HOAX ROKA 2022! MEGA BORDEL V ŠTÁTE! NA SLOVENSKU ÚRADUJE POLICAJNÝ ORGÁN, KTORÝ NEEXISTUJE. VYDÁVA ROZHODNUTIA, POKUTUJE, PEČIATKUJE…, ALE NEEXISTUJE!

16. decembra 2022

HOAX ROKA 2022! MEGA BORDEL V ŠTÁTE! NA SLOVENSKU ÚRADUJE POLICAJNÝ ORGÁN, KTORÝ NEEXISTUJE. VYDÁVA ROZHODNUTIA, POKUTUJE, PEČIATKUJE…, ALE NEEXISTUJE. VŠETKY ROZHODNUTIA OKRESNÉHO DOPRAVNÉHO INŠPEKTORÁTU V SABINOVE SÚ NULITNÉ, DE IURE NEEXISTUJÚ. JE TO NAJVÄČŠÍ HOAX, AKÝ MOHOL POLÍCIU POSTRETNÚŤ.

POLÍCIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY VYNAKLADÁ MNOŽSTVO ENERGIE A VEREJNÝCH PROSTRIEDKOV NA VYHĽADÁVANIE HOAXOV, PRIČOM SAMA JE NAJVÄČŠÍM HOAXOM. VŠETKO OSTATNÉ ČO OD TEJTO CHVÍLE VYHLÁSI ZA HOAX, BUDE UŽ LEN SLABÝM ODVAROM

HOAX ROKA 2022 – POLÍCIA SR SAMOTNÁ

Npor. Lukáš Kordiak vydal rozhodnutie „Okresného dopravného inšpektorátu Okresného riaditeľstva PZ v Sabinove, Okresného riaditeľstva Prešove. Taký policajný orgán však v štruktúre orgánov Policajného zboru Slovenskej republiky neexistuje.

V tomto „právnom akte“ rozhodol o preskúmaní zdravotnej spôsobilosti držiteľa vodičského oprávnenia skupiny „B old“Skupina vodičského oprávnenia „B old“ však v našich zákonoch neexistuje.

Laťka hlúposti, a ako uvidíte aj ďalej, i arogancie štátnej svojvôle ÚRADNÍKOV a DEZORGANIZÁCIA štátu a právneho systému je posunutá ďalej. Ak by podnikateľ, alebo súkromná osoba vystupovali a vedome konali v úradnom styku pod iným, než úradne zapísaným menom, ako tak robí štátna polícia, boli by trestne stíhaní!

Súčasní slovenskí politici sa nad ľudské sily a finančné zdroje Slovenska zaujímajú o chod Ukrajiny, a Slovensko majú viete kde…

Na „Okresnom dopravnom inšpektoráte Okresného riaditeľstva PZ v Sabinove, Okresného riaditeľstva Prešove“ prebieha konanie o preskúmanie zdravotnej spôsobilosti vodiča motorového vozidla k vodičskému oprávneniu skupiny „B old“. Rozhodnutie o tom vydal starší referent npor. Lukáš Kordiak.

„Problémom“ je, že označený orgán (starostlivo si ho prečítajte, ako aj prečítajte si orgány označené na hlavičkovom papieri a na pečiatke) neexistuje v štrukúre orgánov Policajného zboru SR, a skupinu vodičského oprávnenia ako „B old“ náš zákon tiež nepozná.

Odborným zlyhaním menovaného policajta došlo k vydaniu tak vadného rozhodnutia, že je NEVYKONATEĽNÉ. V tak závažnej veci, ako je bezpečnosť cestnej premávky

To by však nebolo to najhoršie, to horšie ešte len prišlo !

Účastník konania, uvedomujúc si vecnú dôvodnosť rozhodnutia, nepodal proti nemu odvolanie, avšak jeho obsahu nerozumel. Nevedel kde, čo, kedy a ako má plniť, a tak sa na mňa obrátil. Po prečítaní rozhodnutia som nevedela či zúfať, alebo sa smiať…

Z dôvodu chýb v písaní a iných nesprávností rozhodnutia som konajúcemu orgánu doručila návrh na opravu, ktorú je orgán podľa § 47 ods. 6 zákona č. 71/1967 Zb. povinný vykonať. Ak chyby existujú, čo v danom prípade orgán potvrdil, nemá tento možnosť voľby či ich opraví alebo neopraví, má iba povinnosť ich opraviť. Tomu sa vraví zákonné direktívum bez správnej úvahy.

Náš policajt Lukáš Kordiak však zobral zákon do vlastných rúk a povedal, že chyby neopraví. Pretože nemajú vplyv na správnosť rozhodnutia. Avšak zákonné direktívum podľa § 47 ods. 6 zákona č. 71/1967 Zb. mu nedáva možnosť vlastnej úvahy, ale prikazuje, že opraví !!!!! Bez ohľadu na ich vplyv na správnosť rozhodnutia. Pretože rozhodnutie musí byť zákonné, to ako po stránke vecno-právnej, tak aj gramatickej (čl. 2 ods. 2. čl. 46 ods. 1 Ústavy SR).

