Dr. Mercola: Globalisti sa usilujú o ovládnutie zdravotníckych systémov po celom svete

1. apríla 2022

Globalistická kabal plánuje monopolizáciu zdravotníckych systémov po celom svete prostredníctvom vytvorenia medzinárodnej pandemickej zmluvy, ktorá urobí Svetovú zdravotnícku organizáciu jediným rozhodovateľom v pandemických záležitostiach. Viac článok Dr. Mercola:

Článok:

  • Originál článku publikovaný TU : 15. marca 2022
  • Článok v PDF si môžete stiahnuť TU

STRUČNÝ PREHĽAD PRÍBEHU

  • Globalistická kabal plánuje monopolizáciu zdravotníckych systémov po celom svete prostredníctvom vytvorenia medzinárodnej pandemickej zmluvy, ktorá urobí Svetovú zdravotnícku organizáciu jediným rozhodovateľom v pandemických záležitostiach.
  • WHO možno plánuje prevziať moc nad zdravotníckymi systémami aj v širšom meradle. Tedros Adhanom Ghebreyesus vyhlásil, že jeho „hlavnou prioritou“ vo funkcii generálneho riaditeľa WHO je presadiť vo svete všeobecné zdravotné poistenie.
  • V mene toho, aby boli všetci “v bezpečí” pred infekciami, ospravedlňuje globalistická kabal bezprecedentné útoky na demokraciu, občianske slobody a osobné slobody, vrátane práva na výber vlastnej lekárskej starostlivosti. Teraz sa WHO pripravuje na to, že svoje pandemické vedenie urobí trvalým a rozšíri ho do zdravotníckych systémov všetkých krajín. Zámerom je zaviesť všeobecnú zdravotnú starostlivosť organizovanú WHO ako súčasť Veľkého resetu.
  • Ak by táto zmluva prešla, WHO by mala právomoc požadovať povinné očkovanie a zdravotné pasy a jej rozhodnutie by bolo nadradené národným a štátnym zákonom. Vzhľadom na to, že WHO zmenila definíciu „pandémie“ na „celosvetovú epidémiu choroby“ a odstránila požiadavku vysokej chorobnosti, mohlo by kritériu pandémie vyhovieť takmer čokoľvek, vrátane obezity.
  • Systém SMART Health Cards používa viac ako tucet krajín, 25 štátov USA, Portoriko a Washington; austrálsky parlament presadzuje „zákon o dôveryhodnej digitálnej identite“; americký Kongres presadzuje „zákon o zlepšení digitálnej identity“ a WHO podpísala dohodu s dcérskou spoločnosťou Deutsche Telekom o vytvorení prvého globálneho digitálneho očkovacieho pasu. Všetky tieto projekty majú jedno spoločné: konečný cieľ, ktorým je ich rozšírenie do podoby globálneho systému sociálneho kreditu.

Globalistická kabal plánuje monopolizáciu zdravotníckych systémov po celom svete a tento plán už prebieha. V júni 2021 napísala Dr. Julie Gerberdingová v časopise Time 1 článok, v ktorom stanovila rámec medzinárodnej siete pre dohľad nad pandémiami, ktorá by zahŕňala aj predvídanie hrozieb a preempciu.

Gerberdingová pôsobila ako riaditeľka amerického Centra pre kontrolu a prevenciu chorôb od roku 2002 do roku 2009. 2 Po odchode z CDC sa stala výkonnou viceprezidentkou pre vakcíny a po rokoch prešla k strategickej komunikácii v spoločnosti Merck. To je obzvlášť zavrhnutiahodné, pretože bola šéfkou vládnej regulačnej agentúry pre vakcíny a vzápätí prijala prácu u jedného z najväčších výrobcov vakcín na svete. Neetické, ale úplne legálne.

Ďalším Gerberdingovým kolieskom v otáčavých dverách bolo menovanie generálnou riaditeľkou Nadácie Národných ústavov zdravia (FNIH), a to 1. marca 2022. 3 Včera som hovoril o masívnom strete záujmov vo FNIH, pretože jej správna rada je plná manažérov Big Pharma a dokonca aj zástupcu spoločnosti BlackRock, jednej z troch najväčších investičných firiem na svete.

