Vytvárajú z nás stádo povoľných, individuálnych idiotov – Peter Staněk 2. diel

31. januára 2023

Doba vymknutá z kĺbov šalie – ako by sme si navliekli kožu Hamleta, kráľa dánskeho, a chceme kričať, že svet sa zbláznil, cítime sa možno aj trochu zradení. Len v našom prípade ani nie veľmi dobrý dramatik už píše tragické finále. 

Žijeme v paradoxe informačnej spoločnosti, ktorá má síce k dispozícii záplavu správ a dát o svojom stave, o hrozbách aj možnostiach, ale napriek tomu nevieme, ako a kadiaľ ďalej, a zdá sa, že si s gustom režeme pod sebou vetvu. Kameňom úrazu bude zrejme to, že v záplave informácií nevieme plávať. 

V predchádzajúcej časti nášho rozhovoru profesor Peter Staněk uviedol: „Ako triedite informácie? Je to emočne logický kľúč, ktorý je odrazom morálnych, etických a mravných princípov spoločnosti, ktorou ste členom. A táto spoločnosť je zahltená nezodpovednosťou, spotrebou, ovládaním, terorizovaním a podobne.

Martina: Nedávno som mala besedu, kde jedna pani hovorila, že súčasné deti sú nesmierne citlivé, až precitlivené. A vymrštil sa nejaký stredoškolský učiteľ a povedal: „Áno, deti sú snehové vločky. Ale ak niečo sú, hoci sú precitlivené voči sebe, tak sú úplne neempatické.“ A hovoril, že je to pravdepodobne kvôli nadužívaniu moderných technológií, mobilov, a tak ďalej. Vy ste empatiu menoval ako jeden z troch pilierov pre spoluprácu a komunikáciu. Ako to, že zrazu mizne empatia? Je to program?

Peter Staněk: Áno, je to niečo, čo by ste povedali takto: Ak chcete ovládať spoločnosť, tak musíme spoločnosť atomizovať. Každý sám za seba, každý jednotlivo, nikto nemá žiadnu empatiu, s nikým sa nespája, každý je sám veľký, najväčší a ešte väčší. Toto je prvá časť tohto programu. Druhú časť krásne popísal profesor Spitzer vo svojich dvoch monografiách o digitálnej demencii tak, že sa uzavriete v digitálnom svete, v ktorom môžete robiť čokoľvek, pretože ste pánom digitálneho sveta, ovládate vraj matrix. Ale iba v digitálnom svete, ale to, že ovládajú vás, to nepočujete, nevidíte. A potom príde tretia vec: Môžete byť empatickí, ale empatia pochádza aj z poznania zodpovednosti. Poznáte definíciu demokracie? Demokracia končí tam, kde začína demokracia druhého. Čiže, ak som empatický, tak chápem starosti a problémy druhého, a nikdy sa nebudem snažiť prekročiť jeho červenú líniu, aby som ho neohrozil.

A ak vám to pripomína problémy s ukrajinskou krízou, tak podobnosť je čisto náhodná. Alebo si vážne myslíte, že pán Stoltenberg je génius? Nepochybne je génius, vedie NATO, a teraz bude viesť Nórsku centrálnu banku, takže je to nepochybne renesančný multidimenzionálny človek. Alebo je to iba sluha? Raz v NATO, raz v Nórskej centrálnej banke. Alebo je to iba odmena za dobré služby? A vy sa dostávate do zaujímavej situácie. Ak to je program, tak potrebujete dve veci: Potrebujete vychovať generáciu sluhov, lídrov, ktorí budú presne plniť vaše príkazy, až by to pripomínalo slová pána Schwaba, ktorý vyhlásil, že predsa máme Aspen Institute a program výchovy mladých lídrov, ako je pán Trudeau v Kanade.

Martina: Tí ale majú názory, ako by schádzali z pásu.

Peter Staněk:  Presne. A potom si poviete, ako to hovorí naše príslovie: „Jedna mater rovnakým debilným povoľníčkom povíjala.“ Že to potom bude platiť rovnako. To znamená, výchova generácie ľudí, ktorí nemyslia, „papagájujú“ všeobecne známe dojmy, takže budú robiť presne to, čo od nich požadujete. A jedna z kľúčových vecí potom znie: Urobím z vás digitálnu identitu, pretože mám o vás všetky informácie, od stavu vášho bankového účtu, vášho príjmu, zdravotného stavu, vašich názorov, a všetkého ostatného. A potom ste už niekde, kde si poviete: „Kurňa!“.

