Spike proteín v covid vakcínach je nebezpečný a cytotoxický – diskusia odborníkov

17. júna 2021

V skratke …

The Inventor of mRNA Vaccine Technology: Dr Robert Malone - YouTube

Dr. Robert Malone, vynálezca mRNA technológie (ktorá je v súčasných covid vakcínach), dr. Bret Weinstein, PhD – evolučný biológ – a Steve Kirsha hovorí o závažnom probléme týkajúce sa covid vakcín. Viac v tejto podnetné diskusii.

VIDEO ROZHOVOR TU české titulky

Prepis:

Bret Weinstein: Steve, dozvedel som sa o vás potom, čo som si prečítal váš článok. Bol to taký živý článok, ktorý ste aktualizoval priebežne, ako sa objavovali nové informácie. Musím povedať, že tento článok … vždy ma trápi, keď ľudia používajú užitočný výraz „červená pilulka“ spôsobom, ktorý podľa mňa nie je legitímny, ale tento článok funguje ako červená pilulka. Prečítate si ho a … buď ste Steve urobil chybu a dáta ste úplne zle interpretoval, a nič sa nedeje, len je na vás niečo zle … alebo, ak dáta ukazujú to, čo prezentujete, potom je to dostatočne jasné, a úplne alarmujúce. Len poviem, že som presvedčený, že to, o čom ste písal, je presné, a alarmujúce, a to je ešte slabé slovo. Odporúčam, aby si ho ľudia sami prečítali, aby ho ukázali ostatným, a čo je najdôležitejšie, povedal by som im, aby venovali veľkú pozornosť tomu, aká je na to reakcia. Tento váš článok mal veľa negatívnych reakcií, ale tie reakcie z mojej skúsenosti nie sú opodstatnené. Sú to emočné reakcie.

Steve Kirsch: Cvrčky.

Bret Weinstein: Buď máte cvrčky … alebo nejaký jav, kedy človek, s ktorým hovoríte, zrazu zmizne.

Robert Malone: Myslím si, že výraz pre tieto reakcie je „gaslightning“ (spochybňovanie reality druhých).

Steve Kirsch: K tomu podľa mňa ešte nedošlo. Spätná väzba, ktorú som dostal … ľudia sa na ten článok pozrú na 30 sekúnd a povedia: Tomuto neverím. Je to kognitívna disonancia. To sú ľudia, ktorí si vzali modrú pilulku, a žijú v matrixe, a všetko je dobré, a toto nemôže byť predsa pravda. Okamžite to zavrhnú. Ale nedokážu citovať nič, čo je na tom zle … nedokážu spochybniť akékoľvek tvrdenia, a zamerajú sa na osobné útoky, a povedia: Toto napísal inžinier, ten nič o tom nevie. To je pre mňa víťazstvo, pretože to hovorí, že nemôžu spochybniť nič, čo som napísal. Preto im zostáva útok na osobu, keď nedokážu zaútočiť na tvrdenia. To ľudia robia.

Bret Weinstein: Len poviem, že keď sa pozeráme na spletitú hádanku ako je táto, potrebujete nejaké nástroje. V tom, čo ste napísal, sú veci, ktoré sa bezpochyby ukážu ako nepravdivé. Napísal ste to tak široko … pretože ide o tak rozsiahly a živý problém, bezpochyby tam budú chyby, ale ide o to, že aj keď si ten článok prečítate a poviete: Čo keď to, čo píše, je z 50% pravdivé? Aj tak je to tak alarmujúce, že reakcia by musela byť rovnaká. Niečo sa pokazilo, sme v nebezpečenstve, a nechováme sa racionálne. A možno poznať, kde sa nechováme racionálne na mnohých miestach, ku ktorým sa snáď dostaneme. Ale chcel by ste zdieľať hlavné body … 10 hlavných bodov, o ktorých by ľudia mali vedieť, o ktorých píšete vo svojom článku? Je to ťažké, pretože je to neuveriteľný príbeh.

Steve Kirsch: Len vám poviem, ako to začalo. Začalo to, keď za mnou prišiel môj čistič kobercov, on mal na sebe rúško a povedal: Všetci sme vakcinovaní, môžete si ju dať dole. Povedal: Práve som sa nechal zaočkovať Pfizer vakcínou a o dve minúty neskôr som mal infarkt. Strávil noc v nemocnici. Povedal, že sa z toho zotavuje … spýtal som sa ho, ako je na tom teraz. A on na to: Stále mám z toho zlý pocit. Tiež spomenul, že jeho žena … keď takto drží pohár v rukách, jej ruka sa jej takto trasie, že z pohára voda tečie von.

Predtým bola úplne v poriadku. Takže mám dvoch ľudí … v mojom dome máme veľmi málo ľudí … kvôli covidu. Takže rybár, čistič kobercov, a upratovačka. Takže nie len jedna osobu, ale on a jeho žena … to je ako dvojaký úder blesku na rovnaké miesto. Ak by to bola vážne bezpečná vakcína, tak to, čo som práve videl, by malo byť nemožné. To je, čo ma k tomu prinútilo …. Potom som sa zúčastnil online hovoru kanadských lekárov s dr. Byram BRIDLE. A on tam ukázal jeden graf .. povedal: Keď niekoho očkujú, vakcína ide normálne do ramena, a v oblasti ramena zostáva. Telo si vytvorí protilátky a tie napadnú ten antigén v ramene a odstránia ho, a všetko je dobré.

Ale Byram Bridle v rámci slobodného prístupu k informáciám podal žiadosť k japonskej vláde na získanie dát o bio-distribúcii (covid vakcíny). Zistil, že tá vakcína v ramene nezostáva, kde sme si mysleli, že by mala zostať. Ona sa rozšíri do celého tela. Ide do vášho mozgu, srdca, atď.

Bret Weinstein: To sú dva problémy. Jeden problém je – nezostáva tam, kde má ideálne zostať.

Steve Kirsch: Kde sme si mysleli, že zostane, na základe všetkých predchádzajúcich vakcín.

Bret Weinstein: A ďalší problém, čo spadá do vašej odbornosti. Tieto vakcíny kódujú samotný spike proteín, aby sa imunita naučila rozpoznať spike proteín a rýchlo ho zachytila, keď je človek v kontakte s covidom. Ale teraz vieme, že samotný spike proteín je veľmi nebezpečný, je cytotoxický. Dá sa to tak povedať?

Robert Malone: Áno, a o tomto riziku som upozornil úrad FDA. Už pred mnohými mesiacmi. Mali sme o tom diskusiu.

Steve Kirsch: Aby sme boli spravodliví, FDA si nemyslel, že podjednotka S1 a spike proteín je toxický. FDA vedel o bio-distribúcii, a jedna z desivých vecí je tá, že tá bio-distribúcia (covid vakcíny) dosahuje vrchol vo vaječníkoch.

Robert Malone: Takže … len aby som to dokončil. Vedeli to … Poslal som im dokumenty. Boli toho názoru …

Steve Kirsch: Že je to neškodný spike proteín.

Robert Malone: Nemysleli si, že ide o dostatočnú dokumentáciu rizík, že spike proteín je biologicky aktívny.

Steve Kirsch: Áno, neboli presvedčení, že spike je biologicky aktívny. To bola veľká chyba.

Bret Weinstein: Teraz vieme, že spike proteín je veľmi nebezpečný.

Robert Malone: Veľmi nebezpečný.

Bret Weinstein: Tiež vieme … takže ak by bol veľmi nebezpečný, ale robil to, čo hovorí brožúra týchto vakcín, že by mal robiť, čo je, zakotviť sa do membrány buniek, ktoré robia transkripciu, bol by oveľa menej deštruktívny, že?

Robert Malone: To by sa podľa mňa dalo povedať. Máte pravdu … nejde len o dokumentáciu o vakcínach. Ide o predchádzajúcu dokumentáciu, ktorú vytvorili ľudia, ktorí ich vyvinuli. Ktorí vyvinuli tieto klony. Oni si boli vedomí toho, že existuje riziko, že spike je biologicky aktívny, a že spôsobí nepriaznivé udalosti, pokiaľ nezostane zakotvený v bunkách, ktoré prijali RNA a ten spike proteín vytvorili. Použili metódu genetického inžinierstva, kedy na neho umiestnili doménu trans-membrány, aby sa uistili, že tam zostane ukotvený.

Vykonali obmedzené ne-klinické štúdie, na základe ktorých povedali: Vyzerá to, že (spike proteín) zostáva ukotvený. Urobili sme to tak. A tú štúdiu zverejnili. Tu je ale jedna vec … To vo všeobecnosti nie je dostatočne dobré. Neklinický súbor dát. Než sa na trh dostane produkt k použitiu na ľuďoch, za normálnej situácie, keď nie sme v zhone, máme dôkladné testy, ktoré sa musia vykonať na zvieratách. A skutočnosť, že spike sa odlepuje od exprimovaných buniek a začne sa voľne šíriť v tele, je niečo, o čom sa rozhodne malo vedieť a malo to byť pochopené dlho predtým, než sa toto začalo podávať ľuďom. Tu to ponechám.

Bret Weinstein: Dobre, takže …

Steve Kirsch: To je jasný dôkaz.

Bret Weinstein: Len jednu vec objasním … vy ste ju povedal veľmi jasne, ale veľa ľudí, ktorí o tomto nič nevedia, to nepochopia. RNA sa teda dostane do bunky, ribozóm tú RNA prepíše do proteínu, v tomto prípade do spike proteínu, čo je najlepší cieľ pre koronavírus …

Robert Malone: O tom by sa dalo debatovať, ale pokračujte.

Bret Weinstein: Aspoň je to dobrý cieľ.

Steve Kirsch: Áno, dobrý cieľ.

Bret Weinstein: Ak sa ho protilátky chytia, najpravdepodobnejšou vecou je tá, že mu zabráni robiť to, čo umožňuje vstup do buniek. Ak by všetko fungovalo tak, ako vraví brožúra, tak je to dobrý cieľ.

Steve Kirsch: Ale až po piatich dňoch ….

Robert Malone: Dôvod, prečo používať adenovirový vektor v mRNA, nie je len k produkcii protilátok. Veľa dát, a tí z nás, ktorí sme hlboko ponorení v týchto dátach, si myslia, že spôsob, akým skutočne poskytujú ochranu, je bunková cytotoxicita. Takže proti tomu dostávate CTL … a to je dôvod, prečo používať túto technológiu založenú na génovej terapii. Nie len k produkcii neutralizujúcich protilátok, ale k produkcii cytotoxických T lymfocytov (CTL).

Bret Weinstein: Vy a ja sa vydáme do králičej nory, pretože toto je biologicky fascinujúce, čomu sa chcem tu vyhnúť. Ale práve ste povedal, že dôvod na použitie vektora adenovírusu, čo je to, čo používajú DNA vakcíny, nie RNA vakcíny, o ktorých hovoríme …

Robert Malone: Nie je to DNA vakcína, je to prasitrynes-vektorová vakcína.

Bret Weinstein: Dobre, ide o použitie …

Robert Malone: rekombinantného vírusu, čo v tomto prípade je DNA vírus. Ale ide o rovnakú myšlienku … ide o génovú terapiu aplikovanou do vakcín.

Bret Weinstein: Ide o rovnakú technológiu a všetko po prepisu spike proteínu je rovnaké.

Robert Malone: Áno, je to rovnaké.

Steve Kirsch: A mimochodom … nemáme žiadny problém s mRNA vakcínami. Máme problém len s touto konkrétnou vakcínou kvôli spike proteínu a pretože sa ten spike odlepuje od buniek, a rozširuje sa skrze celé vaše telo, do vášho mozgu, srdca … Tieto príznaky môžete mať kdekoľvek, a tie príznaky sú veľmi rozmanité. Či ide o 16-ročného jedinca, ktorý nemôže hovoriť alebo vidieť 48 hodín po podaní. Alebo niekto, komu sa trasie ruka. Niekto, kto … môj čistič kobercov, Tim, je teraz postihnutý … prišiel o 30 tisíc dolárov za zdravotné výdavky. A kvôli veľkým bolestiam chce začať používať epidurál. A obete týchto vakcín nie sú schopní v tlači zdieľať svoj príbeh. Tim mi povedal, že sa ho pokúsil zdieľať a tlač ho ignoruje. Máme tieto skupiny ľudí, ktorí nedostávajú pozornosť. Nie sú schopní získať pozornosť … veľká skupina ľudí, ktorí hovoria, že utrpeli negatívne dôsledky, sú odstránení z Facebooku. Je tu jednoznačne snaha … 200 tisíc užívateľov vymazaných z planéty. Ak je toto dokonale bezpečná vakcína …

Robert Malone: Tá cenzúra prebieha už viac ako rok. Je dobre zdokumentovaná … je nespochybniteľná. Môj argument je, že implementáciou cenzúry robíme to, že nedokážeme detekovať signály. Nemôžeme počuť hlasy ľudí. A som presvedčený, že musíme mať voľnú a otvorenú diskusiu a musíme mať plné odhalenie rizík. Ak to cenzurujú, tak to nemôžete mať.

Steve Kirsch: Všetci si potom začnú myslieť, že je bezpečná a efektívna, a potom nebudete hlásiť, že tieto nepriaznivé udalosti súvisia s vakcínou. Myslíte si, že to nie je možné. Keď lekárka uvidí potrat a povie: Za celú svoju kariéru som nevidela také dieťa. Je tak krvavé, mozog je rozpolený na polku, apod. Nikdy nič také nevidela … A matka bola očkovaná pred mesiacom a bola 25 týždňov tehotná. Keď sa niečo také stane, lekárka povie: Za to predsa nemôže vakcína, pretože vakcína je bezpečná. Tak povie, že to musí byť genetická vada, a ohlási to ako genetickú vadu, a ani to neohlási do databázy nepriaznivých reakcií po očkovaní (VAERS). Takže my ani nevidíme tieto varovné signály, pretože všetci sú cvičení si myslieť, že je bezpečná, že to vakcína byť nemohla.

Robert Malone: Áno, tu je problém s týmto myslením. A myslím si, že je to skutočný problém.

Bret Weinstein: Tu je to, čo povedia. Chcem prísť na to, ako toto funguje. Ak vezmeme váš príbeh … Steve, hovoril s pár ľuďmi, ktorí ma navštívili doma, a počul som znepokojujúco vysoký počet desivých príbehov. Všetci pri tomto stole sa zhodneme že to mohlo byť …

Steve Kirsch: Nepodložené … je to absolútne nepodložené.

Bret Weinstein: Nie je to ani nepodložené, môže to byť výsledok chyby vzorky.

Steve Kirsch: Rozhodne.

Bret Weinstein: Ide teda o to, ako zistiť, keď niečo také nie je chyba vo vzorke? Zistíte, čo hovoria ďalší ľudia.

Steve Kirsch: Áno, budete hľadať potvrdenie.

Bret Weinstein: A súčasne, kedy ste mal svoju skúsenosť, ja som mal trochu inú skúsenosť. Hovoril som s každou osobou, s ktorou som bol v kontakte, čo rozhodne nie je náhodná vzorka ľudí … na druhú stranu ide o moju kaderníčku, moju lekárku. Hovoril som so všetkými, na ktorých som narazil. Pýtal som sa ich: Aká bola vaša skúsenosť? Ste očkovaná? Áno, som. Aká bola vaša skúsenosť? A počet ľudí, ktorí mali desivý príbeh, bol znepokojujúco vysoký. V skutočnosti si myslím, že jediní ľudia, ktorí nemali nejakú neobvyklú reakciu, boli moji rodičia a mama Heather. Starí ľudia možno majú menej týchto reakcií … to môže byť chyba vo vzorke, neviem. Ale ide o to, že to boli príbehy, ktoré nezneli ako príbehy po akejkoľvek inej vakcíne. Ľudia, ktorých niekoľko týždňov strašne bolela paža, ktorí mali bolesti hlavy, ktoré neodznievali … horúčky.

Robert Malone: Takže … Som v odbore reguláciou a hovorím s FDA a mám tam dobrých priateľov na vedúcich pozíciách. Keď sme robili randomizované klinické testy, oni si boli vedomí toho, že sa tieto nepriaznivé udalosti vyskytovali, mnoho z nich bolo podivne oneskorených. A tie udalosti neboli typické pre klinický test vakcín. Toto je úplne nová technológia. A o to ide … myslím si, že jeden z našich problémov je predpoklad, že toto je ako každá iná vakcína. Ale nie je. Ide o veľmi odlišnú technológiu.

Steve Kirsch: Rovnako tak tieto zvláštne príznaky.

Preklad: David Formánek

zdroj

Článok Steve Kirsche, o ktorom sa hovorí vo videu (len v angličtine)

Mali by ste sa dať zaočkovať?

Vždy sa dám zaočkovať. Bol som úplne očkovaný vakcínou Moderna COVID. Moje tri dcéry boli očkované všetky.

Nedávno som sa dozvedel, že tieto vakcíny pravdepodobne zabili viac ako 25 800 Američanov (čo som potvrdil 3 rôznymi spôsobmi) a deaktivovali najmenej 1 000 000 ďalších. A to sme iba v polovici cieľa. Musíme tieto vakcíny POZASTAVIŤ TERAZ skôr, ako bude zabitých viac ľudí.

CDC, FDA a NIH nezverejňujú, koľko ľudí bolo zabitých alebo postihnutých vakcínami COVID. Mainstreamové médiá nekladú žiadne otázky; hrajú sa spolu. YouTube, Facebook, Twitter a ďalšie – to všetko cenzuruje obsah, ktorý je v rozpore s „úplne bezpečným“ príbehom, takže nikto nie je múdrejší. 

Tony Fauci, „otec COVIDU“, je stále vo svojej práci, aj keď je to jeho vina. Cliff Lane, ktorý sa hlási k Tonymu, stále vrhá včasné liečby, aby ľudia falošne verili, že vakcína je jedinou možnosťou. Demokrati stále spia za volantom a odmietajú požadovať Fauciho nezrušené e-maily od NIH, ktoré dokazujú, že vôbec zakrýval skutočnosť, že vírus vytvoril. Biden bezradne vyzýva Američanov, aby zaočkovali svoje deti smrtiacou vakcínou, ktorá doteraz pravdepodobne zabila viac ako 25 000 Američanov. Akademici v lekárskej komunite sú takmer všetci bezradní a vyzývajú ľudí, aby dostali bezpečnú a účinnú vakcínu. Keď som sa na to pokúsil upozorniť popredných akademikov, povedali mi, že som sa mýlil, a už som ich nikdy viac nekontaktoval. 

Znie to príliš ťažko na uverenie? Neobviňujem ťa. Existuje však dôvod, že tento článok je najpopulárnejším článkom, aký kedy bol na stránkach TrialSiteNews s viac ako 1 miliónmi zobrazení. Je to preto, lebo všetko, čo som povedal, je pravda. A nikto o tom naživo so mnou nebude debatovať. Všetci odmietajú. Keď som sa na to pokúsil upozorniť popredných akademikov, povedali mi, že som sa mýlil, a už som ich nikdy viac nekontaktoval. Znie to príliš ťažko na uverenie? Neobviňujem ťa. Existuje však dôvod, že tento článok je najpopulárnejším článkom, aký kedy bol na stránkach TrialSiteNews s viac ako 1 miliónmi zobrazení. Je to preto, lebo všetko, čo som povedal, je pravda. A nikto o tom naživo so mnou nebude debatovať. Všetci odmietajú. Keď som sa na to pokúsil upozorniť popredných akademikov, povedali mi, že som sa mýlil, a už som ich nikdy viac nekontaktoval. Znie to príliš ťažko na uverenie? Neobviňujem ťa. Existuje však dôvod, že tento článok je najpopulárnejším článkom, aký kedy bol na stránkach TrialSiteNews s viac ako 1 miliónmi zobrazení. Je to preto, lebo všetko, čo som povedal, je pravda. A nikto o tom naživo so mnou nebude debatovať. Všetci odmietajú.

Na základe toho, čo teraz viem o výhodách miniatúrnej vakcíny (zníženie o absolútne riziko o 0,5%), vedľajších účinkoch (vrátane úmrtia), súčasných mierach COVID a miere úspešnosti protokolov včasnej liečby, odpoveď, ktorú by som dal dnes každému, kto ma požiada o radu, či si mám vziať niektorú zo súčasných vakcín, by bolo: „Stačí povedať NIE.“ Čakanie na Novavax (a ďalšie tradičné vakcíny) je oveľa bezpečnejšou možnosťou. Ak medzitým dostanete COVID, liečba pomocou protokolov včasnej liečby, ktoré obsahujú fluvoxamín a ivermektín, je omnoho lepšia ako liečba najnebezpečnejšou vakcínou za posledných 30 rokov.

Vakcíny sú obzvlášť kontraindikované, ak ste už boli infikovaní liekom COVID alebo máte menej ako 20 rokov. U týchto ľudí by som povedal „ NIE! NIE! NIE! 

V tomto článku vysvetlím, čo som sa dozvedel od očkovania, čo úplne zmenilo názor. Dozviete sa, ako tieto vakcíny fungujú a aké skratky viedli k chybám, ktoré boli urobené. Pochopíte, prečo je toľko vedľajších účinkov a prečo sú také rozmanité a prečo sa zvyčajne vyskytujú do 30 dní po očkovaní. Pochopíte, prečo majú deti problémy so srdcom (pre ktoré neexistuje žiadna liečba) a dočasne strácajú zrak a schopnosť rozprávať. Pochopíte, prečo až 3% môžu byť vakcínou ťažko postihnuté. Pochopíte, prečo lekári nehlásia, že sa jedná o vakcíny.

Za hlboko znepokojujúce považujem nedostatok transparentnosti o tom, aké nebezpečné sú súčasné vakcíny COVID. Zdraví ľudia by mohli skončiť mŕtvi alebo trvale postihnutí v miere, ktorá je „mimo grafov“ v porovnaní s akoukoľvek inou vakcínou v našej histórii. Pozrite sa na správu o úmrtí v našom vládnom oficiálnom systéme hlásenia nežiaducich účinkov vakcín (VAERS) zhrnutú v tweete nižšie. Toto je najsmrteľnejšia vakcína, akú sme kedy z dlhodobého hľadiska vyrobili. Preto vám musia dať podnety na očkovanie. Musia zaočkovať všetkých PRED tým, ako si ľudia prečítajú tento článok alebo sledujú toto video, kde doktor Peter McCullough jasne vysvetľuje, prečo sú súčasné vakcíny COVID nebezpečné a pre naše deti úplne zbytočné .

Úmrtnosť na túto vakcínu je mimo grafov, čo predstavuje viac ako všetkých 70 vakcín za posledných 30 rokov

Konečným stavom typickej vakcíny je 25-50 úmrtí. Pre túto vakcínu však neexistuje zastavovacia podmienka! Zdá sa, že sme zabili viac ako 25 800 ľudí (na základe „nevysvetlených úmrtí“ CDC) a nikto netipuje očami. CDC sa zameriava na to, ako zaočkovať viac ľudí. Kliniky dnes hlásia až 10 : 1 prípadov súvisiacich s vakcínami k prípadom COVID. Takže teraz máme nový zdravotný stav: úmrtia a zdravotné postihnutie z vakcín.

Toto je však iba začiatok nášho príbehu. Musíme pokryť veľa pôdy. Budem hovoriť o Fauci, NIAID, CDC, Kongrese, akademickej pôde, Cliff Lane a ďalších. Na záver uzavriem opatrenia, ktoré môžete podniknúť, a spôsob liečby obetí očkovania.

Predtým, ako prejdeme k podrobnostiam, je niekoľko dôležitých bodov:

 1. Najmenej 25 000 úmrtí spôsobených vakcínou. Tím OpenVAERS si myslí, že je to viac ako 20 000 kvôli nedostatočnému prehľadu. Pozreli sme sa však na databázu CMS a zdá sa, že spoločnosť VAERS podáva 5-krát nedostatočné prehľady. A počet nevysvetlených úmrtí CDC je tiež 25 000 . Zhoduje sa.
 2. NIKTO so mnou nebude debatovať . Ľudia sa uchyľujú k osobným útokom, pretože nemôžu útočiť na fakty. Ale nikto, kto to počíta (napr. Viac ako 10 000 sledovateľov na Twitteri), so mnou nebude debatovať. Vyskúšal som už všetko. Ľudia sa príliš boja, že vyhrám. Ak máte najmenej 10 000 sledovateľov na Twitteri a súhlasíte so zaznamenanou živou debatou o Zoom, povedzte to v komentároch nižšie.
 3. Údaje o biodistribúcii ukazujú masívnu akumuláciu LNP vo vaječníkoch (ktorá dáva bunkám vo vaječníkoch pokyn, aby vypučali toxický spike proteín). Ojoj. To nikdy nemalo byť únikom. Získali sme ho prostredníctvom žiadosti FOIA. CDC vám o tom nikdy nepovedal, však? Samozrejme, že nie!
 4. 82% miera spontánnych potratov počas prvých 20 týždňov(10% je bežná sadzba). Je zarážajúce, že CDC tvrdí, že vakcína je bezpečná pre tehotné ženy, keď je zrejmé, že to tak nie je. Obeťou toho je napríklad jeden z našich rodinných priateľov. Potratila v 25. týždni a dňa 6. 6. 21 má D&C. Prvý výstrel mala pred 7 týždňami a druhý výstrel pred 4 týždňami. Dieťa malo vážne krvácanie do mozgu a iné deformácie. Jej gynekológ nikdy v živote nič také nevidel. Privolali špecialistu, ktorý uviedol, že išlo pravdepodobne o genetickú chybu (pretože každý si povie, že vakcína je bezpečná, každý si kúpi informácie o možnej príčine). Žiadny prehľad VAERS. Žiadna správa CDC. Napriek tomu lekári, s ktorými som hovoril, hovoria, že je viac ako 99% isté, že to bola vakcína. Rodina nechce pitvu zo strachu, že ich dcéra zistí, že išlo o vakcínu. Toto je dokonalý príklad toho, ako sa tieto hrozné vedľajšie účinky nikdy nikde nehlásia.
 5. 25x možnosť myokarditídy pre dospievajúcich chlapcov (môže viesť k srdcovému zlyhaniu a smrti)
 6. Deti už majú prirodzenú imunitu ( článok Science Magazine ), takže očkovanie nemá žiadny prínos, iba riziko. Už ste niekedy videli analýzu rizík a prínosov vykonanú CDC ?? Požiadajte o to skôr, ako vyjadríte súhlas.
 7. Nemá zmysel očkovať tých, ktorí podstúpili štúdiu COVID-19: Zistenia klinickej Clevelandskej kliniky . Žiadny prínos, iba riziko.
 8. Lekári, ktorí vakcíne pripisujú nežiaduce udalosti, sú potrestaní (napríklad Dr. Hoffe ). Pod správou je teda motivácia.
 9. CDC odmieta povedať, koľko ľudí zomrelo, a „stále vyšetruje“ poškodenie srdca u detí, aj keď je zrejmé, prečo (voľný proteín s obsahom spiku spôsobujúci zrážanie a zápal). Nie je ťažké prísť na to, že ide o 25-násobný nárast, keď jedinou „novou“ vecou je vakcína. Požiadajte CDC o ich súčasných 5 najlepších hypotéz o príčine. Bude viac ako zábavné sledovať, čo hovoria. Ak to nie je vakcína, hlavy by sa mali krútiť.
 10. CDC zámerne zavádza americký ľud. Skontrolujte stránku s vedľajšími účinkami . Chýba smrť, zdravotné postihnutie, nadmerný počet potratov, infarkty, mŕtvica, neschopnosť chodiť, rozprávať alebo vidieť, Bellova obrna, pretrvávajúca bolesť, príznaky podobné Parkinsonovej chorobe, opätovná aktivácia pásového oparu, krvné zrazeniny atď.
 11. > 500-krát smrteľnejšie ako vakcína proti chrípke
 12. Vakcíny COVID vygenerovali za posledných 6 mesiacov viac nepriaznivých hlásení ako všetkých 70 vakcín za posledných 30 rokov dohromady. Ten im chýbal.
 13. Chybný návrh vírusu (s1 nikdy nemal byť zadarmo, zahrnutie PEG bolo zbytočné a umožňuje širokú distribúciu LNP)
 14. Silný odpor proti očkovaniu mimoriadne dôveryhodnými hlasmi, ako sú Malone, Geert Vanden Bossche a ďalší
 15. NIAID (Cliff Lane) nesprávne manipuluje s Pravidlami liečby COVID, aby sa ukázalo, že tieto lieky nefungujú, a tak vytvárajú vo svete mylný dojem, že vakcína, aj keď je nedokonalá, je jediným východiskom. Ivermektín a fluvoxamín boli potvrdené v štúdiách fázy 3. Ivermektín má veľmi kvalitné systematické hodnotenie, najvyššiu možnú hladinu v medicíne založenej na dôkazoch. Opätovne použité lieky sú bezpečnejšie a účinnejšie ako súčasné vakcíny. Všeobecne platí, že včasná liečba účinnými protokolmi znižuje vaše riziko úmrtia o viac ako 100-násobok, takže namiesto 600 000 úmrtí by sme mali menej ako 6 000 úmrtí. POZNÁMKA: Vakcína zabila už viac ako 6 000 ľudí a je to iba z vakcíny (a nepočíta sa s prelomovými úmrtiami).
 16. Vakcíny vynechali správne toxikologické štúdie, aby sa rýchlejšie dostali na trh. Nevieme, čo nevieme.
 17. Nepredvídateľné a desivé vedľajšie účinky tejto vakcíny na zdravé deti, ako napríklad 16-ročné dievča, ktoré nebolo schopné hovoriť a vidieť iba 48 hodín po očkovaní
 18. Oslabujúce vedľajšie účinky sa môžu vyskytnúť kedykoľvek, pretože obete očkovania sú veľmi podobné diaľkovým dopravcom COVID ( objavil to Dr. Bruce Patterson ) a všetci vieme, že dlhé vzdialenosti sa môžu začať kedykoľvek (aj keď je choroba bez príznakov) a mohli by byť nevyliečiteľný.
 19. Pretože vakcína nie je úplne bezpečná, vláda je podľa zákona povinná varovať ľudí pred rizikami úmrtia a invalidity vyvolanými vakcínou a získať informovaný súhlas. Vždy sa opýtajte na 50 najvážnejších vedľajších účinkov a na to, ako často sa vyskytujú. A zistite, či vám to odškodnia, ak budete doživotne zdravotne postihnutý z vakcíny. To je dôležité, pretože s touto veľmi nebezpečnou vakcínou sa môžu tvoriť krvné zrazeniny.

Poznámka: Toto je rozsiahly dokument a rôzne sekcie boli napísané v rôznom čase, takže môžete zistiť, že počty môžu byť nekonzistentné. Ak narazíte na chybu, upozornite na ňu pomocou komentárov.

Ak ste si tento článok radi prečítali, sledujte ma na Twitteri na adrese @stkirsch, aby som vás informoval o vývoji tohto príbehu. Čím viac sledovateľov mám, tým je menšia pravdepodobnosť, že budú moje žiadosti o informovaný súhlas a transparentnosť údajov ignorovať. Zdieľajte ich tiež so svojimi priateľmi na sociálnych sieťach. Vďaka!

Nový výskum ukazuje, prečo by sme nemali očkovať deti

Budeme počúvať VEDU? Alebo bude slepo sledovať rozprávanie Bidena, CDC a NIH? Čas rozhodnúť sa.

Tweet od Briana Tysona 6. júna 2021. Záleží už na vede? Alebo pôjdeme iba podľa rozprávania?

Inými slovami, veda hovorí, že deti sú v podstate už očkované. Ich podanie nebezpečnej vakcíny nemá teda prakticky nijaký úžitok, ale značné nevýhody (napríklad smrť).

Akademici sú však falošným príbehom príliš oddaní, než aby ich jedna štúdia dala dole. Predpovedám, že budú ignorovať vedu a pokúsia sa ju zdiskreditovať. To je presne to, čo urobili s fluvoxamínom a ivermektínom, aj keď všetky tieto štúdie boli publikované aj v odborných časopisoch. Dokážu potlačiť vedu a presvedčiť masy, že vakcína je potrebná a bezpečná, bez ohľadu na skutočné fakty. Veria štúdiám fázy 3 a považujú udalosti v skutočnom svete za neoficiálne.

Tu je tretia položka, ktorú potrebujem vidieť. Toto je graf biodistribúcie vytvorený z údajov spoločnosti Pfizer získaných prostredníctvom žiadosti FOIA spoločnosti Byram Bridle, ktorá vám pomôže vizualizovať, kam vakcína smeruje do tela vášho dieťaťa. Toto vám ukáže miesta, kde extrahuje toxický spike proteín; čím vyššia je čiara, tým vyššia je produkcia spike proteínu, ktorý môže spôsobiť poškodenie krvných ciev a spôsobiť zápal.

POZNÁMKA: Existujú časti tela, ktoré tu nie sú zahrnuté, ako je miesto vpichu (165), pečeň (24), slezina (23) a nadobličky (18). Neboli zahrnuté, takže môžete vidieť viac podrobností. Graf sa končí o 48 hodín, pretože to je rozsah údajov poskytnutých v pôvodnej štúdii spoločnosti Pfizer. MRNA je v zásade väčšinou preč po 48 hodinách, a preto končí. Túto snímku som neuviedol do prevádzky; vytvorila ho PANDA .

Biodistribúcia lipidových nanočastíc nesúcich mRNA ukazuje, že vaječníky majú najvyššiu koncentráciu. Toto robí z vaječníkov veľmi veľký výrobný závod, z ktorého sa stane toxický spike proteín. Pravdepodobne tiež nie je dobrá akumulácia v kostnej dreni. Aké to má dlhodobé dôsledky?

Čo to znamená. Táto očkovacia látka vyhľadáva vaječníky vašej dcéry a dáva bunkám vo vaječníkoch pokyn, aby vytvorili veľmi toxický špičkový proteín. Taktiež sa dostane do mozgu, srdca a ďalších dôležitých orgánov vášho dieťaťa. To môže spôsobiť hluchotu, slepotu, neschopnosť hovoriť, myokarditídu, perikarditídu a ďalšie neprijateľnými dávkami. Môže to trvale poškodiť reprodukčný systém vášho dieťaťa. Len nevieme. Chceli by ste svoje dieťa prihlásiť na klinické skúšanie, aby sme to mohli zistiť? Ak je to tak, a ak s tým vaše dieťa súhlasí, nechajte sa očkovať a buďte súčasťou najväčšieho experimentu, aký sa kedy na ľudskom reprodukčnom systéme vykonal.

Dobre, zrekapitulujme si, čo sme sa doteraz naučili, pretože je toho ešte veľa, o čom sa môžeme rozprávať. Som ešte len na začiatku.

 1. Zničenie, ktoré robíme srdciam, mozgom a hlavne vaječníkom našich detí. Ubližujeme úplne zdravým mladým dospelým. Napríklad miera potratov je alarmujúca po očkovaní: 82% spontánnych potratov pred 20 týždňami .
 2. Približne 2% ľudí uvádza závažné / stále nepríjemné vedľajšie účinky na základe náhodného vzorkovania, ktoré som urobil. Toto číslo je extrémne vysoké, ale úplne to vysvetľuje, prečo mali skupiny „Vaccine Side Effects“ na Facebooku viac ako 200 000 členov predtým, ako ich Facebook vymazal. Existujú oveľa lepšie možnosti, keď žiadny zdravý človek nemá zvýšené riziko úmrtia alebo zdravotného postihnutia (pretože s ním nebude potrebné vôbec zaobchádzať).
 3. Vláda potláča skutočnosť, že repasované lieky fungujú s takmer stopercentnou úspešnosťou, ak sa dostanú včas, s prakticky nulovými vedľajšími účinkami. Lepšia a bezpečnejšia alternatíva sa teda považuje za „nedokázanú“, keď Cliff Lane (šéf pokynov NIH COVID, ktorý sa zodpovedá Tonymu Faucimu) nepochybne vie, že to funguje.

Znie to ako konšpiračná teória? Neobviňujem ťa. Nemyslím si, že by išlo o nejaké sprisahanie (okrem niekoľkých vybraných, ako napríklad tých, ktorí boli vyzvaní vo vynikajúcom videu Chrisa Martensona o utajovaní udalostí, ku ktorým došlo po vypuknutí choroby). Nemám problémy s nikým v spoločnosti Moderna alebo Pfizer alebo s vládnymi agentúrami ( opäť s výnimkou Tony Fauci a Cliff Lane a niekoľkých ďalších, ktorí sa do nej zapojili a nerozprávajú). Myslím si, že všetci ostatní sú všetci etickí ľudia, ktorí začali s najlepším úmyslom, stalo sa hovno, a teraz ľudia nechcú vidieť realitu kvôli kognitívnej disonancii, ktorú by to vytvorilo. Takže CDC a FDA ignorujú všetko subjektívne bezpečnostné signály (napríklad alarmujúce anekdotické správy od lekárov) a spolieham sa na to, čo podľa mňa (na základe informácií od zasvätených osôb CDC) predstavuje chybný systém varovania pred vážnymi udalosťami (v kombinácii s tlakom neohlasovať, že sa nestalo niečo zlé). Preto sa všetci tvária, akoby sa nestalo nič zlé, pretože ich tradičné poplašné zvony sa nespúšťajú. Dvadsaťkrát vyššia miera výskytu myokarditídy po očkovaní … ach, úplne normálne. Odôvodňujú to tým, že si myslia, že vakcína je taká užitočná (10-násobné zníženie prípadov), že aj keď dôjde k úmrtiu spôsobenému vakcínou, spoločnosť je na tom lepšie ako v čistej sieti. Podporujú teda falošné rozprávanie, že vakcína je bezpečná. A nikto z nich si neuvedomuje, že včasná liečba liekom COVID je oveľa lepšia a bezpečnejšia, pretože Fauci a Lane potláčajú lepšiu možnosť.

