existuje mnoho správ o ženách, ktoré krvácali mesiace po injekcii, čo im znemožňovalo dosiahnuť rituálnu čistotu, nedaj bože.

Významné post-konfirmácie:

Boli sme upozornení, že na etikete injekčného lieku Pfizer je uvedené: „Dostupné údaje o CORMINATY podávané tehotným ženám nie sú dostatočné na to, aby poskytli informácie o rizikách spojených s vakcínou v tehotenstve.“ Boli sme tiež upozornení, že CDC vykonáva štúdie, kde je „naliehavá potreba“ preveriť účinok vakcín v tehotenstve. Boli sme tiež upozornení, že na štítku vakcínového produktu Pfizer je uvedené, že „nebol hodnotený z hľadiska jeho potenciálu spôsobiť karcinogenitu, genotoxicitu alebo poškodenie postfertility“. Sme presvedčení, že riziká spojené s týmito vyhláseniami sú halachicky neprijateľné.

3 – U starších dospelých a starších osôb je potrebné ďalšie objasnenie (ale ako už bolo spomenuté vyššie, existujú snahy o zahmlenie údajov a v tejto chvíli je ťažké získať presné objasnenie). V praxi sme však videli prelomové prípady naznačujúce, že neexistuje žiadny významný rozdiel medzi tými, ktorí dostali mRNA, a tými, ktorí ju nedostali. Počet pacientov s Covidom je v oboch skupinách približne rovnaký.

Vďaka svedectvu právnika, ktorý pozorne sleduje šírenie dezinformácií, sme si to tiež uvedomili a naučili sa, ako z predložených údajov interpretovať skutočnú realitu a výskyt zranení a smrteľných úrazov. Malo by byť známe, že mnoho údajov hlásených vládnymi agentúrami je klamných. Napríklad úmrtie na covid, ku ktorému dôjde u osoby po injekcii, ak k nemu dôjde do štrnástich dní po injekcii, bude uvedené ako „neočkované“. Z dôvodu stručnosti nebudeme zabiehať do ďalších podrobností; stačí povedať, že existujú ďalšie príklady tohto hrubého skreslenia.

Na druhej strane existuje aj mnoho zranení a rizík u dospelých a starších osôb, u ktorých existuje podozrenie, že sú spôsobené injekciou, pretože sme videli mnoho starších ľudí zomrieť krátko po podaní mRNA.

Preto je lepšie si injekciu nepichnúť, než ohroziť svoj život činom, ktorý môže spôsobiť bezprostrednú a priamu ujmu. Najmä preto, že existujú aj iné liečebné postupy, ktoré, ako už bolo spomenuté, fungujú a nie sú škodlivé.

(Je tiež vhodné zdôrazniť dôležitosť použitia liečby veľmi skoro, čo preukázateľne zvyšuje jej účinnosť. Tiež nemôžeme dostatočne zdôrazniť, že je dôležité naučiť sa pravdivé fakty – napríklad nahliadnutím do svedectva – a tým zmierniť strach, ktorý toľko ľudí ovládol).

4 – Od jednotlivcov i od lekárov sme počuli, že pre tehotné ženy môže byť nebezpečné byť v blízkosti ľudí, ktorí dostali injekciu. To môže byť spôsobené javom zvaným „vylučovanie“, ktorý ovplyvňuje niektoré typy vakcín a génových terapií, ako je podrobne popísané v pokynoch FDA o vylučovaní génovej terapie. Nie je jasné, či to platí iba pre génový produkt (spike proteín) alebo aj pre genetickú správu (mRNA alebo adenovirový vektor). Nie je jasné, ako dlho môže vylučovanie prebiehať – tj ako dlho môže príjemca injekcie ovplyvňovať tehotnú ženu tým, že je v jej blízkosti. Preto je najlepšie držať sa na strane opatrnosti – dôrazne sa to odporúča

5 – Zákaz (Leviticus 19:14) klásť nevidiacim kameň úrazu do cesty – t.j. pomáhať alebo umožniť osobe spáchať priestupok – zahŕňa slovné povzbudzovanie, ponúkanie finančných stimulov alebo iných úplatkov, verbálny nátlak alebo hrozbami donútiť zamestnancov atď. k získaniu mRNA.

