VODCA CHABADU, MESIÁŠ MENACHEM MENDEL SCHNEERSON O SVOJICH PLÁNOCH NA ZNIČENIE UKRAJINY A RUSKA A NA ZNIČENIE OTROKOV

11. apríla 2022
VODCA CHABADU, MESIÁŠ MENACHEM MENDEL SCHNEERSON

Zio-nacistické zverstvá v Novorossiji sú etnickou čistkou / masovou genocídou pôvodného obyvateľstva – Rusov – na pôvodnej ruskej pôde, úplne identické so zio-nacistickými zverstvami v Palestíne, ktoré sú etnickou čistkou/masovou genocídou pôvodného obyvateľstva – Palestínčanov – na ich pôvodnej pôde.

Aškenázski Chazari (93 % svetového „židovstva“) sú falošní „Židia“. Podľa ich vlastného genetického výskumu sú to Turci z ruskej pramatky. Nie sú to ani Semiti (napoly čierni napoly bieli). Chazarsko-aschenázski-pseudožidia nemajú nič spoločné ani rasovo, ani historicky s autentickými, negroidnými Židmi z Tanachu / Starého zákona z kmeňa Set [Set] / kmeňa Júda zo zeme Set [Set] (Horný Egypt). Ich vlasťou je Turkestan. Zem Palestína a zem Rus (Rusko) im nikdy právoplatne nepatrila. Tak v Palestíne, ako aj v Rusku boli útočníkmi a vlastníkmi otrokov.

Nová Chazaria NEBUDE ! Globálny Sion kybernetických otrokárov nikdy nevznikne!

VODCA CHABADU, MESIÁŠ MENACHEM MENDEL SCHNEERSON O SVOJICH PLÁNOCH NA ZNIČENIE OTROKOV

Tento prejav [list zaslaný novinám] Menachema Mendela Schneersona, vodcu Chabadu a mesiáša (lubavičského rebeho), bol uverejnený vo Vologodských novinách „Slavyanin“, N-4 (32), 2001 v Rusku.

Po jeho uverejnení súd nemohol stíhať jeho redaktora V. F. Popova na základe vykonštruovaného obvinenia podľa článku 282 [podnecovanie národnostnej nenávisti], keďže operoval s faktami, a viacerí ruskí vedci sa ho zastali, vrátane akademika J. K. Begunova a doktora práv O. G. Korotajeva.

Tento prejav predniesol Menachem Mendel Schneerson v roku 1994. O jeho pravosti sa vedú mnohé diskusie, podobne ako sa kedysi viedli spory o platnosti „Protokolov sionských mudrcov“, ale nesporným faktom je, že takmer všetky ciele, ktoré si Schneerson stanovil, sa už dosiahli. Tento prejav je jednoducho aplikáciou Talmudu na Ukrajinu a Rusko. Talmud hovorí: Židia by mali vraždiť a zotročovať gójov na celom svete. Tento prejav hovorí: Židia by mali vraždiť a zotročovať gójov na Ukrajine a v Rusku. Áno, prejav Menachema Mendela Schneersona je obludný. Pre normálneho človeka je ťažké uveriť, že náboženský vodca môže byť VRAH a že náboženstvo môže byť IDEOLÓGIOU VRAŽDY. Preto je v texte tejto eseje každá zločinecká pasáž z prejavu vedľa zločineckej pasáže z Talmudu. Tvár sionistického mesiáša tiež hovorí sama za seba: je to tvár TERORISTU, plná nenávisti a hrozby.

1. Naša špeciálna taktika boja proti Slovanom je tajná znalosť, pre svoju exkluzivitu obmedzená na bohom vyvolený národ. Hlavnú zbraň boja nasmerujeme proti Slovanom, s výnimkou renegátov, „zosobášených“ so Židmi spoločnými záujmami. Pravda, všetci títo „s nami zosobášení“ budú z našej spoločnosti stiahnutí, len čo ich využijeme pre svoje ciele.

Slovania, a medzi nimi aj Rusi – sú najnepoddajnejší ľudia na svete. Slovania sú nepoddajní v dôsledku svojich psychologických a intelektuálnych schopností, vytvorených mnohými generáciami predkov. Tieto gény nie je možné zmeniť. Slovan, Rus, sa dá zničiť, ale nikdy nie podmaniť. Preto toto semeno podlieha likvidácii a spočiatku aj prudkému zníženiu ich počtu.

