Údajná samovražda Juraja K. a obsah jeho manifestu nedávajú z hľadiska expertízy vôbec žiadny zmysel! 

21. októbra 2022

Údajná samovražda Juraja K. a obsah jeho manifestu nedávajú z hľadiska expertízy vôbec žiadny zmysel! Podľa otca sa Juraj chystal na stužkovú, vyberali s otcom menu! Forenzná analýza manifestu vykazuje známky generického materiálu bez dôkazov údajného strelca, v dokumente je dokonca chyba v dátume, ktorý je v budúcnosti a v manifeste nie sú fotografie zbraní, ani plán akcie, ani žiadne podrobnosti, ktoré sú inak vo všetkých manifestoch ostatných strelcov z minulosti! Fotografia tela Juraja naznačuje dokonca popravu!

Tragická udalosť spojená s desivou vraždou dvoch mužov na Zámockej ulici v Bratislave, kde strelec s pištoľou so zameriavačom zastrelil dvoch mužov pred klubom pre LGBT komunitu „Tepláreň“, má očakávané a dramatické pokračovanie. Ako som už varoval pred niekoľkými dňami v predchádzajúcom článku na túto tému, tak skutočne došlo k prekvalifikovaniu spáchaného trestného činu vraždy z nenávisti k skupine osôb na terorizmus. V utorok o tom informovala slovenská špeciálna prokuratúra.

Údajným páchateľom vraj bol 19-ročný študent Juraj K. ak činu použil otcovu legálne držanú zbraň. Prekvalifikovanie na terorizmus nie je podľa informácií našej redakcie odvodené od činu Juraja, ale od obsahu jeho manifestu. Informáciu nám do redakcie potvrdili dva nezávislé zdroje. A to je zásadný poznatok. Samotná dvojitá vražda údajného páchateľa by totiž bola za terorizmus označovaná len ťažko, pretože terorizmus sa od vraždy z nenávisti líši v jednej zásadnej podstate.

Zámocká ulica v Bratislave, kde došlo k streľbe

Terorizmus je totiž forma presadzovania politického presvedčenia násilnými prostriedkami proti mäkkým cieľom, teda proti obyvateľstvu, prípadne proti úradom a objektom štátnej správy. Ľudovo teda povedané, ide o útoky s politickým presvedčením proti „režimu“ s cieľom dosiahnuť zmenu politického systému, alebo aspoň k tomu prispieť alebo pomôcť násilím. To je terorizmus. Naproti tomu vražda nemá politické pozadie motivácie, vražda je motivovaná nenávisťou, zášťou, zlosťou alebo zištnosťou.

Pokiaľ mal mladý Juraj K. nenávisť ku gayom, potom išlo o nenávisť k skupine osôb, ale bez politického podtextu, bez politického obsahu usilujúceho sa o zmenu systému. Samotný čin zachytený na pouličnej kamere tak zachytáva brutálnu dvojitú vraždu z nenávisti proti skupine osôb s orientáciou LGBT. Ľudí s nenávisťou je v každej spoločnosti neuveriteľné množstvo a niektorí duševne vyšinutí jedinci naozaj môžu chytiť otcovu pištoľ a ísť strieľať na ľudí zo skupiny, ktorých nenávidia. Lenže, taký čin nemožno označiť za terorizmus z právneho hľadiska, ale len za vraždu. Avšak vo chvíli, keď sa objaví strelcov politický manifest na sociálnych sieťach, okamžite sa tým všetko začne meniť.

Manifest len ​​ťažko mohol napísať 19-ročný Slovák, text zodpovedá rodenému Američanovi vo veku 40 až 55 rokov z oblasti amerického Stredozápadu

Naša redakcia získala údajný Jurajov manifest písaný v americkej angličtine a odovzdali sme ho odborníkom na forenznú jazykovú analýzu v USA. Dnes sme dostali výsledok. Podľa analýzy je dokument, podľa anglických jazykových obratov a tvarov, písaný mužom vo veku 40 až 55 rokov, ktorý žije v oblasti amerického Stredozápadu.

