Masívny únik dokumentu vlády USA o príprave vojny na Ukrajine!

15. septembra 2022

Masívny únik: RAND Corporation unikol dokument pre americkú vládu o príprave vojny na Ukrajine s cieľom zničiť ekonomiku Nemecka tým, že Rusko bude vyprovokované NATOm na inváziu na Ukrajinu! Ihneď potom pôjde uvaliť na Rusko sankcie, ktoré sú už pripravené, píše sa v dokumente! A bez ruského plynu sa nemecká ekonomika zrúti a s ňou aj celá EÚ, čo pomôže americkej ekonomike, doláru a odlivu kapitálu z Európy do USA! Autenticita výbušného dokumentu nebola zatiaľ overená, ale nepriamo ju potvrdil Dmitrij Medvedev!

Na americkú alternatívu v utorok dorazil jeden z najväčších informačných únikov v posledných rokoch. Dokument 1 ] spoločnosti RAND Corporation so stupňom utajenia „Dôverné“ a datovaný z 25. januára 2022, teda presne mesiac pred vypuknutím vojny na Ukrajine, popisuje a navrhuje plán, ako zachrániť ekonomiku a hospodársku situáciu USA, a to prostredníctvom rozvrátenia a kolapsu Nemecka v energetickej kríze, ktorá so sebou stiahne dole celú Európsku úniu.

Dokument popisuje, ako Nemecko bez ruského plynu nedokáže svoj priemysel udržať v chode, a keď sa zadrie nemecká ekonomická mašina, zadrie sa priemysel celej Európy, predovšetkým menej rozvinuté a rozvojové krajiny, ako je od roku 2017 oficiálne napr. Česká republika [ 2 ] alebo Slovensko. Dokument v podstate odhaľuje, že vojna na Ukrajine bola vyvolaná americkými elitami v plnej súčinnosti niektorých európskych vlád, predovšetkým v Strednej Európe, ktoré sa v minulosti podieľali na spravodajských hrách proti Rusku.

Úvodná strana uniknutého dokumentu

Tým je myslená hlavne Česká republika, ktorá sa dostala spolu s USA na zoznam nepriateľských krajín Ruskej federácie. Dokument RAND Corporation má celkom 6 strán az toho 4 strany obsahujú samotnú propozíciu pre americké tajné služby. Nie je jasné, či správa presahuje rozsah 4 strán obsiahnutých v zhrnutí, ale nadpisy a text obsiahnutý na týchto 4 stranách sú usvedčujúce. Zdá sa, že RAND predpovedal, že ekonomika Spojených štátov je na pokraji zrútenia.

Rastúce zadlženie a nekontrolovaná tlač peňazí v dôsledku hospodárskeho poklesu spôsobeného pandémiou priviedli Spojené štáty do neistej situácie. Predpovedajú, že pokračujúce zhoršovanie ekonomiky pravdepodobne povedie k porážke Demokratickej strany v Kongrese aj Senáte, čo otvorí dvere k impeachmentu Joea Bidena na ďalšom zasadnutí Kongresu. “ Za týchto okolností nemožno vylúčiť impeachment prezidenta, ktorému sa treba za každú cenu vyhnúť .“

RAND navrhuje: Vyprovokujeme vojnu na Ukrajine s cieľom ekonomického kolapsu EÚ na čele s Nemeckom

Už len táto pasáž dokladá stranícku prácu, ktorú RAND odvádza, a koordinovanú taktiku používanú medzi Demokratickou stranou a Štátom národnej bezpečnosti, THE DEEP STATE

Najviac šokujúce je však to, kam až navrhujú zájsť, aby si obe skupiny udržali kontrolu nad národom a ochránili tak Joea Bidena a toho, kto zo zákulisia ťahá za nitky. Zhrnutie začína titulom:Oslabenie Nemecka, posilnenie USA, pričom konečným cieľom je naliatie hotovosti do bankového systému zo strany európskych krajín a krajín združených v NATO. Adresovanie analýzy DNC, teda vedenie Demokratickej strany, je skutočne alarmujúce. To by ukazovalo, že v USA došlo k privatizácii štátnej moci a bezpečnostné agentúry ako je RAND už odosielajú zvodky aj na sekretariát vládnucej strany.

