UTRPENIE „MOSKAĽOV“ A V ANGLICKOM JAZYKU KOMUNIKOVANÉ SLOVÁ PREZIDENTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY OBČANOM SLOVENSKA: „VŠETCI SME UKRAJINCI & SLÁVA UKRAJINE“… Zbohom Slovensko a Slováci!

1. apríla 2022

ZUZANA ČAPUTOVÁ V ÚRADE PREZIDENTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY NEPOZNÁ ROZHODNUTIA SÚDOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY A PRODUKUJE LŽI A NEĽUDSKÉ VYJADRENIA.

ZUZANA ČAPUTOVÁ v úrade prezidenta SLovenskej republiky šíri nenávistnú propagandu voči Ruskej federácii. V spojení s inými osobami popiera útlak a genocídu ruského národa na území Ukrajiny, zľahčuje to ako HOAXY, pričom opak jej „zistení“ vyplýva z ROZHODNUTÍ SÚDOV (!) SLOVENSKEJ REPUBLIKY. 

Rozsudkom Najvyššieho súdu Slovenskej republiky zo dňa 20.06.2017 sp.zn. 10Sžak/9/2017 bola konštatovaná potreba azylu obyvateľa Ukrajiny. Dôvodom bolo ohrozenie jeho života ako osoby ruskej národnosti. 

Rozsudkom Krajského súdu v Bratislave zo dňa 28.06.2017 sp.zn. 8SaZ/3/2017 bola konštatovaná potreba azylu obyvateľov Ukrajiny. Dôvodom bolo ohrozenie ich životov ako osôb ruskej národnosti, navyše detí, z dôvodu príslušnosti k rusky hovoriacemu obyvateľstvu. 

Viac z rozsudkov je uvedené nižšie…

*** *** ***

Slovensko je unesený štát nacistami a radikálmi, ktorí určujú, čo je pravda a čo nie. Občania sú pre nich otroci, dezoláti a opice, ktoré majú iba pracovať, platiť dane, doma pozrieť televízor s povoleným  obsahom a byť ticho. Títo naziradikáli rozhodujú o tom, čo môžu občania zdieľať a čo nie, čo si môžu myslieť a čo môžu hovoriť. Oni sú tí „UBERMENSCHI“ a občania slobodne mysliaci a s inými názormi sú „UNTERMENSCHI“.

Prezidentka Slovenskej republiky ako „najlepšia právnička regiónu“ a „najväčšia ochrankyňa práv a slobôd zraniteľných skupín“ (a neviem ešte aký marketing do nej vtlačili), ktorej iní píšu texty a jej názory, nepozná rozhodnutia súdov „tejto krajiny“ ale prvá v šíku bubnuje na nenávisť…

Nejde tu o rozhodnutia v obchodných sporoch alebo zmenkovom či lodnom práve, ale o rozhodnutia v jej vlastnej agende (ako sa aspoň roky prezentuje) – ochrany práv a slobôd menšín, pre ktorú má vždy „citlivé“ vnímanie.

Ako však vychádza na povrch, nie až tak citlivé pre každú menšinu…

Je hanbou Čaputovej ako „odborníka“ na ochranu práv menšín, že na území Ukrajiny nepozná nešťastie (iba len) „moskaľov“ a vytvára o tom obraz ako o „metamorfóze“. Pritom teror zo strany Ukrajincov a dokonca štátneho aparátu Ukrajiny voči občanom ruskej národnosti na Ukrajine potvrdili slovenské súdy, ktoré práve na tomto základe zhliadli právo ohrozených osôb, vrátane detí, na azyl.

Pre zopakovanie je potrebné zhrnúť, čo poznali aj slovenské súdy už v r. 2017, že na východe Ukrajiny už (ku dnešnému dňu) 8 rokov zabíjajú „moskaľov“ a to iba preto, že sú „moskali“. Že sú Rusi. Preto Slovenská republika ešte v čase, keď „Covidová úderka“ nebola na scéne, ochránila tieto osoby.  

Príchodom svoloče do prezidentského paláca, parlamentu a do vlády nastal obrat smerom k nacizmu aj na Slovensku. Osoba Zuzany Čaputovej v úrade prezidenta Slovenskej republiky zrušila občanov, teda „Ficove“ referendum! Aby nedošlo k takej výmene, ktorá by zmarila „vojnový plán“.  