Prečo napríklad Monica Gandhi žiada očkovanie detí vrátane svojich vlastných? Je zlá? Samozrejme, že nie! V tomto tweete som ju požiadal o výpočet rizika a prínosu. Odpovie? Pochybujem. Väčšina lekárov, ktorí falošné rozprávanie prehltnú, je ťažké vysporiadať sa s faktami.

Dovoľte mi tiež poukázať na to, že v tomto dokumente odkazujem na niekoľko zdrojov, z ktorých niektoré sa domnievajú, že konšpiračné teórie, ako je táto, sa robia zámerne na hanebné účely. Tomu absolútne neverím. Ak uvediem odkaz na materiál niekoho iného, ​​nepodporujem žiadne konšpiračné teórie, ku ktorým sa hlásia. Urobím jednu výnimku pre Chrisa Martensona. Všetok jeho materiál na YouTube, ktorý som sledoval o jeho práci, je špičkový , dobre vykonaný a dobre podporovaný. Pozrite si toto video, kde Dr. Chris Martenson sníma pôvodné svedectvo Senátu Fauciho. Je to na nezaplatenie. Chris spomína na moju prácu o 47:30. Je ťažké polemizovať s jeho konšpiračnými teóriami.

Stále je trochu ťažké vysvetliť, prečo aspoň nevarujú verejnosť, že vakcína je najsmrteľnejšou vakcínou vôbec a má extrémne vysoký výskyt úmrtí a dlhodobého postihnutia. Neexistuje absolútne žiadna výhovorka, aby ste to skrývali. Zdravotnícke orgány sú zodpovedné za hlásenie a nikomu nepovedia skutočné čísla.

Aby ste zistili pravdu, stačí si uvedomiť jednu dôležitú vec: čísla tu nie sú transparentné. Zavolal som do miestnej lekárne, aby som zistil, či lekárnik vie o úmrtí a invalidite. Nie. Nemam potuchy. Máme natoľko vymytý mozog, aby sme uverili rozprávaniu, že vakcína je bezpečná, že si nikto ani len nekladie otázku: „Takže, koľko ľudí bolo z vakcíny zabitých alebo ťažko postihnutých?“ Existuje dôvod, prečo chýba transparentnosť: CDC vôbec netuší, aké sú čísla (čísla VAERS sú dolnou hranicou a môžu byť vypnuté až 100-násobne). Nikto mi to tiež nepovie (a verte mi, že som vytrvalý). Už len to by malo byť desivé.

Nielen, že nám povedia čísla, ale ani neodpovedajú na žiadne otázky: nikto nie je ochotný so mnou diskutovať o otázkach nastolených v tomto článku na verejnom fóre. Nikto z vlády nebude. Nikto z dokumentov v Clubhouse, ktorí propagujú nepravdivé rozprávanie, tiež nebude. Ak by to urobili, budú vystavení ako propagujúci nepravdivé informácie a stratili by svojich nasledovníkov. Tu je dôkaz, že sú kuracie: môj príspevok na Twitteri, ktorý ich všetkých vyzýva na debatu pred všetkými ich nasledovníkmi.

Výzva na Twitteri vydaná 6. júna. Nemyslím si, že niekto prijme moju ponuku na debatu, pretože vie, že prehrá. Zle. A nie som ani lekár. K 8. 8. 21 sa ma nikto neodvážil vyzvať, keď sú hracie podmienky vyrovnané.

Ak zaškrtnete, všetko v tomto dokumente je úplne na úrovni a všetko je možné nezávisle overiť z dôveryhodných zdrojov. Vládne agentúry odmietajú tento dokument ani komentovať (a TrialSiteNews sa pokúsil siahnuť po komentároch). Zvážte toto: myslíte si, koľko ľudí bolo doteraz zabitých a postihnutých touto vakcínou? Samozrejme, že nie. Sami nemajú presné čísla.

Uh oh … ďalšie správy. Niet divu, že FDA a CDC nevidia žiadne bezpečnostné signály. Tu sledujte odpovede na tento tweet.

Vakcíny nikdy nie sú určené na zabíjanie alebo zneškodňovanie ľudí. Miera úmrtnosti na pozadí očkovania v USA, ktorá je hlásená u VAERS <500 osôb ročne, je to predovšetkým preto, že ľudia zhodou okolností zomrú v čase očkovania (menšie množstvo bude mať na vakcínu nejaký nežiaduci účinok). Počet obetí súčasných vakcín COVID iba v USA je mimo grafov v porovnaní so všetkými ostatnými vakcínami v ktoromkoľvek inom roku.

V súčasnosti je zatiaľ hlásených viac ako 5 000 úmrtí, čo je pravdepodobne veľmi konzervatívny odhad, pretože údaje sú hlásené historicky a ešte viac počas pandémie (na základe všetkých anekdot, ktoré poznám, pretože nikto nechce spochybniť naratív, ktorý vakcína je iná ako bezpečná). Pamätajte, že porovnateľné% Američanov bolo očkovaných vakcínou COVID v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi. Táto vakcína je viac ako 100-krát smrteľnejšia ako vakcína proti chrípke … možno dokonca 1 000-krát smrteľnejšia, ako podrobne vysvetlím nižšie.

Prakticky všetky tieto úmrtia sú „nadmernými úmrtiami“ spôsobenými vakcínou. CDC nedokáže vysvetliť žiadne z týchto nadmerných úmrtí. Ak to nebola vakcína, čo ju spôsobilo? Videli ste analýzu niektorého z týchto prípadov? Nevedia vysvetliť, ako majú teraz desiatky našich detí problémy so srdcom. Nebudú zverejňovať, koľko desiatok detí je postihnutých. 10 tuctov? 100 tuctov? Nepovedia nám pravdu. Jedinou vecou, ​​ktorú mali všetkých tých 5 000 úmrtí spoločnú, bola vakcína.

V Izraeli je sledovanie nežiaducich udalostí oveľa presnejšie ako v USA. Zistili, že miera myokarditídy u očkovaných mladých dospelých je až 25-násobok bežnej základnej hodnoty pre dané vekové rozpätie . To nie je môj výpočet. Je to tak z článku („Miera hlásená medzi mladými mužmi v Izraeli bola 25-krát vyššia“). „Izraelskí vedci tento týždeň informovali, že u jedného z 3000 až jedného zo 6000 mužov vo veku od 16 do 24 rokov sa po podaní obidvoch dávok vakcíny Pfizer COVID-19 vyvinula myokarditída alebo zápal srdcového svalu .“ To je štvornásobok vakcíny proti kiahňam (čo je 1 z 12 000) .

Lekári v USA však trvajú na tom, že je to normálne a všetci by mali byť očkovaní vrátane detí. WTF?!?!

Spoločnosť Pfizer uviedla, že si je vedomá izraelských zistení, ale nemyslí si, že by bola preukázaná príčinná súvislosť. Spoločnosť uviedla, že miera myokarditídy po očkovaní nebola vyššia ako miera bežne pozorovaná u bežnej populácie . Vážne?!?! Ako to môžu povedať priamou tlačou? Toto je klasický príklad plynového osvetlenia.

Upozorňujeme, že sledovanie zdravia v USA je hrozné, ako vidíte z tejto správy z Connecticutu, ktorá ukazuje výskyt myokarditídy u ľudí vo veku 16-34 rokov z 20 000 ; Chýba nám hlásenie väčšiny prípadov. Sakra.

Takže teraz po zabití viac ako 4 500 Američanov chce vláda „chrániť“ vaše deti s plným vedomím, že niektoré z nich zomrú na úplne zbytočnú a nebezpečnú vakcínu . Je to absurdné a žiadny rodič by to nemal znášať.

Táto vakcína je oveľa nebezpečnejšia ako ktorákoľvek vakcína v našej histórii. Na túto vakcínu existuje viac reakcií ako na všetkých 70 vakcín za posledných 30 rokov dohromady . To je zrejmé z OpenVAERS, pretože celkový počet hlásení o tejto vakcíne a počet úmrtí sa rýchlo blíži k> 50% všetkých hlásených prípadov. Upozorňujeme, že VAERS je zaostávajúci indikátor, pretože hlásení VAERS je v značnom počte nevybavených. K 28. máju bolo hlásených 262 566 nežiaducich reakcií týkajúcich sa očkovania vakcínou Covid-19. Avšak do VAERS bolo odoslaných ďalších 168 564 správ, ktoré však ešte neboli do databázy pridané.

Vakcína učí bunky celého tela (každý orgán, najmä vaječníky žien), aby vytvorili toxický bielkovinový proteín.

Mužské aj ženské reprodukčné orgány môžu byť ovplyvnené toxickým proteínom s hrotmi. Len to zatiaľ nevieme, ale miera potratov je po očkovaní alarmujúca. 82% miera spontánneho potratu pred 20 týždňami .

Viac ako 4 500 ľudí bolo zabitých touto „bezpečnou“ vakcínou. Keby cudzí národ zabil viac ako 4 500 Američanov, nečinne by sme sedeli a povzbudzovali ich? Vláda môže namietať, že počet obetí je menej ako 600 000 Američanov, ktorí zomreli na vírus. Ale to je falošný argument, pretože naša vláda zámerne potláča alternatívy (napriek dôkazom účinnosti vo veľkých randomizovaných štúdiách fázy 3) a bráni im v hľadisku.

Vypočítať presný počet úmrtí je takmer na mieste. V minulosti bola hranica smrti taká, že ak vakcínou zabije 1 z 1 milióna Američanov, zastavíme ju. Zastavíme sa teda na 168 nadmerných úmrtiach. Momentálne existuje 4 500 úmrtí navyše a pravdepodobne viac ako 25 000 úmrtí. Takže sme v rozmedzí 25 až 125 krát nad medznou hodnotou a chceme zvýšiť rýchlosť očkovania a poskytnúť ju svojim deťom. Prečo sa tlač nepýta, prečo to robíme, keď existujú lepšie alternatívy, ktoré vedú k oveľa menším stratám na životoch?

Nevieme, koľko ľudí zomrelo. 4 500 je dolná hranica. A mnoho ďalších bude dočasne alebo natrvalo deaktivovaných . Nikto nerozpráva.

Na základe všetkých anekdotických správ od lekárov, ktoré som doteraz dostal, odhadujem mieru nežiaducich účinkov so zmenou závažného života na približne 2% a miera úmrtia môže byť až 0,02% (1 z 5 000 pacientov, čo znamená najviac dokumenty nikdy neuvidia smrť, takže to bude vyzerať bezpečne). Toto sú odhady a budú sa spresňovať, keď získam viac údajov. Napríklad v jednom zo 600 očkovaných pacientov má 6 závažné nežiaduce udalosti (SAE) a jeden z nich je blízko smrti. Nemôžem identifikovať lekára, pretože sa bojí odplaty. Pre 900 pacientov Dr. Hoffe sú 3 trvale invalidní a 1 zomrel. Doktor Hoffe sa nebál vystúpiť, ale pravdou bolo, že stratil nemocničné privilégiá a jeho správy boli roztrhané. Položte si otázku, prečo by ktorýkoľvek lekár ohrozoval ich živobytie? Nie je anti-VAXer; bol preočkovaný. Zaočkoval 900 pacientov. Cítil sa nútený napísať svoje vážne obavy , v podstate „Bol som dosť znepokojený vysokou mierou závažných vedľajších účinkov tohto nového liečenia.“ Ak je vakcína taká bezpečná, ako tvrdia, nikdy neuvidíte podobné poznámky. Nikto nemá čas ani motiváciu. Prečo by niekto vypracoval takúto podrobnú poznámku, aby dostal padáka?

Výňatky:

 1. Je potrebné zdôrazniť, že títo ľudia neboli chorí , liečili sa na nejaké
  zničujúce ochorenie. Boli to predtým zdraví ľudia, ktorým bola ponúknutá
  experimentálna liečba s neznámymi dlhodobými vedľajšími účinkami, ktorá ich chránila pred
  chorobou s rovnakou úmrtnosťou ako chrípka. Je smutné, že ich životy boli teraz
  zničené.
 2. Normálne sa považuje za základný princíp lekárskej etiky prerušenie
  klinického skúšania, ak sa pri vyšetrovaní preukáže významné poškodenie.
 3. Moja posledná otázka je teda táto; Je z medicínskeho hľadiska etické pokračovať v zavádzaní očkovacej látky
  vzhľadom na závažnosť týchto vedľajších účinkov ovplyvňujúcich život, a to už po prvom zásahu? V
  Lytton, BC, máme incidenciu 1 z 225 závažných vedľajších účinkov ovplyvňujúcich život, z tejto
  experimentálnej terapie génovou modifikáciou

To je dôvod, prečo lekári nebudú hovoriť. Strach z odplaty. Nahlasovanie nemá žiadny prínos.

To sa stane, ak hovoríte pravdu: odoberú vám nemocničné privilégiá a odstránia vaše správy. Toto pošle lekárom jasný odkaz: podporte rozprávanie alebo inak.

Vynikajúcou alternatívou k očkovaniu je jednoducho liečiť infekciu COVID osvedčeným protokolom včasnej liečby a modernizovať naše nemocničné protokoly (ktoré sa bojíme zmeniť, aby sme užívali lieky ako cyproheptadín). Táto alternatíva má za následok výrazne nižšie zdravotné postihnutie a úmrtie v porovnaní s vakcínami. Novšie dostupné vakcíny sa čoskoro javia ako oveľa bezpečnejšie ako súčasné vakcíny.

Účel tohto dokumentu

Účelom tohto dokumentu je vzbudiť oprávnené obavy z nepravdivého príbehu, že súčasné vakcíny sú bezpečné a mali by sa používať pre všetkých.

Som otvorený opravám, najmä ak máte pocit, že ste boli týmto článkom nespravodlivo zneužívaní. Stačí odpovedať v sekcii komentárov nižšie, aby ich všetci videli.

Určite je veľa ľudí, ktorí sa zapojili do rozprávania. A je to rozumná pozícia, pretože štúdiu fázy 3 uskutočnila kniha atď. Jedna z mojich priateľov bola vyšetrovateľkou v procese so spoločnosťou Pfizer a povedala, že to nie je nič zlé a všetko, čo videli, vyzeralo čisto. Nemám dôvod sa domnievať, že tu došlo k nejakej faule.

Nemám čo zlé povedať o žiadnom z výrobcov vakcín. Iste, preťali niektoré rohy, ale to bolo rozumné: pri krátkom čase urobíte nejaké vypočítané stávky. Keby som bol na čele, mohol by som urobiť rovnaké rozhodnutia. Takže moje problémy nie sú vôbec so žiadnou zo spoločností samotných. Naozaj si myslím, že všetci odviedli skvelú prácu za mimoriadne zložitých okolností.

Čo ma však znepokojuje, je nájsť veľa dôkazov, ktoré sa nezhodujú s príbehom a ktoré vyvolávajú oprávnené obavy o bezpečnosť vakcíny. Účelom tohto dokumentu je objasniť tieto problémy, aby ich bolo možné riešiť jeden po druhom a vyriešiť ich.

Preto si myslím, že tento dokument je cenným doplnkom vedeckého diskurzu.

Po zverejnení tohto článku sa našlo veľa ľudí, ktorí sa rozhodli prerušiť so mnou všetky vzťahy; takmer všetci z nich by boli považovaní za „špičkových“ akademikov. Spochybnenie prijatého príbehu sa považuje za zlé. Povedali, že riskujem životy a nechceli, aby sa so mnou spájalo ich meno.

Tak bud. Myslím si, že pre vedeckú komunitu je mimoriadne nebezpečné zaujať postoj, že ak niekto spochybní príbeh, musí sa mýliť a správnym postupom je prerušenie všetkých väzieb a odmietnutie diskusie. Ak sa mýlim, budem diskreditovaný. Ak mám pravdu povedať, budem tým, kto zachráni životy a ich názory budú život ohrozujúce. Trávením času by som to netrávil, keby som nebol presvedčený, že mám pravdu. Existuje príliš veľa vecí, ktoré nikto nedokáže vysvetliť, ak si kúpite hypotézu, že vakcíny sú bezpečné.

Spýtal som sa týchto akademikov „pozrite sa, ak sa mýlim, tak ako to vysvetlíte…?“ Nikto z nich by sa neangažoval. Niektorí z nich povedali: „Počul som, že ste proti vakcíne. Už so mnou nikdy nehovor. “ Myslím to vážne. Tieto veci si nemôžeš vymyslieť.

Títo chlapci sú skutočne bystrí, ale nemohol som nesúhlasiť viac s ich prístupom.

Zaobchádzali so mnou, akoby som bol zlý človek. Nie som vôbec zlý. Mojou jedinou motiváciou je zachraňovať životy hľadaním riešení kľúčových otázok. Ostrakizovanie disidentov je podľa mňa zlá veda.

Ich systém viery je založený na výsledkoch fázy 3. Ak sa realita odkloní od štúdie fázy 3, akademik uverí procesu a ignoruje realitu ako „neoficiálnu“. To je dôvod, prečo keď sa ľudia obrátia na svojich lekárov so sťažnosťami na problémy, sú nasmerovaní k vykonaniu genetických testov, pretože vakcína je ako možná príčina vylúčená, pretože podľa falošného príbehu je bezpečná.

To vôbec nie je veda. Veda je o intelektuálnej zvedavosti a vhodnej hypotéze k údajom. Predefinovali vedu tak, aby vylúčili niečo iné ako dáta vo veľkom dvojitom sledovaní (DB-RCT) ??? Možno to urobili, keď som sa nedíval.

Podľa môjho názoru musíme hodnotiť úspech na základe výsledkov z reálneho sveta na 100 miliónoch ľudí a nezahrabávať hlavu do piesku a predstierať, že jediný dôkaz, ktorý máme, je DB-RCT a že dáta v reálnom svete sú jednoducho také chaotické, aby interpretovali musia byť zlikvidované ako nespoľahlivé. Iste, tlmočiť je nepríjemné, ale nepotrebujete DB-RCT, ak máte 25-násobok normálnej rýchlosti udalostí, ktorú nie je možné vysvetliť inak. Tvrdia, že áno. Myslenie je zakorenené. Je to čudné. To dieťa, ktorého mozog bol vyprážaný vakcínou? Musí to byť genetická chyba! Ako môžete ako vedec vylúčiť ako príčinu vakcínu? Ak to v prírode nikdy predtým nebolo pozorované, prečo by ste sa ponáhľali k teórii prírodného pôvodu verzus vonkajší zásah toxického materiálu spôsobujúci potrat 82%. Každý inžinier, ktorý sa zaoberá týmto problémom a má dve možnosti,

Vypočul som obe strany a som presvedčený, že tu existuje vzduchotesný prípad protiargumentu, pretože veci, ktoré som videl na vlastné oči, nie sú v súlade s naratívom. Mozem sa mylit? Samozrejme. Môžu sa mýliť? Absolútne. Ale moje rozprávanie sa hodí k faktom a ich rozprávanie nie. Tak a máš to.

Určite nie som sám, kto spochybňuje príbeh. Ako príklady viď Petícia občanov Wastila a Petícia občanov Wodarg a Petícia občanov zdravia detí .

Cieľom je nastoliť problémy a hľadať pravdu. Myslím si, že by sme sa mali zapojiť do otvorenej diskusie a vyriešiť nezrovnalosti konštruktívne.

Pretože už príbeh poznáte, tento dokument sa zameria na predstavenie prípadu protiargumentu.

Úroveň dôvery v protiargumentáciu je teraz 100%. Neexistujú racionálne vysvetlenia toho, čo som pozoroval. Nikto ich nevie vysvetliť. Pracovníci kongresu mi nebudú odpovedať. CDC sa domnieva, že vakcínou je 0 mŕtvych. To je tak odlúčené od reality, že to nie je vtipné. Už ste prekonali 25-násobne vyššiu úmrtnosť z tejto vakcíny v porovnaní s históriou, netušíte, čo spôsobilo všetky úmrtia („vakcína … no“), a teraz sa cítime tak dobre, že chceme zabiť naše deti? Robíš si zo mňa srandu? Vyhľadajte komplikácie spojené s myokarditídou (náznak: zlyhanie srdca, smrť). Čo za rodiča by za to prihlásilo svoje dieťa, najmä vzhľadom na článok z Vedy, ktorý nevykazuje žiaden úžitok. Takže v podstate sa vaše dieťa bude hrať s ruskou ruletou s vakcínou a nie je tu žiadna prevrátená stránka, iba negatívna stránka.

Myslím si, že by sa mala hanbiť celá akademická obec za to, že nahlas nevystúpili proti tejto vakcíne. Ukazuje to, akí sú neschopní, že počítačový podnikateľ dokáže jasne vidieť, čo sa deje, a nie. Je to trápne pre celú lekársku komunitu. Vyjde mi to tak, že som na správnej strane a všetci sa mýlia. Dôkazy na stole sú také presvedčivé. A čím dlhšie sa bude akademická obec kopať v pätách proti tomu, čo tu píšem, tým horšie to bude vyzerať.

Je to tiež obžaloba médií hlavného prúdu. V tejto veci by mal byť investigatívny novinár New York Times . Vedzte, koľko prichádzajúcich dotazov som dostal (pretože viem oveľa viac, že ​​ich nemôžem zverejniť): nula. Urobili sme však odchádzajúcu žiadosť k jednej z najuznávanejších publikácií na svete, ktorá sa na to pozerá. Bude teda zaujímavé sledovať tento vývoj.

Malo by vám povedať niečo, o čom so mnou NIKTO nebude debatovať. NIKTO.

Bezpečné vs. nebezpečné

Jeden čitateľ vzniesol legitímny argument o bezpečnom a nebezpečnom názve. Bezpečnosť je relatívna. Takže keď poviem, že vakcína je „nebezpečná“, znamená to, že alternatívne možnosti majú výrazne atraktívnejší profil rizika a výnosov.

Otázky, na ktoré odmietajú odpovedať

Existujú skutočne základné otázky, ktoré by sa médiá mali pýtať verejných agentúr a Kongresu. Pretože nekladú žiadne otázky, myslel som si, že by bolo užitočné poskytnúť nejaké „spúšťače rozhovorov“ pri ďalšom rozhovore s novinármi s Bidenom, Faucim, členmi Kongresu atď.

 1. Prečo senátor Peters nepožiadal od NIH nereagovanú verziu e-mailov s faucistami? To by nám okamžite povedalo pravý zdroj vírusu. Nie je potrebné vyšetrovanie. Čoho sa bojí senátor Peters? NIH uviedol, že môže požadovať tieto dokumenty a tie budú v súlade s nimi.
 2. Môžete vysvetliť chýbajúcich 200 000 záznamov v systéme VAERS? Prečo sa záznamy odstraňujú každý týždeň (nejde o duplikáty)?
 3. Prečo neboli Fauci a Lane prepustení? Fauci financoval výskum, ktorý sa pokazil a rozpútal SARS-CoV-2. Dokonca máme aj dôkaz o maskovaní. Lane porušil zásadu predbežnej opatrnosti a použil všetky dostupné zásady týkajúce sa dôkazov. Systematické recenzie sú vrcholom pyramídy Evidenced Based Medicine (EBM) a nezmieňuje sa o nich ani pri zápise ivermektínu. Je zodpovedný za zbytočné úmrtia státisícov Američanov. Nemali by tu byť vznesené trestné oznámenia, pretože to bolo úmyselné a vedome vykonané?
 4. Kedy budú Fauci a Biden čistí a povedia svetu, že ivermektín skutočne funguje? Cliff Lane to vie. Práve teraz GAVI(aliancia vakcín) zobrazuje reklamy po celom svete s falošným príbehom, že ivermektín nefunguje. To nie je záchrana životov. KTO vie, že to funguje. Nehovoria nič. Toto je ďalšia masívna zakrývacia a dezinformačná kampaň. Je tu príležitosť napraviť rekord? Vyzval som svet, aby dokázal, že NIH má pravdu. Žiadni príjemcovia. Ak nájdete chybu v systematickom prehľade BIRD, uveďte ju hneď. Inak MUSÍTE postupovať podľa Evidence Based Medicine, ktorá hodnotí Systematické kontroly na vrchole pyramídy dôkazov. Na čo čakáme Mandátujeme masky bez jedinej randomizovanej kontrolovanej štúdie (RCT), napriek tomu o ivermektíne mlčíme? Robíš si zo mňa srandu!?!?
 5. Kedy chystajú dokončiť toxikologické štúdie na NHP, ktoré v prvom rade preskočili? U potkanov to nemôžete urobiť a na vykonanie testov musíte použiť skutočnú vakcínu. Zverejnite prosím výsledky testu a biodistribúciu, aby sme ich všetci videli, a nie ich skrývať ako „DÔVERNÉ SPOLOČNOSTI“. Skrytie týchto údajov nie je vo verejnom záujme. Keby sme to videli skôr, mohli by sme zabrániť úmrtiam.
 6. Čo hovorí prezident Biden na dcéru môjho priateľa, ktorá je tak rozrušená zo straty dieťaťa (v 25. týždni) kvôli vakcíne? Prečo sa tehotným ženám hovorilo, aby dostali očkovanie, keď sme vedeli, že je to veľmi nebezpečné, pretože to má 8-krát vyššie riziko spontánneho potratu? Plod bol krvavý a znetvorený. Gynekolog nikdy nic take nevidel. Nikdy. Neboli však hlásené CDC ako súvisiace s vakcínami alebo vstupujúce do VAERS, aj keď je to najpravdepodobnejšie vysvetlenie od doby, keď sa toxická podjednotka S1 nachádza v oblasti okolo vaječníkov. Zdá sa, že všetky tieto úmrtia sú zakryté odpísaním ako „ach, to je naozaj zvláštne … nikdy predtým som to nevidel.“ Hovorí sa nám, že vakcína je bezpečná, takže si nikto nikdy nemyslí, že to vakcína spôsobila. Bez pitvy.
 7. Ako môže CDC nazvať vakcínu, ktorá zabije okolo 1 z 10 000 ľudí, ako „úplne bezpečnú“, zatiaľ čo FDA trvá na tom, že ivermektín, ktorý zabije 1 z 1 000 000 000 ako „ nebezpečný a môže spôsobiť vážne škody “. Robíš si zo mňa srandu?!?!
 8. Ako môže FDA sprístupniť N-acetylcysteín (NAC) v súčasnosti iba na lekársky predpis, zatiaľ čo vakcína je dostupná bez lekárskeho predpisu? Môžete porovnať počet ľudí zabitých každý rok týmito dvoma osobami?
 9. Prečo nezverejňujete presný počet ľudí, ktorí boli zabití a postihnutými týmito vakcínami? Nemalo by to byť súčasťou informovaného súhlasu?
 10. Mal by riadny dokument s „informovaným súhlasom“ obsahovať všetky kľúčové otázky uvedené v tomto dokumente? Ak nie, aké problémy súvisiace s vakcínami by sa tu mali vylúčiť a prečo? Kedy bude uvedený nový informovaný súhlas s mierou výskytu každého významného vedľajšieho účinku? Navrhujem zahrnúť tak incidenciu, ako aj závažnosť symptómu, napr. Mŕtvica, infarkt myokardu by boli veľmi vážne.
 11. Prečo Bidenova administratíva zamurovala všetky moje pokusy hovoriť s nimi o fluvoxamíne? Prečo so mnou NIKTO nebude verejne diskutovať o dôkazoch o tomto lieku? Nezaslúži si americká verejnosť úprimnú diskusiu o tejto dôležitej a bezpečnej alternatíve k očkovaniu?
 12. Koľko ďalších lacných, bezpečných a účinných liekov proti lieku COVID bolo za 60 minút? Proste fluvoxamín, pokiaľ viem. Bude so mnou diskutovať Francis Collins? Prehrá. Mám pravdu a údaje na svojej strane a on nemá žiadne prijateľné vysvetlenie, ak liek nefunguje, ako môžeme dosiahnuť 100% veľkosť účinku aj pri 8 cross-over pacientoch. Ako vysvetlí p-hodnotu 1e-14 pre údaje o príznakoch? Súd bol vykonaný výskumníkom financovaným NIH.
 13. Iste musíte vedieť, že fluvoxamín aj ivermektín boli potvrdené vo veľkých klinických štúdiách, ktorých procesy boli validované WHO. Bolo o tom informované WHO. Lane to vie. Gatesova nadácia to vie. Prečo teda nedávate ľuďom vedieť, že existujú životaschopné alternatívy očkovania? Nie je to vrecia s pieskom? A prečo žiadna z týchto organizácií nevystúpi proti hanebným reklamám, ktoré prevádzkuje spoločnosť GAVI s cieľom odradiť ľudí od používania ivermektínu. Viete, že sa mýlia, ale všetci mlčia.
 14. Ak sú usmernenia NIH správne pre Ivermectin a Fluvoxamin, prečo potom NOBODY vystúpil s požiadavkou o cenu 2 milióny USD, ak sú schopní obhajovať pokyny NIH? Neuskutočnil sa ani pokus okrem jedného chlapíka z Bieloruska. Vážne? !!?! Je to to najlepšie, čo môžete urobiť, chlapci?
 15. Kde je vaša fáza 3 DB-RCT, ktorá ukazuje, že deti do 20 rokov sú lepšie očkované týmito vakcínami? To mi asi chýbalo.
 16. Kde ukazuje vaša fáza 3 DB-RCT, že ak ste dostali COVID, je lepšie dostať tieto vakcíny alebo nie? Aj ten mi chýbal. Ak z vakcíny neexistovalo riziko úmrtia alebo postihnutia, videl som argument. Ale to jednoducho nie je realita?
 17. Kde ukazuje váš DB-RCT, že 12-ročné dievča, ktoré je dnes očkované, bude môcť mať deti o 6 rokov?
 18. V čom spočíva rozdiel v nosení vašej masky ukazujúcej DB-RCT? Jediný RCT, ktorý máme na maske proti COVIDU, bol vykonaný v Dánsku a ukázal, že nosenie masky malo štatisticky nevýznamný rozdiel. Podľa vlastných pravidiel dokazovania by ste to nemali nariaďovať. Naopak, fluvoxamín má dve publikované RCT, ktoré vykazujú 100% veľkosť účinku, ak sa podá EARLY (nižšia veľkosť účinku, ak ho podáte neskoro, ako pri štúdii fázy 3). Fluvoxamín je teda účinný, ale nie je predpísaný, napriek tomu sú masky neúčinné a predpísané. Ako si to vysvetľujete? Pri dávke 50mg BID x 14d je fluvoxamín mimoriadne bezpečný s veľmi nízkym profilom vedľajších účinkov.
 19. Prečo nikto iný nepýta tieto zjavné otázky, ktoré by mal klásť každý mysliaci človek?
 20. Prečo sú lekári, ktorí vystupujú proti rozprávaniu, potrestaní? Čo sa stalo s doktorom Hoffeom?
 21. Ak to nebola vakcína, ktorá zabila viac ako 5 000 ľudí, čo to bolo? Prečo nevidíme prípady, ktoré boli doteraz analyzované? Koľko prípadov bolo analyzovaných?
 22. Každý vie, že podjednotka S1 je toxická a spôsobuje zápal a poškodenie endotelových buniek? Určite to bolo dobre známe na FDA a CDC. Kto to priniesol a prečo boli ignorovaní?
 23. Prečo nebol Kristian G. Andersen  pozvaný do Kongresu, aby vydal svedectvo o utajení a hovoril o všetkých redakciách v e-mailoch fauciov? Toto bola najväčšia pandémia v našej histórii a nevolame žiadnych svedkov s dôvernými informáciami ??? Chlapče, to vôbec nechápem. Bolo by úžasné, keby tlač pohovorila s Kristianom, aby mu porozprávala svoj príbeh o zakrytí, pretože po tom, čo Chris natočil svoje video o zastavení šírenia, vôbec nehovorí s Chrisom Martensonom .
 24. Prečo CDC trvá tak dlho analyzovať úmrtia na myokarditídu a perikarditídu u dospievajúcich? Aká je súčasná teória? Koľko detí sme doteraz zabili? Koľko ďalších detí musí zomrieť, kým zastavíme túto kampaň? Alebo im ponúkneme cukríky a necháme ich podpísať informovaný súhlas?
 25. Prečo so mnou nikto z CDC, FDA, NIH nebude debatovať o problémoch uvedených v tejto časti? Iste sa nemôžu báť technologického podnikateľa v Silicon Valley, ktorý má iba dva tituly z MIT … v elektrotechnike a informatike ???
 26. Stretnutia panelu NIH COVID Liečebné pokyny sú tajné. Ako je to vo verejnom záujme? Nemali by byť tieto stretnutia verejné a mali by umožňovať prezentácie odborníkov na túto drogu na verejnom fóre? Mali by byť hlasy členov panelu verejné, aby bolo možné brať ich na zodpovednosť za chyby v úsudku? Prečo neexistuje výpočet nevýhody nesprávneho odporúčania? Napríklad, ak existuje len 10% šanca, že si ľudia myslia, že ivermektín účinkuje, prečo by ste ho neodporučili, pretože zachráni viac životov, ak bude fungovať? Chcel by som pochopiť od každého člena panelu, v čom veria% pravdepodobnosti, že je ivermektín užitočný proti COVID. Porozprávajú sa títo ľudia niekedy s lekármi v prvej línii, ktorí teraz používajú ivermektín? Takže ak mám 1 000 dokumentov, ktoré majú takmer 100% úspešnosť pri udržiavaní ľudí mimo nemocnice, nazval by si to neoficiálne a hodil by si dôkazy? No tak chlap, ľudia zomierajú. Veda je o vytvorení hypotézy založenej na všetkých dôkazoch, nie na zbieraní dôkazov, ktoré sa vám páčia. Vyhľadajte vedu v slovníku; neexistuje nič o tom, ako musíte ignorovať údaje od lekárov prvej línie, ktorí skutočne liečia skutočných pacientov a zachraňujú životy.

Tým môžeme zatiaľ začať. Mám ešte veľa ďalších, na ktoré by som sa chcel opýtať.

Fajčiaca zbraň, o ktorej si myslím, že zvrhne Bidena a demokratov (ak sú republikáni múdri)

Fajčiarska zbraň je bezplatná S1. To znamená „sakra, vakcína je chybná. To sa nemalo stať. “

Našťastie, s včasnou liečbou pomocou liekov dokázaných v štúdiách fázy 3, máme bezpečnejšiu a účinnejšiu možnosť ako chybná vakcína.

Som demokrat. Ale najskôr som človek. A nejde ani tak o blízky hovor. Čím skôr Biden ustúpi a zastaví vakcínu, tým lepšie pre svoju budúcnosť. Ak pôjde vpred, bude spolu s demokratmi zmietnutý z moci. Nechcem, aby sa to stalo.

Argumenty týkajúce sa výpočtov dĺžky života podľa kvality (QALY) ako základu na odôvodnenie posúdenia rizika a prínosu pre tieto vakcíny sú nepopierateľné. Vláda pri uskutočňovaní týchto rozhodnutí nedodržala svoje vlastné zavedené procesy a politiky. Každý, kto sa pravidelne zúčastňuje na stretnutiach Poradného výboru pre imunizáciu (CDIP) CDC, vie, o čom hovorím v súvislosti s QALY.

Porušujú zákon . Bioetika a federálny zákon sú jednoznačné a sú uvedené v Maloneovom článku o TSN :

 1. Toto sú experimentálne vakcíny. Núdzové povolenie na použitie (EUA) udeľuje výnimku pre informovaný súhlas, ale neprevyšuje kľúčové požiadavky týkajúce sa výskumu na ľudských subjektoch.
 2. Vláda preto musí byť v súlade s federálnymi zákonmi, ktoré sa týkajú etického výskumu ľudských subjektov.
 3. Musia byť splnené tri kľúčové požiadavky: 1. úplné a úplné zverejnenie rizík, 2. testované subjekty musia porozumieť rizikám 3. a existuje ochotný súhlas s účasťou.

Ak niekto odmietne udeliť súhlas a pokúsite sa ho prinútiť (napr. Potrestanie za nedodržanie typu „prepustím vás“), porušujete tým federálne zákony.

Dospievajúci ďalej nemôžu poskytnúť informovaný súhlas; iba ich rodič alebo zákonný zástupca.

Existujú tri spôsoby, ako to obísť:

 1. Tvrdenie, že vakcína je „úplne bezpečná“ (čo by nebola pravda, ale zbavuje vás povinnosti súhlasu)
 2. Zmeniť zákon (chlapec, ktorý by vyzeral naozaj zle a republikáni to nedovolia)
 3. Ponáhľajte sa, aby to bolo schválené (chlapec, ktorý by zložil chybu a tankoval demokratov)

Stíhajú # 3. To len zvyšuje chybu a diskredituje FDA a CDC na ďalšie desaťročia.