Podľa názoru RAND je najväčšou prekážkou dosiahnutia tohto cieľa stále rastúca nezávislosť Nemecka. Zdá sa, že tento problém bol vyriešený vojnou na Ukrajine a sankciami voči Rusku, ktoré viedli k zmrazeniu plynovodu Nordstream 2 a prerušeniu dodávok zemného plynu z Ruska do Nemecka. To samo o sebe nepochybne povedie k tomu, že Nemecko bude potrebovať pomoc od ostatných európskych štátov, ak dúfa, že zachráni svojich občanov, až sa kúrenie vypne.

Zdá sa, že kontrola Nemecka a ich vládny rozhodovací proces je hlavným záujmom RAND, ktorý predpovedá, že destabilizácia USA by viedla k rýchlejšiemu osamostatneniu Nemecka a nevyhnutnému koncu vplyvu USA. Akonáhle k tomu dôjde, RAND sa domnieva, že sa Francúzsko a Nemecko spolu s ďalšími starými európskymi národmi spoja a vytvoria ekonomického a politického konkurenta Spojeným štátom. Kým sa tieto veci podarí odvrátiť, môže byť globálna dominancia Ameriky zaistená.

Riadená kríza v EÚ s cieľom zablokovať dodávky lacných ruských energií a palív do európskych ekonomík

Sankcie proti Rusku a pokračujúci tlak vplyvu vedeného Spojenými štátmi v európskom regióne mali podľa predpovedí ovplyvniť dve veci: Nemecká spotreba lacného plynu z Ruska a ruský dovoz lacného jadrového paliva do Francúzska. Francúzsko aj Nemecko sú do značnej miery závislé na elektrine vyrábanej vo francúzskych jadrových elektrárňach. Tieto dva prvky sú samotnými piliermi nemeckého hospodárskeho modelu, plyn a elektrina, a s vojnou na Ukrajine boli alebo veľmi skoro budú oba prerušené. Nemecko sa bude obracať na západ a Francúzsko bude nútené hľadať palivo v Kanade a Austrálii, ktoré sú pevne pod vplyvom Spojených štátov.

V časti nazvanej „Riadená kríza“ autor priznáva, že našimi precíznymi krokmi sa podarilo zablokovať sprevádzkovanie plynovodu Nord Stream 2„, a navrhuje, aby bolo Nemecko donútené úplne odmietnuť ruský zemný plyn tým, že sa Rusko a Nemecko zapojí do „vojenského konfliktu na Ukrajine”. Rusko v tejto dobe zastavilo všetok vývoz zemného plynu do Nemecka, americký problém vyriešený! V čase, keď bol tento dokument napísaný, bol konflikt na Ukrajine len o málo viac ako občianska vojna medzi východom a západom krajiny.

Západná Ukrajina s Kyjevom jednoznačne vystupovala ako agresor proti východnej časti. Stojí za zmienku, že USA tĺkli na vojnové bubny ešte dávno predtým, než Putin presunul jediného vojaka na hranice Ukrajiny, takže sa zdá, že snaha zapojiť Rusko a Európu do ukrajinského konfliktu bola nejaký čas vo fáze plánovania.

Zelená agenda pomôže Američanom s likvidáciou nemeckej ekonomiky

Autor pokračuje v diskusii o metódach, ktorými môže súčasný režim vyrobiť potrebné prvky na vyvolanie hospodárskej a humanitárnej krízy. Čo zahŕňa aj využitie nemeckých ekológov z koaličnej Strany zelených, a dokonca menuje dvoch užitočných idiotov, ktorí by mohli úspešne priviesť k tomu, aby pomohli vytvoriť atmosféru, o ktorú sa usilujú. Aj potom, čo si chyby uvedomia, budú trvalé škody súčasným predstaviteľom alebo novej nemeckej vláde sťažovať obnovenie vzťahov s Ruskom, najmä potom, čo bolo Nemecko nútené dodávať zbrane a muníciu Ukrajine na svojich západných partnerov. Dôsledky týchto geopolitických krokov budú pre Nemecko podľa očakávania katastrofálne.