V marci 2020 si občania bez reptania nasadili náhubky, začali sa kontrolovať, udávať, vyhadzovať zo zamestnania, zo škôl…, proste začali sa prenasledovať. Zuzana Čaputová napriek strachu a odporu ľudí nechať zo seba vyškrabávať vzorky a dávať ich na výskum, tárala o ich prístupe k testovaniu ako o zaručenom ľudskom práve. Neskôr manipulovala o experimentálnych vakcínach ako o synonyme slobody.

Pre zvýšenie počtu účastníkov experimentálneho očkovania, vrátane detí sa nehanbila robiť pre pharma firmy trápnu reklamu, dehonestujúcu úrad prezidenta. Komici sa v úradoch prezidenta vyrojili ako včely z úľa… 

Dnes beží reklama na ukrajinizáciu Slovenska a nemá to nič spoločné s humanitárnou pomocou, pretože naopak, kroky tejto vlády a prezidentského úradu viac prilievajú olej do ohňa, než by ho hasili. Kto dnes nenesie ukrajinskú vlajku, alebo aspoň jej farby nemá v špajzi na stene, treba to rýchlo napraviť… Slováci sú predsa dnes už Ukrajinci, dokonca vačší, než Ukrajinci samotní. 

Hold, slovenská propaganda na plné obrátky a každému je z toho na vracanie. To len „covidová úderka“ sa postarala o mlčanie a blažene žije vo vlastnom hoaxe solidarity Slovákov s Ukrajinou. Táto „solidarita“ je však všetkým odporná. Pretože tu nejde o solidaritu, ale o „speňažený“ kult Ukrajiny v neprospech Slovenska.

Až sa mlčiaca verejnosť preberie z lží a klamstiev do reality, a pocíti, ako sa počas týchto „manévrov“ zmenili zákony za účelom zmeny Slovenska a postavenia Slovákov, budú sa čudovať. A samozrejme, odpovede na otázky budú hľadať všade, len nie u seba a svojej ľahostajnosti, konzume a pasivite.

Viac k tomu v relácii „Pekný deň s JUDr. Adrianou Krajníkovou“ v piatok 1.4.2022 na www.slobodnyvysielac.sk od 12.00 hod. – 15.00 hod.

Takže vráťme sa k vyjadreniam Zuzany Čaputovej a iných expertov na Rusko, že utrpenie ruských občanov na Ukrajine sú hoaxy a ruská špeciálna operácia zameraná na demilitarizáciu a denacifikáciu sú účelové výmysly. Kto si myslí a dokonca hovorí opak, nedajboh hľadá právo aj na strane utláčaných osôb ruského pôvodu na Ukrajine, koleduje si o problémy… V 21. storočí sa niekto snaží vysvetliť, že zatváranie úst je výdobytkom pokroku.

Ešte stále nie všetkým dochádza náhubok na ústach…  Ochrana verejného zdravia, alebo symbol otroctva a mlčania…? Verejné zdravie sa akosi „exkluzívne“ nepodarilo ochrániť, pretože výsledok je minimálne ten istý, aký by bol bez náhubku, zato z ľudí sa stali prestrašení mlčiaci otroci… 

Nahliadnime teda do „hoaxov“ z rozsudkov slovenských súdov už v roku 2017 a potom odporúčam vypočuť si Timoteja, ktorý o pár rokov neskôr, teda dnes, hovorí to isté… A človek uvažujúci si znova doplní svoj vlastný názor… 

SKUTKOVÝ A PRÁVNY STAV VECI:

 • Rozsudkom Najvyššieho súdu Slovenskej republiky zo dňa 20.06.2017 sp. zn. 10Sžak/9/2017 bola konštatovaná potreba azylu obyvateľa Ukrajiny. Dôvodom bolo ohrozenie jeho života ako osoby ruskej národnosti.

Citujem z rozhodnutia:
V tomto prípade sa štátny príslušník Ukrajiny s vážnym ochorením srdca (zlyhávanie srdca, implantovaný srdcový strojček) domáhal udelenia azylu z humanitných dôvodov na Slovensku. Obával sa, že na Ukrajine by ako osoba ruskej národnosti, bez rodinného a sociálneho zázemia, nemal prístup k potrebnej zdravotnej starostlivosti, čo by ho mohlo vystaviť značným fyzickým či psychickým útrapám, prípadne až smrti. Žiadateľ tiež uvádzal, že zdravotná starostlivosť na Ukrajine je na veľmi zlej úrovni a akékoľvek ošetrenie je podmienené zaplatením neoficiálnych poplatkov zdravotníckemu personálu pred ošetrením“.  

