Veľké investície do školy v Spišskom Bystrom

4. marca 2021

Základnú školu s materskou školou v Spišškom Bystrom navštevuje viac ako 300 detí a žiakov prevažne zo zriaďovateľskej obce Spišské Bystré, z Kravian, z Hranovnice a Popradu. Škola je v okrese Poprad známa dosahovanými výsledkami zo športových súťaží, kde úspešne konkuruje športovým popradským školám. Za posledné dva roky, pod vedením riaditeľa Mgr. Štefana Luhu, zainvestovala do enviromentálnej výchovy. V tomto smere sa môžu popýšiť niekoľkými významnými projektami.

V školskej záhrade vybudovali Ekoučebňu a zádržné jazierko spolu s náučnou tabuľou – Kolobeh vody. Vačšou investíciou bolo vybudovanie kútiku s chovom zajacov a sliepok, výsadba ovocného sadu s 50 stromami a 50 ovocnými kríkmi. Za finančnej pomoci Nadácie VÚB v sume 5 000 € zrealizovali Vtáčí náučný chodník.  Projekt zahŕňa náučné tabule, zádržné jazierka so solárnou fontánou, pocitový chodník, hmyzí domček, drevené minipódium s lavičkami pre deti materskej školy, bylinkovú špirálu a kameru do bocianieho hniezda.

Každý žiak si žiada individuálny prístup. Preto je dôležité uchopiť osobitosť každého dieťaťa a rozvíjať u neho to, k čomu má predpoklady. „Veríme, že v každom dieťati sa ukrýva nejaký druh nadania. Naša škola preto žiakom ponúka možnosť vybrať si z viac ako 20 krúžkov, v ktorých si môžu rozvíjať svoj talent,“ povedal riaditeľ školy Š. Luha. O umelecké talenty sa v škole stará ZUŠ Rosnička so svojimi odbormi: tanečný, výtvarný, hudobný – klavír, husle, gitara. Športovo nadaní žiaci si môžu vybrať zo siedmich športových krúžkov: futbalový, bedmintonový, florbalový, strelecký, gymnastický, turistický a hasičský. Tí, ktorí prahnú hlavne po vedomostiach, majú k dispozícii vedomostné krúžky: svet matematiky, Slovenčina – rodná reč moja, staň sa svetobežníkom, lomihlav, fyzikálny krúžok, bádateľ a angličtina hrou. Pre tvorivých majú pripravené krúžky: šikovníček, časopis Pohľad a tvorivé dielne.

Okrem investovania do vybavenia školy a učební sa v uplynulom roku zrealizoval najväčší projekt v obci, Prístavba a nadstavba materskej školy – zvýšenieu kapacít v celkovej hodnote 320 tisíc eur. Cieľom projektu bolo vytvorenie potrebných kapacít v materskej škole, ktoré dlhodobo absentovali a rovnako tak aj modernizácia vybavenia škôlky. „Obci sa podarilo uspieť v tejto výzve a priniesť tak nemalé finančné prostriedky. Našu školu sme zveľadili a dúfam, že aj zatraktívnili, čo určite zaujme rodičov budúcich škôlkarov a prváčikov pri rozhodovaní kam umiestniť svoje dieťa,“ dodal riaditeľ školy. V minulom roku sa investovalo do školy, okrem už spomínaných 320 tisíc do prístavby, ďalších 150 tisíc eur na nákup materiálno- technického zabezpečenia, na rekonštrukciu kotolne a kúrenia, vrátanie výmeny za moderné kondenzačné kotly. Z finančných prostriedkov z Úradu vlády Slovenskej republiky sa podarilo vymeniť povrch starého volejbalového ihriska spolu s oplotením.

Kvalitný tím, od vedenia školy, cez učiteľov, vychovávateľov, asistentov a nepedagogických zamestnancov, doplnili o školského a sociálneho pedagóga. Škola v Spišskom Bystrom oslávila v 2020 šesťdesiate výročie svojho vzniku a aj v súčasnosti je garantom kvalitného vzdelávania žiakov nielen z Hornádskej kotliny.         

Slavo Petrus

Zanechajte nám komentár

Predchadzajúci článok

Mestá a ObcePopradŠport

Primátor Popradu Anton Danko privítal Petru Vlhovú

Primátor Anton Danko privítal 20. februára vo večerných hodinách na letisku Poprad-Tatry našu najúspešnejšiu lyžiarku Petru Vlhovú. Tá priletela z ...

Nasledujúci článok

KežmarokMestá a ObcePopradPrešovStará ĽubovňaVysoké Tatry

Kraj otvorí v ďalšom školskom roku tri nové odbory

Pribudnú na dvoch stredných školách v experimentálnom overovaní Prešovský samosprávny kraj otvorí v školskom roku 2021/2022 tri nové odbory v experimentálnom overovaní. ...
Spišské BystréŠport

Dobrovoľné hasičky medzi najlepšími

V Trnave sa stretli najlepšie dobrovoľné hasičské družstvá – víťazi krajských súťaží na Majstrovstvách SR hasičských družstiev dorastu a dospelých, ...
HranovnicaMestá a ObceSpišská Nová VesSpišské BystréSpravodajstvoVernár

Hovoríme s Ing. Tomášom Dražilom, PhD. riaditeľom Správy Národného parku Slovenský raj

V Národnom parku Slovenský raj dominuje ochrana prírody. spolupráca a ústretovosť k návštevníkom Národný park Slovenský raj je vlastne veľmi ...
KultúraSpišské BystréSpravodajstvo

Chodník si vyžiadal výskum

Správa z tlače: „V obci Spišské Bystré sa 8. decembra otváral už druhý náučný chodník v tomto roku..“ (Kubašký spravodaj č. ...