Strana 5

Bez ruského plynu bude priemysel nútený zastaviť prevádzku, aby sa vyhol masovému mrznutiu nemeckých občanov počas zimy, čo povedie k nedostatku základných produktov, rozpadu logistických reťazcov a nakoniec k dominovému efektu. Úplná odstávka najväčších podnikov v chemickom, hutníckom a strojárskom priemysle je pravdepodobná, pričom tieto závody nemajú prakticky žiadnu voľnú kapacitu na zníženie spotreby energie. RAND predpovedá Nemecku straty v rádoch stoviek miliárd EUR.

A to spôsobí kolaps ekonomiky, zníženie HDP a nakoniec aj celkový kolaps hospodárstva EÚ. Všetky európske meny sa stanú toxickými a oveľa menej žiaducimi ako dolár, čo povedie k nevyhnutnému posilneniu dolára, k posilneniu americkej ekonomiky, k odlivu kapitálu z EÚ do USA a k opätovnému postaveniu USA ako najpreferovanejšej krajiny. Z ekonomických podmienok v Európe samozrejme bude ťažiť aj Čína. Poďme si odcitovať celý uniknutý dokument.

RAND Corporation – Executive Summary

25. januára 2022 – Dôverné

Oslabenie Nemecka, posilnenie USA

Súčasný stav americkej ekonomiky nenasvedčuje tomu, že by mohla fungovať bez finančnej a materiálnej podpory z vonkajších zdrojov. Politika kvantitatívneho uvoľňovania, ku ktorej sa Fed v posledných rokoch pravidelne uchyľuje, rovnako ako nekontrolovaná emisia hotovosti počas blokácie Covid v rokoch 2020 a 2021 viedli k prudkému nárastu zahraničného dlhu a zvýšeniu ponuky dolára.

Pokračujúce zhoršovanie hospodárskej situácie s vysokou pravdepodobnosťou povedie k strate pozície Demokratickej strany v Kongrese a Senáte v nadchádzajúcich voľbách, ktoré sa budú konať v novembri 2022. Za týchto okolností nemožno vylúčiť impeachment prezidenta, ktorému sa treba za každú cenu vyhnúť.

Je naliehavo potrebné, aby do národného hospodárstva, najmä do bankového systému, začali prúdiť zdroje. Bez značných vojenských a politických nákladov pre nás ich budú môcť poskytnúť iba európske krajiny viazané záväzky voči EÚ a NATO.

Hlavnou prekážkou je rastúca nezávislosť Nemecka. Hoci je stále krajinou s obmedzenou suverenitou, už niekoľko desaťročí dôsledne smeruje k zrušeniu týchto obmedzení a k tomu, aby sa stalo plne nezávislým štátom. Tento pohyb je pomalý a opatrný, ale vytrvalý. Extrapolácia ukazuje, že konečný cieľ môže byť dosiahnutý až za niekoľko desaťročí. Ak sa však sociálne a ekonomické problémy v Spojených štátoch vyhrotia, môže sa tempo výrazne zrýchliť.

Ďalším faktorom, ktorý prispieva k hospodárskej nezávislosti Nemecka, je brexit. Vystúpením Spojeného kráľovstva zo štruktúr EÚ sme stratili významnú možnosť ovplyvňovať rokovania o medzištátnych rozhodnutiach.

Je to práve obava z našej negatívnej reakcie, ktorá z veľkej časti určuje relatívne pomalé tempo týchto zmien. Ak jedného dňa opustíme Európu, Nemecko a Francúzsko budú mať dobrú šancu dosiahnuť plný politický konsenzus. Potom sa k nej za určitých podmienok môžu pripojiť Taliansko a ďalšie krajiny starej Európy – predovšetkým bývalí členovia ESUO. Británia, ktorá je v súčasnej dobe mimo Európskej únie, nebude schopná sama odolať tlaku francúzsko-nemeckého dua. Ak sa tento scenár uskutoční, stane sa Európa nakoniec nielen ekonomickým, ale aj politickým konkurentom Spojených štátov. Okrem toho, ak budú USA po určitú dobu pohltené domácimi problémami, bude stará Európa schopná účinnejšie odolávať vplyvu východoeurópskych krajín orientovaných na USA.

