NWO ako mocenský PÁD elít – 2.diel

20. augusta 2022

Diskusný program s Ing. Jaroslavom Tichým a Ing. Petrom Ježkom na tému uchvátenia planéty parazitálnou silou a jej následný pád s prechodom ľudstva do Zlatého veku.

Ing. Jaroslav Tichý: Odporúčam neveriť strašiakom ani z masmédií ani z tzv. „ezosveta“ poukazujúceho prstom na toho, kto je a kto nie je temný. Človek so srdcom, čistou láskou a intuíciou ľahko spozná, kto koná v láske a kto do svojho konania tlačí svoje ego. Rovnako ako pri práci s kyvadlom, aj pri práci pre ostatných musí byť škatuľka ego na nule. Táto doba nie je pre každého, nie každý úplne chápe podstatu celej „hry“ a nie každá duša sa rozhodla procesom prejsť. Niektoré sa chceli iba zúčastniť určitej jeho časti.

Andrea: Došlo k uchváteniu tejto planéty entitou – parazitom pred stovkami tisíckami rokov a táto entita dlhodobo žije a preto je schopná naplánovať veci, čo súčasná populácia nie je schopná vidieť celý ten rozsah, celú tú hrôzu, čo sa tu uskutočnilo. Parazit kompletne zdevastoval postupnými krokmi celú túto planétu a je potrebné prebudiť ľudské rody aby sa skutočne chopili svojej vlastnej vlády. Nový svetový finančný model, čo je prípravná etapa prechodu do nového civilizačného modelu, americký zákon NESARA, celosvetová dohoda GESARA, národné agendy a zákony NESARA.) Jedná sa o epochálnu zmenu. Ľudia vôbec nechápu rozsah a hĺbku celej tejto záležitosti a kam to celé smeruje. Všetko je zverejnené, akurát, že ľudia to nečítajú, problém je v nezáujme a lenivosti ľudí, preto je potrebné zobudiť sa, prebrať sám za seba zodpovednosť a nepretržite sa učiť a zoznámiť sa s novými skutočnosťami.

Julek: Rozbieha sa osvetová akcia, uvedenie do problematiky, leták s novými informáciami. Ľudia nechcú na sebe pracovať, najväčší problém je lenivosť, výhovorky na nedostatok času, nepochopenie situácie a pojmov.

Veľa zdaru na divokej ceste k svetu bez matrixu klamstiev a manipulácií ❤️ email na Ing. Tichého: tichy.jar@seznam.cz

Charakteristika NWO:

Cieľ: je návrat do modernejšej podoby stredoveku s fašistickými totalitnými prvkami vlády v jednej ríši s pyramidálnym usporiadaním moci. (Pyramída NWO)

Perspektíva ľudstva: Depopulácia planéty = likvidácia 90 % ľudstva na Zemi, očkovanie chemtrails, vojny, chémia v zubných pastách, v jedle, vode, umelý hladomor, atď… t.j. z 7,8 miliárd ľudí na 1 miliardu, „zlatú miliardu“, pozdejšie len 500 mil.

Osud ľudstva: Pretransformovanie preživších ľudí na biorobotov, ich čipizácia, kontrola na diaľku a riadenie. Používanie sociálnych kreditov a ich odoberanie v prípade neposlušnosti, či zlých myšlienok, teda úplný zánik ľudstva.

Formy politického usporiadania sveta: Jediná stredoveká ríša podľa mocenskej pyramídy NWO s kastovým systémom, postavenie jednotlivých osôb je dedičné, bez ohľadu na schopnosti a usilovnosť, totalitné fašistické prvky a metódy.

Majetok: Zbavenie všetkých ľudí majetku, aby sa cítili šťastní.

Zadlženie: Dlhy občanom a štátom zostávajú a sú vymáhateľné a budú využité ku zbaveniu ľudí majetku a prevzatia štátu.

Zdroj obživy: Otrocká práca pre preživších a udeľovanie sociálnych kreditov k zabezpečeniu základných životných potrieb.