 • Rozsudkom Krajského súdu v Bratislave zo dňa 28.06.2017 sp. zn. 8SaZ/3/2017 bola konštatovaná potreba azylu obyvateľov Ukrajiny. Dôvodom bolo ohrozenie ich životov ako osôb ruskej národnosti, navyše detí, z dôvodu príslušnosti k rusky hovoriacemu obyvateľstvu. 

Citujem z rozhodnutia: 
Osamelá matka štyroch detí z východnej Ukrajiny podala žiadosť o udelenie azylu z dôvodu obavy o svoj život a život svojich detí pre celkovú bezpečnostnú situáciu na východe Ukrajiny. Osobitne ako dôvod uvádzala vyhrážky, ktoré im ako rusky hovoriacim z východu Ukrajiny smerovali v ostatných častiach Ukrajiny domáci obyvatelia, ale aj policajti. Niekoľkokrát im boli prerezané gumy na aute alebo spôsobené iné poškodenia. Dostávali výhražné SMS-správy, a listy s vyhrážkami na dvere bytu alebo za stierače auta. Policajti im odmietli pomôcť a prípadmi sa zaoberať. Deti boli v škole pre svoju slabú znalosť ukrajinčiny šikanované. 

Predmetné SMS správy obsahujúce priame vyhrážky smrťou žalobkyni a jej deťom sú spôsobilé vyvolať u ich adresáta psychickú ujmu, teda ich možno kvalifikovať ako psychické násilie. Opodstatnenosť obáv žalobkyne a jej maloletých detí treba posudzovať v kontexte celej situácie, a vec je o to nástojčivejšia, že žalobkyňa je osamelá matka a jej maloleté deti boli už v júli 2014 a neskôr v októbri 2015 z dôvodu vojnového násilia na Ukrajine nútení opustiť domov a museli sa niekoľkokrát presídľovať. Zároveň sa stretli so zlým zaobchádzaním, či už detí v škole, ktoré opakovane čelili šikane a výsmechu, alebo v obchode, kde ich nechceli obslúžiť, taktiež mali niekoľkokrát prerezané gumy na aute a na ulici sa im vyhrážali neznámi muži. Tieto okolnosti traumatizácie boli spôsobilé vyvolať opodstatnenú obavu z prenasledovania a pokračujúceho zlého zaobchádzania. 

Žalobkyňa prenasledovanie, ktoré sprevádzalo ju i jej deti pri presúvaní sa z východu Ukrajiny do iných miest na Ukrajine, kde jej opakovane rozrezali pneumatiky na aute, kde deti šikanovali v škole pre ich pôvod z východu Ukrajiny, kde deti odmietali chodiť do školy pre ich komunikáciu v ruskom jazyku a dôvodu nadávania im do „moskaľov“, založila na báze národnostných dôvodov.  

Spôsoby prejavu nevraživosti neznámych osôb, pretavené do poškodzovania majetku žalobkyne, či vyhrážania sa prostredníctvom SMS správ, nebola žalobkyňa schopná odstrániť cestou ukrajinskej polície, pretože z predchádzajúcich situácií vedela, že táto pomoc jej poskytnutá nebude.

Prítomnosť uvedených znakov je možné pozorovať aj v prípade žalobkyne a z vyššie uvedeného je zrejmé, že žalobkyňa skutočne nemala k účinnej ochrane pred prenasledovaním na Ukrajine prístup“. 

SLOVENSKÁ PROTIRUSKÁ PROPAGANDA:

V rozpore s citovanými rozhodnutiami stoja nechutné lži zľahčujúce utrpenie iných ľudí, konkrétne tých s ruskou národnosťou:

TASR, Teraz.sk, 17.2.2022, článok: 
USA: Rusko si tvrdeniami o genocíde vytvára zámienku útoku na Ukrajinu

Ruské médiá tento týždeň totiž publikovali články o údajne tajných masových hroboch na Donbase. Ruský prezident Vladimir Putin zase v utorok vyhlásil, že udalosti na Donbase možno podľa neho nazvať genocídou. Okrem toho sa sociálnymi sieťami šíria tiež správy o tom, že ukrajinská vláda môže proti obyvateľom Donbasu použiť chemické zbrane, pripomína AFP.