Voľný proteín s obsahom hrotov (podjednotka S1) v krvi po celom tele je fajčiarska pištoľ.

Toto nie je správne. Zadarmo hrot je nebezpečný. Všetci to vedeli. Nemalo sa to stať. Vytvorili ukotvenie, aby ste nedostali špicu zadarmo. Toto malo byť zistené, ale nikto neurobil toxikológiu. FDA nenútil farmaceutické spoločnosti, aby vykonali požadované toxikologické štúdie. Boli príliš uponáhľaní a verili, že kotvenie bude fungovať.

Vieme, že existuje špicatie niekoľkými rôznymi spôsobmi:

 1. Porušuje hematoencefalickú bariéru. Preto sú ľudia dni po očkovaní ospalí … ich mozog je posratý.
 2. Je hlásených toľko neurologických nežiaducich udalostí
 3. PET vyšetrenia, ktoré určujú, ako rakovina reaguje na liečbu, sa nemôžu u očkovaného pacienta použiť niekoľko týždňov, pretože lymfatické uzliny po celom tele sa rozsvietia z hrotu.
 4. Medzi vedcami Harvard meria u očkovaných pacientov .

Oni nemali mať čas, aby si správnu dávku . Dávka je cesta von z parku. Nemal som čas robiť rozmedzie dávok.

Ak prezident Biden a demokrati budú tento článok naďalej ignorovať, potopí ich to. Okamžite urobte správnu vec a teraz zastavte tento experiment. Vráťte sa späť a opravte produkt. Je chybný.

Mandát na očkovanie je nesprávny

Senátor Ron Johnson to má úplne správne: mandáty na očkovanie sú nesprávne .

Pripojia sa k nemu aj nejakí demokrati?

Informovaný súhlas sa týka vašej schopnosti povedať nie. Ak existuje poverenie, potom je informovaný súhlas (ako to vyžaduje zákon) nadbytočný. Nechápem, ako môže byť mandát legálny, pretože porušuje federálny zákon o experimentovaní na ľudských subjektoch. Ak chcú demokrati povoliť experimenty na ľudských subjektoch bez informovaného súhlasu, budú musieť zmeniť zákon. A ak to urobia, skoro všetci zmeníme večierky.

Čo hovoria ľudia?

V tejto chvíli sa asi pýtate: „Čo hovoria ľudia na tento dokument?“

Súkromne, potom, čo väčšina mojich akademických priateľov prerušila všetky väzby, bolo to všetko pozitívne. Mnoho ľudí sa bojí vysloviť za to, čo som napísal, kvôli strachu z odplaty, pretože to ide proti príbehu a mohli by byť prepustení. Chlapče, Amerika sa od detstva určite veľmi zmenila. Dnes sa ľudia stavajú za vakcínu, ktorá má celkom dobrú šancu na ich zabitie, a ak sa spýtam, „viete, či je táto vakcína bezpečná?“ kričia ma ako „anti-vax“. Musím milovať toleranciu k pôvodnému mysleniu. Vyskúšajte to sami. Je to ohromné.

Pracovníci kongresu povedali „ozveme sa vám.“

Cliff Lane: žiadna odpoveď. Siahol som dokonca po opravách. Nič. Cvrčky.

Správa Bidena: Cvrčky.

CDC: Vždy ma odmietli pri každom mojom pokuse kontaktovať Rochelle, takže som to vzdal.

FDA: Páči sa mi Janet Woodcock. Podotkol som. Poslúchla. Rozumie im. V tejto chvíli nemôže povedať veľa ako odpoveď. Je šikovná. Mám pred ňou veľkú úctu.

Všeobecne sa mi páčia ľudia, ktorí ma legitímne debatujú. To sú dobrí ľudia.

Ľudia, ako sú Cliff Lane, Jeremy Farrar, Kristian Andersen, ktorí prestávajú komunikovať, keď vedia, že boli chytení rukou v nádobe na sušienky, to sú ľudia, ktorých nemám rád.

V tomto ohľade som dosť jednoduchý človek.

Zhrnutie kľúčových bodov zahrnutých v tomto dokumente

 1. Vakcíny nikdy nemajú zabíjať ľudí. Vakcína proti chrípke nikoho nezabije. Prakticky nula (existujú aj veľmi zriedkavé udalosti, pri ktorých ľudia zomierajú, ale je ich menej ako 1 z milióna). Ľudia majú oveľa väčšiu pravdepodobnosť úmrtia len zhodou okolností s očkovaním, nie s očkovaním. Napríklad podľa VAERS zomiera ročne menej ako 1 človek vo vekovej skupine 30 – 39 rokov.
 2. Vakcíny COVID sú jedinečné v tom, že zdraví ľudia, ktorí vakcínu dostanú, môžu skončiť mŕtvi alebo postihnutí v miere, ktorá môže byť oveľa vyššia, ako sme sa domnievali. Verejne o tom budem s kýmkoľvek diskutovať a prehrá.
 3. Táto vakcína je oveľa nebezpečnejšia ako ktorákoľvek vakcína v našej histórii. Na túto vakcínu existuje viac reakcií ako na všetkých 70 vakcín za posledných 30 rokov dohromady .
 4. V zásade vytvárame národ diaľkových prepravcov vakcín. Niektoré budú bezpríznakové, niektoré budú mať mierne príznaky, iné budú mať príznaky znefunkčnenia a niektoré zomrú. Príznaky sú na celej mape.
 5. Prinajmenšom, ak FDA nezastaví očkovanie, mali by vyžadovať BLACK BOX varovanie upozorňujúce ľudí, že vakcína vás môže zabiť alebo spôsobiť trvalé zdravotné postihnutie a miera oboch nie je v súčasnosti známa. Aspoň tak ľudia do toho idú s otvorenými očami.
 6. Vedľajšie účinky vakcíny môžu byť jemné a neuveriteľne rozmanité, pretože vakcína môže zasiahnuť ktorúkoľvek časť vášho tela vrátane mozgu. Jeden lekár povedal: „Čo je také typické pre odpovede, je atypická povaha všetkých prezentácií.“ Napríklad sa mi teraz 2 mesiace po druhej dávke začali nekontrolovateľne triasť prsty. Tento druh neurologického poškodenia nie je možné preukázať príčinu a následok. Nikdy by som to nepripisoval vakcíne, pretože mi povedali, že vakcína je bezpečná. Ale ak by mi povedali, že vakcína spôsobuje, že moje telo produkuje toxín všade, vrátane môjho mozgu, akýkoľvek nový neurologický príznak do 3 mesiacov po akejkoľvek výstrele je veľmi podozrivý. Nemôžem to nahlásiť vo V-SAFE, pretože nemôžete urobiť proaktívne hlásenie. Budem sa hlásiť vo VAERS. Len čo si uvedomíte, väčšinu ľudí by nikdy nenapadlo spojiť ju s vakcínou, pretože sa to stalo o 2 mesiace neskôr a vakcína má byť bezpečná A pretože väčšina ľudí nevie o VAERS A pretože väčšina by sa neobťažovala nahlásiť to VAERS, pretože by to považovali za príliš špekulatívne, všetky tieto údaje sa stratia. V-BEZPEČNÉnikdy ma neupozornil na to, že príznaky môžu byť jemné, rôznorodé a hlásiť VŠETKO, čo je vo VAERS všetko nové a neobvyklé . To je dôvod, prečo FDA a CDC nevidia bezpečnostný signál. Keby som tento článok nenapísal (alebo nečítal), pripísal by som ho starobe / smole. Teraz už viem lepšie.
 7. Nevieme, koľko ľudí táto vakcína zabila alebo deaktivovala. Neexistuje transparentnosť týchto čísel a žiadna analýza osôb, ktoré zomreli alebo boli zdravotne postihnuté. Samozrejme vieme, že tieto vakcíny spôsobujú obrovské mini krvné zrazeniny, takže nič neprekvapuje.
 8. Ak sa vám niečo stane do 3 mesiacov od podania novej dávky, ktorá ovplyvňuje váš každodenný život , oznámte to vo VAERS .
 9. Zbierame informácie od lekárov. Jeden lekár so 600 zaočkovanými pacientmi uviedol, že u 6 z nich sa vyskytli závažné nežiaduce udalosti (vyžadujúce návštevu nemocnice alebo hospitalizáciu); 1 z týchto pacientov môže čoskoro zomrieť. To je veľmi znepokojujúce. Nevieme, či je to typické alebo nie.
 10. Lekári hlásia nežiaduce udalosti u nedávno očkovaných pacientov, ktoré sú mimo grafov. Rozsah podmienok je bezprecedentný a lekári sú zmätení, pokiaľ ide o príčinu a správnu liečbu. Jeden 16-ročný mladík nemohol hovoriť ani vidieť iba 48 hodín po výstrele. Nevieme, ako je to bežné, ale už len vypočutie jedinej takejto udalosti je mimoriadne znepokojujúce. Tlač to neuviedla; Videl som to v e-maile. Takže musia existovať desiatky alebo stovky prípadov, ako sú tieto, o ktorých „nevieme“, pretože sa to nepovažuje za udalosť súvisiacu s očkovaním.
 11. CDC pripúšťa, že desiatkam tínedžerov diagnostikovali problémy so srdcom krátko po obdržaní výstrelu . Neboj sa! Vyšetrujú to, ale očkovací program počas vyšetrovania nezastavia. Sú to už 2 týždne a ani slovo.
 12. Očkovanie zvyčajne injektuje alebo vytvorí neškodný antigén v ramene, aby sa vytvorila imunita. Zostáva vo vašom ramene. Tieto vakcíny sú rôzne. Vakcíny mRNA dodávajú bunkám po celom tele pokyny, aby vytvorili patogénny spikový proteín počas nasledujúcich 48 hodín: vo vašom mozgu, srdci, vaječníkoch atď. Spikové proteíny poškodzujú steny krvných ciev a spôsobujú zrážanie. Hroty sa môžu uvoľniť z bunkovej membrány a voľne cirkulovať, čo spôsobí ešte väčšie poškodenie. Proteinové proteíny môžu trvať asi 30 dní. Škody, ktoré boli spôsobené za 30 dní, môžu trvať celý život.
 13. To je dôvod, prečo majú ľudia širokú škálu vedľajších účinkov: neschopnosť vidieť, neschopnosť hovoriť, infarkt, myokarditída, perikarditída, obrna (polovica tváre sa nehýbe), znecitlivenie rôznych častí tela, opätovná aktivácia. šindľov atď. Niektoré udalosti, ako napríklad tínedžer, ktorý sa zabil po získaní výstrelu, možno pripísať veľmi ťažko.
 14. Veľká časť proteínu s hrotmi končí vo vaječníkoch (pozri pekný spojnicový graf ďalej v tomto článku … šokuje vás). Nevieme, ako to ovplyvní reprodukčný systém žien; to nebudeme vedieť ďalšie 4 mesiace. Nikto nepotrebuje taký úder. Prečo nečakať a zistiť, čo sa stane?
 15. Spoločnosti pôsobiace v sociálnych sieťach nechcú, aby ktokoľvek objavil problémy, kým nie je neskoro. Napríklad Facebook odstránil niekoľko skupín „vedľajších účinkov očkovania“, ktoré pozostávali zo státisícov používateľov. Ak skutočne neexistujú žiadne vedľajšie účinky, o čom potom tieto skupiny hovoria? Počasie? Nevieme, pretože Facebook nechce, aby sme to vedeli. Nemáte radi transparentnosť?
 16. Lekárom sa hovorí, aby nehovorili alebo čelili následkom. Hovorí sa im, že si nemajú spájať úmrtia s vakcínou. Prečo je to potrebné, ak je vakcína taká bezpečná, ako nás presvedčili?
 17. Nehovorí sa nám o alternatívach, ako sú bezpečnejšie vakcíny alebo odmietnutie očkovania, a pokiaľ sú infikované, liečba podľa protokolu včasnej liečby.
 18. Protokoly včasnej liečby opätovne nasadenými liekmi sú mimoriadne bezpečné a účinné. Ak sa začne do 48 hodín od prvých príznakov, hospitalizácia, úmrtie a výskyt COVID na diaľku sú extrémne nízke. Stručne povedané, včasná liečba zmení COVID na mierne prechladnutie.
 19. NIH zámerne vrhá vrecia na piesok s schválením liekov používaných na včasnú liečbu a toto vrecovanie vriec pokračuje až do súčasnosti. Vedia, že lieky účinkujú, ale nechcú, aby to niekto vedel. Ten, kto vedie očkovaciu vakcínu (Fauci), je ten istý človek, ktorý potláča schvaľovanie alternatív, pretože Cliff Lane, šéf Výboru pre usmernenia, sa zodpovedá Fauci.
 20. Ak chce vláda skutočne znížiť váhavosť očkovania, mala by mieru úmrtia a zdravotného postihnutia zverejniť a nie tieto čísla tajiť. Tieto informácie pred týždennými hovormi CDC skrývajú pred všetkými vrátane lekárov. Nedávno som sa jedného z nich spýtal: „Koľko ľudí zatiaľ vakcína zabila?“ Povedal „asi 100“. Neexistuje spôsob, že iba 100 ľudí zomrelo na túto vakcínu, to zaručujem. Ale iba vám to ukáže, ako skrývajú skutočné čísla.
 21. Tony Fauci a Cliff Lane by mali byť odvolaní z funkcie. Ich neschopnosť zaviesť preventívny princíp medicíny a využiť všetky dostupné dôkazy viedla k zbytočným stratám na životoch miliónov ľudí.
 22. Mainstreamové médiá a sociálne siete slepo nasledovali „úrady“ a prispeli k problému tým, že umožnili ich nepravdivé príbehy a potlačili hlasy tých, ktorí majú voči týmto orgánom legitímne výzvy.
 23. Ak preukážete, že NIH to zvládol správne na ivermektíne a fluvoxamíne (ohodnotili ich NEUTRÁLNE), čaká vás odmena 2 milióny dolárov . Nikto to nedokázal, pretože je to nemožné. Je to ako dokázať, že bejzbalový tím so stratou 30: 0 je prehrou. To je nehorázne, že Kongres je taký spiaci za volantom, že neprijali okamžité kroky na usmernenie NIH k stanoveniu usmernení na minimalizáciu strát na životoch.
 24. Len čo sa zaočkujete, už nikdy nemôžete byť očkovaní. Škoda nemusí byť nezvratná a môže sa prejaviť až o roky alebo desaťročia neskôr. Je to trochu ako založiť malý oheň vo všetkých vašich kľúčových orgánoch a nechať ho horieť 30 dní.
 25. Keby som vedel, čo viem teraz, nevybral by som si pre seba ani pre svoju rodinu očkovanie súčasnými vakcínami. Čakal by som na jednu z novších vakcín, u ktorých sa neočakáva, že budú mať tieto bezpečnostné problémy (ale pozrime sa, čo sa stane). Keby som bol v ohrození pre COVID, profylaxoval som ivermektínom. Ak by som medzitým dostal COVID, okamžite by som liečil kombináciou 4 liekov fluvoxamínu (50 mg BIDx14d), ivermektínu (12mg x 7d), simvastatínu (…) a maraviroku (…). Toto odporúča Dr. Bruce Patterson svojim pacientom a bolo vyvinuté na základe liečby, ktorá vyliečila prípady COVID na dlhé vzdialenosti. Ak sa tento protokol začne do 48 hodín od prvých príznakov, mal by byť mimoriadne efektívny, pretože každý liek sa zameriava na iný mechanizmus poškodenia.
 26. Keby som už mal COVID, čakal by som na novšie vakcíny, ktoré poskytujú väčšiu imunitu. Keďže medzitým už mám prirodzenú imunitu, nie je kam sa ponáhľať s očkovaním potenciálne nebezpečnou vakcínou.
 27. Ak MUSÍTE byť z nejakého dôvodu očkovaný teraz, užívajte 50 mg fluvoxamínu jedenkrát denne, počínajúc 3 dni predtým a pokračujte 2 týždne. Zmierni sa tak zápal a poškodenie rovnako ako u pacientov s COVID.
 28. Tieto vakcíny boli uvedené na trh a urobili niekoľko zlých dizajnových rozhodnutí. Existuje spôsob, ako preformulovať súčasné vakcíny, aby sa výrazne znížilo riziko. Ak sa chcú spoločnosti Pfizer alebo Moderna porozprávať, viete, kde ma nájdete. Ak FDA opravu urýchli, mohla by byť opravená už za 60 dní. Neviem o nijakom dôvode, že by ma nechceli aspoň vypočuť.
 29. Nezdá sa vám trochu čudné, že CDC hovorí deťom, aby sa dali zaočkovať, bez toho, aby preukázali dôkaz, že sú na tom s chybnou vakcínou lepšie, než že by riskovali riziko vírusu? Poveril som niektorých odborníkov, aby zistili, čo je lepšie, a tí hodili rukami, pretože nie sú k dispozícii žiadne údaje na vykonanie výpočtu, pretože všetky údaje o očkovacej látke sú tak zlé (správy VAERS). Ich najlepší odhad je, že išlo o umývanie. Ak ochoriete na protokol o včasnej liečbe, nejde o blízke volanie: stačí povedať „nie“ a ak sa nakazíte, a potom sa s ním liečiť včas. A vyzývam CDC, aby ukázalo skutočné čísla, aby dokázalo, že sa mýlim (mimochodom som rád, že sa mýlim … občas sa to stane).
 30. Nakoniec so mnou nebude každý súhlasiť. Neurobil by som ťažkosti, aby som to všetko napísal, keby som neveril, že je to všetko pravda. Mohla som sa mýliť. FDA nevidí bezpečnostný signál. FDA však nie je známa tým, že by chodila a hovorila s ľuďmi v skutočnom svete a takýmto spôsobom zhromažďovala údaje. Spoliehajú sa na oficiálne zdroje, ktoré môžu hrubo podhodnocovať vedľajšie účinky, aby nikoho nevystrašili pri podaní vakcíny. Toto si nevymýšľam; je veľa lekárov, ktorí by sa zaručili za to, čo hovorím. Prezrite si článok Roberta Malona, ​​napríklad kde túto cenzúru dôkazov označuje ako „alarmujúcu“. Malone je vynálezcom vakcíny proti mRNA! Takže sa neobávam, že FDA vidí iné údaje ako ja. Som v dobrej spoločnosti s Malonom.
 31. Práve teraz mechanizmy pôsobenia smerujú k tomu, že vystavíte svoje telo oveľa väčšiemu riziku, ako by spôsobila prírodná infekcia COVID. Prirodzená infekcia COVID pomaly prechádza vašim telom; vakcína trvá asi 15 minút, kým sa zapáli každá časť vášho tela súčasne (a najväčší požiar je vo vašich vaječníkoch). To je dôvod, prečo, keď sa u vás vyskytne vedľajší účinok vakcíny, môže sa to stať kdekoľvek. Pri prírodnej infekcii to nikdy nevidíte. Získate imunitu v oboch smeroch. Niektorí si myslia, že prirodzená imunita je širšia a odolnejšia, iní s tým nesúhlasia. Ale myslím si, že v tejto chvíli si štiepime chĺpky.
 32. Na záver mi dovoľte osloviť slona v miestnosti. Niektorí ľudia mi povedali, aby som tento článok nenapísal. Veria, že narastajúca imunita stáda a návrat k normálu prevažujú nad škodami, ktoré vakcína spôsobí (podľa nich je to 100 úmrtí a žiadne zdravotné postihnutie). Mám niekoľko dôvodov, prečo nesúhlasím: 1) všetky dôkazy na stole zodpovedajú hypotéze veľmi deštruktívnej vakcíny, ktorá zničila veľa ľudí, 2) môžu produkt rýchlo opraviť, ak mu dajú prednosť, 3) ak vyhodia Fauciho a Laneho a nahradia ich rozumnými ľuďmi (vo forme Michaela J. Ryana), môžeme dostať lieky, ktoré potrebujeme, na zoznam odporúčaných NIH, takže ak niekto dostane COVID, bude to krátkodobé a mierne, a 4) táto vakcína má potenciál spôsobiť zmätok v reprodukčnom systéme našich detí; ak nám nemôžu ani len povedať, koľko ľudí doteraz zomrelo a bolo postihnutých vakcínou, veľmi neverím v ich schopnosť projektovať 9 a viac mesiacov v budúcnosti. Vieme, že toxická podjednotka S1 sa hromadí vo vaječníkoch (pozri tabuľku nižšie; hľadajte výraz „Stále nie je presvedčený“). Dokážte mi, že to nie je problém, pretože to vyzerá, že by to pre mňa mohol byť veľký vrak vlaku. Jednoducho to neexistujepo tom, čo desiatky zdravých detí hlásili myokarditídu a perikarditídu (stále nevysvetlenú CDC), že táto vakcína môže byť takmer kdekoľvek bezpečná. Na chrípke sa nič nedeje. To nie je v grafoch a desiatky postihnutých detí sú iba špičkou ľadovca a toto je len jeden zo stoviek príznakov spôsobených vakcínou. To, čo CDC pozorovalo u týchto detí, je úplne v súlade s príbehom, ktorý tu načrtávam. Stručne povedané, moje vysvetlenie toho, čo sa tu deje, a moje tvrdenie, že vakcína poškodzuje zdravých ľudí, sa zhodujú s realitou. Ich rozprávanie („je to úplne bezpečné“) nie. Takže, prepáčte, nekupujem to. A sotva som sám v tejto viere:
Francúzska agentúra to myslí jasne. Nie všetci sa nechali oklamať.

Ak veríte všetkému, čo som napísal vyššie (alebo vám dôveryhodný priateľ povedal, že je to na úrovni), môžete tu prestať čítať.

Pretože na internete existuje veľa dezinformácií, dovoľte mi dať vám niekoľko rád, ktoré vám pomôžu rozhodnúť sa, či je tento článok na úrovni alebo nie:

 1. Začnite s touto stránkou Canada Health Alliance a pozrite si ich vynikajúce 20-minútové video. Bravo na ne za to, že všetky tieto informácie upozornili.
 2. Potom si prečítajte vynikajúcu petíciu adresovanú FDA, aby ste zrušili EUA pre vakcíny podané obranou zdravia detí . Kľúčové výňatky v nasledujúcej časti.
 3. Vypočujte si Dr. Bridle, ktorý prezentuje výsledky jeho požiadavky FOIA a ukazuje, že vakcína dáva pokyn bunkám po celom tele, aby vytvorili toxín po dobu 48 hodín .
 4. S manželkou sme boli držiteľmi Národnej ceny za starostlivosť . Zlí ľudia šíriaci zavádzajúce informácie takéto ceny zvyčajne nedostávajú.
 5. Existuje veľa príbehov o mojej filantropii. Nedávno som napríklad daroval 1,5 milióna dolárov Výskumnej nadácii pre glaukóm.
 6. Pozrite sa na celú históriu mojich príspevkov na Twitteri. Ťažko by sme v nejakom príspevku našli nejaké dezinformácie. Ak existuje, rád ju odstránim. Nie som teda šíriteľom dezinformácií.
 7. Toto všetko si môžete overiť u vynálezcu mRNA, Roberta Malona. Je zdesený z toho, čo sa tu stalo; náhubok lekárov, nedostatok náležitých testov, odmietnutie zastaviť užívanie lieku, keď vzniknú oprávnené obavy o bezpečnosť, a nedostatok transparentnosti.
 8. Doterajšie komentáre (4. júna 2021) boli pozitívne. To sa nestane, keď šírite dezinformácie. Spravidla ste zavolaní okamžite.
 9. Môžete ma skontrolovať so známymi a dôveryhodnými ľuďmi, ako sú dekan Emory School of Medicine Vikas Sukhatme, Peter McCullough, George Fareed a Brian Tyson atď. Ale nejde o mňa. Toto by malo byť o faktoch a som rád, že môžem debatovať s kýmkoľvek z NIH, CDC, FDA, Pfizer, Moderna, Merck atď., Aby ma v niečom z toho vyzval, ale na spravodlivej debate sa nedostaví. Môžeme ho dokonca hostiť naživo na stanici CNN, aby bol zaujímavejší. Podobne, o čom so mnou bude debatovať dekan ktorejkoľvek lekárskej fakulty v USA? Žiadne. Pretože nemôžu použiť fakty, aby ma zdiskreditovali, pretože hovorím pravdu.
 10. Vyzývam kohokoľvek z CDC, FDA, NIH alebo WHO, aby so mnou debatovali naživo. Nikto neprijme výzvu, pretože prehrá. Zle. CDC nebude schopný odpovedať na moje jednoduché otázky. TrialSiteNews to nezávisle overili, pretože sa debaty „pýtali“. NIH ich bezdôvodne okamžite odmietol. WHO ani neodpovedala. Čoho sa tak boja? Nie je to Amerika, kde je prijatá bezplatná výmena nápadov? Alebo chceme, aby bola Amerika ako Čína, kde existuje príbeh od vlády a každý musí postupovať podľa tohto príbehu bez kladenia otázok. Zdá sa, že prechádzame k druhému.
 11. Ak o mne bude chcieť Cliff Lane diskutovať naživo, odhalím korupciu naživo a nebude sa môcť brániť, pretože tam bolo veľa ľudí, ktorí dostali aj e-mail, ktorý som mu poslal.
 12. Nadácia Gates Foundation vie, že si nerobím srandu z fungovania ivermektínu a fluvoxamínu. Oni to nezaprú. Keby to urobili, bola by ich dôveryhodnosť prípitkom.
 13. Protokol Fareed a Tyson funguje a je možné ho nezávisle overiť záznamami o hospitalizácii. Včasná liečba funguje a NIH jednoducho nechce, aby ste to vedeli, takže zistia, že drogy nerobia nič tým, že im dajú NEUTRÁLNE hodnotenie, ktoré zbytočne stálo nespočetné množstvo životov.
 14. Po napísaní tohto článku mi veľa ľudí povedalo, že s nimi už nikdy nebudem hovoriť. Prakticky všetci sú „akademikmi“, ktorých reputácia je ohrozená. Ak sa vyjadria proti mne, v budúcnosti to bude na ich dôveryhodnosti, skôr alebo neskôr pravda vyjde najavo.
 15. Celá táto vec neexistovala, kým som nebol na náhodnom stretnutí s kanadskou alianciou Covid Care Alliance , skupinou kanadských lekárov, ktorí sú zhrození z toho, čo sa stalo s ich povolaním. Ak navštívite ich webovú stránku , môžete získať dvojstránkové zhrnutie toho, čo na tomto stretnutí predstavil Dr. Bryram Bridle. Ak sa zaregistrujete na tomto webe, bude vám zaslaná celá 20-stranová správa Dr. Bridle (laická verzia pre rodičov asi o týždeň); teraz sa píše dlhšia verzia pre vedcov (odhaduje sa, že to bude o ďalší týždeň). Členovia CCCA a Dr. Bridle budú debatovať s kýmkoľvek na svete o výhodách toho, čo je uvedené v Byramových správach.
 16. Po tom, čo Dr. Bridle prezentoval svoje výsledky na populárnom podcastu , sa niekto mimoriadne snažil pokúsiť sa ho diskreditovať dezinformáciami prostredníctvom webovej stránky a twitterového ovládača. Páchateľ neprezradí svoju totožnosť a odmietol moju žiadosť o debatu na otvorenom fóre. Radi sa schovávajú v tieni. Ak chcete vyzvať doktora, ukážte sa. Neboja sa s vami debatovať, prečo sa tak bojíte debatovať o nich?
 17. Mainstreamové médiá to nebudú vysielať, pretože to odporuje ich rozprávaniu, že vakcína je bezpečná a mali by ste sa dať zaočkovať. Ak uvedú tento príbeh v akomkoľvek vysielacom čase, poškodí to ich dôveryhodnosť za to, že si nezverejnili fakty pred propagáciou vakcíny na verejnosti. Ak odmietnu poskytnúť tomuto príbehu vysielací čas, budú sa kopať ešte hlbšie do diery, keď svoju chybu spoja a budú pokračovať v propagácii falošného príbehu. Mali by dať ľuďom vedieť, že ľudia môžu z tejto vakcíny zomrieť a byť zdravotne postihnutí. Nie je to ani zďaleka také bezpečné ako vakcína proti chrípke, ktorá sa podáva rovnakým percentom ľudí v USA bez akýchkoľvek hlásení o úmrtí alebo invalidite. Stavím sa, že ste nikdy nepočuli o tom, že by niekto zomrel alebo bol postihnutý chrípkovou vakcínou.
 18. Na začiatku tejto pandémie som bol ja, kto hovoril pravdu, a hovoril, že sa musíme zamerať na používanie liekov na opakované použitie ako najrýchlejšieho, najlacnejšieho a najbezpečnejšieho spôsobu, ako zmeniť COVID na „mierne prechladnutie“. Mal som pravdu. Ak začnete liečbu dostatočne skoro (ideálne do 24 hodín od objavenia sa prvých príznakov alebo ak sa objavia skôr pomocou PCR), stane sa COVID veľmi malým prechladnutím, ktoré sa skončí asi za 3 dni.
 19. Mal som pravdu vtedy, pokiaľ ide o rozhodujúci význam liekov určených na opakované použitie, ale NIH trvalo viac ako rok, kým to uznali. Som si úplne istý, že mám opäť pravdu. A je dôležité, aby ste mi čo najskôr verili, pretože aj keď je už pre mňa a mnohých z vás neskoro, v stávke je teraz zdravie vašich detí. Publikovaním tohto článku som spálil veľa mostov. Ak sa mýlim, nikto mi už nikdy neuverí. Prečo by som mal zahodiť svoju dôveryhodnosť? Dôvod, prečo si môžem byť taký istý, je jednoduchý: všetko je stopercentne v súlade s tým, čo som tu napísal: mechanizmy účinku sú známe, toxicitu proteínu spike a voľnú podjednotku S1 nemožno poprieť, ako je to v publikovanej literatúre a merané u očkovaných ľudí, anekdotické príbehy mojich priateľov, lekárov a ďalších, skutočnosť, že hovoria iní špičkoví ľudia,
 20. Neverím, že ľudia riadiaci CDC alebo FDA sú zlí. Myslím si, že sú to úplne skvelí ľudia, ktorí sa pri bezpečnostných signáloch jednoducho spoliehajú na nefunkčné systémy. FDA vie, že pri schvaľovaní lieku pre EUA urobila pokroky bez príslušných toxikologických štúdií. Vedeli o údajoch o biodistribúcii. Ale len verili, že proteín s hrotmi a podjednotka S1 sú „neškodné“ a nikdy neočakávali, že sa podjednotka S1 odlomí a voľne cirkuluje. A dokonca aj dnes si myslia, že neexistuje žiadny problém, pretože ich systémy problém nezistia. Mali by tráviť oveľa viac času rozhovormi s lekármi s množstvom pacientov. Keby sa natiahli, boli by z príbehov hrôzou rovnako ako ja. Mali by sa porozprávať s mojim čističom kobercov, Timom Damrothom a jeho manželkou, z ktorých oboch bolo očkovanie zakázané. Ak vakcína zakáže iba 1 z milióna, potom som videl iba udalosť, ktorá sa nikdy nemohla stať. Realita nakoniec zvíťazí nad „rozprávaním“.

Toto je realita. Zachytil som to skôr, ako to Facebook dokázal stiahnuť. Tu je odkaz na príspevok . Ak odkaz nefunguje, môžete vidieť, čo Facebook z dohľadu odstraňuje, ako „dezinformácie“. Ak odkaz funguje, potom aj cenzori Facebooku veria, že je legitímny. Padlo 600 lajkov a 488 komentárov. Prečítajte si všetky komentáre. Tieto komentáre sú realitou toho, čo si ľudia skutočne myslia; je to rozprávanie, ktoré nechcú, aby mal ktokoľvek. Niet pochýb o tom, že to súvisí s vakcínami. Nebolo to 60 sekúnd, kým si vzal vakcínu … bolo to 60 sekúnd po. A dokumenty nevedia, či to súvisí s vakcínami. To je dôvod, prečo CDC neprijíma opatrenia, pretože je to iba náhoda. Mám to?

Príspevok na Facebooku 4. júna 2021 od znepokojenej matky, ktorej vakcína poškodila zdravé dieťa. Toto by sa nikdy nemalo stať. S vakcínou proti chrípke sa to nikdy nestane. Aj jedného z týchto prípadov je príliš veľa. Existuje však nespočetné množstvo hororových príbehov, ako je tento, a väčšina z nich mainstreamové médiá a sociálne siete cenzurujú z dohľadu.

Spýtajte sa sami seba, či je vakcína taká bezpečná, tak prečo Facebook stále odstraňuje skupiny „Vedľajšie účinky vakcín“? Zamestnanci Facebooku umožňujú uskutočnenie tejto cenzúry tým, že neorganizujú a nežiadajú, aby ich spoločnosť prestala umlčiavať nevinné obete vakcín. Odkedy je v poriadku cenzurovať fakty a pravdu a občiansku diskusiu ??

Marc Zuckerberg k tomu nemá žiadny komentár (má veľa peňazí viazaných na vakcíne a sľúbil Tonymu Faucimu, aby odstránil akýkoľvek obsah, ktorý je v rozpore s falošným NIH naratívom, čo je pravdepodobne dôvod, prečo keď som sa snažil upozorniť svojich priateľov, že budem na 60 minút , Facebook cenzurované môj post). Podporuje to alebo nie? Musíte sa postaviť na stranu. To je absurdné a poburujúce. Cenzúra obetí nebezpečnej vakcíny nie je vo verejnom záujme.

Doslova zamlčiavame slobodu prejavu a nikto v Kongrese o tom nehovorí, pretože to je v rozpore s naratívom, že vakcína je bezpečná. Niektorí vodcovia v Kongrese sa skôr či neskôr objavia. Kto bude prvý, kto bude požadovať skutočné mená ľudí, ktorí boli zabití alebo postihnutí, aby sme videli, koľko podhodnocovania sa deje? Spýtajte sa sami seba, ak by bola táto vakcína rovnako bezpečná ako vakcína proti chrípke, tieto príspevky by boli zriedkavé alebo neexistovali.

Príspevok na Twitteri o odstraňovaní skupín vedľajších účinkov vakcín na facebooku. Toto je jeden z mnohých. Počul som, že iná skupina mala 120 tisíc členov. Je ich pravdepodobne viac.

Tu je e-mail od lekára ER, ktorý ukazuje, prečo je ťažké tieto udalosti pripísať vakcíne. Preto je prieskum dokumentov primárnej starostlivosti užitočnejší (a zisťovanie% závažných nežiaducich reakcií u ich očkovaných pacientov). Položte si tieto dve otázky: 1. ak si doktor myslel, že tieto udalosti sú normálne, prečo sa vôbec obťažoval s vypracovaním e-mailu a 2. prečo sa bojí odplaty za to, že hovoril o tom, čo sa stalo? Všimnite si úprimný komentár k správam o udalostiach … za ich vyplnenie nie je žiadna odmena a sú časom, ktorý nikto nechce robiť. Väčšina udalostí teda nie je hlásená. To je dôvod, prečo CDC a FDA nikdy nevidia „bezpečnostný signál“.

Niektoré anekdoty pre vás:
xxxxx Nemocnica v xxx, kde pracujem, má v súčasnosti pripustené 2 prípady Guillain-Barreovho syndrómu. Oba sa vyvinuli do 2 – 3 dní od prvej vakcíny, jedna bola 40-ročná a druhá 50-ročná.
64-ročná fajčiarka nám zomrela na masívnu PE 5-6 dní po očkovaní. Viem, že to nebolo hlásené ako možný prípad očkovania, aj keď som lekárom hovoril, že by to mali hlásiť.
V priebehu krátkej doby po očkovaní sme mali najmenej 2 DVT.
Dievčaťu vo veku 20 rokov s poruchou zrážania trvalo na Fragmine z dôvodu predchádzajúcej PE sa vyskytla ďalšia PE po očkovaní, ale 48 hodín nevyhovovala ani Firagmnu, takže je nejasné.
Keď som bola v nemocnici v nemocnici, 16 hodín po očkovaní, nechala ma pani prijať „sepsu“. Spracovanie negatívne z akejkoľvek inej príčiny.
Osobne som videl tri prípady „ramena COVID“. Až pri treťom som zistil, že nejde o celulitídu a nepotrebuje antibiotickú liečbu.
Počúvam problémy z ďalekého okolia.

Toto je štatisticky veľmi náročná záležitosť, pretože u väčšiny očkovanej verejnosti väčšina z týchto problémov pravdepodobne nesúvisí s vakcínou a bez nej je štatisticky predvídateľná. Po vyplnení formulára o nežiaducej udalosti je to však zjavne veľká prekážka pre hlásenie – 5 strán prázdnych políčok a začiarkavacích políčok. Poznám najmenej 2 doktorov, ktorí povedali „F— to“, keď videli formulár.

E-mail od lekára, ktorý požiadal o jeho meno, nebol zo strachu z odplaty zadržaný

Práve som dostal tento text:

Textová správa, ktorú som dostal 4. júna 2021

Ak stále nie ste presvedčení alebo sa len chcete dozvedieť viac o tom, ako vakcína skutočne funguje a ako ste boli uvedení do omylu, zvyšok tohto dokumentu vám má dokázať, že všetko, čo som povedal vyššie, je presné a ide do veľa detailov. Preto je taký dlhý. Je to veľa na zakrytie, keď ste proti falošnému príbehu tejto veľkosti. A toto je nedokončená práca na dokončení a vyčistení. Ale myslel som si, že je dôležité to dostať von, aby si to ľudia mohli premyslieť a urobiť si na základe vlastnej informovanej voľby, čo majú robiť.