Npor. Lukáš Kordiak si svoju prítomnosť v uniforme zamenil so stotožnením sa s ústavou a zákonom, a na spôsob Matoviča, Mikasa, Fiačana aj on začal konať svojvoľne. Ak môžu oni, prečo nie aj on – veď nemá „menšieho“… A na Slovensku je svojvôľa úradníka aktuálne normou. A drzo tak odporoval zákonu v § 47 ods. 6 zákona č. 71/1967 Zb., ktorý hovorí:

chyby v písaní, v počtoch a iné zrejmé nesprávnosti v písomnom vyhotovení rozhodnutia správny orgán kedykoľvek aj bez návrhu opraví

Policajt Lukáš Kordiak chyby svojvoľne neopravil, a v tak vážnej veci, ako je otázka bezpečnosti cestnej premávky, ponechal „v platnosti“ nevykonateľné rozhodnutie. Ak príde k sporu, budú ďalšie orgány zo štruktúry nefunkčného štátu Slovenskej republiky hojiť vady tohto Kordiaka, rovnako, ako zneužívajúc svoju právomoc, hoja nevykonateľné „Mikasové akty“, na podklade ktorých rúbu „hlava-nehlava“ pokuty. Len aby nelegitimovali, že Mikasove akty sú NULITNÉ, lebo by sa zosypal celý COVIDOVÝ domček z karát…

Keďže drzý Kordiak nemôže ako policajt svojvoľne konať (to nemôže ani Matovič, Mikas, Fiačan…, AJ NA NICH RAZ ZÁKON DÔJDE), tak polícia má na stole väčší problém, než sa jej mohlo vôbec zdať. Mal Kordiak opraviť, čo bolo treba, ale on otvoril Pandorinu skrinku skutočného BORDELU na Slovensku.

A tak riaditeľ Krajského dopravného inšepketorátu v Prešove má na stole MEGA PROBLÉM, s ktorým sa musí vysporiadať Ministerstvo vnútra SR.

FABULOVANÉ ORGÁNY POLICAJNÉHO ZBORU

Právne významným nedostatkom rozhodnutia policajta Kordiaka je nezákonné označenie neexistujúceho policajného orgánu ako:

  • Okresný dopravný inšpektorát Okresného riaditeľstva PZ v Sabinove, Okresného riaditeľstva Prešove, kde takýto orgán Policajného zboru SR neexistuje, pretože neexistuje už
  • Okresné riaditeľstvo PZ v Sabinove, ani
  • Okresný dopravný inšpektorát v Sabinove.

V štruktúre orgánov Policajného zboru SR existuje:

  • Okresné riaditeľstvo PZ v Prešove, a
  • Okresný dopravný inšpektorát v Prešove,

kde na ich čele stoja riaditelia.

Štruktúra Okresného riaditeľstva PZ v Prešove

Keďže teda neexistuje Okresné riaditeľstvo PZ v Sabinove, neexistuje ani Okresný dopravný inšpektorát v Sabinove, rovnako tak neexistuje ani riaditeľ Okresného riaditeľstva PZ v Sabinove, ani riaditeľ Okresného dopravného inšpektorátu v Sabinove. Pretože tieto zložky (útvary) neexistujú. 

V štruktúre orgánov Policajného zboru SR existuje Okresné riaditeľstvo PZ v Prešove, na jeho čele stojí riaditeľ Okresného riaditeľstva PZ v Prešove a Okresný dopravný inšpektorát v Prešove, na jeho čele stojí riaditeľ Okresného dopravného inšpektorátu v Prešove.

V Sabinove existuje iba vysunuté pracovisko Okresného dopravného inšpektorátu v Prešovenie Okresný dopravný inšpektorát v Sabinove ani nie Okresné riaditeľstvo PZ v Sabinove. 

