Diamantový rez: Neuveriteľná zhoda pomerov volebných výsledkov prezidentských volieb vo Francúzsku, na Slovensku a teraz aj v Česku naznačuje desivé sprisahanie alebo dôsledok genetiky?

31. januára 2023

Diamantový rez: Neuveriteľná zhoda pomerov volebných výsledkov prezidentských volieb vo Francúzsku, na Slovensku a teraz aj v Česku naznačuje desivé sprisahanie alebo dôsledok genetiky? Prečo prezidentské voľby, v ktorých víťazia kandidáti neoliberálnych globalistov, končia výsledkom pomeru, ktorý vychádza z obchodov s diamantmi pre definíciu oválnosti diamantov?

Západná spoločnosť sa transformuje pri volbách podľa diamantového rezu a pomer medzi neoliberálmi a konzervatívcami sa predlžuje rovnako ako rezy diamantov! Čo s tým má spoločného Lazara Kaplana ako obchodník s briliantmi?

Hoci prezidentské voľby v SR skončili a ich výsledok potvrdil proces neoliberalizácie a s ňou spojenej fašizácie českej spoločnosti, rozbúrená diskusia o voľbách neutícha, a to predovšetkým preto, že sa začínajú množiť špekulácie o podivnostiach počas volieb, kedy mnoho čitateľov nám do redakcie zhodne hlási, že v ich volebných okrskoch, kde zasadali vo volebných miestnostiach počas 2. kola prezidentskej voľby, bola atmosféra extrémne vypätá a doslova nepriateľská voči komukoľvek, kto by iba náznakom vyjadril podporu Babišovi. U volieb sa preukázalo, nakoľko je česká spoločnosť rozštiepená, pričom fašizácia neoliberálnych voličov prekračuje už mieru únosnosti.

Zuzana Čaputová priviezla do Prahy do volebného štábu Petra Pavla neoliberálnu zdravotníčku

Voliči Andreja Babiša nás informovali o zážitkoch z volebných miestností, kde sa vyhrážalo voličom Babiša, v miestnostiach sa vykrikovali protibabišovské heslá a ľudia mali doslova až strach. Pravdou ale je, že český elektorát sa za 5 rokov neoliberalizoval, presne podľa očakávania a zatiaľ čo v roku 2018 ešte tesne zvíťazil Miloš Zeman ako kandidát konzervatívneho elektorátu, v roku 2023 už ale zvíťazili neoliberáli, pretože za 5 rokov od posledných volieb a hlavne po 2 rokoch covidového „začisťovania“ staršej populácie došlo k vymretiu podstatnej časti voličov Miloša Zemana. Naopak k voľbám prišla brigáda liberálnych prvovoličov a výsledkom je preklopenie volebného elektorátu v ČR z konzervatívnej polohy do neoliberalizmu. Lenže, ako sa ukazuje, tento proces transformácie prebieha rovnako aj v ďalších krajinách, a to podľa neuveriteľného matematického vzťahu.

Voľby prezidentov v 3 krajinách EÚ skončili diamantovými rezmi

Ako si totiž čoskoro po voľbách všimlo mnoho ľudí, výsledný pomer medzi Petrom Pavlom a Andrejom Babišom skončil pomerom 58% pre víťaza a 42% pre porazeného, ​​drobné desatiny tu pre tento vzťah zanedbávame, pretože nehrajú rolu. Lenže úplne rovnakým pomerom skončili prezidentské voľby aj vo Francúzsku v roku 2022 medzi víťazným Emmanuelom Macronom a porazenou Marine Le Pen.

A úplne rovnakým pomerom skončili prezidentské voľby v roku 2019 aj na Slovensku, kde rovnakým pomerom zvíťazila Zuzana Čaputová nad Marošom Šefčovičom. Vo všetkých 3 prípadoch získali víťazi zhodne prakticky rovnaké percentá voličov, teda víťaz okolo 58% a porazený okolo 42% hlasov voličov. Keby taká zhoda prebehla v dvoch krajinách, mohli by sme hovoriť o náhode, ale takáto zhoda v 3 krajinách ukazuje na vzorec a nie náhodu.