Gerberdingová síce vo svojom článku nemenovala Svetovú zdravotnícku organizáciu, ale teraz vieme, že práve táto organizácia je určená ako vládca zhora nadol pre všetky veci súvisiace s pandémiami. Niektoré vyhlásenia, ktoré zazneli, však naznačujú, že WHO sa časom môže chopiť moci aj nad zdravotníckymi systémami v širšom slova zmysle.

Ďalší krok globalistov

V článku z 18. februára 2022 Dr. Peter Breggin, autor knihy „COVID-19 a globálne predátory: „We Are the Prey“ (COVID-19 a globálni predátori: My sme korisť) 4 varoval, že ďalším krokom vo vojne globalistov proti ľudstvu je prevzatie kontroly nad zdravotníckymi systémami celého sveta: 5

„Odhalili sme ďalší krok globálnych predátorov, ktorý už prebieha, v ich stupňujúcich sa útokoch proti osobnej a politickej slobode. Ďalší veľký útok na ľudskú slobodu zahŕňa legalizované prevzatie národných systémov zdravotnej starostlivosti Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO).

Tento skrytý útok – ktorého počiatočné plány už podporilo mnoho štátov – sa začne plne realizovať v roku 2024, pokiaľ nebude rýchlo rozpoznaný a potlačený! … Vplyv čínskych komunistov na WHO je pevný už viac ako desať rokov a strana bola schopná dosadiť Tedrosa bez akejkoľvek konkurencie.

Stal sa prvým a jediným generálnym riaditeľom, ktorý nie je lekárom a namiesto toho je komunistickým politikom. Teraz generálny riaditeľ WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus – známy jednoducho ako Tedros – predstavil plány na prevzatie riadenia celého svetového zdravotníctva.

Pri svojom prejave pred výkonným výborom WHO 24. januára 2022 generálny riaditeľ Tedros vyložil svoj plán globálneho zdravia, vrátane poslednej priority svojho obrovského plánu: „Piatou prioritou je naliehavo posilniť WHO ako vedúcu a riadiacu autoritu v oblasti globálneho zdravia, v centre globálnej zdravotníckej architektúry. ”

Tedrosove záverečné slová k jeho správe výkonnému výboru sú mrazivé svojou veľkoleposťou a evokujú marxistické výzvy k jasajúcim davom od Stalina, Maa alebo Si Ťin-pchinga: „Sme jeden svet, máme jedno zdravie, sme jedna WHO.“ Tedros sa snaží stať sa super-Faucim pre celý svet a rovnako ako Fauci to bude robiť v mene globálnych predátorov.”

Vzostup zdravotného fašizmu

Ako vysvetľuje Breggin, globálne prevzatie zdravotnej starostlivosti skutočne začalo Gatesovou Dekádou vakcín, vyhlásenou v roku 2010 na výročnom zasadnutí Svetového ekonomického fóra (WEF) v Davose. Gates vtedy dosadil Fauciho do svojho poradného zboru pre vakcíny, čím si zaistil, že jeho plány budú mať podporu NIAID. Breggin pokračuje: 6

„Témou Dekády očkovania bolo „Partnerstvo verejného a súkromného sektora je hnacou silou pokroku vo vývoji a dodávkach očkovacích látok“ – v podstate predstupeň Veľkého resetu, ktorý zaviedol svetovú správu verejného a súkromného zdravotníctva zjednotenú v duchu fašizmu.

Do roku 2012 dosiahol Gates oficiálne schválenie svojho plánu zo strany OSN a vytvoril širokú sieť globálnych predátorov, ktorých cieľom je vykorisťovať a ovládať ľudstvo prostredníctvom verejného zdravotníctva.

Komunistická Čína bude hrať významnú úlohu vďaka svojej kontrole nad OSN a WHO a vďaka svojim úzkym vzťahom s globálnymi predátormi, ako sú Bill Gates, Klaus Schwab, Mike Bloomberg, vedúci pracovníci veľkých technologických spoločností a mnoho ďalších miliardárov a svetových vodcov.

O desať a viac rokov neskôr, počas COVID-19, WHO preukázala svoju užitočnosť pre predátorov pri organizovaní vedy, medicíny a verejného zdravia pri potláčaní ľudskej slobody a vytváraní bohatstva a moci pre globalistov.”

