Peter Staněk: Časť vedy už nehľadá pravdu, stáva sa sluhom politických elít – 1. diel

25. januára 2023

Čo všetko prinesie tento rok a čo nám prinesú nasledujúce roky? 

Asi ešte nikdy za posledných tridsať rokov, a vôbec od druhej svetovej vojny, neboli ľudia u nás a v Európe celkovo v takej neistote z toho, čo príde. Asi už nikto nespochybňuje tézu, že Západ stojí na zásadnej križovatke, a to, ktorou cestou sa vydá, ovplyvní jeho vývoj na desiatky a najskôr aj na stovky rokov. Kde sa vôbec nachádzame, ako sme sa na tomto mieste ocitli a aké máme možnosti ďalšieho smerovania? Som rada, že sa o týchto veciach, ktoré nás toľko ovplyvňujú, môžem opäť rozprávať ekonómom a prognostikom Petrom Staněkom.

Martina: Ešte doplním, že ste bývalý poradca niekoľkých premiérov, a tiež bývalý predseda vedeckej rady Ekonomického ústavu Slovenskej akadémie vied, bývalý poradca Svetovej obchodnej banky aj Medzinárodného menového fondu. Pán profesor, ste uznávaný analytik, spracovali ste veľa vedeckých článkov a pojednaní, ale ja by som napriek tomu začala ľudovo: Povedzte mi, čoho sme to, prosím vás, boli v uplynulom roku svedkami? Čo sa stalo so svetom v roku 2022?

Peter Staněk: Keby som to mal povedať jednoducho: Svet sa vymkol z kĺbov, blbosť zvíťazila, múdrosť si vzala dlhodobú dovolenku, a teraz sme svedkami priam šialeností. Šialeností, ktoré sa ženú celou spoločnosťou. Sú to nielen elity, ale vezmite si aj postoj mnohých ľudí k vakcinácii, postoj mnohých ľudí k ukrajinskému konfliktu, k tomu, čo sa deje v geopolitickej architektúre planéty. A skutočnosti, že niektorí sa pozerajú na správy a nevidia, niektorí nepozerajú na správy a vidia. A v konečnom dôsledku je zaujímavá jedna vec: Naozaj sme stratili zdravý rozum? Nie sme schopní kritickej analýzy všetkých súvislostí? A hlavne, nie sme schopní urobiť architektúru súvislostí, čo je príčinou toho, čo je okolo nás? Bohužiaľ, musím povedať otvorene, a súhlasím s belgickým profesorom, ktorý sa zaoberal vedou, že bohužiaľ veľká časť vedy už nehľadá pravdu, ale stáva sa sluhom politických elít, a vedecky zdôvodňuje všetky nezmysly. Od toho, čo ste videli počas covidu, až po geopolitickú architektúru planéty. Nech žije veda. Slobodná veda.

Svet sa vymkol z kĺbov, blbosť zvíťazila, múdrosť odišla, a sme svedkami šialeností, ktoré sa ženú celou spoločnosťou

Martina: Pán profesor, začal ste vetou: „Svet sa vymkol z kĺbov“. Táto veta by na mňa pôsobila trochu upokojujúcim dojmom, pretože citujete kráľa dánskeho, a teda rovnaký dojem, pocit, mal už William Shakespeare, čo je nádejeplné, pretože to znamená, že nerobíme väčšie chyby, ako robili ľudia kedysi.

Peter Staněk: Otvorene s vami súhlasím, že sa svet ocitol na zásadnej križovatke. Náš problém je v dvoch smeroch: Prvýkrát, niekto vypol semafory, takže nevieme, či vľavo, alebo vpravo, vpred, alebo vzad, alebo akým spôsobom na tú križovatku reagovať. Potom je tu druhý problém, máme zaradiť normálnu rýchlosť, alebo väčšiu rýchlosť, alebo dupneme na plynový pedál a pôjdeme rýchlosťou 200 kilometrov za sekundu? Prečo? Pretože keď sa pozriete na dnešný svet, tak to vyzerá tak, ako by sa mravce hádali, v ktorom poschodí mraveniská budú žiť. Ide stádo slonov, slony dupú, a náhodou nejaký slon dupne do mraveniska.