Tieto skutočnosti sme si overili s kolegom Milanom Sitárom z rádia Truck.sk priamo na Krajskom riaditeľstve Policajného zboru v Prešove, a tu je vyjadrenie vedúceho oddelenia komunikácie a prevencie mjr. JUDr. Mgr. Daniela Džobanika. Ďakujeme za informácie, jeho profesionálne vysvetlenie odhaľuje nevídaný bordel v štáte, ktorý zo Slovenska robí tlupu amatérskych kovbojov. Keď počujem slová Čaputovej a iných politikov, ako „my sme a patríme na Západ“, pôsobí to ako vyjadrenie toho mravca, čo si pochvaľuje svoj dupot po moste so slonom. Nemám ilúzie o Západe, poznám to tam, avšak organizačne, infraštruktúrou, úradmi, službami, sociálnym zabezpečením, pomocou občanom…. to tam všetko funguje. Toto o tej polícii povedať mojej francúzskej kolegyni advokátke, …nerozumela by, o čom to vlastne vravím.

mjr. JUDr. Mgr. Daniel Džobanik, vedúci oddelenia komunikácie a prevencie TU:

Všetky rozhodnutia (vrátane klientovho) vydané neexistujúcim orgánom Okresným dopravným inšpektorátom v Sabinove, a/alebo s označením Okresný dopravný inšpektorát Okresného riaditeľstva PZ v Sabinove, Okresného riaditeľstva Prešoveopatrené úradnou pečiatkou (§ 47 ods. 5  zákona č. 71/1967 Zb.) ako Okresný dopravný inšpektorát v Sabinove sú NULITNÉ. 

Milí priatelia, spoluobčania, účastníci konania, obvinení, uznaní vinnými a všetky dotknuté osoby, na základe týchto rozhodnutí neexistujúcich orgánov nemáte dané žiadne práva, ani uložené žiadne povinnosti. Ak ste niečo plnili, môžete si to aj s náhradou škody voči štátu žiadať späť!

Predstavte si, že v okrese Stropkov Vás rozvedie, alebo odsúdi na 10 rokov basy Okresný súd Stropkov, pričom taký súd neexistuje. Ale to nevadí! Na Slovensku toto predsa vôbec nevadí. Keď si môže Mikas ukladať povinnosti, ako by bol sám zákonom, prečo iný nemôže byť okresným súdom, alebo okresným dopravným inšpektorátom?!

Tento amatérsky výkon verejnej správy štátu, na ktorý sa inak všetci skladáme „drobnými“, nejakých 70% z príjmov (po zarátaní všetkých priamych a nepriamych daní, poistiek, odvodov…) je obrazom celej nefunkčnej Slovenskej republiky po r. 1989. Vrátane ministerstva vnútra pod vedením dúfajme. že už navždy odídeného Romana Mikulca a Policajného zboru pod vedením dúfajme. že už tiež navždy odídeného Štefana Hamrana. Na Slovensku je bordel, ale politici sa starajú o Ukrajinu.

Slovensko má vážnejší problém, než si stále myslí drvivá väčšina občanov. A tí vnímaví a chápaví sa prirodzene uchyľujú k životu mimo tohto systému. A robiia dobre…

Iba občianska zodpovednosť môjho klienta, účastníka predmetného konania mu bráni vo vedení motorového vozidla, kde sa riadi stanoviskom lekára o jeho dočasnom pozastavení. Oproti jeho uvedomelému a etickému konaniu stojí nezákonné konanie príslušníka neexistujúceho orgánu Okresného dopravného inšpektorátu Okresného riaditeľstva PZ v Sabinove npor. Lukáša Kordiaka, ktorému neprekáža zmätočnosť a nevykonateľnosť rozhodnutia, ktoré môže za volant posadiť osobu bez predpokladov k jeho vedeniu!  

Asi na Slovensku máme málo tragických prípadov v cestnej premávke…

Nie občanov, ale úradníkov štátneho aparátu treba zatvárať a prevychovávať!

Ak chcete vedieť viac, prečítajte si spis. Pokračovanie a ukončenie prípadu bude tu zverejnené. S prípadom budeme sledovať aj „organizačnú zmenu“ policajnej štruktúry v Sabinove.

Policajný spis klienta:

Tento bordel v štáte sa musí začať riešiť, preto účastník konania podal na arogantného policajta, ktorý si dovolil odporovať ústave a zákonu, trestné oznámenie. Otázka nestojí, či spáchal trestný čin, ale tak, že ho spáchal.

Npor. Lukáš Kordiak spôsobom odporujúcim zákonu v § 46, § 47 ods. 6 zákona č. 71/1967 Zb. odoprel vykonať opravu prítomných nesprávností v rozhodnutí, týmto konaním spáchal trestný čin zneužívania právomoci verejného činiteľa spôsobom odporujúcim zákonu v citovaných ustanoveniach podľa § 326 ods. 1 písm. a), ods. 4 písm. c) Trestného zákona.

Chceme všetci veriť, že pplk. Ľubomír Kordiak, zástupca riaditeľa OR PZ v Prešove, bude prvý, kto bude mať záujem na zákonnom vyvodení trestnej zodpovednosti jeho „menovca“ npor. Lukáša Kordiaka.

Trestný spis na policajta Kordiaka:
Priebežne Bude doplnený.