Diamantový rez v prezidentských voľbách v 3 krajinách EÚ

Keď nám ľudia poslali do redakcie túto informáciu, všimol som si jednu podivnú súvislosť. Pomer medzi číslami 58 a 42 tvorí totiž tzv. Diamantový rez [ 1 ]. Presnejšie povedané, jedná sa o jednu z tzv. Kaplanových konštánt vo svete globalistov, ktorí obchodujú na burze v Antverpách s diamantmi. Vzťah medzi číslami 58 a 42 tvorí pomer 1,38 a toto je jedna z Kaplanových konštánt oválnosti diamantov. Každý diamant oválneho tvaru sa riadi jednou z konštánt tzv. oválnosti, čo je desatinné číslo určujúce pomer dlhšieho a kratšieho priemeru oválneho diamantu.

Diamanty môžu mať pomery oválnosti od 1,3 až do 1,7 a môžu mať odchýlky podľa voľby zákazníka. Lazare Kaplan stanovil, že oválny diamant má estetiku iba v limite od 1,3 do 1,7 a o estetike oválu existujú nepreberné počty diskusií klenotníkov. Toto pravidlo sa vzťahuje iba na oválne tvary diamantov. Pre okrúhle diamanty, hranaté, trojuholníkové a ďalšie platia iné pravidlá. A práve v 3 krajinách v poslednej dobe prebehnú prezidentské voľby s výsledkami presne podľa Diamantového rezu.

Fenomén prvýkrát popísal nemecký filozof Hegel a Diamantový rez je jeho matematickým spodobnením

Z hľadiska matematiky ide o desivý fenomén, pretože populácia západnej civilizácie sa u volieb prezidentov štiepi na dve skupiny antagonistov, medzi ktorými osciluje pomer Diamantového rezu stanoveného židovským obchodníkom s diamantmi z New Yorku Lazarom Kaplanom. Lazare Kaplan International je tradičná židovská firma z USA, jedna z vôbec najstarších, ktorá sa zaoberá výrobou, spracovaním a obchodom s diamantmi.

Práve ona stanovila na trhu štandard oválnosti, a preto pomery dĺžka a šírky s pomerom 1,3 až 1,7 sa nazývajú ako Diamantový rez, niekedy tiež ako Kaplanov rez alebo Kaplanov pomer. Najobľúbenejším tvarom oválu sú práve tvary okolo 1,38 až 1,50 označované ako prirodzené ovály [ 2 ][ 3 ]. Prečo sa spoločnosti na Západe štiepia podľa Diamantového rezu? Pretože je to zakódované v genóme populácie! Je to prirodzený, aj keď stále pre pochopenie človeka desivý fenomén, ktorý si treba vysvetliť.

Kaplanove referenčné pomery Diamantových rezov

Spoločnosť podľa nemeckého filozofa Georgea Hegela má dualistický charakter a je založená na antagonizme vlády a odporu, resp. hlavného prúdu a protiprúdu. Vzťah medzi oboma silami je obvykle nevyrovnaný, jedna zo strán vždy prevažuje, ale nie natoľko, aby sily sa vychýlili z určitého pomeru. Proti väčšej sile pôsobí sila menšiny, ktorá väčšej sile bráni získať väčšiu silu. Vývoj spoločnosti tak kopíruje geometricky v 2D zobrazení model oválu. Šírka na osi X predstavuje silnejšiu väčšinu, výška na osi Y zastupuje menšinu. Os X definuje liberálov, os Y konzervatívcov. Pokiaľ sú obe sily rovnako silné, tvoria na grafe kruh. Pokiaľ nie sú rovnako silné, tvoria ovál. A tento ovál zachováva určitý pomer.

Sfalšovanie volieb v USA nemá s neoliberalizáciou prirodzených výsledkov volieb v Európe nič spoločné

Úplne totožné výsledky pomerov prezidentských volieb z Francúzska, Slovenska a Českej republiky ukazujú na Diamantový rez pomeru 1,38 v súčasnej chvíli v Západnej populácii. Antagonistický vzťah medzi dvoma duálnymi princípmi v rozštiepenej spoločnosti sa tak riadi Kaplanovým pomerom z hľadiska indukovaného procesu transformácie západnej spoločnosti. Veľa ľudí si myslí, že ide o sprisahanie a dohodnuté falšovanie volieb podľa rovnakého desivého pomeru, ale to tak bohužiaľ nie je.