To, čo teraz chystajú v Európskej únii – nie je to náhodou niečo ako sociálny kredit v Číne? Vrátane biometrického skenovania? A nie je to náhodou znovu hodnotenie vašich názorov na stav spoločnosti, či schvaľujete dané vládne kroky, súhlasíte so zadlžovaním, so sekvenizáciou, s LGBT, a tak ďalej? V Číne našťastie LGBT nie je. Ale toto všetko potom vedie k niečomu, čo vytvára dojem, že ste individuálni, ale v skutočnosti ste stádo. A toto stádo si iba neuvedomuje, že je v skutočnosti zložené z individuálnych idiotov.

Superclass je 7000 ľudí, ktorí z pozícií vo finančnom, vojenskopriemyselnom a mediálnom komplexe riadia tento svet

Martina: To znamená, že táto doba vlastne funguje, ako má, pretože produkuje neempatických, nespolupracujúcich, komunikácie neschopných ľudí, ktorí sú dosť bystrí na to, aby pracovali, ale dosť hlúpi na to, aby si sami vládli?

Peter Staněk:  Áno. Bohužiaľ áno. Nepochybne.

Martina: Ale kto za tým je?

Peter Staněk: Keď sa pozrieme na to, kto za tým je, tak sa vrátite k starej diskusii o vertikálnej štruktúre spoločnosti. Prvá rovina: Svet okolo vás. Vidíte politikov, banky, susedov, ľudí okolo vás. Druhá úroveň: Máte špeciálne služby. Všetky tie MI-5, MI-6, FSB, NSA, CIA, a ďalších 26 super utajených zložiek Spojených štátov, a tak ďalej. Majú peniaze, neplatia na ne zákony, robia to, čo sa od nich požaduje. A v prípade nutnosti najmú tretiu rovinu: organizovaný zločin. Viete si predstaviť, že organizovaný zločin sa už v 93. roku globalizoval? Dohodol sa na tom, ktoré oblasti podnikania patria jednotlivým mafiám. Dohodli sa, ako budú teritoriálne rozložení, akým spôsobom a kto bude mať na starosti ilegálnych migrantov, drogy, heroín, vraždy na objednávku, budovanie inštitúcií varovného sektora a podobne. A jeho ročný objem ziskov, predstavte si bez daní a sociálnych odvodov a všetkého ostatného, ​​je 15 biliónov dolárov ročne. Čo s tým urobíte? 15 biliónov.

A potom máte to, čo krásne popísal David Rothkopf v knižke Superclass. Teraz je stiahnutá zo všetkých knižníc, pretože vám evokuje mnohé veci podobné Bilderbergu a podobne. A supeclass je 7000 ľudí, ktorí zo svojej pozície vo finančnom sektore, vojenskopriemyselného komplexu, v médiách a tak ďalej, v podstate riadia tento svet. Ale to je vraj hoax, však? A potom máte posledných 1000 ľudí, po nemecky sa to povie: „Einführen der Hand“, ktorých je relatívne málo. A zase to bude konšpirácia ako bejk. A oni si vyberajú a pokojne povedia: „Novinári, príďte na Bilderberg, príďte na zjazd veľkého Svetového ekonomického fóra.“ A vy si naozaj myslíte, že Klaus Schwab je taký geniálny a dokonalý, že vymyslel Veľký reset a všetko, čo je okolo neho spojené?

Martina: Pán profesor, to, že si niektoré veci neviem predstaviť, alebo nemám kapacitu a fantáziu na to, aby som dokázala určité veci vnímať, neznamená, že mám právo hovoriť, že neexistujú.

Peter Staněk:  Ale musíte mať na pamäti jednu základnú vec, ktorú všetkým poslucháčom odporúčam: Uvedomte si, že v ôsmich miliardách ľudí na planéte neexistujú dvaja rovnakí jedinci. Prečo je to? Prečo príroda, ktorá nerada plytvá energiou, materiálom, časom, priestorom, vytvorí tak gigantickú rôznorodosť? Nikdy vás nenapadlo, že rôzne rasy, čierni, bieli, žltí, červení nie sú náhodou, a vôbec nie sú otázkou evolučného vývoja? Že civilizačné modely, ktoré máme na planéte, sú v skutočnosti hľadaním ciest rôzneho prístupu? Pretože ázijský model je priamo v opozícii voči európskemu alebo americkému modelu, pretože predpokladá kolektívnu zodpovednosť, nie individualizmus a egoizmus jedinca. Takže si musíte položiť otázku, aké sú základné zákony univerza. A prvým zákonom je dynamická rovnováha. Všetko je v dynamickej rovnováhe.