My sme zahľadení na svoj vlastný problém, ale vôbec si neuvedomujeme, že okolo nás prebieha nie globálne otepľovanie, ale teraformácia životného prostredia vo všetkých dôsledkoch, ktoré z tohto termínu vyplývajú. Pozrite sa na to, čo sa deje: Extrémne sucha, extrémne teploty, gigantické povodne, aké nikdy nebývali. Vezmite aktiváciu ohnivého kruhu, posun kontinentálnych dosiek, seizmické otrasy, všetko to, čo sa deje okolo nás. Oblasti, ktoré boli suché, sú zaplavené povodňami, naposledy zátopami v Saudskej Arábii. Na púšti povodeň? Prosím vás, ako je to možné? Potom vezmite druhú stránku: Ľadovce sa topia až sa z nich kúri, ale vraj sa nekúri. Takže kúri, alebo nekúri? Máte to tak, že na Antarktíde východná časť narastá a západná časť sa topí, takže majú pravdu obe skupiny vedcov, jedni i druhí.

Potom sa pozriete na poslednú zvláštnosť a zrazu zistíte, že svet okolo vás smeruje k novej dynamickej rovnováhe, a všetko to, čo sme urobili, alebo neurobili, smeruje k obnoveniu dynamickej rovnováhy. Ale príroda ako keby s človekom nepočítala a povedala si, že človek, a teraz budem úplne kacírsky, že podiel človeka na zmenách životného prostredia je tri až päť percent, podľa posledných štúdií, žiadnych 90 percent. Druhýkrát, vôbec to nie je problém CO2, ale je to problém novej dynamickej rovnováhy medzi energetickou distribúciou na planéte, vodnými štruktúrami a tým, čo sa nazýva bezpečnostný protokol vody. Množstvo vody je konštantné, mení sa iba pomer skupenstva.

A potom máte tretiu vec, ktorá je najzávažnejšia: Ak bude dochádzať k ďalším zmenám prírodného prostredia, tak pravdepodobne budú mať pravdu vedci, ktorí konštatovali v jednej vedeckej štúdii, že v nasledujúcich piatich, až desiatich rokoch bude 20 až 25 percent povrchu planéty, ktoré sú dnes vhodné na život, nevhodné na život. Vznikne 10 až 12 percent nových území vhodných na život. Iba jediný drobný problém? Na území, ktoré už nebude vhodné pre život, žije 1,8 miliardy ľudí, a mali by ste zvládnuť migračnú transformáciu tejto skupiny. A paradoxne, podľa posledných piatich modelov, ktoré sa robia na základe sedimentov v Grónsku a Antarktíde, to nebude tak, ako to urobilo IPCC, ale tak, že na sever od Karpatského oblúka a Českej kotliny bude väčšia zima. Priemerná teplota sa má znížiť o 20 °C, pretože Golfský prúd zmení energetický obsah. Južná časť sa nebude vysúšať, ale naopak sa zvýši objem zrážok v Anatólii, severnej Afrike, v Dalmácii, Chorvátsku a podobne, a zmenšia sa rozdiely medzi letom a zimou. Teda bude to veľmi príjemné územie. No a náš problém bude iba v tom, že nejakí Dáni, Holanďania, Belgičania, Nemci a tak ďalej, budú rýchlo migrovať do našich území. A potom sa nám môže stať, že budeme malou skupinou v rámci väčšieho etnického celku. Problém je nielen v tom, že sa to udeje, ale aj v tom, že podľa všetkých prepočtov to bude prebiehať nesmierne rýchlo. A potom sa nám môže stať, že budeme malou skupinou v rámci väčšieho etnického celku. 

Martina: Pán profesor, stihneme ešte dorobiť tento rozhovor?

Peter Staněk: Možno to dorobíme, možno to nestihneme. Ale môžem vás upokojiť, najväčší poznatok, ktorý teraz je u korektných klimatológov, geológov, oceánológov a podobne, znie: „Všetky procesy na povrchu planéty prebiehajú podstatne rýchlejšie, než sme uvažovali.“ Takže sa pozriete na známy amazonský prales, o ktorom všetci, vrátane šialenej Gréty, vykrikujú, že sú to pľúca planéty. Tak nie sú to pľúca planéty. Je to morský fytoplanktón, ktorý vyprodukuje 82 percent kyslíka a pohlcuje 70 percent CO2. Je to vrchných päť metrov hladiny, kde je väčšina fytoplanktónu. A paradoxné je, že pľúcami planéty sú severské lesy, nie amazonský prales.

Koniec koncov, drobná poznámka bokom: Pred 6800 až 7000 rokmi amazonský prales neexistoval, ale bolo to savanovité územie, ktoré sa muselo zavlažovať. A keďže to prebieha rýchlo, dokonca rýchlo na ľudský život, potom si musíme položiť kľúčovú otázku: Nejde o problém globálneho otepľovania, ale o adaptáciu ľudskej spoločnosti na zmenu prírodného prostredia geograficky aj globálne.

