Len tak, pre radosť LGBTI sa zmenila definícia lásky a vypadol z nej symbol života

21. októbra 2022

VYTESTNILI BOHA… A TEŠIA SA. POPIERAJÚ ŽIVOT A SÚ HRDÍ… Menšina terorizuje väčšinu, stále je nespokojná a v požiadavkách ide ďalej a ďalej.

z FB profilu Lucie Molnár Satinskej (dcéry Júliusa Satinského)

Definícia lásky, aké jednoduché, poviete si.
Pravdou však je, že v našich slovníkoch dlho pri 2. význame tohto slova svietila definícia „náklonnosť jedného pohlavia k druhému“. Už roky sa v lexikografických kruhoch hovorilo, že to nie je presné a bolo by treba ten význam upraviť.
Dnes od mojich kolegýň a kolegov nezaznelo žiadne „nedá sa, nestíhame, príde na to čas…“ Ale: „silná náklonnosť k určitej osobe na základe telesnej, duševnej a citovej príťažlivosti.“ Som na nich hrdá.
Zmena definície v online verzii Slovníka súčasného slovenského jazyka je tu.
Hlásime sa k nej v tomto vyjadrení. Na slovníkovej stránke sa prejaví v najbližšom čase.
Je to len maličkosť, poviete si. Ale pre mňa to znamená, že všetci môžeme spraviť to, na čo máme dosah. A tým inšpirovať aj tých, ktorí majú dosah na veľké veci.
Podokončujme už to, o čom roky hovoríme, že „raz na to bude čas“.
Registrované partnerstvá a legislatíva umožňujúca dôstojný život transrodovým ľuďom by malo byť to najmenej.

z FB profilu Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra definícia lásky:

1. kladný citový vzťah, silná náklonnosť k niekomu, k niečomu (k inej osobe, k idei, veci, k sebe samému); op. nenávisť, odpor
2. silná náklonnosť k určitej osobe na základe telesnej, duševnej a citovej príťažlivosti, ľúbostný cit, milovanie
3. milovaná osoba, milenec, milenka; predmet hlbokého záujmu, záľuba

Milá Lucia,
píšete, že všetci môžeme spraviť to, na čo máme dosah…, preto si dovolím vážnu pripomienku k Vášmu emotívnemu statusu a nižšie Vás žiadam o službu.

Nezdieľam Vaše nadšenie pre LGBTI komunitu, pretože pre osobitný vzťah k tejto skupine nie je dôvod, stačí, ak ľudia budú k sebe milí a tolerantní preto, že sú ľudia, nie preto, akú má kto sexuálnu orientáciu. To potom môžeme vyzdvihnúť aj skupinu autistov, celiakistov, alkoholikov a pod. a adorovať ich tiež pre ich iné videnie a cítenie sveta. Títo ľudia sa môžu oprávnene cítiť dotknutí, že v porovnaní s LGBTI sa im „toho nedostáva“. Takto si vytvoríme rôzne kasty a dáme normy naruby. Potom uhol 90 stupňov označíme za dva uhly po 45 a kto s tým nebude súhlasiť, bude uhlofób. Vaša cesta je cesta do chaosu a do pekla…

Exkluzivita patrí heterosexuálnemu vzťahu, láske muža a ženy a ich počatiu nového života. Pretože takto to chcel Stvoriteľ a takto nás ako muža a ženu stvoril. Dva póly, iba ktoré sa tieto vedia reprodukovať. A láska medzi nimi – to je cesta, ktorá plodu už od počatia vnáša ďalšiu lásku.

To, že niekto nemá predpoklady reprodukcie pre nedostatok náklonnosti k opačnému pohlaviu (či už mentálne alebo fyzicky) je odchýlka od normy. Nie je dôvodom na adorovanie a už vôbec nie na vytváranie lživej reality, že odchýlka je normou. Patrí jej rešpekt ako taký bez akýchkoľvek utláčaní ale aj bez zvýhodňovaní na úkor prirodzených práv iných, v prvom rade detí.

