Druhý ročník ručného kosenia Kopaneckých lúk v NP Slovenský raj

30. júla 2020

Medzi koscami nechýbali ani riaditeľ Správy NP Slovenský raj Tomáš Dražil (vľavo) a riaditeľ Gorczanskeho parku Narodowego Janusz Tomasiewicz z Poľska.

Ručným kosením zachraňujeme najbohatšie lúky na svete

V Slovenskom raji existujú druhovo najbohatšie lúky na svete. Nachádza sa tu rekordné množstvo rastlín v porovnaní so svetovými parametrami. „Výskum sa robí na štandardnej ploche – vytýčenom štvorci päť na päť metrov. Tam máme 108 rastlín, svetový rekord je 116 rastlín. V rámci štvorca máme fixované menšie plochy. Na štvorec 0,5 krát 0,5 metra máme svetový rekord 54 vyšších druhov rastlín,“ hovorí riaditeľ Štátnej ochrany prírody SR – Správy Národného parku Slovenský raj Ing. Tomáš Dražil, PhD. 

Na Kopaneckých lúkach v Slovenskom raji kvitnú od jari až do jesene bežné, ale aj ohrozené a chránené druhy, nádherný koberec farieb, ale aj vôní nežných kvetov. Skoro na jar zakvitne šafran spišský, nájdete tu celé ostrovčeky prvosienok a žltohlavy najvyššie. V lete kvitnú margaréty biele, mečíky škridlicovité a ďalšie unikátne rastliny. V lokalite Kopanec našli svoj domov aj mnohé druhy orchideí, napríklad chránený červenohlav ihlanovitý či  trčuľa jednohľúza. Na vzácnych lúkach sa vedľa seba vyskytujú rôzne druhy, ktoré dobre znášajú vápnitú či kyslú pôdu, vlhkomilné druhy, ale aj druhy z lesa. Jedinečnosť Kopaneckých lúk potvrdili v 90. rokoch minulého storočia vďaka hlbšiemu mapovaniu lokality. Zachovať sa však dajú len ručným kosením, pretože technika si so strmým terénom neporadí, najmä ak je nedostatok financií. Najmä vďaka tomu nechýbalo veľa a o tieto unikátne lúky by Slovensko nevyhnutne prišlo.

Do vzniku družstva tieto lúky obhospodarovali Vernárci. Každoročne kosili lúky na Kupanci, ako ho nazývali, či Javorinke a na ďalších lokalitách – Pod závej, dnes Hlaváčová dolina, Roveň, Vajdová jamka, Priehyba, Mičov vrch či Čelo. Chlapi s kosami sa včas ráno, alebo už deň predtým vybrali kosiť, za nimi prichádzali s raňajkami ženy, ktoré hrabali a obracali seno a po jeho vysušení ho museli z ťažkých podmienok previezť do dediny. Ale ani najťažšia práca ich od kosenia neodradila, pretože kvalita sena sa premietala aj do kvality mlieka či mäsa hovädzieho dobytka.

Po rôznych experimentoch aj s ovcami však starostlivosť o túto lokalitu postupne upadala a Kopanecké lúky stále viac zarastali a koncom 90. rokov pripomínali skôr mladý les než lúku.

„Po roku 2000 navštívili túto lokalitu okrem pracovníkov Národného parku Slovenský raj aj zamestnanci Inštitútu aplikovanej ekológie Daphne a koniec unikátnej živej lúky sme odvrátili vyčistením od náletových drevín a opätovným pokosením. Najlepšou cestou, ako zachovať množstvo rastlinných druhov, je udržiavať lúky pravidelným kosením,“ prezradil riaditeľ Štátnej ochrany prírody SR – Správa Národného parku Slovenský raj Tomáš Dražil.

Práve pre zachovanie výnimočných horských lúk zorganizovali ŠOP SR – Správa NP Slovenský raj, a obec Vernár v lete minulého roku akciu zameranú na ručné kosenie týchto krásnych lúk, ktoré je vlastne návratom k tradičnému hospodáreniu na horských lúkach. Ručné kosenie sa stretlo s nečakanou odozvou a na Kupanci kosilo 40 koscov zo Slovenska a z Moravy. Ako povedal Tomáš Dražil, organizátori tejto akcie už vtedy dúfali, že z toho vznikne tradícia, pretože ak chceme, aby sa takéto výnimočné lúky so vzácnymi biotopmi zachovali, musia sa kosiť každý rok, nie iba sem tam.

