Ukrajina: Kolaps Doneckej a Luganskej republiky a všetko tajné o Ukrajine

4. augusta 2021

Tento článok má v sebe viac bodov ako len jeden. Pojednáva o závažných informáciách ohľadom Ukrajiny ako aj o okultných teda skrytých príčinách prečo sa tam dejú vojny a prečo tam stále donekonečna eskaluje zlo vo forme  vojen, mučenia ľudí a genocíd.

Ešte skôr ako sa môžete ponoriť do týchto informácii, by bolo dobré napiť sa čistého vína a vyložiť všetky karty na stôl. Vec sa má tak, že Ukrajina nie je Ukrajina a Ukrajinou nikdy nebola. Je umelo rozdelená od Ruska chazarskou satanistickou mafiou, ktorá je zároveň rajom pedofilov, nekrofilov a kanibalov. Ich spoločným znamením je to, že sú to genocídni satanistickí masoví vrahovia. Sú to sociopati bez citu, bez empatie a bez svedomia. Títo chorí jedinci týrajú a likvidujú celú Zem ako aj Slovensko. Ich dielom sú všetky vojny, aké sa kedy na Zemi stali, ako aj všetky genocídy. Majú na svedomí aj všetky choroby. Všetky umelo v laboratóriách vytvorili ako aj mor, vtáčia chrípka, vírus Dengue, AIDS, prasacia chrípka, a práve teraz kovid, ktorým týrajú celý svet.  

Ukrajina má neskutočné bohatstvá v podobe nerastných surovín a je bývalým sídlom chazarskej mafie v dávnych dobách. Nie celá Ukrajina ale jej časti a hlavne Odesa. Satanisti poznajú všetky hlavné body na Zemi, ktoré sú dôležitými vírmi a portálmi a ich ovládnutie značí, že kto ich ovláda má v moci celú planétu.

Netreba sa potom čudovať, prečo sa chazarská mafia snaží aby zlo v Ukrajine, Sýrii, Iraku, Libanone  a inde, nikdy neskončilo. Tie oblasti sú totiž najviac dôležité na Zemi s energetického, ale aj geopolitického hľadiska. Nebyť majstra Putina už by Zem dávno nebola. Vždy, ak tam chazarská mafia začne vojny a genocídy, on ich vždy ukončí. Putin dokonale ovláda tieto veci a aj iné, o ktorých sa zvyšku sveta nemôže ani len prisniť. Nie každý s ľudí vie, že Rusko a Ukrajinu čo je vlastne jeden celok založili a vytvorili Vikingovia Rurikovci zo Švédska.

Rurik sa usadil v Novgorode okolo roku 862 n. l. a tento rok sa zhoduje so začiatkom ruskej štátnosti. Po dobytí Kyjeva novgorodským kniežaťom Olegom v roku 862 sa Rurikova dynastia stala vládnucou dynastiou Kyjevskej Rusi. Rurikovci vládli aj v nástupníckych ruských kniežatstvách a kniežacích republikách. Novgorodská republika, Pskovská republika, Černigovské kniežatstvo, Vladimírsko-suzdalské kniežatstvo, Haličsko-volynské kniežatstvo a Moskovské veľkokniežatstvo.

Súčasnosť na Ukrajine 

Odtrhnutie Luhanskej a Doneckej ľudovej republiky od Ukrajiny bolo už dlhší čas v podstate nevyhnutné.

Ako môže niekto rozumne očakávať, že obyvatelia tohto regiónu zostanú súčasťou krajiny, ktorú ovláda zločinecká oligarchia, ktorá zavraždila desaťtisíce ľudí a z ďalších státisícov urobila utečencov bez domova po tom, ako im rozbila domovy bombardovaním a ostreľovaním.

