Rasizmus – sionizmus… etc.

1. apríla 2023

*Fordizmus*

Je možné, žeby Henry Ford [Foto:1] mal predsa len pravdu? Áno, reč je o nikom inom, ako o sympatizantovi nacistického režimu, ale predovšetkým o americkom vynálezcovi a podnikateľovi, priekopníkovi automobilového
priemyslu a priemyslu ako takého vôbec. Jeho meno bude navždy spojené s úspechom, ktorého vízie a ich realizácie znamenali nielen revolúciu v priemysle, ale pod ich vplyvom aj veľký vplyv na modernú kultúru, až do takej miery, že mnohí historici nazývajú toto obdobie ekonomickej a sociálnej explózie aj ako *Fordizmus*. Ako som už predznačil, jeho (Fordov) obdiv k fašizmu a dokonca aj nie až tak známy fakt o otvorenej forme podpory nacizmu, aj spoločenský a aj finančne, je kulantne maskovaný a strážený. Dôvodov pre vytváranie takéhoto „status quo“ by sa našlo veľa.

*Trilaterálna komisia*

Je tomu tak aj dnes. Doba ktorú žijeme je érou, keď pomaly všetko buď schvaľujeme, či zvelebujeme, alebo naopak všetko spochybňujeme, ba až zakazujeme. Čiernobiela filozófia existencie. ■(príloha)
Buď alebo. Áno, tak ako ťažko sa v tom zorientujem aj ja sám, tak je aj zložitá orientácia z pohľadu celého, celučičkého človečenstva. Platí to univerzálne! Kde teda začať? Je tomu už 50 rokov, čo na podnet Davida Rockefellera [Foto:2] (1973) vznikla tzv. *Trilaterálna komisia* Ide o privátnu organizáciu bývalých politikov, diplomatov a biznismenov na podporu bližšej a efektívnejšej spolupráce medzi pôvodne tromi štátmi resp. svetovými regiónmi USA/DSA, Európy a Japonska. Exaktne trojstranná. David Rockefeller bol v tom čase predseda Rady zahraničných vzťahov (Council of the Foreign Relations, CFR). Trilaterálnu komisiu podnes chápeme ako odnož CFR. A aký to má súvis s nami, resp. Fordom? Ing. Rastislav Káčer, člen poverenej slovenskej vlády, ako minister zahraničných vecí a to nie hocakej, ale dočasne poverenej, sa tiež z nenazdajky objavil na zozname aktuálnych členov európskej časti práve tejto tu pertraktovanej komisie. Aha! Ing. Rastislav Káčer je tam (overte si) vedený ako: *Chairman, Globsec; former Ambassador of Slovakia do United States*. Ale pozrimeže! Jeho súčasná pozícia ministra zahraničných vecí tam však spomenutá nie je! Ak by som si predstavil, že som novinár, tak s istou dávkou investigatívneho ťahu na bránku, by som v tomto prípade určite pátral, zisťoval a overoval, aká je výpovedná kvalita, do akého vierohodného zoznamu patrí a do akej miery je aktuálna. V prípade, že úroveň relevantnosti je taká, na základe ktorej tu čerpám a píšem, tak potom ide zo strany nositeľa „modrej krvi i knižky“ o naplnenie skutkovej podstaty možno až na úrovni vlastizrady!

Tu sa natíska otázka, čo je na tom zlé sedieť v takomto „diskusnom“ klube? Nuž, ako odpoveď na ňu nám môže poslúžiť príklad. Ide o citáciu z prejavu tiež člena tejto komisie, kniežaťa Schwarzenberga, ktorý predniesol v Českej snemovni: „Rád by som prostredníctvom pána predsedajúceho upozornil pána poslanca Foldynu, že naletel falošným informáciám. Ja som nikdy nepodporoval bombardovanie Srbska. Naopak, to si dobre pamätám, tesne pred tým, ako to začalo (bombardovanie), bolo zasadnutie Commision CFR vo Washingtone a vtedy sa našli traja, bohužiaľ iba traja z tam prítomných, ktorí sa postavili proti plánu začať bombardovanie Srbska. Jeden z nich a to sa budete diviť, bol Henry Kissinger. Ďaľši bol súčasný minister zahraničia švédskeho Kráľovstva Karl Bild a nakoniec potom som to bol aj ja. Predsa je niečo úplne iné, keď tá vojna prebehla a Srbsko stratilo nadvládu nad Kosovom s tým, že nebola čo i len najmenšia nádej resp. možnosť, že by ju Srbsko získalo späť. Teda priznávam, že som uznal Kosovo ako nezávislú zem. Ale na druhej strane som bombardovanie Srbska naozaj nepodporil“.