A podarilo sa. Od 16. do 18. júla si v Ranči pod Ostrou skalou, ale aj priamo v lone Kopaneckých lúk, kde kosci prespávali v stanoch, dali zraz všetci, ktorým na zachovaní rozmanitosti našej prírody záleží a kosenie nepovažujú len za prácu, ale aj zábavu. Tohto roku sa i napriek neprajnému počasiu a vytrvalému dažďu na Kupanci stretlo približne 90 koscov zo Slovenska, z partnerských správ chránených oblastí z Poľska a z Čiech, ktorí celkovo pokosili približne šesť hektárov plochy týchto druhovo najbohatších a pre ochranu prírody najcennejších lúk na Slovensku.

Tohtoročnými organizátormi, možno povedať II. ročníka ručného kosenia Kopaneckých lúk boli ŠOP SR– Správa NP Slovenský raj, obec Vernár a Slovenský kosecký spolok, ktorý zastupovalo najviac, až tridsať koscov.

V Slovenskom raji mnohí vyhľadávajú najmä rokliny, rebríky s vodopádmi, ktoré sú svetové, ale svetový význam majú aj lúky. Je to oblasť, o ktorej sa doposiaľ toho veľa nevedelo. „V katastri Vernára nemajú tiesňavy a vodopády, ale majú bohatstvo lúčnej krajiny, ktorá vznikla zásluhou ľudí. ,Človek vernársky´ sa vďaka zabezpečeniu svojej obživy a paseniu stád už niekoľko storočí dozadu staral o lúky a v pote tváre ich zmenil na dokonalosť samu. Prvotná diverzita bola síce veľká, ale až kosa človeka ich každoročným užívaním zmenila tak, že nevieme síce prečo, ale na tomto mieste je druhovo najbohatšia lúka na svete“, konštatoval Tomáš Dražil a s úsmevom dodal, že možno ani nie je druhovo najbohatšia na svete, ale zatiaľ nikto nenašiel a ani nepopísal nič podobné tomuto fenoménu, hoci odborníci preštudovali kopec literatúry z celého sveta. „Pre ochranu prírody je to veľký záväzok, preto sme začali aj s táborom na Kopaneckých lúkach, pretože o túto pôdu nie je záujem medzi klasickými poľnohospodármi a ani medzi vlastníkmi pôdy starať sa o tento klenot a udržať ho pre ďalšie generácie,“ dodal riaditeľ národného parku.

 Možno je to tým, že terén je nedostupný, strmý, je ďaleko od obydlí a robota je to ťažká. Určite sa na živobytie ľahšie zarába vo fabrikách…

„Asi áno, ale sme radi, že minulý rok tu bol len jeden kosec z Vernára, toho roku už ich prišlo šesť a boli by sme spokojní, keby sa aj u mladších obyvateľov obce opäť prebudil vlastnícky vzťah k pôde, hoci problémom sú aj rozdrobené pozemky a stovky vlastníkov na hektár. Ale tá dedovizeň si to pýta,“ doplnil. Ochrana prírody sa usiluje zachovať toto vzácne dedičstvo a  určite by sa Vernárcom usilovali pomáhať a nakoniec aj propagovať jedinečnosť  týchto lúk.

A ako zhodnotil druhý ročník kosby starosta obce Vernár Ing. Vladimír Ondruš?