Európska agentúra pre lieky EMA je z 86 percent financovaná farmaceutickými firmami. To asi budú úradníci EMA objektívne.

Martina: Takže s nami hrá univerzum „Človeče nehnevaj sa!“, a označilo si pinčlíky, aby vedelo, kto bude prvý v domčeku?

Peter Staněk: Môžete to nazvať tak, ako je to vidieť v poslednej scéne Men in Black, kde sa zvláštna ruka hrá s galaxiami ako s guľami. Potom je to druhá vec, prečo mainstream nechápe, že naša história sa odohráva iným spôsobom, než ju oficiálne proklamujete. Akú má logiku, ak v Göbekli Tepe vo východnom Turecku objavíte obrovské náboženské centrum, ktoré je ako Stonehenge, ale trikrát väčšie, a kde rádiokarbónová analýza potvrdila, že má vek 10 600 rokov. Kto ich postavil? Kto ich zahrnul hlinou, aby nebolo zničené? Ktorá civilizácia? Predsa všetci vieme zo školy, že civilizácia začala pred 5000 rokmi v úrodnej oblasti Mezopotámie, kde vznikli Sumeri, Akkadská ríša a podobne. Kurňa, ako to, že 5000 rokov predtým nejaký lovec, zberač plodín, postavil toto gigantické, zvláštne miesto? A keď vezmete ďalšie objavy, tak iba práce, ktoré napísal Thomson, ukazujú 3000 artefaktov, ktoré sú v depozitároch múzeí, ale oficiálna veda ich neuznáva. Tak sa pýtate, prečo?

Martina: Vždy je pod tým napísané: „Votívny predmet neznámeho pôvodu.“

Peter Staněk: Áno, to je najlepšie. Keď tomu nerozumiete, tak vyhlásite: „To je súčasť náboženských rituálov, ktoré prebiehali“. Ale musíte vedieť, že tieto nálezy skutočne existujú, a môžu všetci revať, ako chcú. Ako by ste vysvetlili súčiastky z irídia, ktoré majú mikrometrické rozmery, a sú nájdené v sedimentoch sibírskych riek a ich vek je 30 000 rokov? Kurňa – irídia? Máte rôzne nálezy. Napríklad nález cisárskej čínskej džunky v ústí Rio de la Plata. Avšak táto cisárska džunka je z obdobia 1200 nášho letopočtu. Takže Kolumbus je objaviteľ? Všetci viete, že Ameriku neobjavil Kolumbus, a dokonca výprava Erika Rudovlasého bola jedna z prvých vikingských expedícií, a potom boli postavené vikingské mestá, ktoré dnes nachádzate na Newfoundlande, a tak ďalej. A nebolo to krátkodobé osídlenie, ale dodnes sa predsa v historických materiáloch vyhlasuje, že Ameriku objavil Kolumbus, a nie Vikingovia, nie iné civilizácie. A vezmite nálezy egyptských sarkofágov a hieroglyfov v Sydney, ktoré sú staré tisíce rokov. Ale každý predsa vie, kto objavil Austráliu, a vztýčil tam anglickú vlajku, a vyhlásil ju za dominium Veľkej Británie, a Anglicko vládlo nad vodami.

A prečo mainstream toto všetko odmieta? Prečo vyhlásili, že všetko poznáme? A teraz sa pozriete na dokumentárny film, kde hovoria: „Už nám chýba iba krôčik na to, aby sme spoznali celú históriu ľudstva.“ Ktorú? Tú, ktorú vykladá mainstream? A vy si položíte otázku: Nie je to rovnaké, ako pri covide, keď všetci revú o vakcinácii, a že rúška a vakcinácia vás chránia, a tak ďalej… A teraz máte pomaly každý deň publikované štúdie, ktoré ukazujú – nechránia vás. Vyjadrenie predstaviteľky CDC, viceprezidentky Pfizeru: „My sme vedeli, že to nechráni pred covidom.“ Ďalšie vyjadrenie, že mRNA môže spôsobiť produkciu ribozómov, ktoré môžu viesť k onkologickým proteínom a iným, a môžu obnoviť rakovinu. Preto teraz máte pandémiu rakoviny. A vy dokonca viete, a máte k tomu štatistické dôkazy, že vakcinácia vedie k obrovskému nárastu srdcových chorôb, myokarditídy, a tak ďalej.