Touto autentickou výpoveďou sa dá ilustrovať, že zasadnutie takejto komisie nie je nevinná zábavka starých pánov. V tejto a podobných komisiách sa rokuje o tom, či a kde vo svete začne vojna pod dohľadom USA/DSA. Teda ak je pán poverený minister Slovenskej Republiky Káčer, alebo bol v takejto komisii, určite bol svedkom a priamym aktérom podobných rozhodnutí. V čase, keď Amerika bojuje s Ruskom rukami a životmi nevinných ľudí na Ukrajine, keď na fronte umierajú a trpia státisíce ľudí, je to len a len zásluhou takýchto *netvorov*! Rovnakých ako je aj súčasný poverený minister zahraničia SR Káčer. Neviem v akých formáciách alebo v akých komisiách je aj ďalší vítečnik slovenskej politickej elity MUDr. Peter Osuský, CSc.? Ale jeho všeobecne známe vyjadrenia a postoje, tomu nasvedčujú, že kdesi tam patrí. Pre ilustráciu len tie dve jeho najfrekventovanejšie vyjadrenia: „Lebo nemôžem a hádam nikto na svete nemôže povedať, že napriek všetkému, čo sa deje, by malo byť naším konečným, radostným cieľom Červené námestie, ktoré bude ploché, lebo na ňom nebude nič stáť, a bude tam len ticho cvrlikať stroncium 90.“ Spolu s rovnakým cynizmom i s etickým postojom samotného deklarátora a poslanca Petra Osuského vanie aj smrad nezmenenej krutosti a brutality z jeho ďalšieho vyhlásenia: „Nemám pocit viny za bombardovanie Juhoslávie, Srbi si to zaslúžili. Myslím, že slušný Srb je rád, že sa zbavil Miloševiča, tak ako sa slušný Nemec zbavil Hitlera aj keď ho to stálo vybombardované Nemecko.“ Iné krajiny celkom isto neboli dobrovoľne vybombardované, zo svojej vôle reorganizované a preformátované na obraz USA/DSA. Však pán poslanec Osuský? Aby hneď pokračoval: „Tak len toľkoto na dookola opakujúcu sa rozprávku o chudákoch Srboch, ktoré ako holubice boli bombardované mojou vinou. Neboli mojou vinou. Zaslúžili si to“.

Je množstvo podobných proklamácií a nič mysliacich sa demagogických propagánd u množstva „mierumilovných anjelov“. Nie, nedá sa mi uveriť toľkej zlobe! Nerozumiem. Všetci predsa cítime a vieme, že vojna je zlá za každých okolností! Ak počúvame tieto a im podobné vyhlásenia; tak je celkom zjavné; že niekto na rozdiel od nás si ju praje. Veď načo by existovali takéto komisie, či celý zbrojný komplex? Opakujem a zároveň dúfam, že väčšina ľudstva kričí vojne nie! Z tohto dôvodu mi nevdojak napadol preslávený výrok Henryho Forda…
„Skúsme skontrolovať 50 najbohatších finančníkov, hlavne zo židovského prostredia, ktorí neustále vedú vojny pre svoj vlastný zisk – a vojny skončia“. Žeby rasizmus?

V tejto súvislosti mi prišla na rozum iná medzinárodná formácia, ale iného vektoru a s iným cieľom. Vždy to boli, sú aj budú zákulisné šachy; ktoré ovládajú svet. Hra šedých eminencií. Častokrát s opačným etickým poslaním. Ako aj táto:

*Zákulisné šachy – neznáma Trojdohoda*

Koľko je tých, čo niečo vedia, o dôvode, pozadí a zmysle tajnej dohody uzavretej medzi
*(1)* Josifom Vissarionovičom *Stalinom* [rus. Иосиф Виссарионович Сталин, vlastným menom po gruz. იოსებ ჯუღაშვილი Josif Džugašvili] [Foto:3] *(2)* Johnom Davisonom *Rockefellerom Jr.* [Foto:4] *(3)* Luisom Nathanielom von *Rothschildom* [Foto:5] v júni 1945, a ktorá pomohla udržať mier počas 75 rokov?