V uplynulých niekoľkých týždňoch sme tiež videli, ako ruskí predstavitelia a ruské médiá podstrčili tlači množstvo správ, z ktorých akákoľvek by mohla slúžiť ako zámienka pre inváziu
. … Žiadne z týchto tvrdení nie je založené na pravdivosti, Moskva tieto vyhlásenia robí preto, aby mala ospravedlnenie pre vpád na Ukrajinu (Ned Price, hovorca amerického ministerstva zahraničných vecí).

Podľa hovorcu amerického rezortu diplomacie totiž Rusko pred anexiou polostrova Krym v roku 2014 taktiež tvrdilo, že ukrajinská vláda prenasleduje obyvateľov východnej Ukrajiny, z ktorých mnohí hovoria ruským jazykom.

Hovorkyňa Bieleho domu Jen Psakiová taktiež označila tvrdenia správy z Ruska za falošné.

TA3, 21.2.2022, článok: 
Rusko šíri informácie o údajnej genocíde na Donbase. Aké má na to Dôvody?

Rasťo Kužeľ, odborník na Rusko: „… ruská strana šíri informácie o údajnej genocídeobjavovaní hrobov, … aby bola nejaká zámienkapre ktorú je dôvod chrániť ísť Rusov na Donbase…

AKTUALITY.sk, 24.2.2022, článok: 
Čaputová s Hegerom odsúdili ruskú agresiu voči Ukrajine. Korčok: Toto je tá slovanská vzájomnosť?

Zuzana Čaputová, prezidentka SR: „…Nádeje tých, ktorí si mysleli, že Kremeľ sa uspokojí s okupáciou časti doneckej a luhanskej oblasti, sa stali ilúziou. Vladimir Putin sa rozhodol presadiť svoje ambície cestou priamej vojenskej agresie.” 

STARTITUP.sk, 8.3.2022, článok: 
Najskôr genocída Rusov, teraz biologické zbrane. Zámienka vojny na Ukrajine sa mení za pochodu

Rusko-ukrajinská vojna so sebou priniesla množstvo konšpiračných teórií, ktorými ľudia obhajujú vpád ruskej armády na územie Ukrajiny. Objavujú sa teóriepodľa ktorých sú Rusi na Ukrajine šikanovaní a utláčaní Západom. Na niečo také musel Putin „celkom pochopiteľne“ reagovať. A tým najlepším nápadom vraj bolo odštartovať „špeciálnu operáciu“ na Ukrajine, ako vojnu nazývajú Rusi.

Ukrajinci vraj vraždili na Donbase.

Zámienky na inváziu si však Putin pestoval niekoľko rokov. Dlhodobo využívaná fráza ruskej propagandy, „genocída na Donbase“, sa dostala do rúk konšpirátorom snažiacim sa ospravedlniť Kremeľ. Nezabúdajme však na to, že práve proruskí separatisti od roku 2014 územie Donbasu okupujú. Útlak ruskej menšiny má podľa hoaxární prebiehať práve na území ovládanom Rusmi.

Rusko na presadzovanie svojho vplyvu a dosahovanie svojich záujmov využíva rôzne nástroje vrátane propagandistických médií (hovorí Matej Spišák z Infosecurity.sk) 

V súvislosti so šírením dezinformácií a proruskej propagandy vyšla novela zákona, o ktorej sme písali v tomto článku. Národný bezpečnostný úrad vďaka tomu získal právo zosadiť z trónu dezinformačných kráľov, Hlavné správy. Spolu s nimi boli zablokované aj ďalšie dezinformačné weby, no ani to konšpirátorov neodradilo. 

POZNÁMKA JUDr. ADRIANY KRAJNÍKOVEJ: 

V kontexte s rozhodnutiami našich súdov (držme sa čo iba ich zistení) vyplýva, že na území Ukrajiny boli terorizované, prenasledovné a poškodzované osoby na báze národnostných dôvodov a to príslušnosti k ruskému národu a hovoriaci ruským jazykom, dokonca aj deti, a dokonca sa tak dialo zo strany aj štátneho aparátu, či už aktívne, alebo pasívne odmietaním pomoci pri útokoch voči ním. 

