Búvajže, len búvaj…

29. apríla 2015

V Podtatranskej knižnici v Poprade sa vo štvrtok kona­la vernisáž výstavy krojova­ných bábik. Unikátna zbierka je vzácna prezentáciou ľudo­vých krojov v podaní Márie Lenkovej (na snímke) z Po­pradu.

Pred návštevníkmi sa rozprestreli pôvodné vzory a farby krojov, jedinečných a neopakovateľných, kto­ré tvoria naše kultúrne de­dičstvo, svedčiace o talente a duchovnom bohatstve slo­venského ľudu pod Tatrami. Výstava zachytáva bábiky, ob­lečené v krojoch, prepracova­ných do najmenších detailov, ktoré prezentujú jednotlivé obce a regióny.

Mária Lenková sa narodi­la vo Východnej, s ktorou ju viažu trvalé korene a počas celého života sa do rodnej obce rada vracia. Môj prvý kroj, ktorý som pre bábiku ušila, pochádza práve z Vý­chodnej. Je špecifický a môjmu srdcu obzvlášť blízky. Mám rada ľudí, náš región, piesne, tance a všetko to, čo nás spája s domovom a so Slovenskom. Po prvej bábike nasledovali desiatky Sloveniek, ako hovo­rím mojim bábikám, pochá­dzajúcim z tatranskej oblas­ti“ s úprimným pohľadom povedala Mária Lenková. Po ukončení Strednej ekonomic­kej školy v Poprade sa vydala a od roku 1963 žije s rodinou v Poprade. Vychovala tri deti a dnes má 5 vnúčat, ktorým vštepuje lásku k ľudovej pies­ni a k ľudovým tradíciám tak, ako jej to vštepovala jej mamka. Napriek tomu, že žije v mestskom prostredí, celý svoj život si uchova­la lásku k dedovizni a pev­né väzby s rodnou obcou. Mária Lenková od detstva účinkovala v súbore Kriváň v rodnej Východnej. A láska k folklóru a záujem o ľudové piesne ju viedli aj k účinkova­niu v ženskej speváckej sku­pine Slovenka pri Miestnom odbore Matice slovenskej v Poprade. Spolu s ďalšími členkami Slovenky absolvo­vali od roku 2008 desiatky vystúpení v podtatranskej oblasti, na ktorých poteši­li milovníkov ľudovej pies­ne folklórom spod Kriváňa. „V rámci spolupráce s Maticou slovenskou sme sa rozhodli, že jednej z členiek pripravíme výstavu v nových priestoroch Podtatranskej knižnice, aby sme prezentovali jej skvost­né dielka verejnosti. Podľa nás má výstava krojovaných bábik neopísateľnú hodnotu, pretože autenticky zachytáva prvky folklóru, ktoré sa rokmi vytrácajú. Rozhodujúci bol aj termín, pretože sme hľadali čo najbližší voľný k blížiacemu sa Dňu matiek,“ povedala Mo­nika Naštická z Podtatranskej knižnice.