2. Naše metódy dobývania vôbec nebudú vojenské, ale ideologické a ekonomické, s využitím silových štruktúr, vyzbrojených najmodernejšími typmi výzbroje na fyzické potlačenie vzbury s ešte väčšou krutosťou, ako to bolo v októbri 1993 pri zastrelení Najvyššej rady sovietskeho Ruska.

Najskôr rozdelíme slovanské národy (300 miliónov, z toho polovica Rusov) na malé krajiny so slabými a prerušenými väzbami. Na to použijeme našu starú metódu: Rozdeľuj a panuj. Budeme sa snažiť postaviť tieto krajiny proti sebe a vtiahnuť ich do občianskych vojen v záujme vzájomného zničenia.

Ukrajinci si budú myslieť, že bojujú proti expanzívnemu Rusku a bojujú za svoju nezávislosť. Budú si myslieť, že konečne získali slobodu, zatiaľ čo sa stanú úplne podmanenými nami.
To isté si budú myslieť aj Rusi, akoby hájili svoje národné záujmy, aby sa im vrátili ich pozemky, ktoré im boli „nezákonne“ odobraté, a tak ďalej.

To všetko budeme robiť pod rúškom rôznych suverenít, boja za ich národné ideály. Zároveň nedáme žiadnej zo strán možnosť sebaurčenia na základe národných hodnôt a tradícií.

V tejto vojne hlupákov sa slovanské debilné stádo bude oslabovať a posilňovať nás, hlavných kontrolórov chaosu, predstierajúcich, že stojíme bokom, nielen bez účasti na krvavých udalostiach, ale aj bez zapojenia.

Navyše sa budeme plne chrániť. Vo vedomí slovanských hlupákov (nezasvätených) založíme také stereotypy myslenia, v ktorých sa svetový „antisemitizmus“ stane tým najstrašnejším slovom. Slovo „Žid“ by sa vyslovovalo šepotom.

Budeme strašiť dobytok niekoľkými súdnymi prípadmi (napríklad procesom s antisemitom Ostašvilim, po ktorom bude nasledovať jeho likvidácia) a inými metódami (rozhlas, televízia – desivé filmy, napríklad pomsta izraelských superšpiónov Mossadu za zabíjanie Židov). Budeme strašiť dobytok tak, že Židom nespadne z hlavy ani vlas, zatiaľ čo Slovanov budeme strieľať v húfoch, ničiť ich po tisícoch – na hraniciach, kde Židia neslúžia v mierových silách, prostredníctvom teroristických činov a prostredníctvom kriminálnych a profesionálnych vrážd [ako napríklad činy teroristov v škole v Beslane, ktoré si vyžiadali stovky obetí, v moskovskom metre a podobne].

3. Hlúpi Slovania si neuvedomujú, že najhorší fašisti sú tí, ktorí nikdy a nikde nehlásajú fašizmus nahlas, ale naopak, všetko organizujú údajne podľa najdemokratickejších noriem. Naopak, zo samotného slova „fašista“ urobíme sprosté slovo.

Každý sa bude báť, že mu túto nálepku prilepíme. Veľmi dobre vieme, že nacionalizmus posilňuje národ, robí ho silným. Heslo „internacionalizmus“ je zastarané a už nefunguje tak ako predtým. Nahradíme ho „univerzálnymi ľudskými hodnotami“, čo je to isté.
Nedovolíme, aby sa vyvíjal akýkoľvek nacionalizmus. A ohňom a mečom zničíme všetky nacionalistické hnutia, ktoré sa snažia vyviesť ľudí z nášho diktátu, ako sa to stalo v Gruzínsku, Arménsku a Srbsku. Namiesto toho zabezpečíme plný rozkvet nášho nacionalizmu – sionizmu, a presnejšie: Židovský fašizmus, ktorý je vo svojej skrytosti a moci superfašizmom.

Nie nadarmo Valné zhromaždenie OSN v roku 1975 prijalo rezolúciu, ktorá definovala sionizmus ako najzjavnejšiu „formu rasizmu a rasovej diskriminácie“, ale v roku 1992 túto rezolúciu zrušilo, pretože sme triumfálne pochodovali po celej planéte. Z OSN sme si urobili zbraň na dosiahnutie našich cieľov, ktorými je uchopenie moci nad „všetkými kráľovstvami a národmi“.