Potvrdzujú to jazykové obraty vo vetách vynechávajúce a úplne ignorujúce pravidlá pre gerundia v mnohých vetách a chýbajúce neurčitých členov u počítateľných podstatných mien, zatiaľ čo u osôb sú vždy používané určité členy, kde by byť nemali. V dokumente je podľa analýzy mnoho knižných a akademických obratov, ktoré 19-ročný slovenský študent, ktorý nikdy neštudoval na škole v USA, len ťažko mohol naštudovať z filmov alebo z diskusií na internete.

Manifest dostal názov „A Call to Arms“ – Volanie do zbrane

V mnohých vetách sa nachádza interpunkcia pri uvádzaní vedľajších viet, čo je typický prejav pre Stredozápad, ale inde v USA sa nepoužíva. Príklad: Toto je človek, ktorý deciduje zmenšiť jeho falošný a pokračujúci jeho boj. To je bežný americký tvar. Tvar zo Stredozápadu vyzerá takto:  Toto je človek, ktorý „decided“ k zmene jeho falošného a pokračujúceho boja.

Interpunkcia oddeľuje vety ako v češtine alebo v nemčine. V americkej angličtine je toto typické len pre oblasť európskych prisťahovalcov, ktorí oddeľovače hlavných a vedľajších viet prevzali z európskych jazykov. Ďalším prvkom americkej angličtiny, ktorá sa dá vidieť len u starších Američanov, je ignorovanie pravidla jediného podmetu v súvetí. Tu priamo z analýzy od forenzného tímu vytiahnem jednu konkrétnu vetu z manifestu.

I saw myself – a young man with his whole life ahead, who decided to fight for something bigger than himself, who fought for what he believed in.

V americkej angličtine podľa forenzného tímu by veta stála takto: “I saw myself – a young man with his whole life ahead who decided to fight for something bigger than himself and fought for what he believed in.

Vo vete by chýbala interpunkcia a zostal by v nej len jediný podmet „who“ a druhý by bol zákonite nahradený „and“ pre zachovanie bežnej americkej frazeológie súčasnej americkej angličtiny. Duplikácia podmetov bola v americkej angličtine do polovice 70. rokov minulého storočia, ale dnes mladí Američania zdvojovanie a strojovanie podmetov nepoužívajú. To je typické len pre ich rodičov, alebo dokonca skôr starí rodičia, uvádza forenznú správa.

Tieto nuansy vo výrazoch vylučujú podľa forenzného tímu, že by celý 65-stránkový manifest mohol písať 19-ročný Slovák. Forenzný tím tiež potvrdil, že nejde o strojový preklad z iného jazyka, pretože v dokumentoch sú slovné tvary, tzv. expresíva, ktoré strojové prekladače vôbec nepoznajú a nepoužívajú. Ide nielen o špecifické antisemitské výrazivo, ale aj o vetné tvary, ktoré sú nezvyčajné pre mládež a zodpovedajú skôr staršej americkej generácii.

V časti manifestu o autorovi je ako dátum vzniku dokumentu uvedený dátum v budúcnosti, ktorý ešte len nastane

Človek môže pochytiť na americkom internete a na sociálnych sieťach mnohé výrazy a potom ich prevziať a používať, ale nikdy nebude schopný sám spísať 65-stránkový ideologický manifest americkou angličtinou zodpovedajúcou jazyku Amaričanov, ktorí dnes môžu mať 40 až 55 rokov a žijú na Stredozápade v oblasti Chicaga, Indiany, Michigane a pod. Samotný forenzný rozbor tak potvrdzuje moje predchádzajúce podozrenie, že manifest bol s vysokou pravdepodobnosťou spísaný niekým, kto rozhodne nemal 19 rokov a nežil celý život len ​​na Slovensku.