Pani von Leyenová kúpi 4,5 miliardy dávok pre obyvateľov Európskej únie. Načo máte 4,5 miliardy? Aby ste vakcíny upotrebili, keď ľudí presvedčíte, že je to v poriadku? A budete vakcinovať aj voči chrípke, a potom proti emfyzém pľúcnej a podobne? A potom sa pozriete na finančné výsledky Pfizeru za rok 2022 a zistíte, že zarobili viac ako 104 miliárd dolárov? Takže je to o peniazoch? Nie je to o chorobe, nie je to o ochrane. A keď viete, že mikrobiológovia vyhlasujú: „Chystá sa na nás choroba X, ktorá bude desivá, a bude mať obrovskú smrtnosť. A bude to hrozné“. A vy si potom kladiete otázku: „K čomu slúžia všetky tieto pandémie?“ A potom dôjdete k dvom podivným záverom. Poznáte EMA? Európska agentúra pre lieky, ktorú z 86 percent financujú farmaceutické firmy. Nepochybne budú pracovníci EMA objektívni. Potom sa pozriete na to, čo je publikované oficiálne o Dr. Faucim.

Ľudia nechcú premýšľať a nezaujíma ich, čo profesor Malone, tvorca technológie mRNA, povedal o rizikách mRNA. Nevadí im, že predstaviteľka CDC vyhlásila, že od začiatku vedeli, že vakcíny nechránia.

Martina: Keď to takto vysadíte vedľa seba, tak si človek povie, či skutočne každú túto vec môžete doložiť, a ak áno, pretože vás nepodozrievam, že by ste hovorili do vetra, tak si hovorím: „Akým spôsobom je vytvorená táto celosvetová hypnóza, že to ľudia nechcú vedieť? Nechcú čítať, nechcú poznať?“

Peter Staněk:  Vaše myslenie môžem ovplyvňovať rôznym spôsobom. Dokonca bývalý turecký ministerský predseda v záverečnej tlačovke vyhlásil, že voľby prezidenta Erdogana pri posledných voľbách boli ovplyvnené podprahovým ovplyvňovaním. Technológovia vám presne povedia, ako vám v tých 24 obrázkoch, ktoré máte v televízii alebo vo filme, implantujú rôzne nápady a myšlienky.

Martina: S tým sa pracuje. Ale že by im to zrazu takto vychádzalo?

Peter Staněk: A myslíte, že to nevyvinuli ďalej? Pozrite sa, čo je v médiách, tých oficiálnych. Vidíte, akým spôsobom to všetko funguje. Môžete sa pozrieť na štúdie, ktoré sú publikované. Napríklad Pravá tvár doktora Fauciho, Skrytá história ľudstva, Starnutie, monografia zo standfordskej lekárskej fakulty. Môžete sa pozrieť na štúdie, ktoré sa zaoberajú aj spánkom, výskumom imunitného systému, mikrobiómu a dôsledkami covidu na mikrobióm. A prečo to nechcete čítať? Že to je namáhavé a sú to vedecké štúdie? A že na každej stránke máte dvadsať latinských výrazov? To je dôvod, aby ste to nečítali? Alebo je to dôvod, aby ste vyhlásili, že každý, kto to čítal, je produkt hoaxu, alebo niečoho iného, ​​Telegramu, YouTube a iných stránok? Alebo je to jednoducho jednoduchá a jednoduchá vec? Môžete si to prečítať, dokonca môžete prečítať zaujímavú knižku „Lži a pravda CIA“, knižka krásne popisuje…

Martina: Tam sú konkrétne citácie?

Peter Staněk:  Áno, presne tak.

Martina: Overiteľné?

Peter Staněk:  A môžete sa pozrieť aj na ďalšie štúdie, ktoré sú publikované. Napríklad od profesora Malone, tvorcu technológie mRNA, o rizikách mRNA. A už vám nevadí, že predstaviteľka CDC vyhlási, že od začiatku vedeli, že vakcíny nechránia? Alebo si nechcete pozrieť na vystúpenie predstaviteľky Pfizeru pred európskymi výbormi? Alebo to je tiež hoax? Alebo nechcete vidieť štúdie, ktoré sa publikujú o globálnom otepľovaní? To sú tiež všetko hoaxy? Pretože bude platiť iba to, čo produkuje mainstream, takže pokojne vyhlásite, že 2300 vedcov, ktorí sú v klimatickom paneli, sú jediní nositelia pravdy? A tých 12 000 ďalších klimatológov, ktorí súhlasia s Lomborgom, že sú hoaxeri, blázni, idioti a tak ďalej?

