ODTAJNENÉ DOKUMENTY: časť 1. Tajné sa stáva javným, hra o všetko.

7. februára 2022

Obrovské Bohatstvo Ruska a ZSSR takmer rozkradnuté. Ilumináti, ktorí plienili Rusko.

Klan Rothschildovcov a Slobodomurárov, ktorí zničili ZSSR a okrádajú Rusko. 

Snažia sa založiť v ňom monarchiu a zaľudniť ju cudzincami… Kto je kto v tomto pekelnom pláne…

1.   Nepredstaviteľné bohatstvo Rusov

Drancovanie Ruska začalo za vlády ruského cára Alexandra II.. V 1876 ​​uzavreli Rothschildovci – miliardári dohodu s ruským Cárom na uloženie a chránenie ruského zlata v Španielsku. Zlato bolo uložené v horách Španielska v množstve 47 800 ton. Ruský Cár určil za Chrániteľov tohto zlata v Španielsku 19 ľudí.

Jeden z Rothschildovcov sa stal finančným manažérom (správcom) v kráľovskej pokladni. Všetky doklady k tomuto zlatu uchováva klan Rothschildovcov v štáte Kalifornia, v USA a v skutočnosti je vlastníkom tohto zlata až do súčasnosti.

V roku 1904 skupina zástupcov 48 štátov /G-48/ na tajnom stretnutí v Paríži schválila „Postup pre vytvorenie Medzinárodného Finančného Systému / MFS / a Svetový Menový Zdroj (Svetový Zdroj Peňažných Zásob)“.Ruský Cár Mikuláš II, po dohode s predstaviteľmi ďalších štátov, rozhodol o vytvorení Ligy Národov / teraz sa volá OSN /. Na zlepšenie obchodných vzťahov medzi krajinami,

na základe Ligy Národov, sa rozhodlo o vytvorení jediného Svetového Finančného Centra s vlastnou menou.

Na vytvorenie “Zlatého Poolu” Ligy Národov, Rusko prostredníctvom bankára Domu Romanovcov, Edwarda Rothschilda, prispelo do „základného imania“ Svetového Finančného Systému /MFS/ v USA 48 600 tonami zlata, ktoré bolo odoslané do trezorov vo Fort Knox-e. Týmto vkladom zlata do USA v rokoch 1904-1912 Rusko získalo práva na aktíva v Zlatom Poole vo výške 52 miliárd dolárov krytých zlatom.

Ale Rothschildovci oklamali Mikuláša II., ruského Imperátora. Po tom, ako vyviezol zlato, aby zabezpečil fungovanie novej svetovej meny, prinútili Rothschildovci Prezidenta Spojených štátov Woodrowa Wilsona, ktorému prefinancovali jeho predvolebnú kampaň, odovzdať do ich súkromného vlastníctva Federálny Rezervný Systém /FRS/ spolu so zlatom „Zlatého Pool-u“.

V roku 1912 vydala HSBC Bank 12 certifikátov Liberty Bond, prevedených Prezidentovi Spojených Štátov Amerických, ktoré boli v roku 1913 uložené v bankách systému FED v USA. Zákon o Federálnej Rezerve bol podpísaný 2 dni pred Vianocami 1913. Prezident Spojených štátov Woodrow Wilson výmenou za financovanie jeho predvolebnej kampane tým pripravil Spojené štáty o politickú nezávislosť. Vznikol FRS /FED/ – súkromný podnik Rothschildovcov, vytvorený už v roku 1910, počas tajnej konferencie na ostrove Jekyll, a sú v ňom zahrnuté všetky veľké americké banky a banky iných štátov. Obrovský podiel s / 88,8 % / účasťou vo Federálnom Rezervnom Systéme /FED/ a vo Svetovom Zdroji Peňažných Zásob patrí Rusku, a zvyšných 11,2 % patrí štyridsiatimtrom medzinárodným Príjemcom.

Potvrdenky na 88,8 %, s bezpečnostným kódom 1226, vyhovujú Medzinárodnému kódexu Ženevského registra Organizácie Stálych Predstaviteľov 14646 ACS HQ / PRO 14646 ACS HQ, Najvyššieho Medzinárodného Výboru  Ligy Národov / následne – OSN / kontrolovaného Rothschildovcami, a boli odovzdané rodine ruského Imperátora Mikuláša II. v 6 kópiách. Ročný výnos z týchto vkladov bol zafixovaný vo výške 4 %, vrátane „sadzby LIBOR“, a určoval ročnú úrokovú sadzbu za používanie Založeného Zlata.