Ak by ste mi chceli pomôcť vyčistiť tento dokument a máte vášeň pre misiu a dostatok lekárskych znalostí, aby ste tomu všetkému porozumeli, DM me on Twitter @stkirsch .

Úvod

Toto bolo napísané 1. júna 2021. Moje názory sa môžu meniť, keď sa objavia nové dôkazy a nové vakcíny. Som obzvlášť nadšený z vakcín Novavax , Covaxin a Valneva, pretože môžu mať vynikajúci bezpečnostný profil ako súčasné vakcíny a Valneva pravdepodobne povedie k oveľa širšej imunite. Novavax hlási minimálne vedľajšie účinky. To je kľúč .

Najprv by som chcel vedieť niekoľko vecí:

 1. Názory v tomto článku nezdieľa väčšina bežných vedcov, ktorí trvajú na tom, že súčasná vakcína je tou najlepšou voľbou pre každého.
 2. Argumenty sú veľmi polarizačné: každá strana trvá na tom, že má pravdu, a druhá strana je úplne nezodpovedná a neetická.
 3. Ako dôkaz č. 2: Pevne verím, že mainstreamoví vedci to úplne pokazili a klinici s viac ako 500 pacientmi to majú správne.
 4. Som len inžinier s diplomom z MIT a nemám kvalifikáciu poskytovať lekársku pomoc. Nikdy som nechodil na lekársku fakultu. Lekárske rozhodnutia by ste mali vždy konzultovať so svojím lekárom. Tento dokument slúži výlučne na to, aby vás poučil o otázkach, ktoré je potrebné prediskutovať so svojím lekárom, a pomôže vám pochopiť vaše možnosti.
 5. Niet pochýb o tom, že očkovanie súčasnými vakcínami má riziko nepriaznivých účinkov. Sú oveľa rizikovejšie ako tradičné vakcíny. Napríklad pre vekové rozpätie 30 – 39 rokov bolo vo VAERS pre chrípkovú vakcínu hlásených iba 7 úmrtí za posledných 10 rokov (2010 až 2019) v porovnaní so 68 úmrtiami na vakcíny COVID iba v roku 2021 (končí sa v máji 2021). Pozrite si toto video, ktoré vysvetľuje postup, ktorý som použil pri získaní 100-násobku. To naznačuje, že úmrtnosť je u tejto vakcíny viac ako stokrát vyššia v porovnaní s vakcínou proti chrípke (vakcína proti chrípke nikoho štatisticky nezabije; sú to iba úmrtia na pozadí, pretože ľudia neustále zomierajú). To znamená, že táto vakcína nie je bezpečná; zabíja ľudí.
 6. Na základe toho, čo dnes viem o závažných nežiaducich udalostiach (SAE) a úmrtnosti, je najlepšou možnosťou rozhodnúť sa neočkovať (a ak neskôr dostanete COVID, liečiť to skôr). To platí najmä pre osoby mladšie ako 30 rokov; riziká infekcie sú nižšie a protokoly o včasnej liečbe sú účinnejšie a preukázateľnejšie.
 7. Mám etickú povinnosť oznámiť túto možnosť ľuďom, pretože som presvedčený, že to zachráni životy a zabráni oslabeniu závažných nežiaducich udalostí spôsobených súčasnými vakcínami, z ktorých mnohé môžu byť trvalé.
 8. V systéme VAERS bolo hlásených viac ako 4 200 úmrtí súvisiacich s vakcínami COVID. Nikto nevie presné číslo, ale je pravdepodobne oveľa vyššie, pretože VAERS je dobrovoľný systém a viem, že lekárov odrádzajú od hlásenia úmrtí súvisiacich s vakcínami. Naopak, ak by bolo 600 000 ľudí, ktorí už zomreli na infekcie COVID, liečených včas, bolo by možné rozumne odhadovať, že počet úmrtí k dnešnému dňu je podstatne nižší. Napríklad 6 000 pacientov, ktorí by sa neliečili, by spôsobilo najmenej 300 hospitalizácií (keďže priemerný vek bol 60 rokov). Ukázalo sa, že včasná liečba osvedčeným protokolom (napríklad Fareed a Tyson) redukuje túto liečbu na 1 hospitalizáciu s rovnakou kohortou. Toto sú skutočné čísla v reálnom živote vo viacerých nezávislých postupoch. Toto je 300-násobné zlepšenie. Pretoa dodržiavali sme 100%. Ak k tomu pridáme profylaktický protokol (napríklad pri ivermektíne), znížime počet úmrtí ešte viac na približne 400 mŕtvych. To znamená, že je pravdepodobné, že existuje viac ako rádový rozdiel medzi možnosťami v prospech neočkovania.
 9. Použitím modernej nemocničnej liečby, ako je cyproheptadín, leronlimab, inhalovaný adenozín a ExThera Seraph 100, aj keď je niekto hospitalizovaný, môžeme znížiť pravdepodobnosť ich úmrtia až o faktor 4 a viac, čo vedie k úmrtiu <100 ľudí v USA, a to bez potreby očkovania iba tým, že sa lekárom umožňuje používať najlepšiu liečbu založenú na dôkazoch, ktorá je na stole.
 10. Keby CDC povedala ľuďom, aby liečili vírus včas pomocou vhodného protokolu, nikdy by sme nemali pandémiu, pretože by to malo za následok úmrtnosť, ktorá je zhruba o dva rády nižšia ako počet ľudí zabitých chrípkou pri typickom rok . Včasná liečba tiež zabráni obrovskému množstvu vakcín SAE, z ktorých mnohé sú oslabujúce. A znižuje riziko poškodenia mozgu, srdca a reprodukčných tkanív. Vieme, že vakcína dodáva do týchto oblastí bielkoviny s hrotmi; to už nie je diskutabilné . Myslím si, že veľkou chybou bolo mlčať o hodnote včasnej liečby a hovoriť iba o vakcíne ako o jedinej možnosti.
 11. Lekári prvej línie, ktorí aktívne liečia pacientov, majú iný názor ako CDC. Napríklad skupina lekárov, ktorých poznám, prešla zo 100% pro vakcíny na 100% oproti súčasným vakcínam na základe ich vlastných osobných skúseností (široká škála zriedkavých, nevysvetliteľných závažných stavov).
 12. Vysoko vážení lekári ako Peter McCullough, ktorí si predtým mysleli, že vakcína je bezpečná, si teraz uvedomili, že urobili chybu, a teraz verejne hovoria ľuďom, aby neočkovali .
 13. Lekár, ktorého poznám, má spolu 1 200 pacientov, z toho 700 je zaočkovaných. Má 15 pacientov so závažnými nežiaducimi reakciami vrátane srdcového infarktu, kongestívneho srdcového zlyhania, akútnej pankreatitídy, s jedným „teraz blízko smrti“. Miera závažných udalostí 1 z 50 je úplne neprijateľná; je to skoro také zlé ako samotný vírus. Je to pravdepodobne menej ako v priemere, napríklad poznám iného frontového lekára, ktorý má 550 pacientov; 90% bolo očkovaných a nevyskytli sa žiadne významné trvalé nežiaduce udalosti. Prečo nedostávame skutočné údaje od úradov? Musím sa uchýliť k zhromažďovaniu údajov priamo od lekárov, aby som zistil mieru závažných udalostí, pretože to nie je zverejnené. Naozaj? Očakávame, že to urobí každý?
 14. Skutočnosť, že existovali skupiny „Vedľajšie účinky vakcín“ na Facebooku s viac ako 200 000 členmi predtým, ako ich Facebook cenzuroval, je objektívnym dôkazom podporujúcim lekárov.
 15. Verím, že súčasné vakcíny môžu spôsobiť veľmi oslabujúce vedľajšie účinky a je možné ich napraviť tak, že sú oveľa bezpečnejšie ako v súčasnosti (odstránením PEG, znížením dávkovania, pred a po liečbe).
 16. Som PRO-VAX. Myslím si, že očkovanie je vo všeobecnosti rozprávkové. V minulosti som sa vždy nechal očkovať. Vakcínu Moderna som dostal v marci 2021. Obidve dávky. Vakcíny mRNA sú všeobecne báječné. NIE však NIE, keď je antigén problematický a zahrniete PEG, aby sa dostal do širokej distribúcie. To je problém: antigén podjednotky s1 v kombinácii s PEG vo vakcíne znamená, že sa teraz vyrába patogénny antigén (podjednotka s1) (až 48 hodín pred rozpadom mRNA) vo všetkých častiach môjho tela vrátane mozgu a spôsobovanie krvných zrazenín a zápalov až po dobu asi 30 dní, kým nebudú takmer všetky tieto bunky mŕtve alebo zničené. Podrobnejšie informácie o príčine zrážania a krvácania si môžete vypočuť v tomto vynikajúcom 10-minútovom rozhovore s Byramom Bridleom.
 17. Moje problémy sú SOLEY s BEZPEČNOSŤOU AKTUÁLNYCH vakcín v porovnaní s účinnosťou a bezpečnosťou ambulantnej profylaxie a liečebných protokolov. Počet významných nežiaducich reakcií je neobvykle vysoký a nie je jasné, či sú reverzibilné. Nedostatok transparentnosti a cenzúra sú znepokojujúce.
 18. Keď viem, čo teraz viem, neurobil by som tú istú voľbu, keby som mal dnes možnosť.
 19. Nedovolil by som očkovať svoje deti súčasnými vakcínami. Kompromis rizika a prínosu to neospravedlňuje.
 20. Mám zasvätené znalosti o dôkazoch o bezpečnosti a účinnosti včasnej liečby, ktoré má málo ľudí, čo mi dáva jedinečnú perspektívu, akú má málo iných ľudí na svete. Mám tiež interné vedomosti o tom, prečo prevádzka nesprávne odmietne tieto liečby a predstiera, že nefungujú. Verím, že včasná liečba je lepšia ako súčasné vakcíny, pokiaľ ide o minimalizáciu úmrtia a zdravotného postihnutia.
 21. Mojím jediným cieľom pri písaní tohto dokumentu je minimalizovať počet ľudí, ktorí skončia mŕtvi a / alebo trvale postihnutí
 22. CDC nepreukázal presvedčivý prípad, že je lepšie očkovanie. Je to preto, lebo nemôžu, ako uvidíte v nasledujúcej časti (podanie žiadosti o ochranu zdravia detí).
 23. Keby som predtým mal COVID, vakcínu by som nedostal kvôli riziku rizika nežiaducich reakcií.

Tu je príklad, ktorý objasňuje, že odmietnutie očkovania zachraňuje životy.

Petícia za ochranu zdravia detí voči FDA za odvolanie EUA pre vakcíny COVID

Toto je úplná petícia .

Tu je niekoľko najdôležitejších častí:

 1. FDA by mala okamžite zmeniť svoje existujúce pokyny pre používanie chlorochínových
  liekov, ivermektínu a akýchkoľvek iných liekov, o ktorých sa preukázalo, že sú bezpečné a účinné proti COVID, v
  súlade s aktuálnymi vedeckými dôkazmi o bezpečnosti a účinnosti v súčasnosti používaných dávkach a
  okamžite vydávať oznámenia všetkým zainteresovaných strán tejto zmeny.
 1. FDA by mala vydať usmernenie pre všetky zúčastnené strany v digitálnych a písomných formátoch s cieľom
  potvrdiť, že všetci občania majú možnosť prijať alebo odmietnuť podávanie testovaných
  vakcín COVID bez nepriaznivých pracovných, vzdelávacích alebo iných zdravotných následkov, a to podľa 21
  USS § 360bbb -3 (e) (1) (a) (ii) (III) 1 a požiadavky Norimberského
  kódexu na informovaný súhlas.2
 2. Do zrušenia EUAs vakcín proti COVID by FDA mala vydať usmernenie, že všetok
  marketing a propagácia vakcín proti COVID sa musí zdržať označovania ako „bezpečné a
  účinné“, pretože také vyhlásenia porušujú 21 USC § 360bbb-3
   .
 3. Na záver je užitočné zohľadniť regulačnú históriu FDA: Preukázaná súvislosť
  medzi vakcínou proti prasacej chrípke v rokoch 1976–1977 a približne 400 prípadmi Guillain-Barrého
  syndrómu zastavila túto konkrétnu národnú očkovaciu kampaň. K r eported úmrtia po tej prasacej chrípky očkovacej kampane, 30 z 40-45 miliónov očkovaných, boli v porovnaní so súčasnou hláseného stratami na životoch 4,434 kvôli COVID vakcín nevýznamné. Dnešná úmrtnosť je viac ako 50-krát vyššia ako úmrtnosť, ktorá ukončila kampaň proti vakcíne proti prasacej chrípke.
 4. Pokiaľ ide o zastavený program očkovania proti prasacej chrípke, v časopise Emerging Infectious
  Diseases Journal CDC sa uvádza: „V roku 1976 sa federálna vláda múdro rozhodla uprednostniť ochranu
  verejnosti.“ 
  FDA by sa mala poučiť z tejto minulej skúsenosti a opäť dať na
  prvé miesto ochranu verejnosti. Je nevyhnutné, aby FDA urýchlene prijala opatrenia na povolenie alternatívnych spôsobov liečby
 1. V USA je 74 miliónov detí. Doteraz zomrelo 282 osôb „vrátane
  Covida“. Dvesto osemdesiatdva zo 74 miliónov je sadzba 0,00038%. Aj keď veľa detí
  nemohlo byť vystavených očkovacej látke COVID, CDC na
  stretnutí Poradného výboru pre
  imunizáciu 12. mája 2021 odhadovala, že 22,2 milióna detí vo veku 5 – 17 rokov malo COVID a 127 zomrelo, čo predstavuje 0,00057%. Dostupné dôkazy silne naznačujú, že vakcína je
  pre deti oveľa nebezpečnejšia ako choroba
   .
 2. V nedávnom stanovisku v British Medical Journal sa uvádza, že „pravdepodobnosť
  závažných následkov alebo úmrtí spojených s infekciou COVID-19 je pre deti veľmi nízka, čo
  oslabuje vhodnosť povolenia na núdzové použitie detských vakcín covid-19. 
  Autori tiež navrhujú, aby očkovanie detí mohlo strategicky poškodiť úsilie očkovania a
  zvýšiť váhavosť očkovania.

Znepokojujúce príbehy

Tu je niekoľko ďalších nadpisov, ktoré napádajú predstavu, že „každý by mal očkovať vrátane detí“:

Môj dobrý priateľ je lekár v Kanade. Zo 600 pacientov, ktorí dostali injekciu, má 15 SAE. 5 z nich je hospitalizovaných. Jeden z hospitalizovaných pacientov je blízko smrti. Ten istý lekár za 29 rokov nikdy nemal žiadne SAE z vakcíny proti chrípke. Ako si to vysvetľujete?

Vysoko citovaný lekár COVID prichádza k ohromujúcemu záveru: „Vydrhne bezprecedentné počty“ úmrtí súvisiacich s injekciami

Dve zdravé dospievajúce deti zomrú po injekcii „vakcíny“, známy Yale Dr. tvrdí, že Ivermectin účinkuje. 70% úmrtí COVID je zbytočných

Po injekcii Pfizer bolo hlásených 7 prípadov paralýzy, pretože ďalšie školy si vyžadujú strely

Zápis :  Pacientova neter uviedla, že pacientova ruka bolí, má žalúdočné ťažkosti, deň po očkovaní má horúčku. Nasledujúci deň pacient zomrel. (24 hodín po očkovaní)

Šestnásťročné dievča nemôže hovoriť ani vidieť 48 hodín po očkovaní.

Tieto štatistiky a príbehy na tomto webe, ktorý mapuje očkovaných jedincov .

Viac ako 25% všetkých nežiaducich udalostí, ktoré sa za posledných 30 rokov vyskytli u všetkých vakcín, pochádza z vakcín COVID, čo z vakcín COVID robí jediné najničivejšie vakcíny v histórii ľudstva.

The New York Times (22. mája 2021): CDC vyšetruje problém so srdcom u niekoľkých mladých príjemcov vakcín . Nepovedia číslo, ale je to viac ako pár. Tínedžeri po ďalších očkovaniach nikdy nemajú problémy so srdcom. Samotný článok hovorí o „ niekoľkých desiatkach hlásení “ o myokarditíde, agentúra však uvádza pomerne málo prípadov (pravdepodobne v súvislosti s očkovanými 100 miliónmi očkovaných osôb), aby neprepadala panike verejnosti.

Toto je list pre lekárov v Marylande, ktorý ukazuje, že to nie je normálne.

Na týchto správach je stránka CDC . Odmietajú prezradiť počet udalostí a mieru ich výskytu. Vieme iba to, že je to významné vďaka príbehu New York Times .

Je známe, že pásový opar a infekcie herpes zoster sú vakcínou znovu aktivované . Potvrdil to interný pracovník FDA, ktorý na zistenie asociácie použil počítačovú analýzu.

Pod uvádzanými príkladmi

Niekoľko príkladov nedostatočného vykazovania:

 • Všetky správy Dr. Hoffe boli odstránené.
 • Boli na konzultácii s ivermektínom s 2 seniormi, ktorí nechcú vakcínu; ich dcéra, riaditeľ školy, užila prvú dávku Pfizeru; takmer okamžite utrpel závažné nediagnostikovateľné neurologické príznaky; otupenosť; bol na ER x 3; videl neurológa; bol spochybňovaný, či je to v jej hlave; VAKCÍNU NIKDY NEPOVAŽIL ZA PRÍČINU . Povedal som matke, že problém jej dcéry je pravdepodobne ochorenie spike proteínov a je skutočný a musí sa hlásiť. Poslal som jej formuláre, ktoré mám dať rodinnému lekárovi; zadali správne faxové číslo. Trval som na tom, že tieto udalosti MUSIA byť hlásené. Je to už 5 týždňov a pomaly sa zlepšuje. Varoval som, že verejné zdravie jej povie, aby užila druhú dávku (čo však neurobí).
 • … dostanete nápad … na lekárov vyvíjaný tlak, aby neobviňovali vakcínu alebo si len neuvedomovali rozsah symptómov alebo sa formovali príliš dlho atď.

Prečo sú súčasné vakcíny COVID také nebezpečné

Vypočujte si tento vynikajúci 10-minútový rozhovor s Byramom Bridleom, ktorý vám poskytne podrobnosti, ale v zásade:

 1. PEG umožňuje lipidovým nanočasticiam napadnúť celé telo vrátane prechodu cez hematoencefalickú bariéru . Nezostanú len vo vašom ramene.
 2. MRNA fúzuje do buniek a dáva im pokyn, aby produkovali špičkový proteín
 3. Bodecový proteín nie je benígny, ako sa predpokladalo . Pripojí sa k receptoru ACE2 v krvných doštičkách a spôsobí ich zhlukovanie, čo vedie k zrážaniu. Taktiež sa pripojí k stenám krvných ciev (receptory ACE2 na endotelových bunkách) a spôsobí krvácanie. Všetky tieto poškodenia zase vytvárajú zápal, ktorý veci ešte zhoršuje. Krvné zrazeniny a krvácanie spôsobujú najrôznejšie poruchy (slepota, neschopnosť hovoriť, necitlivosť atď.) Podľa toho, kde sa nachádzajú.
 4. Štúdie bezpečnosti biodistribúcie sa neuskutočnili so skutočnou vakcínou (veľké nie – nie). Ukázali však distribúciu v celom tele vrátane mozgu, vaječníkov, nadobličiek atď. Toto bude zverejnené v ďalšom zhrnutí Byrama Bridleho. Pozri obr.
 5. Horšie však je, že nebezpečný podjednotkový proteín S1 nezostáva naviazaný na bunku, ale môže sa odlomiť a voľne cirkulovať (alias voľný spikovaný podjednotkový proteín s1), ako namerali títo harvardskí vedci u očkovaných pacientov . To významne zvyšuje potenciál poškodenia, pretože ak bola pôvodná distribúcia (z LNP) obmedzená v kľúčových orgánoch, voľný hrot je schopný zasiahnuť oveľa viac oblastí . Analógiou je dodanie malej škatule od patogénu k predným dverám každého domu v susedstve. Keď otvoríte škatuľu, namiesto toho, aby sa patogén prejavil na vonkajšej strane domu, sa patogén odlomí a teraz môže pohltiť celé okolie (a okolité štvrte) patogénom (podjednotkou s1).
 6. Tento voľný proteín S1 sa môže prenášať cez materské mlieko do dojčiat, ktoré potom môžu spôsobiť rovnaký chaos v tele dieťaťa. Toto je hypotéza, ale nebolo by prekvapujúce, keby v očkovaní boli proteíny s obsahom spike v materskom mlieku niektorých dojčiacich žien. Bielkoviny cirkulujúce v krvi sa zvyčajne koncentrujú v materskom mlieku. Je pozoruhodné, že boli hlásené niektoré nežiaduce udalosti u dojčiat, ktoré po krvácaní z gastrointestinálneho traktu krvácali z matiek, ktoré dostali vakcínu COVID-19.Táto hypotéza by to vysvetlila (a afaik je najpravdepodobnejším vysvetlením; existuje aj iné?). Celý príspevok Byrama Bridleho (zatiaľ nie je k dispozícii) sa tým zaoberá ďalej. Začlenenie proteínu s hrotmi do imunitného systému dieťaťa ho naučí, že proteín s hrotmi je „dobrý“ a v budúcnosti by nemal byť napadnutý. To znamená, že ak bude dieťa v budúcnosti infikované, nemusí byť schopné sa vírusu zbaviť a bude na ne mať celoživotnú náchylnosť.
Údaje o biodistribúcii (strana 1) ukazujúce akumuláciu drogy v celom tele, nielen v ramene. Ale to sa nestalo so skutočnou drogou.

Po očkovaní začnete vytvárať proteín s1 vo všetkých vašich orgánoch. Aj keď akumulácia mimo miesta vpichu je minimálna, pretože sa generuje všade, aj vo vnútri mozgu, vysvetľuje to obrovské množstvo vedľajších účinkov.

Preto nie je prekvapením, že ľudia trpiaci vedľajšími účinkami vakcín majú PRESNE rovnaké profily biomarkerov ako diaľkoví dopravcovia, uviedli vedci, ktorých považujem za poprednú svetovú kliniku COVID na dlhé vzdialenosti . Vakcína by nemala poškodiť a jednoducho pripraviť váš imunitný systém. Nerobí to. Spôsobuje škodu. O tom absolútne nemožno pochybovať.

Podrobnejší popis nájdete na dvojstranovom súhrnnom príspevku na stránke canadiancovidcarealliance.org .

Takže došlo k 3 hlavným chybám:

 1. neodstránenie PEG z formulácie, ktorá by viac lokalizovala distribúciu do miesta vpichu
 2. za predpokladu, že proteín spike a podjednotka s1 boli benígne (čo znamená, že distribučný profil nie je neškodný)
 3. za predpokladu, že podjednotka s1 zostane naviazaná na bunky, do ktorých bola dodaná mRNA. Nie je to tak, pretože s1 je viditeľný v krvi . To je veľmi problematické: znamená to, že aj keď ste si stanovili číslo 1, stále môžete mať problémy, pretože to pravdepodobne ovplyvní všetky vakcíny. Podjednotka S1 sa javí ako najtoxickejšia časť vírusu. To vysvetľuje širokú škálu príznakov, ktoré majú ľudia po podaní vakcíny.

Ale počkajte … je toho viac! Tu je jedno vysvetlenie, prečo dostanete bezplatné podjednotky S1, ktoré navrhla Stephanie Seneff (MIT):

Ale potom si myslím, že asi najviac ma znepokojuje to, že skutočne upravili kód tak, aby neprodukoval normálnu verziu spike proteínu. Produkuje verziu, ktorá má v sebe niekoľko prolínov vedľa seba na kritickom mieste, kde by sa tento spikovaný proteín normálne spojil s bunkou, ktorú infikuje. Takže proteín špice sa viaže na receptor ACE2, akonáhle je produkovaný ľudskou bunkou, podľa pokynov pre vakcínu. Ale je to upravená verzia proteínu s hrotmi. Má tieto dva prolíny, ktoré ho robia veľmi tuhým, takže sa nemôže tvarovať. Za normálnych okolností by sa naviazal na receptor ACE2, potom by sa pretvoril a dostal by sa priamo do membrány ako oštep. A kvôli tomuto redizajnu to nemôže urobiť, takže sedí na exponovanom receptore ACE2.

A samozrejme to výrazne uľahčuje tvorbu protilátok, pretože tým myslím, že nedokáže skryť svoje podbruško, pretože bol vyvinutý tak, aby sa udržal otvorený.

Stephanie Seneff, súkromná konverzácia 2. júna 2021

Napísal som Maloneovi, aby som to potvrdil. Odpísal:

áno, je to uzamknuté v predfúznom potvrdení.

Má pridanú transmembránovú kotvu, ktorá ju má udržiavať v membráne bunky, ktorá ju exprimuje po transfekcii mRNA.

Ale zjavne sa deje krok proteolytického štiepenia (nie je prekvapením), ktorý ho zbavuje transfektovaných buniek.

Vieme, že sa strihá kvôli papieru HMS / Brigham, ktorý meria voľnú špičku v krvi očkovaných .

To všetko malo byť vyriešené skôr, ako to prešlo do ľudí.

E-mail od Roberta Malona, ​​vynálezcu vakcín mRNA

A tu je obľúbená odpoveď, ktorú som videla na Twitteri, keď sa Susan Gates pokúsila zaútočiť na tento článok. Susan je klasická speváčka, ale hej, chcel som na to len poukázať, pretože spomenula moje pozadie. Skôr by ma zaujímalo reagovať na jej argument. V podstate sa uchyľuje k útokom ad hominem, pretože na mojich argumentoch nemôže nájsť nič zlé. Páči sa mi, keď to robia … je to len ďalšie potvrdenie, že mám pravdu vo faktoch. Ďakujem Susan! A Susan, radi by sme počuli tvoju odpoveď na Áronovu otázku, pretože si zjavne spôsobilý ma zdiskreditovať. Dám to sem.

A nakoniec, pre vedeckých čitateľov, tu je viac o použití PEG s láskavým dovolením Roberta Malona (to je nad mojou platovou triedou):

 • PEG je spojený s krátkym acylovým reťazcom a je tu na stabilizáciu formulácie pred injekciou.  
 • Po injekcii sa PEG disociuje z lipoplexu
 • Áno, syntetické ionizovateľné katiónové lipidy sú kľúčovou súčasťou formulácie. Oni sú to, čo poháňa (termodynamicky) vrstvu polynukleotidu a celkový proces samo-montáže.
 • Je možné odstrániť PEG aj syntetické katiónové lipidy (ktoré sa pridávajú do nanočastíc, aby
  boli extrémne imunogénne). Dodanie nebude také efektívne, ale nahá RNA funguje.  

Platí to pre iné vakcíny?

Áno. Dotknutá je aj spoločnosť J&J . J&J má rovnakú upravenú verziu proteínu s obsahom hrotov.

Prečo CDC ignoruje všetky tieto varovné signály?

Očakávali by ste, že monitorovanie CDC by včas zachytilo myokarditídu u detí a fungovalo to: stalo sa. Ale zaujímavé je, že Izraelčania, ktorí sú v tejto oblasti vysoko kvalifikovaní a majú oveľa kontrolovanejší zdravotný systém, to nemali. To je zaujímavé, pretože to ukazuje, že tieto detekčné mechanizmy môžu mať chyby.

CDC o tom vedelo skoro, ale s pribúdajúcimi prípadovými správami bolo vydané poradenstvo asi pred 2 týždňami .

Tieto udalosti jednoznačne súvisia s vakcínami. Myokarditída a perikarditída sa vyskytujú vždy bezprostredne po očkovaní (do niekoľkých dní). Častejšie sa vyskytujú po druhej dávke. To vám s určitosťou hovorí, že tieto udalosti spôsobuje vakcína; nemali sme iba „šťastie“. Ak by to bolo náhodné, prvá dávka by mala rovnakú rýchlosť ako druhá dávka.

Prečo CDC nezastaví distribúciu vakcíny deťom, kým sa neurčí príčina, aby bolo možné vakcínu „opraviť“? Nie sú.

Ak sa spýtate Byrama Bridleho, v priebehu niekoľkých sekúnd vám povie presne, prečo sa to stane; príbeh, ktorý sme práve opísali, zapadá do všetkých pozorovaní.

CDC však zostáva úplne bezradný, aj keď na tom „pracujú“ už týždne. Som si istý, že to chvíľu potrvá, kým to urobia. Jednoducho zostanú bezradní a iba povedia lekárom, aby to liečili.

Dôvod je jednoduchý. Aj keď Bridleova analýza všetko vysvetľuje, akceptovanie Bridleovej analýzy znamená, že by museli pripustiť, že schválili veľmi nebezpečnú vakcínu. To by vyzeralo zle. Takže radšej stále hovoriť „pozeráme sa na to.“

Ak sú skutočne zmätené, prečo nezverejniť existujúce kazuistiky a odhaliť ich súčasné hypotézy, aby sme mohli na nájdenie pravdepodobnej príčiny využiť inteligenciu všetkých na svete? To by bolo v najlepšom záujme všetkých.

Medzičasom by mali prijať hypotézu Byrama Bridleho, pretože DOKONALO VYHOVUJE VŠETKÝM SKUTOČNOSTIM, kým nenájdu lepšie vysvetlenie. To je najbezpečnejšia vec. Ale nájsť druhé perfektné riešenie … to je naozaj nepravdepodobné. Preto je veľmi pravdepodobné, že to Bridle pochopil správne a že medzitým je to bezpečné na ochranu verejnosti.

Prečo sú včasné liečby také bezpečné

Včasná liečba opakovaným použitím liekov je najrýchlejší, najlacnejší a najlacnejší spôsob ukončenia pandémie. Tieto lieky sú bezpečné, účinné a majú dobre známy bezpečnostný profil. Napríklad Ivermektín je jedným z najbezpečnejších liekov, aké boli kedy vyvinuté.

Čím skôr začnete protokol, tým lepšie. V Mexiku liečia ľudí drogami ešte predtým, ako sa vráti test PCR. Ich nemocnice sú prázdne. NIKDY NIKDY nečakajte na príznaky pred začatím liečby, pokiaľ sa im dá vyhnúť (častou chybou lekárov je liečba iba vtedy, ak je symptomatická; na minimalizáciu dopadu však môže byť neskoro).

Vírusy sa VŽDY najlepšie liečia skoro (rovnako ako oheň). Zasiahnite skoro a tvrdo, presne tak, ako to odporúčal David Ho s HIV .

Pretože Fauci včas neuprednostňoval ambulantnú liečbu a zabezpečil, že žiadny opätovne určený liek nedostane súhlas NIH bez ohľadu na to, aké presvedčivé sú dôkazy, aj keď nikto na svete nemôže tieto odporúčania obhájiť . V opačnom prípade, ak by sa preukázalo, že urobil obrovskú chybu, ktorá stála bilióny dolárov a milióny životov, vyzeral by zle a stratil by prácu.

Kongres je voči faucimu stále slepý. Myslia si, že chodí po vode. On nie. Keď dostal nespochybniteľný dôkaz, že tieto lieky zaberajú, vrátilo sa nám iba ticho. Ak by ho mal Kongres v tejto veci skutočne spochybniť, jeho pozícia je neobhájiteľná ( pozri tento článok ). Cliff Lane vie, že všetky požiadavky na liek založené na dôkazoch pre odporúčanie FOR boli splnené.

Keby sme použili včasnú liečbu a novú internú liečbu (adenozín, cyproheptadín atď.; Pozri videá na serveri TrialSiteNews ), úmrtnosť na tento vírus by bola v nízkych tisícoch, takže by bol oveľa menej nebezpečný ako chrípka, ktorá môže zabiť medzi 20 000 a 60 000 ľudí ročne .

Prečo by ste nikdy nemali byť očkovaní, ak už máte imunitu

Ak ste už COVID dostali, očkovanie nemá žiadny vyčísliteľný prínos. Je to také nebezpečnejšie.

Ak si nie ste istí, je najbezpečnejšie vždy vykonať ScreenB4Vaccine, aby ste zistili, či už máte imunitu. Ak je to tak, stačí povedať nie .

Ako CDC reagoval v minulosti na obavy z bezpečnosti

Tu je odkaz CDC, aby ste mohli porovnať kritériá zastavenia v minulosti . Nájdete nejakú vakcínu, ktorá mohla pokračovať dlhšie ako súčasné vakcíny COVID?

Zvýšené riziko predstavovalo približne 1 ďalší prípad GBS na každých 100 000 ľudí, ktorí dostali vakcínu proti prasacej chrípke. Pre COVID je k 6. júnu 2021 138M úplne očkovaných a najmenej 5165 úmrtí. Vezmime úmrtia na pozadí a dostaneme 138M / 4500, čo je najmenej 1 smrť na každých 30 000 ľudí.

Toto je teda dôkaz, že získanie GBS sa považuje za 3x horšie ako zabíjanie ľudí CDC. Naozaj?!?! Chlapče, ty si naozaj nemôžeš vymýšľať.

CDC môže namietať, že zabíjanie ľudí je v poriadku, keď by COVID zabil viac ľudí, ale je to preto, že NIH potláča úspech včasnej liečby a Gavi im berie miliardy dolárov, ktoré im boli darované, a utráca ich za zničenie ivermektínu. Človeče, keby som mal iba 1% z 2,4 miliardy dolárov, ktoré ľudia darovali Gavi, mohol by som za zlomok času ukončiť pandemickú bezpečnosť. Inteligentná alokácia kapitálu dokáže zázraky. Ale dať všetky tieto peniaze a dať ich Gavimu na falošné tvrdenie, že ivermektín nefunguje, je absolútne absurdné. A ak so mnou chce niekto z Gavi diskutovať, moderátorkou živej debaty bude TrialSiteNews. Ale nebudú, pretože to pre nich nebude pekné. NIKTO so mnou nebude debatovať. Cítim sa osamelejšie ako opravár Maytagu .

Možno nakoniec naozaj existuje sprisahanie / zakrytie: Kristian Andersen, Jeremy Farrar z Wellcome

Profesor Kristian G. Andersen je členom fakulty v Scripps.

Jeremy Farrar je britský lekársky výskumník a riaditeľ Wellcome Trust od roku 2013.

Obaja sa sprisahali s Faucim a ďalšími, aby zorganizovali utajenie, aby to vyzeralo, že COVID vyšiel z prírody. Trvalo iba 1 týždeň od prvého kontaktu s Kristianom (a domnievali sa, že ide o vírus spôsobený človekom), kým poslali správu o tom, že vírus pochádzal prirodzene. Poď. Vážne? Nie je možné, ako by ste si mohli vysvetliť, ako ste z tohto východiska.

Nevyšlo to z prírody. Fauci financoval výskum, ktorý zablúdil a spôsobil celosvetovú pandémiu. A v Kongrese je len jeden človek, senátor Rand Paul, ktorý to zistil.

Tu si pozrite vynikajúce video Chrisa Martensona o odstránení .

5. júna 2021 som poslal Jeremymu e-mail, pretože sme v minulosti hovorili, a ponúkol som, že ho predstavím Chrisovi, aby som mohol reagovať na všetky problémy, ktoré Chris uviedol vo svojom videu. Predmet: „Príležitosť nastaviť záznam priamo na e-maily spoločnosti Fauci.“ Žiadna odpoveď.

Bol by som rád, keby Kristian prišiel na Chrisovu šou a vysvetlil mi, ako vznikol príspevok. Ale nevyzerá to, že by o tom Kristian chcel hovoriť. Chris mi 6. júna 2021 povedal: „Kristian Andersen vymazal 5 000 tweetov a včera ma zablokoval … b7A sú moje nové obľúbené písmená a kombinované čísla.“

Tu je moja otázka na Kristiana: čo sa snažia skryť a ako to, že to nikto v Kongrese nevyšetruje? Prečo neurobiť rekord s Chrisom?

Možno nakoniec predsa len dôjde ku konšpirácii: GAVI

Myslel som si, že sú to len Fauci a Lane. Ale možno je to hlbšie. Pozri na toto:

Uh Oh. Gavi zámerne zavádza ľudí a vynakladá peniaze na šírenie dezinformácií. Vážený Gavi: ak si skutočne myslíte, že to nefunguje, prečo ste neprijali moju výzvu vo výške 2 mil. USD ??

Toto som zverejnil v odpovedi na ich pripnutý tweet. Stavím sa, že ma zablokujú, pretože nie sú schopní odpovedať na to, čo som tu napísal. Udržiavaním faktov pred verejnosťou udržiavajú naratív, že vakcíny sú bezpečné.

Tu je moja žiadosť, aby Gavi odpovedal na môj článok. Vo verejnom záujme ide o obrovský problém, ktorý si zaslúži byť vypočutý. Môžeme viesť občiansku diskusiu o dôvodoch?

Keby bol Gavi skutočne zaujímavý pri záchrane životov, bežali by reklamy ako táto:

Nebolo by skvelé, keby sa Gavi zameral na záchranu životov namiesto propagácie nebezpečnej vakcíny, ktorá zabíja ľudí?