Zraniteľnosť nemeckého hospodárstva a hospodárstva EÚ

Zvýšenie toku zdrojov z Európy do USA možno očakávať, pokiaľ Nemecko začne prechádzať riadenou hospodárskou krízou. Tempo hospodárskeho vývoja v EÚ závisí takmer bez alternatívy od stavu nemeckej ekonomiky. Práve Nemecko nesie hlavnú ťarchu výdavkov smerujúcich k chudobnejším členom EÚ.

Súčasný nemecký hospodársky model je založený na dvoch pilieroch. Tými sú neobmedzený prístup k lacným ruským energetickým zdrojom a k lacnej francúzskej elektrine vďaka prevádzke jadrových elektrární. Význam prvého faktora je podstatne vyšší. Zastavenie ruských dodávok môže dosť dobre vyvolať systémovú krízu, ktorá by bola zničujúca pre nemeckú ekonomiku a nepriamo aj pre celú Európsku úniu.

Aj francúzsky energetický sektor by mohol čoskoro začať pociťovať ťažké problémy. Predvídateľné zastavenie dodávok jadrového paliva pod ruskou kontrolou by v kombinácii s nestabilnou situáciou v oblasti Sahelu spôsobilo, že by francúzsky energetický sektor bol kriticky závislý na austrálskom a kanadskom palive. V súvislosti so založením AUKUS sa tak vytvárajú nové príležitosti na vyvíjanie nátlaku. Táto otázka však presahuje rámec tejto správy.

Riadená kríza

Vzhľadom na koaličné obmedzenia nemá nemecké vedenie situáciu v krajine úplne pod kontrolou. Vďaka našim precíznym krokom sa podarilo zablokovať uvedenie plynovodu Nord Stream 2 do prevádzky, a to aj napriek odporu lobistov z oceliarskeho a chemického priemyslu. Dramatické zhoršenie životnej úrovne však môže vedenie prinútiť k tomu, aby prehodnotilo svoju politiku a vrátilo sa k myšlienke európskej suverenity a strategickej autonómie.

Jediným schodným spôsobom, ako zabezpečiť odmietnutie ruských energetických dodávok zo strany Nemecka, je zapojenie oboch strán do vojenského konfliktu na Ukrajine. Naše ďalšie kroky v tejto krajine nevyhnutne povedú k vojenskej reakcii Ruska. Rusi zrejme nebudú môcť nechať bez odozvy masívny tlak ukrajinskej armády na neuznané donbaské republiky.

To by umožnilo vyhlásiť Rusko za agresora a uplatniť naň celý vopred pripravený balík sankcií. Putin sa môže na oplátku rozhodnúť uvaliť obmedzené protisankcie – predovšetkým na ruské dodávky energií do Európy. Škody pre krajiny EÚ tak budú úplne porovnateľné s tými ruskými, v niektorých krajinách – predovšetkým v Nemecku – budú vyššie.

Predpokladom pre to, aby sa Nemecko dostalo do tejto pasce, je vedúca úloha zelených strán a ideológie v Európe. Nemeckí zelení sú silne dogmatickým, ak nie horlivým hnutím, čo ich pomerne ľahko prinúti ignorovať ekonomické argumenty. V tomto ohľade nemeckí zelení trochu prevyšujú svojich protivníkov vo zvyšku Európy. Osobné rysy a nedostatok profesionality ich vodcov – predovšetkým Annaleny Baerbockovej a Roberta Habecka – dovoľujú predpokladať, že je pre nich takmer nemožné včas priznať vlastné chyby. Stačí teda rýchlo vytvoriť mediálny obraz Putinovej agresívnej vojny, aby sa Zelení premenili na horlivých a tvrdých stúpencov sankcií, na “stranu vojny.”