Keď teda pripustíme, že manifest nenapísal Juraj K. doma na svojom počítači značky Apple na operačnom systéme MacOS SK Edition, po ktorom zostal slovenský watermark v metadátach PDF súboru, tak kto ho potom napísal? PDF je ale exportný formát, dokument sám o sebe bol napísaný v niečom inom. Polícia určite zaistila Jurajov počítač, ale pokiaľ bol zaheslovaný, je otázkou, či sa polícia k obsahu Macu dostane, pretože počítače Apple je možné celé zašifrovať natívne priamo z operačného systému.

V závere manifestu sme narazili na jednu podivnosť. Nachádza sa v nej totiž zásadný preklep v dátume, kde autor uvádza, že dokument manifestu vytvoril 2. decembra 2022, čo ešte nenastalo. Určite musel svoj manifest dobre plánovať, ale na tento detail dátumu akosi pozabudol. A to nie je všetko, čo v manifeste chýba. V celom dokumente totiž nie je to hlavné, čo je inak vždy a za všetkých okolností súčasťou každého manifestu, a to je opis použitých zbraní a výstroja.

Autor obvykle do manifestu umiestni fotografie zbraní, munície, maskáčov, výstroja, všetko zdokumentuje a popíše výhody, prečo práve zvolil tieto zbrane, v čom sú vhodné pre zvolenú akciu, koľko nábojov a zásobníkov použije atď. Lenže, svete div sa, v tomto manifeste o nejakej výstroji a výzbroji nie je ani slovo, ani jedna fotografia, dokonca ani názov výrobcu pištole, názov výrobcu laserového zameriavača, ani slovo o použitých zbraniach, jednoducho vôbec nič. A to nie je normálne! Takýto manifest totiž ľahko môže byť podvrh! PODVRH!

V manifeste chýba najdôležitejšia časť takýchto dokumentov, a to prihlásenie sa k zodpovednosti za útok formou zverejnenia arzenálu zbraní a výstroja s fotografiou strelca ako dôkazom

A ak sa pýtate prečo, je na to jednoduchá odpoveď. Viete, prečo teroristi do svojich manifestov vkladajú dlhé litanie a rozbory o svojich zbraniach a prikladajú fotografie a poznámky? Pretože je to forma odkazu, aby nikto nemohol spochybniť autenticitu manifestu a vyhlásiť, že manifest nemá s aktérom útoku nič spoločné a tým by došlo k devalvácii ak znehodnoteniu manifestu.

A to títo strelci nechcú riskovať, preto do manifestu dôkladne dokumentujú a fotia svoje zbrane, aby nikto nemohol spochybniť, že práve tento manifest napísali oni a je s nimi spojený. Ak totiž v manifeste chýba doličný predmet, ktorým je zbraň, ako potom inak chcete dokázať, že manifest X napísal strelec Y, keď v manifeste nie je k nemu žiadny jasný a priamy odkaz?

Dôkaz o pravorukosti

V manifeste je na konci skratka „JK“ ako autora, ale nikde inde nemožno manifest k Jaurajovi K. pripojiť a vyhlásiť ho za preukázateľného autora, pretože v dokumente jednoducho chýba to hlavné, dôkaz o vlastníctve zbraní, ktorými chce útok spáchať. Pamätáte na Andersa Breivika? Ten sa vo svojom manifeste dokonca so zbraňami odfotil, aby bol dôkaz, že manifest a teroristické útoky v Osle sú skutočne jeho dielom.

Od toho tie manifesty sú, aby zanechali odkaz, ktorý bude preukázateľný a autorsky nespochybniteľný. V údajnom Jurajovom manifeste ale nič také nie je. A tým sa dostávame k tomu najdesivejšiemu. V utorok bol na slovenskom rádiu Kompas odvysielaný rozhovor medzi predsedom LSNS Marianom Kotlebou a otcom údajného strelca Jurajom Krajčíkom.