Prečo elity doteraz hovorili o depopulácii zaobalene, ale teraz o tom hovoria otvorene? Pretože je to už prebiehajúci proces?

Martina: Pán profesor, povedali ste, že prebieha životná transformácia životného prostredia so všetkým, čo z toho vyplýva, čo to prináša, a že to prebieha momentálne oveľa rýchlejšie, než sme si pôvodne napríklad mysleli. Ak by sme si to vôbec pripustili, tak prečo? To je súčasť toho, ako ste povedali, že sme na križovatke?

Peter Staněk: Áno, je to súčasť, pretože keby všetky tieto problémy polarizácie spoločnosti – príjmová polarizácia, problém delenia bohatstva, dôsledky priemyslu 4.0, digitalizácia sveta v ľudskej podobe, zmena morských prúdov, zmena hydrodynamického potenciálu, zmena štruktúry pôdy, prírodné prostredie – prebiehali oddelene rozložené v dĺžkach desiatok rokov, tak by sme sa možno vôbec nemuseli vzrušovať. Ale príroda možno, ako sa hovorí, málinko nasadila na človeka a rozhodla sa, že to všetko prepojí, a bude to prebiehať v krátkom časovom úseku. A preto si teraz položme základnú otázku: Prečo elity, ktoré predtým hovorili o depopulácii, o problémoch s prírodným prostredím, a tak ďalej, ale vždy to zabalili do staniolu, dali na to ružovú mašľu, a hovorilo sa v idiómoch a podobne, zrazu o tom hovoria úplne pokojne, otvorene, ako keby problém depopulácie a zníženie populácie o polovičku na planéte Zem bol predmetom procesov dneška a budúceho roka? Čo sa v tomto zmenilo?

Vyrieši pojedanie červov a hmyzu problém hladu? 40 až 50 percent hmyzu obsahuje nebezpečné parazity a konzumácia hmyzu znižuje výkon imunitného systému na 40 až 50 percent.

Martina: Čo sa zmenilo?

Peter Staněk: Zrazu je to predovšetkým poznanie, že všetky tieto procesy prírody prebiehajú nesmierne rýchlo. Ak prebiehajú nesmierne rýchlo, tak si položíte takú otázku: Sme schopní, pri dnešnej architektúre spoločnosti a sveta, zvládnuť tento migračný presun 1,8 miliardy ľudí, keby sa mala demograficky presunúť do iných oblastí? Ja neobhajujem Schwaba, len kladiem otázku, ak sa 1,8 miliarda ľudí bude musieť presunúť inam, viete si predstaviť, aké dôsledky to bude mať na teritoriálne rozloženie ľudskej rasy na povrchu planéty? Musíte nechať ten proces prebehnúť, povedzme, teraformácia myslenia, to znamená, že ľudia musia pochopiť a začať premýšľať iným spôsobom.

A ja sa teraz pokojne spýtam: Všetci teraz hovoria o udržateľnom rozvoji. Čo chcete udržať? Dnešný svet s jeho absurditami? S jeho vykrikovaním s LBGT, problém 70 pohlaví, a podobne, že to je hlavný problém vašej civilizácie? Nie je to problém vás, medzi spoločnosťou a civilizáciou? Nie je problém v tom, že vyhlásime, že žijeme v antropocéne? Tak, kurňa, postavte sa. Teraz vybuchla sopka Mauna Loa. Tak sa postavte na kráter a povedzte tej sopke, že jej vládnete, že vy ovládate túto sopku, pretože žijete v antropocéne. Skúste sa tam len pozrieť, ale skončíte ako Empedoklés, po ktorom ostali akurát jeho sandále na kráteri Etny.

A z toho vyplýva jedno zásadné poznanie: Príroda je nesmierne láskavá matka. Dávala nám desiatky a stovky rokov stále šancu: Spamätajte sa! Nerobte hlúposti. Uvedomte si, že ste súčasťou prírody, nie jej vládcom. Ale človek je Homo sapiens, ja hovorím Homo debilicus, takže všetky tieto upozornenia míňal, nereagoval na ne. Až jedného dňa trpezlivosť Matke prírode došla, a zrejme zažívame niečo, čo je pre vedcov fenomenálny jav – tieto zmeny zažívate raz za tisíc rokov. Pre bežného človeka je to však problém, pretože v jeho nesmierne dôležitých veciach, aby sledoval seriály a čo sa bude diať s jeho hlavnými hrdinami a podobne, ho zrazu straší klimatickými zmenami a všetkým možným.