V spoločnosti je vytváraná atmosféra čarodejníckych procesov proti nevinným ľuďom

Martina: Vám to vadí, vy sa pátrate. Mne to vadí, pídim sa tak, ako dokážem. Nie všetkému rozumiem. Ale predsa každému človeku, keď už nič, ide pudovým spôsobom o jeho deti.

Peter Staněk:  Nie, omyl. Keby totiž poznal tieto informácie, musel by niesť zodpovednosť za svoje rozhodnutia. A týmto spôsobom ich nepozná, nechce vedieť. A to si všimnite, zmizla ochota k dialógu. Buď máte jediný správny názor, alebo ste nepriateľ, troll, hoaxer, ruský šváb, alebo všetko ostatné. Tak vytvárate v spoločnosti atmosféru, ktorá sa nazýva „čarodejnícke procesy“. A vezmite do úvahy tisíce upálených v 14., 15., 16. storočí. Ako mohli byť upálení? Veď to boli nezmysly, čo im dávali za vinu. Pretože sa vždy našla jedna skupina, ktorá si hovorí prisluhovači daného systému. Niektorí dokonca robia zlo, aj keď z toho nič nemajú. A potom tu máte známu mlčiacu väčšinu, ktorá funguje podľa princípu „čierneho pasažiera“. Poznáte ten princíp?

Martina: Tak načierno som párkrát išla.

Peter Staněk:  Nemyslím jazdu načierno, čierny pasažier znamená: „Ja sa nemusím zmeniť. Počkám až sa zmení sused. Potom sa pripojím.“ A keď nemáte dosť susedov, ktorí by premýšľali, potom vám zostane mlčiaca väčšina. A táto mlčiaca väčšina sa nikdy nezbaví zodpovednosti za to, že neurobili nič pre to, aby ich deti žili v slušnej spoločnosti. A za toto sa nikdy nezbavia svojej zodpovednosti.

Vy skutočne chcete deťom zanechať svet princípu transhumanizmu, ako to predstavuje Noah Harari so všetkými nezmyslami, ktoré sú tam uvedené? Ale prečo môžete povedať, že transhumanizmus je riešenie? Pretože nikto nepozná, ako funguje jeho vlastný organizmus. Dokonca medicína rieši nie príčinu, ale dôsledok. Keď sme všetci odlišní, tak u niekoho vakcína zaberie, ale niekoho zabije, u niekoho vytvorí rakovinu. To znamená – áno, môžete vyvinúť vakcínu, ale mali by ste ju urobiť individuálne, podľa architektúry daného príjemcu. Ale to by ste potom nezarábali miliardy na produkovanie vakcín, kde dokonca niektoré šarže navzájom nesedia.

Takže je to jednoduchá, kľúčová odpoveď: Peniaze a moc. V prvej fáze sú to peniaze, ktoré musíte získať. A keď už máte miliardy, tak či máte 10 miliárd alebo 15 miliárd, je pre vás nepodstatné, je pre vás podstatná moc, pocit moci. A pretože ste potom na vrchole spoločenskej pyramídy, tak máte pocit moci, a žijete v zvláštnom svete. Nie vo svete obyčajných ľudí – to je hmyz, ktorý sa hemží pod vašimi nohami – ale vy ste niečo iné, ste veľký a budete ešte väčší. Ste gigant, intelektuálny obor, ktorý stojí nad ostatnými hlupákmi.

Nepripomína vám to vyjadrenie mnohých predstaviteľov Svetového ekonomického fóra? To je presne táto filozofia. A všetci ostatní sú hmyz, a keď je ho príliš veľa, tak čo urobíte? Vezmete deratizačný prostriedok a hmyz obmedzíte. Ak vám to pripadá ako niečo náhodné, tak prosím vás, na univerzitách by sa základný predmet, ktorý by sa mal prednášať, volal: „Náhoda ako nesmierne významný fenomén celého sveta“. Náhoda určuje to, čo sme diskutovali, a čo popisujeme. Náhoda je hlavný fenomén.

A teraz vám dám poslednú vec: Belgický profesor vyhlásil, že už nehľadá pravdu a poznanie, ale chce byť iba prostitútkou pre vládne elity, pre granty, pre priestor v médiách, pre mocenské veci. Myslíte, že je tento belgický profesor hoaxer? Alebo jednoducho pochopil jedno základné: „Keď by ste hovorili a hľadali pravdu, tak môžete naraziť na vládnuce elity. Takže budete hľadať selektívnu pravdu, ktorá potvrdí, čo elity chcú.“ A potom to, že ste vedec, znamená, že ste sa spreneverili základnému poznaniu vedca – spoznať pravdu, aj keď táto pravda môže byť pre mňa nepríjemná. Ale potom už nie ste vedec, ste iba posluhovač toho všetkého, čo je okolo.