VIDEO: Záhada dvoch trezorov a maturitného večierka, na ktorý sa Juraj tešil as otcom vyberal menu

Otec údajného strelca vypovedal, že jeho syn Juraj mal pred maturitou budúci rok na jar a chystal sa na Stužkovú, teda na tzv. maturák, čiže maturitný ples. A spolu s otcom vyberali menu, ktoré budú na maturitnom plese jesť. V ten deň, keď došlo k streľbe, tak vraj svoju matku poprosil, aby mu uvarila čaj, pretože ho škriabe v krku. Pokiaľ by sa rozhodol pre spáchanie masakru, ktorý možno neprežije, asi by sa nekuríroval. Otec však uviedol zásadnú vec. Dodnes netuší, ako sa jeho syn k zbrani dostal, pretože zbraň bola uložená v jednom trezore a kľúč od neho bol uložený v druhom trezore.

Chlapec by tak musel otcovi odcudziť kľúč od prvého trezora, prípadne heslo, musel by vyzdvihnúť kľúč z trezoru, otvoriť ním druhý trezor, zobrať zbraň, trezor zavrieť, vrátiť kľúč do prvého trezora a kľúč od prvého trezoru nejako vrátiť otcovi, aby si toho nevšimol. Slovenské médiá však uviedli, že mladý Juraj po tom, čo odišiel z domu po hádke s rodičmi, spáchal v parku samovraždu, avšak inou pištoľou, než tá, ktorou údajne strieľal pred barom na dvoch mužov.

To znamená, že otcovi znova odcudzil kľúč od prvého trezora, aby znovu mohol pre druhú zbraň do druhého trezoru… a tak ďalej? To ako fakt tomu máme veriť? Ale dobre, buďme nezaujatí a pokúsme si myslieť, že naozaj napísal manifest, naozaj strieľal a zabil dvoch ľudí, naozaj si zobral z trezoru otca druhú zbraň a šiel do parku v Bratislave, aby sa zastrelil.

Na verejnosť unikla fotografia Juraja po samovražde, poloha jeho tela navodzuje silný pocit popravy v kľaku

Na slovenské sociálne siete unikla úplne šialená a desivá fotografia, ktorú s ohľadom na pozostalú rodinu nebudeme publikovať a iba ju popíšeme. Je to fotografia, ktorá zachytáva mŕtve telo Juraja v parku. Jeho hlava bola tvárou zaborená do trávnika s popadaným lístím okolo, Juraj bol poloskrčený na bruchu a nohy mal skrčené, ako by kľačal v predklone. Pravú ruku mal zasunutú pod sebou, pod bruchom medzi nohami, ale iba trochu, pretože bola vidieť jeho pravá dlaň.

V nej žiadna zbraň nebola a rovnako ani zbraň neležala okolo jeho tela. Pri pohľade na polohu tela vás napadne jediné slovo: poprava! V takej pozícii končia kľačiaci ľudia, ktorých niekto popravuje strelou do tyla, ale obvykle majú zviazané ruky za chrbtom. V tomto prípade to ale bolo inak. Fotografia zachytáva Juraja, ako v poloskrčenom stave leží tvárou do trávy.

Juraj K. a jeho trolling status z Twitteru

Keď sme fotografiu odovzdali nášmu kolegovi, ktorý pracuje ako lekár, tak nám napísal, že tá poloha mu pripadá, ako by chlapec bol zviazaný do kozelca, pretože potom by naozaj mal túto polohu. Lenže na fotografii žiadne stopy po povrazoch nie sú. Avšak poloha tela kozelcovi naozaj zodpovedá. Juraj bol pravák. Potvrdzujú to nielen informácie od jeho spolužiakov, ale aj video z pouličnej kamery, ktorá zachytila ​​streľbu.

Strelec strieľa obojruč smerom vľavo, vystrieľa zásobník a potom sa obracia a beží pod prístrešok, aby zbraň prebil. Keď sa obracia, je zreteľne vidieť, že zbraň drží pravou rukou. Bol teda preukázateľne pravák. Prečo teda po údajnej samovražde nemá zbraň v pravej ruke? Keď spáchate samovraždu pištoľou, tak zbraň vám zostane buď visieť na ruke na ukazováku, alebo vypadne z ruky a zostane ležať tesne vedľa nej, záleží na tom, či padnete na zem zo stoja, alebo zo sedu.