Hovorím „bohužiaľ“ preto, že keby sa tie voľby falšovali, bola by to ešte dobrá správa, pretože by to znamenalo, že spoločnosť je ešte zdravá a elity musia výsledky falšovať, aby dosiahli svoje.  Lenže spoločnosť už dávno zdravá nie je. Minimálne nie tá, ktorá chodí k voľbám. Falšovanie volieb prebiehalo iba u volieb prezidenta USA v novembri 2020. Tam totiž preukázateľne vyhral voľby Donald Trump, ale víťazstvo mu bolo ukradnuté, a to tak, aby tesne vyhral Joe Biden v kľúčových štátoch. Podľa hlasov voličov v USA (popular votes) vyhral Biden nad Trumpom pomerom 1,09 [ 4 ], ale na hlasy voliteľov zvíťazil Biden už Diamantovým rezom v pomere 1,32 zaokrúhlene. Vidíte? Globalisti aj v prípade sfalšovania volieb dôsledne dbajú na to, aby bol zachovaný Kaplanov pomer.

Takto sa falšovalo pomocou poštových hlasov v kľúčových štátoch v USA, aby nevyhral Donald Trump

V Amerike sme nevideli prirodzený Diamantový rez popular votes naprieč spoločnosťou, a to hlavne vďaka tomu, že v USA procesu neoliberalizácie bráni 1. a 2. dodatok americkej Ústavy. Ten prvý dáva Američanom na svoju obranu do ruky slobodné slová, a ten druhý im dáva do ruky zbraň, keby to slovo nemalo účinok. Práve preto museli globalisti voľby prezidenta v roku 2020 v USA cinknúť všetkými možnými technickými aj netechnickými spôsobmi. Lenže toto neplatí o Európe, dámy a páni. V Európe neexistuje už dávno ani sloboda slova, a o tom práve na slobodné nosenie zbraní nie je potrebné diskutovať. Neoliberálnej transformácii Európy a preprogramovaniu a prevýchove populácie tak nič nebráni.

Kto bol pri voľbách, tak videl a počul tú fašizáciu medzi ľuďmi na vlastné oči a uši. Po 34 rokoch je spoločnosť neoliberalizovaná, teda minimálne tá, ktorá rozhoduje voľby

Na malých obciach sú ľudia ešte relatívne normálni, aj keď liberalizácia dolieha aj tam, ale mestá sú tvrdo liberalizované a ukazuje sa, že pomer medzi konzervatívcami a neoliberálmi sa zväčšuje na báze pomeru Diamantového rezu. Je to prirodzený vývoj v populácii vychádzajúci z genetiky a z procesov konceptuálneho riadenia na 1. priorite.

Ak globalisti pôsobia na školstvo indoktrináciou po dobu viac ako 30 rokov v celej Európe s cieľom neoliberalizácie, potom v jednotlivých krajinách budú po čase podobné výsledky neoliberálnej transformácie, ktoré sa budú podobať.  A to veľmi presne. A pretože v európskych krajinách je podobná pôrodnosť, po uplynutí 30 rokov dôjde k desivému fenoménu podobných výsledkov volieb, pretože populácia v krajinách EÚ, ktorá prešla za 30 rokov školstvom, bola indoktrinovaná rovnako, čo vedie k podobnému prepisu do výsledkov volieb. A táto populácia si zvolila toto. TU

A pretože proces prebieha na 1. priorite rastu novej generácie a na báze vymierania populácie, začne v celej Európe postupne dochádzať k transformáciám podľa Diamantového rezu, pretože je to fenomén hegelovského dualizmu založeného na princípe prúdu a protiprúdu. Bolo by skvelé spoliehať sa na to, že tie výsledky volieb boli sfalšované, ale obávam sa, že každý, kto bol pri voľbách a videl tú fašizáciu voličov vo volebných miestnostiach na vlastné oči, muselo mu to tie oči otvoriť. Ľudská populácia sa riadi podobnými princípmi ako prírodné zákony, vyvíja sa podľa určitého vzorca a neoliberalizácia rastie v populácii na základe Kaplanovho pomeru diamantového rezu a pôsobenia globalistov na 1. priorite na školstvo v celej EÚ. A ten pomer sa bude postupne a ľahko zvyšovať v nasledujúcich rokoch. Taká je realita.