4. Pripravíme slovanské obyvateľstvo o jeho národnú elitu, ktorá určuje vývoj udalostí a napredovanie krajiny a v konečnom dôsledku aj celý beh dejín. Aby sme to dosiahli, znížime úroveň ich vzdelania – v najbližších piatich rokoch zatvoríme polovicu ich univerzít a na druhej polovici sa budeme vzdelávať my.

Pustíme tam Arménov, Čečencov, Cigánov a ďalších. Budeme pracovať na tom, aby vo vládach slovanských krajín bolo čo najmenej pôvodných obyvateľov, ktorých nahradí naša židovská elita.

V masmédiách – rozhlase, televízii, tlači, umení, literatúre, divadle, kine – budeme postupne vytláčať národnostný personál a nahrádzať ho naším personálom alebo v krajnom prípade kozmopolitným personálom.

Uskutočníme reformu vo vzdelávaní a obmedzíme výučbu predmetov, ktoré posilňujú a systematizujú myšlienkový proces v ľavej a pravej mozgovej hemisfére:

a) jazyk a literatúra,
b) fyzika a matematika.

Čo sa týka histórie, nie je čo povedať. Dáme dobytku naše vlastné dejiny a ukážeme, že celý ľudský vývoj smeroval k uznaniu Bohom vyvoleného národa Židov za pánov celého sveta.

Namiesto národných hodnôt vám dáme balalajkovské vlastenectvo a opojné slzy. Naším cieľom je nahradiť slovanskú elitu našou vlastnou elitou. Nedovolíme rozvoj vedy v slovanských krajinách. Jadro vedcov (akadémia vied) bude pozostávať z našich ľudí.

Nepovolíme žiadne high-tech odvetvia, čo povedie k úplnému kolapsu priemyslu. Obmedzíme ho na výrobu nevyhnutných predmetov pre obmedzený kontingent otrokov, ktorí nám budú vyrábať suroviny.

Medzi občanmi je veľa inžinierov, kvalifikovaných robotníkov a učiteľov. Vytvoríme im také podmienky na prežitie (žiadna práca, vysoké nájomné, vysoké náklady na komunálne služby, dopravu atď.), že budú sami utekať do odľahlých dedín na severe, kam teraz utekajú Rusi z krajín bývalého Sovietskeho zväzu. Mysleli by si, že by sa im mohlo ľahšie žiť lepšie. V skutočnosti však aj toto bude podvod.

Skorumpuj mládež a urob z nej zvrhlíkov a získaš národ! To je naše heslo. Pripravíme vašu spoločnosť o mladých ľudí, znehodnotíme ju sexom, rockovou hudbou, násilím, alkoholom, fajčením, drogami, čiže pripravíme vašu spoločnosť o budúcnosť. Zaútočíme na rodinu, zničíme ju, znížime pôrodnosť.

Hitler bol hlúpy chlapec. Konal priamo a otvorene. A bola to nesmierne ťažká práca – upaľovať, strieľať, pochovávať milióny a podobne. Zanechal za sebou krvavé stopy. My konáme šikovnejšie: nezanecháme žiadne stopy. Znížte pôrodnosť aspoň o polovicu – a zabijete 2 – 3 milióny Rusov ročne bez akejkoľvek fyzickej námahy. Nepotrebujeme pece, muníciu a hroby. A nezostanú žiadne stopy. Nerodia sa – nikto nie je vinný.

Vytvoríme lepšie podmienky pre život zločincov ako pre pracujúci dobytok. Budeme prepúšťať zločincov z väzníc, takže bude viac vrážd, lúpeží, nestability. Amnestia sa bude týkať len zlodejov a vrahov – skrátka všetkých okrem tých, ktorí boli odsúdení za „podnecovanie k národnostnej nenávisti“, čo je vlastne zákon proti antisemitizmu.

Medzi ľuďmi zasejem strach. Dobytok sa bude báť o svoj život, ktorý nebude mať žiadnu cenu. Budú sa báť o pracovné miesto, ktoré im môžeme kedykoľvek vziať. Budú sa báť o budúcnosť svojich … Budeme vládnuť pomocou strachu.