Pod rúškom globálnej pandémie sa WHO, WEF a všetkým jej vedúcim predstaviteľom vo vláde i súkromnom biznise podarilo presadiť plán, ktorý sa pripravoval desiatky rokov. Pandémia bola dokonalou zásterkou. V mene toho, aby boli všetci „v bezpečí“ pred nákazou, globalisti ospravedlnili bezprecedentné útoky na demokraciu, občianske slobody a osobné slobody, vrátane práva zvoliť si vlastnú liečbu.

Teraz sa WHO pripravuje na to, aby sa jej vedenie pandémie stalo trvalým a rozšírilo sa do zdravotníckych systémov všetkých krajín. “ Ide o ‚princíp zdravia pre všetkých‘ – všeobecnú zdravotnú starostlivosť organizovanú WHO ako súčasť Veľkého resetu ,“ vysvetľuje Breggin.

Medzinárodná pandemická zmluva

24. mája 2021 Európska rada oznámila, že podporuje vytvorenie medzinárodnej zmluvy o pandémiách, podľa ktorej by WHO mala právomoc nahradiť ústavy jednotlivých štátov svojou vlastnou ústavou pod heslom „prevencia, pripravenosť a reakcia na pandémie“ 7 .

Infografika – Smerom k medzinárodnej zmluve o pandémiách

Rada 3. marca 2022 prijala rozhodnutie, ktorým povoľuje začatie rokovaní o medzinárodnej dohode o prevencii, pripravenosti a reakcii na pandémiu.

Vpravo uvedená infografika, pochádzajúca z internetových stránok Európskej rady, 8 zhŕňa tento proces.

Svetové zdravotnícke zhromaždenie WHO na tento účel tiež zriadilo medzivládny vyjednávací orgán (INB). 9 1. marca 2022 sa konalo prvé zasadnutie INB, ktorého cieľom bolo vypracovať a prerokovať medzinárodný nástroj na prevenciu pandémií, pripravenosť a reakciu na ne pod vedením WHO. 10

Ak by táto zmluva prešla, WHO by mala právomoc napríklad vyzývať k povinnému očkovaniu a vydávaniu zdravotných pasov a jej rozhodnutie by bolo nadradené národným a štátnym zákonom.

Vzhľadom na to, že WHO zmenila definíciu „pandémie“ na „celosvetovú epidémiu choroby“ 11 bez pôvodného upresnenia, že ide o závažné ochorenie, ktoré spôsobuje vysokú chorobnosť 12 , 13 , mohlo by kritériu pandémie vyhovieť takmer čokoľvek, vrátane obezity, ktorá bola za chorobu označená v roku 2013 14 a vyskytuje sa celosvetovo. Tedros sa tiež nechal počuť, že jeho „hlavnou prioritou“ vo funkcii generálneho riaditeľa WHO je presadiť vo svete všeobecné zdravotné poistenie 15 .

„Svet už videl, ako by akákoľvek pandemická mimoriadna udalosť, či už skutočná alebo vymyslená, teraz alebo v budúcnosti, mohla ospravedlniť prevzatie všetkých vládnych operácií suverénnych štátov WHO, zbaviť všetkých jednotlivcov ich slobôd a plne rozdrviť demokratické republiky sveta,“ varuje Breggin. 16

„Duch komunizmu je cítiť z celého dokumentu. Dozvedáme sa, že ‚účel‘ novej stratégie bude ‚vedený duchom solidarity, zakotveným v zásadách spravodlivosti, začlenenia a transparentnosti‘. Všimnite si, že rovnako ako vo všetkých vyhláseniach globálnych predátorov; nie je tu žiadna zmienka o právach jednotlivca, politickej slobode alebo národnej suverenite.

Veľký motor ľudského pokroku, ľudská sloboda, bude nahradený veľkým ničiteľom ľudstva, kolektivizmom, pod vládou elity. Do správy boli zastrčené skutočné ciele…

Tu sú tri hlavné zámery či ciele navrhovanej zmluvy:

1. reakcie na prípadné budúce pandémie, najmä zabezpečením všeobecného a spravodlivého prístupu k lekárskym riešeniam, ako sú vakcíny, lieky a diagnostika

2. silnejší medzinárodný zdravotnícky rámec s WHO ako koordinačným orgánom v otázkach globálneho zdravia

3. prístup “Jedno zdravie”, ktorý spája zdravie ľudí, zvierat a našej planéty

Správa dodáva: „Konkrétnejšie môže takýto nástroj posilniť medzinárodnú spoluprácu v rade prioritných oblastí, ako je dohľad, varovanie a reakcie, ale aj všeobecnú dôveru v medzinárodný zdravotnícky systém. Je zrejmé, že si tým vytvárali podporu pre Tedrosovo oznámenie z 24. januára 2022, že WHO prevezme medzinárodný systém zdravotnej starostlivosti.”