Z tohto dôvodu nepoužívame namiesto vakcíny ivermektín

Nikto to nevysvetľuje jasnejšie ako predseda kanadskej Manitoby v odpovedi na otázku.

Otázka: „Ďalším spôsobom váhania, hovorím o liekoch na liečenie, váhaním o hovorení o ivermektíne, skúšaní ivermektínu … ako Dr. Alexander .. onkológ na Yale. Zrejme droga, ktorá neškodí. Nie je veľké riziko vyskúšať to. Pomohlo mnohým ľuďom. Skúšame to? Ak nie, prečo nie?

Odpoveď: „Uskutočňujeme domáci výskum, ktorý, ako dúfame, môže v budúcnosti viesť k lepšej dostupnosti vakcín, možno nie počas tejto vlny, ale keď v nasledujúcich rokoch potrebujeme posilňovače, alebo keď bude iná pandémia, aby bol k dispozícii kanadský výskum, a máme výroba samozrejme

v Manitobe je to náš vedúci priemysel, výroba liekov.

Chcem len poďakovať všetkým zúčastneným! …

pre dážď. ….

Naša situácia s požiarmi, aj keď nie je úplne vyriešená, sa výrazne znížila, pokiaľ ide o jej nebezpečenstvo.

v dôsledku tohto dažďa a samozrejme, keď poľnohospodári zarábajú peniaze, je nám všetkým lepšie, a toto je pre našu agunskú komunitu dážď v hodnote miliárd dolárov, takže sa chcem poďakovať zodpovedným ľuďom za sprístupnenie tohto dažďa.

Pokračujte v skvelej práci.

Ďakujem všetkým!

Majte bezpečný predĺžený víkend!

Takže podľa môjho chápania sa dobre informovaný občan pýta, či sa v Manitobe uvažuje o lacnom, bezpečnom a účinnom lieku Ivermectin vs. COVID. PM Pallister priamo odpovedá, že odpoveďou na lacné lieky je, že na vakcínach zarábame veľa peňazí a tvrdo pracujeme na ich dodávaní, ďakujeme výrobcom dažďov . A pridá ďalšie slová, aby bola zakódovaná správa vierohodne popretá.

Mám to?? Nie je to jasnejšie a počuli ste to priamo od vládneho úradníka. Ide o peniaze, nie o záchranu života. Prinajmenšom bol k tomu úplne úprimný. Dávam mu za to uznanie!

Teraz si myslíš, že som to vymyslel, že? Nie. Takéto veci sa nedajú vymyslieť. Pozrite sa na video . Uložil som kópiu pre prípad, že by ju vybrali. Na nezaplatenie.

Príspevok na twitteri Briana Pallistera, premiéra Manitoby, ktorý vysvetľuje, prečo nepoužívajú ivermektín. Prinajmenšom je o tom čestný!

Manipulácia s bezpečnostnými údajmi o ivermektíne, aby vyzeral toxicky

Vidím, že to prichádza na míľu ďaleko. Ivermektín, jeden z najbezpečnejších liekov, aký bol kedy vyrobený, „náhle“ začne zabíjať ľudí. To samozrejme nemá absolútne žiadny zmysel, ako sa z drogy, ktorá sa po miliardách dávok a niekoľkých hlásených úmrtiach „cez noc“ môže stať smrteľná droga. Keď uvidíte, že sa to ukazuje, budete mať dôkaz o sprisahaní, ktorého cieľom je odobrať ivermektín zo stola … obrovská chyba.

Nežiaduce reakcie na lieky sú zaznamenané v FAERS a to, že niekto užíval drogu, ešte neznamená, že ich droga zabila, napr. Niekto užíval ivermektín a predávkoval sa práškami na spanie.

Ak vás vakcína poškodí, môžete dostať späť

Pozri na toto. Ak vám kvôli vakcíne vzniknú zdravotné náklady, môžete dostať náhradu svojich výdavkov. Ale nedostanete späť žiadnu zo mzdy, ktorú ste stratili, keď ste invalidný. To je obrovský problém a ešte ďalší dôvod, prečo len povedať Nie.

Obrázok

Prieskumy hovoria …

Problém s VAERS je, že neviete, aký je menovateľ. Aby som získal hrubý prehľad o tom, aké prevládajúce vedľajšie účinky majú vakcína následky, urobil som prieskum na Nextdoor. Nikto nevedel, že ho používam pre tento článok, takže neexistoval žiadny dôvod klamať. Hlasovať mohol každý. Nehral som počet hlasov.

Tu je ohromujúca vec: 4% stále trpia závažnými nepríjemnými vedľajšími účinkami (ktoré sa v blízkej dobe nemusia vyriešiť).

Môžete si vyskúšať tento druh prieskumu vo svojom okolí a uvidíte, že vás nekecám. Tu je snímka z 6. júna do volebnej miestnosti. Poznámka: keď som to zverejnil, výsledky môžu byť predmetom hrania, ale opäť si urobte vlastný prieskum:

Snímka z prieskumu spoločnosti Nextdoor zo 7. júna 2021 ukazuje, že 3% majú stále závažné vedľajšie účinky. Uh Oh.

Vidíš? Žiadne úmrtia! Tu je dôkaz!

Iba problém netuší, koľko pacientov, a nenadväzuje na všetkých. Ak ma chcete napadnúť, urobte to skôr pomocou dôveryhodných údajov, ako pomocou neurčitých tvrdení. Verím, že úmrtnosť môže byť z prieskumov lekárov okolo 1 z 5 000, takže ak uvidíte 5 000 pacientov a sledujete každého z nich, ľahko nevidíte žiadne úmrtia.

Ľahko povedané, nie sú žiadne úmrtia, ak nesledujete každého jedného pacienta .

Poradie možností

Ak by som si v súčasnosti musel objednať preferované prístupy k COVID, vybral by som si:

 1. Vakcína Novavax, Covaxin alebo Valneva, ak je široko dostupná, len vtedy, ak sú potvrdené vynikajúce údaje o bezpečnosti (žiadny voľný skok v krvi, distribúcia obmedzená na rameno, žiadne prebytočné SAE) a nemal som COVID
 2. Profylaxia, potom včasná liečba, ak je infikovaná, pri čakaní na # 1.
 3. Súčasné vakcíny používajúce predúpravu a následnú liečbu na riešenie zrážania, zápalu, poškodenia endotelových buniek, ale IBA v prípade, že by som musel byť očkovaný na účely podnikania alebo cestovania alebo z iného dôvodu a č. 1 nebol k dispozícii. 50 mg fluvoxamínu začínajúcich 3 dni pred pokračovaním 3 týždne potom by malo poškodenie minimalizovať.

Pred rozhodnutím je dôležité porozprávať sa so svojím lekárom , aby ste mohli urobiť rozhodnutie, ktoré je pre vás to pravé.

Za normálnych okolností by tento článok nemusel existovať: najlepšou voľbou by bolo očkovanie odovzdané.

Avšak dnes (30. mája 2021) je rozhodnutie o očkovaní oveľa zložitejšie z nasledujúcich dôvodov:

 1. Nedostatok transparentnosti, pokiaľ ide o mieru závažných nežiaducich reakcií (vrátane úmrtí) spojených so súčasnými vakcínami.
 2. Úmyselná cenzúra hlásenia vedľajších účinkov (ako napríklad Facebook odstraňuje niekoľko stotisíc ľudí s mnohými skupinami vedľajších účinkov očkovania).
 3. Problémy s anekdotickými správami od mojich priateľov a od lekárov, ktorých poznám.
 4. Uznávaní vedci verejne nastolili otázky bezpečnosti vakcín.
 5. Veľká rešpektovaná skupina lekárov, ktorí predtým odporúčali očkovanie (a dnes je proti očkovaniu 100%). Nemôžem ich pomenovať zo strachu z odplaty.
 6. Jeden lekár, ktorý pravidelne podáva očkovacie látky svojim pacientom, mi povedal: „Za 29 rokov lekárskej praxe som nikdy nič také nevidel.“ Bojí sa verejne vystúpiť zo strachu z odplaty.
 7. Neexistuje žiadna transparentnosť, pokiaľ ide o pomer rizika a prínosu pre deti očkovacej látky oproti očkovaniu vakcínou COVID (čo by si vyžadovalo zverejnenie miery závažných vedľajších účinkov vakcíny).

To sú niektoré z dôvodov, pre ktoré ma mimoriadne znepokojuje bezpečnostný profil súčasných vakcín.

Napríklad by sa dalo rozumne opýtať, že ak je vakcína úplne bezpečná, tak prečo nie sú správy z databázy V-SAFE prístupné verejnosti? Prečo existuje cenzúra svojpomocných skupín obetí očkovania? Prečo neexistuje usmernenie pre liečbu nežiaducich udalostí vyplývajúcich z očkovania?

Mali by sme očkovať svoje deti?

Samozrejme, že nie! Je nemožné to ospravedlniť. Pozrite sa na túto tabuľku. Ukazuje to, že očkovanie detí môže spôsobiť viac škody (z očkovania) ako zachránené životy. Iba keby sme mali super bezpečnú vakcínu bez nepriaznivých účinkov, nikdy by sme o tom neuvažovali . Nikdy by sme to nemali brať do úvahy, kým nebudeme mať údaje o vedľajších účinkoch vakcín na verejnosti, ktoré by rodičom umožnili toto rozhodnutie. Ukázalo sa, že deti sú prirodzene imunné voči COVID . Očkovať ich je hlúpe, aj keď sme mali bezpečnú vakcínu. Prečo nám to nepovedali?

Obrázok

Alternatívy k očkovaniu

Som za očkovanie, ale história ukazuje, že vývoj bezpečnej a účinnej vakcíny trvá roky. Súčasné fiasko s vakcínami, ktoré ho rúti na trh, to nakoniec ešte raz preukáže. Poznatky získané z tejto pandémie nám však môžu pomôcť urobiť ďalšiu rýchlejšie.

Keby dnes neexistovala alternatíva k očkovaniu, potom by aj pre jeho nedostatky mohlo byť pre mnohých ľudí očkovanie vakcínou „varujúca pred čiernou skrinkou“ výhodnejšie.

Existujú ale životaschopné alternatívy (ktoré NIH zámerne potláča) ako napr

 1. profylaxia,
 2. včasná liečba, ak je infikovaný (a pokročilá nemocničná liečba v zriedkavých prípadoch, keď ste hospitalizovaný)
 3. čakanie na vakcínu Novavax, Valneva alebo Covaxin,
 4. pred a po liečbe súčasnou vakcínou.

Najlepšia voľba pre vás závisí od mnohých faktorov, vrátane toho, či ste už COVID mali, či potrebujete doklad o očkovaní do práce a / alebo na cestovanie, vaše rizikové faktory, váš vek, súčasná šanca, že dostanete COVID vo vašej komunite, a viac. Nemať prístup verejnosti k spoľahlivým údajom o nežiaducich udalostiach, aby bolo možné urobiť čo najlepšie rozhodnutie, je znepokojujúce.

Ak ste už COVID mali, máte prirodzenú imunitu a ak chcete ešte vyššiu ochranu, možno bude lepšie čakať na veľmi bezpečnú vakcínu.

Ak vás trápia problémy so súčasnou vakcínou, ukázalo sa, že včasná liečba liekom COVID liekmi ako ivermektín a fluvoxamín sú mimoriadne účinné s minimálnymi (malými a dočasnými) vedľajšími účinkami.

Ak sa domnievate, že súčasné vakcíny sú úplne bezpečné, zvážte pridanie aspirínu a fluvoxamínu pred aj po 10 dňoch po očkovaní, aby sa zmiernil zápal za prítomnosti spike proteínu.

Vynálezca vakcíny mRNA napísal tento príspevok, ktorý prináša legitímne problémy s požadovaním očkovania experimentálnej vakcíny. Tento článok nastoľuje problémy s tým, ako vakcíny neboli správne testované (a stále im chýbajú požadované štúdie bezpečnosti).

Sledujte toto video: Legendárny epidemiológ Sucharit Bhakdi o vakcíne proti Covid .

Časová os: Ako sme sa sem dostali

1) December 2020: Údaje vyzerajú dobre pre dospelých pacientov, ktorí predtým nežili COVID-19, ktorí dostávajú vakcíny na prevenciu mierneho COVID-19.

2) marec 2021: teraz 1 600 úmrtí. CDC a FDA nevyžadujú externé panely na kontrolu údajov. Hu ???

3) Apríl 2021: CDC hlási zlyhanie 10K vakcín (očkovaní ľudia dostali vírus) – podľa hlásenia by to mohlo byť desaťkrát.

4) Máj 2021: Údaje CDC VAERS naznačujú, že vakcíny COVID majú viac bezpečnostných udalostí ako všetkých 70 vakcín kombinovaných po všetky roky v histórii .

Lekári boli teda nadšení a odporúčali očkovaciu látku skoro a s katastrofickými bezpečnostnými číslami sa postupne stávali menej optimistickými. Vakcinačné centrá začali klesať u návštevníkov 8. apríla a sú teraz prázdne. CDC propagujúce lotérie v hodnote 1 mil. USD pre osoby, ktoré uvažujú o hazarde s vakcínou. Pravdepodobne najstrašnejšia očkovacia kampaň v histórii ľudstva.

Teraz, keď sú Američania očkovaní na 50% a väčšinou ide o dospelých, ktorí sa boja COVID a seniori, môžeme znížiť intenzitu očkovacieho programu a zamerať sa na liečebné stratégie pre menej prípadov COVID-19 u neočkovaných aj očkovaných.

Tu sú niektoré z udalostí na mojej ceste:

 1. 9. mája: Dostávam nevyžiadanú správu DM na twitteri od používateľa, ktorý poukazuje na tweet hovoriaci o úmrtiach na vakcíny> úmrtiach na COVID. Ubezpečujem ju, že vakcína je bezpečná (pretože verím tomu, čo mi vláda povedala … hlúpe ma). Hovorí: „Mám 3 príbuzných, ktorí zomreli do týždňa po očkovaní. Všetci fajčiari, okrem jedného, ​​boli stopercentne fit, obaja fajčiari si vybrali sami. “ Povedal som „dobre, to je štatisticky nemožné, pokiaľ nemáte milión príbuzných, o ktorých si nemyslím, že ich máte. mal niekto z nich pred podaním vakcíny COVID ?? a AKO zomreli? z čoho?“ A napísala „dobre, sú mŕtvi, nemožní alebo nie.“ Celý rozhovor som odpísala ako niekoho, kto sa ma snaží vystrašiť.
 2. 19. mája: Môj čistič kobercov spomína, že po očkovaní dostal infarkt a musel stráviť noc v nemocnici. Postihnutá je to aj manželka: ruka sa jej trasie ako Parkinsons. Tim bol odvtedy v nemocnici a mimo nej, môže pracovať iba 2 dni v týždni a teraz má dlhy vo výške 30 000 dolárov za náklady na lekársku starostlivosť a ušlú mzdu. Bolesť je intenzívna. Ak je vakcína „úplne bezpečná“, je to veľmi nepravdepodobné. Teraz si myslíme, že DM 9. mája môže byť legitímne.
 3. 25. mája: Píšem článok pre TrialSiteNews, ktorý popisuje, že vakcína nemusí byť taká bezpečná, ako nám bolo povedané. NIKTO nehovorí o počte mŕtvych alebo deaktivovaných. Na čísla sa nikto ani len nepýta. Všetci máme vymyté mozgy a myslíme si, že „vakcína je bezpečná“. Nikto, kto podporuje očkovanie, nespochybňuje príbeh.
 4. 26. mája: Zúčastnite sa rozhovoru CCCA o Byramovi Bridleovi, ktorý požiadal o FOIA. Ukazuje graf biodistribúcie. Svätý moley. Proteín s hrotmi NIE JE lokalizovaný v ramene, ako si každý myslel. Rozširuje sa po celom tele, najmä vaječníkoch. Z Harvardu práve vyšla štúdia, ktorá ukazuje, že S1 voľne cirkuluje . Fúha! To sa tiež nemá stať.
 5. 28. mája: Porozprávajte sa s Malonom. Vysvetľuje, že PEG spôsobuje biodistribúciu. Nemalo by tam byť. Ani voľná S1 by nemala. OBROVSKÝ problém. Môže spôsobiť krvné zrazeniny a zápal kdekoľvek vrátane mozgu. To vysvetľuje obrovské rozdiely v príznakoch hlásených vírusom. Houston, máme problém.
 6. 30. mája: Celý vedecký poradný výbor rezignuje kvôli môjmu článku. Nepáči sa im, že nekupujem príbeh, že vakcína je bezpečná. Hovoria, že spochybňovaním príbehu riskujem život a spôsobím váhanie s vakcínou, ktoré bude stáť život. Žiadam ich o spätnú väzbu k mojej analýze … kde som urobil chybu? Nikdy nedostanem spätnú väzbu k žiadnym chybám. Hovoria mi, aby som sa s nimi už nikdy nerozprával. Nikto mi nepovie, kam som šibal. Frustrujúce. Ale anekdotické údaje sú alarmujúce a základné mechanizmy (najmä objav voľného S1 v krvi) sú nepopierateľné. Táto vakcína nie je bezpečná. Vysvetľuje to, prečo boli Tim a jeho manželka invalidní, a vysoká úmrtnosť vo VAERS. Existuje potlačenie informácií. Slobodní myslitelia ako ja sú ostrakizovaní. Zisťujem, že nie som sám. Rovnako to cíti aj skupina CCCA. Byram Bridle robí skvelý rozhovor s talkshow. Po šou mu poslucháč napísal e-mail so slovami 48 hodín po injekcii, jej nevesta nemôže hovoriť ani vidieť. WTF?!?! To nie je normálne!
 7. Čím viac som počul, tým viac som znepokojený. Čísla nie sú priehľadné. Nikto si neuvedomuje všetky tieto podivné účinky (ktoré sa väčšinou vyskytujú do 30 dní od každého výstrelu) súvisiace s vakcínou. Nikdy sme nedostali varovanie, aby sme hlásili nejaké nové čudné veci. Tento dokument je čoraz dlhší a som čoraz viac presvedčený, že naše úrady sa poriadne pokazili, pretože sme tieto chybné vakcíny ponáhľali na trh bez náležitého testovania. Dokonca aj potom, čo harvardský dokument ukazuje voľný S1 v krvi, nikto neťahá za Andonovu šnúru, pravdepodobne preto, že musíte vedieť, že S1 je patogénna. Pretože sa to pri skúške 3. fázy neobjavilo, akademici to všetko odpisujú ako neoficiálne dôkazy, ktoré treba ignorovať. Ale to nie je veda. Veda sa pozerá na údaje z reálneho sveta a snaží sa ich vysvetliť hypotézou.
 8. Ľudia sa ma snažia presvedčiť, že sa mýlim, že VAERS je hore, pretože ľudia hlásia viac. To nezodpovedá skutočnosti. Pacientom sa o VAERS nikdy nehovorí; majú sa hlásiť k V-SAFE. Lekári sú bezradní, že všetky čudné účinky súvisia s vakcínami. Je na nich vyvíjaný tlak, aby nepodávali správy, pretože hlásenie by mohlo spôsobiť váhavosť vakcín. Dokumenty mi hovoria, že škála rôznych vedľajších účinkov je „mimo grafov“. Jeden lekár so 600 pacientmi, 5 je vo veľmi zlom stave a 1 je blízko smrti. Dr. Hoffe má 900 pacientov a 1 úmrtie. To by sa nemalo stať. Existujú dokumenty s 500 pacientmi a bez problémov. Miera úmrtia teda môže byť približne 1 z 5 000.
 9. Robím prieskum na Nextdoor. 1% úmrtnosť (hlásená manželom / manželkou) a 3% majú závažné vedľajšie účinky, ktoré neriešia. Tim má stále veľké bolesti.
 10. Informujem členov Kongresu a nasmerujem ich na tento dokument. Navrhujem im, že musíme zastaviť očkovanie, kým nebude k dispozícii vakcína bez voľnej podjednotky S1, ktorá môže prekonať hematoencefalickú bariéru. V ideálnom prípade je to oveľa lokalizovanejšie.
 11. 7. júna: Malone prednáša na udalosti PatriotsForDelaware. 300 mamičiek. Vypočujú si celý príbeh. Všetci sú nasratí. Veľký čas.
 12. 8. júna: Manželka mi hovorí, že práve počula, že rodinný priateľ X potratí. Je v 25. týždni tehotenstva a dieťa je tak masívne prekrvené, že gynekológa utratia; nikdy v živote nevidela NIČ také. Hovorím: „bola očkovaná?“ Áno, o 4 a 7 týždňov skôr. Volám svojim priateľom doktorom a pýtam sa, čo si myslia. Odpoveď: 99,8% je vakcína, 0,2% genetická chyba. Bude sa to označovať ako genetická chyba. Pitva sa neplánuje, pretože pre matku bude príliš bolestivé, aby vedela, že jej rozhodnutie stálo život jej dieťaťa. Takže sa to bude diať stále.
 13. FDA a CDC nevidia žiadne bezpečnostné signály, takže Joe Biden si dáva 70% cieľ.
 14. Cliff Lane je úspešný v tom, že zabráni použitým drogám z dohľadu.
 15. Ponúknite diskusiu o ktoromkoľvek z bežných naratívnych dokumentov o klube Clubhouse, aby sa pokúsili zmeniť poviedku o vakcínach a / alebo drogách zameraných na nové použitie pred očami svojich zajatých divákov. Návnadu si nikto nevezme. Mám zakázané izby. Ponúknite im debatu, ale nikto neprijíma.
 16. Jeden chlap prijíma moju ponuku a my DM na Twitteri. Žiada dôkazy. Dávam mu to do piky. Vyzývam ho, aby prišiel s akýmikoľvek negatívnymi dôkazmi. Hovorí: „Musím o tom premýšľať.“
 17. Snažím sa presvedčiť najvyššieho lekára v indickej vláde, že ivermektín a fluvoxamín účinkujú. Hovorí: „ukážte mi dôkazy.“ Posielam mu dôkazy. Odpíše: „KTO a NIH neodporúčajú.“ Hovorím, že to je najnižšia úroveň dôkazov (znalecký posudok). Medicína založená na dôkazoch znamená, že sa rozhodujete na základe dôkazov so systematickými kontrolami v hornej časti. Odpíše: „V súčasnosti sa riadime postupmi založenými na dôkazoch. Dajte nám vedieť rozhodnutie WHO. Ďakujem a najlepšie rgds ”Tieto veci si nemôžete vymyslieť. Takto si myslia. To je dôvod, prečo ľudia v Indii zomierajú. Je to smutné, ale s logikou nemôžem nič robiť. Ale to je dôvod, prečo sú pokyny NIH kľúčové a prečo CLIFF LANE MUSÍ ísť. TERAZ.
 18. Ostatné sú zarovnané k príbehu. GAVI prevádzkuje reklamy, ktoré hovoria, že ivermektín je zlý, YouTube zakazuje vo videu ivermektín, Facebook odstráni príspevky a skupiny s nežiaducimi účinkami vakcín, ktoré sa Faucimu nepáčia (podľa zverejneného e-mailu od Zuckerberga po Fauciho), a wikipedia hrá spolu s hlásaním ivermektínu nie je dokázané a Pierre Kory je zástancom „neoverenej liečby“ napriek tomu, že ivermektín má najvyššiu úroveň dôkazov v pyramíde EBM: objektívne systematické preskúmanie . Wow. „Aj keď sa tieto médiá v sociálnych médiách presadili, porušili nevyhnutné normy vedeckej praxe a dezinformácie, ktoré obsahovali, spôsobili zmätok medzi verejnosťou a tvorcami politík.“ Robíš si zo mňa srandu? Moja ponuka 2 milióny dolárov je otvorená pre každého, kto tomu verí . Prečo sa nikto neprihlási vstúpiť ?? Mätúce!
 19. Najradšej mám Clubhouse. Keď sa pripojím k miestnosti, nenechajú ma hovoriť dlhšie ako pár minút a nebudú so mnou debatovať na neutrálnej platforme, kde ju môžeme zaznamenať a umiestniť na YouTube, aby ju všetci videli. Čoho sa boja? Mám otvorenú ponuku debatovať o zaznamenanom hovore priblíženia a nemám príjemcov. Jednoducho nechcú byť vystavení propagácii falošného príbehu. Prečo nenechať poslucháčov rozhodnúť, komu veria?

Otázky, ktoré je potrebné položiť pred podaním súčasných očkovacích látok COVID

Tieto vakcíny sú až 1 000-krát nebezpečnejšie ako predchádzajúce vakcíny. Nikdy som osobne nepočul o žiadnych nežiaducich reakciách na vírus chrípky (sú reakcie, ale sú také zriedkavé, že o nich nikdy nepočujete); z tejto vakcíny ich počujem stále.

Argumentom je, že prínos preváži riziko, že máte o 90% nižšiu pravdepodobnosť, že dostanete COVID, ak ste očkovaní, a menšiu pravdepodobnosť, že ochoriete, ak tak urobíte. Napriek tomu sa vynikajúce výsledky pravidelne dosahujú pomocou protokolov včasnej liečby, ale bez rizikového profilu. Kde je porovnanie rizika a prínosu oproti opätovne použitým liekom? Neexistuje žiadny, pretože NIH a WHO neoprávnene objasnili, že ľudia by nemali využívať tieto možnosti napriek presvedčivým dôkazom .

Výsledkom je, že Taliansko plánuje zaviesť povinnú vakcínu pre všetkých občanov .

Ak žijete v regióne sveta, ktorý má stále slobodnú voľbu, tu je niekoľko nápadov na otázky, ktoré by vás mohli zaujímať, skôr ako dostanete injekciu. Ide o to, že chcete získať informovaný súhlas s dôrazom na informovaný, pretože dnes udeľujete súhlas, ale nehovorí vám o tom, aké riziká sú pre tieto vakcíny podstatne vyššie ako typické vakcíny:

 1. Koľko ľudí v USA zomrelo do 30 dní po podaní tejto vakcíny? Prečo to nie je zverejnené?
 2. Koľko ľudí na celom svete bolo natrvalo postihnutých do 30 dní od prijatia tejto vakcíny?
 3. Koľko ľudí na celom svete bolo hospitalizovaných do 30 dní po podaní tejto vakcíny?
 4. Ako je porovnaný vedľajší účinok / bezpečnostný profil týchto vakcín s vakcínami Novavax, Valneva alebo Covaxin (smrť, závažné reakcie, zrazeniny mozgu, problémy so srdcom atď.)?
 5. Počul som o veľmi závažných vedľajších účinkoch tejto vakcíny. Poznám veľa ľudí so zdravotným postihnutím a lekári im nemôžu pomôcť. Nie je teda pravda, že existuje veľa závažných vedľajších účinkov tejto očkovacej látky, ktoré ma môžu nechať postihnutými, keď lekári vôbec netušia, ako ma dostať späť do normálu?
 6. Ak je podjednotka s1, ktorá sa vytvára po očkovaní v celom tele, tak neškodná, ako si vysvetlíte širokú škálu bizarných neurologických udalostí, KTORÉ sú hlásené PO tom, čo ľudia dostanú vakcínu?
 7. Čo CDC určilo ako príčinu myokarditídy u očkovaných tínedžerov? Nemali by sme prestať, kým nezistíme príčinu? Koľko prípadov bolo a prečo to nebolo zverejnené?
 8. Ako je úmrtnosť v porovnaní s chrípkovou vakcínou?
 9. Ako je v porovnaní s chrípkovou vakcínou miera infarktu?
 10. Ako je v porovnaní s chrípkovou vakcínou výskyt myokarditídy u dospievajúcich?
 11. Ako sa porovnáva výskyt mozgových zrazenín s chrípkovou vakcínou?
 12. Ako sa porovnáva miera deaktivácie vedľajších účinkov s chrípkovou vakcínou?
 13. Ak je vakcína taká bezpečná, prečo Facebook potreboval odstrániť skupiny s nežiaducimi účinkami vakcín, ktoré majú celkovo státisíce členov? O čom hovorili?
 14. Prečo nie je možné databázu V-SAFE verejne vyhľadávať? Neexistuje žiadna transparentnosť. Čo sa snažíte skryť?
 15. Ak mám deaktivujúci vedľajší účinok, existujú osvedčené spôsoby liečby, ktoré ich dokážu spoľahlivo vyriešiť?
 16. Ak mám vedľajší účinok očkovania, zostala mi tu nejaká internetová diskusná skupina, ktorá by sa nemohla pripojiť, aby som sa pripojila?
 17. Prečo nikdy neboli urobené správne toxikologické štúdie, ktoré by ukazovali množstvo proteínu spike vytvoreného v každej časti môjho tela? Nemali by sa to robiť teraz u opíc rhesus, pretože úzko napodobňujú väzbové afinity ľudí k ACE2?
 18. Prečo nie je k dispozícii verejne dostupná analýza viac ako 5 000 úmrtí?
 19. Prečo by som niekedy chcel umožniť svojim deťom dostať túto vakcínu? Majú nízke riziko získania COVIDU, veľmi nízke riziko úmrtia, ak dostanú COVID, a pri modernej včasnej liečbe a modernej liečbe hospitalizovaných pacientov sa zdá byť takmer isté, že by mali väčšiu šancu na smrť z vakcíny ako z COVID .
 20. Prečo majú farmaceutické spoločnosti, ktoré zhromažďujú údaje o významných nežiaducich udalostiach, povolené uchovávať tieto informácie v súkromí? Nemalo by to byť zverejnené? Ak je táto vakcína taká bezpečná, ako nám hovoríme, nemalo by sa čo skrývať.
 21. Nikdy sme tehotným ženám nedovolili podať injekciu vyšetrovaných biologicky aktívnych látok, prečo by CDC odporúčalo vakcínu COVID-19 u tehotných žien bez dlhoročného rozsiahleho testovania bezpečnosti?
 22. Pretože nebezpečný bielkovina s obsahom hrotov cirkuluje v tele až mesiac po očkovaní mRNA, prečo by ľudia mali mať dovolené darovať krv počas týchto dvoch týždňov? Nie je teraz prívod krvi kontaminovaný spike proteínom SARS-CoV-2? Čo robia krvné banky na testovanie špičkových bielkovín a zaistenie bezpečnosti prekrvenia?
 23. Prečo vakcíny mRNA COVID idú do vaječníkov a semenníkov a potom sa zvyšujú desaťkrát v priebehu nasledujúcich 48 hodín po injekcii? Je to bezpečné? Súvisí to s hlásenými menštruačnými nepravidelnosťami u žien?
 24. Prečo vo výskumnom programe nie je Výbor pre klinické udalosti, Rada pre monitorovanie bezpečnosti údajov a Výbor pre etiku v humánnej medicíne ako iné veľké klinické vyšetrenia?

Pohľad na čísla

Veľa ľudí mi hovorí, že očkovanie môže mať vedľajšie účinky, ale aj pri tých vedľajších účinkoch je to lepšie ako dostať COVID.

SÚHLASÍM!

To však nie je pravda, ak ste vedeli, že protokoly o včasnej liečbe môžu znížiť úmrtnosť o viac ako 100-krát. Má teda vynikajúci pomer rizika a prínosu, najmä pri súčasných vakcínach.

Fareed a Tyson majú takmer nulovú mieru hospitalizácie s viac ako 6500 pacientmi (priemerný vek 60 rokov), čo je viac ako 300-násobné zníženie (za predpokladu 5% hospitalizácie by sme očakávali 350 a dostali 1).

Je to vytriezvenie, že v priemere musíte zaočkovať okolo 100 ľudí, aby ste zabránili jednému prípadu COVID-19. To znamená, že príznaky spôsobené vakcínou by mali byť lepšie iba o 1/100 tak závažné ako príznaky spôsobené chorobou, len aby došlo k vyrovnaniu . Jedna závažná reakcia zo 100 stačí na to, aby sa príliv obrátil v prospech choroby pred očkovaním. Existuje veľký rozdiel medzi znížením absolútneho rizika (ARR) a znížením relatívneho rizika (RRR) . Zásluha na pozorovaní Stephanie Seneff.

Na základe údajov, ktoré vidím od lekárov, táto vakcína nespĺňa štandard 1 zo 100. A zlyháva to biedne v porovnaní s protokolmi včasnej liečby.

Akonáhle sme dostali bezpečnú vakcínu bez významných nepriaznivých vedľajších účinkov (napr. Napríklad ako vakcíny Novavax, Valneva , Covaxin), bolo by vhodnejšie ísť s týmito vakcínami na duševnú pohodu. Najmä Valneva by mala poskytnúť oveľa širšiu imunitu.

Proti čomu namietam

Existujú tri veci, ktoré by každého mali považovať za veľmi znepokojujúce.

 1. Žiadame ľudí s prirodzenou imunitou, aby sa dali zaočkovať . Toto je nesprávne. Toto je zbytočný lekársky zákrok, ktorý je porušením toho, čo učia lekári. Dôvod, prečo lekári odporúčajú, je to, že nevedia, aká robustná je prirodzená imunita, takže robia chyby kvôli opatrnosti. To by bolo v poriadku, keby tieto vakcíny boli rovnako bezpečné ako vakcína proti chrípke, ale nie sú. Preto je rada pre všetkých, aby sa dali zaočkovať, absolútne nesprávna. Profil vedľajších účinkov je u týchto vakcín oveľa horší, ak ste už COVID dostali. Nie je to teda iba zbytočné (pretože sa ukazuje, že prirodzená imunita je široká a robustná), ale zvyšuje sa tým aj riziko, že nebude mať žiadny úžitok.
 2. Pacienti nedávajú informovaný súhlas. Poskytujú súhlas bez toho, aby o tom boli informovaní. Neinformujeme ich o rizikách, pretože ak by sme to urobili, nikto by nevystrelil. Napríklad špičkový doktor infekčných chorôb, ktorého poznám, sedí na týždenných brífingoch CDC a pýtal som sa ho, „koľko ľudí zomrelo na vakcínu?“ a povedal „asi 100“. Neinformujeme teda lekárov, pretože keby poznali čísla, vakcínu by neodporúčali. Preto je databáza V-SAFE chránená pred verejnosťou. Nie je ťažké nájsť lekárov s> 1 000 pacientmi, ktorí vám povedia, že vedľajšie účinky tejto vakcíny sú mimo grafov, ako napríklad môj priateľ s 0 vedľajšími účinkami počas 29 rokov, ktorý má v súčasnosti 15 zo 700 pacientov s významnými nepriaznivými účinkami, 5 v nemocnici. a 1 blízko smrti. Toto nikto nevie. Informovaný súhlas by zahŕňal informovanie ľudí, že existujúďalšie vakcíny s výrazne lepšími bezpečnostnými profilmi, ktoré by mali byť čoskoro k dispozícii. Informovaný súhlas by zahŕňal informovanie ľudí, že neexistuje štúdia, ktorá by preukázala jasný prínos, ak ste už boli očkovaní, a výrazne vyššie riziká ako u ľudí bez prirodzenej imunity.
 3. Očkovanie by sa nemalo vyžadovať pri cestovaní a škole. Nemali by sme nútiť ľudí, aby boli očkovaní, aby vykonali potrebné činnosti, keď je včasná liečba mimoriadne bezpečná a efektívna. Pri včasnej liečbe môžu byť infekcie COVID menej rizikové ako chrípka. Nevyžadujeme chrípkové injekcie. NIH predstavuje obrovskú prekážku tým, že odmieta včasnú liečbu podľa svojich pokynov.

Nie som sám; dokonca vynálezca mRNA vakcíny je zahanbený

Nielen ja si myslím, že táto vakcína je zlá správa. Rovnako tak vynálezca technológie. Pozrihttps://trialsitenews.com/bioethics-of-experimental-covid-vaccine-deployment-under-eua-its-time-we-stop-and-look-at-whats-going-down/embed/#?secret=Noit78A5Ov

„Čo ma najviac znepokojovalo, bolo to, že mi môj kolega z klinickej primárnej praxe povedal, že každý z týchto prípadov bol hlásený správnymi kanálmi v Kanade a že úrady bez závažného vyšetrovania súhrnne určili, že sa netýkajú vakcín .“ Ďalej mi oznámil, že ktorýkoľvek praktický lekár v Kanade, ktorý sa obáva bezpečnosti vakcín, je vystavený búrke výsmechu akademických lekárov a možnému ukončeniu zamestnania (štátom kontrolovaná socializovaná medicína) a strate licencie na vykonávanie praxe. “

Spýtajte sa sami seba, ak je vakcína taká bezpečná, prečo by sa museli uchýliť k takejto taktike zastrašovania? A ako môžu bez dôkladného preskúmania zistiť, že za smrť nemôže vakcína?

Peter McCullough je vysoko rešpektovaný a je otvorený proti súčasným vakcínam .

Rozhovor s Byramom Bridleom, ktorý podal žiadosť o FOIA, ktorá ukázala, že údaje o biodistribúcii, ktoré predtým farmaceutické spoločnosti, ktoré ukazujú, že proteín S1, boli predtým skryté, sa vyrábajú vo všetkých orgánoch vášho tela. Prechádza hematoencefalickou bariérou, hromadí sa vo vašich reprodukčných orgánoch atď.