Sadzba LIBOR sa mala každoročne prevádzať tomu štátu a tomu zástupcovi, ktorý dal zlato do zálohy, ale sa to nerobilo na príkaz Rothschildovcov, ktorí rozpútali kvôli tomu “1. Svetovú Vojnu. Táto sadzba namiesto prevodov do Ruska, bola každoročne ukladaná na účet Svetovej banky X-1786 v 300 000 účtoch v 72 medzinárodných bankách, ktoré sa podieľajú na operáciách Svetovej Banky. Ku každému účtu boli uvedené 3 podpisy, z toho iba jeden bol správny. Účty sa nachádzajú v účtovníctve  8 výborov: AK-1, AK-2, …, AK-8 /

Prostriedky na týchto účtoch sú majetkom držiteľov MFS /G4-8/ a majú oddelené účtovníctvo od dolárov v obehu. Oprávnenia na vykonávanie Emisie vydal Najvyšší Výbor Finančného Systému 

/ United Nation International High Committee /.

Týmito inštitúciami sú FED / Poskytovateľ finančných nástrojov / a Treasury Department Washington D. C. / Inkasátor finančných nástrojov na základe zdrojov účtu X-1786 Svetovej banky /.

Všetky tieto dokumenty, potvrdzujúce zlato vložené Ruskom do Federálneho Rezervného Systému, v množstve 48 600 ton, matka cára Mikuláša II. – Maria Fedorovna Romanova, uložila do jednej švajčiarskej banky. Prístup k nim majú len dediči, a banka je kontrolovaná klanom Rothschildovcov.

Pôvodne všetky zlaté certifikáty patriace Rusku, uložil Imperátor Mikuláš-II. u Veľkého mučeníka Grigorija Jefimoviča Rasputina, čo bol v tom čase v Rusku „Najduchovnejší pravoslávny človek-hieromonach“.

Rothschildovci zvolali slobodomurársku konferenciu, na ktorej padlo rozhodnutie fyzicky zlikvidovať Grigorija Efimoviča a ukradnúť mu zlaté certifikáty.

Túto operáciu viedol Samuel Hoare, britský spravodajský pracovník v Rusku a tiež zástupca Anglického Generálneho Štábu pri Ruskom Generálnom Štábe. Rasputin bol zlákaný do Yusufovho domu, a v tom istom čase byt Grigorija Efimoviča na Gorochovaya 20 dôkladne prehľadali a všetko obrátili hore nohami. Ale certifikáty tam už neboli, vm. Grigorij, tušiac svoju smrť, ich odovzdal Cárovi, ktorý ich zas nechal uložené u svojho Krstného syna, Petra Nikolajeviča Dolgorukova. Potom kráľovská rodina rozdelila exempláre zlatých certifikátov medzi členov rodiny a skryli ich na rôznych miestach.

Klan Rothschildovcov počas 99 rokov, kým fungovala dohoda o vytvorení a vzniku FRS /FED/, a kým bol svetovou menou americký dolár, spravoval kapitál bývalej Cárskej Rodiny Ruska. Tento klan ovládal aj kapitály ZSSR a Ruskej Federácie, ktoré sú na účtoch Federálneho Rezervného Systému, a ktoré boli vyvezené pod vedením Rothschildovcov z Ruska na začiatku 20. storočia.

Neskôr Rothschildovci ovládali kapitál ZSSR za vlády Lenina a potom v období od roku 1955, a najmä posledných 30 rokov, keď sa rozpadol ZSSR resp. počas rozkradnutia Ruskej Federácie pod vedením Borisa N. Jeľcina.

Boris Jeľcin, bol naverbovaný klanom Rothschildovcov a infiltrovaný do riadenia ZSSR a potom RF. Jeľcin bol v roku 1994 vysvätený za maltézskeho rytiera. Masónmi (Slobodomurármi) sa stali aj E.M. Primakov (Kirshblat ), E.M. Shevardnadze, A.N. Jakovlev, V.S. Černomyrdin, Abramovič, Lisovskij, Šajmiev, Aušev, Gusinskij, Berezovskij, Smolenskij, Gajdar, Čubajs, Yavlinsky, Borodin, Lužkov, Sobčak, Gračev, Borovoj, Fedorov, Govoručin, Cereteli, Kasparov, Lebedev V.M. a mnohí ďalší.

V Rusku je v súčasnosti viac ako 500 slobodomurárskych lóží, organizácií. Rád „Bieleho orla“ na čele s ťažiarom zlata V. Tumanovom, odmeňuje slobodomurárov rádmi a medailami. Iba v riadiacich orgánoch krajiny je teraz 356 slobodomurárov, ktorí dostali v posledných rokoch rády a medaily z rúk kavaléra Maltézskeho rádu – Márie Vladimirovnej Romanovej a jej syna Georgija Hohenzollerna.