WHO pokračuje v programe globálnych očkovacích pasov

Zatiaľ čo krajiny po celom svete teraz rušia svoje opatrenia COVID a mnohé z nich oznámili, že nakoniec nebudú pokračovať v zavádzaní očkovacích pasov, program očkovacích pasov je stále živý a zdravý – pod vedením WHO. Ako uviedol Off-Guardian, 1. marca 2022: 17

„Tento týždeň, zatiaľ čo sa oči celého sveta upierajú na Ukrajinu a ďalšiu vlnu propagandy, Svetová zdravotnícka organizácia začína iniciatívu na vytvorenie „siete dôvery“ v oblasti očkovania a cestovania do zahraničia.

Podľa správy v Politico zverejnenej minulý týždeň, “WHO pripravuje medzinárodný očkovací ‚pas‘.”

Článok cituje Briana Andersona, spoluzakladateľa iniciatívy Vaccination Credential Initiative (VCI), ktorá sama seba popisuje ako „dobrovoľnú koalíciu verejných a súkromných organizácií, ktoré sa zaviazali umožniť jednotlivcom prístup k overiteľným klinickým informáciám, vrátane dôveryhodnej a overiteľnej kópie ich očkovacích záznamov v digitálnom alebo otvorených, interoperabilných štandardov”.

Ide o spoločný projekt podnikov a vlády, ktorý skúma a propaguje digitálne lekárske identifikačné doklady, aby sme sa zbavili lesku PR agentúry. Stručne povedané, „očkovacie pasy.”

Medzi členov VCI, ktorá bola založená v januári 2021, patria Google, Amazon, poisťovne, nemocnice, firmy zaoberajúce sa biologickou bezpečnosťou a väčšina významných univerzít v USA. Jej riadiaci výbor tvoria zástupcovia spoločností Apple, Microsoft, Mayo Clinic a MITRE Corporation, výskumné organizácie financované vládou.

Ako poznamenal Off-Guardian, Medzinárodná pandemická zmluva bude nepochybne obsahovať ustanovenia o medzinárodnej certifikácii vakcín. A prečo by nemala, keď už sa pripravuje globálny zdravotný pas podporovaný WHO? Zatiaľ čo Off-Guardian predpovedal, že by mohol byť vybraný systém SMART Health Cards spoločnosti VCI, WHO teraz podpísala zmluvu s dcérskou spoločnosťou Deutsche Telekom s názvom T-Systems na vytvorenie prvého globálneho digitálneho očkovacieho pasu. 18 Ako uvádza Western Standard: 19

WHO má v úmysle plne podporiť svojich 194 členských štátov, aby uľahčila zavedenie technológie digitálneho overovania pre národné a regionálne overovanie očkovacieho statusu v jednotlivých krajinách.

COVID-19 sa týka všetkých. Krajiny sa preto z pandémie dostanú iba spoločne. Certifikáty o očkovaní, ktoré sú odolné proti manipulácii a digitálne overiteľné, budujú dôveru. WHO preto podporuje členské štáty pri budovaní národných a regionálnych sietí dôvery a overovacích technológií.

Služba brány WHO slúži aj ako most medzi regionálnymi systémami. Môže byť tiež využitá ako súčasť budúcich očkovacích kampaní a domácich záznamov,” uviedol Garrett Mehl, vedúci oddelenia digitálneho zdravia a inovácií WHO, na internetových stránkach spoločnosti Deutsche Telekom.”

Zdravotné karty SMART a digitálna identita sú nástrojom tyranie

Systém zdravotných kariet SMART už používa viac ako tucet krajín 20 , 25 štátov USA, Portoriko a Washington. 21 Cestu k tyranii pripravuje aj austrálsky parlament svojím „zákonom o dôveryhodnej digitálnej identite 2021“ 22 a americký Kongres má svoj „zákon o zlepšení digitálnej identity 2021“23 Na základe tohto zákona je možné sa domnievať, že ide o nástroj tyranie.

