Literárna súťaž projektu Sestry Prešovského kraja má svojich víťazov

12. apríla 2021

Medzi najlepšími prácami dominovali básnické diela

Prešovský samosprávny kraj (PSK) spustil minulý rok v súvislosti s Rokom sestier a pôrodných asistentiek pripravil unikátny projekt Sestry Prešovského kraja
s  množstvom sprievodných aktivít. Jednou z nich je aj literárna súťaž Daj fotke príbeh, do ktorej sa zapojilo spolu 72 škôl z celého kraja a ktorá už pozná svojich víťazov. Kategóriu ZŠ ovládla Gabriela Galajdová, kategóriu stredných škôl Maxima Anderková, Cenu predsedu PSK získala Emma Kičurová. Zaujímavosťou je, že všetky tri víťazné literárne diela sú lyrické.

Projekt Sestry Prešovského kraja sa začal rodiť v lete 2020 vo vybraných zdravotníckych zariadeniach v kraji, s cieľom poukázať na dôležité postavenie sestier a pôrodných asistentiek v našej spoločnosti. Na projekte spolupracovali Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek (SKSaP) a renomovaný fotograf Jano Štovka. Samospráva v rámci aktivít projektu naplánovala putovnú výstavu umelcových fotografií, vydala tlačenú 60-stranovú publikáciu a stolový kalendár a tiež pripravila literárnu súťaž Daj fotke príbeh .

Literárna súťaž Daj fotke príbeh prebiehala od 18. decembra 2020 do 18. februára 2021 a zapojiť sa do nej mohli žiaci 8. a 9. ročníkov základných škôl a študenti stredných škôl z celého Prešovského kraja. Jej cieľom bolo k vzniknutým fotografiám Jána Štovku vytvoriť príbeh, esej či básnické dielo v stanovenom rozsahu a podnietiť tak mládež vyjadriť svoj názor k téme zdravotníckeho povolania.

„Oceňujem enormný záujem žiakov základných a stredných škôl o súťaž Daj fotke príbeh a úprimne sa teším, že sa do nej zapojili v takom hojnom počte a čo chcem vyzdvihnúť tak zo štátnych, ako aj súkromných a cirkevných škôl v kraji. Aj touto cestou by som chcel vyzdvihnúť najmä kreativitu týchto žiakov, ich osobný vklad, keďže mnohé príbehy sa zakladali na skutočnej udalosti, ale aj reflektovanie na aktuálnu situáciu, pretože viacero príbehov opisovalo svetovú pandémiu koronavírusu. Z literárnych príspevkov bolo cítiť, že mladí ľudia si uvedomujú vážnosť situácie. Vo viacerých prípadoch zdravotným sestrám ďakovali, a to nielen v súvislosti s pandémiou. Svoju vďaku im vyjadrovali najmä za ich starostlivosť na základe vlastnej skúsenosti, ktorú sami prežili,“ zhodnotil súťaž predseda PSK Milan Majerský.

Do súťaže sa zapojilo spolu 72 škôl z Prešovského kraja – 34 základných a 38 stredných škôl. V stanovenom termíne prišlo 289 príspevkov, z toho 110 v kategórii ZŠ a 179 v kategórii SŠ. Tie prešli užším výberom, do ktorého bolo nominovaných po 30 príspevkov v každej kategórii. Vybrané príspevky hodnotila štvorčlenná odborná porota, a to kľúčom udeľovania bodov od 1 po 10, pričom najvyšší počet udelila najlepšiemu príspevku. V každej z kategórií sa okrem prvých troch miest na základe súčtu bodov udelilo aj päť čestných uznaní.

Porota sa zhodla, že každá práca bola jedinečná či už svojou témou, spracovaním alebo osobným vkladom. Hodnotené príspevky boli rozmanité, nabité emóciami a zastupovali rôzne štýly a žánre. Išlo o silné skutočné príbehy, krátke poviedky, poéziu, ale aj úvahy. Zároveň porotcovia ocenili zmysel pre humor niektorých autorov, ktorí tak vážne témy, ako je napr. hospitalizácia v nemocnici, vedeli bravúrne odľahčiť. Aj keď bola každá práca výnimočná, niekoľko z nich vynikalo a tie sa odborná porota rozhodla oceniť.