Maria Vladimirovna Romanova a jej syn Georgij Hohenzollern sú “Falošní dediči” ruského trónu, sú neustále v kontakte s Rothschildovcami, a na ich príkaz pravidelne navštevujú Rusko. Prakticky udávajú tón všetkým slobodomurárom vo vláde a v iných štátnych orgánoch Ruskej Federácie, zameraných na rozpad Ruskej Federácie a na etablovanie monarchie v Rusku.

Štátnej Dume Ruskej Federácie a Rade Federácie RF predsedajú tiež slobodomurári, pod kontrolou klanu Rothschildovcov.

V súčasnosti, keď sa obdobie existencie FEDu,  podľa zmluvy podpísanej v roku 1913, skončilo, klan Rothschildovcov, snažiaci sa predĺžiť svoju nadvládu v spravovaní FEDu a ruského kapitálu, ako aj predĺžiť existenciu amerického dolára cez “Falošných dedičov” v osobe rytiera – Veľmajstra Maltézskeho rádu – Márie Vladimirovny Romanovej a jej syna Juraja z Hohenzollernu, a ďalších členov Maltézskeho rádu, nachádzajúcich sa vo vedení Ruskej federácie, v tajnosti pred ruským národom, chce založiť v Rusku monarchiu.

Bol to práve klan Rothschildovcov, ktorý v roku 1917 prostredníctvom svojich zástupcov v Rusku,

Životovských a Rjabušinských, financovali Trockého, Lenina a jeho tím, zorganizovaním revolúcie v Rusku, a potom žiadali, aby Lenin zlikvidoval celú Cársku Rodinu Mikuláša II., čím by sa stali vlastníkmi celého kapitálu vloženého Ruskom do FRS /FED/.

A to len vďaka Stalinovi, ktorý bol bratrancom Panovníka Mikuláša II z otcovej strany, sa podarilo skupine ľudí blízkych Stalinovi zachrániť Cársku Rodinu, vyviesť ju Trockému spred nosa /obalamutiť samotných Rothschildovcov / a schovať ju na dlhé roky tak, že ruská verejnosť o tejto skutočnosti nevedela niekoľko desaťročí.

V súčasnosti je Ruská Monarchia ako taká pre klan Rothschildovcov nepotrebná: po tom, čo  Hohenzollernovcov urobia panovníkmi, v mene „ich deda a prapradeda“ Mikuláša II., vystúpia z radov zakladateľov FRS /FED/, a vtedy Rothschildovci budú mať v celom rozsahu právny základ pre vlastnenie peňazí celej planéty.

Koniec koncov, Rothschildovcami riadený FED sa plánuje presťahovať na ostrov Macao, vedľa Singapuru, ale pod jurisdikciu Číny. A odtiaľ budú Rothschildovci riadiť celý finančný systém sveta. V Rusku plánujú Rothschildovci vytvoriť len duplicitné centrum FRS /FED/, ktoré by podľa ich plánov mal viesť Voloshin A.S.

Na základe tohto sa nezávislosť Ruska okamžite skončí, a mimochodom, aj zvyšku krajín sveta. Všetko na svete: pôda, voda, lesy, prírodné zdroje budú vlastniť len Rothschildovci. Oni už cez Kresťanský fond Kobzara V.I. skúpili všetky pozemky v európskej časti Ruskej Federácie.

Zatiaľ Rothschildovci skutočne využívajú hlavný balík FRS (FED/ – 88,8 %, ale tento majetok patrí Rusku, v osobe jeho bývalého Imperátora Mikuláša-II, ako aj tie majetky, ktoré Rothschildovci vyviezli počas vlády Lenina.

Po tomto sa tento vývoz zlata uskutočnil podľa medzinárodných dohôd, podpísaných ZSSR za vlády Chruščova /Perlmuttera/, Brežneva/ Budilovskij / a Andropova / Fleckenstein /, a za vlády Gorbačova s pomocou špeciálnej skupiny „Z“, na základe tajných washingtonských dohôd, ako aj vyvezením kapitálu počas vlády Jeľcina , takzvanou Jeľcinovou „rodinou“.