Všetky tieto dokumenty majú jedno spoločné: konečný cieľ, ktorým je ich rozšírenie do podoby nadupaného globálneho systému sociálneho kreditu – systému, v ktorom je všetko, čo robíte a hovoríte, monitorované, zaznamenávané a vyhodnocované z hľadiska hodnoty hrozby, a pokiaľ sa správate zle alebo sa dopúšťate nesprávneho myslenia, majú 101 spôsobov, ako vás potrestať a donútiť k dodržiavaniu predpisov, od obmedzenia možnosti cestovať až po zabavenie bankových účtov.

Ani na sekundu si nemyslite, že vláda nebude mať prístup k vašim údajom alebo ich nepoužije proti vám na politické účely. Ako vysvetľuje Off-Guardian: 24

„Zdravotné karty SMART prevádzkuje spoločnosť VCI, ktorú vytvorila spoločnosť MITRE Corporation financovaná vládou Spojených štátov. Ak dáte spoločnosti SMART prístup k svojim zdravotným záznamom, verte, že sa k nim vláda USA a jej agentúry dostanú.

Možno nebudú mať vlastnú databázu, ale budú mať prístup do databázy spoločnosti MITRE, kedykoľvek a keby to potrebovali alebo chceli. Rovnako tak Apple, Amazon, Google a Microsoft. Tak funguje partnerstvo súkromného a verejného sektora. Symbióza.

Korporátni giganti slúžia ako zásterky pre vládne programy a na oplátku dostávajú veľký podiel na zisku, finančnú pomoc, ak je to potrebné, a regulačné “reformy”, ktoré ochromujú ich menších konkurentov…

To umožňuje federálnej vláde „pravdivo“ tvrdiť, že nezavádza federálny pasový systém alebo nevedie databázu očkovania, a pritom za ne subdodávateľsky najíma technologické giganty. Tento systém zadného vládneho dohľadu prostredníctvom korporátnych záster sa už šíri po celých Spojených štátoch a vyzerá to, že bude hrať určitú úlohu aj v prípadnej budúcej ‚pandemickej zmluve‘.”

Generálny chirurg požaduje od veľkých technologických firiem zoznamy úderov

Zdá sa, že americký generálny chirurg Dr. Vivek Murthy tiež vytvára príbeh, ktorý má ospravedlniť medzinárodný zdravotnícky úrad. Murthy 3. marca 2022 oficiálne požiadal všetky veľké technologické platformy o predloženie údajov o rozsahu dezinformácií COVID-19. Jedná sa o sociálne siete, vyhľadávače, crowdsourcingové platformy, platformy elektronického obchodu a systémy rýchleho zasielania správ. Jeho žiadosť našťastie nie je právne vymáhateľná. Ako informoval denník The New York Times: 25„Žiadosť o informácie od úradu generálneho lekára požadovala, aby technologické platformy zaslali údaje a analýzy o výskyte dezinformácií COVID-19 na svojich stránkach, počnúc bežnými príkladmi dezinformácií o vakcínach, ktoré zdokumentovalo Centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb. 26

V oznámení sa od spoločností požaduje, aby predložili „presné údaje o tom, koľko užívateľov videlo alebo mohlo byť vystavených prípadom dezinformácií o vakcíne Covid-19“, a tiež súhrnné údaje o demografických skupinách, ktoré mohli byť dezinformáciám vystavené alebo nimi ovplyvnené neprimerane.

Generálny chirurg Dr. Vivek Murthy tiež požadoval od platforiem informácie o hlavných zdrojoch dezinformácií o prípravku Covid-19, vrátane tých, ktoré sa podieľali na predaji neoverených produktov, služieb a liečby Covidu-19…. Požiadavka na informácie je súčasťou Národného plánu pripravenosti na COVID 27 , 28 prezidenta Bidena …

Okrem požiadavky na poskytnutie údajov o dezinformáciách od technologických platforiem vyzval generálny chirurg poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a verejnosť, aby predložili informácie o tom, ako dezinformácie o COVID-19 negatívne ovplyvnili pacientov a komunity.”

Ako poznamenala Dr. Meryl Nassová 29 : “To je skutočne desivé. S dezinformáciami (ktoré majú byť kontrolované prostredníctvom technologických spoločností) sa zaobchádza ako s trestným činom, hoci nikdy neboli definované.” Nassová tiež upozorňuje na nový návrh zákona, 30 ktorý 2. marca 2022 predložili dvaja demokratickí senátori a ktorý by technologickým spoločnostiam poskytol „krytie pre cenzúru a odovzdávanie súkromných údajov vláde“. „Inými slovami, Kongres môže ‚legalizovať‘ cenzúru a kriminalizovať právo na slobodu prejavu podľa prvého dodatku,“ hovorí Nassová.