„Obec Vernár ako spoluorganizátor kosenia vernárskych Kopaneckých lúk je hrdá na to, že v našom katastri sa nachádzajú tieto druhovo najbohatšie lúky na svete. Zamerali sme sa nielen na pracovnú, ale aj na kultúrnu a spoločenskú časť podujatia. Priamo z našej obce sa zúčastnilo šesť koscov aj zo starostom obce. Nahlásených bolo oveľa viac, avšak niektorí to vzdali kvôli zlému počasiu. Zabezpečili sme materiálnu pomoc, stany a príslušenstvo pre tábor, ako aj dopravu pre koscov do terénu, nakoľko lúky sú odľahlé a veľmi ťažko prístupné. Kvôli rozbahnenému terénu sa do tábora koscov dostali iba terénne vozidlá. Piatok bolo počasie ešte ako tak zhovievavé, ale sobota – to už bol kvôli vytrvalému dažďu, celkom „masaker“. Aj napriek tomuto nálada a chuť do práce bola výborná a prvý deň sa pokosilo 4,5 hektára lúk. Po obede, na Ranči pod Ostrou skalou, účastníkom kosenia zaspievala FSk  Vernár vernárske  trávnice a kosecké piesne. Seniorky z nášho klubu pripravili a podávali tradičné vernárske pirohy s „miatkou“ (mäta), ktoré mali obrovský úspech a vydali sme okolo sto porcií. Druhý deň, hoci bol v znamení zlého počasia, vytrvalci aj v daždi pokosili 1,5 ha. Vďaka sponzorom z Urbariátu Hrabušice a Poľovníckemu združenie Javor z Vernára sa varili dva druhy guľáša – baraní a divinový. Pod stanom znela harmonika a krásnu pracovno-spoločenskú akciu sme ukončili vyhodnotením a poďakovaním všetkým účastníkom.

Môj dojem z tohto druhého ročníka je vynikajúci, aj napriek nepriaznivému počasiu sa urobil kusisko dobrej práce. Chcem preto poďakovať všetkým partnerom, organizátorom podujatia a sponzorom. Myslím si, že akcia má stúpajúcu úroveň nielen čo do počtu účastníkov, ale aj čo sa týka kultúrnej a spoločenskej stránky“ a s úsmevom poznamenal: „Sám osobne sa cítim druhovo najbohatší starosta na svete“.

Ľ. Rešovská,

Snímky: Milan Barlog

Zanechajte nám komentár

Predchadzajúci článok

KultúraSpravodajstvo

Do obnovy Paláca Ľubomirských župa investovala 1,9 miliónov eur

Hrad Ľubovňa bude ešte viac atraktívnejší. Ľubovnianske múzeum po obnove renesančného a gotického paláca v minulých rokoch má za sebou aj ...

Nasledujúci článok

PopradPozvánkyŠport

Na Rallye Tatry s rúškami

V náhradnom termíne, v polovici septembra (18. – 20. 9), sa uskutoční už 47. ročník Rallye Tatry. Pôvodný júnový termín ...
Spravodajstvo

Odhalenie pofiderných zmlúv farmafiriem konečne už aj v EÚ parlamente

Cristian TERHEŞ: rumunský europoslanec konzervatívec a reformista sa rozohnil v EÚ parlamente a konečne odhalil to, čo sa ukrýva v ...
KultúraVernár

Zem spievala aj vďaka vernárskym chlopom

Zem spieva – kultový umelecký dokument Karola Plicku – už v roku 1933 predstavil svetu slovenský folklór neopakovateľným spôsobom. Svojou originálnou ...
Spravodajstvo

Republika, SMER, spýtajte sa svojho hygienika – Aktualizácia

Dnes budem písať len krátko, dám priestor nezvyčajnému hosťovi. Občianskej odbornej komisii. Očividne vzali do hrsti a prepracovali českú akciu Žlutého ...
HranovnicaMestá a ObceSpišská Nová VesSpišské BystréSpravodajstvoVernár

Hovoríme s Ing. Tomášom Dražilom, PhD. riaditeľom Správy Národného parku Slovenský raj

V Národnom parku Slovenský raj dominuje ochrana prírody. spolupráca a ústretovosť k návštevníkom Národný park Slovenský raj je vlastne veľmi ...
Spravodajstvo

KARTIČKA SLOBODNÉHO SPOTREBITEĽA a KARTIČKA SLOBODNÉHO ZAMESTNANCA

BYŤ DNES ČLOVEKOM ZNAMENÁ NEMAŤ ZÁKLADNÉ PRÁVA A SLOBODY, TO JE UŽ NORMA. ĽUDSKÉ PRÁVA A SLOBODY SA PRIRADZUJÚ ZA ...
KultúraVernár

O vernárskych piesňach a folklórnych tradíciách v obci Vernár

Koncom júna, počas Vernárskych folkór­nych slávností, oslávila obec Vernár 720. výročie prvej písomnej zmienky o obci a 61. výročie folklórneho ...
ŠportSpravodajstvoVernár

O pohár starostu obce Vernár

Rázovitá horská obec Vernár, zaujímavá dedinka pod Vernárskym sedlom, sa rozprestiera v chránenom prírodnom prostredí na rozhraní Národných parkov Slovenský raj ...
Aktualizované 26.11. 00:59
Spravodajstvo

V Čechách Ústavný súd šokoval politikov: HRA SKONČILA - informácia o očkovaní proti covidu je dôverná a špecificky chránená!