Kampaň kyjevského režimu proti vlastným občanom v Donbase je pravdepodobne najhorším vojnovým zločinom v Európe od 2. svetovej vojny, ktorý svojím rozsahom a smrteľnosťou prekonáva aj hrozné vojny na Balkáne v 90. rokoch 20. storočia, pričom ide o skutočne neľudský a genocídny útok na nevinných civilistov zo strany režimu, ktorý bol nastolený na základe zahraničnej korupcie s cieľom zničiť Ukrajinu a zároveň ju pripraviť o jej bohatstvo a majetok.

Situácia na východnej Ukrajine

Bohužiaľ, kyjevskí zločinci stále kontrolujú dve tretiny Donbasu a prestrelky nízkej intenzity pokračujú pozdĺž celej línie prímeria, ktorá sa už viac ako rok nepohla z miesta.

Môžeme len dúfať, že sa podarí vyvinúť tlak na kyjevských zločincov, aby úplne stiahli svoje sily z Luhanskej a Doneckej oblasti a odovzdali kontrolu novému maloruskému štátu.

Uvidíme, či bude Malorusko medzinárodne uznané. Očakávam, že Rusko tento nový štát uzná a USA ho odmietnu uznať, avšak ak by sa ho rozhodli uznať iné svetové mocnosti, ako napríklad Čína, potom s tým Ukrajinci alebo Američania môžu urobiť len málo.

Ukrajina: Kolaps Doneckej a Luganskej republiky. Pravda. Hlava Doneckej ľudovej republiky Alexander Zakharchenko oznámil rozhodnutie Doneckej a Luhanskej ľudovej republiky (dve odštiepenecké územia v Donbase na Ukrajine) vytvoriť nový štát – Malorosiu (v preklade Malé Rusko).

„My, predstavitelia bývalých ukrajinských regiónov, vyhlasujeme vytvorenie nového štátu, ktorý sa stane nástupcom Ukrajiny. Súhlasíme s tým, že nový štát sa bude volať Malorossia, pretože názov „Ukrajina“ sa zdiskreditoval,“ uvádza sa v texte ústavného zákona, ktorý bol predstavený v Donecku.

Zároveň sa v ňom uvádza, že Malorossia bude mnohonárodnostný federálny štát so širokou autonómiou. Jeho úradnými jazykmi sú ruština a maloruský jazyk. Vlajkou nového štátu je vlajka Bogdana Chmelnického.

Hlavným mestom nového štátu je Doneck, zatiaľ čo Kyjev zostáva historickým a kultúrnym centrom bez štatútu hlavného mesta

Alexander Zakharchenko – Donecká republika

Zakharchenko navrhol zaviesť v Malorosii výnimočný stav na tri roky, aby sa zabránilo chaosu. Počas tohto obdobia nebude povolená činnosť žiadnych strán v novom štáte.

Zakharchenko tiež vyzval na vyšetrovanie zločinov proti ľudskosti spáchaných v Odese, Kyjeve (počas nepokojov na Majdane) a v Donbase.

Zakladatelia Malorosie vyhlásili, že Donecká ľudovodemokratická republika a Luhanská ľudová republika sú jedinými územiami bývalej Ukrajiny, kde sa udržala legitímna moc.

Bogdan Chmelnyckyj

Bohdan Chmel’nyc’kij, ukrajinsky Богдан Зиновій Хмельницький (Bohdan Zynovij Chmel’nyc’kij) niekedy prekladaný ako Chmelnyckyj, nazývaný „Bogdan Čierny“ bol ukrajinský vojak  a bol veliteľom ukrajinských kozákov v povstaní, ktoré nesie jeho meno, proti poľskej šľachte v roku 1648.

Legenda, symbol ukrajinského odboja a hrdina.

Hoci neexistuje presný dôkaz o dátume Chmelnyckého narodenia, ruský historik Mychajlo Maksymovyč predpokladá, že ide pravdepodobne o 27. december 1595 podľa juliánskeho kalendára (deň sv. Teodora). Ako bolo v pravoslávnej cirkvi zvykom, bol pokrstený jedným zo svojich druhých mien, Teodor, ktoré sa do ukrajinčiny prekladá ako Bohdan. Životopis Chmelnyckého od Smolja a Stepankova však naznačuje, že je pravdepodobnejšie, že sa narodil 9. novembra (sviatok svätého Zenoby, 30. októbra v juliánskom kalendári) a pokrstený bol 11. novembra (sviatok svätého Teodora v katolíckej cirkvi).