CDC vytvorila množstvo dezinformácií

Iróniou je, že väčšina odpovedí CDC na “mýty o COVID” 31 je sama o sebe dezinformáciou. CDC napríklad tvrdí, že je mýtus, že prirodzená imunita je lepšia ako imunita získaná očkovaním proti COVID.

Napriek tomu by ste pre toto tvrdenie len ťažko hľadali vedeckú oporu. V podstate si to jednoducho vymysleli. Je dlhodobo vedecky dokázané, že prirodzená imunita je silnejšia a trvalejšia ako imunita navodená očkovaním.

Pred pandémiou bola “vakcína” “prípravok, ktorý stimuluje imunitný systém človeka na vytvorenie imunity proti určitej chorobe”. V roku 2021 CDC túto definíciu zmenilo na „prípravok, ktorý sa používa na stimuláciu imunitnej reakcie organizmu proti chorobám“, čím fakticky odstránilo potrebu, aby vakcína vytvárala imunitu – čo je kľúčová vec, ktorú má vakcína robiť.

CDC tiež tvrdí, že je mýtus, že mRNA injekcie nie sú vakcíny. Tvrdí, že injekcie mRNA sú vakcíny, pretože vyvolávajú imunitnú reakciu. Nepriznávajú však, že uprostred pandémie zmenili definíciu „vakcíny“. 32

Mimochodom, odpoveď CDC na tento „mýtus“ v podstate vyvracia jej odpoveď na „mýtus“, že imunita proti očkovaniu je lepšia ako prirodzená imunita, pretože očkovanie COVID imunitu vôbec neposkytuje. Iba stimuluje imunitnú odpoveď, ktorá mimochodom môže byť buď prospešná, alebo škodlivá, podľa toho, ako je váš imunitný systém stimulovaný.

CDC tiež stále trvá na tom, že očkovanie COVID nemôže nijako zmeniť vašu DNA ani s ňou interagovať, ale zverejnené výskumy ukazujú opak. Švédsky výskum skutočne ukazuje, že mRNA injekcie spoločnosti Pfizer sa začlenia do ľudskej DNA už za šesť hodín 33 .

Murthyho protiústavná požiadavka na údaje od technologických spoločností o používateľoch, ktorí zdieľajú informácie porušujúce naratív CDC, sa zdá byť snahou o ďalšie budovanie ospravedlnenia pre medzinárodný zdravotnícky úrad s právomocou diktovať pravdu po celom svete.

Ak bude existovať iba jeden narativ, vo všetkých krajinách, šírený jediným subjektom, potom bude pravda taká, aká sa povie. Nakoniec sa výskum ani nebude publikovať, pokiaľ nebude v súlade so zvoleným naratívom.

WHO je úplne skorumpovaná

Existuje mnoho dôvodov, prečo odmietnuť WHO ako jediného arbitra zdravotných faktov. Je skorumpovaná až do špiku kostí, a to už roky. 34

Po pandémii prasacej chrípky v roku 2009, ktorej vakcína si vyžiadala mnoho tisíc zranených, dospelo Parlamentné zhromaždenie Rady Európy (PACE) k záveru, že “postup WHO, zdravotníckych agentúr EÚ a národných vlád pri riešení pandémie viedol k ‚plytvaniu veľkými čiastkami verejných prostriedkov ak neopodstatnenému strašeniu a obavám zo zdravotných rizík, ktorým čelí európska verejnosť‘.” 35

Konkrétne PACE dospela k záveru, že existujú „presvedčivé dôkazy o tom, že WHO závažnosť pandémie značne preceňovala“ a že farmaceutický priemysel ovplyvňoval rozhodovanie organizácie.