A potom tu máte poslednú vec: Skutočne je nás na tejto planéte príliš? V tomto ohľade ste naraz pred zvláštnou otázkou. Áno, môžete jesť červy, môžete jesť hmyz, môžete vyriešiť problém hladu, ale už vám nepovedia druhé výsledky štúdií, že keď jete hmyz, tak poprvé 40 až 50 percent hmyzu obsahuje veľmi nebezpečné parazity, ktoré prenikajú do vášho tela. Podruhé, jedenie hmyzu spôsobuje, že váš imunitný systém znižuje výkon na 40 až 50 percent. A potretie, aby ste mali dostatok hmyzu, tak by ste museli urobiť opäť zásahy do prírodného prostredia. Takže tento spôsob cesty sa mi zdá byť trochu nevhodný.

Avšak, môžete mať aj iné riešenie potravín a populácie. Jednak forma regeneratívneho poľnohospodárstva a jednak nová cesta k novému poľnohospodárstvu, ktoré vychádza z poznatkov, ktoré sa získali v Rusku a Bielorusku a ktoré umožňuje dokonca v našich podmienkach mať dve úrody ročne. Ale nebudem túto technológiu popisovať, zatiaľ je to skôr niečo, čo sa začína prejavovať v niektorých pokusných farmách, ale je to možný spôsob budúceho osídlenia, budúceho poľnohospodárstva, budúcej kultúry, budúceho chápania.

Položte si otázku: Ak dnes vidíte túto spoločnosť, tak si naozaj myslíte, že keď všetci budeme žiť v megapolise, tak vyriešime dnešné problémy? Naozaj si myslíme, že keď všetci budeme v digitálnom svete, budeme mať digitálny avatar, ktorý dokonca namiesto nás pôjde do práce – fantastická vec, zostaňte ležať v posteli a pošlite digitálneho avatara, nech sa tam štve s vašim šéfom, blbým, ľudským – to vyrieši naše problémy?

Martina: Pán profesor, odkiaľ všetky tieto veci viete?

Peter Staněk: Ale to sú štúdie, ktoré dokonca publikuje mainstream – avšak nadrobno, na poslednej stránke, niekoľkými vetami, nenápadné úpravy, aby nedaj Boh to niekto skutočne čítal. A potom si poviete druhú otázku: Máte vraj informačnú spoločnosť. Informačná spoločnosť, ale jedna kľúčová otázka: Je problém v množstve informácií, alebo vo vašej neschopnosti tieto informácie zaradiť do kontextu? A z tohto hľadiska máte dve možnosti. Prvá možnosť, ktorú používal minulý režim, že budete mať cenzúru. Limitujete noviny a médiá, takže nemáte informácie, ale máte samizdaty a počúvate Slobodnú Európu, a pozriete sa rakúsku televíziu, a tak ďalej. A týchto informácií je málo.

Alebo urobíte druhú vec: Dám vám Niagaru informácií, a vy sa v nej utopíte, a rovnako nechápete, ani vtedy, ani dnes. A potom si položíte drobnú otázku: K čomu sú potom tieto informácie, ak mi neumožnia nájsť zmysel života, nájsť svoju vlastnú životnú cestu, pozrieť sa na prírodu, na spoločnosť a podobne? Pretože kľúčový problém dnešnej spoločnosti nie je konkurencieschopnosť. Spýtajte sa väčšiny ľudí, nech vám povedia, čo je zmyslom ich života. Prečo sú tu. Je to jednoduchá priamo filozofická otázka. A skúste analyzovať odpovede obyčajných ľudí, ale dokonca aj elít. Elity vám povedia, že je tu kvôli moci. Ale na čo je vám moc? Moc je iba nástroj, a ak nemáte komu vládnuť a ak depopulujete planétu, tak tých 500 miliónov už nie je miliarda, už je to 500 miliónov. Tým chcete vládnuť? A koľko bude vládcov? A bude dosť tých obyčajných ľudí, aby bolo komu vládnuť? Alebo to bude zrazu veľký problém, pretože opäť bude pred vami stáť zásadná otázka: Prečo tu ste? Odpoveď? Neznáma.