Chmelnyckyj sa pravdepodobne narodil v dedine Subotiv pri Chyhyryne v Korunnej zemi Poľského kráľovstva na panstve svojho otca Mychajla Chmelnyckého. Jeho otec bol dvoranom veľkokoruňského hejtmana Stanisława Żółkiewského, ale neskôr sa pridal k dvoru jeho zaťa Jána Daniłowicza, ktorý sa v roku 1597 stal korsuňským a chyhyrynským županom a vymenoval Mychajla za svojho zástupcu v Chyhyryne (pidstarostu). Za svoje služby dostal pás zeme v blízkosti mesta, kde Mychajlo zriadil chotár Subotiv.

O tom, či Bohdan a jeho otec patrili k šlachte (poľský termín pre šľachticov), sa viedli spory. 15 Niektoré zdroje uvádzajú, že v roku 1590 bol jeho otec Mychajlo vymenovaný za sotníka korsuňsko-chyrynského starostu Jána Daniłowicza, ktorý pokračoval v kolonizácii nových ukrajinských území pri Dnepri. Chmelnyckyj sa identifikoval ako šľachtic a postavenie jeho otca ako chyhyrynského pidistarostu mu pomohlo, aby ho za takého považovali aj ostatní. Počas povstania však Chmelnyckyj zdôrazňoval kozácke korene svojej matky a otcove činy s kozákmi zo Siče.

Podpis Chmelnyckeho

Chmelnyckyj navštevoval jezuitské kolégium, možno v Jaroslave, ale pravdepodobnejšie v Ľvove v škole založenej hetmanom Żółkiewským. Školskú dochádzku ukončil do roku 1617, pričom získal široké vedomosti zo svetových dejín a naučil sa poľsky a latinsky. Neskôr sa naučil turecky, tatársky a francúzsky. Na rozdiel od mnohých iných jezuitských študentov neprijal rímskokatolícku vieru, ale zostal pravoslávny.

Manželstvo a rodina

Rytina medi od Wilhelma Hondiusa z roku 1651

Bohdan Chmelnyckyj sa oženil s Hannou Somkivnou, sestrou bohatého perejaslavského kozáka; manželia sa usadili v Subotive. V druhej polovici 20. rokov 16. storočia mali tri dcéry: Stepanydu, Olenu a Katerynu. Prvý syn Timoš (Tymofij) sa narodil v roku 1632 a ďalší syn Jurij sa narodil v roku 1640.

ERB

Po ukončení štúdií v roku 1617 Chmelnyckyj vstúpil do služby u kozákov. Už v roku 1619 ho spolu s otcom poslali do Moldavska, keď Poľsko-litovská republika vstúpila do vojny proti Osmanskej ríši. Jeho prvé vojenské nasadenie bolo tragické. Počas bitky pri Cecore (Țuțora) 17. septembra 1620 bol jeho otec zabitý a mladý Chmelnyckyj sa okrem mnohých iných, vrátane budúceho hetmana Stanisława Koniecpolského, dostal do tureckého zajatia. Nasledujúce dva roky strávil v zajatí v Konštantínopole ako väzeň osmanského kapudana pašu (pravdepodobne Parlak Mustafa paša). Iné zdroje tvrdia, že otroctvo strávil v osmanskom námorníctve na galejách ako veslár, kde si osvojil znalosť tureckých jazykov.