Spoločné vyšetrovanie British Medical Journal a Bureau of Investigative Journalism (BIJ) taktiež odhalilo závažné strety záujmov medzi WHO – ktorá presadzovala globálny očkovací program – a farmaceutickými spoločnosťami, ktoré tieto vakcíny vytvorili. 36

WHO bola tiež obvinená z obrovského nehospodárneho nakladania s peniazmi, pretože každoročne utratí viac peňazí za cestovné výdavky – v roku 2017 približne 200 miliónov dolárov – než za niektoré z najväčších problémov verejného zdravia, vrátane AIDS, tuberkulózy a malárie dohromady. 37

Väčšina ľudí už tiež vie, že WHO si kúpil a zaplatil Bill Gates. Do dvojročného rozpočtu WHO vo výške 4,84 miliardy dolárov prispieva viac ako vlády všetkých členských štátov. USA boli historicky hlavným sponzorom, ale kombinované príspevky Gatesovej nadácie a GAVI urobili z Gatesa neoficiálneho hlavného sponzora WHO od roku 2018.

V dokumentárnom filme “TrustWHO” 38 Lilian Francková odhaľuje tento a ďalšie tajné vplyvy, ktoré ovládajú WHO, a to na škodu verejného zdravia. Videli sme napríklad, že WHO je silne lojálna voči Číne a zdieľa čínske bezohľadné potláčanie protistrany.

Vyšetrovanie WHO ohľadom pôvodu COVID-19 bolo od začiatku do konca falošné a ešte pred pandémiou COVID WHO rokovala s Facebookom, aby „zabezpečila ľuďom prístup k vierohodným informáciám o vakcínach a obmedzila šírenie nepresností“. Vzhľadom na silné a trvalé dôkazy, že WHO je silne konfliktná a kontrolovaná priemyslom, je potrebné vážne prehodnotiť jej užitočnosť ako strážca verejného zdravia.

Plán pre nikdy nekončiacu pandémiu

Biely dom síce vydal plán na prechod z pandémie, 39 , 40 ale skôr sa zdá, že ide o plán na nikdy nekončiacu pandémiu. Ako uvádza STAT News: 41

„Správa vytyčuje cestu k tomu, čo jej autori nazývajú „ďalším normálnym stavom“ – k životu s vírusom SARS-CoV-2 ako s trvalou hrozbou, ktorú treba zvládať. To si bude vyžadovať zlepšenie na mnohých frontoch, od lepšieho dohľadu nad COVID a ďalšími patogénmi po sledovanie toho, ako sú nemocnice zaťažené; od úsilia o riešenie kvality ovzdušia v budovách po pokračujúce investície do antivirotík a lepších vakcín.

Autori tiež vyzývajú k tomu, aby sa ľuďom chorým respiračnými príznakmi ponúkol ľahký prístup k testovaniu a v prípade pozitívneho nálezu na COVID alebo chrípku rýchly predpis príslušného antivirotika.

Správa navrhuje, aby sa reakcia USA na Covid-19 zmenila z reakcie zameranej iba na toto jediné ochorenie na reakciu, v ktorej sa úsilie o prevenciu, zmiernenie následkov a liečbu zameria na COVID ako na jeden z radu respiračných vírusov, vrátane chrípky.”

Súčasťou plánu je vytvorenie novej funkcie: zástupca asistenta prezidenta pre biologickú bezpečnosť v rámci Národnej bezpečnostnej rady. 42 Zástupca asistenta pre biologickú bezpečnosť by bol zodpovedný za „monitorovanie, riešenie a koordináciu reakcií a komunikácie o akýchkoľvek hrozbách v oblasti biologickej bezpečnosti a pandémií“.

Dôležité je, že táto funkcia by bola tiež zodpovedná za koordináciu „úsilia o potieranie zahraničných a domácich zdrojov dezinformácií proti vede o vakcínach a liekoch“. Plán COVID tiež podrobne opisuje stratégie na zlepšenie dokumentácie, monitorovania a zodpovednosti za komunikačné ciele.

Patrí sem monitorovanie „zdravotných neprávostí“ s cieľom „zvýšiť verejnú zodpovednosť a podporiť hodnoty, ktoré podporujú sociálny blahobyt a zdravotnú rovnosť v oblasti infekčných chorôb“. Pripadá mi to ako plán na podporu propagandy, ktorá zahanbuje ľudí, ktorí nechcú obetovať vlastné zdravie pre „vyššie dobro“.

Zahŕňa tiež zavedenie „štandardov pre zjednodušené schvaľovanie zdravotných oznámení bez politických zásahov“. Bude za také normy zodpovedná WHO? Pravdepodobne áno.