Milá Lucia, zjavne Vám nedochádza, že adorovanie vzťahov bez predpokladu reprodukcie vedie k popieraniu zmyslu života na Zemi a k vyprahnutiu „miazgy“ nášho bytia, preto to nebudem ďalej vysvetľovať…

Prejdem na obsahovú stránku Vašej radosti zo zmeny, kde pri slove láska sa v bode 2. upraví jej doterajšia definícia náklonnosti jedného pohlavia k druhému na definíciu silnej náklonnosti k určitej osobe na základe telesnej, duševnej a citovej príťažlivosti, na čo ste aj hrdá…

Osobne mi neprekáža, ak tam bude táto definícia, avšak ako doplnená v bode 3., a súčasná 3-ka sa posunie do nového bodu 4. Pôvodná definícia ostane v bode 2. Čo mi prekáža, je Vami prezentovaná „úprava“ v tomto bode 2., ktorá je vytesnením, doslova zrušením definície lásky v jej tisíce rokov existujúcom význame medzi mužom a ženou. Láska medzi mužom a ženou nie je iba „silná náklonnosť k určitej osobe na základe telesnej, duševnej a citovej príťažlivosti“, ale je to ale je to náboj pokračovania života.

V bode 2. musí ostať definícia lásky ako vzťahu muža a ženy – lebo je to osobitosť práve tohto citu, ako plánu Stvoriteľa pre život na ZEMI. Ak by to chcel inak, urobil by to inak a u ľudí by nerozlíšil dve pohlavia, ktoré sa iba vzájomne vedia rozmnožovať. TAKÝ JE PROSTE PROGRAM BOHA, Lucia, a Vy ho môžete tak akurát rešpektovať, nie však „vylepšovať“. Iba láska, ako náklonnosť jedného pohlavia k druhému, nás posúva do budúcna. Alebo nejde o ten posun a zámer je, aby sme do budúcna nešli…? Možno ani sama netušíte, na akej špinavej agende pracujete.

Aj Vy sa tu dnes tešíte a píšete tieto zjavné hlúposti iba preto, že Váš úžasný otec ako muž miloval Vašu mamičku ako ženu. Kde ste dali lásku Vášho otca a Vašej mamy? Čo ste z nej Lucia urobili„Silnú náklonnosť k určitej osobe na základe telesnej, duševnej a citovej príťažlivosti?“ Nie, vo Vašom otcovi bola silná náklonnosť muža k žene, nie náklonnosť k určitej osobe na základe príťažlivosti. Stačí si pozrieť jeho film „S tebou mě baví svět“ a je každému zrejmé, čím je jeho obsah nabitý. Láskou muža k žene a naopak, a plodmi ich lásky – deťmi. To „huncúctvo“ náklonnosti muža k žene a nie k určitej osobe, mu celý život sršalo z očí. Čo teraz stvárate Vy, Lucia…?

Taktiež sa pýtam, kde je vo Vašom slovníku moja láska k môjmu frajerovi z pubertálnych čias, a kde je moja láska k otcovi môjho dieťaťa? Tá rovnako nie je v náklonnosti k určitej osobe, ale v mojej náklonnosti dievčaťa ku chlapcovi a ženy k mužovi.

Rodíme sa z lásky muža k žene, a ženy k mužovi, a tento obraz ste zo slovníka vymazali! Vysmievate sa Bohu, ignoruje Stvoriteľa a to nie je dobré. Urobili ste medvediu službu sebe a ešte ste na to hrdá.

Milá Lucia, chcem Vás požiadať o službu. Zachovajte v slovníku v bode 2. pôvodnú definíciu lásky ako „náklonnosť jedného pohlavia k druhému“. A do bodu 3. doplňte „silnú náklonnosť k určitej osobe na základe telesnej, duševnej a citovej príťažlivosti„. Môj návrh je oprávnený a vychádza z normálu. Inak tvoríte svet pod lživou clonou.

Nemám nič proti transrodovým ľuďom, iba sa hlásim k tomu, že v ľudskom rode sú dve pohlavia – muž a žena, a to ostatné je zdravotná odchýlka. V práve platí zásada, že skutočnosti všeobecne známe sa nedokazujú, a v matematike existuje ešte lepšia zásada, že axiómy, t. j.  základné pravdy sa prijímajú bez dôkazov, sú dané „vyššou mocou zhora“. A ja doplním, že skutočnosti dané Bohom sa rešpektujú. Nikto poruchy identity nepopiera (alebo nejde o poruchu idetnity a pocit „inakosti“ od narodeného „formátu“ je normálny stav, … hmmm?), ale ešte nikto nevidel tretie pohlavie, iba všetci „aktivisti“ o ňom hovoria. Pohlavie je mužské a ženské, to ostatné sú od neho odchýlky. Takže…?