Opačné slová, ktorými Zuzana Čaputová v úrade prezidenta Slovenskej republiky, vláda Slovenskej republiky a iné osoby popierajú uvedené, dokonca ironizujú a zľahčujú utrpenie časti ľudí, o ktorú nemajú záujem, sú cynickým výsmechom človeka ako takého. Im nejde o ľudí, ide im o záujmy. Či už z ich vlastnej bezcitnosti, alebo z politicko-mocenských a teda finančných motívov.

Takže „výber“ nechutných lží a manipulácie:

 • ruské médiá podstrčili tlači množstvo správ, z ktorých akákoľvek by mohla slúžiť ako zámienka pre inváziu…
 • žiadne z týchto tvrdení (pozn.: o terore a genocíde ruského národa na Ukrajine) nie je založené na pravdivosti…
 • Rusko pred anexiou polostrova Krym v roku 2014 taktiež tvrdilo, že ukrajinská vláda prenasleduje obyvateľov východnej Ukrajiny, z ktorých mnohí hovoria ruským jazykom…
 • Rusko šíri informácie o údajnej genocíde na Donbase…
 • zámienka, pre ktorú je dôvod chrániť ísť Rusov na Donbase…
 • Ukrajinci vraj vraždili na Donbase…
 • najskôr genocída Rusov, teraz biologické zbrane, zámienka vojny na Ukrajine sa mení za pochodu…
 • teórie, podľa ktorých sú Rusi na Ukrajine šikanovaní a utláčaní Západom
 • dlhodobo využívaná fráza ruskej propagandy, „genocída na Donbase…

Nie, nejde o teórie ani frázy slúžiace na zámienky… Ide o realitu, ktorú potvrdzujú aj rozsudky najvyšších súdnych autorít Slovenskej republiky. Skutočnosti, z ktorých sa niekto nechutne vysmieva a účelovo popiera, sú bohužiaľ pravdou.

Dotyční týmto hecujú do vojny, a niektorí už predávajú aj Slovákov…

VŠETCI SME UKRAJINCI. SLÁVA UKRAJINE!

To nie je výkrik z ukrajinského územia, ale v anglickom jazyku ďalší „okultný prednes“ prezidentky Slovenskej republiky na území Slovenska. Zuzana Čaputová, Facebook, 27.3.2022: „Všetci sme Ukrajinci. Sláva Ukrajine“.

…a zbohom Slovensko a Slováci.

Nie Putina a jeho krokov sa treba báť, ale krokov týchto „slovenských“ kreatúr!

Neverím, že tá žena je mentálne v poriadku…

VIDEO zarytá Hitleroška – výňatok TU

VIDEO zarytej Hilterošky Čaputovej TU

VIDEO InfoVojna, 23.3.2022, Patrik Sojka – biskup TIMOTEJ …k otázke Ukrajiny od minúty 23:05

Ďakujem všetkým za slová uznania a podpory ohľadne knihy… Druhý diel je v písaní…

Kniha GENOCÍDA SLOVENSKÉHO NÁRODA 2020, I. diel. O tom, ako na Slovensku začal fašizmus a totalita. Knihu si môžete objednať kliknutím na obrázok, prispejete tým na činnosť OZ – OLPZS:

OBČIANSKE ZDRUŽENIE OCHRANA ĽUDSKÝCH PRÁV A ZÁKLADNÝCH SLOBÔD

Občianske združenie poskytuje každému prístup k ochrane jeho základných práv a slobôd prostredníctvom informácií publikovaných v týchto článkoch ako aj prostredníctvom činnosti na stránke www.olpzs.sk.

Občianske združenie slúžiť hodnotám
humanity, ľudskej dôstojnosti, cti, slobody človeka a jeho zdravého rozumu.