V kategórii základných škôl od porotcov najviac bodov získalo lyrické dielo s názvom HLAS…!? ôsmačky Gabriely Galajdovej zo ZŠ Komenského Svidník, ktoré vzniklo k fotografii z Oddelenia intenzívnej medicíny a anesteziológie Fakultnej nemocnice J. A. Reimana v Prešove. Druhé miesto si vysúťažil Ján Kima zo ZŠ Čaklov so svojím príbehom Rendez-vous, tretie Michal Balara zo ZŠ Bajkalská Prešov s básňouOči nad rúškom.

V kategórii stredných škôl zvíťazila tretiačka Hotelovej akadémie Prešov Maxima Anderková so svojou básňou Ono. Autorka ju vytvorila k fotografii z Centra pre deti a rodiny v Prešove. Druhé miesto získal Adam Mochňák z Gymnázia Lipany s lyrickým dielomZo skúsenosti, tretie miesto Veronika Chomová z Katolíckej spojenej školy sv. Mikuláša Prešov s prozaickým dielom Objím ma.

Z diel v užšom výbere vzišiel aj víťaz špeciálnej kategórie Cena predsedu PSK. Predseda PSK Milan Majerský svoju cenu udelil tretiačke Emme Kičurovej z Hotelovej akadémie Prešov a jej básni s názvom Krátky rozhovor. Tá vznikla k fotografii z Perinatologického centra Fakultnej nemocnice J. A. Reimana v Prešove.

Mladí literáti si z galérie fotografií Jána Štovku pre svoje práce najčastejšie vyberali fotografiu číslo 2 z Centra pre deti a rodiny v Prešove, a to až v 25 prípadoch. Spomedzi víťazných prác dominovali fotografie číslo 15 a 23 realizované v Dome ošetrovateľskej starostlivosti Humenné, Lipová a tiež snímka číslo 24, ktorá vznikla na Oddelení anesteziológie a intenzívnej medicíny Fakultnej nemocnice J. A. Reimana v Prešove.

Autori troch víťazných prác a držitelia čestných uznaní v oboch kategóriách si svoje ocenenia preberú osobne z rúk predsedu PSK Milana Majerského a zástupcu SKSaPA po uvoľnení opatrení. Víťazné práce budú verejne  publikované a zároveň vyjdú v pripravovanej publikácii k súťaži.

***

Ivana Ondriová

Oddelenie komunikácie a propagácie

Výsledková listina súťaže Daj fotke príbeh, Kategória ZŠ:

 1. miesto – Gabriela Galajdová, ZŠ Komenského Svidník, 8.A
 2. miesto – Ján Kima, ZŠ Čaklov, ôsmy ročník
 3. miesto – Michal Balara, ZŠ Bajkalská Prešov, 9.B

Čestné uznania:

 • miesto – Jakub Lukáč, ZŠ Juh Vranov n./Topľou, 9.B
 • miesto – Sandra Onderová, ZŠ Soľ, 9.A
 • miesto – Sarah Viňarská, ZŠ a MŠ Havaj, deviaty ročník
 • miesto – Nina Sabolová, ZŠ Barolomeja Krpelca Bardejov, 8.A
 • miesto – Hana Vorobelová, ZŠ Kúpeľná Prešov, deviaty ročník

Výsledková listina súťaže Daj fotke príbeh, Kategória SŠ:

 1. miesto – Maxima Anderková, Hotelová akadémia Prešov, 3.A
 2. miesto – Adam Mochňák, Gymnázium Lipany, septima
 3. miesto – Veronika Chomová, Katolícka spojená škola sv. Mikuláša Prešov, septima

Čestné uznania:

 • miesto – Richard Kaleta, Spojená škola Stará Ľubovňa, 1.A
 • miesto – Radka Baranová, Katolícka spojená škola sv. Mikuláša Prešov, oktáva
 • miesto – Dušan Mirga, Spojená škola Spišská Stará Ves, 3.G
 • miesto – Gréta Palušková, Gymnázium Lipany, kvinta
 • miesto – Bibiána Bundová, Gymnázium Cyrila Daxnera Vranov, 4.C

„Daj fotke príbeh“

 1. miesto – Kategória ZŠ

Gabriela Galajdová (8.A), ZŠ Komenského Svidník

HLAS…!?