Našli ste odpoveď na otázku: Prečo tu ste? Čo chcete zanechať potomkom? 1,5 tony exkrementov, ktoré sú jediným hmatateľným produktom veľkej časti ľudí? Alebo tu chcete zanechať poznanie?

Martina: Hneď na začiatku ste povedali, že niekto ľuďom vypol semafory tak, že ich zahltil informáciami. Nie, že by ich o ne pripravil, ako predtým, ale zahltil ich, odviedol pozornosť od skutočne dôležitých vecí, odpovedí na to, odkiaľ prichádzame, kam ideme, a prečo máme na tomto svete zastávku. Je to tak? A to predsa neurobila príroda.

Peter Staněk: Nie, to urobil človek. A paradoxné na tom je, že vezmete mayské stély na Yuacatáne, a väčšina najčastejšie sa vyskytujúcich sa otázok na mayských stélach znie takto: „Kto sme? Odkiaľ sme prišli? Kam smerujeme?“ Skúste, aby táto geniálna, digitálna robotizovaná, umelou inteligenciou riadená spoločnosť, aby na to našla odpoveď. Ale ona nejako odpoveď nenachádza. Máte digitálny svet, budete mať metaversum, budete v ňom žiť, v digitálnom svete, kde sa budete stretávať, pôjdete tam do digitálnej kaviarne, na digitálnu dovolenku. Super. Vyriešili ste odpoveď na kľúčovú otázku: Prečo tu ste? Čo chcete zanechať svojim potomkom? Poldruha tony exkrementov? Ktoré jediné sú zatiaľ hmatateľným produktom pre veľkú časť ľudí? Alebo chcete zanechať poznanie?

A potom si zrazu položíte otázku: Ak základným fenoménom prírody, ale aj spoločnosti, je posun poznania, potom zrazu chápete, prečo je medzigeneračný prenos informácií. Pretože mladý síce môže mať informácie, ale nechápe ich, a nemá životné skúsenosti. Potom je zrazu logické, že ak presakujem svoj život poznaním, potom sa s ním spája zodpovednosť k sebe samému, k spoločnosti, prírode. A zrazu máte spoločnosť, ktorá nachádza nie vládnuce vzťahy k prírode, ale je jej súčasťou, a zrazu chápe, že spoločnosť je priamou súčasťou prírody. A Matka príroda vám zrazu pokynie láskavú ruku, nebude vám robiť problémy prírodných zmien, a vy si zrazu uvedomíte, že ste našli niečo, čo sa nazýva dynamická rovnováha medzi spoločnosťou a prírodou.

Aby som to povedal neurologicky, úplne nádherne vám to doložím takto: Keďže váš organizmus každý deň získava miliardu informácií, musíte ich triediť. Spíte nielen preto, aby ste odstraňovali toxíny, ale aby ste odstránili zahltenie informačných tokov. Váš mozog to urobí v prvej fáze šiestich hodín zvanej REM fázy. Ale vy si položíte kľúčovú otázku, nad ktorou bádali vedci aj na stanfordskej lekárskej fakulte: Akým kľúčom triedite informácie? A zrazu je tu krásna odpoveď: Je to emočne logický kľúč. Ale pozor, emočne logický kľúč je odrazom morálnych, etických a mravných princípov society, ktorej ste členom. A keďže táto spoločnosť je zahltená nezodpovednosťou, spotrebou, ovládaním, terorizovaním a podobne, potom pre veľkú časť ľudí toto funguje. Paradoxný stav prírody: Desať percent má iné kriteriálne funkcie na triedenie informácií.

Ale prečo to tak je? Prečo tých 10 percent má pocit, že nepatria do danej spoločnosti? Pretože ich priority a všetko ostatné je postavené v inej architektúre. A 90 percent reve: „Áno, zdraželo nám lyžovanie v Kitzbüheli. A pozrite, chlieb nám zdražel. A dokonca ďalej nemôžeme plytvať energiou. Ale to nevadí. Ona nám zdražela, ale uvidíme, čo budeme robiť.“ Prečo sú nezodpovední? Prečo sa nezamyslia nad sebou, deťmi, spoločnosťou a prírodou? Pretože keď by mali poznanie, potom by museli mať aj zodpovednosť. A ak budú mať zodpovednosť, potom sa nemôžu správať tak nezodpovedne, ako Európska únia, ktorá vyhlási, že Zelený údel je najlepší vynález, aký máme, a zároveň pokojne vyhlási, že do roku 2030 zvýši ťažbu dreva o 75 percent. A nepochybne asi viete, že les je najlepším spôsobom, ako vyrovnávať klimatickú rovnováhu. Má to logiku?