Ja osobne som sa konkrétnejšie o jej existencií dozvedel až z reportu-opisu jednej bádateľskej cesty a štúdia. Pred niekoľkými rokmi, počas návštevy Edinburghu a za výraznej pomoci priateľa, žurnalistu Petra Formana, (ktorý žije vo Veľkej Británii už bezmála 20 rokov) sa Peter dostal do *Britskej kráľovskej knižnice*. Do sekcie vojenskej histórie. Pôvodne tam išiel hľadať originál Encyklopédie Britanica, ktorý sa tam zachoval ako jediný na svete aj s možnosťou do nej pozrieť. Vtedy ho totiž zaujímala skutočnosť, čo sa v nej píše o Slovanoch, slovanskej kultúre a o Veľkej Tartárii. [Foto:6]

Zrejme náhodou, sa dostal k veľmi „prazvláštnej“ kópii neznámeho dokumentu, o ktorom sa prakticky nevedelo nič. Konkrétne išlo o útly dokument, ktorý bol napísaný nielen po anglicky, ale aj v ruskom jazyku. Bol podpísaný iba pár týždňov po vojne! Presnejšie *24. júna 1945*. Nakoľko v tento deň oslavovali starí Slovania sviatok slavjanského boha a bojovníka *Jarila* [Foto:7] a tiež bývalo tradíciou v Slovanskom svete v tento deň podpisovať mierové dohody, ktoré mali zabezpečiť pokoj zbraní aspoň na dve generácie. Zbystrel som. Boh Jarilo mal totiž zlatý štít, ktorý však mohol vziať do ruky len v čase vojny. Inak musel byť zbroj uložený v sieni bohov. Toľko o jeho vojnovej výzbroji sa hovorí v Ruských bylinach a prastarých bájach a povestiach.

Ale aby sme neodbočili od pôvodnej témy. Stručný a relatívne laicky zreprodukovaný obsah predmetnej zmluvy je, že podľa povojnovej dohody podpísanej medzi *J.V.Stalinom* a rodmi *Rockefellera* a *Rotschielda*, bola podpísaná táto listinná dohoda, kde sa oba „chazarské“ rody zaviazali „Vodcovi Sovietskeho zväzu J.V. Stalinovi“ k tomu, že dajú pokoj populáciám v „Stalinovom východnom bloku“ na „jeden ľudský život“. *To malo znamenať, že 75. rokov nebude medzi nimi a ich „Západom“ na jednej strane a „Slovanským východom“ na strane druhej žiadny konflikt väčšieho rozmeru a teda ani svetová vojna!*

Podpísané to bolo na jednej strane J.V.Stalinom a Ivanom Stepanovičom Konevom (jeden z hlavných vojenských vodcov druhej svetovej vojny, ruský maršal) za Sovietsky zväz a Johnom O. Rockefellerom ml. a Louisom Nathanielom von Rothschildom za druhú stranu. Podpísali to v Berlíne. Dátum uzavretia zmluvy bol 24. júl 1945.

Musím potvrdiť. Že do doby, než sa mi tento dokument dostal do rúk, som „domnelým konšpiračným teóriám“ nikdy nevenoval ani tú najmenšiu pozornosť. Ale na druhej strane je pravdou, že o tejto dohode som niekoľkokrát počul už predtým. Pravda nič konkrétneho. Len tak, akože, niečo snáď existuje? Akýsi dokument tohto druhu a nielen zo sprostredkovaného počutia, ale párkrát aj od môjho otca, ktorý tiež bojoval v 2. svetovej vojne. Pravdaže som to bral skôr ako takú kuriozitu. Ale po tejto praktickej skúsenosti, som už nikdy viac nebral na ľahkú váhu informácie, ktoré sa zdali byť nielen nepravdepodobné ale dokonca až vymyslené.

Čo sa dá z existencie toho dokumentu uloženom v kráľovskej knižnici odvodiť?


Po prvé – je zjavné, že existuje niečo, o čom verejnosť ani len netuší, čo sa týka histórie a dohôd medzi Východom a Západom.
■ Po druhé je vidieť, že J.V.Stalin bol naozaj – veľká osobnosť svetovej politiky. Veď túto dohodu prišli do Berlína osobne podpísať vodcovia alebo skôr najvýznamnejší členovia chazarského klanu, ktorí boli tiež zakladateľmi organizácie, ktorá sa dnes označuje po celej planéte ako „Deep State Cabala“, a ktorá ovláda skoro všetky vlády a krajiny sveta.
■ A po tretie je priam úžasné zistiť, že túto dohodu si obe nepriateľské strany ctili aj po smrti ich protagonistov a signatárov!