Nepríjemné pálenie v očiach,  znova a znova.

Čerstvo si na to spomínam.

Príbeh,

ktorý sa mi vpísal do života.

Smutným podaním,

neopísateľný, skrze slova,

ukrytá bolesť, stále pretrvávajúca,

nepríjemné pálenie v očiach,  znova a znova.

Vraj nemám trápiť sa.

Vraj zlo netrvá večne.

Vraj posunúť sa ďalej mám, vravia.

Nie! Vy nerozumiete.

Chcem vrátiť čas.

Na mojej pokožke, cítiť jeho ruky nežné.

Biele dvere uprostred bielej chodby.

Slová zrazu stratené.

Počuť očí klipkanie,

ticho pre mňa smrteľné je.

Zobuďte ma z nočnej mory,

dverí náhle otvorenie,

nedokážem prijať odpovede.

Anjeli v bielych plášťoch vravia mi:

,,ON  spí, zatiaľ spí, my veríme, že sa zobudí…“

Ľudia to nechápu, kým to sami nezažijú.

Ach, už cítim túto vetu.

Držím mu ruku pevne,

bledá tvár, pery suché…

oči nebeskej farby pred svetom ukryté,

na lôžku ležiace telo bezduché.

,,Srdce prestalo biť…“

Prosím, nie! Prosím, ešte nie!

Záchranná čata v bielom, obetavé a starostlivé  sestry

robili veľa,

 urobili všetko a ešte viac.

Stratila sa liekov moc,

v životnom zlome ma drží sestričkin hlas.

Prečo?

Už mi to povedzte!

V tej nevedomosti žiť nemôžem.

V tej bezmocnosti zostávať nechcem.

Prítomnosť sa minulosťou stala.

Ešte dlho v tom budem tápať.

Pýtam sa sám seba!?

Prečo sa to udialo!?

Zobúdzať sa každé ráno,

bez jeho milých slov, jemných dotykov.

Zaspávať už navždy bez…neho.

Celý život si vyberáme,

kadiaľ ísť,

akej cesty sa uchytiť.

Hľadáme ospravedlnenia a výhovorky,

len aby sme sa pohli.

Bojíme sa zmeny, nechceme sa popáliť.

Už vieme, ako to bolí,

ako dlho trvá, kým sa rana zahojí.

Viem, nemusíte s tým súhlasiť.

Stratiť osobu, ktorú ste milovali,

je z tých bolestí najťažších.

No život,  život má  dve stránky.

Všetko sa pre niečo deje,

pomôže len zmierenie.

Biela chodba, biele dvere,

veci na prvý pohľad obyčajné.

Za nimi sú však…

city nevyjadrené,

slová nepovedané,

slzy vyronené pre stratu či šťastie,

emócie zmätené,

modlitby delené na vypočuté a nevypočuté,

duše nič netušiace na rozsudok čakajúce…

Príbehy, ktoré majú svojich autorov.

V každej knihe je niekto hrdinom.

Občas sa to zmení,

v momente objaví sa iný.

V mojej knihe života,

hrdina bojoval do poslednej sekundy.

Bola som pri ňom, až do samého konca.

Bude nezabudnuteľným štartom mojej kapitoly.

Môj sen je stať sa sestričkou,

spoznať iných príbehy.

Nedovoliť, aby sa smrť stala hlavnou postavou.

Vidieť šťastné úsmevy,

uzdravovať hrdinov v ľudských životoch,

zabrániť smutnému koncu kapitol a k nedopísaniu kníh.

Sestričky, ďakujeme!

Ste tým, čo potrebujeme!

„Daj fotke príbeh“

 1. miesto – Kategória SŠ

Maxima Anderková (3.A), Hotelová akadémia Prešov

Ono

Prečo bývajú ľudia takí krutí?

-slepci, čo nehľadia na následky- vlastné deti kvôli nim prežívajú muky a z detských domov sa ozývajú náreky. sa

Nepoznalo teplo domova v tomto svete, vraj šťastie mu neprialo.

Nezažilo lásku v plnom rozkvete, ktorú tak veľmi potrebovalo. vďaka

Odopretého mu bolo priveľa,

detská živelnosť sa niekam podela, avšak skormúteného malého anjela, zachrániť chcela.

nej

Pomaly podišla k nemu, ku kôpke nešťastia, získať si jeho dôveru,

s obavou zo zlyhania.

nadýchlo

Najprv sa jej ľakalo,

no omámila ho jej vôňa, zvuk z jej pier znel láskavo, bola to žena zoslaná z hora. lásky.