Príčinou toho, čo sa teraz deje, je strata fundamentálnych etických princípov, čo nám znemožní riešiť súčasné nakumulované krízy

Martina: Pán profesor, keď to takto položíte, tak samozrejme v žiadnom prípade. Ale povedzte mi. Znamená to, čo ste teraz vymenovali, že ekonomická, klimatická, ľudská, kríza identifikácia ľudí a tak ďalej, je len odnož krízy duchovnej?

Peter Staněk: Áno. Je to presne to, čo povedal Baťa pri kríze v roku 1929. To nie je ekonomická kríza, to je kríza morálky a etiky spoločnosti. A bohužiaľ toto presne sedí, a starý Baťa to perfektne vystihol a nepotreboval na to žiadne filozofické traktáty, ani digitálny svet. Dokonca, predstavte si, nemal ani potuchy o umelej inteligencii. A on, jeden človek, na to prišiel.

Martina: Pretože vedel, prečo je na tomto svete?

Peter Staněk: Áno, presne tak. A preto jeho podniky boli tak sociálne a produkčné, ako boli. A preto expandoval po svete. Preto mal zásadu, že keď pracujete a ste zodpovední, tak vás musím odmeniť, ale keď ste lemry, tak vás tiež odmením – kladivom. Vyberiete si iba: pravý alebo ľavý palec. To je vaša voľba. A toto všetko je známe. Práve otázka straty etických princípov – a prosím vás, nehovorte mi o hodnotách Európskej únie – strata etických fundamentálnych princípov je to, čo nás teraz bude nesmierne tlačiť, a znemožní nám to riešiť všetky krízy, ktoré máme okolo seba, a bude to viesť len k tomu, čo nazývajú niektorí ľudia „kumulatívny efekt jednotlivých kríz“. To znamená, prepoja sa a udržia nesmierne silne, a potom si všetci budú myslieť: „Áno, nepriazeň osudu. Smola. Žijeme v nesmierne zlom čase.“

Martina: Ako keď sa spojí niekoľko lokálnych búrok a vznikne dokonalá búrka?

Peter Staněk: Hej, vznikne supercela. Áno, presne tak. A potom vás táto supercela spláchne, očistí dané územie. Je to teda prírodné očistenie územia, ukáže vám vašu veľkosť v antropocéne, a v konečnom dôsledku sa príroda akurát zachechtá, pretože človek je opäť nepoučiteľný.

Slovo „voľby“ súvisí s poznaním, že: „Vôl by zvolil najhorší možný variant“. Väčšina ľudí sa stále nechá sklamať tými, koho zvolili, a za štyri roky zvolia tých istých, alebo ešte väčších idiotov.

Martina: Pán profesor, ak sme ako ľudstvo na križovatke, ktorá vznikla preto, že máme hlbokú krízu mravnú, povedané baťovsky, alebo duchovnú, tak ak ale prvýkrát nebudeme hľadať cestu k novému pomenovaniu duchovných a etických princípov, tak sa zaručene musíme na tej križovatke vydať tou najhoršou cestou.

Peter Staněk: Mohli by ste parafrázovať slovo „voľby“, ktoré nevzniklo ako demokratický efekt, ale ako známe vyjadrenie: „Vôl by zvolil najhorší možný variant.“ V tomto ohľade teda skutočne slovo „voľby“ presne sedí. Paradoxné je, že väčšina sa opäť pravidelne nechá sklamať tým, koho zvolila, a potom opäť neomylne za štyri roky zvolia ešte väčších idiotov, a opäť sú prekvapení, že títo idioti sú naozaj idioti. A tak si kladiete otázku: „Prečo to preboha tak neomylne, opakovane volia ako najhoršie možné riešenie?“ Pretože to znamená jednu drobnosť: Veľká časť ľudí nechce byť zodpovedná za dôsledky svojho konania. Oni sú dokonca nezodpovední za to, koho vyberú a potom vyhlásia, že sú sklamaní, že boli podvedení, a tak pokračujú ďalej.