5. Tieto veľkolepé ciele sa budú realizovať v niekoľkých etapách. Už 85 % kontinentálneho šelfu Severného ľadového oceánu sa ocitlo v našich rukách vďaka zmätočným dohodám, ktoré boli podpísané za Gorbačova a Jeľcina a ktoré sa ľuďom nevysvetľujú (široká verejnosť o nich zatiaľ nevie).

V južnom Rusku žije už pol milióna Arménov. To je naša výhra. Najprv za účelom klamstva vyhlásime Arménsku republiku na Kubáni. Potom ju, vyháňajúc kozákov, premeníme na Chazáriu – Izrael. Pomôže nám to, že kozáci sú neustále opití, milujú moc a sú pripravení o túto moc bojovať medzi sebou.

Stále však existuje štruktúrovaná organizácia – pravoslávny klérus. Pošleme tam členov nášho židovského kléru, ktorí sa stanú ruskými pravoslávnymi kňazmi. Talmud im dovoľuje vykonávať rituály iných náboženstiev, pričom si hlboko vo svojom vnútri zachovávajú neporušené židovstvo.

Ostatných podplatíme. A tých, ktorí sa nám nepodriadia, zničíme. Rusi už nemajú viac či menej organizované štruktúry a dobytok sa nedokáže zjednotiť a založiť ich, pretože ruský dobytok sa už opil a zdegradoval a nie je schopný sa štruktúrovať.

V minulom storočí Spojené štáty odkúpili Aljašku od Ruska. V 21. storočí USA kúpia celú Sibír vrátane sibírskeho územia medzi riekou Jenisej na západe a Tichým oceánom na východe a hranicou Číny, medzi Severným ľadovým oceánom na severe a Mongolskom a Severnou Kóreou na juhu. Tieto územia sú dvakrát väčšie ako územie Spojených štátov. Aker pôdy sa bude kupovať už za 1 000 dolárov a za celú Sibír USA zaplatia 3 bilióny dolárov počas 20 rokov. Ročné platby budú predstavovať 200 miliónov dolárov, z ktorých polovica sa vynaloží na nákup tovaru v Spojených štátoch .
Sibírčania by sa museli podriadiť cudziemu vplyvu, zatiaľ čo USA vyzerajú krajšie ako ázijskí susedia. Nakoniec, Vladivostok je bližšie k Los Angeles ako k Moskve…

6. Pre všetky tieto pre nás prvoradé aktivity dáme monarchiu slovanskému dobytku pod rúškom „demokratického prechodu“. Každý v stáde dostane bábkového prezidenta. A čím viac lesku, hluku, pompy, tým lepšie! Monarchia je dobrá v tom zmysle, že všetku energiu más usmerňuje do píšťalky. Monarcha odvedie pozornosť stáda od našej tajnej aktívnej práce na štruktúrovaní obyvateľstva podľa systému, ktorý je pre nás potrebný. Prezident je zástena, zdanlivo volená ľudovým hlasovaním (a volebné procedúry sfalšujeme tak, aby sa zdali, že všetko bude legitímne), a my budeme všetky naše potrebné záležitosti vykonávať spoza tejto zásteny. Prezident bude vybavený neobmedzenými právomocami.

Prostredníctvom zmien na najvyšších postoch v bezpečnostných agentúrach bude tento prezident na posty v bezpečnostných agentúrach menovať našich ľudí. Armáda, všetky národné bezpečnostné agentúry a všetky druhy špeciálnych jednotiek budú priamo podriadené prezidentovi. A to znamená, že budú podriadené nám. My budeme mať v rukách len nitky, ktoré sú pripojené k rukám prezidenta. A za tieto nitky budeme ťahať tak, ako to bude potrebné na realizáciu nášho veľkolepého plánu dobytia všetkých kmeňov a kráľovstiev, ich podriadenia nášmu nadradenému národu, vyvolenému Bohom Izraela.