VIDEO: Strelec bol pravák, preukazuje záber z pouličnej kamery

Do hlavy je možné sa streliť do spánku pravou rukou, pokiaľ ste praváci, druhou možnosťou je výstrel do úst, ktorý ale napácha na tvári paseku, alebo tretím variantom je výstrel pod bradu. Výstrel do hlavy má obrovskú kinetickú energiu. Ak sa strelíte do spánku, odletíte na druhú stranu a padnete na zem na ľavý bok, práva ruka vykoná “rag doll” efekt a odletí vpravo. Zbraň obvykle vypadne a zostane vpravo vedľa tela. Výstrel do pusy alebo do krku mrskne hlavu silno vzad. Pády tela môžu byť rôzne, ale skrútená poloha so zasunutou rukou medzi nohami pripomína osobu, ktorý bol zviazaná do kozla. Môže ísť len o dojem, pocit, ale jednoducho to tak pripadá nielen nášmu kolegovi, ktorý je lekár.

č

Prekvalifikovanie na terorizmus bolo možné len kvôli tomu, že Jurajovi bolo priznané autorstvo manifestu, ktorého autenticita je naozaj sporná a vykazuje nedostatky, ktoré v ostatných manifestoch nikdy nechýbajú. Naopak, takto napísaný manifest pôsobí silne genericky, teda univerzálne, ktorý sa dá „prišiť“ prakticky komukoľvek, kto by sa profiloval ako extrémista, alebo by mal nálepku extrémistu. Je to totiž od začiatku až do konca antisemitský dokument prestúpený chorobným rasizmom a xenofóbiou, až je z toho človeku zle.

Text manifestu pôsobí ako odporná a zvrátená provokácia s cieľom začať na Slovensku hon na alternatívnych politikov a alternatívne médiá

Ktokoľvek ten dokument napísal, tak absolútne postrádal akúkoľvek konceptuálnu gramotnosť. Áno, niektoré postrehy o kruhoch a ľuďoch okolo Vladimíra Putina sú výstižné, ale dokument sám o sebe je de facto provokáciou s cieľom zdiskreditovať alternatívne politické a mediálne procesy s odôvodnením, že vraj nič nedokážu zmeniť, že jedinou cestou je násilie, a to hlavne na tzv. mäkkých cieľoch.

A ak si toto ktokoľvek myslí, tak je magor a šialenec, ktorý zahodil konceptualitu a rozhodol sa, že sa k slobode a lepšej spoločnosti prestrieľa skrz mäkké ciele tzv. lumíkov, teda vraj zhypnotizovaných spoluobčanov. Nedokážeme tak v redakcii povedať s istotou, kto manifest, ktorý pôsobí celý ako provokácia proti alternatíve, v skutočnosti spísal, ale môžeme už povedať, že 3 (2+1) vyhasnuté ľudské životy budú zjavne tvrdo zneužité proti slobode slova, a to nielen na Slovensku.

Kompilácia niekoľkých tweetov pripisovaných Jurajovi

Dvojitá vražda je už teraz využívaná na subverziu spoločnosti a zaznievajú výkriky od politikov na blokovanie webov, na zákaz anonymných diskusií atď. Opäť vidíme, že tragická smrť mladých ľudí je naštepená na terorizmus, strelec je spojený s manifestom a už sa uťahujú skrutky proti alternatívnym webom na Slovensku. Tá rýchlosť, tá hrôza, tá tragédia pri pohľade na 3 mŕtvych ľudí a to zdesenie pri pohľade na reakcie a kroky politikov, ako situácie ihneď zneužívajú proti opozícii a nenávidenej alternatíve. 

V roku 2018 smrť dvoch mladých ľudí politicky odskákal SMER, dnes smrť dvoch mladých ľudí pred barom v Bratislave môže odskákať mediálna aj politická alternatíva na Slovensku. 