Umožní zavedenie režimu sankcií bez akýchkoľvek prekážok. Nedostatočná profesionalita súčasných vedúcich predstaviteľov nedovolí v budúcnosti žiadny krok späť, a to ani v prípade, že negatívny vplyv zvolenej politiky bude dostatočne zrejmý. Partneri v nemeckej vládnej koalícii budú jednoducho musieť nasledovať svojich spojencov – prinajmenšom dovtedy, kým záťaž ekonomických problémov preváži strach z vyvolania vládnej krízy.

Aj keď budú SPD a FDP pripravené ísť proti Zeleným, možnosť budúcej vlády vrátiť vzťahy s Ruskom do normálu dostatočne skoro bude citeľne obmedzená. Zapojenie Nemecka do rozsiahlych dodávok zbraní a vojenskej techniky ukrajinskej armáde nevyhnutne vyvolá v Rusku silnú nedôveru, čo proces vyjednávania značne predĺži.

Ak sa potvrdia vojnové zločiny a ruská agresia proti Ukrajine, nemecké politické vedenie nebude schopné prekonať veto svojich partnerov v EÚ ohľadom pomoci Ukrajine a zosilnených balíčkov sankcií. To zaistí dostatočne dlhú medzeru v spolupráci medzi Nemeckom a Ruskom, ktorá znemožní konkurencieschopnosť veľkých nemeckých hospodárskych subjektov.

Očakávané dôsledky

Zníženie ruských dodávok energie – v ideálnom prípade ich úplné zastavenie – by viedlo ku katastrofálnym dôsledkom pre nemecký priemysel. Potreba odkloniť značné množstvo ruského plynu pre zimné vykurovanie obytných a verejných objektov nedostatok ďalej prehĺbi. Blokácia v priemyselných podnikoch spôsobí nedostatok komponentov a náhradných dielov na výrobu, rozpad logistických reťazcov a nakoniec dominový efekt. Úplná odstávka u najväčších v chemickom, hutníckom a strojárskom priemysle je pravdepodobná, pričom tieto podniky nemajú prakticky žiadne voľné kapacity na zníženie spotreby energie. To by mohlo viesť k uzavretiu podnikov s nepretržitým cyklom, čo by znamenalo ich zánik.

Kumulatívne straty nemeckého hospodárstva možno odhadnúť len približne. Aj keby sa obmedzenie ruských dodávok obmedzilo na rok 2022, jeho dôsledky budú trvať niekoľko rokov a celkové straty by mohli dosiahnuť 200-300 miliárd eur. Nielenže to zasadí zničujúcu ranu nemeckej ekonomike, ale nevyhnutne dôjde ku kolapsu celej ekonomiky EÚ. Nehovoríme o poklese tempa rastu ekonomiky, ale o trvalej recesii a poklese HDP len v materiálnej výrobe o 3-4 % ročne počas nasledujúcich 5-6 rokov. Takýto pokles nevyhnutne vyvolá paniku na finančných trhoch a môže ich priviesť ku kolapsu.

Euro sa nevyhnutne a pravdepodobne nenávratne prepadne pod úroveň dolára. Prudký pokles eura následne spôsobí jeho globálny výpredaj. Stane sa toxickou menou a všetky krajiny sveta rýchlo znížia jeho podiel vo svojich devízových rezervách. Túto medzeru zaplní predovšetkým dolár a jüan.

Ďalším nevyhnutným dôsledkom dlhotrvajúcej hospodárskej recesie bude prudký pokles životnej úrovne a rast nezamestnanosti (len v Nemecku až o 200 000-400 000 osôb), čo bude znamenať odliv kvalifikovanej pracovnej sily a vzdelaných mladých ľudí. Iné destinácie pre takú migráciu ako Spojené štáty dnes doslova neexistujú.

O niečo menší, ale aj pomerne významný prílev migrantov možno očakávať z ostatných krajín EÚ. Uvažovaný scenár tak poslúži na posilnenie národnej finančnej kondície ako nepriamo, tak aj najpriamejšie. V krátkodobom horizonte zvráti trend hroziacej hospodárskej recesie a navyše bude konsolidovať americkú spoločnosť tým, že odvedie jej pozornosť od bezprostredných ekonomických starostí. To zase zníži volebné riziká.