Ale my si vezmeme jednu základnú vec: Ak som zodpovedný, tak prvá fáza je, že mám byť zodpovedný k sebe, k sebe samému, k svojmu organizmu, svojmu vnútru a svojmu fungovaniu. A keď sa na to pozriete, tak zrazu zistíte: že sa pre Boha na Vianoce budeme prežierať, a potom budeme chodiť do fitnesska, aby sme schudli. Nesmierne logické. Na druhej strane budeme hovoriť, že predsa mnohé veci sú zdravé, napríklad hmyz. Ale my vieme, že to tak nie je. Potom sa pozrieme na samotné vlastné fungovanie vášho organizmu, a dospejete k zaujímavej veci, že kľúčovým parametrom pre váš imunitný systém je diverzita vášho mikrobiomu vo vašich črevách. A teraz všetky výskumy Stanfordu ukázali zaujímavú vec: Normálny počet druhov mikroorganizmov je 1900. V civilizovanom človeku je 1200. Pokles diverzity druhu vedie k poklesu vášho imunitného systému o 40 až 50 percent.

A z toho vyplýva jedna zaujímavá vec: Prečo došlo k tomu poklesu? Musíte vedieť, že medicína sa musí pýtať na príčinu. Nie len, že riešim váš klinický stav, ale musím vedieť, čo je príčinou choroby – zníženie funkčnosti imunitného systému, trvalé stresy, latentné zápaly, alebo čo to je? A zrazu zistíte, že chemizácia prostredia vedie k výraznej redukcii druhovej rôznorodosti vášho tráviaceho traktu. Ale váš tráviaci trakt je geniálna architektonická „mašina“. Je to dokonalý systém, ale keď tam vnesiete tieto chemické dôsledky, tak sa začne zadrhávať a vzniknú zápaly. Latentné zápaly vyšponujú imunitný systém na maximum, a on, ako keď motor beží 200 hodín na maximálny výkon – potom zlyhá.

A teraz zrazu máte opäť zvláštne poznatky: lesná medicína. Robia ju Japonci. A táto lesná medicína zisťuje podivné javy: Vyjdete na dve hodiny na prechádzku do lesa, a zrazu zistíte, že tie dve hodiny prechádzky po lese zvýšili výkonnosť vášho imunitného systému o 40 až 50 percent. Ale Japonci ďalej zistili, že iba 40 percent vysvetľujú materiálne produkty rastlín, ale že 60 percent je iných, nazveme to – nemateriálnych príčin.

No, a potom ste u ďalšej zaujímavej veci. Ako je to vlastne s projektom Neuralink? Prečo Elon Musk založil inštitút Neuralink, a v rámci toho inštitútu mali vymyslieť systém, aby ľudia mali iba správne myšlienky a fungovali jedine správnym spôsobom a tak ďalej? A zrazu príde žaloba na pána Muska o 284 miliárd dolárov – spreneveril investorské peniaze. A vy si položíte druhú otázku: Ako je to možné? A táto otázka má pokojnú odpoveď: Pretože sa zistilo, že vedomie je kvantové nemateriálne, a nemôžete ho ovplyvňovať. Môžete ovplyvňovať strach, hrôzu, hnev a podobne, ale nie vedomie. Vedomie dokonca nemôžete ovplyvniť ani grafénovými nanočasticami, ktoré sú vo vakcíne mRNA. Už vidím, ako zúria všetci potierači hoaxov. Ale toto všetko znamená jednu základnú vec: Na čo je určený váš mozog, a váš organizmus? K tomu, aby bol schopný spracovať množstvo informácii zvonku i zvnútra, a aby poznal, ako funguje váš organizmus, ako funguje spoločnosť a príroda.

Martina: Skrátka – na myslenie.

Peter Staněk: Áno, pretože toto myslenie vám umožní, aby ste pochopili súvislosti. K tomu máte informácie. My sme v zvláštnej dobe – informačná spoločnosť prvýkrát od renesancie poskytla obrovské terabyty informácií, a my opäť, ako Leonardo, môžeme urobiť komplexný obraz sveta. Ale my ho nerobíme. Prečo? Pretože detailná znalosť o špičke špendlíka je nesmierne fundamentálna, ale pritom neviete, k čomu ten špendlík je.

Martina: Pretože nehľadáme príčiny, ale neustále riešime dôsledky.

Peter Staněk: Presne tak.

Martina: Od zdravotníctva po ekonomiku, až po duchovné otázky.