Strieborná investičná minca 5 hrivien na počesť Chmelnyckeho s roku 2018

Hoci neexistujú konkrétne dôkazy o jeho návrate na Ukrajinu, väčšina historikov sa domnieva, že Chmelnyckij buď utiekol, alebo bol vykúpený. Zdroje sa rozchádzajú v tom, kto bol jeho dobrodincom – matka, priatelia, poľský kráľ, ale pravdepodobne Krzysztof Zbaraski, veľvyslanec Spoločnosti národov v Osmanskej ríši. V roku 1622 zaplatil 30 000 toliarov ako výkupné za všetkých zajatcov zajatých v bitke pri Cecore. Po návrate do Podpoľania Chmelnyckij prevzal správu otcovho majetku a stal sa registrovaným kozákom v Chyhyrynskom pluku.

Pamätník Chmelnyckeho v Kyjeve

NALIEHAVÉ – CITLIVÉ NA ČAS – UROBTE TO VIRÁLNE! MIEROVÁ MEDITÁCIA PRE UKRAJINU

Táto informácia je stará už viac rokov ale stále sú to dôležité informácie

Pondelok, 3. marca 2014

Zbigniew Brzezinski, jezuita patriaci do čiernej  šľachtickej rodiny pochádzajúcej z Brzezany na Ukrajine, je strojcom ukrajinského konfliktu.

Plánom jezuitov je podporovať iluminátske a sionistické frakcie v ich túžbe po vojne v nádeji, že vtiahnu Putina do priameho konfliktu:

http://www.rumormillnews.com/cgi-bin/forum.cgi?read=301100.

Putin namiesto toho bude len stáť na svojom mieste a chrániť ruských občanov vo vnútri Ukrajiny v plnom súlade s rusko-ukrajinskými dohodami:

http://rt.com/news/russian-vehicles-crimea-comply-agreements-227/

http://www.veteranstoday.com/2014/03/01/western-media-hyping-russain-moves-to-protect-black-sea-fleet/

Ukrajinské sily na Kryme sa vzdali bez jediného výstrelu:

http://jhaines6.wordpress.com/2014/03/02/rt-ukrainian-troops-dispatched-in-crimea-switch-to-regions-side-sources/

http://inserbia.info/news/2014/03/ukrainian-warships-leave-sevastopol/

 A mier na Kryme je v procese obnovenia:

http://jhaines6.wordpress.com/2014/03/02/rt-five-top-military-security-commanders-take-oath-to-crimea/

Mierne zemetrasenie na Kryme bolo prirodzenou udalosťou, keďže uvoľnené energetické napätie spôsobilo mierny pohyb tektonických dosiek, a NEbolo spôsobené HAARP-om:

http://www.emsc-csem.org/Earthquake/earthquake.php?id=362664

Kabala už nebude môcť zasahovať do vnútorných záležitostí suverénnych krajín, pretože Východná aliancia sa konečne pohla:

http://chucherias2012.blogspot.com/2014/02/russia-considers-unacceptable-foreign.html?spref=tw

http://www.cnsnews.com/news/article/patrick-goodenough/russia-seeks-access-bases-eight-countries-its-ships-and-bombers

Na hlbších úrovniach v zákulisí sa deje ešte niečo a s najväčšou pravdepodobnosťou o tom budem môcť informovať v ďalšej podrobnej aktualizácii planetárnej situácie, dúfam, že približne o týždeň, keď budú odtajnené určité citlivé informácie a ukončené určité operácie síl Svetla.

Žiaľ, na Ukrajine sa situácia ešte nevyriešila a mnoho ľudí uteká z krajiny:

http://rt.com/news/ukrainians-leave-russia-border-452/.