7. Ale najdôležitejšie sú peniaze. Peniaze robia všetko. Peniaze sú moc. Peniaze sú sila. Človek s peniazmi má zbrane, najmodernejšie zbrane a armádu žoldnierov. Peniaze vlastnia médiá, ktoré klamú miliardy ľudského dobytka. Peniaze podplácajú ľudí, ktorých potrebujeme. Peniaze likvidujú tých, ktorí sa nám nepodriadia. Peniaze bombardujú tých, ktorí nám vzdorujú – Iračanov, Srbov a v budúcnosti aj Rusov. O všetkom rozhoduje kapitál a prevzatie moci. V akumulácii kapitálu a preberaní moci sa cvičíme už viac ako tri tisícročia a nikto nás v tom neporazí. Vy [dobytok] nemáte peniaze. Vy [dobytok] nemáte moc. A vy [dobytok] nikdy nebudete mať peniaze a moc. My vám peniaze a moc nedáme!

Nesmierne vás nenávidíme! Táto nenávisť nám dáva silu, aby sme sa vám mohli očarujúco usmievať do tváre. Naša nenávisť nám dáva silu získať si vašu dôveru a ovládať vás [dobytok] pod zámienkou „starostlivosti“ o vás a vaše deti, vnúčatá a pravnúčatá, ktoré by sa nikdy nenarodili.

Vy (stádo) ste odsúdení na zánik. A kým nepochopíte túto jednoduchú pravdu, pokiaľ nám budete naďalej klásť odpor, budete bití viac, ako sa patrí. Ak nás budete poslúchať, zostane vás 65 – 70 miliónov, v opačnom prípade 40 – 45 miliónov (v Rusku).

Teraz je pre nás najdôležitejšie, aby sme vydržali aspoň ďalšie 2-3 roky. Potom pre nás v tejto krajine (Ukrajina a Rusko) nebudú žiadne problémy. Vytvoríme také ochranné prostriedky, že nikto z vás sa nám nebude môcť postaviť. Vieme a tajne kontrolujeme všetko, čo bude. A nikto nás nemôže zastaviť!

8. Svetové zásoby priemyselných surovín sú vyčerpané a začiatkom budúceho tisícročia „západná spoločnosť“ nebude schopná udržať súčasnú úroveň spotreby bez doplnenia z nových zdrojov – koloniálnych krajín-donorov. Preto sú naše snahy teraz zamerané na Rusko s dvojakým cieľom: po prvé – likvidácia najmocnejšieho a najnezávislejšieho impéria, ktoré zaberá jednu šestinu Zeme. Druhým je získanie jeho bohatstva, ktoré tvorí 60 – 70 % celkových svetových zásob surovín a 75 – 80 % otvorených svetových zásob ropy a zemného plynu, ktoré sú sústredené na Sibíri a v kontinentálnom šelfe Severného ľadového oceánu.

9. Planéta je vystavená intenzívnemu globálnemu otepľovaniu. Púšť sa posúva na sever rýchlosťou 10 km za rok, odvodňovanie pôdy je 25 m za rok. Už dnes sa antické centrá sveta – Atény, Rím a predovšetkým Jeruzalem (Izrael) nachádzajú v zóne umelého zavlažovania. O 20 – 30 rokov budeme musieť uvažovať o presťahovaní obrovských más civilizovaných národov na sever od ich súčasného sídla. Dovtedy bude mať Kubáň v Rostovskej oblasti a Ukrajina nádherné subtropické podnebie a sever Ukrajiny bude mať podnebie Kaukazu.

BM : tu sa chazarský fašista riadne sekol. To znamená, že sionistickí chazari nie sú neomylní a preto sa dajú poraziť!

Pri pohľade do histórie treba priznať, že tieto krajiny sú starobylými predkami židovskej Chazárie, teda Izraela, ktorého sa v 10. storočí zmocnila Kyjevská Rus (starobylý štát Ruska s hlavným mestom v Kyjeve). Slovania sú na týchto územiach dočasnými hosťami a podliehajú vysťahovaniu. Toto územie si vrátime a na týchto úrodných pôdach vybudujeme Veľkú Chazáriu – židovský štát – rovnakým spôsobom, ako sme pred 50 rokmi vytvorili Izrael a vytlačili z neho Palestínčanov. Izraelčania sa sem čiastočne presťahujú a my slovanský dobytok vyženieme ďaleko na sever, za Moskvu. Vznikne malé severné územie, rezervácia s kompaktným obyvateľstvom – rezervácia, ako sú indiánske rezervácie v Amerike.