V strednodobom horizonte (4-5 rokov) môže kumulatívny prínos odlivu kapitálu, preorientovanie logistických tokov a zníženie konkurencie v hlavných priemyselných odvetviach dosiahnuť 7-9 biliónov USD.

Bohužiaľ sa očakáva, že z tohto vznikajúceho scenára bude v strednodobom horizonte ťažiť aj Čína. Hlboká politická závislosť Európy od USA zároveň umožňuje účinne neutralizovať prípadné pokusy jednotlivých európskych štátov o zblíženie s Čínou.

Dmitrij Medvedev vyhlásil, že bezpečnostné požiadavky Ukrajiny sú predohrou k 3. svetovej vojne

Dmitrij Medvedev

Tento výbušný dokument tak dokazuje, že americké tajné služby naozaj zorchestrovali zatiahnutie Ruska a Európy do vojny na Ukrajine, pričom cieľom je záchrana americkej ekonomiky, politiky a dolára. A minimálne s tým dolárom sa to podarilo, pretože už niekoľko týždňov stojí 1 dolár viac ako 1 euro. Dôsledkom posilňovania dolára je odliv investícií a kapitálu z Európskej únie do USA v dôsledku neistej energetickej budúcnosti v EÚ. Bez lacného ruského plynu, bez lacnej ruskej ropy a lacnej elektriny v EÚ nemá žiadne podnikanie a ani kapitálová investícia v EÚ žiadny zmysel. Neviem, či si toto politici v EÚ uvedomujú, že ekonomika nemôže fungovať na subvenciách a dotáciách niečoho, čoho je v EÚ nedostatok.

A energií a palív je v EÚ (bez ruských zdrojov) taký nedostatok, že prvé podniky už začali zatvárať svoje prevádzky. A to je ešte len september. Lenže Američania chcú krízu EÚ a Európy ako takej ešte viac prehĺbiť. Práve preto v stredu český minister vnútra Vít Rakúšan nariadil 3 ] mohutné policajné a poriadkové cvičenie v Jozefove, kde policajti nacvičovali zásahy proti očakávaným masovým demonštráciám počas jesene a hlavne nadchádzajúcej zimy, ktoré zaplavia nielen ČR a SR, ale celú EÚ. Tie isté policajné cvičenia prebiehajú aj tu v Nemecku v posledných niekoľkých týždňoch. A nepokoje budú len to najmenšie. Je tu väčší problém.

Kyjev totiž v utorok vyhlásil, že má spracovaný návrh tzv. bezpečnostných garancií, za ktoré bude ochotný rokovať s Ruskom o mieri. A ten návrh obsahuje také veci, ako sú trvalé a časovo neobmedzené dodávky zbraní na Ukrajinu, spoločné vojenské cvičenia ukrajinskej armády a armád NATO na Ukrajine a garancia vojenskej pomoci Ukrajine v prípade, že bude napadnutá. Áno, čítate správne.

Ukrajina de facto chce rovnaké bezpečnostné garancie, ako keby bola členom NATO, aj keď členom formálne nebude. Avšak požiadavku na garanciu vojenskej pomoci požaduje. A práve v utorok Dmitrij Medvedev, bývalý ruský premiér a prezident, označil také požiadavky Ukrajiny za predohru k III. svetovej vojne, ktorá povedie k Apokalypse. Medvedev na svojom Telegrame 4 ] doslova uviedol:

Kyjevská kamarila prišla s projektom „bezpečnostných záruk„, ktoré sú v podstate prológom k tretej svetovej vojne. Ukrajinským nacistom samozrejme nikto žiadne „záruky“ nedá. Konieckoncov je to takmer to isté, ako keby sa na Ukrajinu vzťahoval článok 5 Severoatlantického paktu (Washingtonská zmluva). U NATO je to rovnaké 💩, ale zboku. Preto je to desivé.