Pri tom všetkom sme uvažovali iba o tragédiách, ktoré už našich farníkov stretli – nie o dlhodobých dôsledkoch, predtuchách a desivých predpovediach, ktoré boli vyjadrené v mnohých svedectvách, ktoré sme počuli. Kiež nás Všemohúci zachráni. Nech ten, kto povedal „dosť“ pri stvorení sveta, povie „dosť“ aj nášmu utrpeniu.

Podpísanie (snímka obrazovky s podpismi):

ZDROJ

Spracoval: Slovanka/Necenzurovaná Pravda

Zanechajte nám komentár

Predchadzajúci článok

Spravodajstvo

Tunelár Dzurinda sa vracia na miesto činu

Dzurinda tunelár Vážení priaznivci, Dzurindu a spol od hnitia v Leopoldove zachránil Čižnár tým, že odmietol trestne stíhať za pomoc ...

Nasledujúci článok

NÁZOR

Temný proces v pozadí - vládnuci chcú všetko, a preto musia občanov zbaviť majetku a slobôd

Pred troma rokmi, v januári 2020, sme si, ešte nič zlé netušiac, čítali články o prípadoch covidu-19 v Číne. Prvé nakazenia ...
Aktualizované 17.5. 18:55
Spravodajstvo

Tibor Eliot Rostas sa v Pekingu rozpráva s hovorcom ministerstva zahraničných vecí Číny, Wang Wenbinom

Foto: Matúš Plecho Tibor Eliot Rostas sa v Pekingu rozpráva s hovorcom ministerstva zahraničných vecí Číny, Wang Wenbinom. Ten vyjadril ...
Aktualizované 15.5. 23:19
Spravodajstvo

Robert Fico, Slovensko Ti želá skoré uzdravenie!

Slováci, zjednoťme sa a zaželajme skoré uzdravenie a zotavenie premiérovi Robertovi Ficovi. V jednote je sila! MOR HO!!! Dnes 15. ...
Aktualizované 15.5. 23:08
Spravodajstvo

Putin rozhorčený píše Čaputovej

Prezident Ruskej Federácie Vladimír Putin: Vážená pani Prezidentka, s rozhorčením som sa dozvedel o atentáte na Predsedu Vlády Slovenskej republiky ...
Spravodajstvo

Na Sibíri vyšlo svetlo - Vostok Oil

Ruská federácia má za polárnym kruhom Taimyr a tam, vďaka topiacemu sa premafrostu v okolí okrajových morí Severného ľadového oceánu ...
Spravodajstvo

9. máj je výročím porážky nacizmu a fašizmu

Foto: Archív Prečo si SHO pripomína výročie porážky nacizmu a fašizmu 9. mája? Porážka nacizmu a fašizmu, a taktiež skončenie ...
Spravodajstvo

Harabin: Slovensko proti sankciám EÚ

Slovenská republika by mala čo najskôr oficiálne odstúpiť od všetkých protiprávne uvalených sankcií proti Ruskej federácii, Číne alebo inému štát, ...
Aktualizované 17.5. 23:10
Spravodajstvo

Atentátnik Cintula je produktom liberálnej propagandy

Nezamieňajme si príčinu s následkom. Cintula je len produktom liberálnej propagandy. Vážení priaznivci, po atentáte na premiéra nám tu mainstreamové ...
Aktualizované 16.5. 19:11
Spravodajstvo

Harabin navrhol rozpustiť Progresívne Slovensko

Harabin chce rozpustiť Progresívne Slovensko. Podľa jeho slov nesú politickú zodpovednosť za atentát na Fica Štefan Harabin je kandidátom koaličnej ...
Spravodajstvo

Silná slnečná erupcia spôsobuje polárnu žiaru

Dychvyrážajúce zábery vytvoril profesionálny fotograf Ľubomír Schmida v čarokrásnej prírodnej scenérii Liptova V noci sme mohli vzhliadať k oblohe, pozorovať ...
Spravodajstvo

RTVS vysáva financie daňových poplatníkov na politické úlohy opozície?

Foto archív: RTVS sa správa ako subjekt, ktorý „cucia“ finančné prostriedky z peňazí daňových poplatníkov a plní politické úlohy opozície ...