ZDROJ

Preklad: Boris Mesár, cz24.news

Keď vaši sudcovia nepracujú, aby vás a vašu rodinu udržali v bezpečí,
keď vaši politici nemajú za cieľ zlepšiť váš život,
keď vám vaše médiá neprinášajú pravdu,
keď vám lekári neslúžia pre zdravie,
keď vaši vedci sa neriadia dôkazmi,
keď vaša armáda neexistuje pre vašu obranu,
keď vás vaša hranica nedrží v bezpečí,
keď vaše univerzity nie sú plné vašich najbystrejších myslí,
a keď vás váš zábavný priemysel prestane baviť,

Môžete si byť istí, že vaša kultúra a ľudia umierajú.

Zanechajte nám komentár

Predchadzajúci článok

Spravodajstvo

Po odoslaní S-300 zo Slovenska Rusko zničilo komplexy na Ukrajine

Ilustrácia: MO SR Ruské letectvo zničilo protilietadlové raketové systémy S-300 pri Nikolajeve a Charkove. Stalo sa tak po tom, čo Slovensko ...

Nasledujúci článok

Spravodajstvo

OTVORENÝ LIST všetkým silovým zložkám Slovenskej republiky

* Dostali sme do pošty: * OTVORENÝ LIST všetkým silovým zložkám SR. Hlavne generálnemu štábu ASR, radovým príslušníkom NAKA a všetkým ...
Za zrkadlom

Koronavírus a geopolitika

Koronavírus zasiahol celý svet. Zasiahol ho hlboko, dotkol sa každého človeka. Niet sa preto čo diviť, že každý sa zamyslel ...
Za zrkadlom

Pozdvihnutie mravnosti a morálky je nutnou podmienkou rozvoja spoločnosti

DVESTO ROKOV TERORIZMU USA: Prehľadný zoznam všetkých amerických vojnových zločinov, teroru a vojen (časť 1: od 17. storočia do vojny ...
Za zrkadlom

Arménsky „Stonehenge“ predbehol egyptské pyramídy o tri tisícročia

Predpokladá sa, že miesto Karahunj, ktoré sa nachádza v Arménsku, tiež označované ako Zorats Karer alebo arménsky Stonehenge, predchádzalo anglický ...
Za zrkadlom

Mel Gibson: Hollywoodska ELita sa ma snaží zabiť za odhalenie pedofilného kruhu

Mel Gibson sa obáva o svoj život po tom, čo sľúbil, že odhalí elitný pedofilný kruh fungujúci v srdci hollywoodskeho ...
Za zrkadlom

Total Control prichádza?

autor: teater World Health Organization -Svetová zdravotnícka organizácia je medzinárodná (WHO), organizácia systému Organizácie Spojených národov (OSN), vystupujúca ako koordinačné centrum v medzinárodnom verejnom zdraví. ...
Za zrkadlom

ARMAGEDDON

Téma 21.12. 2012 a „Koniec sveta“ je – očividne – dávno „za nami“. Dlho to síce takto vyzeralo, až kým ...
Za zrkadlom

Rusko je predurčené stať sa nástupcom Hyperborey

Záhada zmiznutého kontinentu je snáď najzáhadnejšou zo všetkých legiend. Atlantis a Hyperborea boli veľké a staroveké tajomné štáty, ktoré kedysi ...
Za zrkadlom

Čo chce "Micron" v Prahe? Jaderky? Nie. Čo s vraždenými Palestínčanmi? Veľký Izrael, malá Ukrajina?

PЯOTIPROUD TV uvádza ďalší rozhovor Petra Hájka s bezpečnostným expertom Michalom Svatošom nielen na tému aktuálnej situácie vo vojne Západu ...
Za zrkadlom

Andrej Fursov: Barbarská krajina

Rusko historicky prehráva informačnú vojnu už takmer dve storočia. Treba povedať, že informačný nátlak na Rusko nielen ako na pravoslávnu ...
Za zrkadlom

ODTAJNENÉ! Ako je skutočne riadený tento svet?

Dokumentárny film „Sad… rastie sám?“ vám dá odpoveď Čo je globálny prediktor? Čo si vlastne predstaviť pod týmto pojmom? Niekto ...