To by bolo asi tak všetko k tomuto významnému historickému dokumentu, ktorý mal určitý významný vplyv nielen na povojnovú politiku, ale hlavne po celú dobu trvania studenej vojny s akcentom na priebeh takzvanej Karibskej krízy i na následne roky, a roky povojnových revolúcií, ako napríklad v rokoch 1948, 1956, 1968, 1989…. atď.

Tak teda zamyslime sa, premýšľajme a počítajme. Kedy nám táto významná a utajovaná zmluva vyexpirovala? Sú to jednoduché počty. Počítajme 75 rokov od vojny a vyjde nám dátum 24. júna 2020.
Mimoriadne zaujímavý je fakt, že v rovnaký deň, sa konali v Rusku oslavy „Dňa víťazstva“ spolu s veľkolepou vojenskou prehliadkou. Ktorá sa mala pôvodne konať až 3. septembra? Tato okázalá a geostrategicky cielená demonštrácia sily sa odohrala za zvláštnych okolností. Podľa osobného nariadenia prezidenta Ruskej federácie Vladimíra Vladimiroviča Putina sa táto prezentácia sily konala práve v deň ukončenia platnosti tejto „zmluvy o prímerí“, spred 75 rokov. Teda už v dobe, keď *východu* vládnu potomkovia J.V.Stalina a *západu* potomkovia z rodov Johna D. Rockefellera ml. a Louisa Nathaniela von Rothschilda. Skrátka prímerie trvajúce 75 rokov medzi najväčšími nepriateľskými frakciami tejto planéty sa skončilo pred vyše dvoma rokmi.

*Možné vysvetlenie*


Čo sa dá o celej situácii tak asi dodať? Jeden fakt je celkom zrejmý.
■ Prezident RF Vladimír Vladimirovič Putin 24. júna 2020, teda v deň vypršania zmluvy, dal jasne najavo silám „Deep State Cabala“ nielen v USA/DSA, ale aj v EÚ a po celom svete silu a odolnosť Ruskej Federácie. Tento odkaz bol a stále je mierený po celej planéte, a konkrétne odkazuje celému svetu, že „os“ Washington, Londýn, Berlín, Zürich… sa má mať na veľkom pozore. Teda ak by chceli smerom na Rusko niečo skúsiť. Je to signál a „jasný odkaz“, že Rusko je už dobre pripravené odraziť akýkoľvek útok alebo revanš zo strany Deep State Cabala, alebo NWO. Rusko na čele s Putinom to zjavne robí preto, že druhá frakcia už začala „horúcu vojnu“ v USA/DSA s exprezidentom Donaldom Trumpom a jeho prívržencami, kde sa ho snažia čo najskôr eliminovať. Rovnaký scenár sa realizuje aj v EÚ. Plazivé preberanie moci à la Sorös s jeho otvorenou spoločnosťou. Putin však pochopil, že keď Trump definitívne „prehrá“, príde na rad Rusko! Preto Deep State Cabala v deň vypršania zmluvy poslala odkaz a znamenie, že vie o tom, že *„zmluvný“ mier je na konci a je pripravený sa nielen iba brániť!*

Nedá mi ešte nespomenúť známu príhodu, ktorá sa stala pred smrťou generalisima J.V. Stalina. Staré pramene hovoria o tom, že keď už bol na tom Stalin dosť zle, nechal si zavolať celé politbyro, a v krátkom rozhovore, pretože už nemal dosť síl, im povedal asi toto.
Citujem:
„Varujem vás všetkých čo ste tu! Nedopustite, aby sa Sovietsky zväz rozdrobil na malé štátiky! Aby bol tak po mojej smrti porazený imperializmom! Neverte nikdy chazárom! Keď umriem, tak po mojej smrti nastane na chvíľu politické vákuum. Sú to imperialisti a spolu s Anglosasmi a nacistami, čo k nim po vojne utiekli, by nás najradšej zasypali bombami a zničili. Ak by im nehrozila nukleárna zima. Nielen všetkých Slovanov, ale predovšetkým nás Rusov, nenávidia na smrť! Na to nikdy nezabúdajte!“ (a povedal to etnický Gruzínec). Keď im povolíte, aby sa zmocnili čohokoľvek, čo je naše a čo sme si draho vybojovali vlastnou krvou, vlúdia sa k nám, medzi nás, získajú si vašu dôveru a potom vás všetkých do posledného rozdrvia medzi prstami ako voš! Nikdy chazarskej západnej mafii v „Novej Judei“ neverte! Sú to slizké hady a jaštery, čo sa spoja aj so samotným Satanom, len aby nás mohli všetkých do jedného pozabíjať a to akýmkoľvek spôsobom! Nedovoľte preto za žiadnu cenu rozpad Sovietskeho zväzu! Rusko prežije iba keď bude veľké a silné!“

Čo dodať na záver?