Zvesené telíčko sa poddalo, bledú tváričku oprelo o jej dlaň, a srdce sa jej dojalo,

keď vyhŕklo: „Zostaň!“

Iskierka vzplanula,

a akési spojenie si začali pestovať, bola to jej zásluha,

že ďalšie dieťa naučila život milovať.

Malo

Bolo to predsa jej poslaním,

-učiť, starať sa, dávať-

a s každým novým svitaním

s rovnakým nadšením pre svoju prácu vstávať.

jeho

 Táto žena

častokrát dávala viac, než sama mala, a svojich zverencov,

materinskou láskou zahŕňala.

a

Vzdať hold by sa jej patril, a ženám jej podobným,

za detský úsmev, ktorý sa zjavil a konečne nebol falošným.

on

Aj teraz sa široko usmieva, v objatí s ním,

láskou ho zohrieva,

kým foťák zachytí tento moment cvaknutím.

ju.

„Daj fotke príbeh“

Cena predsedu PSK

Emma Kičurová (3.B), Hotelová akadémia Prešov

Krátky rozhovor

Vitaj, kvietok malý!

Mami?

Ale aké mami!

Ani mami, ani babi!

Tak potom si môj anjel strážny?

Ani to, púčik bezbranný.

Tak kto potom?

A prečo máš čelo orosené potom?

To ty si nás potrápil, drobček uplakaný!

Dostať ťa sem trvalo niekoľko dlhých hodín!

Sem? A kdeže je to sem?

Tvoj rodný kraj, tvoja zem.

Náruč dvoch milujúcich ľudí, dvoch rodín.

Nerozumiem ti, anjel – čo je to kraj a zem?

A akých ľudí?

Naučíš sa všetko, pekne, časom.

A ľuďom, ktorých si splnený sen. Predstavím ťa!

Ale najskôr ťa, púpätko, umyjem a do perinky zavijem.

A budú ku mne dobrí?

Tak ako si ty?

Budú ešte lepší!

Budú s tebou stále,

keď budeš mať na mále.

A ty nie?

Nie, dúfam, že sa dlho neuvidíme.

Prečo tak hovoríš? Nemáš ma rád, anjel?

Samozrejme, že mám!

Ale sú tu aj iní, o ktorých sa musím postarať – je to tak dané.

Želám si, aby som rýchlo dospel…

A to už prečo,

len pred chvíľkou si svet prvýkrát uzrel.

Aby som pomáhal tak, ako ty!

Zloženie odbornej poroty:

Lukáš Kober – Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek

Veronika Lazoríková – novinárska obec

Iveta Tarabčáková – Oddelenie školstva PSK

Lea Heilová – Oddelenie komunikácie a propagácie PSK

Zanechajte nám komentár

Predchadzajúci článok

JOGA

Stoj v predklone: Ardha Uttanasana

Účinný strečing pre vaše hamstringy a lýtka ardha uttanasana (ARE-dah OOT-tan-AHS-anna) sa často používa počas vinyasových sekvencií na prepojenie dychu, ...

Nasledujúci článok

Spravodajstvo

Kto vyvolal a financoval vojny v EU proti Rusku?

USA napadli Rusko už.1918 bude sa história opakovať?  Pred 103 rokmi napadli Spojené štáty Rusko. Ruské veľvyslanectvo vo Washingtone pripomenulo ...
KežmarokMengusovceMestá a ObcePopradPrešovSpravodajstvoStará Ľubovňa

Ocenili najlepšie knihy PSK za rok 2022

Knihy roka 2022 Prešovského samosprávneho kraja (PSK) sú známe. Spoznali sme najlepšie tituly pre deti i pre dospelých, náučné publikácie aj víťazné literárne diela v hlasovaní ...
LevočaPopradPrešovVysoké Tatry

Prešovský samosprávny kraj spustil svoje dotačné programy

Široká verejnosť sa môže znova uchádzať o finančnú podporu svojich zmysluplných projektov v rámci grantového programu Prešovského samosprávneho kraja. Termín na podanie ...
Prešov