Keby som bol dnes nútený brať tieto vakcíny

Podjednotka S1 je toxická. Aby sa minimalizovalo poškodenie vašich krvných ciev a minimalizovalo zrážanie spôsobené týmto toxínom, bolo by potrebné, aby som očkovaciu látku pred a po vykonal:

 1. Detský aspirín 81 mg na zníženie zrážania (nepoužívajte úplnú silu; to je horšie kvôli lieku Cox-2)
 2. 50 mg fluvoxamínu jedenkrát denne na zníženie zápalu aktiváciou Sigma-1 vrátane vo vašom mozgu (ide o nižšiu dávku ako v štúdiách, pretože sa začala pred očkovaním)
 3. D3 65 000 IU dvakrát týždenne na zníženie zápalu
 4. NAC 600mg dvakrát denne, na zníženie poškodenia endotelových buniek,
 5. Ivermectin 6mg užívaný raz denne

Začal by som s liečbou 3 dni predtým a pokračoval by som 3 týždne, potom už bude cirkulovať veľmi málo špičkových a voľných buniek podjednotky S1. Sú to nižšie dávky, ako by ste videli v liečebných protokoloch

V zásade je táto vakcína mini-COVID a na zabránenie poškodenia a zápalu sú to lieky, ktoré by som brala, pretože sa jednotlivo osvedčujú ako účinné a neinteragujú.

Čo si o tomto článku myslí Bidenova administratíva, vládni úradníci NIH, CDC, FDA a členovia Kongresu

Bodaj by som to vedel. Nikto z nich nereaguje na moje výzvy a e-maily so žiadosťou, aby si prečítali môj článok, a s otázkou, či súhlasia s tým, čo som predložil, alebo budú podporovať falošné rozprávanie. Nemôžete to mať oboje.

Keď ste na ustanovujúcich schôdzach, opýtajte sa ich, kde sú a prečo!

Existuje jedna výnimka, ale nechcem ho / ju vyčleniť zo strachu z odplaty.

Čo si akademici myslia o tomto článku

Tu sú komentáre, ktoré som dostal:

 • Radi ho podporíme, ak budú uverejnené v recenzovanom časopise
 • Bez rozsiahlych randomizovaných, dvojito zaslepených, kontrolovaných štúdií nemôžete urobiť žiadne z týchto tvrdení.
 • Vaše príbehy o priateľovi s lekárom sú iba anekdoty a musia byť úplne ignorované (aj keď ich nedokážeme vysvetliť). Množné číslo anekdoty sú anekdoty, nie údaje.
 • Môžu existovať aj iné príčiny všetkých týchto podivných vedľajších účinkov (na ktoré si momentálne nemyslím, ale to neznamená, že neexistujú). Neukázali ste príčinnosť.
 • Ak chcete, aby bola anekdota vášho lekára vierohodná, musí byť publikovaná v recenzovanom časopise.
 • New York Times nie je primárnym zdrojom. To, že hlásili desiatky prípadov myokarditídy u dospievajúcich krátko po očkovaní, ešte neznamená, že je to pravda. Potrebujete na to smerodajný zdroj a CDC nezverejnil čísla. Takže nemôžete skutočne povedať, že sú čísla vysoké. Skutočnosť, že Izrael zistil rovnako vysokú mieru udalostí, je iba náhoda, nie dôkaz.
 • Pretože štatistiky V-SAFE sú prísne stráženým tajomstvom, nemôžete robiť žiadne nároky na mieru závažných nežiaducich udalostí.
 • Bez znalosti menovateľa na údajoch VAERS nie je možné urobiť nijaké závery. Mohlo by sa stať, že ľudia len hlásia správy častejšie ako v predchádzajúcich rokoch.
 • Údaje VAERS nie sú overené. Nemôžete dokázať, že žiadna z týchto úmrtí nebola spôsobená vakcínou.
 • Vaše argumenty sú podľa mňa úplne nepresvedčivé a mali by ste dôverovať úradom. Ohrozujete životy. Prosím, už mi nikdy nepíš e-mail.

Ľudia sa zvyčajne zamerajú na jeden detail. Táto technika je známa ako „zber čerešní“. Ak ten jeden bod nie je dostatočne dokázaný v ich mysliach, potom im to dá oprávnenie ignorovať všetko, čo som tu napísal, aj keď je to všetko pravda.

Moja odpoveď je:

 • Ukázal som ti svoju analýzu. Môžem vidieť tvoju?
 • Môžem vidieť váš dôkaz, že bielkoviny s hrotmi a podjednotka S1 sú neškodné?
 • Ak sú naše údaje o biodistribúcii nesprávne, hovoríte, že Pfizer klamal vláde?
 • Ako si vysvetľujete nadmerné úmrtia? Vysoká miera perikarditídy a myokarditídy pre tínedžerov? Vysoká miera postihnutia?
 • Ako môže hovorenie pravdy ohroziť životy ľudí? Žiadam o transparentnosť a informovaný súhlas. To je dobrá vec, keď si myslím, že ľudia sú zbytočne poškodzovaní tým, že sú klamaní, že si myslia, že ide o bezpečnú vakcínu.
 • Prípadné nepresnosti rád opravím, ak existujú dôkazy preukazujúce, že sa mýlim.
 • Lekári sú príliš zaneprázdnení pacientmi na zhromažďovanie údajov. Dúfajú, že to urobia aj ostatní.
 • Odborníci ako David Wiseman, ktorí objavujú nedostatky v štúdiách, nemôžu publikovať svoje práce. Všeobecne platí, že ak pôjdete proti príbehu, je nepravdepodobné, že ho zverejníte, pretože recenzenti majú právo príbeh zachovať (poznámka: našťastie to nie je stopercentne efektívne, zvážte však Pierra Koryho a Frontiers: príspevok bol po odovzdaní zamietnutý. peer review).
 • Žiadny akademik, ktorý mi povedal, čo robím, sa mýlil, mi nemohol preukázať, že vakcína je bezpečná. Ich dôkazom bolo v podstate to, že ak by to nebolo bezpečné, CDC by to zastavilo. Je zrejmé, že CDC to nezastavuje, ale každý vie, že existujú desiatky prípadov vakcín hlásených u tínedžerov, u ktorých došlo k ochoreniu srdca, ktoré si vyžaduje 6 mesiacov na zotavenie. A ľudia vedia, že je 4 200 a pravdepodobne aj úplne neobjasnených úmrtí. V našej histórii je to bezprecedentné, že vakcína môže zabiť toľko ľudí a my sa pozeráme opačne. Čokoľvek sa stalo s „neurobiť škodu“ ??
 • Je úplne zarážajúce, že počet obetí ivermektínu a fluvoxamínu za posledných 50 rokov je menej ako 5 ľudí (pokiaľ viem). Napriek tomu NIH a WHO považujú tieto lieky za príliš nebezpečné na to, aby ich napriek drvivým dôkazom (vrátane mimoriadne dobre vykonaného Systematického prehľadu o ivermektíne (čo je najvyššia úroveň dôkazov v medicíne založenej na dôkazoch)), že tieto lieky fungujú, NIH dokonca vedeli, že obidva lieky boli nedávno potvrdené vo veľkom kvalitnom klinickom skúšaní uskutočnenom špičkovou univerzitou a vynikajúcimi výskumníkmi, o ktorom tvrdili, že na neho čakajú. Ako teda môžu byť lieky, ktoré za 50 rokov hromadne zabili <5 ľudí, považované za nebezpečné, zatiaľ čo vakcína, ktorá už bola zabilo najmenej 4 200 ľudí v USA a najmenej 12 000 ľudí v Európe sa považuje za „bezpečné a efektívne. “Nikto nedokázal vysvetliť ten jeden a ja stále čakám. Odôvodňujú to tým, že „vakcína je lepšia ako vírus“. Nie, nie, ak hovoríte ľuďom, aby liečili včas ivermektínom a fluvoxamínom alebo niektorým z mnohých protokolov, ktoré vyvinuli lekári (napríklad od Petera McCullougha, Fareeda a Tysona atď.). Včasná liečba funguje, ale NIH a WHO ju potláčajú. Nie je dôvod na toto potlačenie. To stojí životy, nie môj nesúhlas s nebezpečnou vakcínou. Nie je dôvod na toto potlačenie. To stojí životy, nie môj nesúhlas s nebezpečnou vakcínou. Nie je dôvod na toto potlačenie. To stojí životy, nie môj nesúhlas s nebezpečnou vakcínou.
 • Toto je pandémia. Princíp predbežnej opatrnosti medicíny vyžaduje, aby ste sa pozrieť na všetky dôkazy pred vami teraz, a rozhodnúť, ktorá hypotéza zodpovedá faktom najlepšie, prečo je táto očkovacia látka zabíja ľudí tak, aby sa minimalizovali straty na životoch. Máte tu lepšie vysvetlenie všetkého? Hypotéza, ktorú predkladám, zodpovedá skutočnosti „t“ a vysvetľuje, prečo sú ľudia ťažko zdravotne postihnutí alebo mŕtvi.
 • Dôvod, prečo v bežných médiách o smrti a zdravotnom postihnutí z tohto dôvodu nepočujete, je povedanie ľudí, aby o tom nehovorili a tlač to nebude pokrývať. Ako môže tlač rozhodnúť, či daný vedľajší účinok alebo smrť možno pripísať vakcíne. Žiadny jednotlivý prípad nepreukážete. Všetky sa teda nehlásia. Môžete však dokázať, že nežiaduce reakcie tejto vakcíny sú mimo grafov, ale mainstreamové médiá to nemôžu hlásiť, pretože ak by sa tak stalo, bolo by pripustením, že by pomohli uviesť verejnosť do omylu pri podaní nebezpečnej vakcíny, ktorá má zabil najmenej 16 000 ľudí, ak nie viac.
 • Keby táto vakcína spôsobila jednu udalosť, ako napríklad infarkt, bolo by to ľahké vystopovať. Ale udalosti sú rozptýlené a náhodné … kde sa stane vaša krvná zrazenina, je nepredvídateľné. Počítače, ktoré analyzujú udalosti, hľadajú štatisticky významný nárast jednej udalosti; nikdy skutočne nevyvinuli tento systém detekcie včasného varovania pre vakcínu, ktorá spôsobuje tak širokú škálu nežiaducich udalostí.
 • Čím dlhšie bude mainstreamová tlač vyzerať opačne a bude trvať na tom, aby sa tu nič nestalo, tým viac stratí našu dôveru.
 • Vakcíny majú byť bezpečné. Nemali by ste zomrieť z vakcíny. Ak tvrdíte, že smrť vakcínou je menej ako smrť vírusom, zverejnite skutočnosť, že táto vakcína vás môže zabiť, povedzte im PRAVDU o tom, aká efektívna je včasná liečba, ukážte im štatistiku Fareed a Tysona a nechajte ich rozhodnúť či riskovať svoje životy vakcínou, ktorá zabíja a znemožňuje ľudí, vs. liečebným protokolom (ako je Fareed a Tyson a ďalší), ktorý z vírusu urobí malú nepríjemnosť.
 • Údaje spoločnosti VAERS: Preto som vytvoril toto video, o ktorom je skutočne ťažké spochybniť zobrazovanie stokrát vyššej úmrtnosti u 30-ročných (ktorí zvyčajne nezomrú). Kde ste tiež videli analýzu týchto správ o úmrtí výrobcu liekov, ktorá preukázala, že nesúvisia s vakcínou? Takéto nadmerné úmrtia sa nestávajú iba „náhodou“ alebo „náhodou“. Takže ak to nebola droga, čo to bolo?
 • Ak mi neveríte, že je to stokrát smrteľnejšie ako chrípková vakcína, máte nejaké dôkazy o opaku, že miera úmrtnosti tejto vakcíny sa nelíši od chrípky? Miloval by som to vidieť! Ak existuje, prečo nie je zverejnená? Veľa skrytých dôkazov tu. Zaujímalo by ma prečo??? Hmmmm … Ak neexistujú žiadne SAE, transparentnosť znižuje váhavosť očkovania.
 • Ak nesúhlasíte, ukážte mi, prosím, akýkoľvek fakt, ktorý vyvracia to, čo som napísal, napr. Tu je dôkaz, že to váš lekár nepovedal. Robíte službu verejnosti tým, že mi nehovoríte žiadne chyby. Rád by som, keby sa tu preukázalo, že sa mýlim, ale zatiaľ všetci akademici hovoria „Nie som o tom presvedčený“, ale k stolu neprinášajú žiadne vlastné dôkazy, napr. Tu je skutočná miera úmrtnosti na základe analýzy z farmaceutické spoločnosti.

Stručne povedané, akademici zaviedli veľmi vysokú latku a ak nemôžete dôsledne preukázať svoju pozíciu, nezmenia svoj súčasný systém viery, aj keď nemôžu predložiť nijaké dôkazy na jeho podporu. Bremeno je na mne.

Nikto z akademikov neuviedol nijaké dôkazy vyvracajúce všetko, čo som napísal. V podstate povedali, že som sa mýlil a nemali som písať článok. Na podporu svojich tvrdení by neuvádzali nijaké fakty, ani by poukazovali na akékoľvek nesprávne tvrdenie (aj keď som sa ich na to výslovne opýtal).

Stručne povedané, hovoria mi, že sa mýlim, neuvádzajú žiadne chyby v tom, čo som napísal, a navrhujú, aby som svoj príspevok odstránil a zmenil svoju pozíciu. Na to, aby si to rozmysleli, sú však potrebné veľké dvojito zaslepené randomizované kontrolné skúšky. Toto sa zdá byť trochu jednostranné. Existuje však dôvod pre túto asymetriu.

Pre mnohých z nich je tento článok mimoriadne nepríjemný. Nemajú žiadne fakty, ktoré by to vyvrátili, má dokonalý zmysel, objektívnym inteligentným ľuďom sa zdá presvedčivá, napriek tomu to akademici všetci odmietajú. Prečo? Myslím si, pretože kvôli tomu vyzerajú hlúpo, že podporujú mýtus, že táto vakcína je úplne bezpečná. Nikto nemá rád dokázané, že sa mýli. Preto nebudú hodnotiť tento článok objektívne: namiesto toho sa budú usilovať dokázať, že to musí byť nesprávne, pretože je v rozpore s ich presvedčením. Ak spochybníte akékoľvek existujúce všeobecne rozšírené presvedčenie, budete potrebovať silné dôkazy.

Ako by akademik argumentoval za vakcínu

Tvrdia: Úder bude mať za následok nižšiu celkovú úmrtnosť, aj keď dôjde k závažným nadmerným nežiaducim reakciám. Akademici vždy veria, že výsledky štúdie fázy 3 sú správne a všetky skutočné výsledky sú anekdoty.

Tvrdím: Včasná liečba vedie k lepším výsledkom ako vakcína (menej úmrtí, menej vedľajších účinkov). Miera infekcie je tiež nižšia, pretože 50% bolo očkovaných. Pravdepodobnosť závažných udalostí je pri liečbe nižšia ako pri očkovaní.

Ich argumenty teda fungujú, iba ak včasná liečba neexistuje.

Bez včasnej liečby:

Vakcína: 300 miliónov ľudí * .0002 = 60 000 mŕtvych zo samotnej vakcíny

COVID: 300 miliónov * 10% úlovok covid * 10% nemocnica * 10% úmrtnosť = 300 000 mŕtvych z COVID

Takže ak vám včasná liečba poskytne faktor 5 alebo viac, vyhrávate. S jednou drogou môžete získať 10X a viac. Pri viacerých liekoch dostanete stokrát alebo viac.

Včasná liečba teda vyhráva. Nikdy nespôsobíte smrť zdravého človeka a zníženie úmrtnosti.

Majú všetci tak vymyté mozgy, že nezávislé myslenie zaniklo?

Aby som zistil odpoveď na túto otázku, zastavil som sa na očkovacej stránke v drogérii. Spýtal som sa „Vie niekto, koľko ľudí zomrelo na vakcínu?“ Ľudia sa touto otázkou urazili, nazvali ma antivaxerom, povedali mi, ako veria v Boha, a vyzvali vedenie, aby ma vyviedlo z areálu.

Och! Bodaj by som to mal na videu.

Buď opatrný. Ak spochybníte „naratív“, budete zavretí. Pripadalo mi to ako hromadné vymývanie mozgov a nezávislé myslenie zmizlo. Ľudia majú úplnú dôveru v autoritu. Ako ukazuje tento dokument, je to obrovská chyba.

Ako sme sa dostali k bodu, keď ľudia pozerajú opačne a trestajú pravdovravcov?

Je očkovanie zlé sprisahanie zabíjajúce ľudí? Nie. Je to jednoducho kombinácia chýb spoločnosti Fauci, farmaceutických spoločností a zlých predpokladov FDA a nedostatku dobrého monitorovania bezpečnosti zo strany CDC.

 1. Fauci financoval zisk funkčného výskumu vo Wu-chane. Nevieme, aký bol skutočný účel tohto výskumu. Vieme však, že pri úniku vírusu došlo k utajeniu. Chris Martenson tu analyzuje dôkazy. Ako môžu všetci odborníci veriť, že bol vyrobený človekom, a potom o týždeň neskôr napíšu článok, v ktorom sa uvádza, že bol prírodného pôvodu? Prečo je Jeremy Farrar na týchto e-mailoch? Prečo boli veci redigované nesprávne? Čo bolo v tej redigovanej časti? Takže v podstate došlo k nehode, pri ktorej sa vírus dostal von. To bola neúmyselná nehoda, ale teraz musí Tony zakryť, že to bola jeho chyba.
 2. Fauci potom pokazil ignorovanie včasnej liečby a nasadenie všetkých čipov do vakcíny. Do tejto oblasti nič neinvestuje.
 3. Ak sa preukáže, že ivermektín a fluvoxamín účinkujú, nezabudnite namiesto zásady predbežnej opatrnosti na použitie kritérií kritéria medicíny založenej na pravidelných dôkazoch a použite všetky dostupné dôkazy. Toto drží tieto riešenia mimo dohľadu. Inak Fauci vyzerá zle, ak utratí všetky tie peniaze za vakcínu, ktorú sme nikdy nepotrebovali.
 4. Ponáhľajú sa s vakcínami na trh. Zanechávajú v PEG a veria, že bielkovina spike a podjednotka S1 sú neškodné antigény.
 5. V testoch fázy 3 bolo všetko vyzerá dobre, pretože sa dostalo skutočne zdravým ľuďom, ktorí vírus nikdy nemali.
 6. Spustiť
 7. Nepriaznivé udalosti sú všade … nesústredia sa na jeden typ udalosti. Bezpečnostné signály sa nikdy nespustia, takže sa všetko potľapká po chrbte.
 8. Lekári nespájajú s vakcínou všetky podivné vedľajšie účinky, aby o nich nebolo hlásené
 9. Každý, kto oprávnene nevie, že vakcína je nebezpečná. Vyzerá bezpečne. Takže lekári, ktorí sú proti tomuto rozprávaniu, sú ostrakizovaní. Doktori teda majú sklonené hlavy a udalosti „ignorujú“.
 10. Sledovacie systémy CDC nikdy nezistia bezpečnostné signály, pretože sú také náhodné a rozptýlené
 11. Vonkajší ľudia ako ja zisťujú, že môj čistič kobercov a jeho manželka sú očkovaním postihnutí. To sa pri bezpečnej vakcíne nemôže stať náhodne, takže ju začnem skúmať.
 12. Zúčastňujem sa stretnutia CCCA, kde Dr. Byram Briddle predstavuje údaje o biodistribúcii od spoločnosti Pfizer získané v rámci FOIA. Fúha! Vakcína NIE JE obmedzená na rameno. Prechádza všade a spôsobuje zápaly a krvné zrazeniny.
 13. S touto informáciou volám Robertovi Maloneovi. Hovorí mi o PEG a o tom, ako táto skratka zodpovedá správnej bezpečnosti tým, že nevykonáva správne toxikologické štúdie a necháva PEG.
 14. Píšem tento dokument a upozorňujem FDA, že majú problém.
 15. FDA tvrdí, že nezasiahli žiadne bezpečnostné signály, takže nebudú robiť nijaké kroky.
 16. Publikujem dokument o skúšobných novinách a stane sa virálnym. Takmer všetky pozitívne komentáre.
 17. Žiadam ľudí o chyby. Jeden chlap hovorí, že by som nemal odporúčať aspirín (čo je legitímne), tak to zmením.
 18. Spoločnosť TrialSiteNews siaha po komentároch od NIH a WHO. KTO ich ignoruje. NIH odmieta komentovať.
 19. CDC stále nedokáže zistiť, prečo niekto zomrel alebo mal myokarditídu a perikarditídu.
 20. Objavujem sa v populárnom podcaste a vírusový príbeh sa stáva super-vírusovým [predpovedám to]

Urobili teda chybu a stále neprišli na to, že majú problém. Vedia, že nedokážu vysvetliť úmrtia, krvné zrazeniny v mozgu atď., Ale je to v poriadku, pretože nikto iný nekladie otázky, pretože tlač spí za volantom alebo nechce narušiť rozprávanie (pretože to ich prinúti) vyzerajú zle pre skoršie zavedenie vakcíny). Pokiaľ teda budú všetci hrať, vyzerá to, že je to úplne bezpečná droga a nikto nemá na tvári vajce.

Ak príbeh rozpráva niekto ako Joe Rogan alebo 60 minút , musí sa rozhodnúť, či uzná pravdu, alebo dvojitým pokusom o udržanie falošného príbehu čo najdlhšie nažive.

Takže tu je vec … pravda sa nakoniec objaví rovnako ako Fauci a získa funkciu. V tom čase sa z Fauci stáva padajúci muž, ktorý sa dostane von a všetci ostatní popierajú vinu slovami: „Dôverovali sme mu … Kto by to bol vedel?“

Ako NIH zareaguje na problémy nastolené v tomto článku

Je to tak predvídateľné. Vydajú vyhlásenie ako toto: „Národné ústavy zdravia a Národný ústav pre alergie a infekčné choroby sa zameriavajú na kritický výskum zameraný na ukončenie pandémie COVID-19 a prevenciu ďalších úmrtí. Niektorí sa neangažujú v taktike, aby sa pokúsili vykoľajiť naše úsilie. “

Problém je v tom, ak sa niekto pozerá na to, že je to zjavne úskok. Som človek, ktorý financoval štúdiu s fluvoxamínom a propagoval jeho použitie s ivermektínom. NIH stál v ceste tomuto schváleniu, aj keď sa dozvedeli, že to potvrdili veľké pokusy fázy 3. Nemôžu tvrdiť, že pokusy neboli dobre navrhnuté, pretože WHO ich už uznala. Nemajú teda žiadnu nohu na státie, a ak ich bude mať šanca, odhalím ich. Popieranie pravdy ešte viac poškodí dobré meno agentúry. Vedia, že hovorím pravdu, a preto so mnou nikdy nebudú debatovať. Pretože prehrajú.

Dôkaz je jednoduchý. Nechajte tlač, aby im položila otázky uvedené v tomto dokumente a zistila, čo hovoria. Sú to trápne otázky pre NIH a WHO.

VAERS vykazuje najmenej stokrát vyššiu úmrtnosť pre túto vakcínu a možno až 1 000x

Sledujte toto video, ktoré ukazuje stokrát vyššiu úmrtnosť u 30-ročných (ktorí zvyčajne nezomrú). Toto je veľmi presvedčivé video. NIKTO nedokáže vysvetliť stokrát vyššiu úmrtnosť.

Ale to video malo dolnú hranicu. Ak odstránite základnú úmrtnosť, skutočná úmrtnosť na chrípku je asi 1 z 9 miliónov, takže táto vakcína je viac ako 500-krát smrteľnejšia ako vakcína proti chrípke, ak predpokladáte, že údaje z VAERS hlásia 100% všetkých úmrtí COVID (čo nie je), takže sa zdá, že táto očkovacia látka je> 1 000-krát smrteľnejšia (ak sa domnievame, že počet hlásení VAERS je iba dvojnásobne). Dôvod, prečo je graf na začiatku tohto dokumentu iba 25-násobný, je ten, že „základná“ úmrtnosť je oveľa vyššia ako úmrtnosť spôsobená vírusom chrípky.

Úmrtie z vakcíny COVID je 562-krát vyššie ako úmrtie z chrípkovej vakcíny

Jediným argumentom by bolo, že viac ľudí dostalo vakcínu COVID ako vakcínu proti chrípke.

To nie je pravda.

Od 1. júna, keď bolo video natočené, bolo 41% úplne zaočkovaných (135 miliónov) a 51% malo najmenej jeden výstrel (168 miliónov).

Štatistiky CDC o očkovacej látke proti chrípke ukazujú, že súlad sa v rokoch 2010 až 2019 pohyboval od 41,7% do 49,2%.

Mali by sme teda očakávať, že sa tento rok dočkáme porovnateľných čísel , nie stokrát vyššieho nárastu.

Nakoniec, ak vedome podáte nepravdivé hlásenie VAERS, môžete dostať pokutu alebo uväzniť, takže predstava, že by došlo k veľkému množstvu údajov, sa zdá dosť nepravdepodobná.

Čo nevieme o spoločnosti VAERS, je menovateľ, pretože nevieme, ako veľmi sú tieto prípady hlásené. 5 000 hlásených celkových úmrtí môže ľahko predstavovať 50 000 úmrtí.

Aby sme dosiahli hrubý odhad správneho „multiplikátora“, pýtame sa jednotlivých dokumentov na ich úmrtnosť, ktorá je v priemere okolo 0,25%, čo by bolo okolo 25 000 úmrtí, preto by sme mali vynásobiť údaje VAERS číslom 5 a získať tak skutočné číslo. Ale zase nikto nevie.

Pamätajte, že ide len o veľmi hrubý odhad. Zadanie prípadu do VAERS trvá 30 minút a za to nie je žiadna odmena. Ak ste zaneprázdnený lekár, môžete to ľahko vynechať.

OpenVAERS

Hovoril som s Liz (priezvisko zadržané na jej žiadosť) o údajoch VAERS. Povedala, že niet pochýb o tom, že s touto vakcínou niečo nie je v poriadku. Podľa očakávaní uviedla, že VAERS je hrozný systém (v porovnaní so skutočným potenciálnym nástrojom na sledovanie pacientov). Povedala, že jej odhad založený na jej skúsenostiach bol, že došlo k asi 20 000 úmrtiam spôsobeným touto vakcínou (1 zo 6 500), čo je v skutočnosti veľmi blízko k 1 z 5 000, ktoré som odhadoval.

Považuje za znepokojujúce, že z databázy VAERS bolo nevysvetliteľne odstránených viac ako 200 000 záznamov, z ktorých väčšina bola nedávno.

Neexistuje žiadna transparentnosť, prečo boli tieto záznamy odstránené.

Pod správami

Jeden príklad nedostatočného hlásenia … hrozné rady lekárov, pretože CDC nedokumentuje, čo sa deje. Chýbajúci zoznam najvážnejších a najbežnejších vedľajších účinkov znamená pri hlásení významné

Dokumenty aj verejnosť všetci veria naratívom, že vakcína je bezpečná. Je to skoro ako keby mali ľudia úplne vymyté mozgy. Ľudia sa ani nepýtajú na otázky typu „koľko ľudí zomrelo?“ Takže keď sa dozviete, že je to bezpečné, všetky vedľajšie účinky sú spôsobené zlou náhodou, ktorú s vakcínou nemožno spojiť.

Takže s ňou nezaobchádzate ako s vakcínou alebo ju nehlásite z dvoch dôvodov:

 1. nepravdivo vám povedali, že vakcína je bezpečná
 2. nepravdivo vám povedali, že akýkoľvek vedľajší účinok je do 48 hodín po očkovaní

V prípade spontánneho potratu sa ľudia nemôžu vyrovnať s tým, že práve ich rozhodnutie zabilo ich dieťa. Takže umožnenie lekárovi povedať „bolo to genetické“ je duševne prijateľné, aj keď to nie je pravda. Kazuistika nikdy nebola vyhotovená.

A potom existuje tlak na prispôsobenie sa a všetci k podpore rozprávania. Týmto sa tiež vytvorí zaujatosť voči nenahlasovaniu.

Systém včasného varovania CDC – NIE!

Vždy som si myslel, že CDC koná spoločne. Nemajú. Ich systémy sú vraky vlakov.

To by malo byť teraz zrejmé každému.

Nikdy neoznámili, že vakcína vyvoláva infekcie pásovým oparom (herpes zoster). Toto je dobre známe vo vnútri CDC, ale neoznámili to, pretože nechcú paniku ľudí. Ale vedci zistili odkaz taky.

CDC nikdy nevarovalo tínedžerov, že môžu dostať myokarditídu a perikarditídu. Až potom, čo vírus poškodil desiatky tínedžerov, vírus dal CDC informáciu New York Times , dal im však pokyn, aby počty znížili na „niekoľko prípadov“. Stačilo dosť rodičov, aby sa to stalo. CDC to malo vedieť skôr, ako na to prídu všetci rodičia. Toto je list pre lekárov v Marylande, ktorý ukazuje, že to nie je normálne. Na týchto správach je stránka CDC . Odmietajú prezradiť počet udalostí a mieru ich výskytu. Vieme iba to, že je to významné vďaka príbehu New York Times .

Tajomstvo, ktoré by nikto nemal vedieť, je to, že systémy CDC sú také chaotické, že sa spoliehajú na Izrael, aby zistil, či nenastanú nepriaznivé účinky. A dokonca aj Izrael bol veľmi neskoro na to, aby zachytil myokarditídu u detí. Poradie vyzdvihnutia bolo rodičov, CDC, Isaraela.

Tu je poznámka, ktorú som dostal od niekoho zvnútra.

CDC má svoje tradičné štáty vykazujúce databázu údajov. Je to neporiadok. Etnická príslušnosť k rase je veľmi neúplná. Niektoré štáty uvádzajú negatíva, iné iba pozitíva. Kódovanie 5 je veľmi nedbalé. Štáty majú databázy očkovania, ale tie sú tiež vo veľmi zle rozvinutom stave. Štát Kalifornia a New York majú najlepšie štátne dátové systémy, ale tie zvyčajne začínajú údajmi o nárokoch a tvrdenia sa znova nepoužili počas očkovania. Ak sa nejaké sekundárne kódovanie z očkovaní odvoláva na tvrdenia, neviem, neviem. Viem, že niektoré klinické systémy sa snažia účtovať poplatky za svoje očkovania v hromadných podmienkach. 

Pre viac ako 65 rokov sme tradične používali údaje o údajoch CMS, ale pretože sa veľa očkovalo v prostredí hromadného očkovania, fakturácia nebola rutina. Stav údajov o pohľadávkach je zle pochopený. Účelom nastavenia HHS Protect bolo vyhnúť sa problémom. CDC podkopalo HHS Protect zameraním na hlásenie stavu. 

Najlepšie dáta pravdepodobne pochádzajú z Izraela a ďalších krajín, ktoré skutočne majú funkčné dátové systémy.

Dôverný zdroj

Verejný prospektívny register by zvýšil transparentnosť všetkých týchto udalostí. Bude to stáť 10 miliónov dolárov. Je zrejmé, že CDC to nerobí. Ak to CDC neurobí, mali by sme to financovať súkromne.

Toto je naozaj iba vrchol ľadovca. Je toho veľa, čo treba povedať.

Povedzme, že je lepšie spoliehať sa na to, čo sa deje, rozhovorom s lekármi mimo záznam, ktorí majú veľkú základňu pacientov (viac ako 1 000). Niektorí lekári (500 pacientov alebo menej) nemôžu vidieť žiadne významné udalosti. Z terénu sa dá veľa naučiť.

Moja najväčšia sťažnosť je NIH. Spoliehanie sa na odporúčanie liečby liekom COVID na NIH spôsobilo zbytočné straty na životoch státisícov ľudí. Dávajte si pozor na to, ako môj odborník príde na to.

Nikto nedokázal dokázať, že NIH alebo WHO dostali svoje odporúčania správne, a to ani po mojom stimule v hodnote 2 miliónov dolárov . V Bielorusku bol iba jeden účastník, lekár, ktorý však nedodržal pravidlá a pokúsil sa dokázať svoj prípad tým, že namiesto analýzy dôkazov v štúdiách vymýšľal čísla z čistého vzduchu.

Stále nepresvedčený? Zváž toto

To je to, čo vás vláda stimuluje, aby ste robili svojim deťom. To by nebol problém, ak by bol proteín hrotov benígny. Nie je. Je mimoriadne patogénny. A obrovské množstvo „vakcíny“ vyhľadáva vaječníky našich mladých žien. Je toto v poriadku? Ste v poriadku, že vám o tom nepovedali? Tento graf odráža údaje na strane 7 v dokumente „2.6.5.5B. FARMAKOKINETIKA: ORGÁN “. Dokument je označený ako PFIZER CONFIDENTIAL. Je to dôverné z nejakého dôvodu. NIKDY sme o tom nemali vedieť, pretože by to spôsobilo „váhavosť očkovania“. Legálne to bolo získané pomocou žiadosti FOIA pre japonskú vládu, ktorú urobil Byram Bridle.

Údaje o biodistribúcii po očkovaní získané doktorom Byramom Bridleom z japonskej vlády na základe žiadosti FOIA

Dozvedel som sa z papiera od Byrama Bridleho ( sem zadajte svoje meno pre kópiu ), že boli hlásené niektoré nežiaduce udalosti u dojčiat, ktoré krvácali do gastrointestinálneho traktu po cicaní od matiek, ktoré dostali vakcínu COVID-19 . To sa nemôže stať náhodou.

Argument proti:

 1. Očkované dieťa: Možné poškodenie vaječníkov očkovaného dieťaťa.
 2. Očkovaná tehotná matka: riziko potratu. Pretože voľná podjednotka s1 sa môže preniesť na nenarodený plod, učí plod, že tieto toxické bunky by nemali byť počas života dieťaťa napadnuté ako cudzie.
 3. Očkovaná čerstvá matka: preneste na novorodenca prostredníctvom materského mlieka a učíte imunitný systém novorodenca, že tieto toxické bunky by nemali byť napadnuté.

Protiargument:

 1. V prípadoch 2 a 3 vyššie sa materské protilátky prenesú aj na dieťa, a tak pekne rýchlo vyčistia neporiadok. Problém je v tom, že protilátkam trvá najmenej 5 dní, kým sa dostanú do rýchlosti, takže existuje časový posun od začiatku chaosu do príchodu kavalérie na zastavenie krviprelievania.

Zaujímavé je, čo sa deje v praxi. V klinickom skúšaní neboli žiadne bezpečnostné signály, všetko bolo v poriadku.

Nikto sa neodchyľuje od rozprávania, bez ohľadu na to, ako presvedčivá je veda. Len si myslím, že je to naozaj zlý nápad.

Prečo potláčajú lieky na včasnú liečbu?

Môj odhad je Anthony Fauci, ktorý chce dokázať, že má pravdu, v kombinácii s používaním najvyšších štandardov dôkazu v medicíne založenej na dôkazoch, a to aj v prípade pandémie a dokonca aj vtedy, keď sú lieky mimoriadne bezpečné (malá nevýhoda).

Fauci mohol nastaviť správny tón, aby použil princíp prevencie a použil všetky dostupné dôkazy. On to neurobil

Myslel som si, že je Boh … človek, ktorý sa postavil za vedu. Encyklopedické poznatky o infekčných chorobách.

Pred rokom sme vedeli , že SARS-CoV-2 bol vyrobený človekom, keď ho odhalil Chris Martenson a ďalší. Nie je možné vysvetliť sekvencie, pretože sa nevyskytujú v prírode. Hádajte, kto financoval práce vo Wu-chane. Fauci. Nakoniec to pripustil. Celá táto vec bola jeho chyba.

Zasvätení mi povedali, že je vynikajúcim politikom, ktorý sa obklopuje „áno-mužmi“, ako je Cliff Lane, ktorý má na starosti pokyny NIH.

Fauci svoju chybu vo financovaní zisku funkčného výskumu skombinoval potlačením včasných liečebných postupov, ktoré by spôsobili, že vírus bude relatívne neškodný (menej nebezpečný ako chrípka), ak NIH povedie ľuďom, aby liečili vírus včas a tvrdo pomocou účinného protokolu (stačí ako ho odporúčal David Ho pre HIV).

Fauci nemôžu dovoliť, aby boli včasné liečby úspešné. Ak ľudia niekedy zistia, že riešenie sme nechali sedieť na polici počas celej pandémie a bol to zodpovedný Fauci, bude to vyzerať naozaj zle.

Fauci teda urobil zlú výzvu tým, že sa zameral predovšetkým na vakcíny skôr, ako na opakované užívanie liekov s rovnakou intenzitou. Odborníci na koronavírusy, s ktorými som sa rozprával na začiatku pandémie, uviedli, že kamostat je najpravdepodobnejším liekom, ktorý sa dá vyskúšať proti COVIDU (išlo o väzbu s remdesivirom na včasnú liečbu ambulantných pacientov). Hádajte, kto financoval tieto skúšky? Nie NIH. Nie brány. Ja! A hádaj čo? Súd bol prijatý na rok, výsledky sú dovnútra. Čo sa do pekla deje? Toto je pandémia. Čo sa stalo?