A keď sa pýtate, ako je to možné, tak si vezmete napríklad metódu CRISPR, genetické nožnice, vystrihovanie nevhodných génov. Je to skutočne pravda? Alebo to vyriešite tým, že autor tejto technológie dá akcie firmám, ktoré vykonávajú tieto genetické úpravy, a potom sú priamo zaviazaní k tomu, aby tvrdili, že je to pravda a že je to možné. Alebo je to opäť náhoda? Tieto veci z veľkej časti využívajú poznatky vedy, ale potom sa zakamuflujú a stanú sa prostriedkom zbohatnutia. A potom sa nepochopí, že tieto naše poznatky nie sú zlé, upozorňujem, nie sú zlé, ale sú iba normálnym dielom nesmierne zložitého poznania.

A klasická ukážka: Viete, čo sa deje vo svetových oceánoch, v ktorých je priemerná hĺbka 3845 metrov, keď poznáte iba vrchných 70 až 100 metrov? A viete, čo je v hĺbkach pod tým? A ste zrazu prekvapení, že nejakí amatéri natočia video megalodona, ktorý potvora, všivák jeden, nevymrel už pred 18 miliónmi rokov, a ešte sa nám ukazuje. Objaví sa vám latiméria podivná, ktorá mala chcípnout pred 40 miliónmi rokov, a táto všivá latiméria nám tam pláva v mori okolo Kapského Mesta.

Dnes by Alberta Einsteina odsúdili ako podvodníka, hoaxera a nevedomca

Martina: Trošku vyrušujú.

Peter Staněk:  A potom zrazu zistíte, že poznanie sa skutočne posúva, ale velikášstvo dnešnej doby je v tom, že všetko už poznáme. Ale to tvrdili aj fyzici koncom 19. storočia, než prišiel Albert Einstein a ukázal, že to, čo poznali, je malá časť zložitého systému. A my sme dnes v situácii, v ktorej nechceme priznať, že je to zložitejšie. Dnes by Alberta Einsteina pravdepodobne odsúdili ako podvodníka, hoaxera a nevedca.

Martina: Už len za jeho vetu, že: „Predstavivosť je oveľa dôležitejšia ako vzdelanie.“

Peter Staněk:  Áno, presne tak. A odpoveď znie v krásnej vete: „Čo nemôžem zmerať a zvážiť, neexistuje.“ A nechám na vážených poslucháčoch, aby sa spýtali, kto túto vetu predniesol. Je to Descartesova veta. Na nej je založená celá veda: „Čo nemôžem zmerať, neexistuje.“ A môžete zmerať myšlienku? Na váhu? Na rozmer? Má farbu? Takže nie je?

Martina: A čo duša?

Peter Staněk:  A všetci neurológovia vám vyhlásia: „Ja som pitval tisíce mozgov, ale nikdy som nenašiel vedomie.“ Takže vy vedomie nemáte? A vaše vedomie je iba pohyb elektrických impulzov vo vašich neurálnych synapsiách? Alebo to nie je iba hardvér, ale softvér, to geniálne, čo vytvorilo napríklad u Leonarda všetky jeho geniálne produkty, tak to tam nie je? Takže to neexistuje? A je to len nejaká náhoda, že vytvoril aj Monu Lisu aj všetko ostatné? To je jedna vec.

Okrem toho sme dnes arogantní a povýšení. Vo vzťahu k prírode sme stratili dve veci: Stratili sme dôveru medzi sebou navzájom, a stratili sme pokoru pred prírodou. Príroda môže byť láskavá matka aj matka naštvaná. A ak nie ste pokorní a nepozeráte na prírodu tak, že je dokonalá, geniálna a prepojená, tak vám to spočíta. A pretože je to príroda, a nie je to človek, tak pre ňu potom hekatomby obetí nemajú význam. A vy si položíte jednu základnú otázku: Ako by ste definovali vyspelosť civilizácie v jednom jedinom ukazovateli? Odpoveď znie cynicky: „Počet zbytočných obetí.“ Obete budú vždy, ale rozhodujúci pre inteligenciu civilizácie je počet zbytočných obetí. A keď sa pozriete na dnešok, tak nemáte pocit, že počet zbytočných obetí je nebetyčne veľký? Je tu vyhlásenie, ktoré sa udialo v Spojených štátoch, že tisíce ľudí zomrelo zbytočne v dôsledku vakcinácie. Je to hoax? Aj keď váš minister zdravotníctva bude peniť a chrliť oheň a síru na tieto tvrdenia?