Taktiež existuje reálna možnosť eskalácie vojenského konfliktu v centrálnej časti Ukrajiny. Plánom Kabaly je zapojiť ukrajinské a ruské jednotky do konfliktu v etnicky zmiešaných oblastiach v strednej Ukrajine a potom privolať inváziu NATO:

http://beforeitsnews.com/war-and-conflict/2014/03/ukraine-mobilizes-troops-after-putins-declaration-of-war-leaves-obama-dazed-and-confused-video-2450716.html

Groznyj , hlavné mesto Čečenska, je hlavným negatívnym vírom v energetickej sieti planéty, ktorý potrebuje veľa liečenia, a je spojený s Odesou na Ukrajine, ďalším negatívnym vírom, baštou Chazarov:

http://one-evil.org/content/entities_locations_odessa.html

Neznámy bojovník svetla zo Síria

Zanechajte nám komentár

Predchadzajúci článok

Za zrkadlom

Operácia svetelných síl vo Švédsku a Nórsku - Veľký kvantový prechod – Oslobodenie Zeme od temných síl

Hlavnými cieľmi operácií pozemných tímov Svetelných síl vo Švédsku a Nórsku bolo odstránenie energetických štruktúr Archonov, ktoré živia negatívne entity ...

Nasledujúci článok

Spravodajstvo

Úloha Róberta Fica a Maroša Šefčoviča v prezidentských voľbách v smere zvolenia Čaputovej.

Štefan Harabin objasňuje, účasť kandidáta SMERU Maroša Šefčoviča v prezidentských voľbách 2019 Akú zohral úlohu kariérny diplomat Maroš Šefčovič v ...
Za zrkadlom

Rusko je predurčené stať sa nástupcom Hyperborey

Záhada zmiznutého kontinentu je snáď najzáhadnejšou zo všetkých legiend. Atlantis a Hyperborea boli veľké a staroveké tajomné štáty, ktoré kedysi ...
Za zrkadlom

Arménsky „Stonehenge“ predbehol egyptské pyramídy o tri tisícročia

Predpokladá sa, že miesto Karahunj, ktoré sa nachádza v Arménsku, tiež označované ako Zorats Karer alebo arménsky Stonehenge, predchádzalo anglický ...
Za zrkadlom

ARMAGEDDON

Téma 21.12. 2012 a „Koniec sveta“ je – očividne – dávno „za nami“. Dlho to síce takto vyzeralo, až kým ...
Za zrkadlom

Mimovládky sú TRÓJSKE KONE hlbokého štátu/Deep State

foto: britishmuseum Corbettov report: Mimovládne organizácie sú trójskymi koňmi hlbokého štátu / Deep State (2018) Trójsky kôň bol najstaršou zaznamenanou ...
Za zrkadlom

Andrej Fursov: Barbarská krajina

Rusko historicky prehráva informačnú vojnu už takmer dve storočia. Treba povedať, že informačný nátlak na Rusko nielen ako na pravoslávnu ...
Za zrkadlom

Vesmír v hľadáčiku korporátnych dravcov

 VESMÍR V HĽADÁČIKU KORPORÁTNYCH DRAVCOV Aj tým menej vnímavým Európanom začína po roku trvania vojny proti Rusku na Ukrajine dochádzať, ...
Za zrkadlom

Total Control prichádza?

autor: teater World Health Organization -Svetová zdravotnícka organizácia je medzinárodná (WHO), organizácia systému Organizácie Spojených národov (OSN), vystupujúca ako koordinačné centrum v medzinárodnom verejnom zdraví. ...
Za zrkadlom

Čo chce "Micron" v Prahe? Jaderky? Nie. Čo s vraždenými Palestínčanmi? Veľký Izrael, malá Ukrajina?

PЯOTIPROUD TV uvádza ďalší rozhovor Petra Hájka s bezpečnostným expertom Michalom Svatošom nielen na tému aktuálnej situácie vo vojne Západu ...
Za zrkadlom

Koronavírus a geopolitika

Koronavírus zasiahol celý svet. Zasiahol ho hlboko, dotkol sa každého človeka. Niet sa preto čo diviť, že každý sa zamyslel ...
Za zrkadlom

Mel Gibson: Hollywoodska ELita sa ma snaží zabiť za odhalenie pedofilného kruhu

Mel Gibson sa obáva o svoj život po tom, čo sľúbil, že odhalí elitný pedofilný kruh fungujúci v srdci hollywoodskeho ...