Peniaze: Starý svetový finančný systém založený na dlhu. (pozn. peniaze, ktoré de facto neexistujú). Jedna celosvetová digitálna mena podložená dlhmi, dostupná podľa miery poslušnosti a oddanosti otrokov otrokárovi. (pozn. skutočne to už beží, pretože v Číne to už dokonale funguje).

Armáda: Jediná celosvetová, rovnako aj polícia.

Náboženstvo: Jediné, univerzálne podľa potrieb vládnucej dynastie (pozn. uctievanie Baala – Satana samozrejme s krvavými detskými obeťami).

Jednotlivé prípravné etapy k prechodu do nového civilizačného modelu: Depopulácia (chemtrails, chémia v zubných pastách, vo vode, potravinách, očkovanie , umelé hladomory, vojny… Deindustrializácia Európy, čiastočne aj USA , emisné povolenky, presun časti priemyselnej výroby z USA na Ďaleký východ, Greendeal, odpájanie Európy od energetických zdrojov, hry na uhlíkovú stopu a znižovanie uhlíku a ďalších prvkov v ovzduší často potrebných pre prírodu. Greatreset – zbavovanie ľudí majetku, prerozdeľovanie planetárnych zdrojov pre mocenskú a podnikateľskú elitu NWO, likvidácia strednej triedy, drobného a stredného podnikania. (pozn. už teraz je nábeh na to, teda riadenie nie je na národnej úrovni, ale nadnárodne a globalisti používajú EÚ na to, aby vykonávala ich agendu, rovnako vysoké ceny energií sú toho dôkazom, atď…

Charakteristika Zlatého veku:

Cieľ: je to obrana planéty Zem a ľudstva, postupné zjednotenie záujmov ľudstva na Zemi a premena Zeme na plnohodnotného člena galaktickej federácie včítane súvisiaceho vedomostného, technického a morálneho vzostupu ľudstva.

Perspektíva ľudstva: Rozvoj ľudstva, ovládanie uvoľnených patentov a vynálezov, perspektívne osídľovanie i ďalších planét a zároveň byť súčasťou galaktickej federácie svetov a byť plnohodnotným členom.

Osud ľudstva: Nástupom nových technológií sa ľuďom predlží voľný čas pre rozvoj ľudskej osobnosti, pre všestranný rozvoj ľudskej spoločnosti, pre skúmanie, znalosti, vylepšovanie nášho tela i morálnych hodnôt.

Formy politického usporiadania sveta: Multipolárne blokové usporiadanie sveta, súčasťou jednotlivých blokov budú národné štáty so svojou suverenitou, demokracia, ďalšie usporiadanie blokov, t.z., že bude federalizovaná celá planéta, ale budú samostatné, svojbytné územné celky podľa kultúr, podľa všetkých možných svojbytností, ale všetci budú spolupracovať a všetci budú jedným spojeným ľudstvom. Akcent bude kladený na jednotlivé štáty, ktoré budú mať svoju suverenitu, prebehne oddlženie štátov – suverénne štáty. Základ národných štátov bude v rodine (otec, matka, deti), ďalšie usporiadanie podľa konkrétnych blokov.

Majetok: Ponechať poctivo nadobudnutý majetok ľudom, peniaze budú už len ako prostriedok zmeny, nie na uchovávanie hodnôt, ako majetku a zaopatrenie ľudí všetkým potrebným, t. z. že ľudia nebudú pociťovať núdzu, hlad, nič..

Zadlženie: V Zlatom veku po vyhlásení dohody Gesara dôjde k oddlženiu ľudí i štátov – suverénni ľudia i suverénne štáty.

Zdroj obživy: Nepodmienený garantovaný príjem pre každého, aby boli všetci zabezpečení a je možnosť privyrobenie si pre záujemcov, pokiaľ majú či ponúknuť spoločnosti, znalosti, schopnosti, zručnosti, atď… navrátenie cien cca do roku 1960, teda nízke ceny.

Peniaze: Nový svetový finančný systém založený na národných menách krytých zlatom, ďalšími cennými kovmi a surovinami. Meny budú digitálne i účty všetkých klientov budú vedené kvantovým počítačom, ktorý bude tiež vykonávať finančné transakcie s využitím blockchainu.