Aj vyššie uvedené je súčasťou Covidového trestného tribunálu, aby politici, štátni úradníci vrátane policajtov, prokurátorov a sudcov prestali zneužívať svoju právomoc a boli trestne zodpovední za svoje nezákonné konanie. Tak, ako je zodpovedný bežný človek…

Prispejte na finančnú podporu tejto činnosti smerujúcej k očiste verejného života cez prijatie trestnej zodpovednosti úradníckych zločincov:

OBČIANSKE ZDRUŽENIE
OCHRANA ĽUDSKÝCH PRÁV A ZÁKLADNÝCH SLOBÔD
JUDr. Adriana Krajníková

www.olpzs.sk

Vašim príspevkom pomôžete k činnosti združenia chrániť vaše práva a slobody

KNIHA POD VIANOČNÝ STROMČEK

Opis nastupujúcich udalostí COVID-19 cez vaše slzy…
GENOCÍDA SLOVENSKÉHO NÁRODA 2020, I. diel
O tom, ako na Slovensku začal COVIDOVÝ teror, útlak a šikana
Knihu si môžete objednať kliknutím na obrázok
prispejete tým na činnosť nášho občianskeho združenia Ochrana ľudských práv a základných slobôd

Zanechajte nám komentár

Predchadzajúci článok

Spravodajstvo

MOR V RUSKU a v celom svete

Je Putinov režim alternatívou k prehnitému Západu? – Vojna na Ukrajine: Vietor veje od Mŕtveho mora! – Ruský denacifikačný naratív ...

Nasledujúci článok

Spravodajstvo

Trump obnoví SLOBODU slova

Trump odhalil svoj otrasný plán na zničenie všetkej cenzúry v Amerike a stíhanie všetkých, ktorí umlčiavali hlas ľudu Donald Trump oznámil ...
Spravodajstvo

Čaputová nesporný rezident USA. Preto Vás úprimne prosím zúčastnite sa referenda a zakrúžkujte ÁNO

Čaputová, či sa jej to páči, alebo nie, jednoducho musí, plniť zadania „našich amerických spojencov“, ktorí ju do prezidentského úradu ...
Spravodajstvo

Tibor Eliot Rostas - Poďakovanie

REFERENDUM NÁS VYZVALO K REVOLÚCII Takmer jedna tretina oprávnených voličov na Slovensku dnes zásadne nesúhlasí s tým, aby mohli vlády ...
Aktualizované 24.1. 13:53
Spravodajstvo

Ukrajinské panoptikum sa valí do priepasti

Ulice ukrajinských miest sú zaplavené zamestnancami vojenských registračných a náborových úradov, ktorí sa všemožne maskujú, aby chytili občanov na mobilizáciu. A ...
Aktualizované 24.1. 22:46
Spravodajstvo

Európska únia naďalej vyvíja tlak na Srbsko

smotrim Šéf európskej diplomacie Josep Borrell na rokovaní v Bruseli s prvým podpredsedom vlády, srbským ministrom zahraničných vecí Ivicom Dačičom, ...
Spravodajstvo

Vznik severojužnej osi - Únia Ruska, Indie a Iránu medzi dvoma hegemónmi – Čínou a USA

Štefan Harabin: Formuje sa nové ekonomické spoločenstvo Sever – Juh, resp. Zväz Troch: Rusko, India a Irán (ARKAIM 21). Vznik severojužnej ...
Spravodajstvo

Rozpočet armád sa zvýši na 400 miliárd eur, avizuje Emmanuel Macron

Modernizácia jadrového odstrašovania, príprava na riziká konfliktu „vysokej intenzity“, posilnenie v oblasti dronov… Emmanuel Macron predstavil v piatok na leteckej ...
FILOZOFIA BYTIASpravodajstvo

Strácame schopnosť rozoznať zlo a prispôsobujeme svoje konanie šablóne, ktorú nám diktuje mainstream

Zlo i dobro sprevádza ľudstvo od samého začiatku, teda, ako hovoria kresťania „od vyhnania z Raja“. A tomuto fenoménu sa zhusta ...
Aktualizované 26.1. 12:20
Spravodajstvo

Mobilizácia - HOAX alebo realita?

Mobilizácia. Hoax alebo realita? Vyhlasujem akciu: Katarína Boková vyzýva na sociálnej sieti Facebook všetkých, ktorým záleží na svojich synoch, bratoch, manželoch, ...
Spravodajstvo

Ochranár: Nórsky losos je jedna z najjedovatejších potravín na svete

Foto: archív / naplete Francúzski novinári Nicolas Daniel a Louis de Barbeyrac sa rozhodli lepšie spoznať rybolovný priemysel. A tak sa vydali ...
Spravodajstvo

Pfizer je mafiánska organizácia

Foto:  Global Look Press/Cfoto/Keystone Press Agency Pfizer je mafiánska organizácia podľa amerického práva. Pfizer hrá kľúčovú úlohu pri realizácii projektu na ...