-VK- Šéfredaktor AE News

Poteší nás, ak vás článok obohatil o iný uhol pohľadu a ďakujeme vopred, ak podporíte ľubovoľnou čiastkou slobodu slova na náš účet v ČSOB IBAN: SK80 7500 0000 0040 1415 4359

Zanechajte nám komentár

Predchadzajúci článok

FILOZOFIA BYTIA

Vytvárajú z nás stádo povoľných, individuálnych idiotov - Peter Staněk 2. diel

Doba vymknutá z kĺbov šalie – ako by sme si navliekli kožu Hamleta, kráľa dánskeho, a chceme kričať, že svet ...

Nasledujúci článok

Spravodajstvo

S nástupom aktívneho generála Pavla do čela štátu, robí z Česka vojenskú diktatúru!

Novozvolený český prezident sovietsky agent Petr Pavel v nedeľu uviedol, že najkrajšiu gratuláciu dostal od Čaputovej, ktorá za nim prišla ...
Aktualizované 19.6. 01:03
Spravodajstvo

Porušovaním práv si ani Súdny dvor EÚ rešpekt nezíska

foto: archív Milí priatelia, v dole pripojenom článku SMERo-HLASu iba poukazujem na platný právny stav.Len a len preto, aby Pellegrini, ...
Spravodajstvo

Kaliňák podáva na Naďa trestné oznámenie za vlastizradu

Kaliňák vyjadril k Jaroslavovi Naďovi tvrdé slová o vlastizrade Minister a exminister obrany sú vo veľkom spore. Robert Kaliňák použil ...
Spravodajstvo

3 milióny nadmerných úmrtí v 47 krajinách súvisiacich s injekciou COVID

Nadmerná úmrtnosť v krajinách západného sveta od pandémie COVID-19: odhady „Náš svet v údajoch“ od januára 2020 do decembra 2022 ...
Spravodajstvo

George Soros otvorene rozpráva o realizácii jeho plánu likvidácie Ruska a ďalších krajín

ilustračné fototo: europeanconservative.com Kto je George Soros? Zopár faktov a zhodnotenie jeho investícií a impéria Maďarský podnikateľ Georg Soros, o ...
Aktualizované 20.6. 23:49
Spravodajstvo

Čo je to pandémia?

Spochybňovanie pandémie Covid-19 je podľa ministerky zdravotníctva Dolinkovej neúctou k pozostalým obetí. „Najprv definujme, čo je to pandémia a potom ...
NÁZORSpravodajstvo

V čom je problém s lex atentátom? Róbert Švec reaguje...  

Tak nám vláda schválila lex atentát s stalo sa presne to, čo sa očakávalo. Vláda nechutne zneužila atentát na Fica ...
Spravodajstvo

OSN, WHO a WEF boli vyhlásené za teroristické organizácie Republikánskym krajským zhromaždením na Floride

Republikánske zhromaždenie okresu Lee, čo je ľudová konzervatívna republikánska organizácia, schválilo rezolúciu, ktorú predstavil Joseph Samsone a vyhlásil OSN, WHO a WEF ...
Spravodajstvo

Otvorený list generálnemu prokurátorovi Žilinkovi

Vážený pane, na Vašom osobnom profile obmedzili ste kto môže komentovať Vaše príspevky. Obzvlášť po atentáte na Roberta Fica Spoločnosť Meta ...
Spravodajstvo

Peter Pellegrini je prezidentom Slovenskej republiky

Peter Pellegrini sa oficiálne stal novým prezidentom Slovenskej republiky. Vo svojom inauguračnom prejave vyzval Slovákov na zmierenie, pokoj, vzájomné porozumenie, ...
Spravodajstvo

Ján Káľavský: Cieľom čurillovcov bolo "uje*ať skur*ených smerákov a Fica"

Mimi Šramová s Jánom Káľavským, bývalým operatívcom NAKA S ex-operatívcom NAKA Jánom Káľavským Sme sa v Bosne, kde Ján Káľavský ...