Je dôležité po mnohých rokoch znovu si pripomenúť i vidieť, slová a dá sa povedať aj proroctvo J.V.Stalina na smrteľnej posteli. To sa vyplnilo bezmála do bodky. Teraz už len musíme dúfať, že sa nevyplní aj druhá časť proroctva o tom, čo má nasledovať, keď po 75. rokoch skončí 24. júna 2020 o jedenástej hodine dopoludnia platnosť dohody o „kľude zbraní“ medzi „Západnou kultúrou smrti“ a „Slovanským svetom“.

Zatiaľ podľa toho, čo sa deje v „Západnom svete“, teda v USA/DSA a v EÚ, nastane skôr to, čo Stalin na smrteľnej posteli nechcel, aby sa stalo. Tušil správne, že keď nebude mať Rusko aspoň z polovice takého silného vodcu ako je on sám, jeho koniec je viac než istý! Aspoň vieme, prečo Putin tak leží v žalúdku tej druhej strane.

Niekoľko postrehov a skromný dovetok k horeuvedenému. Ak si zanalyzujete všetky pre a proti, tak sa vám na otázku rasizmu resp. antisemitizmu či sionizmu bude ľahšie odpovedať. Viacej informácií môže čitateľ nájsť v diele *Sionizmus* od Alfreda M. Lilienthala 
(25. decembra 1915 – 6. októbra 2008) [Foto:8] Lilienthal bol americký Žid, ktorý bol prominentným kritikom sionizmu a štátu Izrael, ale aj mnohých iných. Otázka antisemitizmu a hlavne sionizmu je často diskutovaná, a preto sa s ňou tu nebudem zaoberať. Skôr chcem upozorniť na komparáciu sionizmu s ostatným svetom. Niečo som už naznačil ústami Henryho Forda o zodpovednosti za vojny, ale pre nás je dôležitejšie pochopiť situáciu a dôvody dneška a tej časti sveta, ktorú zdieľame spoločne so susedmi. Pred pár dňami medzinárodný súdny dvor v Haagu vydal zatykač na Vladimíra Vladimiroviča Putina. Je naivné si myslieť, že sa jeho naplnenie aj vykoná. Cieľom isto nie sprostých jeho protivníkov, je vyvolať v Rusku proces, ktorý by viedol k jeho odstaveniu od moci v zmysle toho, čo sme už vyššie spomínali. Osobnosť Putina je veľkou prekážkou pre spracovanie citových elít Deep State. V inom článku som písal o *Jalte N⁰ 2* To je reálna vízia aj s dôsledkom procesu *Norimberg N⁰ 2* a zároveň najväčšia nočná mora a posledná šanca tzv. *korporátnych liberálov* Tu už nejde len o moc a bohatstvo. Ide o všetko.

*Existencializmus*


■  alebo tiež „filozofia existencie“ je smer súčasnej filozofie (najväčší vplyv mala medzi rokmi 1920 – 1960), ktorý nadviazal o. i. na myslenie B.Pascala, S.Kierkegaarda, Unamuna, Dostojevského, Nietzscheho a Husserla.

Existencializmus v odmietavej reakcii voči metodologizmu a gnozeologizmu začiatku dvadsiatych rokov minulého storočia sústreďuje svoju pozornosť na ontologickú problematiku: bytie nie je podľa existencialistov ani empirická realita, ktorá nám je daná v zmyslovom vnímaní, ani racionálna konštrukcia, ktorú nám poskytujú vedy, ani inteligibilná realita, za ktorú ho považuje tradičná špekulatívna filozofia. Bytie je to, čo sa nám odhaľuje v našom vlastnom bytí (označovanom existencialistami ako existencia), a to ako niečo transcendentné, a javí sa nám alebo ho prežívame ako tajomstvo.