Mária Lenková sa vyrába­niu krojov, nielen pre bábiky, venuje od odchodu do dô­chodku. Ako sama hovorí, kým pracovala, nebol na to čas, ale s myšlienkou sa po­hrávala odjakživa. Pri svojej veľkej záľube si oddýchne, zrelaxuje a má priestor aj na premýšľanie. Ručne vyrábané presné verzie krojov si však vyžadujú veľké sústredenie a znalosť regionálnych prv­kov, ktorými sa jednotlivé obce od seba odlišujú. Tie­to vedomosti získala Mária Lenková postupným štúdiom oblasti, z ktorej kroj vyrába. Dôležité nie sú iba farby, ale i tvary a v niektorých prípa­doch minimálne odlišnosti, ktoré sú práve preto zvlášt­ne. „Často si požičiavam kroje z dediny, ktoré musím verne preniesť na zmenše­ninu obleku pre bábiku. Je to precízna práca, ale robí mi to radosť. Výroba trvá aj niekoľko týždňov, no nepo­važujem to za stratu času,“ doplnila Mária Lenková. Od roku 1990 usporiadala desiatky samostatných výs-tav krojovaných bábik, ktoré prezentovala napríklad na zvykoslovných výstavách pri príležitosti Vianoc a Veľkej noci. Na výstavách v rodnej Východnej počas folklórne­ho festivalu, na Sobotských dňoch v Spišskej Sobote, trhu remesiel v Spišskej Novej Vsi, Moldave nad Bodvou, v Dome Matice slovenskej v Žiline, na výstave Zažína­me adventné svetielka v Den­nom centre kresťanských se­niorov v Poprade, v Spojenej škole na Letnej ulici v Popra­de, v ZŠ na Dneperskej ulici v Košiciach, počas Noci mú­zeí v Podtatranskom múzeu, na folklórnom festivale v Lip­tovskej Tepličke, v múzeách v Liptovskom Mikuláši, Ružomberku, Liptovskom Hrádku a v r. 2014 pri príle­žitosti 55. výročia otvorenia novej školy vo Východnej. Dnes je trend moderných bá­bik a vychudnuté „Barbiny“ sa pre ľudovú tvorbu veľmi nehodia. Ale pri každej prí­ležitosti keď známi „natrafia“ v obchodoch na vhodné ob­jekty, jej ich s radosťou venu­jú, aby ich zaodela do ďalšie­ho kroja z obce, ktorých na Slovensku máme našťastie ako maku. (pks)

Obrázok14 Obrázok15Obrázok16

Zanechajte nám komentár

Predchadzajúci článok

Kultúra

Pamätník F. Guldana MUDr. Ľudovítovi Markušovskému

Slovensko je rodiskom mnohých významných osob­ností, ktoré sa zaslúžili o roz­voj ľudstva, o objavy, ktoré pomohli celému svetu, ale i ...

Nasledujúci článok

Spravodajstvo

Deň Zeme si v Letnej pripomenuli naozaj netradične

Deň Zeme si pripomíname vždy 22. apríla už od roku 1970, s cieľom uvedomiť si našu závislosť na cenných da­roch, ...
Igor Cvacho
KultúraPopradPozvánkyŽivotný štýl

...of my HEART Igor Cvacho bude hosťovať v ATELIÉRi POPPRAT

Dipl. Ing. Igor Cvacho (1961) maliar, grafik, ilustrátor, dizajnér, hudobník Absolvoval Slovenskú Technickú Univerzitu v Bratislave (1980-85) a dvojročné štúdium ...
KultúraPozvánky

Recycle Art (dajme veciam druhú šancu)

Sochárske sympózium v areáli Tatranskej galérie v Poprade Organizátor: Tatranská galéria v Poprade Spoluorganizátor: Mesto Poprad Autori: Jaroslav Drotár (SK), Dominik Monček ...
KultúraPopradPozvánky

František Žoldák pozýva do Podtatranskej knižnice

KultúraPoprad

Popradská Noc literatúry.

Popradský literárny klub zorganizoval pre  milovníkov kníh Noc literatúrym, ktorou chceli urobiť radosť všetkým priaznivcom umenia. V augustový večer sa v Tatranskej ...
KultúraPopradPozvánky

Deň poézie Pavla Hudáka v Poprade

KultúraPopradPozvánky

Svet IZMOV alebo umenie neodísť v Tatranskej galérii v Poprade

KultúraMestá a ObcePozvánkySpravodajstvoVysoké Tatry

TATRANSKÉ BABIE LETO SA NEKONÁ

KultúraPopradPozvánky

Popradský literárny klub pozýva na poetický večer s Luciou Šípošovou

KultúraSpravodajstvo

Do obnovy Paláca Ľubomirských župa investovala 1,9 miliónov eur

Hrad Ľubovňa bude ešte viac atraktívnejší. Ľubovnianske múzeum po obnove renesančného a gotického paláca v minulých rokoch má za sebou aj ...
KultúraSpravodajstvo

100 rokov od narodenia velikána: Na severnom Spiši pretrváva odkaz Jána Lazoríka

SEVERNÝ SPIŠ/PIENINY – Stavajú na odkaze nebohého velikána! Múzejníci v Starej Ľubovni si tento rok pripomínajú sto rokov od narodenia Jána ...