Naši zaprisahaní priatelia – západní šéfovia rôznych kalibrov, ktorým je tento hysterický apel určený – musia konečne pochopiť jednu jednoduchú vec. Priamo súvisí s hybridnou vojnou NATO s Ruskom. Pokiaľ budú títo hlupáci aj naďalej bezuzdne pumpovať do kyjevského režimu nebezpečné zbrane, skôr či neskôr sa vojenská kampaň posunie na inú úroveň. Stratia svoje viditeľné hranice a potenciálnu predvídateľnosť pre strany konfliktu. Budú sa riadiť vlastným vojenským scenárom, do ktorého budú zapojení noví aktéri. Tak tomu bolo vždy.

A západné krajiny potom nebudú môcť sedieť vo svojich uprataných domoch a bytoch a smiať sa tomu, ako starostlivo oslabujú Rusko rukami iných. Všetko okolo nich tiež vzplanie. Ich ľudia budú veľmi trpieť. Krajina bude doslova horieť a betón sa bude taviť. Aj my budeme tvrdo zasiahnutí. Pre všetkých to bude veľmi, veľmi zlé. Je povedané: Týmito troma ranami, ohňom, dymom a sírou, ktoré vyšli z ich úst, zomrela tretina všetkých ľudí (Zj 9,18).

Medzitým však krátkozrakí politici a ich tupci premýšľavo krútia pohárom vína v ruke a špekulujú o tom, ako sa s nami vysporiadať bez toho, aby sa zapojili do priamej vojny. Tupí idioti s klasickým vzdelaním.

Mobilizácia v Rusku je v tejto chvíli už len otázkou krátkeho času

Z tohto Medvedevovho vyjadrenia, ktoré si všimli aj americké médiá 5 ], je celkom zrejmé, že vysokým ruským predstaviteľom je už jasné, že Ukrajina je nielen nástrojom USA na izoláciu Ruska, ale predovšetkým nástrojom na rozpútanie III. svetovej vojny. Niet pochýb o tom, že USA poskytnú Ukrajine tieto garancie, pretože sľubom nezarmútiš, o tom by mohlo Československo dobre a dlho rozprávať, ako dopadli v roku 1938 v Mníchove bezpečnostné garancie Francúzska a Veľkej Británie o tom, že garantujú slovanskej krajine v Strednej Európe bezpečnosť. Lenže tieto garancie Ukrajine by de facto znamenali vstup Ukrajiny do „malého NATO“ tvoreného len niektorými členskými krajinami NATO, predovšetkým USA, ČR, Poľskom a Slovenskom.

Dmitrij Medvedev a Vladimír Putin

A akonáhle by Kyjev požiadal o vojenskú pomoc, tieto krajiny by museli Ukrajine pomôcť nielen materiálne, ale aj vojensky a svojimi vojakmi. A viete, k čomu by to viedlo? Na zatiahnutie zvyšku NATO do vojny tak či tak. Rusko veľmi pravdepodobne v najbližšom čase vykoná mobilizáciu, je to iba otázka času. A bude to na základe zámienky, že NATO vstúpilo otvorene do vojny na Ukrajine!

Kremeľ totiž dostal informáciu, že v Izjume a na charkovskom fronte sú niektoré jednotky vedené celými zástavami NATO, nejde už len o žoldnierov z mnohých krajín, ale o celé zahraničné útvary členských krajín NATO. Kremeľ môže oznámiť, že považuje NATO za účastníka konfliktu na Ukrajine de facto každým okamihom. Zatiaľ o tom hovoria len politici, jednotlivci, analytici, ale skôr či neskôr to zaznie z ruského ministerstva obrany a Kremľa oficiálne. A to bude predohra k III. sv. vojne už naozaj.

Aktualizácia:

Spoločnosť RAND Corporation v stredu večer v tlačovom vyhlásení poprela 6 ] autenticitu dokumentu a uviedla, že ide o podvrh a dezinformáciu s odkazom na tento dokument. Nie je ale bez zaujímavosti, že RAND v tlačovej správe uvádza, že vzhľadom „k potenciálnemu pôvodu dokumentu za týmto údajným podvrhom môže stáť práve Rusko. To je veľmi zvláštne, ako to môže RAND určiť, odkiaľ zdroj úniku pochádza a kde má potenciálny pôvod? Že by to predsa len bol únik, ktorý ale treba poprieť a hodiť na Rusko ako dezinfo? Hmmm, to je naozaj podivné.