Pekáreň vo fintickom kaštieli znovu pečie chlieb

Grantový program Prešovského samosprávneho kraja (PSK) sa podpísal pod ďalší atraktívny projekt v území. Najnovšie prispel k vybudovaniu funkčnej pekárne v priestoroch Kaštieľa ...
Kežmarok

Zmodernizovaná kežmarská škola s novým kongrescentrom a študentským parkom

Významná modernizácia kežmarskej školy pripravujúcej žiakov v gastro a agrosektore je vo finále. Po obnove pracoviska v Rakúsoch a vybudovaní minifarmy v Pradiarni je zrekonštruovaná už ...
Mestá a ObcePopradPrešov

Stredoškoláci PSK vyrobili robotov pomocníkov či stroj na domáce úlohy

Atraktívny vzdelávací program MyMachine Slovakia má za sebou 7. ročník, ktorého súčasťou boli znovu aj stredné školy prešovskej krajskej samosprávy. Žiakom ...
Vysoké Tatry

Tatry ako nové Švajčiarsko? Nová daň z ubytovania je prestrelená...

Tatry ako švajčiarsky St. Moritz: Hotely označujú novú daň z ubytovania za prestrelenú – daň sa zvýši z 2 eur ...
PopradŠportVysoké Tatry

Chantal Smoleňáková – lyžiarsky talent spod Tatier

Chantal Smoleňáková na stupni víťazov – 1. miesto v najväčšom medzinárodnom detskom preteku „Internationale Kidstrophy“ Foto: Archív, Slavomír Smoleňák Pod ...
Mestá a ObcePrešov

Po zemetrasení je pripravená pomáhať aj krajská samospráva

Prešovský samosprávny kraj (PSK) je pripravený pomôcť zasiahnutým obciam pondelkovým (9.10.) zemetrasením. Župa plánuje vyčleniť zo svojho rozpočtu finančné prostriedky  a obyvateľom ...
Mestá a ObcePrešov

Rekonštrukčné práce na hanušovskom kaštieli by mali pokračovať

Druhá etapa rekonštrukcie Kaštieľa v Hanušovciach nad Topľou, ktorý patrí pod Krajské múzeum v Prešove, by mala stáť viac ako ...
PopradSpravodajstvoVeľká LomnicaVysoké Tatry

Električka

V decembri pred 115 rokmi začala z Popradu do Starého Smokovca premávať električka Starý Smokovec dostal ako posledný z troch ...
Mestá a ObcePrešov

Krajské múzeum v Prešove chce obnoviť stredovekú cestu

Cezhraničný projekt múzeí v Prešove a poľskom Rzeszowe „obnoví“ stredovekú cestu Via regalis. Aktivity projektu prispejú k šíreniu osvety, znalostí, ...
KežmarokKošiceLevočaMestá a ObcePrešovSpišská BeláSpišská Nová VesStará Ľubovňa

Cestujúcich v Prešovskom kraji čakajú zmeny v autobusovej doprave

Na väčšine územia Prešovského kraja dôjde od 10. decembra 2023 k optimalizácii služieb v prímestskej autobusovej doprave. Zmeny sa prioritne dotknú trás a spojov s minimálnym využitím ...
KežmarokLevočaMestá a ObcePopradPrešovSpišská BeláStará ĽubovňaSvitVysoké Tatry

PSK má pre 2. kolo prijímačiek na stredné školy voľných 10 % miest

Presne 553 voľných miest majú stredné školy prešovskej krajskej samosprávy pred blížiacim sa druhým kolom prijímacích pohovorov. Hlásia ich niektoré župné ...
KošiceMestá a ObcePopradPrešovStará Ľubovňa

Lepšie nedeľné spojenie pre študentov zo Starej Ľubovne do Prešova a Košíc

Ilustračná fotografia. (Zdroj: FB IDS Východ) Študenti z okolia Starej Ľubovne sa v nedeľu dostanú na internáty do krajských miest komfortnejšie. Prešovský ...
Mestá a Obce

Poslanci schválili 4 mil. eur na dotácie

Aj v roku 2024 podporí krajská samospráva zmysluplné projekty v regiónoch. Celkovo na to vyčlení 4  milióny eur. Záujemcovia môžu žiadať o finančnú podporu od 2. januára v štyroch ...