Peter Staněk: Presne tak, absolútne súhlasím. A toto poznanie by malo byť základným východiskom pre niečo iné. A teraz sa pozriete na tím profesora Lászlóa, ktorý dostal miliardy dolárov. Má veľký tím, ktorý pracuje na Stanfordskej univerzite, a vytvára model novej spoločnosti a jej fungovania. A teraz sa podržte: Tento spoločenský model nie je založený na konkurencii, súboji, ovládaní a spotrebe, ale na troch bezpečnostných protokoloch z rastlinnej ríše: spolupráca, komunikácia, empatia. Nechceli by ste žiť v takej spoločnosti? A prečo toto rastliny, ktoré sú tu o miliardu rokov dlhšie ako my, ľudia, toto našli? A my, ako veľký Homo sapiens, vrchol evolučného reťazca, najvýznamnejší tvor na planéte – blbec – to nie je schopný pochopiť?

VŠETKY PRÍSPEVKY S PETER STANĚK

Poteší nás, ak vás článok obohatil o iný uhol pohľadu a ďakujeme vopred, ak podporíte ľubovoľnou čiastkou slobodu slova na náš účet v ČSOB IBAN: SK80 7500 0000 0040 1415 4359

Zanechajte nám komentár

Predchadzajúci článok

NÁZOR

Aké bude „víťazstvo“ Ukrajiny vo vojne s Ruskou federáciou ?

Aké bude „víťazstvo“ Ukrajiny vo vojne s Ruskou federáciou ? JUDr. Miroslav Kamenský Ak mala niekedy Ukrajina šancu na víťazstvo vo ...

Nasledujúci článok

Spravodajstvo

Mobilizácia - HOAX alebo realita?

Mobilizácia. Hoax alebo realita? Vyhlasujem akciu: Katarína Boková vyzýva na sociálnej sieti Facebook všetkých, ktorým záleží na svojich synoch, bratoch, manželoch, ...
FILOZOFIA BYTIA

Ľudská duša, karmický zákon a Matrix - Hana Sar Blochová

💜 Hana Sar Blochová hovorí o podstate ľudskej duše, inkarnácii a fragmentácii duše Ďalej sa venujeme téme karmický zákon a ...
FILOZOFIA BYTIA

ČO NÁS ČAKÁ ĎALEJ? - Soňa Peková

Soňa Peková a Tomáš Lukavec v pokračovaní rozhovoru na tému „vo svetle pravdy“ – pozvánka do novej dimenzie Všetko naokolo ...
FILOZOFIA BYTIA

Anna Hogenová: Pravda, Príroda, Láska, Filozofia

S filozofkou a fenomenologičkou Annou Hogenovou o vrtkavosti pravdy, koncepte vojny, ľudskej morálke, vzťahu človeka k prírode a v neposlednom ...
FILOZOFIA BYTIA

Anna Hogenová: 💥 ODKAZ po ATENTÁTE? Ako to ustáť?

Anna Hogenová a jej netradičný pohľad z hĺbky duše / & odpovede💥 Zaujímavý pohľad českej poprednej filozofky a fenomenologičky na ...
FILOZOFIA BYTIA

Kryštály, kryštálová mriežka Zeme, kryštálová sieť Čiech a Moravy - Hana Sar Blochová

Hana Sar Blochová: Kryštály, kryštálová mriežka Zeme, kryštálová sieť Čiech a Moravy v rozhovore na TV Klenoty života 💜 Kryštály ...
FILOZOFIA BYTIA

Rozhovor nielen o náboženstve - Anna Hogenová

Rozhovor nielen o náboženstve: filozofka prof. PhDr. Anna Hogenová, CSc s psychológom Petrom Živným Dedov – Teplice nad Metují, 29. augusta 2023, ...
FILOZOFIA BYTIASpravodajstvo

Hana Sar Blochová: Svätý Grál a najstaršia história grálskych rodov na Zemi 

Hana Sar Blochová hovorí o Svätom Grále a jeho hlavnom prínose pre Zem Opisuje najstaršiu históriu grálskych rodov na Zemi ...
FILOZOFIA BYTIA

Klamstvá v každodennom živote...​

Prieskum medzi 316 obchodnými a marketingovými manažérmi, ktorý uskutočnil časopis Sales and Marketing Management, ukázal, že „45 % manažérov počulo ...
FILOZOFIA BYTIA

Súboj SVETOVÝCH ELÍT s OBČANMI - "Caesarizmus superbohatých"

PETR ROBEJŠEK: Ako prebieha súboj elít s občanmi, prečo ten nepokoj v Európe a protesty poľnohospodárov a prečo Green Deal ...
FILOZOFIA BYTIA

BÁSNENIE V KORUNE STROMU ŽIVOTA

Foto: Matúš Plecho Prof. Anna Hogenová „Jsoucnaři vidí bytí jen v jsoucnech, ale i ta jsoucna, a, mimochodem,i člověk jím ...