Zľava dole: Kierkegaard, Dostojevskij, Nietzsche, Sartre [Foto:9]

Simone de Beauvoir, Jean-Paul Sartre a Che Guevara na Kube v roku 1960. [Foto:10]

Interpretácia bytia a existencie sa u predstaviteľov existencializmu odlišuje v súlade s matricou kategórií, ktoré intervenujú v ich filozofickej reflexii: rozlišuje sa tzv. teistický existencializmus (kľúčovou a často zároveň explicitne fungujúcou kategóriou, ktorá tu intervenuje vo filozofickej reflexii, je kategória boha) a tzv. ateistický existencializmus (v matrici kategórií intervenujúcich v jeho filozofickej reflexii buď nie je prítomná kategória boha, alebo ak aj je prítomná, tak nemá kľúčové postavenie a neraz funguje iba implicitne).

*ЯHR*

Poteší nás, ak vás článok obohatil o iný uhol pohľadu a ďakujeme vopred, ak podporíte ľubovoľnou čiastkou slobodu slova na náš účet v ČSOB IBAN: SK80 7500 0000 0040 1415 4359


Zanechajte nám komentár

Predchadzajúci článok

Spravodajstvo

„DIABOLSKÝ PLÁN“ Európskej únie

Európska obranná agentúra (EDA) so sídlom v Bruseli v pondelok 20. 3. 2023 oznámila, že celkovo 17 členských štátov EÚ ...

Nasledujúci článok

Spravodajstvo

Digitálna mena centrálnej banky (CBDC) je konečná fáza & ukončí ľudskú slobodu - časť 1.

časť 1/2. Digitálna mena centrálnej banky – CBDC ukončí ľudskú slobodu. Jej presadzovanie má len jeden zámer: väčšia kontrola a dohľad ...
NÁZOR

Atentát na premiéra Fica v slovenskom, európskom a svetovom konceptuálnom rozmere

Ak nešlo Fica zastaviť šeligovským (Kuciak 2018) alebo Šimečkovským prevratom v uliciach, ani pri parlamentných či prezidentských voľbách, prišla na rad ...
NÁZOR

Pohľad na Von der Leyenovú a digitálne euro – Milan Uhrík

Rozhovor s europoslancom Milanom Uhríkom na témy: Ako pomáha strana Republika kandidátom, ktorí sú na jej kandidátke do Europarlamentu s ...
Aktualizované 25.5. 10:08
NÁZOR

Ako ďalej financie v SR – Pavol Ľupták

Rozhovor na témy: Ako ďalej financie v SR? Siahne vláda na úspory občanov? Prečo všetci vysokopostavení poslanci SNS kandidujú aj ...
NÁZOR

Ustupovať či neustupovať? Byť či nebyť? VÝZVA!

Ilustračný obrázok: neustupuj Ustupovať či neustupovať? Byť či nebyť? VÝZVA! V súvislostiach s dnešným dianím okolo atentátu na Roberta Fica ...
NÁZOR

Reakcia k streľbe na Roberta Fica

Reakcia k streľbe na Roberta Fica Korporácie, média a politici? Kto stupňuje napijete? Čo ohrozuje demokraciu? Násilie, rozdeľovanie a šikana. ...
NÁZOR

Chcete počuť aká je situácia na východnom fronte?

Poďme si s JUDr. Harabinom oprášiť dejiny a pozrieť sa na fakty, ktoré sú výslednicou správania sa nielen našej bývalej, ...
Aktualizované 25.5. 03:11
NÁZOR

Štatút moderátora verejnoprávnej politickej debaty

OPAKOVANÝ PODNET RADE PRE MEDIÁLNE SLUŽBY Osoby bez verejného osobného názoru hoc aj v spore „zem je plochá či guľatá“. ...
NÁZOR

Prečo došlo k atentátu na premiéra SR? – Štefan Harabin

Rozhovor na témy: Súdna rada – súčasný stav Vývoj v Ukrajinsko-Ruskom konflikte Vzťahy Rusko-Čína Prečo došlo k atentátu na premiéra ...
Aktualizované 25.5. 12:29
NÁZOR

CENA PRE TATU ŠIMEČKU? Napľutie do tváre Slovákov!

Perly Martina M. Šimečku, zdroj: FB/Napalete PRIEMERNOSŤ NEMÁ ZMYSEL. Udelenie osobitnej novinárskej ceny „Osobnosť slovenskej žurnalistiky“ Martinovi M. Šimečkovi považujem ...
NÁZOR

Fico žije, nech žije Fico!

Moja viera a nádej hraničí s presvedčením, že Róbert Fico prežije a uzdraví sa. Všetko zlé je na niečo dobré. Ako človák, ľudská osoba ...