Takže by som hádal, že Fauci povedal Laneovi, aby vyžadoval dôkazy bez akejkoľvek rozumnej pochybnosti, že lieky fungujú, aj keď sú rovnako bezpečné ako lieky a doplnky na predpis. To NIE je to, čo robíte pri pandémii. Ak máte znamenie, že bezpečné lieky fungujú, užívajte ich. Pozrite si toto 1-minútové video Michaela J. Ryana, ktorý je vedúcim odpovede WHO COVID. Hovorí ľuďom:

 • Musíte rýchlo zareagovať. Buď rýchli. Neľutujte. MUSÍTE byť prvým hýbateľom “.
 • „Vírus vás vždy dostane, ak sa nepohybujete rýchlo.“
 • AK POTREBUJETE PRAVÉ PRED POHYBOM – NIKDY NEVYHRÁTE “.
 • DOKONALOSŤ JE NEPRIATEĽOM DOBRÉHO, KEĎ PRICHÁDZA DO RIADENIA NÚDZOVÝCH REAKCIÍ.
 • DOKONALOSŤ RYCHLÝCH TRUMPOV. “
 • „Každý sa bojí urobiť chybu.“ Každý sa bojí následkov chyby, ALE NAJVÄČŠIA CHYBA NESMIE SA Hýbať.
 • NAJVÄČŠIU CHYBU MÁ PARALIZOVAŤ OKOLO PORUCHY. “

Fauci a Lane robia opak toho, čo radí Ryan. Ich činy nezachránili životy. Aj keď existuje 29 publikovaných štúdií, ktoré sú pozitívne na pomer rizika a prínosu pri včasnom použití, dávajú danému lieku odporúčanie NEPOUŽÍVAŤ. Je to bizarné.

Pri pandémii je nevyhnutné, aby úrady používali zásadu všetkých dostupných dôkazov na vydávanie odporúčaní pomocou zásady predbežnej opatrnosti a nečakali roky na rozsiahle klinické štúdie fázy 3.

NIH vie všetko o princípe predbežnej opatrnosti, pretože tak ospravedlňujú nosenie masky, keď to žiadny z výskumov nepodporuje. Používajú ho teda, keď je to pre nich výhodné, a ignorujú ich, keď vyzerajú zle.

Štúdie opotrebovania masky sa uskutočnili podľa Cochrana . Dospel k záveru:

Lekárske alebo chirurgické masky

Sedem štúdií sa uskutočnilo v komunite a dve štúdie sa uskutočnili u zdravotníckych pracovníkov. V porovnaní s nosením masky nemusí nosenie masky znamenať malý až žiadny rozdiel v tom, koľko ľudí ochorelo na chrípku podobné ochorenie (9 štúdií; 3507 ľudí); a pravdepodobne nezáleží na tom, koľko ľudí má chrípku potvrdenú laboratórnym testom (6 štúdií; 3005 ľudí). Nežiaduce účinky boli hlásené zriedka, ale zahŕňali nepohodlie.

Respirátory N95 / P2

Štyri štúdie sa uskutočnili u zdravotníckych pracovníkov a jedna malá štúdia sa uskutočnila v komunite. V porovnaní s lekárskymi alebo chirurgickými maskami nie je pri použití respirátorov N95 / P2 takmer žiadny rozdiel v tom, koľko ľudí potvrdilo chrípku (5 štúdií; 8 407 ľudí); a môže mať malý až žiadny rozdiel v tom, koľko ľudí trpí ochorením podobným chrípke (5 štúdií; 8407 ľudí) alebo ochorením dýchacích ciest (3 štúdie; 7799 ľudí). Nežiaduce účinky neboli hlásené dobre; bolo spomenuté nepohodlie.

Zastavujú alebo brzdia šírenie dýchacích vírusov fyzické opatrenia, ako je umývanie rúk alebo nosenie masiek? November 2020 Cochrane

Pre COVID bola vykonaná iba jedna randomizovaná štúdia nosenia masky . Zistil malý prínos (18%), ale 95% interval spoľahlivosti bol dostatočne široký na to, aby mohli byť masky škodlivé: 46% zníženie až 23% zvýšenie infekcie .

Nenavrhujem, aby sme prestali používať masky, ale ide o to, že mandáty masiek boli vykonané ešte predtým, ako bola vykonaná jedna štúdia. NIH a CDC stále nemajú jedinú veľkú randomizovanú klinickú štúdiu fázy 3, ktorá by dokazovala, že nosenie masky je účinné. Takže ak je to poverenie založené na znaleckom posudku, prečo je fluvoxamín podávaný NEUTRÁLNY, keď odborníci tvrdia, že by sa o ňom malo diskutovať a všetky doteraz zverejnené štúdie (2. júna 2021) ukazujú štatisticky významný prínos a všetky ďalšie dôkazy ukazujú prospech tiež? To isté možno povedať o ivermektíne a iných liekoch. Pokrytectvo je očividné a nevysvetliteľné a NIKTO o tom nebude diskutovať na verejnom fóre (TrialSiteNews požiadal WHO a NIH a Cliff odmietli bez uvedenia dôvodu a WHO neodpovedala). Iba Kongres ich môže prinútiť odpovedať na tieto otázky, ale nikto v Kongrese to nerobí.

Selektívnym ignorovaním týchto princípov záchrany života sú Fauci a Lane obrovskými záväzkami a ich kolektívny nedostatok úsudku stál životy státisícov, ak nie miliónov ľudí na celom svete. A ak ma chcú žalovať za urážku na cti, pokračujte v tom, pretože pravda je tu najvyššou obranou a vedia, že viem, že vedia, že tieto lieky fungujú, a zatajujú to verejnosti.

Keď sa štúdia fluvoxamínu potvrdila v druhej kvázi randomizovanej štúdii na závodnej dráhe, ktorá ukazuje 100% ochranu pred hospitalizáciou a diaľkovým testom COVID, Fauci sa mal ukázať na mieste a overiť si, či štúdia tohto veľmi dôveryhodného výskumníka bola platná alebo nie. Samotná hodnota p u symptómov bola 1e-14, čo sa nemôže stať náhodou. A kvázi randomizácia bola presvedčivejšia ako skutočná randomizácia, pretože chorí ľudia si vybrali drogu. Pozorovateľ nebol zaujatý, pretože každý pozorovateľ videl rovnaké rozdiely (vrátane traťového manažmentu, ktorý nebol vôbec zapojený). Takže teraz ste mali dve skúšky, hodnoty p obidve <0,01, vykonané nezávisle s rovnakou veľkosťou 100% účinku. Aj keď môžete tvrdiť, že nespĺňa prísne štandardy tradičnej medicíny založenej na dôkazoch, každý normálne uvažujúci človek by prijal tento výsledok.

Objavilo sa 60 minút a strávili hodiny vyšetrovaním a rozprávaním príbehu . Keby bola chyba, tak by ju vytiahli.

Čo robili Fauci a Lane? Tieto dve štúdie, obe so 100% účinnosťou, považovali za nedostatočné. Čo mohlo spôsobiť tieto výsledky, ak nie droga? Nezáleží na nich; nemusia vymýšľať vierohodnú hypotézu, prečo by mal byť liek NEUTRÁLNY. Moje pokusy stručne vysvetliť fauci: ignorované. A neposlal som mu iba priamo e-mail. Jeden z jeho priateľov na vysokej úrovni som mu povedal, len aby sa ubezpečil, že správu dostal.

Ani po 60-minútovom príbehu nebol žiadny kontakt, ani so mnou, ani s výskumníkom. NIKTO na NIH nezdvihol prst, aby overil, či je štúdia legitímna. Toto je pandémia. Ak existujú dve štúdie, obe so 100% účinnosťou, obidve vykonané špičkovými výskumníkmi, obe publikované v najlepších recenzovaných časopisoch, obe s označením „Editor’s Choice“ a obe štúdie sa objavujú po 60 minútach , nebudete to ignorovať. Čo by to bolo za človeka?

Prečo NIH nezvolala odbornú komisiu na preskúmanie dôkazov, keď sa to stalo? V podstate iba povedali: „dajte nám vedieť, keď budete mať veľkú skúšku fázy 3.“ Na smrti ľudí medzitým skrátka nezáleží. Chcú sa uistiť, že sa nemýlia. Medzitým je minimalizácia úmrtí irelevantná.

Dr. Jeffrey Klausner začal konať. Zvolal skupinu odborníkov zloženú z 30 ľudí z NIH, CDC a akademickej obce, ktorá preskúmala dôkazy vrátane pravdepodobných mechanizmov účinku. Vedci sa pýtali. Prebehla diskusia. Z prieskumu potom vyplynulo, že drvivá väčšina (pomer viac ako 2: 1) odporúčala lekárom, aby sa so svojimi pacientmi porozprávali o užívaní fluvoxamínu .

Myslíte si, že NIH okamžite zaradí fluvoxamín s pozitívnym odporúčaním, pretože znalecký posudok bol pozitívny. Neurobili. Nič im nebránilo v tom, aby mali odporúčanie PRE. Neexistoval zákon, ktorý by to zakazoval.

NIH potom počkal 3 mesiace, kým do pokynov pridal fluvoxamín s odporúčaním NEUTRÁLNE 23. apríla 2021. Toto je interpretované lekármi ako „ nepoužívajte “ a NIH to vie. To je dôvod, prečo fluvoxamín nevidíte v žiadnych vládnych pokynoch nikde inde na svete, a prečo ak požiadate lekára o predpisovanie fluvoxamínu, odmietnu ho predpísať mimo lekársky predpis, hoci by mohli a je to úplne bezpečné, ak je správne predpísané, ako preukázal tento lekár Kaiser, keď pacient s COVID John Halbleib požiadal o fluvoxamín:

Nie je osvedčená liečba?!?! Robíš si zo mňa srandu? Už viackrát som povedal Cliff Lane, že o fluvoxamíne nie je ani štipka neutrálnych alebo negatívnych dôkazov, každá štúdia ukazuje pozitívny účinok . Povedal som „nikde na svete nenájdete lekára, ktorý použil tento liek na viac ako 1 pacienta, ktorý si myslí, že nefunguje.“ Opak je v skutočnosti pravdou; lekári, ktorí užívali fluvoxamín, mi povedali, že je neetické nepoužívať ho.

Ale všetky tieto dôkazy sú pre Cliffa anekdotami. Mohol by som mať 100 dokumentov s nulovými hospitalizáciami a to je pre neho všetko anekdotické. Neexistuje ŽIADNY NEUTRÁLNY ALEBO NEGATÍVNY DÔKAZ Cliff. PSČ. Naďa. Žiadne. Všetky dôkazy sú pozitívne (dva za sebou so 100% účinnosťou) a liek má bezpečnostný profil 37 rokov a vieme, že pri použití pre COVID zo štúdie fluvoxamínu WashU neexistujú dlhodobé negatívne účinky. V DB-RCT, ak ste užili liek, mali ste menej nežiaducich účinkov ako placebo.

Cliff Lane je katastrofa. Jeho nedostatok účinkov na fluvoxamín, ivermektín a iné účinné lieky nie je obhájiteľný. Nebráni ho ani nikto iný: Nikto nedokázal dokázať, že NIH alebo WHO dostali svoje odporúčania správne, a to ani po mojom stimule v hodnote 2 mil . USD .

Máte vedľajší účinok vakcíny?

Facebook vypol všetky vaše skupiny, ale TrialSiteNews bude hostiť vaše fórum. Nahláste svoje skúsenosti s vašimi príznakmi, či už sú vyriešené, čo vám povedal váš lekár, atď., Na fóre T rialSiteNews Vaccine Side Effects, kde nebudete cenzurovaní a šírite ich ďalej.

Dr. Bridle poslal veľmi znepokojujúci e-mail

Už ste niekedy videli taký e-mail ako reakciu na vakcínu? Koľko ďalších takýchto e-mailov musí byť odoslaných predtým, ako Kongres prijme opatrenia na zastavenie očkovania našich detí?

Ahoj Dr. Bridle,

Dnes som počul váš rozhovor. 

Moja 16-ročná zdravá švagriná bola dnes v pohotovosti. (Alberta)

Dnes ráno nemohla rozprávať ani čítať . 

Dokumenty nespájajú bodky, ale povedal som svokre, aby vyžadovala testovanie. Našli markery naznačujúce zrážanie v krvi. Ďalšie CT testy neodhalili nič, čo by mohli vidieť. Jej neurologické problémy sa dostatočne zlepšili, ale cíti sa byť vesmírna. Poslali jej domov obviňujúci stres a možno aj antikoncepciu. Vec mala pred 48 hodinami. Pfizer.

Užitočné sú akékoľvek odporúčania alebo informácie, ktoré môžete poslať. Nie je na žiadnych riedidlách krvi, ale bola na Accutane (je to riedka krv? Viem, že to má aj nepríjemné vedľajšie účinky). 

S Pozdravom,

Kyle

E-mail zaslaný Dr. Byramovi Bridleovi v sobotu 29. mája 2021 1:02 po tomto rozhovore

Osobná poznámka

Poznáte niekoho so závažnými nežiaducimi účinkami z iných vakcín? Ja nie.

Anekdoty, ktoré som od tejto počul, sú mimo grafov. To isté mi hovoria aj lekári. Rozsah príznakov je bezprecedentný … vážne čudné veci, ktoré sú extrémne zriedkavé, sa objavia po očkovaní, ako napríklad „strata pocitu v obidvoch rukách iba v noci“ alebo neschopnosť vidieť a hovoriť (po 16 rokoch) po očkovaní. Kedy ste naposledy počuli, že sa to stalo.

Poviem vám, ako som dostal podozrenie, že niečo nie je v poriadku. Z dôvodu pandémie sme mali v našom dome veľmi málo návštevníkov, možno okolo dvoch desiatok. Jedným z nich je aj Tim Damroth, môj čistič kobercov. Má 38 rokov a veľké zdravie. Vakcínu Pfizer dostal 26. apríla a o 2 minúty dostal infarkt a strávil noc v nemocnici. 23. mája 2021 mi poslal e-mail: „Včera v noci mala hlava mierne chvenie. Dnes ráno mám ľavú ruku v mieste vpichu agóniu. Som unavený a v pondelok idem za svojím lekárom. Kto ma v tlači bude počúvať? Som zúrivý. “

Tim bol skutočne frustrovaný, že všetky jeho pokusy dať vedieť ostatným boli ignorované. Dokonca som vyskúšal aj svoje tlačové kontakty. Ignorované.

Tim nedávno takmer zomrel v nemocnici. Poslal mi lístok, v ktorom mi hovoril, aby som na jeho príbeh upozornil tlač, ak by zomrel, aby jeho smrť aspoň varovala ostatných.

Stále žije. Je mimoriadne postihnutý. Lekári nevedia, ako mu vrátiť zdravie.

Timova manželka Monique dostala vakcínu Pfizer v marci a teraz sa jej ľavá ruka trasie, akoby mala Parkinsonovu chorobu, a trasie sa to dodnes, 3 mesiace po jej výstrele. Jej chvenie sa zlepšuje, ale bolesť sa zhoršuje.

Obaja sú zdravotne postihnutí. V prípade, že vakcína je skutočne tak bezpečné, ako tvrdí, také anekdoty kde obaja muž a žena mala nepriaznivé účinky by bolo extrémne zriedkavé.

Iba som mal „smolu“, že pri tak malom počte návštevníkov nášho domu sme mali manželov a manželky so závažnými vedľajšími účinkami očkovania? Je to určite možné, ale nepravdepodobné.

Tlač neinformovala o žiadnej z týchto udalostí. O žiadnom z nich nebudú referovať, pretože nepreukážete ani jeden. To isté pre smrť. Nebudú tvrdiť, že to súvisí s vakcínami, pretože to nemôžu dokázať.

Prečo pitvy neodhaľujú skutočnú príčinu smrti? Pretože nikto nemá zariadenie na meranie špičkového proteínu podjednotky S1 (okrem fantáznych výskumných laboratórií ako na Harvarde). Hlásia teda, že príčinou smrti bol infarkt alebo krvná zrazenina vo vašom mozgu.

Timov prípad mi naznačil, že miera závažných nežiaducich udalostí môže byť dosť významná. Timov prípad ma priviedol k tomu, aby som sa pozrel ďalej pod prikrývku a čím viac som vyzeral, tým viac som sa zľakol. Chcel som zdokumentovať to, čo som našiel, pretože tlač nebude s Timom hovoriť. Preto som napísal tento dokument.

Spomienka na obete #covidvaccinevictims

Telegram Group s viac ako 100 000 členmi a neznámym počtom nekrológov o očkovaní

Existuje nespočetné množstvo podobných príbehov. Toto pri vakcíne proti chrípke nikdy nevidíte. Na chrípkovú vakcínu nikto neumiera.

Tu je poznámka, ktorú som dostal k jednému z mojich príspevkov na twitteri:

Odpovedať na môj príspevok na Twitteri

Cenzúra

Iní písali o cenzúre. Ak napíšete príbeh pre včasnú liečbu a budete hovoriť o drogách, ktoré sa majú opätovne použiť, všetky sociálne siete odstránia vaše príspevky alebo videá, zakážu vám, démonizujú vaše videá, pozastavia alebo zrušia vaše účty alebo zabezpečia obmedzenú distribúciu vašich príspevkov. Odvolania sú zbytočné. Sendgrid odstráni všetky vaše zoznamy kontaktov, ak pošlete e-mail, ktorý sa im nepáči, dokonca aj vašim súkromným kontaktom. Médium Medium vám doživotne zakáže hovorenie o fluvoxamíne a ivermektíne ako o bezpečnej a účinnej liečbe liekom COVID. Keď som ich požiadal o fakty, iba mi odpísali, že môj príspevok považujú za nebezpečný.

Lekári a pacienti sú cenzurovaní. Lekári sú zastrašovaní a hovoria im, aby nepripisovali úmrtia vakcín.

Dr. Chris Martenson vytvára vynikajúce videá, musí však tráviť obrovské množstvo času, aby zistil, ako prezentovať informácie spôsobom, ktorý unikne cenzúre zo strany YouTube. Ako môže urobiť video, ktoré vysvetľuje, prečo by ste nemali byť očkovaní, ak o tom nemôže hovoriť? Mudrovanie ľudí, ktorí sú jasnými mysliteľmi, ako je Martenson, je úplne posledná vec, ktorú by chcela civilizovaná spoločnosť robiť, a sme tu.

Mýtus udržiavajú práve sociálne médiá a médiá hlavného prúdu. Sú rovnako nebezpečné ako sám Fauci. Posilňujú falošné rozprávanie NIH o včasnej liečbe a ponechávajú vakcínu ako jedinú voľbu. O svojom rozhodnutí nebudú diskutovať. Neexistuje nestranná porota.

Jedna vec je odstrániť príspevky a videá bez vedeckého základu. Ale odstránenie obsahu vytvoreného lekármi, ktorý je vedecky podporovaný len preto, že je v rozpore s „populárnym príbehom“ propagovaným „odborníkmi“, nie je užitočné a stálo tisíce životov.

Preferenciou používateľa by mala byť cenzúra. Ak používateľ dôveruje cenzorom platformy, je to skvelé. Ak však používatelia nechcú cenzurovaný obsah, mali by byť schopní vidieť všetko bez filtrovania.

Druhá cenzúra je v lekárskych časopisoch. Ako je vyhodnotená chybná štúdia o Ivermektíne na zverejnenie v JAMA, keď sú odmietnuté veľmi dobre vykonané štúdie s ivermektínom? David Wiseman zistil, že ak opravíte chyby v dokumente Davida Boulwareho, HCQ funguje. Ale časopisy jeho prácu odmietajú.

Ďakujem tým, ktorí sa neboja spochybniť príbeh

Quora bola tým všetkým vynikajúca. Od prvého dňa podporujú ľudí, ako som ja, ktorí hovoria pravdu . Mali by sme tu oceniť aj najvyššie vedenie spoločnosti Nextdoor za to, že pri podpore legitímnej slobody slova konal správne. LinkedIn tiež prešiel obnovením príspevkov z FLCCC, ktoré boli chybne cenzurované. YouTube bol zmiešaný.

Som vďačný časopisu LA Times a 60 minútam za odvahu viesť príbehy, ktoré napádajú tento príbeh.

Som vďačný Times of India a Hindustan Times za to, že spustili moje práce, keď boli odmietnuté hlavnými novinami v mojej krajine.

Som hrdý na stovky vedcov, ktorí vystupujú proti tomuto príbehu. Napríklad pozri článok Roberta Malona o TrialSiteNews . Malone je vynálezcom mRNA vakcín ; myslí si, že táto vakcína je pre spoločnosť nebezpečná. Geert Vanden Bossche je teraz proti masovému očkovaniu. Geert je jedným z najuznávanejších vedcov o vakcínach na svete a na tomto videu vyjadruje svoje obavy z hromadného očkovania súčasnými vakcínami . Nazýva to „ chybou, ktorá je úplne bezprecedentná “. (pozri 2:55 na videu). Ďalším otvoreným kritikom je profesor Peter McCullough, viceprezident interného lekárstva na Baylor University Medical Center (takmer 2 hodiny obsahu).

Pierre Kory je ďalším neúnavným obhajcom pravdy o včasnej liečbe. Je to „Mr. Ivermektín. “ George Fareed a Brian Tyson, ktorí boli priekopníkmi v dokázaní včasnej liečby . David Seftel, Emory Dean of Medicine Vikas Sukhatme, zoznam pokračuje ďalej a ďalej. Som poctený a hrdý na to, že všetkých týchto ľudí môžem považovať za svojich priateľov.

Najviac zo všetkého som vďačný Danielovi O’Connorovi a TrialSiteNews . Podporujú ich od prvého dňa.

Anthony Fauci

Zhrnutie:

 1. Financoval výskum, ktorý vytvoril vírus. Absolútne vie, že klame, keď pôvodne povedal, že to vyzerá, akoby to prišlo z prírody na samom začiatku. Dokonca nedávno klamal Kongresu, ale neskôr bol nútený odvolať. Pozrite si toto video, kde Dr. Chris Martenson sňal Fauci. Je to na nezaplatenie. Chris ma spomína o 47:30. Niet nijakých pochýb o tom, odkiaľ koronavírus pochádza. Fauci financoval práce vo Wu-chane, pri ktorých sa k práci využívalo veľmi neobvyklé „furínové štiepne miesto“. Boli to „odtlačky prstov“ vírusu. Aká náhoda, že SARS-CoV-2 pochádzal z Wu-chanu v mieste výskumného laboratória a mal odtlačok prsta „miesto štiepenia furínom“. Prečo je Fauci stále vo funkcii, je neuveriteľné. Ľudia v Bielom dome a Kongrese musia byť všetci slepí. Alternatívna hypotéza nielenže neobstojí, ale po prepuknutí choroby sa deje aj celé krytie, ktoré vyvrcholilo tým, že Kristian odstránil svoje tweety a zablokoval Chrisa Martensona, pretože Chris je dosť chytrý na to, aby dal dokopy 2 a 2.
 2. Fauiho e-maily ukazujú, že vedel, že to pochádza z laboratória, a potom sa stretol s ostatnými, aby to zakryl. Prečo bol Jeremy Farar zapojený do všetkých tých e-mailov, ktoré obsahovali Fauciho a jeho skrytie? Ako prešlo rozprávanie od „všetci sa zhodneme, že bol vyrobený človekom“, „poďme vydať papier, ktorý pochádza z prírody“? Sakra odtlačky prstov laboratória Wuhan boli všade okolo vírusu. Rád by som o tom diskutoval na otvorenom fóre s KAŽDÝM, kto sa ma ujme!
 3. Spôsobil, že NIH potlačil financovanie výskumu včasnej liečby
 4. Keď iní ako ja financovali včasné liečby a dokázal, že fungujú, ubezpečil sa, že pokyny sú neutrálne až negatívne (nariadením Cliffovi Laneovi, aby ponechal včasné liečby čo najskoršie neschválené, aj keď vedeli, že tieto lieky boli potvrdené vo veľkej dôveryhodnej fáze 3) pokusy), takže ich nikto nepoužije a ponechá jedinú možnosť: vakcínu
 5. Bol roztlieskavačkou č. 1 najsmrteľnejších vakcín v našej histórii, ktoré by síce zachraňovali životy, ale mali obrovské náklady na smrť a zdravotné postihnutie nad rámec všetkého, čo sme kedy videli; existujú bezpečnejšie a efektívnejšie alternatívy, o ktorých sa ľuďom nehovorilo.
 6. Pokračuje v ignorovaní drvivých dôkazov o včasnej liečbe, ako je ivermektín a fluvoxamín, o ktorých sa jasne preukázalo, že majú veľmi malú nevýhodu a vynikajúcu účinnosť, takže ľuďom zostáva len jedna alternatíva: smrtiace vakcíny.

Toto je sotva prvýkrát. Práve som dostal toto na Twitteri:

Je smutné, že takto bol Fauci už celé desaťročia. Covid opakuje svoju reakciu na epidémiu AIDS, teraz je však v širšom meradle. Jeho pokyny týkajúce sa odpadu pre lymskú boreliózu spôsobili, že pacienti boli zdravotne postihnutí po celé desaťročia. Mal byť odhalený dávno predtým.

Správa na Twitteri

Anthony Fauci to sám uviedol v e-maile : „„ Naša spoločnosť je skutočne úplne orechová. “

Viac som nemohol súhlasiť. Skutočnosť, že je stále na svojom mieste, je toho dôkazom!

Cliff Lane

Cliff je šéfom výboru pre usmernenia NIH. Podľa môjho názoru Cliff stál sám za ruky životy miliónov ľudí vďaka svojej neschopnosti využívať všetky dostupné dôkazy , princíp preventívnej medicíny a skutočnosť, že systematické kontroly sú NAJLEPŠÍM stupňom pyramídy medicíny založenej na dôkazoch. Cliff zvyšuje latku, takže nad ňu nemôže nikdy preskočiť žiadna opätovne použitá droga, pretože nikdy nevieme, kde je latka. Pozitívne systematické preskúmanie by vám malo poskytnúť odporúčanie FOR týkajúce sa usmernení . Cliff si však ani neuvedomuje, že takáto štúdia existuje!

Pretože Cliff už neodpovedá na moje e-maily, ak poznáte Cliffa, prosím, choďte ho na stránku s odporúčaniami BIRD .

Ak sa chcete brániť Cliffa, pravidlá sú tu: Ak dokážete, že NIH a WHO majú svoje liečebné smernice správne, môžete vyhrať 2 milióny dolárov . Žiadni príjemcovia.

Nechajte ho prečítať Je potrebné opraviť odporúčania týkajúce sa liečby NIH a WHO COVID? a prípadné chyby komentovať. Ak to urobíte, bude sa ďalej kopať do diery.

Potom sa uistite, že sleduje toto video, na ktorom hovorí „nepotrebujeme RCT“.

Cliff Lane povedal, že nepotrebujete RCT, ak už viete, že to funguje . Poznáme fungovanie Ivermektínu a Fluvoxamínu, tak prečo potrebujeme viac RCT?

FDA

Každý robí chyby. Známkou skvelej organizácie je to, ako reagujú, keď je známa chyba.

Na FDA neboli žiadni zlí hráči. Všetci si mysleli, že podjednotka S1 je benígny antigén. Vedeli o biodistribúcii, ale považovali sa za irelevantné, pretože antigén je benígny.

Som veľkým fanúšikom Janet Woodcock. Ako boli informácie stále jasnejšie, reagovala mimoriadne citlivo. Som si istý, že FDA urobí správnu vec. Naozaj o nej nemôžem povedať dosť dobrých vecí. Je obrovským prínosom pre FDA a pre krajinu.

100-násobná miera očkovania proti chrípke tu znamená, že vakcína spôsobila prakticky všetky nadmerné úmrtia. Kedy naposledy povolila FDA droga zabiť na svete 20 000 ľudí za 6 mesiacov?

Minimálne

 1. na vakcíne by malo byť upozornenie na čiernu skrinku, ktoré je okamžite uvedené na štítku av informovanom súhlase s tým, že pri použití podľa pokynov vás môže zabiť.
 2. Kvôli hromadeniu vo vaječníkoch by sa malo užívanie lieku u všetkých žien pred menopauzou okamžite zastaviť, kým nebudeme môcť posúdiť bezpečnosť lieku.
 3. Liek by sa mal okamžite zastaviť aj u osôb mladších ako 20 rokov, pretože riziko COVID u tejto skupiny je minimálne. Ukázalo sa, že tento liek vyvoláva závažné nežiaduce reakcie a že sa preukázalo, že včasná liečba funguje, takže existujú životaschopné bezpečné alternatívy (po podaní Fauci odstránené a NIH vidí jasnejšie).

Pozrime sa na niekoľko liekov stiahnutých z trhu z dôvodu úmrtnosti:

 1. Duract : Tento liek proti bolesti účinne zmierňoval bolesť, ale v roku, keď bol na trhu, spôsobil 4 úmrtia , 8 transplantácií pečene a 12 prípadov vážneho poškodenia pečene . Bol predpísaný 2,5 miliónu ľudí a spôsobil 4 úmrtia . Rovnako ako dnes sú vakcíny (kvôli protokolom o včasnej liečbe), išlo o drogu, ktorú nikto nepotreboval.
 2. Troglitazón (Rezulin) : Liečba týmto antidiabetickým a protizápalovým liekom mala za následok 90 prípadov zlyhania pečene a najmenej 63 úmrtí. Drogu užilo viac ako 500 000 ľudí .

Myslím, že sa pri tom môžem zastaviť. Pravdepodobne existujú lepšie príklady, ale ide o to, že pri včasnej liečbe nie je liek potrebný a spôsobuje nadmerné úmrtia, ktoré presahujú predchádzajúce limity potrebné na zrušenie.

Jedna vec, ktorú je potrebné dodať, je, že FDA stále má myslenie, že ignoruje anekdoty. Nikto nedokáže vysvetliť nadmerné úmrtia, ale sú tu a my zabíjame ľudí. Rozsah príznakov nemôže nikto vysvetliť. Môžeme.

Existuje príliš veľa lekárov (nevyberaných čerešní, ale náhodne), ktorí majú mieru udalostí SAE vyššiu ako 1%.

V súčasnej pandémii sa nemôžete spoliehať len na svoje „dôveryhodné“ zdroje údajov, pretože údaje sú vykazované nedostatočne. MUSÍTE ísť von a overiť, či sa realita zhoduje s údajmi. Nie je. Komu teda veríš? Lekári pred vami alebo „údaje“.

Včasná liečba môže znížiť úmrtnosť na COVID až 100-násobne, pretože sa dá overiť kontrolou záznamov o záznamoch Fareed a Tyson. To sú údaje zo skutočného života. To samo o sebe premení úmrtia z COVIDU na zlomok počtu úmrtí ročne na chrípku.

Lepšie je zamestnávať lieky, vďaka ktorým sa chorým ľuďom darí, ako dať chorým ľuďom dobrý pocit.

NIH

Problémom je NIH: konkrétne NIAID. Pokyny NIH by sa mali týkať záchrany životov, nie vedeckej dokonalosti. Potlačenie výskumu včasnej liečby bolo chybou, ktorá neuverila, a jeho zloženie a nepretržitá nemennosť pokynov je neospravedlniteľné. Príčinou problému je Anthony Fauci. Musí ísť s Cliffom Laneom. Fauciho by mal nahradiť niekto, kto hovorí o Michaelovi J. Ryanovi, že chyby sú v poriadku, a dôležité je rýchlo konať a robiť rozhodnutia, ktoré minimalizujú straty na životoch, aj keď to znamená, že musíte pripustiť, že ste sa pri príležitosti mýlili.

CDC

Počul som, že Rochelle Walensky je dobrý človek. Zdedila veľkú zložitú organizáciu s mnohými dysfunkciami. Neobviňujem ju z toho, čo sa stalo. Mám niekoľko návrhov, ako vyriešiť niektoré z týchto problémov, ktorým čelí.

Najdôležitejšou vecou, ​​ktorú môže urobiť, je vytvoriť otvorený prístup k databáze V-SAFE. Ak je vakcína taká bezpečná, prečo je to skryté pred zrakmi verejnosti?

Ale V-SAFE je tiež veľmi problematický, pretože sme nepovedali ľuďom, ako vakcína skutočne funguje, a aby sme nehlásili NIČ, čo je pre vás „neobvyklé“. Ak je teraz môj pravý prst na nohe necitlivý alebo sa mi nekontrolovateľne trasú ruky, možno si ho nebudem spájať s vakcínou, ale akonáhle som vedel, že vírus pohltí celé moje telo toxickým proteínom, s väčšou pravdepodobnosťou to budem označovať ako relevantné.

Presne vieme, koľko ľudí bolo očkovaných, a sprístupňujeme ich. Prečo nezverejňujeme počet ľudí, ktorí zomreli alebo boli postihnutí po podaní vakcíny? Úplná transparentnosť.

Kongres

Kongres umožňuje Fauci. Fauci sa nehlási k Francisovi Collinsovi (to je iba na papieri, nie v skutočnosti). Fauci umožňuje Kongres. Ak sa mu ho nepodarí odstrániť, ľudia budú aj naďalej umierať.

Najväčším problémom nie je v Kongrese nikto, s výnimkou senátora Randa Paula, ktorý si myslí, že Fauci je niečo iné ako anjel. Aj prezident Biden a Biely dom sú bezradní. Biden postupuje plnou rýchlosťou a očkuje 70% Američanov napriek všetkej smrti a invalidite . Je to mätúce. Fauci môže klamať Kongresu a stále je to anjel. Robíš si zo mňa srandu?!?!

Kongres sa musí prebudiť a hovoriť s ľuďmi mimo NIH, ktorí tam predtým pracovali, aby zistili, čo sa skutočne deje.

Kongres musí zastaviť FDA v schvaľovaní chybnej vakcíny a zastaviť očkovanie, kým sa problém s voľným výbežkom nevyrieši.

Prečo spoločnosť HELP alebo Energy and Commerce o tom neuslyší? Prečo je len pár členov Kongresu ochotných sa týmto témam vôbec venovať?

Kde je Biden? Fauciho e-mailové správy ukazujú, že Fauci zakryl svoje stopy a všetci vedia, že Fauci zaplatil za výskum, ktorý viedol k vypuknutiu choroby. Máme fauci, aby sme poďakovali za celú túto katastrofu.

Biden šoféruje buď opitý, alebo spí za volantom. Je to jeden z tých dvoch. Ak niečo rýchlo neurobí, pripije si. Hlasoval som za neho, stretol som sa s ním, mám ho rád, má veľké srdce. Nemôžem však podporiť zneužitie povinnosti. Z funkcie by mal byť odvolaný prezident, ktorý ignoruje dôkazy a naďalej riadi hromadné zabíjanie Američanov ignorovaním všetkých bezpečnostných signálov a zákonov Spojených štátov amerických. Je to obrovské porušenie dôvery verejnosti. Mal by prepustiť aj Fauciho. Mal by vyhodiť aj Lanea, ale to už necháme na Fauciho náhradu.

Biden musí klásť otázky ako „Hej, ak táto vakcína zabíja ľudí 25-krát vyššou rýchlosťou ako iné vakcíny a je tu 82% miera spontánnych potratov a u dospievajúcich je poškodenie srdca 25- násobkom bežnej miery, prečo to neopravujeme vakcína? “ a „Neporušujeme zákon?“ a „Prečo sa ponáhľame získať súhlas FDA s chybnou vakcínou a zároveň sťahujeme NAC z trhu? Vakcína je teda bezpečná (a je dostupná bez lekárskeho predpisu) a NAC je zrazu nebezpečný, takže je k dispozícii iba na lekársky predpis?!? Ste si istý, že niekto tieto dva nezvrátil? “

Napísal som veľmi dobre prepojeného demokrata, ktorý ma spojil s Bidenovou administratívou. Odpísal mi: „Naozaj netuším, ku komu sa to mám dostať. Môj odhad je – ich cieľom je mať 70% pri prvom zásahu do 4. júla /. Pri plnení svojich stanovených cieľov preukázali jedinečné zameranie. Kúsok tlačíte opačným smerom. “

Skrátka, nebudú počúvať nič, čo by porušovalo rozprávanie, aj keď je rozprávanie nezákonné.

To by nemal byť partizánsky problém. Po prečítaní môjho článku mi napísal jeden člen senátu Senátu, problémom je „úplná úcta k NIH / FDA / CDC a nezáujem o včasnú liečbu, prirodzenú imunitu atď.“

To je dobrý východiskový bod.

Je tiež pozoruhodné, že nikto v Kongrese nepožiadal o vytvorenie špeciálnej externej pracovnej skupiny, ktorá by sa zaoberala reakciou na pandémiu a poskytla odporúčania, čo je potrebné zmeniť „nabudúce“.

Ak bude nabudúce vírus ako vo filme Nákaza, sme všetci odsúdení na zánik. Táto pandémia bola iba „generálnou skúškou“ toho pravého. Bol to „výstrel cez luk“.

Osobne mám zoznam viac ako 50 vecí, ktoré by sa dali zmeniť a ktoré by nabudúce skutočne zmenili, ale to je úplne jedno, pretože neexistuje panel, ktorý by zvážil moje odporúčania. Len čo kríza pominie, vrátime sa k našim starým zvykom.