Martina: Pán profesor, hovorili ste o moci, a niekoľkokrát ste spomenuli meno zakladateľa Svetového ekonomického fóra Klausa Schwaba, a tak som usúdila, že vám pravdepodobne leží v žalúdku. Keď sa prenesieme na stretnutie G20 na Bali v minulom roku, v roku 2022, tak tam vo svojom prejave varoval pred fragmentáciou a zmenami, ktoré na svet čakajú v súvislosti s takzvanou štvrtou priemyselnou revolúciou. Podľa neho hrozí významná spoločenská premena, ktorá môže viesť k multipolárnemu a oveľa rozdelenejšiemu svetu. Objavil pre vás Ameriku?

Peter Staněk:  Nie, pán Schwab je vedľa ako tá jedľa. Odpoveď je jednoduchá: Je to diverzita, rôznorodosť, ktorá umožní, aby existoval priemysel 4.0. Chcete protestovať proti tomu, že by ste prišli do firmy, porozprávali sa s technikmi a navrhli svoju predstavu o vašich topánkach – a oni by to pretavili, dali robotom a checkbotom, ktoré využili nové materiály, a urobili tri páry nových topánok – jedinečných, presne podľa vašich predstáv? A nepotrebujete obchod ani dopravu. A viete, že takéto firmy existujú aj v Čechách? Že takýchto firiem sú tisíce v Nemecku alebo vo Francúzsku? A že v tomto prípade potom produkcia zbytočných vecí, ktoré nikto nepotrebuje, jednoducho odpadá?

A viete, čo má byť hlavný prínos umelej inteligencie, pán Schwab? Má odstrániť zbytočnú produkciu, nie byť geniálnym. Má odstrániť zbytočnú produkciu. A potom nebude potrebné, aby ste na púšti v Líbyi ukladali desaťtisíce ton textilného oblečenia preto, že to nikto nekúpil. A vy toto neviete? A nevie to pán Schwab? Alebo je vtip práve v tom, že ak sa posilní rôznorodosť, teritoriálna, produkčná, a tak ďalej, čo práve umožňuje štvrtá generácia priemyslu 4.0, tak pán Schwab bude mať veľký problém všetko zjednotiť pod jedno jediné kritérium, a ovládať vlastným palcom. Takže preto je to riziko? A všetci experti G20 na Bali to počúvali ako zbožné vyjadrenie. To nemajú vlastný rozum? Nevie myslieť? Alebo všetko zabudli, a nikdy nemysleli?

Ale pán Schwab to má logické: Ak budú všetci rovnakí a všetci budú individuálni, máte ideálnu platformu pre kompletné ovládanie sveta s minimálnymi vecami. Je potrebné sa pána Schwaba opýtať: Aký je najjednoduchší spôsob ovládania spoločnosti, ktorá nepotrebuje technické zázemie? O tom mal hovoriť pán Schwab. Spôsob je jednoduchý: Vlastním vaše dlhy, a na základe toho, ako budete tieto dlhy splácať, určím, koľko budete mať detí, kde budete žiť, čo budete spotrebovávať, kam pôjdete na dovolenku, všetky aspekty vášho života. Ale čo to potrebuje? Všetci musia byť zadlžení. A keď vaše dlhy vlastním, tak vám všetko určím.

Opäť konšpirácia? Takže si vezmete oficiálne štatistiky, a v období 2008 až 2018 sa zadlženosť na planéte zvýšila o 59 biliónov, dosiahla zhruba hladinu 290 biliónov. V období 2019 až 2022 sa zadlženosť zvýšila o ďalších 23 biliónov, zadlženosť ľudí, podnikov, vlád, všetkých.

A keď už hovoríme o tom, čo tam diskutovali, tak tí smradi si neuvedomili, že kľúčovým parametrom, ktorý mali diskutovať, sú dva fenomény. Prvá – príjmová polarizácia spoločnosti. A druhý – ako sa delia dlhy a úspory v spoločnosti? Ako prebieha takzvaná pyramída príjmov? A 5 až 7 percent tých, ktorí vlastnia 90 percent bohatstva, sú altruisti? Tak ako Bill Gates, ktorý je taký fantastický altruista, že založí Nadáciu Billa a Melindy Gatesovcov a financuje programy vakcinácie? Robí to preto, že je altruista, alebo preto, že ak máte nadačné peniaze, tak neplatíte dedičskú daň, nepodliehate finančnej kontrole, a môžete si robiť s peniazmi, čo chcete? Ale to je predsa altruista? Že áno? Alebo nie? Alebo je to niečo iné? Ale problém tohto všetkého je v tom, že musíte mať globálny obraz, prepojenosť všetkých procesov, architektúru súvislostí.