JUDr. Adriana Krjníková

Ukrajinci vraj vraždili na Donbase… VIDEO TU

Tu je video z Ukrajiny z hovoriace o tom, ako sa tam v miestnej nemocnici rozoberajú ľudia za účelom predaja orgánov pre čakateľov na nich v iných krajinách: (Upozorňujeme, že zábery nie sú vhodné pre maloleté deti a citlivé povahy)

Poteší nás, ak vás článok obohatil o iný uhol pohľadu a ďakujeme vopred, ak podporíte ľubovoľnou čiastkou slobodu slova na náš účet v ČSOB IBAN:SK80 7500 0000 0040 1415 4359

Danny Kollár VIDEO: AKO ZRUŠIA VOĽBY? Aktualizácia spoza opony 31/03/2022

Zanechajte nám komentár

Predchadzajúci článok

NÁZOR

Veterán amerických spravodajských služieb: Ruská kampaň na Ukrajine bude zahrnutá do učebníc bojových manévrov

Scott Ritter na svojom twitterovom účte veterán americkej rozviedky, americký vojenský analytik vyjadril tento názor: Pre všetkých, ktorí sa zmätene škriabu na ...

Nasledujúci článok

Spravodajstvo

Dr. Mercola: Globalisti sa usilujú o ovládnutie zdravotníckych systémov po celom svete

Globalistická kabal plánuje monopolizáciu zdravotníckych systémov po celom svete prostredníctvom vytvorenia medzinárodnej pandemickej zmluvy, ktorá urobí Svetovú zdravotnícku organizáciu jediným ...
Spravodajstvo

Výzva vláde Slovenskej republiky a poslancom Národnej rady Slovenskej republiky

Národná rada Slovenskej republiky (© insider, web: imhd.sk) V posledných rokoch, minimálne od roku 2014, sme boli svedkami boja proti ...
Spravodajstvo

"Dráčik" ostro kritizuje a stránka "Hoaxy a podvody" ministerstva vnútra reaguje

Bratislava 22. mája 2024 (HSP/Foto:Screenshot FB) Po atentáte na premiéra Roberta Fica začali pribúdať príspevky a články hodnotiace udalosť ako ...
Spravodajstvo

Konšpiračné médiá a predsedníčka Rady sudcov Kosová

Všetkým ústavným činiteľom, ústavným orgánom prokuratúre, justícii, parlamentným a mimo parlamentným politickým subjektom, tretiemu sektoru a občianskej verejnosti:  Naleteli ste na habaďúru nálepky ...
Aktualizované 25.5. 12:08
Spravodajstvo

T.E.ROSTAS DNES V ČÍNE NA ZASADNUTÍ OBCHODNEJ RADY ČÍNA – STREDNÁ A VÝCHODNÁ EURÓPA

Foto: Matúš Plecho V čínskom meste Ningbo v provincii Zhejiang, sa konalo 8. zasadnutie obchodnej rady Čína-CEEC. V rámci svojej ...
Spravodajstvo

TIBOR ELIOT ROSTAS: IBA VÍZIA NÁS SPOJÍ

Foto: screen video zvtv Tibor Eliot Rostas je na pokračujúcej návšteve Číny, kam ho pozvala jej vláda. Je presvedčený o ...
Spravodajstvo

AKO A EKO ĎALEJ SLOVENSKO?

Ako a eko ďalej Slovensko po atentáte na premiéra? Atentát zatiaľ nateraz úspešne (ako pre koho?) preživšieho premiéra slovenskej vlády ...
Aktualizované 25.5. 02:41
Spravodajstvo

PETÍCIA za zrušenie strany PROGRESÍVNE SLOVENSKO 

PETÍCIA ZA ZRUŠENIE STRANY PROGRESÍVNE SLOVENSKO TU Vážení občania, S hlbokým znepokojením sledujeme činnosti a vyjadrenia politickej strany Progresívne Slovensko. ...
Aktualizované 25.5. 09:59
Spravodajstvo

Kvalifikácia skutku streľby na Roberta Fica

mája 23, 2024 Pozor (postreh)! Generál Žilinka vyhlásil na kamery, že trestný skutok proti Robertovi Ficovi má byť kvalifikovaný ako pokus ...
Aktualizované 25.5. 11:51
Spravodajstvo

Prezidentský mandát alebo "svojvôľa" Zelenského

„Všetci sme tu,“ hovorí Zelenskyj, Ukrajinec z Kyjeva Volebný mandát prezidenta Volodymyra Zelenského vypršal 20. mája. V médiách sa začínajú ...
Spravodajstvo

Modlitba za Fica

Modlitba za Roberta Fica Vážení spoluobčania, pán Fico je vo vážnom zdravotnom stave. Navrhujem, aby sme mu pomohli získať „silu“ ...