SZO

Snažil som sa prinútiť WHO, aby sa pozrela na štúdie fluvoxamínu. Nemali záujem. Fluvoxamín nie je nikde uvedený ani v ich pokynoch. Ako keby neexistovala. Napriek tomu je (od 2. júna) na vrchole zoznamu najsľubnejších liekov (najvyšší povolený liek).

c19early.com , môjho obľúbeného webu na sledovanie liekov, ktoré fungujú

WHO je vážne zlomená. Nemali vôbec žiadne ambulantné skúšky. Nikdy! Je to smiešne, pretože s vírusom sa vždy zaobídete čo najskôr, to vie každý. Aké lieky testovali u ambulantných pacientov: Žiadne.

Testovali iba lieky pre hospitalizovaných pacientov bez toho, aby najskôr mali k dispozícii nejaké neoficiálne údaje, ktoré to potvrdzujú.

Keď bol v marci 2020 ohlásený proces SOLIDARITY, napísal som strednú časť o tom, aký hlúpy bol ich výber kandidátov na drogy; že by nemohli pracovať. Stredne cenzurovaný môj článok. V 11 februári 2021 zverejnili dokument, ktorý ukazuje, že som mal pravdu: všetky lieky boli porazené. 100 miliónov dolárov do odpadu a stratili veľa času. Hlúpe.

Snažil som sa navrhnúť, aby robili ambulantné skúšky s kombináciami liekov, ako je ivermektín a fluvoxamín. Pre ústavné použitie som navrhol, že inhalovaný adenozín a cyproheptadín sú veľmi silné látky na testovanie s neuveriteľnými konzistentnými anekdotickými údajmi.

Povedal mi, aby som búchal piesok a už im nikdy neposlal e-mail.

Lekárske školy, Lekárske časopisy, Academia

Dôkazy sú nepopierateľné. Nejde o to, či je moja analýza správna alebo nie. To je asi viac ako 20 000 ľudí, ktorých vakcína zabila. A mnohokrát také množstvo, ktoré bolo zdravotne postihnutých alebo trvale zranených. Celé úmrtie a zdravotné postihnutie bolo úplne zbytočné, pretože včasné liečby sú známe už dlho, ešte pred zavedením vakcíny.

Vystúpia ďalší prominentní akademici ako Peter McCullough a legendárny epidemiológ Sucharit Bhakdi ? Kto budú ďalší s odvahou pridať sa k nim?

Budú niektoré lekárske školy odvážne odmietnuť očkovanie ľudí? Alebo budú slepo nasledovať smernice CDC a NIH, aj keď budú vedieť, že zabíjajú ľudí? To je veľká otázka.

Stane sa tu jedna z dvoch vecí:

 1. Lekárske povolanie teraz „povie nie“ tejto vakcíne a zastaví toto zbytočné hromadné zabíjanie
 2. Lekárskej profesii bude nenapraviteľne poškodená reputácia za to, že nerozpoznala dôkazy na očiach

To je otázka, o ktorej bude musieť lekárska komunita rozhodnúť veľmi rýchlo. Verím, že čoskoro dôjde k masívnemu rozkolu a uvidíme, ako sa vodcovia objavia.

Nakoniec musí byť pre lekársku komunitu nesmierne trápne, že elektrotechnik MIT prišiel na všetky tieto veci a nie na niekoho z lekárskej oblasti. Prečo mi bolo pred 7 mesiacmi zrejmé, že ivermektín a fluvoxamín sú účinné lieky, keď to NIKTO iný v lekárskej komunite nedokázal zistiť (okrem Vikasa Sukhatmeho a Davida Seftela)? Existuje veľká lekcia o použití všetkých dostupných dôkazov a princípu prevencie pri pandémii, ktorú si ešte musí osvojiť celá lekárska komunita. Život ľudí je dôležitý, ale medicína založená na dôkazoch nezohľadňuje pravdepodobnosť a náklady spojené s nesprávnym konaním. Keby táto pandémia bola taká epická ako tá vo filme Nákaza, všetci by sme boli mŕtvi. Zdravotnícke zariadenie by si malo premyslieť, či je zariadenie príliš neskoro.

Zamestnanci spoločností Facebook, YouTube a Twitter

Keby Facebook neodstránil viac skupín s „vedľajšími účinkami na očkovanie“, celkovo s viac ako 200 000 ľuďmi a pravdepodobne aj viac (iba som členom 120K členskej skupiny a 70K členskej skupiny), na očiach by bolo dosť dôkazov o spôsobenej škode týmito vakcínami. Facebook prispel k týmto zbytočným stratám na životoch svojou cenzúrou. Aj keď je nepravdepodobné, že spoločnosť zmení svoje spôsoby, neznamená to, že zamestnanci Facebooku musia len sedieť a nič nerobiť. Ak by si mali všetci zamestnanci Facebooku prečítať tento článok nevoľno, vyslalo by to vedeniu Facebooku jasný odkaz, že potláčanie pravdy a obmedzovanie slobody prejavu obetí vakcíny, ktorá bola rýchlo uvedená na trh, je neprijateľné.

Je tiež nepochybné, že Kongres musí regulovať cenzúru týchto spoločností, pretože tieto siete sú novým „verejným námestím“, ktoré nahrádza tradičných bežných dopravcov. Ak chcú tieto platformy svojvoľne cenzurovať ľudí hovoriacich pravdu, malo by existovať právo na súkromnú žalobu a žalovať ich za 25 000 dolárov za každý prípad cenzúry faktických informácií.

YouTube nie je oveľa lepší ako Facebook. Pravidlami pre dezinformácie lekárov YouTube COVID-19 je cenzurovať všetky videá, ktoré:

 • Obsah, ktorý odporúča na liečbu COVID-19 použitie Ivermectinu alebo Hydroxychlorochinu
 • Tvrdenia, že Ivermectin alebo Hydroxychlorochin sú účinnou liečbou COVID-19

Robíš si zo mňa srandu?!? Pre ivermektín nemajú dôvod stáť. NIH má pre ivermektín NEUTRÁLNE odporúčanie. Neutrálne odporúčanie znamená, že sa lekári musia rozhodnúť, pretože panel NIH nedokáže určiť, či liek účinkuje alebo nie. Ako teda môže YouTube tvrdiť, že je „inteligentnejší“ ako NIH a vyhlásiť, že nefunguje? Kde je výskum, ktorý vykonali, aby dokázali, že sa NIH pomýlil? Dajte to na verejnosti, aby sme sa všetci smiali na úplnej nekompetentnosti ľudí, ktorí sa rozhodli. Prečo stále majú prácu?

U hydroxychlorochínu nie je pochýb o tom, že funguje, ak sa podáva dostatočne skoro. 100% z 29   štúdií včasnej liečby uvádza pozitívny účinok (13 štatisticky významných izolovane). Kde sú vaše dôkazy o tom, že táto droga robí pravý opak? Nemôžete sa jednoducho spoľahnúť na nekompetentnú analýzu NIH a WHO.

Ponúkol som 2 milióny dolárov akejkoľvek kvalifikovanej osobe, ktorá dokázala, že NIH alebo WHO to správne zodpovedali ich odporúčaniam . Žiadni príjemcovia. Ak si YouTube myslí, že tieto lieky nefungujú, dokážte to a vezmite mi peniaze. Ak nie, zmeňte svoje pravidlá. Ohrozujete tu životy ľudí. Ak YouTube nerobí ani jeden z nich, mali by zamestnanci YouTube usporiadať posedenie, kým neurobia správnu vec.

Pokiaľ ide o všetky ostatné platformy, ak umlčíte ľudí, ktorí hovoria pravdu a zverejňujú legitímne lekárske informácie, ktoré môžu ľuďom zachrániť život, robíte obrovskú službu.

Mojou e-mailovou žiadosťou adresovanou službe YouTube o opravu dezinformácií lekárov

Nechal som sa presvedčiť, že mottom spoločnosti Google bolo „Nerobte nič zlé.“

Wow. Veci sa skutočne zmenili. Blokujú ivermektín, prevádzkujú reklamy GAVI s tým, že ivermektín nefunguje, a necenzurujú ľudí, ktorí tvrdia, že vakcína je bezpečná. Stručne povedané, robia veci, ktoré nás všetkých vystavujú riziku. Ako to môžu zamestnanci YouTube povoliť? Tu je môj e-mail Garth Grahamovi. Ignoroval to.

Od: Steve Kirsch
Odoslané: Utorok 8. júna 2021 4:39
Komu: Garth Graham < gaxxxxxxxxx@google.com >
Predmet: ***** NALIEHAVÉ **** PROSÍM, PROSÍM, zmeňte pravidlá YouTube tak, aby bol Ivermectin okamžite odstránený.
Dôležitosť: vysoká

Ahoj Garth,

Ako viete, všetci vedci a lekári sa riadia pokynmi pre medicínu založenú na dôkazoch a Preventívnym princípom medicíny.

Na samom vrchole pyramídy EBM sú systematické kontroly.

Požiadal som profesorku USC Susanne Hempel, ktorá je odborníčkou na preskúmanie dôkazov (pozri https://keck.usc.edu/faculty-search/susanne-hempel/ ), aby sa pozrela na dôkazy o ivermektíne.

Odpísala: „Nemyslím si, že dostanete niečo lepšie ako odporúčanie BIRD. Najlepším dôkazom, ktorý existuje, je odporúčanie BIRD a McMaster Living Review (Bartoszko et al.). Jeden je pozitívny, druhý nachádza účinok, ale obáva sa kvality dôkazov. “

To znamená, že máte viac SYSTEMATICKÝCH recenzií, ktoré preukazujú pozitívny účinok, a princíp preventívnej opatrnosti pri liečbe vyžaduje, aby ste IVERMECTIN odstránili zo svojich pokynov pre dezinformácie. Čím skôr po infekcii, tým lepšie výsledky.

Preto, AK MÔŽETE poukázať na SYSTÉMOVÝ PREHĽAD vyššej kvality, ktorý dospeje k záveru, že ivermektín je škodlivý (čo by bolo veľmi prekvapujúce, pretože IVM sa má potvrdiť vo veľkých štúdiách fázy 3, proti ktorým WHO nemá námietky), potom musíte OKAMŽITE ODSTRÁNTE zákaz ivermektínu z YouTube.

Medicína založená na dôkazoch stavia WHO a NIH DOLNE pyramídy, pretože sa považujú za „znalecké posudky“.

Potvrdili by ste mi, že budete dodržiavať postupy založené na DÔKAZOCH v súlade s princípom predbežnej opatrnosti?

Toto je dôležité. Tu ide o život. Tisíce ľudí zomiera každý deň kvôli dezinformácie, že Google sa šíri o ivermektín spustením reklám z GAVI tvrdením ivermektín nefunguje (ako je uvedené v mojom článku Ak by ste nechať očkovať? (Hľadajte „Možno, že je naozaj sprisahania po všetky: GAVI ”)

Žiadam vás, aby ste zmenili pravidlá týkajúce sa lekárskych dezinformácií YouTube COVID-19, aby ste odstránili zákaz ivermektínu.

A okamžite obnovte všetky odstránené videá s ivermektínom a znova speňažte kanály, ktoré boli nespravodlivo demonetizované. Môžem vám dodať zoznam, ak by to pomohlo.

Ďakujem veľmi pekne za vašu láskavú a URGENTNÚ pozornosť venovanú tejto záležitosti.

Ide tu o život a je to ešte naliehavejšie, pretože vakcíny nie sú bezpečné. Neexistencia životaschopnej alternatívy, o ktorej sa hovorí na YouTube, riskuje životy.

Viac o vakcínach sa dočítate tu: Mali by ste sa nechať zaočkovať? Myslím si, že je to presvedčivý prípad, že každé video, ktoré tvrdí, že vakcíny sú bezpečné, by malo byť z YouTube odstránené ako lekárske dezinformácie.

Stručne povedané, žiadam, aby ste:

 1. Odstráňte zákaz ivermektínu
 2. Okamžite zakážte každé video, ktoré tvrdí, že súčasné vakcíny COVID sú úplne bezpečné. Ako zdôrazňuje článok, tieto vakcíny sú najnebezpečnejšie v našej histórii.
 3. Povedzte spoločnosti Google, aby prestala zobrazovať reklamy GAVI a hovorila ľuďom, že ivermektín nefunguje. Toto rozširuje lekárske dezinformácie

Je dôležité, aby sme čo najskôr chránili verejnosť pred lekárskymi dezinformáciami. Skopíroval som Dr. Malone na tento e-mail, ak máte nejaké otázky. Dr. Malone je vynálezcom vakcíny mRNA. Článok má všetky podrobnosti.

Vďaka Garth. Všetci sme vďační za úlohu, ktorú YouTube hrá pri ochrane verejnosti pred dezinformáciami lekárov. Ak máte otázky týkajúce sa môjho článku, dajte mi vedieť. Nikto so mnou o tom nebude debatovať, ale som veľmi rád, že s kýmkoľvek podľa vášho výberu urobím videozáznam o priblížení, ak je to potrebné na uľahčenie vášho rozhodnutia. Recenzie na môj článok sú ale 100% pozitívne a nikto nepoukázal na žiadne faktické chyby, ako môžete vidieť v 50 komentároch. Bolo to zobrazené viac ako 200 000 krát.

-steve

Hlavné médiá

To, že niekto spochybňuje „úrady“, ešte neznamená, že sa mýli a mal by byť umlčaný. Op-edy by sa mali posudzovať podľa ich zásluh, nie podľa toho, či ich napísal lekár. Legitímne hľadiská, najmä tie, ktoré napádajú konvenčné myslenie alebo spochybňujú autoritu, by sa mali prijať, ak sú dobre podporené.

CNN bola príliš zaneprázdnená tvorbou príbehov o plných nemocniciach, vydávaním nebezpečných vakcín a rozprávaním o hrôzostrašných príbehoch stratených blízkych, ktorým už vôbec nezostával čas, aby pokryla pozitívny príbeh toho, ako Dr. David Seftel šiel proti smerovanie redaktorov JAMA s cieľom zachrániť ľudí pred hromadným vypuknutím COVID na poliach Golden Gate. Mal rekord 100% úspešnosti v obracaní pacientov (v priemere za 3 dni späť na normálnu úroveň) a 100% úspešnosť v prevencii diaľkového testu COVID, ale CNN bola príliš zaneprázdnená na to, aby pokryla tento úžasný a povznášajúci príbeh úspechu. Mali by sa za seba hanbiť. Nechceli to kryť zo strachu, že „vyvolajú falošné nádeje“. Absurdné. Je to novinka. Je to pozitívna správa. Zakryte to, neignorujte to. Ak by ste sa obťažovali skontrolovať p-hodnota bola 10 – 14čo znamená „je nemožné, že droga nezabrala“. A každý zamestnanec na trati bol presvedčený, že existuje obrovský rozdiel medzi fluvoxamínom a žiadnou liečebnou skupinou, ktorá by drogu chcela stopercentne. Ak na to prídu, prečo by nemohli aj CNN? Toto všetko samozrejme znamená, že sa nikdy neobjavím v CNN, ale niekto musí povedať pravdu o tom, čo tu urobil. Potlačením týchto úspešných príbehov prispeli k falošnému príbehu, že včasná liečba nefunguje.

Som vďačný organizácii LA Times , 60 minút a The Wall Street Journal, za ich odvahu vydávať príbehy a diela, ktoré umožňujú ľuďom spochybniť tento príbeh a priblížiť verejnosti informácie o záchrane. Toto majú robiť médiá. Bravó!

Howard Bauchner

Bauchner bol bývalý šéfredaktor JAMA. Práve dostal boot .

Bol to práve Bauchner, ktorý napísal poznámku redaktora a odporúčal lekárom, aby nepoužívali fluvoxamín po tom, čo sa objavila štúdia JAMA, pretože išlo iba o hypotézu. To boli úplné kecy. Štúdia potvrdzovala hypotézu vygenerovanú mnohými ďalšími nezávislými snahami, ako napríklad vynikajúcou prácou Nicholasa Hotella vo Francúzsku a Albana Gaultiera a jeho tímu na Virginskej univerzite . Všetky údaje zodpovedali skutočnosti, že fluvoxamín je bezpečný a efektívny. Nenašli ste ani kúsok údajov, že fluvoxamín zhoršuje alebo je neutrálny. A mechanizmy činnosti mali úplný zmysel (pozri verejné úložisko údajov o fluvoxamíne ).

Poslal som e-mailom Bauchnerovi potom, čo Seftel potvrdil pôvodnú Lenzeho štúdiu v JAMA . Povedal som mu: „Účinok sme potvrdili v druhej štúdii od špičkového výskumníka; obe štúdie mali 100% ochranu pred hospitalizáciou; obidve boli p <0,01. Odvolajte, prosím, svoju radu lekárskej komunite nepoužívať fluvoxamín. “ Odmietol a prestal mi odpovedať na maily. To je zle. Ak chce ignorovať Seftelovu štúdiu , mal mi povedať prečo. Hodnota p pre údaje o príznakoch v Seftelovej štúdii bola 10 – 14a to je konzervatívny odhad, pretože štúdia bola pseudo-randomizovaná s chorými pacientmi, ktorí sa rozhodli pre tento liek. Existovali teda dve nezávislé štúdie, obidve s p-hodnotami <0,01 v primárnom koncovom ukazovateli (hospitalizácia). To malo spôsobiť, že Bauchner aspoň zmiernil jeho odporúčanie, ale odmietol sa pohnúť o centimeter. Toto je druh lekárskeho vedenia, ktorého v tejto krajine potrebujeme oveľa menej. Dobrý Howard. Neroním pre teba slzu.

Keď mal príležitosť, Bauchner mal lekárskej komunite pripomenúť, aby vyhodnotila všetky dostupné dôkazy a použila zásadu prevencie na minimalizáciu strát na životoch. Namiesto toho povedal lekárskej komunite, aby „sedela a čakala rok, kým to preukážu v skúške fázy 3“. Čo ste to za doktora, ktorý by také niečo urobil? Viac sa bojíte toho, ako urobiť chybu, ako zachrániť život. Mali by ste sa za seba hanbiť. Nakoniec sa stalo, že nábor bol taký pomalý, že museli prerušiť pokus pred štatistickou významnosťou, takže sme mali riešenie, ale nikto by ho nepoužil, pretože nemal veľkú skúšku fázy 3.

Sú to ľudia ako Bauchner a Fauci, ktorí prispeli k pomalému prijatiu opakovane používaných liekov, ktoré mohli ukončiť pandémiu a spôsobiť, že sme na trh ponáhľali nebezpečnú vakcínu, ktorá mala za následok zbytočné straty na životoch stotisíc ľudí.

Moja rada demokratom

Ak teraz neopustíte falošné rozprávanie, odcudzíte príliš veľa ľudí. Republikáni vás prepichnú a budú mať úplnú pravdu.

Musíte sa zbaviť Fauci a Lane ASAP a nahradiť ich ľuďmi, ktorí rozumejú tomu, ako využiť všetky dostupné dôkazy a správne a dôsledné uplatňovanie zásady predbežnej opatrnosti na minimalizáciu strát na životoch. Niekto, kto hovoril o Michaelovi J. Ryanovi .

Súbežne sledujte:

 1. Včasná liečba ivermektínom a fluvoxamínom a inhalovaným budezonidom
 2. Profylaxia s ivermektínom,
 3. Opravte súčasnú vakcínu (Robert môže pomôcť, ak ho farmaceutické spoločnosti oslovia, čo však neurobili; dá sa to urobiť za ~ 2 mesiace),
 4. Pred obnovením očkovania počkajte na novšie vakcíny.

Moji hrdinovia

V tejto ságe je veľa hrdinov, ktorí pomohli posunúť loptu dopredu.

Zahrnutie ich mien ešte neznamená, že túto voľbu schvaľujú . Niektorí nesúhlasia s tým, čo som napísal. Inklúzia jednoducho znamená, že boli nápomocní pri posúvaní lopty vpred a pri záchrane životov prostredníctvom ich snaženia.

Nemôžem si ich objednať, všetky priniesli obrovský rozdiel. Niektorí chceli zostať v anonymite. Budem niesť výhradnú vinu za tento dokument. Nechcel by som, aby ktokoľvek stratil prácu alebo granty NIH.

Robert Malone, Daniel O’Connor, Geert Vanden BosscheBrian Tyson, Harvey Risch, tím FLCCC, tím CCCA, Jim Roskind, Victoria Yan, Mark Hadfield, Bert Vogelstein, Jovo Vogelstein, MD Milana Boukhman Trounce, John Ioannidis, Susanne Hempel, Jeffrey Klausner, Howard Hu, generál Wes Clark, Ken Keller, Gary Dicovitsky, Susanne a Bill Losch. Malathi Srinivasan, Sulggi Lee, Nick Kuel, Eric Osgood, Arjun Bhagat, Peter Relan, Phillip Neustrom, Keletso Nyathi, Joe Giannotti, Flavio Abdenur, Eva Migdal, Alvaro Olavarria, Francúzsko, 60 minút, LA Times, The Wall Street Journal, Amy Stoddard, Farid Jalali, Philippe Rola, Tom Hodge, Steven Winston, Sucharit Bhakdi, Phil Harris, Nicholas Hoertel, Alban Gaultier, Jennifer Hibberd, Christy Risinger,… John Ioannidis, Susanne Hempel, Jeffrey Klausner, Howard Hu, generál Wes Clark, Ken Keller, Gary Dicovitsky, Susanne a Bill Losch. Malathi Srinivasan, Sulggi Lee, Nick Kuel, Eric Osgood, Arjun Bhagat, Peter Relan, Phillip Neustrom, Keletso Nyathi, Joe Giannotti, Flavio Abdenur, Eva Migdal, Alvaro Olavarria, Francúzsko, 60 minút, LA Times, The Wall Street Journal, Amy Stoddard, Farid Jalali, Philippe Rola, Tom Hodge, Steven Winston, Sucharit Bhakdi, Phil Harris, Nicholas Hoertel, Alban Gaultier, Jennifer Hibberd, Christy Risinger,… John Ioannidis, Susanne Hempel, Jeffrey Klausner, Howard Hu, generál Wes Clark, Ken Keller, Gary Dicovitsky, Susanne a Bill Losch. Malathi Srinivasan, Sulggi Lee, Nick Kuel, Eric Osgood, Arjun Bhagat, Peter Relan, Phillip Neustrom, Keletso Nyathi, Joe Giannotti, Flavio Abdenur, Eva Migdal, Alvaro Olavarria, Francúzsko, 60 minút, LA Times, The Wall Street Journal, Amy Stoddard, Farid Jalali, Philippe Rola, Tom Hodge, Steven Winston, Sucharit Bhakdi, Phil Harris, Nicholas Hoertel, Alban Gaultier, Jennifer Hibberd, Christy Risinger,…

Máte nápad. Toto bol iba čiastočný zoznam.

Povolenie na kopírovanie, distribúciu, propagáciu

Máte moje povolenie výňatok, kopírovanie, preklad, preposielanie, čokoľvek. Všetko je to o získavaní informácií. Pokojne vytvorte stráviteľnejšie verzie. Toto som nemal čas kopírovať upraviť.

Konflikt záujmov

Nemám žiadne investície, ktoré by boli ovplyvnené týmto dokumentom. Robím to výhradne pre verejný záujem. Ako lekársky filantrop mám dlhoročné skúsenosti, ktoré môžu potvrdiť ľudia ako nositeľka Nobelovej ceny Elizabeth Blackburnová a bývalý prezident MD Anderson Ron DePinho (ich výskum som financoval pred 20 rokmi).

Spätná väzba, ktorú som dostal

Všetko to bolo pozitívne.

Sami si môžete pripísať reakcie , ktoré sa dajú pripísať na Twitteri, takže uvidíte, že som tieto veci nevymýšľal.

Tu je jeden z mojich obľúbených komentárov.

Komentár na Twitteri, ktorý som dostal k tomuto článku

Tu uvádzam niekoľko ďalších príkladov. Boli to súkromné ​​e-maily alebo twitter DM.

NEVYHNUTNÝ ČLÁNOK. ĎAKUJEM!

„Steve – toto je úžasný článok.“ Smola dokonalá. Milujte dáta. Prepáčte, že ste sa dali zaočkovať, dúfajme, že v najlepšom, ale mne je to čoraz nepríjemnejšie, najmä pre mladých. Moje údaje hovoria, že má asi 1/2500 pravdepodobnosť, že sa v mladosti zmení na myokarditídu, samozrejme vychýlenú smerom k mužom. To je úplne neprijateľné! A napriek tomu tu nie sme schopní o tom skutočne hovoriť bez toho, aby sme boli tvrdo alebo mäkko cenzurovaní. “
– Dr. Chris Martenson

Očkovať sa nedám. AVV / AAVV majú dobre známe riziká trombocytopénie. mRNA majú podhodnotené riziká (LNP cytotoxicita, S1 patogenita) a systém dodávania LNP sa nezameriava iba na bunky s ACE2 receptormi – je možné transfekovať každú dosiahnutú bunku. Spoločnosť Moderna skončila s prácou, kým nezasiahli jackpot, pretože nemohli zacieliť a ďalšie zasiahnuté bunky viedli k závažným priamym a imunitným účinkom. Aká bola ich účasť na WIV? Páchne

Hovoril som s dvoma kamarátmi. Jedna osoba už bola do istej miery proti ďalšiemu očkovaniu, hlavne kvôli problému s nanočasticami (k záveru, ku ktorému dospel po získaní dvojice výstrelov). Aj on mal obavy z toho, že lieky prechádzajú cez mozgovo-krvnú bariéru a tiež sa potenciálne usadzujú v kľúčových orgánoch (napríklad v reprodukčných orgánoch u mladších ľudí, ktorým na týchto záležitostiach záleží omnoho viac!). Je to vynikajúci technológ a tiež číta viac lekárskych správ ako Ktokoľvek, koho poznám. Už bol dosť naštvaný nad nedostatkom transparentnosti od vlád. Všeobecne dáva rozsiahlym výskumom veľa lekárov hanbiť IMO. Je tiež dobrým „šíriteľom informácií“, často založeným na intenzívnom výskume, ale všeobecne nechodí na širokú verejnosť (re: facebook atď.), Pretože nemá žiadny záujem na vynucovaní kultúry zrušenia, a nepáči sa mu narušenie súkromia vyvolané sociálnymi sieťami. Ďalší priateľ (pravdepodobne hraničný génius, ktorý má tiež veľa lekárskych znalostí) si myslel, že ste urobili dobré body. Má kopu príbuzných, ktorí sú lekármi ER, a stavím sa, že informácie rozšíri ďalej.

Moja najväčšia ľútosť

Mám 3 krásne dcéry. Láme mi srdce, že som to nevedel až do 26. mája 2021, keď som sa zúčastnil prezentácie Dr. Bridle na CCCA . Po ukončení hovoru som hovoril s doktorom Robertom Malonom a všetky kúsky skladačky zapadli na miesto. Vakcína založí obchod vo vaječníkoch našej dcéry, ktorý vylučuje nebezpečný bielkovinový proteín až po dobu 48 hodín, ktorý potom môže zostať asi 30 dní. Čo to urobilo so schopnosťou mojich dcér mať deti, nie je v tejto chvíli známe. Snažil som sa čo najlepšie dosiahnuť, aby NIH schválil aspoň jeden repasovaný liek. Bol som však neúspešný z dôvodu neschopnosti Tonyho Fauciho, Cliffa Lanea a výboru pre usmernenia NIH COVID vyhodnotiť všetky dostupné dôkazy a použiť zásadu predbežnej opatrnostiminimalizovať straty na životoch. Iba Kongres má právomoc to ukončiť; umožňujú Fauci a Lane.

Zhrnutie

Som PRO-VAX. Vakcíny sú vo všeobecnosti dobré.

Vakcíny majú ľuďom pomôcť vyhnúť sa chorobe.

Vakcíny NIKDY nemajú zabíjať ľudí. S očkovaním vždy súvisí počet obetí, ktorý kombinuje nežiaduce reakcie na vakcínu (takmer vždy nie sú smrteľné) a úmrtia na pozadí (pretože ľudia neustále zomierajú). Podľa VAERS je to pre chrípku menej ako 1 úmrtie ročne vo vekovej skupine 30 – 39 rokov (menej náhodných úmrtí v tejto vekovej skupine, takže ľahšie vidieť počet zabitých samotnou vakcínou je takmer nulový).

Kedy sme naposledy mali vakcínu, ktorá zabila viac ako 20 000 ľudí na celom svete a pravdepodobne zneškodnila viac ako 200 000 ľudí? Nikdy.

Nikdy v živote som nevidel vakcínu, ktorá by mala devastujúce vedľajšie účinky ako táto. Ani zďaleka. Viac ako polovica nežiaducich účinkov vo vakcíne VAERS je z týchto vakcín, čo ich robí viac danageroutom ako 70 vakcínami za 30 rokov dohromady.

Porovnajte to s vakcínou proti chrípke, ktorá ročne zabije asi 0 ľudí (ako je demonštrované v tomto videu ). Keby bola táto vakcína rovnako bezpečná ako vakcína proti chrípke, nenapísal by som tento článok. Ale táto vakcína je nebezpečná: zabíja a zmrzačuje ľudí nepredvídateľnými spôsobmi. Ľudia idú zdraví a vyjdú mŕtvi alebo zdravotne postihnutí.

Prezident Biden chce ísť agresívne vpred, aby zaočkoval viac ľudí .

Biden, CDC, FDA by to mali teraz volať STOP, kým nebudeme presne vedieť, koľko ľudí bolo zabitých alebo postihnutých.

Podpora opakovaných protokolov o drogách a vzdelávanie ľudí, aby liečili čo najskôr (ešte predtým, ako sa výsledky testov vrátia), je bezpečnejším a účinnejším prístupom, ktorý môže znížiť absolútny počet obetí na zlomok tých, ktorí sú každoročne zabití chrípkou.

Cenzúra pacientov a lekárov je znepokojujúca a bezprecedentná. Prečo hrozí lekárom strata oprávnenia z dôvodu oprávnených obáv? Ak je vakcína taká bezpečná, ako tvrdia, prečo potrebujeme náhubky s lekármi?

Dôvod, prečo lekár alebo vedec nepíše tento článok, je jednoduchý: strach z odplaty. Vo svojej kariére by ste nikdy nezískali ďalší grant NIH alebo nikdy nedostali liek schválený FDA.

Nedostatok transparentnosti je znepokojujúci. Nikto nepovie, koľko ľudí bolo touto vakcínou zabitých. Vieme, že iba v USA je to minimálne 4 200, ale je pravdepodobne oveľa vyššia. Databáza V-SAFE je pred verejnosťou skrytá.

Ako môže byť povinná vakcína, ktorá v tomto roku zabila najmenej 20 000 ľudí na celom svete, je však považovaný za príliš dôležitý ivermektín, ktorý za posledných 30 rokov zabil menej ako 16 ľudí (a je to pravdepodobne nula, pretože asociácie nie sú nikdy stopercentne presné). napriek 22 publikovaným pozitívnym štúdiám (pre včasnú liečbu) je pre COVID rizikové odporúčať . To je mätúce.

Medzi dlhodobé dôsledky týchto vakcín sú neznáme . Mali by sme o nich vedieť skôr, ako si podáme injekciu zdravým mladým dospelým.

Existujú životaschopné alternatívy s lepším profilom rizika a výnosov, ako je včasná liečba alebo čakanie na vakcíny Novavax, Covaxin alebo Valneva . Očakáva sa, že vakcína Valneva bude odolná voči variantom a používa osvedčenú technológiu vakcín.

Najdôležitejšie je poučiť sa o potenciálnych výhodách a rizikách, ktoré vám vyplývajú z vašich možností, porozprávať sa so svojím lekárom a spoločne urobiť rozhodnutie, ktoré je pre vás najlepšie.

Na očkovanie môžete vždy počkať, nikdy však nemôžete byť očkovaní.

Ak ste radi čítali tento článok, prosím:

 1. Sledujte ma na Twitteri na @stkirsch
 2. Tweetujte tento článok na Twitteri a v iných sieťach
 3. Pripojte sa k skupine obetí vakcín v službe Locals (je to zadarmo), takže aj keď ma Twitter zakáže, stále môžeme hovoriť
 4. Ak chcete vedieť, ako liečiť COVID (akútny, diaľkový a vakcínový syndróm), pozrite si Časté otázky o očkovaní
 5. Ak hľadáte lekára, ktorý vám predpíše tieto lieky, prečítajte si časť Ako liečiť COVID

Steve Kirsch je špičkový sériový podnikateľ so sídlom v Silicon Valley. Viac ako 20 rokov je lekárskym filantropom. Keď pandémia začala, zanechal denné zamestnanie v M10 a založil Fond pre včasnú liečbu COVID-19 (CETF), ktorý financuje výskumných pracovníkov z celého sveta vykonávajúcich ambulantné klinické skúšky liekov určených na opakované použitie . CETF okrem mnohých ďalších výskumných projektov financovala štúdie Davida Boulwarea týkajúce sa hydroxychlorochínu a štúdie fázy 2 a fázy 3 fluvoxamínu. Nedávno bol uvedený na 60 minútach, ktoré zvýraznili jeho prácu s fluvoxamínom . Nemá konflikt záujmov; jeho cieľom je pomôcť pri záchrane životov. V roku 2003 mu Hillary Clintonová odovzdala cenu National Careing Award. Tento článok napísal, aby zdieľal niečo z toho, čo sa za posledný rok dozvedel o zlyhaní medicíny založenej na dôkazoch počas pandémie, v nádeji, že si ľudia uvedomia svoje chyby a zmenia svoje názory.

Upozorňujeme, že názory vyjadrené v tomto stanovisku sú osobnými názormi pisateľa, a nie nevyhnutne názormi spoločnosti TrialSite, Inc. alebo Fondu včasnej liečby COVI

trialsitenews

Zanechajte nám komentár

Predchadzajúci článok

Spravodajstvo

Slováci podali stovky žalôb do Štrasburgu a Haagu na vládu SR, médiá a propagátorov.

Slováci podali stovky žalôb na medzinárodné inštitúcie a súdy na vládu SR, ohľadom porušovania základných ľudských práv a slobôd počas neopodstatnených ...

Nasledujúci článok

NÁZOR

Nikdy vám nepoviem, čo chcete počuť. Poviem vám, čo potrebujete počuť.

Vážení bojovníci za slobodu, Chcem vám dať prísľub. Je to pre mňa prísny a bolestivý prísľub a stojí ma to cenu…. Ale je tu ...
Spravodajstvo

Modlitba za Fica

Modlitba za Roberta Fica Vážení spoluobčania, pán Fico je vo vážnom zdravotnom stave. Navrhujem, aby sme mu pomohli získať „silu“ ...
Spravodajstvo

Výzva vláde Slovenskej republiky a poslancom Národnej rady Slovenskej republiky

Národná rada Slovenskej republiky (© insider, web: imhd.sk) V posledných rokoch, minimálne od roku 2014, sme boli svedkami boja proti ...
Spravodajstvo

TIBOR ELIOT ROSTAS: IBA VÍZIA NÁS SPOJÍ

Foto: screen video zvtv Tibor Eliot Rostas je na pokračujúcej návšteve Číny, kam ho pozvala jej vláda. Je presvedčený o ...
Spravodajstvo

T.E.ROSTAS DNES V ČÍNE NA ZASADNUTÍ OBCHODNEJ RADY ČÍNA – STREDNÁ A VÝCHODNÁ EURÓPA

Foto: Matúš Plecho V čínskom meste Ningbo v provincii Zhejiang, sa konalo 8. zasadnutie obchodnej rady Čína-CEEC. V rámci svojej ...
Spravodajstvo

PETÍCIA za zrušenie strany PROGRESÍVNE SLOVENSKO 

PETÍCIA ZA ZRUŠENIE STRANY PROGRESÍVNE SLOVENSKO TU Vážení občania, S hlbokým znepokojením sledujeme činnosti a vyjadrenia politickej strany Progresívne Slovensko. ...
Spravodajstvo

AKO A EKO ĎALEJ SLOVENSKO?

Ako a eko ďalej Slovensko po atentáte na premiéra? Atentát zatiaľ nateraz úspešne (ako pre koho?) preživšieho premiéra slovenskej vlády ...
Spravodajstvo

Prezidentský mandát alebo "svojvôľa" Zelenského

„Všetci sme tu,“ hovorí Zelenskyj, Ukrajinec z Kyjeva Volebný mandát prezidenta Volodymyra Zelenského vypršal 20. mája. V médiách sa začínajú ...
Spravodajstvo

"Dráčik" ostro kritizuje a stránka "Hoaxy a podvody" ministerstva vnútra reaguje

Bratislava 22. mája 2024 (HSP/Foto:Screenshot FB) Po atentáte na premiéra Roberta Fica začali pribúdať príspevky a články hodnotiace udalosť ako ...
Spravodajstvo

Konšpiračné médiá a predsedníčka Rady sudcov Kosová

Všetkým ústavným činiteľom, ústavným orgánom prokuratúre, justícii, parlamentným a mimo parlamentným politickým subjektom, tretiemu sektoru a občianskej verejnosti:  Naleteli ste na habaďúru nálepky ...
Spravodajstvo

Kvalifikácia skutku streľby na Roberta Fica

mája 23, 2024 Pozor (postreh)! Generál Žilinka vyhlásil na kamery, že trestný skutok proti Robertovi Ficovi má byť kvalifikovaný ako pokus ...