Český ústavný súd s určitosťou šokoval viacerých politikov, ktorí tvrdia, že sa českí občania musia preukazovať potvrdením o očkovaní na ...
Aktualizované 25.11. 03:39
Spravodajstvo

Štefan Harabin na hrad!

Rozhovor so Štefanom Harabinom o tom, ako trávi voľný čas, čomu sa najradšej venuje a či plánuje ešte kandidovať za ...
Spravodajstvo

Pre netestovaných právny postup do vrecka, ako manuál pri šikanóznych policajných kontrolách

JUDr. ŠTEFAN HARABIN: V dôsledku sprítomnenia veľkého množstva prosieb zo strany bežných občanov, ktorých šikanuje polícia, pokiaľ ide o ich ...
KultúraSpravodajstvoVernár

Obec Vernár oslávila 720. výročie založenia

Víkend vo Vernári patril oslavám 720. výročia prvej písomnej zmien­ky o obci, ktorú pripomenul starosta Ing. Vladimír Ondruš pri otvorení ...
PozvánkyVernár

Pozývame do Vernára

Obec Vernár a Folklórna skupina Vernár, srdečne pozývajú na 9. ročník Vernárskych folklórnych slávností, ktoré sa uskutočnia 18. júna 2016, ...
Spravodajstvo

Veliteľ SHAEF Jansen: Oznámenie

Oznámenie: Výslovne vás upozorňujeme, že v Nemecku stále platí stanné právo! Platia tu zákony víťazných mocností, zákony SHAEF. Akékoľvek porušenie ...
Spravodajstvo

Taká slovenská CovidMafia?

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE: Tieto informácie pokladám za tak dôležité, že by nemali zapadnúť prachom. Ba práve naopak, oni majú potenciál doslova ...
KultúraSpravodajstvoVernár

Pozývame na folklórne slávností do Vernára

Už 11. ročník Vernárskych folklórnych slávností sa uskutoční 16. júna v miestnom amfiteátri vo Vernári. Program folklórneho dňa: 14.00 – ...
PozvánkyVernár

Obec Vernár pozýva na oslavy 76. výročia SNP spojené s výstupom na Koľvač

http:/vernar.sk
GánovceŠportVernár

Hasičské súťaže v Gánovciach a vo Vernári

Dobrovoľní hasiči  O pohár starostu obce Vernár Rázovitá horská obec Vernár, zaujímavá dedinka pod Vernárskym sedlom sa rozprestiera v chránenom prírodnom prostredí ...
Spravodajstvo

MUDr. Ján Lakota, CSc.: PODVOD MENOM VAKCÍNA. NECHRÁNI PRED NIČÍM, MÁ NEUVERITEĽNÉ MNOŽSTVO NEŽIADÚCICH ÚČINKOV, KTORÉ KONČIA AJ SMRTEĽNE!

SLOVENSKO: V jeseni minulého roku sa na Slovensku uskutočnilo niekoľko kôl masívneho celoplošného „testovania“. Na tejto vojenskej operácii sa pod ...
Aktualizované 25.11. 03:15
Spravodajstvo

ZNOVA NÚDZOVÝ STAV UŽ AKO ŠTÁTNE ZRIADENIE SLOVENSKEJ REPUBLIKY S OBMEDZENIAMI AKO VO VOJNE! Zákaz vychádzania v určenom čase možno určiť iba v čase vojny a vo výnimočnom stave. Nie v núdzovom! A môže tak učiniť iba Národná rada SR.

VLÁDA SR dnes 24.11.2021 vyhlásila uznesením č. 695 núdzový stav dňom 25. novembra 2021 na obdobie 90 dní, obmedzila slobodu pohybu ...