-VK- Šéfredaktor AE News

Zanechajte nám komentár

Predchadzajúci článok

NÁZOR

Róbert Švec k úmrtiu kráľovnej Alžbety II. a mediálnej práčke mozgov

Dámy a páni! Zámerne som čakal niekoľko dní, kým zverejním svoj komentár k úmrtiukráľovnej Alžbety II., pretože som správne očakával ...

Nasledujúci článok

Spravodajstvo

Ukrajinská armáda na pokraji vyhladenia

Valérie Bérenger Už niekoľko dní nám „oficiálne“ európske médiá ospevujú „porážku“ Ruska a 30 km ústup Rusov… Oslavujú postup Ukrajiny v ...
Spravodajstvo

Obrat v rétorike Kyjeva. Zelenskyj odrazu „zabudol“ na hranice z roku 1991

autor: Vasyl Muravytskyj preklad: Imrich Kovačič Kyjevský režim, ktorého hlavným vojenským cieľom bolo dosiahnutie „hraníc z roku 1991“ (teda vrátenie ...
Spravodajstvo

Pellegrini v Poľsku podporuje Ukronacistov i najradikálnejších vojnových štváčov a Rusofóbov v Európe?

Poľský prezident Andrzej Duda (vpravo) víta slovenského prezidenta Petra Pellegriniho pred spoločným pracovným stretnutím vo Varšave 4. júla 2024. Milí ...
Aktualizované 12.7. 12:46
Spravodajstvo

Krajina, na území ktorej vojna prebieha, už prehráva.

Katastrofálna situácia na Ukrajine pohľadom ukrajinského novinára Vasyla Aleksandroviča Muravytského „Za dva roky Ukrajina utrpela také škody na infraštruktúre, priemysle, ...
NÁZORSpravodajstvo

ŠKANDÁL: Prezident a minister obrany ďakovali cudzím vojakom za to, že okupujú náš štát 

Siedmy slovenský prezident Pellegrini a minister obrany Kaliňák ďakujú cudzím vojakom na slovenskom území za to, že údajne posilnili našu ...
Spravodajstvo

Vojenská operácia na Ukrajine, deň 866 sa priamo dotýka aj nás

Alexander Polegenko/TASS Ruské ozbrojené sily včera začali skupinový úder na vojenské priemyselné objekty a letecké základne na Ukrajine, nešetrili ani ...
MOR HO!Spravodajstvo

Zaháji rezort zdravotníctva PROGRAMY PREVENCIE PRE OČKOVANÝCH VAKCÍNAMI mRNA? Existuje riešenie...

MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA BY MALO ZAHÁJIŤPROGRAMY PREVENCIE PRE OČKOVANÝCH VAKCÍNAMI mRNA S Dušanom Lukášikom vediem rozhovory na rôzne témy. Len nedávno sa ...
Spravodajstvo

Liberálny progresivizmus je ako rakovina

Liberalizmus a liberálny progresivizmus sú ideológie pretavené do politík liberálnej demokracie, ktorá v materiálnom jadre ústavy nemá miesto. S odkazom na Čl. ...
Aktualizované 13.7. 10:39
Spravodajstvo

Tuší vôbec Pellegrini čo sa deje na Ukrajine?

Pellegrini na samite NATO opakuje floskuly západnej propagandy o ničím nevyprovokovanej ruskej agresii na Ukrajine a vojenskú pomoc neodmieta, ak ...
Spravodajstvo

Pellegrini pri návšteve Poľska ďakuje z pozície  predsedu, už nie je prezident?

Štefan Harabin: VLASTIZRADA! Prezident nepozná právo, nerešpektuje rozsudok Medzinárodného súdneho dvora v Haagu z 2. 2. 2024 a porušuje medzinárodné ...
Aktualizované 15.7. 00:17
Spravodajstvo

Čo je známe o pokuse o atentát na bývalého prezidenta USA Donalda Trumpa

NEW YORK, 14. júla. /TASS/. Výstrely zazneli počas verejného prejavu pred prívržencami bývalého amerického prezidenta Donalda Trumpa v Pensylvánii. Počas Trumpovho ...