Plán tiež upresňuje, že technologické platformy a mainstreamové médiá majú byť vyzvané, aby „navrhli mechanizmy na odhaľovanie, odvracanie a odmietanie zverejňovania škodlivých a nepravdivých rád, ktoré poškodzujú verejné zdravie“. Inými slovami, plošná cenzúra. Ak WHO získa plnú moc nad zdravotníctvom, cenzúra bude samozrejmosťou a veda, ako ju poznáme, v podstate prestane existovať.

Zdroje a referencie

Preklad: David Formánek

zdroj

Zanechajte nám komentár

Predchadzajúci článok

Spravodajstvo

UTRPENIE „MOSKAĽOV“ A V ANGLICKOM JAZYKU KOMUNIKOVANÉ SLOVÁ PREZIDENTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY OBČANOM SLOVENSKA: „VŠETCI SME UKRAJINCI & SLÁVA UKRAJINE“… Zbohom Slovensko a Slováci!

ZUZANA ČAPUTOVÁ V ÚRADE PREZIDENTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY NEPOZNÁ ROZHODNUTIA SÚDOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY A PRODUKUJE LŽI A NEĽUDSKÉ VYJADRENIA. ZUZANA ČAPUTOVÁ ...

Nasledujúci článok

Spravodajstvo

A toto podporujeme

Dozvieme sa niekedy kde je vlastne pravda? Toto je ďalšia ukážka časti demokratických síl na Ukrajine. Nuž a pre tých, ...
Spravodajstvo

George Soros otvorene rozpráva o realizácii jeho plánu likvidácie Ruska a ďalších krajín

ilustračné fototo: europeanconservative.com Kto je George Soros? Zopár faktov a zhodnotenie jeho investícií a impéria Maďarský podnikateľ Georg Soros, o ...
Spravodajstvo

Otvorený list generálnemu prokurátorovi Žilinkovi

Vážený pane, na Vašom osobnom profile obmedzili ste kto môže komentovať Vaše príspevky. Obzvlášť po atentáte na Roberta Fica Spoločnosť Meta ...
NÁZORSpravodajstvo

V čom je problém s lex atentátom? Róbert Švec reaguje...  

Tak nám vláda schválila lex atentát s stalo sa presne to, čo sa očakávalo. Vláda nechutne zneužila atentát na Fica ...
Spravodajstvo

Peter Pellegrini je prezidentom Slovenskej republiky

Peter Pellegrini sa oficiálne stal novým prezidentom Slovenskej republiky. Vo svojom inauguračnom prejave vyzval Slovákov na zmierenie, pokoj, vzájomné porozumenie, ...
Spravodajstvo

3 milióny nadmerných úmrtí v 47 krajinách súvisiacich s injekciou COVID

Nadmerná úmrtnosť v krajinách západného sveta od pandémie COVID-19: odhady „Náš svet v údajoch“ od januára 2020 do decembra 2022 ...
Spravodajstvo

Ján Káľavský: Cieľom čurillovcov bolo "uje*ať skur*ených smerákov a Fica"

Mimi Šramová s Jánom Káľavským, bývalým operatívcom NAKA S ex-operatívcom NAKA Jánom Káľavským Sme sa v Bosne, kde Ján Káľavský ...
Aktualizované 20.6. 23:49
Spravodajstvo

Čo je to pandémia?

Spochybňovanie pandémie Covid-19 je podľa ministerky zdravotníctva Dolinkovej neúctou k pozostalým obetí. „Najprv definujme, čo je to pandémia a potom ...
Spravodajstvo

Kaliňák podáva na Naďa trestné oznámenie za vlastizradu

Kaliňák vyjadril k Jaroslavovi Naďovi tvrdé slová o vlastizrade Minister a exminister obrany sú vo veľkom spore. Robert Kaliňák použil ...
Aktualizované 19.6. 01:03
Spravodajstvo

Porušovaním práv si ani Súdny dvor EÚ rešpekt nezíska

foto: archív Milí priatelia, v dole pripojenom článku SMERo-HLASu iba poukazujem na platný právny stav.Len a len preto, aby Pellegrini, ...
Spravodajstvo

OSN, WHO a WEF boli vyhlásené za teroristické organizácie Republikánskym krajským zhromaždením na Floride

Republikánske zhromaždenie okresu Lee, čo je ľudová konzervatívna republikánska organizácia, schválilo rezolúciu, ktorú predstavil Joseph Samsone a vyhlásil OSN, WHO a WEF ...