Armáda: V Zlatom veku národné armády budú odzbrojované a budú slúžiť ako pomocný prvok, ťažene amerických jednotiek domov, celosvetový zákaz jadrových zbraní a prechod k mieru a život v mierovej spoločnosti.

Náboženstvo: Bez obmedzení a s najväčšou pravdepodobnosťou výhľadovo bez náboženstiev, pretože ak človek nadobudne potrebné vesmírne znalosti, ktoré má mať.

Jednotlivé prípravné etapy k prechodu do nového civilizačného modelu:


Zprávy z Galaxie – Oraa Nataru Shari

Zanechajte nám komentár

Predchadzajúci článok

Za zrkadlom

Masky spadli a neustále padajú

…..je krutá doba. Doba odhalenia všetkého. Na druhú stranu ale vek priam skvelý. Začína totálne odhalenie všetkých klamstiev, pretvárok. Sami to pozorujete vo svojom ...

Nasledujúci článok

Spravodajstvo

Súčasná kríza vzbudí v ľuďoch zúrivosť, elity proti nim použijú silové zložky

Peter Staněk 4. diel: Súčasná kríza vzbudí v ľuďoch zúrivosť. Elity proti nim použijú silové zložky Apokalypsu sme si zvykli vnímať ...
NÁZOR

Z médií sa stal nástroj na vymývanie mozgov. Nebojte sa!

MUDr. Soňa Peková: Mainstream vo vede je plný falše a informácií, ktoré nie sú pravda! Z médií sa stal nástroj na ...
NÁZOR

Európska únia prináša extrémizmus | Peter Drulák

Prečo nie je možné, aby nadnárodná byrokracia diktovala, čo sa bude diať na úrovni národných štátov. Rozhovor s profesorom Ing. ...
NÁZOR

Ľuboš Blaha k X. výročiu Zem&Vek

Luboš Blaha oslavoval 10. výročie časopis Zem a vek. Bolo mi cťou, že som mohol krátko vystúpiť a zablahoželať Tiborovi ...
NÁZOR

Stretnutie priaznivcov infovojny v Jure/Hronom

V Jure nad Hronom sa konalo opäť stretnutie priaznivcov infovojny: video 2. časť, v ktorej je zaznamenané vystúpenie JUDr. Štefana ...
NÁZOR

Harabin: Som hrdý na svoj výrok o ruskej špeciálnej vojenskej operácii a zopakujem ho ešte tisíckrát

„Štátne orgány zamlčujú konkrétne fakty,“ reaguje exminister Štefan Harabin na vyhlásenie Úradu verejného zdravotníctva o úrovni radiácie na Slovensku. V ...
Aktualizované 5.6. 23:30
NÁZOR

Ideme nesprávnou cestou – Peter Vačok

Táto cesta nie je v súlade ani s Ústavou, ani s prezumpciou neviny Zavlečenie Kováča ml., útek z Leopoldova spojený ...
Aktualizované 7.6. 00:04
NÁZOR

"Sprostá pomsta" Lipšica pánovi Harabinovi

Róbert Fico: od 32:30 min. reakcia na Lipšicovu obžalobu za výrok Štefana Harabina o Putinovi Tlačová beseda predstaviteľov strany SMER ...
NÁZOR

Odlíš sa alebo zomri | Ján Semaňák

Rozhovor s podnikateľom Jánom Semaňákom, zakladateľom vydavateľstva TORDEN a zakladateľa likérky a tvorca značky TATRA TEA. Ako zakladal nápoj Tatratea? ...
NÁZOR

So Štefanom Harabinom na TV Slovan

Milí priatelia, v televízii Slovan som dnes, okrem iného hovoril, ako americko-sorošovský agent ÓDOR (v preklade nepríjemný zápach) zasmradil slovenskú ...
NÁZOR

Žiadna pandémia tu nebola & chcú úplnú kontrolu - Dr. Michael Yeadon

Dr. Michael Yeadon, bývalý šéf výskumného oddelenia pre Pfizer nedávno prehovoril na demonštrácii v Londýne. Skvele zhŕňa všetko, čím sme si prešli ...