S čím zásadne nesúhlasím je adopcia detí do partnerského zväzku homosexuálnych a transrodových ľudí ako „rodičov“. Rozpoltí to detskú dušičku. Kde milovaní „rodičia“ („mama 1“ a „mama 2“, alebo „otec 1“ a „otec 2“) vedú dieťa k tomu, že ich súžitie je norma, avšak len čo dieťa vyjde za múry domova, zistí, že norma je niečo iné. V jeho hlave začnú otázky, kto ho vlastne klame? Milovaní „rodičia“ alebo vonkajší svet? V tejto polarite bude vyrastať. Bude takto šťastné? Ako si poradí v dospelosti so svojou sexuálnou identitou? Bude mať výčitky pri ktorejkoľvek voľbe. Ani s jedným pohlavím sa nebude cítiť isté, pretože mu bude chýbať kotva. Kotva toho, čo je norma a čo je odchýlka. Ostane len zmätok v hlave…

Dokážem si predstaviť výchovu dieťaťa homosexuálom aj homosexuálnym párom v prípade, že to prinesú isté situácie v živote, a iná možnosť nie je. To však za podmienky, že sú schopní dieťa viesť k tomu, že ich partnerské súžitie je odchýlka od normy. Bez vydávania sa za rodičov a predstierania rodiny v tomto obraze. Nie sú to však adopcie, o ktoré sa teraz „hraje“.

Vychovávať dieťa v lži o homosexuálnej identite a homosexuálnej rodine ako norme a podieľať sa na rozkole jeho identity, ktorá sa chce zdravo vyvíjať ako muž alebo žena, je zločin.

Treba si uvedomiť, že v otázke adopcií detí nejde o o práva náhradných rodičov na dieťa, ale o práva dieťaťa na zdravý vývoj. Nejde teda o práva homosexuálov a transrodových ľudí „na dieťa“, ale o práva dieťaťa byť vychované v zdravom prostredí. Zdravý vývoj a zdravé prostredie je v tomto smere norma podľa biologických zákonov. Preto spoločnosť musí prestať byť obťažovaná požiadavkami týchto ľudí na adopciu detí. Ak nechápu, že tu nejde o nich, ale o dieťa, je zjavné, že už tu potreby dieťaťa nechápu a nie sú „zrelí“ ho zdravo vychovať.

Na portáli cz24.news je článok: „Prominentní psychiatr: Transgender je duševní porucha, změna pohlaví je biologicky nemožná„:

Psychiater ukázal, že rodová ideológia je nevedecká a navyše škodlivá.

Upozorňuje, že transsexualita je psychická porucha, ktorú treba liečiť. Dokonca aj malým deťom sú teraz stále častejšie predpisované inhibítory puberty. Zjednodušujú neskoršie operácie zmeny pohlavia. Je známe, že takéto činidlá spôsobujú neplodnosť.

„To sa blíži zneužívaniu detí,“ hovorí McHugh.

Tiež uvádza, že zmena pohlavia je biologicky nemožná. „Ľudia, ktorí podstúpia takúto operáciu, nie sú premenení na mužov alebo ženy. Namiesto toho sa z nich stávajú feminizovaní muži alebo ženy mužského vzhľadu. Psychologické poruchy pretrvávajú,“ zdôrazňuje psychiater.

Wikipedia: Paul Rodney McHugh, americký psychiater, výskumník a pedagóg. V súčasnosti pôsobí ako profesor psychiatrie na Univerzite Johns Hopkins University School of Medicine a je autorom, spoluautorom alebo editorom siedmich kníh vo svojom odbore.

A najvážnejším problémom zo všetkého sú aktivisti, z ktorých drvivá väčšina sú obyčajní hetero…, ale ide o peniaze…Ak ide o prachy, aj „teplého“ vlajku ponesiem!