Subverzia spoločnosti s cieľom odobratia občianskych práv a slobôd tak, aby sa nikto nebránil a nikto si to ani nevšimol, je podľa všetkého v plnom prúde.

-VK- Šéfredaktor AE News

Zanechajte nám komentár

Predchadzajúci článok

Spravodajstvo

Len tak, pre radosť LGBTI sa zmenila definícia lásky a vypadol z nej symbol života

VYTESTNILI BOHA… A TEŠIA SA. POPIERAJÚ ŽIVOT A SÚ HRDÍ… Menšina terorizuje väčšinu, stále je nespokojná a v požiadavkách ide ...

Nasledujúci článok

Spravodajstvo

Čaputová dostala od nemeckých liberálov cenu za to, že sa postavila proti väčšine slovenského národa a za šírenie militarizmu a rusofóbie, tak ako to svojho času robili nacisti

Čaputová dostala od nemeckej mimovládky Cenu slobody za zásluhy o rozvoj občianskej spoločnosti a liberálnych hodnôt. Prezidentku medzitým na Slovensku ...
Spravodajstvo

3 milióny nadmerných úmrtí v 47 krajinách súvisiacich s injekciou COVID

Nadmerná úmrtnosť v krajinách západného sveta od pandémie COVID-19: odhady „Náš svet v údajoch“ od januára 2020 do decembra 2022 ...
NÁZORSpravodajstvo

V čom je problém s lex atentátom? Róbert Švec reaguje...  

Tak nám vláda schválila lex atentát s stalo sa presne to, čo sa očakávalo. Vláda nechutne zneužila atentát na Fica ...
Spravodajstvo

OSN, WHO a WEF boli vyhlásené za teroristické organizácie Republikánskym krajským zhromaždením na Floride

Republikánske zhromaždenie okresu Lee, čo je ľudová konzervatívna republikánska organizácia, schválilo rezolúciu, ktorú predstavil Joseph Samsone a vyhlásil OSN, WHO a WEF ...
Spravodajstvo

George Soros otvorene rozpráva o realizácii jeho plánu likvidácie Ruska a ďalších krajín

ilustračné fototo: europeanconservative.com Kto je George Soros? Zopár faktov a zhodnotenie jeho investícií a impéria Maďarský podnikateľ Georg Soros, o ...
Aktualizované 20.6. 23:49
Spravodajstvo

Čo je to pandémia?

Spochybňovanie pandémie Covid-19 je podľa ministerky zdravotníctva Dolinkovej neúctou k pozostalým obetí. „Najprv definujme, čo je to pandémia a potom ...
Spravodajstvo

Ján Káľavský: Cieľom čurillovcov bolo "uje*ať skur*ených smerákov a Fica"

Mimi Šramová s Jánom Káľavským, bývalým operatívcom NAKA S ex-operatívcom NAKA Jánom Káľavským Sme sa v Bosne, kde Ján Káľavský ...
Spravodajstvo

Kaliňák podáva na Naďa trestné oznámenie za vlastizradu

Kaliňák vyjadril k Jaroslavovi Naďovi tvrdé slová o vlastizrade Minister a exminister obrany sú vo veľkom spore. Robert Kaliňák použil ...
Spravodajstvo

Peter Pellegrini je prezidentom Slovenskej republiky

Peter Pellegrini sa oficiálne stal novým prezidentom Slovenskej republiky. Vo svojom inauguračnom prejave vyzval Slovákov na zmierenie, pokoj, vzájomné porozumenie, ...
Aktualizované 19.6. 01:03
Spravodajstvo

Porušovaním práv si ani Súdny dvor EÚ rešpekt nezíska

foto: archív Milí priatelia, v dole pripojenom článku SMERo-HLASu iba poukazujem na platný právny stav.Len a len preto, aby Pellegrini, ...
Spravodajstvo

Otvorený list generálnemu prokurátorovi Žilinkovi

Vážený pane, na Vašom osobnom profile obmedzili ste kto môže komentovať Vaše príspevky. Obzvlášť po atentáte na Roberta Fica Spoločnosť Meta ...