Treba zdôrazniť, že skupina „Z“ vznikla v ZSSR z iniciatívy Rothschildovcov potom, čo  Rothschildovci a ďalší predstavitelia FEDu, Rockefeller, Morgan, Baruch, spolu so zradcami ruského národa / Dolgich, Falin, Pogodin, Bykovskij, Ermolaev a ďalší / podpísali Washingtonské dohody v septembri 1977.

v ďalšom pokračovaní článku sa dozviete:

 • výcvik agentov vplyvu, výstavbu podzemných tovární
 • na vykonanie operácie bola vytvorená klanom Rothschildovcov v rámci FRS /FED/ špeciálna organizácia
 • osoby, ktoré boli nepriateľsky naladené sovietskemu režimu
 •  k podkopávaniu ideologických a ekonomických základov ZSSR, vytvorili Rothschildovci v roku 1982 špeciálny fond
 • Svetový klub miliardárov vytvorený v Rusku
 • zálohový vklad zlata ZSSR z objemov historických cenností Ruska na území USA
 • od rozpadu ZSSR, sú len tieto osoby oprávnené nakladať týmto zlatom
 • Medzinárodný Charitatívny Kresťanský Fond bol založený pod vedením klanu Rothschildovcov a slobodomurárov Ruska
 • organizované medzinárodné zločinecké spoločenstvo
 • vyviezli z Ruska okolo 2 trilióny US dolárov, ktoré pristáli na súkromných ​​účtoch
 • Na operáciu priamo dohliadali Rothschildovci a Kobzarovci.

zlatá eRA a Slovanské Noviny

Poteší nás, ak vás článok obohatil o iný uhol pohľadu a ďakujeme vopred, ak podporíte ľubovoľnou čiastkou slobodu slova na náš účet v ČSOB IBAN: SK80 7500 0000 0040 1415 4359

Zanechajte nám komentár

Predchadzajúci článok

NÁZOR

Každú sekundu si môžeš zvoliť, čomu dáš pozornosť – Renata Poláková

Projekt tvorivá spoločnosť vznikol na základe sociálneho výskumu medzi ľuďmi. Je to staronová vec. V dnešnej dobe má zmysel robiť ...

Nasledujúci článok

Spravodajstvo

Záleží Vám Na Osude Slovenska?

Vyhlásenie Občianskej Petície na vypísanie referenda za zrušenie Dohody o spolupráci v oblasti obrany medzi Vládou Slovenskej republiky a Vládou ...
Za zrkadlom

Arménsky „Stonehenge“ predbehol egyptské pyramídy o tri tisícročia

Predpokladá sa, že miesto Karahunj, ktoré sa nachádza v Arménsku, tiež označované ako Zorats Karer alebo arménsky Stonehenge, predchádzalo anglický ...
Za zrkadlom

Čo chce "Micron" v Prahe? Jaderky? Nie. Čo s vraždenými Palestínčanmi? Veľký Izrael, malá Ukrajina?

PЯOTIPROUD TV uvádza ďalší rozhovor Petra Hájka s bezpečnostným expertom Michalom Svatošom nielen na tému aktuálnej situácie vo vojne Západu ...
Za zrkadlom

Mel Gibson: Hollywoodska ELita sa ma snaží zabiť za odhalenie pedofilného kruhu

Mel Gibson sa obáva o svoj život po tom, čo sľúbil, že odhalí elitný pedofilný kruh fungujúci v srdci hollywoodskeho ...
Za zrkadlom

ARMAGEDDON

Téma 21.12. 2012 a „Koniec sveta“ je – očividne – dávno „za nami“. Dlho to síce takto vyzeralo, až kým ...
Za zrkadlom

Koronavírus a geopolitika

Koronavírus zasiahol celý svet. Zasiahol ho hlboko, dotkol sa každého človeka. Niet sa preto čo diviť, že každý sa zamyslel ...
Za zrkadlom

Andrej Fursov: Barbarská krajina

Rusko historicky prehráva informačnú vojnu už takmer dve storočia. Treba povedať, že informačný nátlak na Rusko nielen ako na pravoslávnu ...
Za zrkadlom

Mimovládky sú TRÓJSKE KONE hlbokého štátu/Deep State

foto: britishmuseum Corbettov report: Mimovládne organizácie sú trójskymi koňmi hlbokého štátu / Deep State (2018) Trójsky kôň bol najstaršou zaznamenanou ...
Za zrkadlom

Rusko je predurčené stať sa nástupcom Hyperborey

Záhada zmiznutého kontinentu je snáď najzáhadnejšou zo všetkých legiend. Atlantis a Hyperborea boli veľké a staroveké tajomné štáty, ktoré kedysi ...
Za zrkadlom

Pozdvihnutie mravnosti a morálky je nutnou podmienkou rozvoja spoločnosti

DVESTO ROKOV TERORIZMU USA: Prehľadný zoznam všetkých amerických vojnových zločinov, teroru a vojen (časť 1: od 17. storočia do vojny ...
Za zrkadlom

Total Control prichádza?

autor: teater World Health Organization -Svetová zdravotnícka organizácia je medzinárodná (WHO), organizácia systému Organizácie Spojených národov (OSN), vystupujúca ako koordinačné centrum v medzinárodnom verejnom zdraví. ...