A ešte vážnejším problémom sú politici traumatizovaní svojim duševným stavom, ktorí robia servis týmto aktivistom. Však, Čaputová

OBČIANSKE ZDRUŽENIE
OCHRANA ĽUDSKÝCH PRÁV A ZÁKLADNÝCH SLOBÔD
JUDr. Adriana Krajníková

Občianske združenie poskytuje právnu pomoc pri ochrane základných práv a slobôd, edukačnú činnosť prostredníctvom článkov, kníh, vysielaní, osobných stretnutí www.olpzs.sk.

Zanechajte nám komentár

Predchadzajúci článok

Spravodajstvo

Harabin: Z Ukrajiny sa stala teroristická organizácia a skončí presne ako ISIL v Sýrii

JUDr. Štefan Harabin Vladimír Putin vyhlásil v stredu stanné právo v štyroch subjektoch Ruskej federácie – Doneckej a Luganskej ľudovej ...

Nasledujúci článok

Spravodajstvo

Údajná samovražda Juraja K. a obsah jeho manifestu nedávajú z hľadiska expertízy vôbec žiadny zmysel! 

Údajná samovražda Juraja K. a obsah jeho manifestu nedávajú z hľadiska expertízy vôbec žiadny zmysel! Podľa otca sa Juraj chystal na ...
Spravodajstvo

Harabin: Úlohy diplomacie a arogantné prešľapy našich diplomatov

FOTO TASR – Jaroslav Novák | Na snímke prezidentský kandidát Štefan Harabin počas predstavenia loga, sloganu a programu v Bratislave ...
Aktualizované 7.12. 13:14
Spravodajstvo

Fico: Slovensko sa musí pripraviť na povojnovú normalizáciu s Ruskom

Slovenský premiér Robert Fico, foto: LUDOVIC MARIN / AFP Robert Semonsen Premiér povedal, že bude presadzovať politiku, ktorá „chráni a presadzuje slovenské ...
Spravodajstvo

KDH – strana pokrytcov a farizejov, ktorým sú voliči ľahostajní

V prvom rade si dešifrujme názov KDH. Údajne je to Kresťanskodemokratické hnutie. Na svojej stránke majú uverejnenú nasledovnú formuláciu: „Sme ...
Spravodajstvo

Chcete sa stať členom prestížneho klubu Štefana Harabina?

27.11. 2023 sa v Bratislave uskutočnilo založenie Klubu priateľov a sympatizantov Štefana Harabina, ktorý tento víkend v sobotu predstavili a ...
Aktualizované 8.12. 18:30
Spravodajstvo

PREZIDENTSKÉ VOĽBY 2024 – ŠTEFAN HARABIN

Môj kandidát na prezidenta Slovenskej republiky Predseda Národnej rady SR Peter Pellegrini dňa 5.12.2023 predniesol, že voľby prezidenta vyhlási v ...
Aktualizované 9.12. 16:52
Spravodajstvo

Suverenita sa prinavracia na Slovensko

Na Slovensko sa vracia spravodlivosť. Veľvyslanec USA sa môže hodiť aj o zem, ale Slovensko je suverénny štát, odkazuje Blaha ...
Spravodajstvo

Malá Fatra sa rušiť nebude, slovenské vlky sa strieľať nejdú... vyhlásil dnes minister Tomáš Taraba

Národný park Malá Fatra sa rušiť nebude. Vyhlásil to minister životného prostredia Tomáš Taraba (nominant SNS). Zároveň odmietol, že by ...
Spravodajstvo

Zadržte Fauciho a spolusprisahancov zodpovedných za skryté vraždenie!

Peter Navarro by bral späť Trumpovu Ameriku Plán a bojový pokrik pre moderné hnutie MAGA s poslaním obnoviť princípy MAGA ...
Aktualizované 9.12. 17:57
Spravodajstvo

Bukovský bráni Šimkovičovú s otázkou: "pokutu by mala dostať aj prezidentka"

MUDr. Igor Bukovský sa pýta. Nemala by prezidentka dostať pokutu? Známy lekár pripomína, ako robila prezidentka reklamu súkromnej firme biochemika ...
Spravodajstvo

Šimon Žďárský sa poriadne zapotil pri rozhovore s Huliakom

Huliak ostro do Šimona Žďárského: „Vy ste jednostranne zameraný, informácie z jedného spektra a tam to končí…“ Do relácie Startitup ...