VŠETKY PRÍSPEVKY S PETER STANĚK

Poteší nás, ak vás článok obohatil o iný uhol pohľadu a ďakujeme vopred, ak podporíte ľubovoľnou čiastkou slobodu slova na náš účet v ČSOB IBAN: SK80 7500 0000 0040 1415 4359

Zanechajte nám komentár

Predchadzajúci článok

Spravodajstvo

MALÉRY SLAMENÉHO EDA A JEHO KÁMOŠA

Podvody s DPH za 53.000.000,- EUR siahajú až k odvolanému premiérovi Hegerovi Kaňku obvinila NAKA v prípade podozrenia z karuselového ...

Nasledujúci článok

Spravodajstvo

Diamantový rez: Neuveriteľná zhoda pomerov volebných výsledkov prezidentských volieb vo Francúzsku, na Slovensku a teraz aj v Česku naznačuje desivé sprisahanie alebo dôsledok genetiky?

Diamantový rez: Neuveriteľná zhoda pomerov volebných výsledkov prezidentských volieb vo Francúzsku, na Slovensku a teraz aj v Česku naznačuje desivé ...
FILOZOFIA BYTIA

Hana Sar Blochová: THOVT a tajomstvo jeho misie na Zemi

Thovt a Maat ako hviezdni kurátori prinášajú na Zem projekt duchovného vzostupu pre ľudstvo. S Hanou Sar Blochovou sa pozrieme ...
FILOZOFIA BYTIA

Rozjímanie o živote s múdrymi ženami Annou Hogenovou a Clarou Lewitovou - Duše K

Pútavé rozprávanie Jaroslava Duška a jeho hostí Anny Hogenovej a Clary Lewitovej + beseda s divákmi Koncept telesnosti – Karteziánsky ...
FILOZOFIA BYTIA

Súboj SVETOVÝCH ELÍT s OBČANMI - "Caesarizmus superbohatých"

PETR ROBEJŠEK: Ako prebieha súboj elít s občanmi, prečo ten nepokoj v Európe a protesty poľnohospodárov a prečo Green Deal ...
FILOZOFIA BYTIA

Klamstvá v každodennom živote...​

Prieskum medzi 316 obchodnými a marketingovými manažérmi, ktorý uskutočnil časopis Sales and Marketing Management, ukázal, že „45 % manažérov počulo ...
FILOZOFIA BYTIA

Anna Hogenová: 💥 ODKAZ po ATENTÁTE? Ako to ustáť?

Anna Hogenová a jej netradičný pohľad z hĺbky duše / & odpovede💥 Zaujímavý pohľad českej poprednej filozofky a fenomenologičky na ...
FILOZOFIA BYTIA

Emil Páleš: Zanikne západ? Znaky zániku civilizácie vykazujeme takmer všetky

Poučenie z histórie Kde sa ako civilizácia nachádzame? Smerujeme k zániku? Ak áno, ako si ten zánik predstaviť? Ako vznikali ...
FILOZOFIA BYTIA

BÁSNENIE V KORUNE STROMU ŽIVOTA

Foto: Matúš Plecho Prof. Anna Hogenová „Jsoucnaři vidí bytí jen v jsoucnech, ale i ta jsoucna, a, mimochodem,i člověk jím ...
FILOZOFIA BYTIA

Rodná cesta - Žiarislav

Žiarislav o duchovne, o vedomeckom vývoji v spoločnosti, o tajoch vedomectva, o lesnom období, o menách vedomých Slovanských, duchovných a ...
FILOZOFIA BYTIA

Anna Hogenová: Pravda, Príroda, Láska, Filozofia

S filozofkou a fenomenologičkou Annou Hogenovou o vrtkavosti pravdy, koncepte vojny, ľudskej morálke, vzťahu človeka k prírode a v neposlednom ...
FILOZOFIA BYTIA

Kryštály, kryštálová mriežka Zeme, kryštálová sieť Čiech a Moravy - Hana Sar Blochová

Hana Sar Blochová: Kryštály, kryštálová mriežka Zeme, kryštálová sieť Čiech a Moravy v rozhovore na TV Klenoty života 💜 Kryštály ...